Hlavní navigace

BUZULUK a.s.

Firma BUZULUK a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4059, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 96 855 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25056301

Sídlo:

Buzulucká 108, Komárov, 267 62

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 5. 1996

DIČ:

CZ25056301

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
245 Slévárenství
25620 Obrábění
28960 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
4321 Elektrické instalace
4941 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
6832 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
721 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4059, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BUZULUK a.s. od 9. 12. 2006

Obchodní firma

BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. do 9. 12. 2006 od 7. 5. 2003

Obchodní firma

N - Invest, a.s. do 7. 5. 2003 od 31. 5. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 31. 5. 1996

adresa

Buzulucká 108
Komárov 26762 od 12. 8. 2005

adresa

Buzulucká 108
Komárov u Hořovic 26762 do 12. 8. 2005 od 5. 2. 2003

adresa

Švehlova 1900
Praha 10 10625 do 5. 2. 2003 od 19. 6. 2002

adresa

Švehlova 1900
Praha 10 10624 do 19. 6. 2002 od 31. 5. 1996

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 1. 7. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 1. 7. 2014

pronájem nemovistostí, bytů a nebytových prostor od 1. 7. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 7. 2014

slévárenství, modelářství od 1. 7. 2014

obráběčství od 1. 7. 2014

galvanizérství, smaltérství od 1. 7. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 20. 7. 2018 od 1. 7. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz do 1. 7. 2014 od 23. 3. 2007

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti pístních kroužků, autodílů, gumárenských a plastikárenských strojů od 19. 8. 2005

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní provozována vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 1. 7. 2014 od 18. 6. 2003

zpracování dat, služby databank, správa sítí od 7. 5. 2003

skladování zboží a manipulace s nákladem od 7. 5. 2003

realitní činnost od 7. 5. 2003

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 1. 7. 2014 od 7. 5. 2003

slévárenství do 1. 7. 2014 od 7. 5. 2003

kovoobráběčství do 1. 7. 2014 od 7. 5. 2003

galvanizérství do 1. 7. 2014 od 7. 5. 2003

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 1. 7. 2014 od 7. 5. 2003

zprostředkovatelská činnost v oblasti gumárenství do 1. 7. 2014 od 31. 5. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 7. 2014 od 31. 5. 1996

Ostatní skutečnosti

Z obchodní společnosti BUZULUK a.s., IČO: 25056301, jako rozdělované společnosti, se na základě projektu přeměny v důsledku přeměny rozdělením odštěpením sloučením, odštěpilo část jmění, které přešlo na obchodní společnost Piston Rings Komarov s.r.o., se sídlem Buzulucká 108, 267 62 Komárov, IČO: 061 43 814, jako nástupnickou společnost. od 1. 11. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BUZULUK a.s. (dále též jen "Společnost") z jeho současné výše 6.975.000,-- Kč (slovy šest milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) na novou výši 96.85 5.000,-- Kč (slovy devadesát šest milionů osm set padesát pět tisíc korun českých), tj. o částku 89.880.000,-- Kč (slovy osmdesát devět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu, s využitím svého přednostního práva, a to za těchto podmínek: 1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 2 (slovy dvou) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, z nichž jedna bude o jmenovité hodnotě 9.685.500,-- Kč (slovy devět milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set korun česk ých) a druhá bude o jmenovité hodnotě 80.194.500,-- Kč (slovy osmdesát milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc pět set korun českých). 2. Emisní kurz těchto dvou nových akcií Společnosti se bude rovnat jejich výše uvedené jmenovité hodnotě. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akcií původní. 3. Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva tyto 2 (slovy dva) kusy nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, s tím, že je oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle Společnosti na adrese Komárov, Buzulucká 108, PSČ 267 62, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představenstvo Společnosti je povi nno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 5 (slovy pěti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 4. Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadní akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.975.000.-- Kč (slovy šest milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých), lze upsat 2 (slovy dva) kusy nových a kcií na jméno, v listinné podobě, z nichž jedna bude o jmenovité hodnotě 9.685.500,-- Kč (slovy devět milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set korun českých) a druhá bude o jmenovité hodnotě 80.194.500,-- Kč (slovy osmdesát milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc pět set korun českých). 5. Tento jediný akcionář bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu obou nových akcií, které upíše, tj. celkem částku 89.880.000,-- Kč (slovy osmdesát devět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), která je tvořena přepočtem částky 3.500.000,-- EUR (slovy třech milionů a pěti set tisíc EUR) dle kurzu České národní banky k dnešmínu dni, tj. k 3.1.2012 (1 EUR = 25,680 Kč), ve lhůtě do 10 (slovy deseti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání těchto dvou nových akcií, a  to takto: - částku 3.782.426,18 Kč (slovy tři miliony sedm set osmdesát dva tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a osmnáct haléřů), která je tvořena přepočtem částky 147.290,74 EUR (slovy jednoho sta čtyřiceti sedmi tisíc dvě stě devadesát EUR a sedmdesáti čty ř eurocentů) dle kurzu České národní banky k dnešnímu dni, tj. k 3.1.2012 (1 EUR = 25,680 Kč), v této lhůtě bezhotovostně splatí na zvláštní účet Společnosti číslo 4945642/0800, vedený u banky Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, - zbývající částka 86.097.573,82 Kč (slovy osmdesát šest milionů devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a osmdesát dva haléřů), která je tvořena přepočtem částky 3.352.709,26 EUR (slovy tři milionů tří set padesáti dvou tisíc sedmi set d evíti EUR a dvaceti šesti eurocentů) dle České národní banky k dnešnímu dni, tj. k 3.1.2012 (1 EUR = 25,680 Kč), bude v této lhůtě splacena započtením, neboť tímto jediný akcionář rozhodl o možnosti započtení své peněžité pohledávky, která vznikla z cash -poolingu a je k dnešmínu dni, tj. k 3.1.2012 ve výši 86.097.573,82 Kč (slovy osmdesát šest milionů devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a osmdesát dva haléřů), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu jedinému akcionáři na splacení čá sti emisního kursu, a to ve výši 86.097.573,82 Kč (slovy osmdesát šest milionů devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a osmdesát dva haléřů). /Existence předmětné peněžité pohledávky jediného akcionáře, vůči Společnosti, která vznikla z cash-poolingu, je k dnešnímu dni, tj. 3.1.2011, doložena "Prohlášením a dohodou BUZULUK a.s. a ČGS a.s. k výši pohledávky z cash poolingu (Cash-pooling Receivab le)" uzavřeným dne 3.1.2012, které tvoří nedílnou přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu./ 6. Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: Společnost a jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek ve výše uvedené lhůtě, tj. ve lhůtě do 10 (slovy deseti) dnů ode dne uazvření předmětné smlouvy o upsání dvou nových akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsah ovat specifikaci pohledávky, právní titul jejího vzniku, a výši části emisního kurzu, která bude započtena oproti pohledávce jediného akcionáře vůči Společnosti. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. do 1. 2. 2012 od 18. 1. 2012

Jediný akcionář společnosti BUZULUK a.s. přijal dne 19. srpna 2008 následující rozhodnutí v působnosti valné hromady: Základní kapitál obchodní společnosti BUZULUK a.s. se snižuje o částku 340.000.000,- Kč (slovy: třistačtyřicet milionů korun českých) za těchto podmínek: a) původní výše základního kapitálu 346.975.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetšest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých) se snižuje na 6.975.000,- Kč (slovy: šest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých), b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace finančních zdrojů v rámci koncernu ČGS, do něhož obchodní společnost BUZULUK a.s. náleží, c) výše vkladu jediného akcionáře, tzn. společnosti ČGS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČ:27410072, se snižuje o 340.000.000,- Kč (slovy: třistačtyřicet milionů korun českých) a po snížení činí 6.975.000,- Kč (slovy: šest miliónů devětsets edmdesátpět tisíc korun českých), d) snížení základního kapitálu se provádí snížením jmenovité hodnoty akcie ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku. V souvislosti se spojením akcií a v souvislosti se snížením základního kapitálu se jmenovitá hodnota akcie obc hodní společnosti BUZULUK a.s. snižuje z 346.975.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetšest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých) na 6.975.000,- Kč (slovy: šest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých). Po zápisu všech výše uvedených skute čností do obchodního rejstříku bude na jméno jediného akcionáře vydána v listinné podobě jedna akcie společnosti BUZULUK a.s. o jmenovité hodnotě 6.975.000,- Kč (slovy: šest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých) s tím, že jediným akcionářem nadále zůstává společnost ČGS a.s. e) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři nejpozději do jednoho kalendářního měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 4. 2. 2009 od 3. 10. 2008

Na základě smlouvy o rozdělení došlo k rozdělení Česká gumárenská společnost a.s. odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odštěpované části jmění Česká gumárenská společnost a.s. specifikované ve smlouvě o rozdělení předšly na nástupnické společnosti RUBENA a.s. se sídlem Hradec Králové, Akademika Berdrny, PSČ 502 00, IČ 000 12 131 a BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. se sídlem Komárov, Buzulucká 108, PSČ 267 62, IČ 250 56 301. od 8. 8. 2006

Na společnost přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti BUZULUK Komárov, a.s., se sídlem Komárov u Hořovic, Buzulucká 108, PSČ 267 62, IČ: 451 48 414, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1580. od 7. 5. 2003

Majitelem 100 % akcií: Česká gumárenská společnost, a.s. se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900, IČ: 26212021. do 9. 12. 2006 od 6. 12. 2002

Základní jmění splaceno v plné výši před zápisem společnosti. od 23. 5. 1997

Majitelem 100 % akcií: Česká gumárenská společnost, a.s. se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900, IČ: 18559760. do 6. 12. 2002 od 23. 5. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 96 855 000 Kč

od 1. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 6 975 000 Kč

do 1. 2. 2012 od 4. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 346 975 000 Kč

do 4. 2. 2009 od 31. 5. 1996
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 80 194 500 Kč, počet: 1 od 1. 2. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 9 685 500 Kč, počet: 1 od 1. 2. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 6 975 000 Kč, počet: 1 od 4. 2. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 346 975 000 Kč, počet: 1 do 4. 2. 2009 od 3. 10. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 560 Kč, počet: 4 do 3. 10. 2008 od 9. 12. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 190 Kč, počet: 4 do 3. 10. 2008 od 9. 12. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 000 Kč, počet: 73 do 3. 10. 2008 od 9. 12. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 000 Kč, počet: 1 do 3. 10. 2008 od 9. 12. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 1 728 do 3. 10. 2008 od 9. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 384 do 9. 12. 2006 od 8. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 384 do 9. 12. 2006 od 8. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 595 Kč, počet: 8 do 9. 12. 2006 od 8. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 168 do 9. 12. 2006 od 8. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 16 do 9. 12. 2006 od 8. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 456 do 9. 12. 2006 od 8. 8. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 do 8. 8. 2006 od 19. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 do 8. 8. 2006 od 19. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 do 8. 8. 2006 od 19. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 6 do 8. 8. 2006 od 19. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 8. 8. 2006 od 19. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 3 do 8. 8. 2006 od 19. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 13 879 do 19. 6. 2002 od 31. 5. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Chi Ming

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2019

vznik členství: 18. 9. 2019

Yinghui Road 18, GanJingzi, 116 036, Čínská lidová republika

Milan Ernest

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2018

vznik členství: 20. 4. 2018

Hvozdec 27, 267 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Sun Ling

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2018

vznik členství: 20. 4. 2018

Yinghui Road 18, GanJingzi, 116 036, Čínská lidová republika

Historické vztahy

Jiang Jingqing

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 20. 4. 2018

41 Zi Li Street, Zhong Shan, 116 001, Čínská lidová republika

Jiang Jingqing

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 20. 4. 2018

41 Zi Li Street, Zhong Shan, 116 001, Čínská lidová republika

Song Guoqiang

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 5. 12. 2019

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 18. 9. 2019

18 Yinghui Road, GanJingzi, 116 036, Čínská lidová republika

Mgr. Věra Bechyňová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2010 - Poslední vztah: 30. 11. 2012

vznik členství: 23. 4. 2010

zánik členství: 19. 6. 2012

Nad Horizontem 263, Praha 10, 102 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Ernest

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 19. 8. 2013

zánik funkce: 19. 8. 2013

nám. Míru 204, Komárov, 267 62, Česká republika

PhDr. Milan Zítko CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2007 - Poslední vztah: 29. 4. 2010

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 23. 4. 2010

Voskovcova 1075/51, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Lubomír Svátek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 11. 2012

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 19. 6. 2012

Dědinova 1982, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Špaček

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2005 - Poslední vztah: 23. 3. 2007

vznik členství: 22. 5. 2003

zánik členství: 28. 2. 2007

vznik funkce: 10. 5. 2004

zánik funkce: 28. 2. 2007

Mužíkova 1796, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. Zbyněk Špaček

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2004 - Poslední vztah: 30. 11. 2005

vznik členství: 22. 5. 2003

vznik funkce: 10. 5. 2004

Na Hanspaulce 39, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Marcín

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2004 - Poslední vztah: 23. 3. 2007

vznik členství: 10. 5. 2004

zánik členství: 28. 2. 2007

Brigádníků 241/3001, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Špaček

člen

První vztah: 4. 7. 2003 - Poslední vztah: 14. 7. 2004

vznik funkce: 22. 5. 2003

Na Hanspaulce 39, Praha 6, Česká republika

Milan Ernest

člen

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 10. 2008

zánik členství: 19. 8. 2008

vznik funkce: 7. 5. 2003

zánik funkce: 19. 8. 2008

Nám. Míru 204, Komárov u Hořovic, Česká republika

JUDr. Petr Čepek

předseda

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 7. 2004

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 10. 5. 2004

Šimonova 1106/9, Praha 6, Česká republika

PhDr. Milan Zítko

člen

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 4. 7. 2003

vznik funkce: 17. 8. 2001

Voskovcova 1075/51, Praha 5, Česká republika

JUDr. Petr Čepek

člen

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik funkce: 17. 8. 2001

Košická 8/66, Praha 10, Česká republika

JUDr. Lubomír Svátek

předseda

První vztah: 31. 5. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

zánik funkce: 27. 3. 2003

Dědinova 1982, Praha 4, Česká republika

Ivan Mifka

člen

První vztah: 31. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 2002

Kralovická 575, Brandýs nad Labem, Česká republika

JUDr. Martin Klimpl

člen

První vztah: 31. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 2002

Mečíkova 2851, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ding Yi

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2018

vznik členství: 20. 4. 2018

An Shan Xi Dao Xue Huli, TianJin NanKai district, Čínská lidová republika

Hailong Hao

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 18. 12. 2017

Wang Yuanjiang

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 20. 4. 2018

vznik funkce: 20. 4. 2018

DaLian, GanJingzi district, QuanShuiA3, Čínská lidová republika

Ing. Květuše Křivánková

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 20. 4. 2018

Hvozdec 23, 267 62, Česká republika

Josef Hlad

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 16. 6. 2014

Strážnická 1014/38, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Hailong Hao

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 18. 12. 2017

Ma Jie

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 20. 4. 2018

75 Jian She Road, He Ping, 300 042, Čínská lidová republika

Ing. Petr Mašek

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 20. 4. 2018

Olešná 6, 267 64, Česká republika

Ing. Petr Mašek

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 20. 4. 2018

Olešná 6, 267 64, Česká republika

Wang Maokai

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 15. 4. 2017

41 Zi Li Street, Zhong Shan, 116 001, Čínská lidová republika

Ma Jie

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 20. 4. 2018

75 Jian She Road, He Ping, 300 042, Čínská lidová republika

Martin Pleskač

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 16. 6. 2014

Na Viničkách 501, Hýskov, 267 06, Česká republika

Luo Shaoning

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 20. 4. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2012

zánik funkce: 20. 4. 2018

18 Yinghui Road, GanJingzi, 116 036, Čínská lidová republika

Luo Shaoning

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 20. 4. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2012

zánik funkce: 20. 4. 2018

18 Yinghui Road, GanJingzi, 116 036, Čínská lidová republika

Ing. Miloš Jedlička

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 11. 2012

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 19. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2012

Cheznovice 269, 338 06, Česká republika

Ing. Petr Mašek

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 11. 2012

vznik členství: 8. 9. 2008

zánik členství: 19. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2012

Olešná 6, 267 64, Česká republika

Ing. Vlastimil Founě

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2010 - Poslední vztah: 30. 11. 2012

vznik členství: 23. 4. 2010

zánik členství: 19. 6. 2012

Modřínová 1341, Hořovice, 268 01, Česká republika

Ing. Petr Mašek

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 8. 9. 2008

vznik funkce: 26. 4. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2011

Olešná 6, 267 64, Česká republika

Ing. Petr Mašek

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2008 - Poslední vztah: 29. 4. 2010

vznik členství: 8. 9. 2008

Olešná 6, 267 64, Česká republika

Ing. Pavel Charvát

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2011

Buštěhradská 21/904, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Štochlová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 29. 4. 2010

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 7. 10. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2008

zánik funkce: 7. 10. 2009

Slavíkova 1358/7, Hořovice, 268 01, Česká republika

Ing. Pavel Charvát

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 1. 9. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2007

zánik funkce: 1. 9. 2008

Buštěhradská 21/904, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Štochlová

člen

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 17. 6. 2008

Slavíkova 1358/7, Hořovice, 268 01, Česká republika

Ing. František Devera

předseda

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

zánik členství: 1. 9. 2008

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 1. 9. 2008

Pod nádražím 1278, Hořovice, Česká republika

Ing. Václav Jelínek

místopředseda

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2007

vznik členství: 27. 3. 2003

zánik členství: 28. 2. 2007

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 28. 2. 2007

Podluhy 189, Česká republika

Ing. Jaroslava Štochlová

člen

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik funkce: 27. 3. 2003

Višňová 1231, Hořovice, Česká republika

Hana Landkammerová

předseda

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 27. 3. 2003

Záveská 836/6, Praha 10, Česká republika

Simona Ptáčníková

člen

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 27. 3. 2003

K Botiči 1456/11, Praha 10, Česká republika

Jana Bartůňková

člen

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

zánik funkce: 27. 3. 2003

Na sádkách 1743, Brandýs nad Labem, Česká republika

Pavel Novák

člen

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 2002

Gen. Píky 8, Praha 6, Česká republika

Petr Capoušek

předseda

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 2002

Slivenecká 14, Praha 5, Česká republika

JUDR. Lukáš Kárník

člen

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 15. 3. 2002

Někrasova 3, Praha 6, Česká republika

Ing. Tomáš Němec

předseda

První vztah: 31. 5. 1996 - Poslední vztah: 23. 5. 1997

Brigádníků 175, Praha 10, Česká republika

ing. Oldřich Šlemr

člen

První vztah: 31. 5. 1996 - Poslední vztah: 23. 5. 1997

Horolezecká 861, Praha 10, Česká republika

Ing. Zbyněk Špaček

člen

První vztah: 31. 5. 1996 - Poslední vztah: 23. 5. 1997

Na Hanspaulce 39, Praha 6, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být vždy předseda představenstva nebo člen představenstva kategorie B, a druhým jakýkoli další člen představenstva

od 20. 7. 2018

Představenstvo zastupují vždy dva členové představenstva společně.

do 20. 7. 2018 od 1. 7. 2014

Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.

do 1. 7. 2014 od 30. 11. 2012

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 30. 11. 2012 od 5. 2. 2003

Společnost zastupuje představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu připojí svůj podpis samostatně jeden člen představenstva.

do 5. 2. 2003 od 27. 2. 2001

Způsob jednání jménem společnosti : Úkony představenstva jsou platné, pokud byly učiněny dvěma jeho členy nebo jedním členem, pookud k tomu byl písemně zmocněn nebo předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo ten, který k tomu byl písemně zmocněn, k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 2. 2001 od 31. 5. 1996

Další vztahy firmy BUZULUK a.s.

Historické vztahy

Ing. Oldřich Šlemr

První vztah: 23. 3. 2007 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

Korunní 810/104, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Marcín

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 14. 7. 2004

Brigádníků 241/3001, Praha 10, Česká republika

ing. Tomáš Němec

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

Brigádníků 175, Praha 10, Česká republika

ing. Oldřich Šlemr

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2007

Hyacintová 3181/20, Praha 10, Česká republika

ČGS a.s.

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

Švehlova 1900/3, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

Dalších 17 vztahů k tomuto subjektu

 • Paolo Astarita

  Via Virgilio 24, Ariccia, Italská republika

 • Ivar Leijonberg

  člen dozorčí rady, člen představenstva

  Saltviksvägen 1, Löddeköpinge, 246 32, Švédské království

 • Jan Brandt

  člen dozorčí rady

  Stora Nygatan 53 Lgh 1402, Malmö, 211 37, Švédské království

 • Ulf Berghult

  předseda dozorčí rady

  Porsvägen 13, Hollviken, 236 42, Švédské království

 • Ingrid Charlotta Grähs

  místopředseda představenstva, předseda představenstva

  Storbergsgatan 1, Hägersten, 129 42, Švédské království

 • Anders Niklas Johansson

  člen představenstva, místopředseda představenstva

  Möllevägen 25 B, Höllviken, 236 31, Švédské království

 • Claes Evert Jörvall

  předseda představenstva

  Möllemadsvägen 28 C, Falsterbo, 239 42, Švédské království

 • Ing. Hana Černá

  člen dozorčí rady

  Pod Kapličkou 854, Zeleneč, 250 91, Česká republika

 • Mgr. Věra Bechyňová

  člen představenstva

  Nad horizontem 263/3, Praha, 102 00, Česká republika

 • Ing. Oldřich Šlemr

  místopředseda představenstva

  Korunní 810/104, Praha, 101 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Němec

  předseda představenstva

  U Golfu 639, Praha, 109 00, Česká republika

 • JUDr. Petr Čepek

  člen dozorčí rady

  Bystřická 517/6, Praha, 140 00, Česká republika

 • JUDr. Lubomír Svátek

  člen dozorčí rady

  Dědinova 1982/4, Praha, 148 00, Česká republika

Akcionáři

ČGS a.s., IČ: 27410072

Švehlova, Česká republika, Praha 10

do 22. 2. 2012 od 10. 9. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 5. 1996

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 7. 2010
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 4. 4. 2003
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 1. 2003
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 1. 2003
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 1. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 5. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).