Hlavní navigace

Bytové družstvo DRUŽBA

Firma Bytové družstvo DRUŽBA, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 281, Krajský soud v Ústí nad Labem.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00043907

Sídlo:

Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem, 400 03

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 4. 1982

DIČ:

CZ00043907

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 281, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo občanů                  " S E V E R N Í  T E R A S A "  Ústí nad Labem od 30. 4. 1970

Obchodní firma

Bytové družstvo DRUŽBA od 21. 9. 2006

Obchodní firma

Bytové družstvo "Družba" do 21. 9. 2006 od 15. 3. 1993

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo DRUŽBA, Ústí nad Labem do 15. 3. 1993 od 29. 3. 1982

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo  " Severní terasa "  občanů města Ústí n.L. do 29. 3. 1982 od 13. 4. 1973

Právní forma

Družstvo od 30. 4. 1970

adresa

Dobrovského 869/15
Ústí nad Labem 40003 od 13. 1. 2017

adresa

Dobrovského 869/15
Ústí nad Labem - Střekov do 13. 1. 2017 od 11. 3. 1996

adresa

U pivovarské zahrady č. 7
Ústí nad Labem - Krásné Březno do 11. 3. 1996 od 9. 12. 1992

adresa

Ú s t í nad Labem do 9. 12. 1992 od 30. 4. 1970

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 7. 2014

Činnost družstva je založena na družstevním a osobním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů, které jsou ve vlastnictví ji- ných osob než členů družstva a na ostatním majetku druž- stva. od 15. 3. 1993

další činnost : l) Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to : a) přípravnou a projektovou činnost v) výmaz 2) Výstavby včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil.Kčs. do 15. 3. 1993 od 27. 2. 1986

3) Údržba, opravy a obnova bytového fondu technické a občanské vybavenosti zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržby a opravy nebytového fondu. 4) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčeně, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně technické zásobování a výkony skladového hospodářství) 5) Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod.) do 15. 3. 1993 od 27. 2. 1986

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení, může družstvo provádět přípravu staveniště, včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo do 15. 3. 1993 od 20. 2. 1976

možné vystavěné objekty užívat. do 15. 3. 1993 od 20. 2. 1976

Ostatní skutečnosti

Shromáždění delegátů schválilo dne 20. 2. 1996 nové znění stanov. do 10. 9. 2002 od 27. 8. 1996

Údaje o družstvu : Stavebně bytové družstvo podle par. 77 hospodářského zá- kona č.109/64 Sb., vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 1.dubna 1970. od 15. 3. 1993

Ustavení družstva bylo schváleno Českým svazem bytových družstev v Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nad Labem dne 8.dubna 1970 podle par. 89 hospodářského záko- na č.j. 04 10 046. od 15. 3. 1993

Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebního bytového družstva občanů schválené Českým sva- zem bytových družstev v Praze. od 15. 3. 1993

------------ do 15. 3. 1993 od 15. 3. 1993

Shromáždění delegátů dne 12.11.1992 schválila nové znění stanov družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoní- ku č. 513/1991 Sb. do 27. 8. 1996 od 15. 3. 1993

Zastupování a podepisování : Jménem družstva je oprávněn jednat navenek představenstvo ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (případně místopředseda) a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech, nebo je to v hospodářském styku obvyklé.Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit do 15. 3. 1993 od 25. 2. 1983

zastupováním i jiné občany a socialistické organizace. do 15. 3. 1993 od 25. 2. 1983

Jménem družstva je oprávněno jednat navenek představenstvo ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /případně místopředseda/ a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech, nebo je to v hospodářském styku obvyklé. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním i jiné občany a socialistické organizace. do 15. 3. 1993 od 25. 2. 1983

Družstvo bude zastupovat a za družstvo navenek jednat ve všech věcech náhradní orgán a jménem náhradního orgánu jeho předseda nebo místopředseda. Právní úkony, pro které je třeba písemná forma podepisuje za družstvo předseda /nebo místopředseda/ náhradního orgánu a další člen náhradního orgánu. do 25. 2. 1983 od 22. 7. 1982

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva - Olga V o l e j n í k o v á , ing. Milan N o v o t n ý . Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další z označených členů představenstva. do 22. 7. 1982 od 30. 7. 1980

Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva a 1 další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva a 1 další člen představenstva. do 30. 7. 1980 od 30. 4. 1970

Údaje o družstvu : Stavebně bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona č. lO9/64 SB. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne l.dubna l97O. Ustavení družstva bylo schváleno Českým svazem bytových družstev v Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nad Labem dne 8.dubna l97O podle § 89 hospodářského zákona č.j. O4 lO O46. Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebního bytového družstva občanů schválené Českým svazem bytových družstev v Praze. Výkonným orgánem družstva je představenstvo skládající se z 3-l5 členů, volených na dobu d v o u let. do 15. 3. 1993 od 30. 4. 1970

Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se jedné desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 15. 3. 1993 od 30. 4. 1970

Statutární orgán

7 fyzických osob

David Dědek

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2023

vznik členství: 1. 12. 2021

Ústí nad Labem 9784, 403 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Chobot

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

vznik funkce: 6. 12. 2021

Sokolovská 263, Ústí nad Labem, 403 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  DELMAX s.r.o.

  U Chemičky 1087/5, Ústí nad Labem, 400 01

Ing. Martin Kolář

Předseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

vznik funkce: 6. 12. 2021

Žežická 666/53, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DELMAX s.r.o.

  U Chemičky 1087/5, Ústí nad Labem, 400 01

 • místopředseda dozorčí rady

  Metropolnet, a.s.

  Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 • Jednatel

  Conshondis, s.r.o.

  Rtyně nad Bílinou

Ing. Jolana Dvořáková

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

Spartakiádní 272/19, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Bc. Petr Vaněček

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

Do Kopečka 446/10, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Stanislav Zavřel

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

Nová 1407/38, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Bc. Tomáš Kraus

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

Pod Parkem 2559/20, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Historické vztahy

David Dědek

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2022 - Poslední vztah: 1. 2. 2023

vznik členství: 1. 12. 2021

Tolstého 1197/3, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Bc. Petr Vaněček

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 12. 2021

Do Kopečka 446/10, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Monika Sobotková

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 12. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2018

Žežická 670/31, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Jaroslav Jíra

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

Nová 1392/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Pavel Dušánek

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

Dr. Horákové 649/8, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Jiří Kreč

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

17. listopadu 289/37, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Chobot

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

vznik funkce: 5. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2021

Sokolovská 263, Ústí nad Labem, 403 22, Česká republika

Ing. Martin Kolář

Předseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

vznik funkce: 5. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2021

Žežická 666/53, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Jolana Dvořáková

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

Spartakiádní 272/19, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Martin Kolář

Člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2016

Žežická 666/53, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Martin Kolář

Člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2016

Žežická 666/53, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Jaroslav Chobot

Předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2016

Sokolovská 263, Ústí nad Labem, 403 22, Česká republika

Ing. Jaroslav Chobot

Předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2016

Sokolovská 263, Ústí nad Labem, 403 22, Česká republika

Monika Sobotková

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2016

Žežická 670/31, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Monika Sobotková

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2016

Žežická 670/31, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Bc. Jaroslav Chobot

Předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 12. 2015

vznik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2015

Sokolovská 263, Ústí nad Labem, 403 22, Česká republika

Bedřich Freiport

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 1. 12. 2016

Žežická 665/43, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Bedřich Freiport

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 1. 12. 2016

Žežická 665/43, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Luděk Shýbal

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2016

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 30. 11. 2015

Vinařská 740/16, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Monika Sobotková

Předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 6. 12. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2014

Žežická 670/31, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Jaroslav Chobot

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2014

Sokolovská 263, Ústí nad Labem, 403 22, Česká republika

Ing. Pavel Dušánek

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

Dr. Horákové 649/8, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Pavel Dušánek

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

Dr. Horákové 649/8, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Jiří Kreč

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

17. listopadu 289/37, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kreč

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

17. listopadu 289/37, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaroslav Jíra

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

Nová 1392/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Jaroslav Jíra

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

Nová 1392/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Bedřich Freiport

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 28. 6. 2012

Žežická 665/43, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Luděk Shýbal

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 6. 12. 2011

Vinařská 740/16, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Monika Sobotková

Předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 6. 12. 2011

Žežická 670/31, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Mgr. František Šabata

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 28. 6. 2012

Barrandova 1222/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Jaroslav Chobot

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

Poláčkova 3243/16, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jiří Kreč

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 6. 12. 2011

17.listopadu 287/33, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Dušánek

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 6. 12. 2011

Dr.Horákové 649/8, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Milan Simkovič

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 30. 11. 2013

Jizerská 2947/65, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Macura

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 28. 2. 2010

zánik členství: 6. 12. 2011

Maková 2816/30, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Bedřich Freiport

Člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2011

Žežická 665/43, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Luděk Shýbal

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2006

zánik funkce: 6. 12. 2011

Vinařská 740/16, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Stanislav Machovský

Člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2007 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 28. 2. 2010

Žežická 658/45, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Monika Sobotková

Předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 6. 12. 2006

zánik funkce: 6. 12. 2011

Žežická 670/31, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

JUDr. Miroslav Machala

Člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2011

Telnice 168, 403 38, Česká republika

Ing. Dagmar Papežová

Člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2011

Jana Zajíce 2874/13, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Jíra

Člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2011

Nová 1392/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Luděk Shýbal

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 25. 1. 2007

vznik členství: 2. 5. 2005

zánik členství: 6. 12. 2006

Vinařská 740/16, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Stanislav Machovský

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 25. 1. 2007

vznik členství: 27. 6. 2005

zánik členství: 6. 12. 2006

Žežická 658/45, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Mgr. František Šabata

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 25. 1. 2007

vznik členství: 20. 9. 2004

zánik členství: 6. 12. 2006

Barrandova 8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ludmila Malinovská

Člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 5. 1. 2004

zánik členství: 16. 9. 2004

Spartakiádní 269/13, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Vais

Člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2002 - Poslední vztah: 25. 1. 2007

vznik členství: 1. 7. 2002

zánik členství: 6. 12. 2006

Jizerská 2900/11, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

JUDr. Miroslav Machala

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2002 - Poslední vztah: 25. 1. 2007

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 6. 12. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2002

zánik funkce: 6. 12. 2006

Varvažov čp. 168, Telnice, 403 38, Česká republika

JUDr. Miroslav Machala

Člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 9. 2002

vznik členství: 6. 12. 2001

Varvažov čp. 168, Telnice, 403 38, Česká republika

Vlastimil Lícha

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 9. 2002

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 1. 7. 2002

vznik funkce: 10. 12. 2001

zánik funkce: 1. 7. 2002

Tolstého 1229, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Anna Koroušová

Člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 9. 3. 2004

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 11. 12. 2003

Svojsíkova 2662/6, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Břetislav Lacina

Člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 28. 4. 2005

Nová 1407/38, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Miroslav Jareš

Člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2005

Kpt. Nálepky 582/15, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Bedřich Freiport

Člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 1. 2007

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 6. 12. 2006

Žežická 665/43, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Monika Sobotková

Předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 1. 2007

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 6. 12. 2006

vznik funkce: 6. 12. 2001

zánik funkce: 6. 12. 2006

Žežická 31, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Anna Koroušová

Člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2001 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

vznik členství: 26. 4. 2001

zánik členství: 6. 12. 2001

Svojsíkova 2662/6, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Novotný

Člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2000 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 6. 12. 2001

Masarykova 385, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jaroslav List

Předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 1999 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 10. 12. 2001

zánik funkce: 6. 12. 2001

Dukelských hrdinů 534/9, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Hluchý

Člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1997 - Poslední vztah: 6. 6. 2000

Dukelských hrdinů 5, Ústí nad Labem, Česká republika

Zdeněk Koubek

Člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1997 - Poslední vztah: 26. 10. 2001

zánik členství: 26. 4. 2001

Voskovcova 6, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Fibigr

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 6. 1997 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 6. 12. 2001

zánik funkce: 6. 12. 2001

Obvodová 5, Ústí nad Labem, Česká republika

Vladimír Forst

Člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1997 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 6. 12. 2001

Pincova 27, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Zdeněk Vais

Člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1997 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 6. 12. 2001

Jizerská 11, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jaroslav List

Předseda družstva

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

Dukelských hrdinů 534/9, Ústí nad Labem, Česká republika

Věra Nováková

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 3. 6. 1997

Svojsíkova 30, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Zikmund

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 3. 6. 1997

Gagarinova 2694, Ústí nad Labem, Česká republika

Jan Vávrovec

Místopředseda

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 3. 6. 1997

Vinařská 741/18, Ústí nad Labem - Bukov, Česká republika

Oldřich Týle

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 3. 6. 1997

Kojetická 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Roudný

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 3. 6. 1997

Jizerská 2939, Ústí nad Labem, Česká republika

Vlastimil Lícha

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 6. 12. 2001

Tolstého 1229, Ústí nad Labem, Česká republika

Monika Sobotková

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 6. 12. 2001

Žežická 31, Ústí nad Labem, Česká republika

Jaroslav Fopp

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 1993 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

Keplerova 2, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Rudolf Borek

Předseda družstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

Vinařská 736, Ústí nad Labem, Česká republika

ing. Václav Chamas

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Tolstého ll86/l8, Ústí nad Labem-Střekov, Česká republika

Jaroslav Fopp

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 3. 1993

Keplerova 2, Ústí nad Labem, Česká republika

Václav Kugler

Ředitel družstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 15. 3. 1993

Stará 4O, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jaroslav List

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

Dukelských hrdinů 534/9, Ústí nad Labem, Česká republika

Petr Fonderfon

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

Keplerova 6, Ústí nad Labem, Česká republika

Hana Šašková

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

Tolstého l234, Ústí nad Labem, Česká republika

Miluše Petrová

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

Plynárenská 297, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Dyrynk

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1992 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 6. 12. 2001

Kosmova 646, Ústí nad Labem, Česká republika

ing. Václav Červenka

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1990 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Komsomolská 2664/44, Ústí nad Labem, Česká republika

Jiřina Brůžová

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1990 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Obvodová 759/13, Ústí nad Labem, Česká republika

Jaroslav Lukáš

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1990 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Vinařská 740/16, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Chamaz

První vztah: 28. 5. 1990 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Tolstého 1186/18, Ústí nad Labem, Střekov, Česká republika

Pavel Tichý

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1990 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

M.Vobecké 656/31, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Zábranský

První vztah: 3. 8. 1988 - Poslední vztah: 28. 5. 1990

ČSLA 2900/11, Ústí nad Labem 4, Česká republika

Ing. Kamila Ludvíková

První vztah: 3. 8. 1988 - Poslední vztah: 28. 5. 1990

Vinařská 740/16, Ústí nad Labem, Česká republika

Radim Michalec

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1988 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Nová l4O4, Ústí nad Labem, Česká republika

Petr Kaucký

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1988 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Komsomolská 2677, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Milan Kolář

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1988 - Poslední vztah: 15. 3. 1993

8.března 648/6, Ústí nad Labem, Česká republika

Jaroslav Kalous

První vztah: 26. 6. 1987 - Poslední vztah: 28. 5. 1990

ul. Karla IV. 1211/33, Ústí nad Labem - Střekov, Česká republika

Jan Vávrovec

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 1987 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

Vinařská 741/18, Ústí n.L. - Bukov, Česká republika

Ing. Jiří Kotous

První vztah: 22. 6. 1984 - Poslední vztah: 3. 8. 1988

Dimitrovova 2729, Ústí nad Labem, Česká republika

Miloslav Kužel

První vztah: 22. 6. 1984 - Poslední vztah: 3. 8. 1988

Stavbařů 2830/3, Ústí nad Labem, Česká republika

Jaromíra Šulcová

První vztah: 22. 6. 1984 - Poslední vztah: 3. 8. 1988

Kojetická 1388, Ústí nad labem, Česká republika

Jaroslav Gruber

První vztah: 22. 6. 1984 - Poslední vztah: 28. 5. 1990

Tolstého 1234, Ústí nad Labem, Česká republika

Růžena Jírovská

Člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1984 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Stavbařů 283O/3, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Rudolf Borek

První vztah: 22. 6. 1984 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Vinařská 736, Ústí nad Labem, Česká republika

František Grund

Člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1984 - Poslední vztah: 15. 3. 1993

Hollarova l, Ústí nad Labem, Česká republika

Karel Pavlíček

Předseda

První vztah: 27. 1. 1984 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

ČSLA 2903, Ústí nad Labem, Česká republika

Věra Trnková

Místopředsedkyně

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 22. 6. 1984

E.Destinové 13, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Dušek

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 22. 6. 1984

Stavbařů 2830/3, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Zdeněk Halama

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 27. 1. 1984

ČSSP 2543, Ústí nad Labem, Česká republika

Pavel Horák

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 27. 1. 1984

Hornická 202, Chlumec, Česká republika

Jiřina Cikhardtová

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 27. 1. 1984

Stará 45a, Ústí nad Labem, Česká republika

Rudolf Kváč

Předseda

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 27. 1. 1984

Lizstová 2, Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Bengl

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 22. 6. 1984

Barrandova 1224, Ústí nad Labem, Česká republika

Vlastimil Jaroš

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 22. 6. 1984

Bratří Čapků 570/57, Ústí nad Labem, Česká republika

Václav Kugler

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 22. 6. 1984

Stará 40, Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Pajer

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 28. 5. 1990

Stavbařů 2826/11, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Sedlmayer

Místopředseda

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 28. 5. 1990

ČSLA 2897/5, Ústí nad Labem, Česká republika

Olga Volejníková

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1983 - Poslední vztah: 9. 12. 1992

Dimitrovova 2748, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. František Jirota

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Komsomolská 2668, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Miroslav Nebeský

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Stavbařů 2830, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Dagmar Sedláková

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Vinařská 740/16, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Jana Doležalová

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Stará 2485/55, Ústí nad Labem, Česká republika

Jiří Chmelík

Předseda náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

kpt. Nálepky 587/7, Ústí nad Labem, Česká republika

Karel Bittner

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Dukelských hrdinů 533/7, Ústí nad Labem, Česká republika

Růžena Szelesová

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Barrandova 1223, Ústí nad Labem, Česká republika

Věra Trnková

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

E.Destinové 13, Ústí nad Labem, Česká republika

Libor Vobrátil

Člen náhr.orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Stará 57, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Dušek

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Stavbařů 2830/3, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Zdeněk Halama

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

ČSSP 2543, Ústí nad Labem, Česká republika

Rudolf Kváč

Místopředseda náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Stará 2520/45A, Ústí nad Labem, Česká republika

Jiřina Cikhardtová

Člen náhr. orgánu

První vztah: 22. 7. 1982 - Poslední vztah: 25. 2. 1983

Stará 2520/45A, Ústí nad Labem, Česká republika

Miroslav Filégr

První vztah: 29. 3. 1982 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Vojanova 607/37, Ústí nad Labem, Česká republika

Věra Trnková

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Emy Destinové 13, Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Hála

Místopředseda

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Komsomolská 2675, Ústí nad Labem, Česká republika

Zdeněk Strohbauch

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Stavbařů 2835, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Červenka

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Komsomolská 2664, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Milan Novotný

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Stavbařů 2825, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Dušek

Místopředseda

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Stavbařů 2830, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Duštíra, dipl. technik

Předseda

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Dimitrovova 2718, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. František Jirota

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Komsomolská 2668, Ústí nad Labem, Česká republika

Doc. Ivan Janáček

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Dimitrovova 2747, Ústí nad Labem, Česká republika

Václav Hudeček

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Stavbařů 2819, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Zdeněk Halama

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

ČSSP 2544, Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Pajer

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Stavbařů 2826, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Pavel Šubrt

První vztah: 5. 10. 1976 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Dimitrovova 2743, Ústí nad Labem, Česká republika

Antonín Mastík

První vztah: 5. 10. 1976 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Dimitrovova 2730, Ústí nad Labem, Česká republika

Miloš Kračman

První vztah: 5. 10. 1976 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Komsomolská 2675, Ústí nad Labem, Česká republika

Zdeněk Strohbauch

První vztah: 5. 10. 1976 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

ČSP 2540, Ústí nad Labem, Česká republika

Olga Volejníková

První vztah: 5. 10. 1976 - Poslední vztah: 22. 7. 1982

Dimitrovova 2448, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíp

První vztah: 20. 9. 1974 - Poslední vztah: 5. 10. 1976

Duchcovská 401, Teplice, Česká republika

Ing. Alenka Černá

První vztah: 20. 9. 1974 - Poslední vztah: 5. 10. 1976

Školní 562/4, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Pavel Šubrt

První vztah: 20. 9. 1974 - Poslední vztah: 5. 10. 1976

Malátova 8, Ústí nad Labem, Česká republika

Anna Kůstová

První vztah: 20. 9. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Komsomolská 2663, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Milan Novotný

První vztah: 20. 9. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Velká Hradební 2322, Ústí nad Labem, Česká republika

Ladislav Stančík

První vztah: 20. 9. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Gagarinova 2694, Ústí nad Labem, Česká republika

Stanislav Straka

První vztah: 16. 1. 1974 - Poslední vztah: 20. 9. 1974

Komsomolská 2660, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Tobiška

První vztah: 16. 1. 1974 - Poslední vztah: 5. 10. 1976

Komsomolská 2675, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. František Lacina, CSc

První vztah: 16. 1. 1974 - Poslední vztah: 5. 10. 1976

Gagarinova 2668, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Miloslav Nebeský

Místopředseda

První vztah: 16. 1. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

ČSP 2537, Ústí nad Labem, Česká republika

Antonín Kadlec

První vztah: 16. 1. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

ČSP 2538, Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Hála

První vztah: 16. 1. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Komsomolská 2675, Ústí nad Labem, Česká republika

Věra Trnková

Předseda

První vztah: 22. 2. 1973 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Emy Destinové 13, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Miloslav Nebeský

Místopředseda

První vztah: 22. 2. 1973 - Poslední vztah: 16. 1. 1974

K pivovaru 46, Trmice, Česká republika

Ing. Oldřich Baron

První vztah: 22. 2. 1973 - Poslední vztah: 20. 9. 1974

Alšova ul. 54, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Duštíra

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 5. 10. 1976

Bezručova 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Oldřich Baron

Předseda

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 22. 2. 1973

Alšova ul. 54, Ústí nad Labem, Česká republika

Stanislav Straka

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 16. 1. 1974

Na výrovce 12, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Tobiška

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 16. 1. 1974

Novátorů 2, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. František Lacina

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 16. 1. 1974

Školní 344, Ústí nad Labem, Česká republika

Ludmila Krýslová

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 16. 1. 1974

ČSP 2539, Ústí nad Labem, Česká republika

Rudolf Kolář

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 20. 9. 1974

ČSP 2537, Ústí nad Labem, Česká republika

Gustav Kučera

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 20. 9. 1974

ČSP 2540, Ústí nad Labem, Česká republika

Eva Bernardová

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 20. 9. 1974

ČSP 2538, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jan Švarc

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 20. 9. 1974

ČSP 2537, Ústí nad Labem, Česká republika

František Bartoš

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 5. 10. 1976

ČSP 2540, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Jaroslav Novotný

První vztah: 19. 10. 1972 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

ČSP 2537, Ústí nad Labem, Česká republika

Ludmila Vrdlovcová

První vztah: 1. 11. 1971 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Hrbovice číslo 80, okr. Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Hála

První vztah: 1. 11. 1971 - Poslední vztah: 16. 1. 1974

U cukrovaru 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Věra Trnková

Místopředsedkyně

První vztah: 2. 12. 1970 - Poslední vztah: 22. 2. 1973

Emy Destinové 13, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jiřina Růžková

Místopředseda

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 2. 12. 1970

Libouchec č. 271, Česká republika

Věra Trnková

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 2. 12. 1970

Emy Destinové 13, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Miloš Berounský

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Hoření 2436, Ústí nad Labem, Česká republika

Václav Klement

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

I.Olbrachta 6, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Adamczyk

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Koněvova 22, Ústí nad Labem, Česká republika

Eva Lebrušková

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Skorotice č. 162, Česká republika

Josef Duštíra

Předseda

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Bezručova 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Věra Stavinohová

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Alešova 3, Ústí nad Labem, Česká republika

Gustav Kučera

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Hilarova 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jan Švarc

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

U nádraží 4, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Jaroslav Novotný

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Vyklice č. 146, Česká republika

Rudolf Kolář

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

Koněvova 6, Litoměřice, Česká republika

František Bartoš

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 10. 1972

SNP 27, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Miloslav Nebeský

První vztah: 30. 4. 1970 - Poslední vztah: 22. 2. 1973

K pivovaru 46, Trmice, Česká republika

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo jedná jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda popř. další určený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je určena písemná forma, podepisuje předseda, místopředseda, popř. další člen představenstva tak, aby byly vždy 2 podpisy.

od 25. 1. 2007

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva jedná předseda, případně místopředseda představenstva. Každý písemný právní úkon podepisuje předseda, případně místopředseda představestva a jeden člen představenstva.

do 25. 1. 2007 od 15. 3. 1993

Další vztahy firmy Bytové družstvo DRUŽBA

10 fyzických osob

Ing. Jana Tyralíková

Člen kontrolní komise

První vztah: 21. 9. 2022

vznik členství: 21. 6. 2022

Žežická 665/43, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dagmar Papežová

Člen kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

Jana Zajíce 2874/13, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Beneš

Předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

vznik funkce: 2. 12. 2021

Nová 1392/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Magdalena Hunčová

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

vznik funkce: 2. 12. 2021

Zahradní 300/4, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Pavel Rejholec

Člen kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

Obvodová 759/13, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Václav Beneš

předseda

První vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 21. 4. 2013

Nová 1392/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Rejholec

člen

První vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 6. 12. 2011

Obvodová 759/13, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Dagmar Papežová

člen

První vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 6. 12. 2011

Jana Zajíce 2874/13, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Magdalena Hunčová

místopředseda

První vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 21. 4. 2013

Zahradní 300/4, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Morch

člen

První vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 6. 12. 2011

Pincova 2979/29, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Dagmar Papežová

Člen kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

Jana Zajíce 2874/13, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Václav Beneš

Předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

vznik funkce: 8. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2021

Nová 1392/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Pavel Rejholec

Člen kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

Obvodová 759/13, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Mgr. Jiří Morch

Člen kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

Pincova 2979/29, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Magdalena Hunčová

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2021

vznik funkce: 8. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2021

Zahradní 300/4, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Václav Beneš

předseda

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 21. 4. 2013

zánik funkce: 1. 12. 2016

Nová 1392/8, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Pavel Rejholec

člen

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

Obvodová 759/13, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Dagmar Papežová

člen

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

Jana Zajíce 2874/13, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Magdalena Hunčová

místopředseda

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 21. 4. 2013

zánik funkce: 1. 12. 2016

Zahradní 300/4, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Jiří Morch

člen

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 6. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

Pincova 2979/29, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 9. 1999

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 4. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 9. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).