Hlavní navigace

Bohumín terminál, a.s.

Firma Bohumín terminál, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10888, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

05619025

Sídlo:

Poděbradova 843/28, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 12. 2016

DIČ:

CZ05619025

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52100 Skladování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10888, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Bohumín terminál, a.s. od 15. 12. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 15. 12. 2016

adresa

Poděbradova 843/28
Ostrava 70200 od 15. 12. 2016

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 12. 2016

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 15. 12. 2016

klempířství a opravy karosérií od 15. 12. 2016

Ostatní skutečnosti

1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 4 300 000,- Kč, slovy čtyři milióny tři sta tisíc korun českých, ze stávající výše 5 700 000,- Kč, slovy pět miliónů sedm set tisíc korun českých, na novou výši 10 000 000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých. Upisování akcií pod tuto částku se nepřipouští. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 7 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 570 000,- Kč v listinné podobě; b) 1 ks nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 160 000,- Kč; c) 1 ks nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 150 000,- Kč. 3. Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na upisování akcií. 4.Všechny akcie jsou na základě dohody oprávněni upsat předem určení zájemci NH-TRANS, SE a Ing. Angel Bratovanov, MBA, za následujících podmínek: a) akcie lze upsat písemnou smlouvou zejména v sídle společnosti Bohumín terminál, a. s. na adrese Poděbradova 843/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ve lhůtě 30 kalendářních dnů v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hod, přičemž počátek běhu této lhůt y a ostatní informace budou oznámeny předem určeným zájemcům v oznámení zaslaném na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů; upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; b) předem určení zájemci mohou upsat všech: -7 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 570 000,- Kč v listinné podobě; -1 ks nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 160 000,- Kč; -1 ks nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 150 000,- Kč. s tím, že upisovat lze pouze celé akcie a emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 570 000,- Kč činí 570 000,- Kč, emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 160 000,- Kč činí 160 000,- Kč a emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 150 000,- Kč čin í 150 000,- Kč; c)předem určený zájemce NH-TRANS, SE je oprávněn upsat celkem: -5 ks nově emitovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 570 000,- Kč v listinné podobě; -1 ks nově emitované kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 160 000,- Kč; d)předem určený zájemce Ing. Angel Bratovanov, MBA je oprávněn upsat celkem: -2 ks nově emitovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 570 000,- Kč v listinné podobě; -1 ks nově emitované kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 150 000,- Kč; 4.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena do 3 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy o upsání akcií (včetně). Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v uvedený den připsána na účet na jméno společnosti Bohumín terminál, a. s., vedený u Raiffeisenbank, a. s., číslo účtu: 15619025/5500, IBAN: CZ61 5500 0000 0000 1561 9025. 5.Uděluje se souhlas se započtením pohledávky společnosti za předem vybraným zájemcem společností NH-TRANS, SE z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. její části, proti pohledávce předem vybraného zájemce společnosti NH-TRANS, SE vůči spo lečnosti Bohumín terminál, a. s., přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena podle následujících pravidel: -pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné; -započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou; -započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky; -návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společnosti NH-TRANS, SE doručen současně s návrhem smlouvy o upsání akcií; -dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do konce doby určené pro splacení emisního kursu upsaných akcií; -k započtení lze použít pouze pohledávky, které má společnost NH-TRANS, SE za společností Bohumín terminál, a. s.: (i)pohledávka ve výši 500 000,- Kč (jistina) splatná dne 22. 10. 2018, a to z titulu vrácení poskytnuté zálohy na budoucí služby, jejichž specifikace nebyla dosud ujednána a ohledně níž společnost NH-TRANS, SE vyzvala k jejímu vrácení dne 8. 10. 2018; (ii)pohledávka ve výši 650 000,- Kč (jistina) splatná dne 22. 10. 2018, a to z titulu vrácení poskytnuté zálohy na budoucí služby, jejichž specifikace nebyla dosud ujednána a ohledně níž společnost NH-TRANS, SE vyzvala k jejímu vrácení dne 8. 10. 2018. 6.Uděluje se souhlas se započtením pohledávky společnosti za předem vybraným zájemcem Ing. Angelem Bratovanovem, MBA z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. její části, proti pohledávce předem vybraného zájemce Ing. Angela Bratovanova, MBA vůči společnosti Bohumín terminál, a. s., přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena podle následujících pravidel: -pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné; -započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou; -započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky; -návrh smlouvy o započtení pohledávek bude Ing. Angelu Bratovanovi, MBA doručen současně s návrhem smlouvy o upsání akcií; -dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do konce doby určené pro splacení emisního kursu upsaných akcií; -k započtení lze použít pouze pohledávku, kterou má Ing. Angel Bratovanov, MBA za společností Bohumín terminál, a. s. ve výší 500 000,- Kč (jistina) splatnou dne 31. 12. 2018, a to z titulu poskytnutí peněžité zápůjčky. 7.Akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu a jejich převoditelnost bude omezena v souladu s článek 6 odst. 4 stanov společnosti. do 16. 1. 2019 od 29. 11. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 16. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 5 700 000 Kč

do 16. 1. 2019 od 15. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 570 000 Kč, počet: 17 od 16. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 000 Kč, počet: 1 od 16. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 150 000 Kč, počet: 1 od 16. 1. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 570 000 Kč, počet: 10 do 16. 1. 2019 od 10. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 570 000 Kč, počet: 10 do 10. 1. 2017 od 15. 12. 2016

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Tomáš Zmrzlík

člen představenstva

První vztah: 29. 2. 2020

vznik členství: 11. 2. 2020

Nová 720, Chvalčov, 768 72, Česká republika

Mgr. Jan Almáši

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

280, Jablonové, 900 54, Slovenská republika

Ing. Angel Bratovanov

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

Čihákova 872/17, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Michal Zimmermann

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2018 - Poslední vztah: 29. 2. 2020

vznik členství: 6. 6. 2018

zánik členství: 11. 2. 2020

Čujkovova 2728/50a, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Marcela Serynová

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Hasičská 816/10, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Marcela Serynová

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Hasičská 816/10, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Attila Süll

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 6. 6. 2018

Komjatická 1453/29, Nové Zámky, Slovenská republika

Ing. Attila Süll

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 6. 6. 2018

Komjatická 1453/29, Nové Zámky, Slovenská republika

Daniel Bratovanov

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Štefánikova 959, Bohumín, 735 81, Česká republika

Daniel Bratovanov

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Štefánikova 959, Bohumín, 735 81, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva.

od 15. 12. 2016

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Roman Šraga

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

Moravská 1964/48a, Hlučín, 748 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marian Frko

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

Rázusovo nábrežie 151/4, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, Slovenská republika

Ing. David Matejov

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

Truhlářská 1100/21, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Aleš Němčík MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2018 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 6. 6. 2018

Rozcestí 1264/4a, Ostrava, 724 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Němčík MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Bedřicha Václavka 991/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Aleš Němčík MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Bedřicha Václavka 991/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Václav Andrýsek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Velké Karlovice 690, 756 06, Česká republika

Ing. Václav Andrýsek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Velké Karlovice 690, 756 06, Česká republika

Ing. Angel Bratovanov MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Čihákova 872/17, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Angel Bratovanov MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Čihákova 872/17, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztahy firmy Bohumín terminál, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 12. 2016

Živnosti

Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 2016
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 12. 2016

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).