Hlavní navigace

Bourke Trust a.s.

Firma Bourke Trust a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10367, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 25 500 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27404501

Sídlo:

Václavská 316/12, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 12. 2005

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10367, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Bourke Trust a.s. od 22. 12. 2012

Obchodní firma

Bourke Trust a.s. od 12. 12. 2014

Obchodní firma

PYRGHOS LEFKOS a.s. do 12. 12. 2014 od 9. 12. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 9. 12. 2005

adresa

Václavská 316/12
Praha 12000 od 9. 12. 2014

adresa

Opletalova 1337
Praha 1 11000 do 9. 12. 2014 od 9. 12. 2005

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 9. 12. 2014 od 9. 12. 2005

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 9. 12. 2014

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 30, května 2017 došlo ke sloučení, při němž na společnost Bourke Trust a.s., se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 27404501, jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnos ti ALW a.s., se sídlem Ptašínského 307/4, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 25532812. od 1. 8. 2017

Jediný akcionář rozhodl dne 8.září 2011 v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti 23.500.000 Kč (dvacet tři miliony pět set tisíc korun českých), z původní výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na částku 25. 500.000 Kč (dvacet pět milionů pět set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 47 (čtyřicet sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen "Zájemce"), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně obchodní společnost KOCHIA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Miltonos, 54B, Agios Spyridonas, P.C. 3050, Limassol, Kyperská republika. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1337, PSČ 110 00, a to ve lhůtě dvou týdnů. Prvním dnem lhůty je den 13.9.2011, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 12.9.2011. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 13.září 2011. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Z ájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu spoulova@akks.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis toho to rozhodnutí učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Jediný akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem byla započtena pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to pohledávka ve výši 23,500.000,- Kč (slovy: dvacet tři m iliony pět set tisíc korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 31.prosince.2015 a jediný akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. Pohledávka, kterou má Zájemce za Společností vznikla na základě Smlouvy o úvěru ze dne 20.prosjnce.2010 uzavřené mezi Zájemcem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, na částku 23,500.000,- Kč. Předmětem započtení je tedy celá částka jistiny úvěru. Dle vyjádření auditora Ing. Martiny Kotrčové, osvědčení KAČR č. 1311, ze dne 20.srpna 2011 je tento závazek ke dni 20.srpna 2011 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavř ení Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora, tedy bude splacena jistina a přirostlý úrok zůstává nadále závazkem Společnosti. do 26. 9. 2011 od 19. 9. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 500 000 Kč

od 3. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 10. 2011 od 9. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 9. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 47 od 9. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 47 do 9. 12. 2014 od 3. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 9. 12. 2014 od 9. 12. 2005

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Antonín Polák

člen správní rady

První vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Antonín Polák

statutární ředitel

První vztah: 6. 10. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

statutární ředitel

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

statutární ředitel

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Antonín Polák

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2012

zánik členství: 23. 7. 2014

zánik funkce: 23. 7. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Petr Fridrich

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2012

zánik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 10. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2014

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Kuropata

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2012

zánik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 10. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2014

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Tomáš Vyskočil

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 23. 11. 2010

zánik členství: 23. 10. 2012

Tylovická 107/20, Praha 5, 155 21, Česká republika

Filip Rybín

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 23. 11. 2010

zánik členství: 23. 10. 2012

vznik funkce: 23. 11. 2010

zánik funkce: 23. 10. 2012

Jana Želivského 1816/25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Petros Michopulos

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 23. 11. 2010

zánik členství: 23. 10. 2012

vznik funkce: 23. 11. 2010

zánik funkce: 23. 10. 2012

Krovova 66, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Filip Rybín

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 23. 11. 2010

vznik funkce: 9. 12. 2005

zánik funkce: 23. 11. 2010

J.Želivského 1816/25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Petros Michopulos

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 23. 11. 2010

vznik funkce: 9. 12. 2005

zánik funkce: 23. 11. 2010

Krovova 66, Praha 9, 190 14, Česká republika

MUDr. Tomáš Vyskočil

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 23. 11. 2010

Liliová 1069/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jednání za společnost náleží statutárnímu řediteli. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 9. 12. 2014

Jménem společnosti navenek jedná samostatně každý člen představenstva. K podpisu jménem společnosti dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenst va.

do 9. 12. 2014 od 9. 12. 2005

Dozorčí rada

Historické vztahy

Zdeněk Konečný

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2012

zánik členství: 9. 12. 2014

vznik funkce: 23. 10. 2012

zánik funkce: 9. 12. 2014

Pivovarská 263, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2012

zánik členství: 9. 12. 2014

zánik funkce: 9. 12. 2014

Legionářů 4568/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Vilém Nohel

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2012

zánik členství: 9. 12. 2014

zánik funkce: 9. 12. 2014

Hranická 49/13, Přerov, 751 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Oldřich Pastyřík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 4. 12. 2006

zánik členství: 23. 11. 2010

Lešenská 537/4, Praha 8, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Janis Michopulos

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 4. 12. 2006

zánik členství: 23. 11. 2010

vznik funkce: 4. 12. 2006

zánik funkce: 23. 11. 2010

Nám. Svobody 99, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Tomáš Jedinák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2012 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 4. 12. 2006

zánik členství: 23. 11. 2010

Sokolská 216, Jinočany, 252 25, Česká republika

Oldřich Pastyřík

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 4. 12. 2006

Lešenská 537/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Tomáš Jedinák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 4. 12. 2006

Sokolská 216, Jinočany, 252 25, Česká republika

Janis Michopulos

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2012

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 4. 12. 2006

vznik funkce: 9. 12. 2005

zánik funkce: 4. 12. 2006

Nám.Svobody 99, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další vztahy firmy Bourke Trust a.s.

2 fyzické osoby

Mgr. Antonín Polák

člen správní rady

První vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Antonín Polák

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SLEZAN HOLDING a.s.

  Václavská 316/12, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

 • člen představenstva

  MSK Kroměříž a.s.

  Malý val 1586/29, Kroměříž, 767 01

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • člen představenstva

  PMS Reality a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

 • člen správní rady

  SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • jednatel

  HCY 12 s.r.o.

  Petrská 1426/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Mgr. Antonín Polák

člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

HSK Invest, a.s.

První vztah: 9. 12. 2014

Václavská 316/12, Praha, 120 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Karel Kuropata

  předseda představenstva

  Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

 • Ing. Petr Fridrich

  místopředseda představenstva

  Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • Jaroslav Tichý

  předseda dozorčí rady

  Legionářů 4568/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

 • PhDr. Zdeněk Konečný

  člen dozorčí rady

  Pivovarská 263, Hanušovice, 788 33, Česká republika

 • Ing. Vilém Nohel

  člen dozorčí rady

  Hranická 49/13, Přerov, 751 24, Česká republika

 • Mgr. Antonín Polák

  člen představenstva

  Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Akcionáři

HSK Invest, a.s., IČ: 60727357

Václavská 316/12, Česká republika, Praha, 120 00

od 9. 12. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).