Hlavní navigace

BRISK Tábor a.s.

Firma BRISK Tábor a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 563, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 148 578 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47252090

Sídlo:

Vožická 2068, Tábor, 390 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 1992

DIČ:

CZ47252090

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

234 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
29310 Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla
43210 Elektrické instalace
43290 Ostatní stavební instalace
49410 Silniční nákladní doprava
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 563, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

BRISK Tábor a.s. od 1. 11. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 1992

adresa

Vožická 2068
Tábor 39002 od 16. 11. 2016

adresa

Vožická 2068
Tábor do 18. 1. 2002 od 1. 11. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: a) Vývoj a výroba zapalovacích svíček, žhavicích svíček a zapalovacích systémů b) Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky c) Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení d) Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej e) Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel f) Výroba snímačů hladin a otáček g) Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalování plynových kotlů a spotřebičů h) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců i) Výroba motorových a přípojných vozidel od 20. 2. 2009

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 20. 2. 2009

Obráběčství od 20. 2. 2009

Galvanizérství, smaltérství od 20. 2. 2009

Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti od 20. 2. 2009

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 20. 2. 2009

Zámečnictví, nástrojářství od 20. 2. 2009

výroba motorových a přípojných vozidel do 20. 2. 2009 od 29. 8. 2007

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 20. 2. 2009 od 12. 4. 2005

Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

Kovoobráběčství do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

Galvanizérství do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

Nástrojářství do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

Zámečnictví do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

Silniční motorová doprava osobní od 11. 8. 1997

Silniční motorová doprava nákladní do 20. 2. 2009 od 11. 8. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 18. 3. 1997

Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí do 18. 1. 2002 od 6. 1. 1997

Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalování plynových kotlů a spotřebičů do 20. 2. 2009 od 6. 1. 1997

Výroba snímačů hladin a otáček do 20. 2. 2009 od 6. 1. 1997

Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel do 20. 2. 2009 od 6. 1. 1997

Hostinská činnost od 27. 3. 1996

Silniční motorová doprava v rozsahu: veřejná silniční nákladní a osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní doprava pro cizí potřeby do 11. 8. 1997 od 27. 3. 1996

Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí v rozsahu oprávnění ITI Praha, pobočka České Budějovice ze dne 15.6.1992 ev. č. 017/12.5./92-EZ-R,M,O,V do 6. 1. 1997 od 8. 12. 1993

Kovoobrábění do 18. 1. 2002 od 8. 12. 1993

Galvanizace kovů do 18. 1. 2002 od 8. 12. 1993

Výroba nástrojů do 18. 1. 2002 od 8. 12. 1993

Zámečnictví do 18. 1. 2002 od 8. 12. 1993

Vývoj a výroba zapalovacíh svíček, žhavicích svíček a zapalovacích systémů do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

Výzkum, vývoj, výroba a odbyt: - příslušenství silničních motorových vozidel, zapalovacích svíček a zapalovacích systémů - sestav, podsestav a součástí osobních a nákladních automobilů a speciální techniky - zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků - technické keramiky - elektrotechnické elektroniky - potřeb pro sportovní rybářství - zahraničně obchodní činnost dle platných právních předpisů do 8. 12. 1993 od 1. 11. 1992

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 16. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 26. 6. 2020 od 16. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 6. 2020 od 16. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti BRISK Tábor a.s. rozhodla dne 5. června 2006 ve smyslu ust. § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře ta kto: Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti je společnost s ručením omezeným BRITAL, s.r.o. se sídlem Praha 1, Opletalova 9, čp. 917, PSČ 110 00, IČ 490 23 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 53235, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a ke dni konání mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společn osti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno výpisem z účtu cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl - ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady - k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady - ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 133725 ks kmenových kótovaných akcií vydaných společností v zaknihované podobě, na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč, ISIN CZ0005074856, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl na základním kapitálu i hlasova cích právech společnosti ve výši 90 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění. Přechod ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností na hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada rozhodla podle § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových, zaknihovaných, kótovaných akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč, ISIN CZ0005074856 ve vlastn ictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické prá vo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Výše protiplnění, závěry znaleckého posudku: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1330,- Kč (slovy tisíctřistatřicetkorun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění nav rženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným Česká znalecká a.s., IČ 25260138, číslo posudku 2117-01-2006 ze dne 20. 4. 2006. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář v souladu s § 183m odstavec 2 a 2 obchodního zákoníku poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu v příslušné výši oprávněným osobám (tj. těm, jejichž vlastnické právo k akciím BRISK Tábor a.s. přejde na hlavního akcionáře v důsledku přec hodu akcií podle tohoto usnesení - dále jen "vlastníci akcií"). Výplatu protiplnění provede HVB Bank Czech Republic a.s. se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/2090, jmenovitě pobočka banky v Českých Budějovicích se sídlem České Budějovice, U Zimního stadio nu 3, PSČ 370 21. Hlavní akcionář doložil složení peněžních prostředků v potřebné výši k výplatě protiplnění před konáním valné hromady potvrzením HVB Bank Czech Republic a.s. ze dne 10. 5. 2006. Ostatní vlastníci akcií (dále jen "vlastníci akcií") společnosti BRISK Tábor a.s. jsou oprávněni požádat o úhradu protiplnění písemnou žádostí zaslanou pobočce banky v Českých Budějovicích doporučenou poštou, a to dále adresované na oddělení firemní klie ntely, U Zimního stadionu 3, 370 21 České Budějovcie, nebo předloženou osobně v pobočce banky v Českých Budějovicích v její otevírací době, a to ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění bankou (dále též jen "žádost"). V případě, že vlastník akcií nevlastní žádný účet vedený jakoukoli tuzemskou nebo zahraniční bankou či spořitelnou a z tohoto důvodu nemůže hotovostní úhradu protiplnění obdržet bankovním převodem, nevyplní na žádosti číslo bankovního spojení. Banka takto označené žádosti zašle doporučenou poštou, vždy k 15. a 30. dni příslušného kalendářního měsíce, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. za účelem zajištění hotovostní úhrady protiplnění. Vlastník akcií, který je právnickou osobou, musí všechny právní úkony v souvislosti se žádostí učinit v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním či jiném veřejném rejstříku prostřednictvím osob, které jsou oprávněny jednat jeho jménem. Vlastník a kcií, který je právnickou osobou, musí k žádosti přiložit také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší tří měsíců v době doručení bance. Datum pořízení výpisu z obchodního či jiného veřejného rejst říku musí předcházet datu podepsání žádosti. Pokud je vlastníkem akcií zahraniční osoba, musí být pravost pečeti nebo razítka příslušného zahraničního orgánu, který vydal výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, nebo který ověřil pravost podpisu na li stině, řádně ověřena podle příslušných právních předpisů. Vlastník akcií je povinen veškeré dokumenty v cizím jazyce, které má povinnost předložit spolu se žádostí, doručit za výše uvedených podmínek v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Pravost podpisu vlastníka akcií, popř. osoby či osob jednajících jménem tohoto vlastníka akcií na žádosti musí být úředně ověřen. To neplatí v případě, že ostatní akcionář - fyzická osoba doručí žádost osobně do pobočky banky v Českých Budějovicích, prok áže svou totožnost předložením průkazu totožnosti a žádost podepíše před pověřeným pracovníkem banky. Vlastníci akcií společnosti BRISK Tábor a.s. jsou oprávněni požádat o zaplacení protiplnění v pobočce banky v Českých Budějovicích rovněž v zastoupení zmocněncem - fyzickou osobou na základě plné moci (pravost podpisu zmocnitele na této plné moci musí bý t úředně ověřena), jejíž originál předloží bance. Osoba jednající za vlastníka akcií - právnickou osobu se prokáže originálem výpisu z obchodního rejstříku tohoto vlastníka akcií - právnické osoby a průkazem totožnosti osoby oprávněné jednat za vlastníka akcií - právnickou osobu. Vzor žádosti je uveden v příloze tohoto usnesení. Banka bude akceptovat pouze žádosti shodující se s tímto vzorem. V případě, že tomu tak nebude, upozorní na tuto skutečnost vlastníka akcií, případně zmocněnce. Vzor žádosti bude vlastníkům akcií k dispoz ici v sídle společnosti BRISK a v pobočce banky v Českých Budějovicích a dále na internetové stránce www.brisk.cz. Banka poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, n ebo že dohoda mezi nám a zástavním věřitelem určuje jinak. O termínu zahájení výplaty protiplnění bankou a jejím způsobu budou ostatní akcionáři seznámeni způsobem, který je platný pro svolání valné hromady společnosti. Rozhodnutí České národní banky: Česká národní banka přezkoumala žádost hlavního akcionáře o předchozí souhlas k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti BRISK Tábor a.s., na osobu hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i, odstavec 5 obchodního zákoníku a svým rozhodnutím ze dne 25. 4. 2006, čj. 45/N/44/2006/2, které nabylo právní moci dne 25. 4. 2006, vyslovila souhlas s přijetím usnesení valné hromady společnosti BRISK Tábor a.s. o přechodu všech ostatních účastn ických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 1330,- Kč za jednu akcii. Informace o zpřístupnění dokumentů: V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i, odst. 2 obchodního zákoníku k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis NZ 106/2006, N 109/2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné h romady společnosti. do 14. 2. 2011 od 8. 6. 2006

Akcie jsou dematerializovány v zaknihované podobě na majitele a mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. do 14. 2. 2011 od 8. 12. 1993

Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 3, na který přešel majetek státního podniku Jiskra s.p., ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 14. 2. 2011 od 1. 11. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 148 578 000 Kč

od 18. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 148 578 000 Kč

do 18. 1. 2002 od 16. 7. 1993

Základní kapitál

vklad 146 051 000 Kč

do 16. 7. 1993 od 1. 11. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 148 578 od 16. 7. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 146 051 do 16. 7. 1993 od 1. 11. 1992

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Hana Curran

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 28. 6. 2019

Vojtěšská 211/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  Mojito s.r.o.

  Vlašská 363/4, Praha, 118 00

 • jednatel

  TIDESEO s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Mojmír Čapka

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 28. 6. 2019

Opletalova 917/9, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  Čapka s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  BRITAL, s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Jednatel

  TIDESEO s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Bc. Radoslava Čapková

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 28. 6. 2019

Opletalova 917/9, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Čapka s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Filip Čapka

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 28. 6. 2019

K Oboře 1212, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Mojmír Čapka

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 28. 6. 2019

Opletalova 917/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Hana Curran

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 28. 6. 2019

Vojtěšská 211/6, Praha, 110 00, Česká republika

Radoslava Čapková Bc.

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 28. 6. 2019

Opletalova 917/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Filip Čapka BSc.

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 28. 6. 2019

K Oboře 1212, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Milada Markvartová

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Okružní 385/12, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Filip Čapka

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 11. 4. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 11. 4. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

K Oboře 1212, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Ing. Filip Čapka

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2013

vznik členství: 11. 4. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 11. 4. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Opletalova 917/9, Praha 1, Česká republika

Ing. Mojmír Čapka

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 8. 6. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Opletalova 917/9, Praha 1, Česká republika

Ing. Jaroslav Macek

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 9. 2008

vznik členství: 27. 9. 2007

zánik členství: 31. 8. 2008

Šelemberská 2653, Tábor, Česká republika

Ing. Filip Čapka

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2008 - Poslední vztah: 8. 6. 2010

vznik členství: 11. 4. 2005

zánik členství: 11. 4. 2010

vznik funkce: 1. 4. 2008

zánik funkce: 11. 4. 2010

Opletalova 917/9, Praha 1, Česká republika

Milada Markvartová

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 2. 2013

vznik členství: 27. 9. 2007

zánik členství: 26. 9. 2012

Okružní 385, Sezimovo Ústí II, Česká republika

Ing. Jaroslav Macek

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2008

vznik členství: 27. 9. 2007

vznik funkce: 27. 9. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2008

Šelemberská 2653, Tábor, Česká republika

Ing. Mojmír Čapka

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2005 - Poslední vztah: 8. 6. 2010

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 8. 6. 2010

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 8. 6. 2010

Opletalova 917/9, Praha 1, Česká republika

Ing. Filip Čapka

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 23. 4. 2008

vznik členství: 11. 4. 2005

Opletalova 917/9, Praha 1, Česká republika

Ing. Karel Kopřiva

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 12. 4. 2005

vznik členství: 18. 5. 2000

zánik členství: 13. 1. 2005

vznik funkce: 17. 3. 2005

Budovatelů 2625, Tábor, Česká republika

Ing. Jaroslav Macek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 11. 3. 2008

vznik členství: 26. 9. 2002

zánik členství: 26. 9. 2007

vznik funkce: 10. 11. 2004

zánik funkce: 26. 9. 2007

Šelemberská 2653, Tábor, Česká republika

Ing. Jaroslav Macek

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2002 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

vznik členství: 26. 9. 2002

vznik funkce: 10. 11. 2004

Šelemberská 2653, Tábor, Česká republika

Ing. Karel Kopřiva

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2002 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

vznik členství: 18. 5. 2000

vznik funkce: 26. 9. 2002

zánik funkce: 10. 11. 2004

Budovatelů 2625, Tábor, Česká republika

Milada Markvartová

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2002 - Poslední vztah: 11. 3. 2008

vznik členství: 26. 9. 2002

zánik členství: 26. 9. 2007

Okružní 385, Sezimovo Ústí II, Česká republika

Ing. Karel Kopřiva

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 26. 11. 2002

vznik členství: 18. 5. 2000

Budovatelů 2625, Tábor, Česká republika

Ing. Jan Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 26. 11. 2002

vznik členství: 18. 5. 2000

zánik členství: 26. 9. 2002

vznik funkce: 18. 5. 2000

Tyršova 228, Chýnov, Česká republika

Ing. Karel Dolejší

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Krátká 931/26, Praha 10, Česká republika

Ing. Mojmír Čapka

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 1996 - Poslední vztah: 27. 7. 2005

vznik členství: 18. 5. 2000

zánik členství: 18. 5. 2005

vznik funkce: 18. 5. 2000

zánik funkce: 18. 5. 2005

Opletalova 917/9, Praha 1, Česká republika

Ing. Karel Dolejší

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 1. 1997

Krátká 931/26, Praha 10, Česká republika

Ing. Jan Bednář

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 1. 1997

Tyršova 228, Chýnov, Česká republika

Ing. Vlasta Dolanská

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 27. 3. 1996

Soběslavská 1625, Tábor, Česká republika

Ing. Jan Bednář

předseda předst. a ředitel a.s.

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 27. 3. 1996

Tyršova 228, Chýnov, Česká republika

Ing. Jiří Nekovář

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 27. 3. 1996

Sudoměřská 41, Praha, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva, místopředseda,nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda samostatně, místopředseda samostatně, nebo členové představenstva společně, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodní firmě společnosti a předpisu svého jména a funkce připojí svůj podpis.

od 16. 7. 2014

Za společnost jedná vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodní firmě společnosti a předpisu svého jména a funkce připojí svůj podpis.

do 16. 7. 2014 od 18. 1. 2002

Za společnost jedná vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti a předpisu svého jména a funkce připojí svůj podpis.

do 18. 1. 2002 od 11. 8. 1997

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti a předpisu svého jména funkce připojí svůj podpis.

do 11. 8. 1997 od 27. 3. 1996

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku společnosti.

do 27. 3. 1996 od 1. 11. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Dana Štegerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 8. 2. 2019

Minská 2779/6, Tábor, 390 05, Česká republika

Ing. Hana Kajnarová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

Komenského 457/8, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Radek Šváb

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

Hosín 87, 373 41, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Dana Štegerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 1. 6. 2017

Minská 2779/6, Tábor, 390 05, Česká republika

Radek Šváb

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Hosín 87, 373 41, Česká republika

Ing. Karel Kopřiva

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 10. 2018

Tábor 80, 390 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivana Batíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 20. 6. 2017

Malšice 343, 391 75, Česká republika

Ing. Ivana Batíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 20. 6. 2017

Malšice 343, 391 75, Česká republika

Radek Šváb

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Hosín 87, 373 41, Česká republika

Ing. Hana Curran

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Radek Šváb

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2012 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 4. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Hosín 87, 373 41, Česká republika

Ing. Ivana Batíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2012 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 4. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Malšice 343, Česká republika

Ing. Hana Curran

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ivana Batíková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2012

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 28. 5. 2012

Malšice 343, Česká republika

Ing. Magdaléna Skluzáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 17. 6. 2009

zánik členství: 31. 5. 2011

Okružní 296/III, Soběslav, Česká republika

Ing. Josef Míka

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 12. 6. 2012

vznik členství: 4. 6. 2007

zánik členství: 3. 6. 2012

vznik funkce: 30. 4. 2009

zánik funkce: 3. 6. 2012

Petrohradská 2380, Tábor, Česká republika

Ing. Petr Heinrich

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 1. 5. 2009

zánik členství: 30. 11. 2010

Martina Koláře 1876/12, Tábor, Česká republika

Ing. Josef Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2007 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

vznik členství: 4. 6. 2007

Petrohradská 2380, Tábor, Česká republika

Ing. Josef Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 6. 2007

vznik členství: 3. 5. 2002

zánik členství: 3. 5. 2007

Petrohradská 2380, Tábor, Česká republika

Ing. Josef Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 8. 2005

vznik členství: 3. 5. 2005

Petrohradská 2380, Tábor, Česká republika

Zdeněk Příbramský

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

vznik členství: 11. 4. 2005

zánik členství: 30. 4. 2009

vznik funkce: 13. 7. 2005

zánik funkce: 30. 4. 2009

U Lázní 196, Tábor, Česká republika

Zdeněk Příbramský

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2005

vznik členství: 11. 4. 2005

U Lázní 196, Tábor, Česká republika

Ing. Magdaléna Skluzáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 17. 6. 2004

zánik členství: 17. 6. 2009

Okružní 296/III, Soběslav, Česká republika

Ing. Filip Čapka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2005

vznik členství: 1. 7. 2003

zánik členství: 11. 4. 2005

Bazovského 1115/11, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Bednář

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2002 - Poslední vztah: 10. 8. 2004

vznik členství: 26. 9. 2002

zánik členství: 17. 6. 2004

Tyršova 228, Chýnov, Česká republika

Ing. František Kepka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 15. 5. 2002

zánik členství: 25. 6. 2003

K šachtě 241, Tábor, Česká republika

Ing. Jaroslav Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2002 - Poslední vztah: 26. 11. 2002

vznik členství: 15. 5. 2002

zánik členství: 26. 9. 2002

Červené Záhoří 118, 391 37 Chotoviny, Česká republika

Ing. Josef Míka

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2002 - Poslední vztah: 27. 7. 2005

vznik členství: 3. 5. 2002

vznik funkce: 27. 5. 2002

zánik funkce: 13. 7. 2005

Petrohradská 2380, Tábor, Česká republika

Ing. Jiří Nekovář

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 5. 9. 2002

vznik členství: 22. 5. 1997

zánik členství: 15. 5. 2002

Sudoměřská 41, Praha 3, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Míka

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 5. 9. 2002

vznik členství: 15. 5. 1997

zánik členství: 3. 5. 2002

vznik funkce: 15. 5. 1997

zánik funkce: 3. 5. 2002

Petrohradská 2380, Tábor, Česká republika

JUDr. Petr Zadražil

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 1998 - Poslední vztah: 5. 9. 2002

vznik členství: 18. 5. 1999

zánik členství: 15. 5. 2002

Růžová 79/10, Tábor, Česká republika

Ing. Josef Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Petrohradská 2380, Tábor, Česká republika

Ing. Jiří Nekovář

První vztah: 27. 3. 1996 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Sudoměřská 41, Praha, Česká republika

Ing. Vlasta Dolanská

První vztah: 27. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 12. 1998

Soběslavská 1625, Tábor, Česká republika

Ing. Josef Brázda

První vztah: 27. 3. 1996 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Vyšetice 22, Česká republika

Ing. Josef Míka

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 27. 3. 1996

Leningradská 2380, Tábor, Česká republika

Ing. Marie Prunerová

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 27. 3. 1996

Varšavská 2746, Tábor, Česká republika

Stanislav Matějka

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 27. 3. 1996

Musilova 11, Jihlava, Česká republika

Další vztahy firmy BRISK Tábor a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Mojmír Čapka

První vztah: 20. 11. 2016

Opletalova 917/9, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  Čapka s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  BRITAL, s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Jednatel

  TIDESEO s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Mojmír Čapka

První vztah: 20. 11. 2016

Opletalova 917/9, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  Čapka s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  BRITAL, s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Jednatel

  TIDESEO s.r.o.

  Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Ing. Mojmír Čapka

První vztah: 18. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

Opletalova 917/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Mojmír Čapka

První vztah: 18. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

Opletalova 917/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Mojmír Čapka

První vztah: 18. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

Opletalova 917/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Mojmír Čapka

První vztah: 18. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

Opletalova 917/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

BRITAL, s.r.o.

První vztah: 7. 8. 2006

Opletalova 917/9, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

BRITAL,s.r.o., Praha 1, IČ: 49023951

od 7. 8. 2006

Odštěpné závody

název: BRISK Tábor a.s., odštěpný závod

od 18. 3. 1997

sídlo: Pod viaduktem, Česká republika, Praha 5, 155 00

od 18. 3. 1997

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: a) Vývoj a výroba zapalovacích svíček, žhavicích svíček a zapalovacích systémů b) Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky c) Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení d) Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej e) Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel f) Výroba snímačů hladin a otáček g) Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalování plynových kotlů a spotřebičů h) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců i) Výroba motorových a přípojných vozidel

od 20. 2. 2009

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 20. 2. 2009

předmět podnikání: Obráběčství

od 20. 2. 2009

předmět podnikání: Galvanizérství, smaltérství

od 20. 2. 2009

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

od 20. 2. 2009

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 20. 2. 2009

předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství

od 20. 2. 2009

předmět podnikání: výroba motorových a přípojných vozidel

do 20. 2. 2009 od 29. 8. 2007

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 20. 2. 2009 od 12. 4. 2005

předmět podnikání: Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

předmět podnikání: Kovoobráběčství

do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

předmět podnikání: Galvanizérství

do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

předmět podnikání: Nástrojářství

do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

předmět podnikání: Zámečnictví

do 20. 2. 2009 od 18. 1. 2002

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní

od 11. 8. 1997

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 20. 2. 2009 od 11. 8. 1997

předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

od 18. 3. 1997

předmět podnikání: Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 18. 1. 2002 od 6. 1. 1997

předmět podnikání: Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalování plynových kotlů a spotřebičů

do 20. 2. 2009 od 6. 1. 1997

předmět podnikání: Výroba snímačů hladin a otáček

do 20. 2. 2009 od 6. 1. 1997

předmět podnikání: Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel

do 20. 2. 2009 od 6. 1. 1997

předmět podnikání: Hostinská činnost

od 27. 3. 1996

předmět podnikání: Silniční motorová doprava v rozsahu: veřejná silniční nákladní a osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní doprava pro cizí potřeby

do 11. 8. 1997 od 27. 3. 1996

předmět podnikání: Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí v rozsahu oprávnění ITI Praha, pobočka České Budějovice ze dne 15.6.1992 ev. č. 017/12.5./92-EZ-R,M,O,V

do 6. 1. 1997 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Kovoobrábění

do 18. 1. 2002 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Galvanizace kovů

do 18. 1. 2002 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Výroba nástrojů

do 18. 1. 2002 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Zámečnictví

do 18. 1. 2002 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Vývoj a výroba zapalovacíh svíček, žhavicích svíček a zapalovacích systémů

do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky

do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení

do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

do 20. 2. 2009 od 8. 12. 1993

předmět podnikání: Výzkum, vývoj, výroba a odbyt: - příslušenství silničních motorových vozidel, zapalovacích svíček a zapalovacích systémů - sestav, podsestav a součástí osobních a nákladních automobilů a speciální techniky - zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků - technické keramiky - elektrotechnické elektroniky - potřeb pro sportovní rybářství - zahraničně obchodní činnost dle platných právních předpisů

do 8. 12. 1993 od 1. 11. 1992

vedoucí odštěpného závodu: Ing. MOJMÍR ČAPKA

Opletalova 917/9, Česká republika, Praha, 110 00

od 20. 11. 2016

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Mojmír Čapka

Opletalova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 20. 11. 2016 od 18. 3. 1997

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 12. 1992

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 3. 1993
Přerušeno od 14. 5. 2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 1. 1993
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 1. 1993
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 1. 1993
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 1. 1993
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 1. 1993
Přerušeno od 20. 5. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).