Hlavní navigace

PMS Reality a.s.

Firma PMS Reality a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 810, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 120 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47676647

Sídlo:

Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 3. 1994

DIČ:

CZ47676647

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11050 Výroba piva
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 810, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Pivovar ZLATOVAR a.s. Opava od 29. 3. 1994

Obchodní firma

PMS Reality a.s. od 15. 8. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 29. 3. 1994

adresa

Pivovarská 261
Hanušovice 78833 od 24. 11. 2016

adresa

Pivovarská 6
Opava do 15. 8. 2003 od 29. 3. 1994

Předmět podnikání

pivovarnictví a sladovnictví od 1. 3. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 3. 2013

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 16. 1. 2004

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 3. 2013 od 29. 3. 1994

výroba piva a sladu do 1. 3. 2013 od 29. 3. 1994

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 28.8.2018, který byl schválen dne 1.10.2018, došlo ke sloučení, při němž na společnost PMS Reality a.s., se sídlem Pivovarská 261, Hanušovice, PSČ 788 33, IČO: 476 76 647, jakožto společnost nástupnickou, přešlo j mění zanikající společnosti Hokejová hala Olomouc a.s., se sídlem Sladkovského 158/32, Holice, Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 294 58 013. od 1. 10. 2018

Valná hromada přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: - základní kapitál Společnosti ve výši 63.532.000 Kč (slovy: šedesát tři milionů pět set třicet dva tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně : a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 56.468.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých) na jeho novou výši 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), s určením, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií, jejich forma a podoba: - celkový počet nově upisovaných akcií činí: 14.117 (slovy: čtrnáct tisíc jedno sto sedmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) každá, - druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, - forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, - podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), - žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smy slu § 490 zákona o obchodních korporacích - všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou tito akcionáři Společnosti: - společnost PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I Město, Komenského 696/35, PSČ 750 02, identifikační číslo 146 17 099, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151 (dále též jen PMS Přerov a.s.), a to a kcie o celkové jmenovité hodnotě 41.680.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů šest set osmdesát tisíc korun českých), tj. 10.420 (slovy: deset tisíc čtyři sta dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) každá, - společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, identifikační číslo 607 27 357, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 19711 (dále též jen HSK Invest, a.s.), a to akcie o celkové jmenovité hodnotě 14.788.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set osmdesát osm tisíc korun českých), tj. 3.697 (slovy: tři tisíce šest set devadesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) každá, (oba akcionáři dále též jen Předem určení zájemci) - všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určenými zájemci, budou upsány ve smlouvě o úpisu akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určenými zájemci a Společností, návrh na uzavř ení smlouvy o úpisu akcií bude upisovateli doručen na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů, c) lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určenými zájemci počne běžet od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a skončí uplynutím dvacátého dne od jejího započetí, d) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude následující: - emisní kurs akcií upisovaných PMS Přerov a.s. bude činit 59.163.732,88 Kč (slovy: padesát devět milionů jedno sto šedesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých osmdesát osm haléřů), emisní ážio tedy bude činit 17.483.732,88 Kč (slovy: sedmnáct mil ionů čtyři sta osmdesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých osmdesát osm haléřů), - emisní kurs akcií upisovaných HSK Invest, a.s. bude činit 20.991.201,58 Kč (slovy: dvacet milionů devět set devadesát jeden tisíc dvě stě jedna korun českých padesát osm haléřů), emisní ážio tedy bude činit 6.203.201,58 Kč (slovy: šest milionů dvě stě t ři tisíc dvě stě jedna korun českých padesát osm haléřů), e) připouští možnost úplného započtení níže uvedených peněžitých pohledávek akcionáře, kterým je společnost PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I Město, Komenského 696/35, PSČ 750 02, identifikační číslo 146 17 099, vůči Společnosti, tj. společnost i PMS Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, PSČ 788 33, identifikační číslo 476 76 647, proti pohledávce Společnosti vůči PMS Přerov a.s. na splacení emisního kurzu: - pohledávka ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 23. 5. 2007 uzavřené mezi HSK Invest, a.s. a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení po hledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1. 7. 2009 uzavřené mezi HSK Invest, a.s. a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení poh ledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 11. 11. 2010 mezi HSK Invest, a.s. a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohl edávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva a půl milionu korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 11. 2010 mezi HSK Invest, a.s. a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupen í pohledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 28. 2. 2011 mezi společností CAPE HORN Finance a.s., identifikační číslo 247 20 658, se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2 Nové Město (dál e jen CAPE HORN Finance a.s.), a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., přičemž předtím na HSK Invest, a.s. přešl a uvedená pohledávka v rámci fúze k 1. lednu 2014 (rozhodný den) pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých) z titulu směnečného závazku vyplývajícího ze směnky vlastní vystavené Společností dne 2. 1. 2014 na řad PMS Přerov a.s. na celkovou směnečnou sumu ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy čtyřicet jedna milionů korun českých), se směnečnou doložkou bez protestu, splatné do 31. 12. 2025, - pohledávka ve výši 4.663.732,88 Kč (slovy čtyři miliony šest set šedesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých a osmdesát osm haléřů) z titulu směnečného závazku vyplývajícího ze směnky vlastní vystavené Společností dne 2. 1. 2014 na řad PMS Přero v a.s. na celkovou směnečnou sumu ve výši 4.663.732,88 Kč (slovy čtyři miliony šest set šedesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých a osmdesát osm haléřů), se směnečnou doložkou bez protestu, splatné do 31. 12. 2025, připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek PMS Přerov a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči PMS Přerov a.s. na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, se s oučasně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií upsaných PMS Přerov a.s. a splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných PMS Přerov a.s., zcela splacen, f) připouští možnost úplného nebo částečného započtení níže uvedených peněžitých pohledávek akcionáře, kterým je společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, identifikační číslo 607 27 357, vůči Společnosti, tj . společnosti PMS Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, PSČ 78833, identifikační číslo 476 76 647, proti pohledávce Společnosti vůči HSK Invest, a.s. na splacení emisního kurzu: - pohledávka ve výši 7.583.808,17 Kč (slovy: sedm milionů pět set osmdesát tři tisíce osm set osm korun českých sedmnáct haléřů) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 28. 5. 2012 mezi HSK Invest, a.s. a Společností, pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015 , - pohledávka ve výši 22.237.049,06 Kč (slovy: dvacet dva milionů dvě stě třicet sedm tisíc čtyřicet devět korun českých šest haléřů) z titulu směnečného závazku vyplývajícího ze směnky vlastní vystavené Společností dne 2. 1. 2014 na řad CAPE HORN Finance a.s. na celkovou směnečnou sumu ve výši 22.237.049,06 Kč (slovy: dvacet dva milionů dvě stě třicet sedm tisíc čtyřicet devět korun českých šest haléřů), se směnečnou doložkou bez protestu, splatné do 31. 12. 2025, přičemž na HSK Invest, a.s. přešla uveden á pohledávka v rámci fúze k 1. lednu 2014 (rozhodný den), připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek HSK Invest, a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči HSK Invest, a.s. na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií upsaných HSK Invest, a.s. a splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaný ch HSK Invest, a.s., zcela splacen, g) schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných peněžitých pohledávek mezi Společností a společností PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I Město, Komenského 696/35, PSČ 750 02, identifikační číslo 146 17 099, smlouva o započtení bude uzavřena v s ídle Společnosti mezi PMS Přerov a.s. a Společností, do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh PMS Přerov a.s. doručen na její adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. Tento návrh smlouvy o započtení je připojen jako příloha notářské ho zápisu. h) schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných peněžitých pohledávek mezi Společností a společností společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, identifikační číslo 607 27 357, smlouva o započtení bude uzavř ena v sídle Společnosti mezi HSK Invest, a.s. a Společností do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh HSK Invest, a.s. doručen na její adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. Tento návrh smlouvy o započtení je připojen jako příloha notářského zápisu. i) účinky zvýšení základního kapitálu nastanou k okamžiku zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. do 27. 11. 2015 od 27. 11. 2015

Dle projektu rozdělení schváleného dne 19.11.2012 došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti PMS Reality a.s. na nově založenou nástupnickou společnost Hokejová hala Olomouc a.s., se sídlem Sladkovského 158/32, Olomouc, Holice, PSČ 779 00, iden tifikační číslo 29458013, a to k rozhodnému dni 1.6.2012. od 30. 11. 2012

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 19.11.2003 o záměru zvýšit základní kapitál. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Základní kapitál společnosti s obchodní firmou PMS Reality a.s. se sídlem v Hanušovicích, Pivovarská 261, PSČ 788 33, IČ 47676647 (dále jen společnost), který je k dnešnímu dni zcela splacen, se zvyšuje z 93 000 000,-Kč o částku ve výši 20 450 000,-Kč, sl ovy dvacet milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých, s tím, že upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno vydáním 409 (čtyři sta devět) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 50 000,-Kč, slovy padesát tisíc korun českých, všechny akcie budou kmenové, v listinné podobě, budou znít na majitele a bu dou neregistrované, přičemž emisní kurz vydávané akcie se rovná její jmenovité hodnotě. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Všechny nově vydávané akcie společnosti budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to: - společnosti s obchodní firmou PMS Přerov a.s. se sídlem v Přerově, Komenského 35, IČ 14617099, - společnosti s obchodní firmou Pivovar ZUBR a.s. se sídlem v Přerově, Komenského 35, IČ 47676906 - společnosti s obchodní firmou Pivovar Litovel a.s. se sídlem v Litovli,Palackého 934, IČ 47676914 - společnosti s obchodní firmou I.S.FOND, spol. s r.o. se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586, IČ 18189024. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Místem úpisu nových akcií společnosti novým zájemcům je sídlo společnosti PMS Reality a.s. v Hanušovicích, Pivovarská 261. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Lhůta k upisování nových akcií společnosti činí 15 (patnáct) dnů a začne plynout následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Určeným zájemcům bude počátek lhůty pro upisování sdělen představenstvem písemně. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Emisní kurz nově výdávaných akcií společnosti splatí určení zájemci svými nepeněžitými vklady před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž všechny nepeněžité vklady určených zájemců byly oceněny znaleckým posu dkem znalce Ing. Jaroslava Fojtů, č. posudku 2286-226/03 ze dne 15.10.2003 o určení obvyklé ceny nemovitostí jako hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.9.2003 č.j. Nc 5178/2003, takto: do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

a) společnost s obchodní firmou PMS Přerov a.s., se sídlem v Přerově, Komenského 35, IČ 14617099, splatí emisní kurz nově vydávaných akcií nepeněžitým vkladem - svými nemovitostmi, a to objektem bydlení č.p. 325 na pozemku parc. č. 5307/43 příslušným k č ásti obce Přerov I - Město a pozemkem parc. č. 5307/43 zast. plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4918 pro obec a k.ú. Přerov, jejichž obvyklá cena činí 4 000 000,-Kč, slovy čtyři miliony korun českých, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude společnosti vydáno 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, neregistrovaných, přičemž emisní kurz vydávaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

b) společnost s obchodní firmou Pivovar ZUBR a.s., se sídlem v Přerově, Komenského 35, IČ 47676906, splatí emisní kurz nově vydávaných akcií nepeněžitým vkladem - svými nemovitostmi, a to objektem bydlení č.p. 509 na pozemku st. parc. č. 80, příslušným k  části obce Kojetín I - Město a pozemkem st. parc. č. 80 zast. plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 398 pro obec a k.ú. Kojetín, jejichž obvyklá cena činí 750 000,-Kč, slovy sedm set padesát tisíc korun českých, objektem občanské vybaven osti č.p. 28 na pozemku par.č. 1545/32, příslušným k části obce Valašské Meziříčí a pozemkem par.č. 1545/32 zast. plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 6068 pro obec Valašské Meziříčí, k.ú. Valašské Meziříčí - město jejichž obvyklá cena či ní 3 000 000,-Kč, slovy tři miliony korun českých, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude společnosti vydáno 75 (sedmdesát pět) kusů kmen ových akcií v listinné podobě, znějících na majitele , neregistrovaných, přičemž emisní kurz vydávaných akcií se ro vná jejich jmenovité hodnotě. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

c) společnost s obchodní firmou Pivovar Litovel a.s. se sídlem v Litovli, Palackého 934, IČ 47676914 splatí emisní kurz nově vydávaných akcií nepeněžitým vkladem - svými nemovitostmi, a to objektem občanské vybavenosti č.p. 784 na pozemku parc. č. 1193/ 10, příslušným k části obce Chropyně a pozemky parc. č. 1193/10 zast. plocha a nádvoří a parc. č. 1193/11 ostatní plocha (jiná plocha), vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1726 pro obec a k.ú. Chropyně, jejichž obvyklá cena činí 600 000,-Kč, slovy šest s et tisíc korun českých, objektem bydlení č.p. 17 na pozemku st. parc. č. 16 (stavba na cizím pozemku), příslušným k části obce Domaželice zapsaných na listu vlastnictví č. 355 pro obec a k.ú. Domaželice, jehož obvyklá cena činí 600 000,-Kč, slovy šest set tisíc korun českých, objektem občanské vybavenosti č.p. 811 na pozemku parc.č. 1735, příslušným k části obce Bučovice a pozemkem parc. č. 1735 zast. plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2062 pro obec a k.ú. Bučovice, jejichž obvyklá cena činí 4 500 000,-Kč, slovy čtyři miliony pět set tisíc korun českých, objektem občanské vybavenosti č.p. 2715 na pozemku parc.č. 2487/33, příslušným k části obce Přerov I - Město a pozemkem parc.č. 2487/33 zast. plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlas tnictví č. 4901 pro obec a k.ú. Přerov, jejichž obvyklá cena činí 3 000 000,-Kč, slovy tři miliony korun českých, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude společnosti vydáno 174 (jedno sto sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějícíh na majitele, neregistrovaných, přičemž emisní kurz vydávaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

d) společnost s obchodní firmou I.S.FOND, spol. s r.o., se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586, IČ 18189024 splatí emisní kurz nově vydávaných akcií nepeněžitým vkladem - svými nemovitostmi , a to objektem občanské vybavenosti č.p. 3283 na pozemku st. parc .č. 4429, příslušným k části obce Kroměříž a pozemkem st. parc. č. 4429 zast. plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5819 pro obec a k.ú. Kroměříž, jejichž obvyklá cena činí 4 000 000,-Kč, slovy čtyři miliony korun českých, s tím, že za te nto nepeněžitý vklad bude společnosti vydáno 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, neregistrovaných, přičemž emisní kurz vydávaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena se společností, pouze v počtech, uvedených v předcházejícím odstavci tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základn ího kapitálu. do 3. 2. 2004 od 16. 1. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

od 27. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 63 532 000 Kč

do 27. 11. 2015 od 30. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 113 450 000 Kč

do 30. 11. 2012 od 3. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 93 000 000 Kč

do 3. 2. 2004 od 29. 3. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 560 000 Kč, počet: 93 od 14. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 28 000 Kč, počet: 409 od 14. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 4 000 Kč, počet: 14 117 od 14. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 4 000 Kč, počet: 14 117 do 14. 9. 2017 od 27. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 560 000 Kč, počet: 93 do 14. 9. 2017 od 1. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 28 000 Kč, počet: 409 do 14. 9. 2017 od 1. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 560 000 Kč, počet: 93 do 1. 3. 2013 od 30. 11. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 28 000 Kč, počet: 409 do 1. 3. 2013 od 30. 11. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 409 do 30. 11. 2012 od 3. 2. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 93 do 30. 11. 2012 od 29. 3. 1994

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Mgr. Antonín Polák

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 23. 7. 2014

Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Chytil

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 23. 7. 2014

Mlýnská 454, Dřevohostice, 751 14, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Antonín Polák

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 23. 7. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SLEZAN HOLDING a.s.

  Václavská 316/12, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

 • člen představenstva

  MSK Kroměříž a.s.

  Malý val 1586/29, Kroměříž, 767 01

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • člen správní rady

  Bourke Trust a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

 • člen správní rady

  SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • jednatel

  HCY 12 s.r.o.

  Petrská 1426/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Vilém Nohel

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Hranická 49/13, Přerov, 751 24, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Antonín Polák

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 23. 7. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Antonín Chytil

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Mlýnská 454, Dřevohostice, 751 14, Česká republika

Ing. Vilém Nohel

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2014

Hranická 49/13, Přerov, 751 24, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Antonín Chytil

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

Mlýnská 454, Dřevohostice, 751 14, Česká republika

Ing. Vilém Nohel

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 26. 6. 2009

Hranická 13, Přerov, 751 24, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

Lančíkových 1871, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Ladislav Janda

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 9. 2009

vznik členství: 18. 4. 2003

zánik členství: 26. 6. 2009

Havlíčkova 20, Přerov, Česká republika

Ing. Vilém Nohel

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 9. 2009

vznik členství: 18. 4. 2003

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 18. 4. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2009

Hranická 13, Přerov, Česká republika

Ing. Antonín Chytil

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 9. 2009

vznik členství: 18. 4. 2003

zánik členství: 26. 6. 2009

Mlýnská 454, Dřevohostice, Česká republika

Kamil Kolek

předseda představenstva

První vztah: 11. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 8. 2003

zánik členství: 18. 4. 2003

Otická 27a, Opava, Česká republika

Vilém Lasák

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 8. 2003

zánik členství: 18. 4. 2003

Závada 101, Česká republika

Karel Kuropata

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 8. 2003

zánik členství: 18. 4. 2003

Čs. armády 4000, Kroměříž, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 8. 2003

zánik členství: 18. 4. 2003

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Vilém Nohel

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1999

Hranická 13, Přerov-Předmostí, Česká republika

Miroslav Koutek

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1999

U cukrovaru 26, Olomouc, Česká republika

Oldřich Hendrych

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1999

9. května 10, Raduň, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1999

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

Karel Kuropata

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1999

ČSA 4000, Kroměříž, Česká republika

Jednání: Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva.

od 15. 8. 2003

J e d n á n í : Společnost zastupují vždy společně tři členové představenstva.

do 15. 8. 2003 od 11. 1. 1999

Společnost zastupuje představenstvo buď jako celek nebo alespoň dva členové představenstva.

do 11. 1. 1999 od 29. 3. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

PhDr. Zdeněk Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 23. 7. 2014

Pivovarská 263, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Pivovary CZ Group a. s.

  Komenského 3622/33a, Přerov, 750 02

 • člen dozorčí rady

  HSK Invest, a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • místopředseda představenstva, Místopředseda představenstva

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • předseda představenstva, Předseda představenstva

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

Karel Kuropata

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 23. 7. 2014

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Petr Fridrich

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 23. 7. 2014

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Fridrich

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

PhDr. Zdeněk Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Pivovarská 263, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Karel Kuropata

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

Šeříková 3173, Frýdek - Místek, 738 01, Česká republika

PhDr. Zdeněk Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

Pivovarská 263, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Karel Kuropata

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2009 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

Elišky Krásnohorské 3506, Kroměříž, 767 01, Česká republika

PhDr. Zdeněk Konečný

člen

První vztah: 15. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 9. 2009

vznik členství: 18. 4. 2003

zánik členství: 26. 6. 2009

Pivovarská 263, Hanušovice, Česká republika

Karel Kuropata

člen

První vztah: 15. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 9. 2009

vznik členství: 18. 4. 2003

zánik členství: 26. 6. 2009

Elišky Krásnohorské 3506, Kroměříž, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

člen

První vztah: 15. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 9. 2009

vznik členství: 18. 4. 2003

zánik členství: 26. 6. 2009

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

Pavlína Malochová

člen

První vztah: 11. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 8. 2003

zánik členství: 18. 4. 2003

Černá 13, Opava, Česká republika

František Kolek

člen

První vztah: 11. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 8. 2003

zánik členství: 18. 4. 2003

Opavská 147a, Kravaře, Česká republika

Klára Kudlíková

člen

První vztah: 11. 1. 1999 - Poslední vztah: 15. 8. 2003

zánik členství: 18. 4. 2003

Ondříčkova 46, Opava, Česká republika

JUDr. Irena Motalová

člen

První vztah: 29. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1999

K. Rudného 3804, Kroměříž, Česká republika

Ing. Vladislav Mazák

člen

První vztah: 29. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1999

Dolnozahradská 1718, Kroměříž, Česká republika

Ing. Vladimír Večeřa

člen

První vztah: 29. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1999

Ondřičkova 25, Opava, Česká republika

Další vztahy firmy PMS Reality a.s.

PMS Přerov a.s.

První vztah: 15. 3. 2018

Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Dalších 16 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Antonín Polák

  člen dozorčí rady, Člen dozorčí rady

  Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • Ing. Antonín Chytil

  člen představenstva

  Mlýnská 454, Dřevohostice, 751 14, Česká republika

 • Karel Kuropata

  Předseda představenstva, předseda představenstva

  Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

 • Ing. Petr Fridrich

  Místopředseda představenstva, člen představenstva

  Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • JUDr. Vladimír Hep

  Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  Seifertova 2976/21, Přerov, 750 02, Česká republika

 • Ing. Rudolf Janda

  Člen představenstva, člen představenstva

  Malá Trávnická 2095/32, Přerov, 750 02, Česká republika

 • Ing. Ladislav Mazák

  Předseda dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Dolnozahradská 1718/12, Kroměříž, 767 01, Česká republika

PMS Přerov a.s.

První vztah: 15. 8. 2003 - Poslední vztah: 3. 2. 2004

Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Akcionáři

PMS Přerov a.s., IČ: 14617099

Komenského 3490/35, Česká republika, Přerov, 750 02

od 15. 3. 2018

PMS Přerov a.s., IČ: 14617099

Komenského, Česká republika, Přerov

do 3. 2. 2004 od 15. 8. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).