Hlavní navigace

BK Pardubice, a.s.

Firma BK Pardubice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2735, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 3 200 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27654796

Sídlo:

V Ráji 311, Pardubice, 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 2. 2007

DIČ:

CZ27654796

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2735, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

VISZON, a.s. od 7. 2. 2007

Obchodní firma

BK Pardubice, a.s. od 20. 4. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 7. 2. 2007

adresa

V Ráji 311
Pardubice 53002 od 1. 8. 2014

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 13. 11. 2007 od 7. 2. 2007

Předmět podnikání

Organizování sportovních soutěží od 18. 7. 2007

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím od 18. 7. 2007

Velkoobchod od 18. 7. 2007

Pronájem a půjčování věcí movitých od 18. 7. 2007

Reklamní činnost a marketing od 18. 7. 2007

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 18. 7. 2007

Zprostředkování obchodu a služeb od 18. 7. 2007

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor. od 7. 2. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 17. 11. 2015 od 1. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 11. 2015 od 1. 8. 2014

Valná hromada společnosti dne 30. ledna 2013 schválila následují usnesení: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.200.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 120 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovaném u trhu (dále též jen „Akcie“). 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bud nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 18 (osmnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějící na jméno, bude nabídnuto určitému zájemci - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, b) upsání 36 (třicetišesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Miroslavu Havlíčkovi, nar. dne 17.7.1971, bytem Praha 10, Kodaň ská 646/24, PSČ 101 00, c) upsání 36 (třicetišesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto určitému zájemci - Pavlu Starovi, nar. dne 30.5.1976, bytem Pardubice, Ke Stájím 1228, PSČ 530 06, d) upsání 30 (třiceti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto určitému zájemci - občanskému sdružení Basketbalový klub Pardubice, se sídlem Pardubice, V R áji 311, PSČ 530 02, IČ 674 41 629. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti BK Pardubice, a.s., v Pardubicích, V Ráji 311, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určit ému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcí musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst avci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost BK Pardubice, a.s. určitým zájemců písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs Akcií jej shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodně 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 100 % (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti č. 5401102 /0800 vedený u společnosti Česká spořitelna a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento počet před zápis em zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku“. do 17. 4. 2013 od 4. 3. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 200 000 Kč

od 17. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 4. 2013 od 7. 2. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 320 od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 320 do 1. 8. 2014 od 17. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 17. 4. 2013 od 20. 4. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 20. 4. 2007 od 7. 2. 2007

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Miroslav Večeřa

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

Krátká 791, Pardubice, 530 03, Česká republika

Tomáš Zdechovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

Mánesova 712/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Hejný

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Vaško

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Věra Vlastníková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

vznik funkce: 6. 5. 2019

Jungmannova 1438, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Oldřich Bartošek

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

Dašická 1757, Pardubice, 530 03, Česká republika

Historické vztahy

Karel Přibyl

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 28. 10. 2018

datum úmrtí 28.10.2018 do 3. 12. 2018 od 3. 12. 2018

Nábřeží Závodu Míru 2737, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miroslav Večeřa

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 6. 5. 2019

Krátká 791, Pardubice, 530 03, Česká republika

Daniel Rubeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 6. 5. 2019

Sezemice 71, 533 04, Česká republika

Radek Hejný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 6. 5. 2019

vznik funkce: 24. 6. 2015

zánik funkce: 6. 5. 2019

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Mgr. Martin Keřt

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 6. 5. 2019

Bokova 216, Pardubice, 530 03, Česká republika

Tomáš Zdechovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 6. 5. 2019

Mánesova 712/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Karel Přibyl

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

Nábřeží Závodu Míru 2737, Pardubice, 530 02, Česká republika

Karel Přibyl

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

Nábřeží Závodu Míru 2737, Pardubice, 530 02, Česká republika

René Peška

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

Bělehradská 579, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Daniel Rubeš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

Sezemice 71, 533 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

René Peška

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 3. 5. 2011

Bělehradská 580, Pardubice, 530 09, Česká republika

René Peška

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 18. 11. 2009

zánik členství: 3. 5. 2011

Bělehradská 580, Pardubice, 530 09, Česká republika

Aleš Vavřička

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2015

Bartoňova 846, Pardubice, 530 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Večeřa

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

Krátká 791, Pardubice, 530 03, Česká republika

Karel Přibyl

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

Nábřeží Závodu Míru 2737, Pardubice, 530 02, Česká republika

David Roček

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

Lonkova 482, Pardubice, 530 09, Česká republika

René Peška

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 18. 11. 2009

zánik členství: 3. 5. 2011

Kašparova 1413, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Daniel Rubeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 18. 11. 2009

zánik členství: 3. 5. 2011

vznik funkce: 18. 11. 2009

zánik funkce: 3. 5. 2011

Smetanova 735, Sezemice, 533 04, Česká republika

Ing. Jan Velička

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 30. 9. 2008

zánik členství: 18. 11. 2009

Dvouletky 54, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Jiří Ascherl

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 3. 5. 2011

Bokova 319, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jiří Razskazov

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 3. 5. 2011

Nerudova 1407, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Karel Přibyl

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 3. 5. 2011

Nábřeží Závodu Míru 2737, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Miroslav Večeřa CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 3. 5. 2011

Krátká 791, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Julek Tegel

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 2. 4. 2007

zánik členství: 18. 11. 2009

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 18. 11. 2009

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 29. 9. 2008

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 29. 9. 2008

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 20. 4. 2007

vznik členství: 7. 2. 2007

vznik funkce: 7. 2. 2007

zánik funkce: 2. 4. 2007

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 199 00, Česká republika

Lubor Heisig

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 13. 11. 2007

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 13. 9. 2007

vznik funkce: 7. 2. 2007

zánik funkce: 13. 9. 2007

Troilova 439/1, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 20. 4. 2007

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 2. 4. 2007

vznik funkce: 7. 2. 2007

5.května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Pavel Stara

Předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

vznik funkce: 6. 5. 2019

Ke Stájím 1228, Pardubice, 530 06, Česká republika

MUDr. Vít Ulrych

Člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

Brožíkova 427, Pardubice, 530 09, Česká republika

Tomáš Urban

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

vznik funkce: 6. 5. 2019

Mandysova 1708, Pardubice, 530 03, Česká republika

Historické vztahy

Josef Potoček

Člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2019 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 6. 5. 2019

Čechova 1261/8, Jeseník, 790 01, Česká republika

MUDr. Vít Ulrych

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2018 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 6. 5. 2019

Brožíkova 427, Pardubice, 530 09, Česká republika

MUDr. Vít Ulrych

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

Němčice 87, 533 52, Česká republika

MUDr. Vít Ulrych

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

Němčice 87, 533 52, Česká republika

Josef Potoček

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

Dolany 104, 533 45, Česká republika

Josef Potoček

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

Dolany 104, 533 45, Česká republika

Pavel Stara

předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 30. 9. 2008

zánik členství: 30. 1. 2013

vznik funkce: 2. 7. 2012

zánik funkce: 30. 1. 2013

Ke Stájím 1228, Pardubice, 530 06, Česká republika

Tomáš Zdechovský

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

vznik členství: 30. 1. 2013

zánik členství: 24. 6. 2015

Mánesova 712/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Pavel Stara

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 30. 1. 2013

zánik členství: 6. 5. 2019

vznik funkce: 30. 1. 2013

zánik funkce: 6. 5. 2019

Ke Stájím 1228, Pardubice, 530 06, Česká republika

Josef Potoček

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 11. 2015

vznik členství: 5. 11. 2010

zánik členství: 24. 6. 2015

Dolany 104, 533 45, Česká republika

Pavel Stara

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 30. 9. 2008

zánik členství: 30. 1. 2013

zánik funkce: 30. 1. 2013

Stínadla 1043, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ivan Horyna

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2008 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 31. 3. 2008

zánik členství: 6. 5. 2010

SNP 1352, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Ing. Jiří Beneš

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2008

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 31. 3. 2008

Býšť 127, Česká republika

Ing. Miroslav Havlíček

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2007 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 2. 4. 2007

zánik členství: 2. 4. 2012

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 2. 4. 2012

Kodaňská 24, Praha 10, 101 00, Česká republika

Daniel Rubeš

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 2. 4. 2007

zánik členství: 29. 9. 2008

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 29. 9. 2008

Smetanova 735, Sezemice, 533 04, Česká republika

Tomáš Uhrík

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 13. 11. 2007

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 13. 9. 2007

vznik funkce: 7. 2. 2007

zánik funkce: 13. 9. 2007

Slavíkova 1389/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Společnost mohou na základě písemného pověření představenstva zastupovat samostatně i ostatní členové představenstva.

od 1. 8. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společeně. V obchodních případech nad 100.000,- Kč (stotisíckorunčeských) jednají 2 (dva) členové představenstva společně, z nichž 1 (jeden) musí být předseda před stavenstva.

do 1. 8. 2014 od 20. 4. 2007

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.

do 20. 4. 2007 od 7. 2. 2007

Další vztahy firmy BK Pardubice, a.s.

GOLDEN RIVER, s.r.o.

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2008

Koněvova 2660/141, Praha, 130 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

GOLDEN RIVER, s.r.o., IČ: 27436721

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 12. 5. 2008 od 7. 2. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 5. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • Reklamní činnost a marketing
  • Organizování sportovních soutěží
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 5. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).