Hlavní navigace

CARent, a.s.

Firma CARent, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1774, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 133 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63485885

Sídlo:

Bělohorská 4317/46, Brno Židenice (Brno-Židenice), 636 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 12. 1995

DIČ:

CZ63485885

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
7311 Činnosti reklamních agentur
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1774, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

CARent, a.s. od 15. 4. 1997

Obchodní firma

Ford CARent, a.s. do 15. 4. 1997 od 18. 12. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 18. 12. 1995

adresa

Bělohorská 4317/46
Brno 63600 od 7. 8. 2015

adresa

Bělohorská 46
Brno 63600 do 6. 8. 2014 od 15. 4. 1997

adresa

Cejl 28
Brno 60200 do 15. 4. 1997 od 18. 12. 1995

Předmět podnikání

zprostředkování obchodu a služeb od 16. 7. 2021

velkoobchod a maloobchod od 16. 7. 2021

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství od 16. 7. 2021

pronájem a půjčování věcí movitých od 16. 7. 2021

reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení od 16. 7. 2021

zprostředkování pojištění od 16. 7. 2021

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 6. 8. 2014

opravy silničních vozidel od 21. 11. 2012

klempířství a oprava karoserií od 21. 11. 2012

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 21. 11. 2012

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 6. 8. 2014 od 21. 11. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 16. 7. 2021 od 21. 11. 2012

zprostředkování služeb do 21. 11. 2012 od 25. 5. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 21. 11. 2012 od 2. 4. 1998

obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 21. 11. 2012 od 18. 12. 1995

pronájem motorových vozidel do 21. 11. 2012 od 18. 12. 1995

opravy motorových vozidel do 21. 11. 2012 od 18. 12. 1995

opravy karosérií do 21. 11. 2012 od 18. 12. 1995

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 7. 8. 2015 od 6. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 7. 8. 2015 od 6. 8. 2014

Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.06.2006 o zvýšení základního kapitálu následujícím usnesením: 1) Základní kapitál obchodní společnosti CARent, a.s., se zvyšuje o částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) upsáním nových akcií takto: Základní kapitál obchodní společnosti CARent, a.s. se zvyšuje o částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých), a to z původní výše 66,000.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů korun českých) na novou výši 133,000.000,- Kč (slovy: sto třicet tři miliony korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisovány budou tyto akcie: 67 ks (slovy: šedesát sedm kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2) Valná hromada v důležitém zájmu společnosti vylučuje přednostní právo obou akcionářů na upsání nových akcií společnosti CARent, a.s. upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. 3) Veškeré nově upisované akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých), budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je stávající akcionář společnosti, obchodní společnost HENDON a.s ., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, IČ 27192237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640, která upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. 4) Místem upsáním akcií předem určeným zájemcem bude sídlo společnosti, na adrese Brno, Bělohorská 46, PSČ 636 00, lhůta pro upsání se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek jejího běhu bude předem určenému zájemci oznámen písemně spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Uvedené dokumenty (tj. písemné oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií) budou předem určenému zájemci předány osobně do vlastních rukou v sídle upisovatele na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, a upisovatel jejich převzetí písemně potvrdí. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního do obchodního rejstříku vedené ho Krajským soudem v Brně. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisovatel splatí 100% hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání nových akcií tak, že před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bude splaceno 100% jmenovité hodno ty nově upsaných akcií. 5) Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, obchodní společnosti HENDON a.s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, IČ 27192237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 9640, vůči společnosti CARent, a.s. proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti HENDON a.s. vzniklá z titulu Dohody o vypořádání závazků ze dne 19.8.2005 (slovy: devatenáctého srpna roku dva tisíce pět), dále jen "Dogida i vypořádání", mezi obchodní společností CA Rent, a.s. a obchodní společností HENDON a.s., dle které se obchodní společnost HENDON a.s. zavazuje přistoupit dohodou s věřitelem k závazkům společnosti CARent, a.s. vůči Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 85 4/14, PSČ 115 20, jejichž výše ke dni uzavření Dohody o vypořádání činila 130,871.125,43 Kč (slovy: sto třicet milionů osm set sedmdesát jeden tisíc sto dvacet pět korun českých čtyřicet tři haléře) a tyto závazky uhradit. Dne 16.12.2005 uzavřela obchodní společnost HENDON a.s. dohodu s Československou obchodní bankou, a.s., jejímž obsahem bylo mimo jiné i přistoupení k závazku společnosti CARent, a.s. a dne 17.1.2006 uhradila obchodní společnost HENDON a.s. závazky obchodn í společnosti CARent, a.s. v souladu s Dohodou o vypořádání. Výše pohledávky obchodní společnosti HENDON a.s. za obchodní společností CARent, a.s. ke dni 11.5.2006 dle písemné zprávy auditora o ověření závazků činila 99,404.378,66 Kč (slovy: devadesát dev ět milionů čtyři sta čtyři tisíce tři sta sedmdesát osm korun českých šedesát šest haléřů) a k dnešnímu dni tato pohledávka existuje ve výši přesahující částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých). Započtení pohledávky upisovatele popsané shora bude provedeno proti pohledávce společnosti CARent, a.s. představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, obchodní společností HENDON a.s., až do výše 67,000.000,- Kč (slovy: šede sát sedm milionů korun českých). Důvodem tohoto započtení je posílení ekonomické stability společnosti a vyrovnání závazků společnosti vůči jejímu věřiteli. Započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti, oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností CARent, a.s. a obchodní společností HENDON a.s. jako upisovatelem. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti na adrese Brno, Bělohorská 46, PSČ 636 00, s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost CARent, a.s. upisovateli osobním předáním do vlastních rukou v sídle upisovatele na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, bez zbytečného odkladu po účinném upsání akcií na zvýšení zákla dního kapitálu, nejpozději však do 10 dnů (slovy: do deseti dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání stanovené rozhodnutím valné hromady. O předání a převzetí návrhu dohody o započtení bude proveden písemný záznam podepsaný upisovatelem. do 20. 12. 2006 od 2. 8. 2006

Základní kapitál je splacen v plné výši. Celkem bylo splaceno 66 000 000 Kč, tj. 100% základního kapitálu. do 19. 11. 2007 od 10. 5. 2004

Základní kapitál je splacen ve výši 28 000 000 Kč původních a 30% hodnoty nových akcií tj. 11 400 000 Kč. Celkem je splaceno 39 400 000 Kč, tj. 59,7% základního kapitálu. do 10. 5. 2004 od 9. 6. 2003

Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšení základního kapitálu o částku 38 000 000 Kč., tedy na částku 66 000 000 Kč a to úpisem nových akcií. Úpis bude proveden peněžitým vkladem, na základě přednostního práva akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 38 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1000 000 Kč. Akcie budou mít listinnou podobu a formu na majitele. Emisní ážio se bude rovnat nule. Úpis nad schválené zvýšení se nepřipouští. Místem úpisu bude sídlo společnosti a peníze budou splaceny na účet společnosti u Bank Austria Creditanstalt a.s. Brno, Lidická 59, č.ú. 37858-828/2700. Lhůta k úpisu počne běžet druhý den po právní moci zápisu valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude trvat 90 dnů. Splatnost 30% hodnoty nových akcií bude stanovena do dvanácti měsíců od právní moci zápisu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 9. 6. 2003 od 25. 5. 2002

Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšení základního jmění o částku ve výši 29.000.000,-Kč na celkovou výši 57.000.000,-Kč. do 25. 5. 2002 od 17. 8. 2000

Výše uvedené zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií prostřednictvím peněžitého vkladu na základě dohody akcionářů podle § 205 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku. do 25. 5. 2002 od 17. 8. 2000

Výše uvedené zvýšení základního jmění bude rozděleno na dvacet devět kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, které budou mít listinnou podobu a formu znějící na majitele. do 25. 5. 2002 od 17. 8. 2000

Emisní ážio se bude rovnat nule a úpis nad výše uvedené zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 25. 5. 2002 od 17. 8. 2000

Místem úpisu bude sídlo navrhovatele a peníze budou splaceny na účet navrhovatele u Ban Austria Creditanstalt Czech Republik,a.s., Lidická 59, Brno. do 25. 5. 2002 od 17. 8. 2000

Lhůta k úpisu v trvání devadesáti dnů počne běžet druhý den po právní moci zápisu výše uvedeného rozhodnutí do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. do 25. 5. 2002 od 17. 8. 2000

Splatnost třiceti procent hodnoty nových akcií bude stanovena do šesti měsíců od úpisu nových akcií. do 25. 5. 2002 od 17. 8. 2000

Splatnost celého navýšení základního jmění bude stanovena do dvanácti měsíců od právní moci zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. do 25. 5. 2002 od 17. 8. 2000

Základní jmění splaceno v plné výši. do 9. 6. 2003 od 15. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 133 000 000 Kč

od 20. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 66 000 000 Kč

do 20. 12. 2006 od 10. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 66 000 000 Kč

do 10. 5. 2004 od 9. 6. 2003

Základní kapitál

vklad 28 000 000 Kč

do 9. 6. 2003 od 18. 12. 1995
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 133 od 16. 7. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 133 do 16. 7. 2021 od 6. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 133 do 6. 8. 2014 od 20. 12. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 66 do 20. 12. 2006 od 9. 6. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 28 do 9. 6. 2003 od 18. 12. 1995

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Lubomír Hartman

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2021

vznik funkce: 25. 6. 2021

Rysova 467/12, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adam Kindl

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 3. 11. 2020

vznik funkce: 3. 11. 2020

Lidická 441, Unhošť, 273 51, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lubomír Hartman

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 7. 2021

vznik členství: 15. 8. 2016

vznik funkce: 15. 8. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2021

Rysova 467/12, Brno, 621 00, Česká republika

Dušan Heger

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 15. 12. 2015

zánik členství: 3. 11. 2020

vznik funkce: 15. 12. 2015

zánik funkce: 3. 11. 2020

Trhová 2308/1, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Lubomír Hartman

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2016

Rysova 467/12, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Lubomír Hartman

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2016

Rysova 467/12, Brno, 621 00, Česká republika

František Zadělák

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 30. 9. 2013

zánik členství: 15. 8. 2016

Lesní Hluboké 81, 664 83, Česká republika

František Zadělák

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 30. 9. 2013

zánik členství: 15. 8. 2016

Lesní Hluboké 81, 664 83, Česká republika

Dana Krupicová

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 17. 6. 2013

zánik členství: 15. 12. 2015

zánik funkce: 15. 12. 2015

Jiráskova 1513/34, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Lubomír Hartman

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2011

Rysova 467/12, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Karel Kostroň

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 30. 9. 2013

Potácelova 2987/90, Brno, 636 00, Česká republika

Václav Pohanka

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 17. 6. 2013

Synkova 2096/10, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Lubomír Hartman

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2008

zánik funkce: 1. 6. 2011

Rysova 467/12, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Karel Kostroň

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 6. 2011

Potácelova 2987/90, Brno, 636 00, Česká republika

Václav Pohanka

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 6. 2011

Synkova 2096/10, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Karel Kostroň

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 1. 6. 2008

Potácelova 2987/90, Brno, 636 00, Česká republika

Zbyněk Stoklasa

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 8. 2006

vznik funkce: 7. 6. 2005

zánik funkce: 20. 6. 2006

Mikulovská 4053/8, Brno, 628 00, Česká republika

Václav Pohanka

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2005

zánik funkce: 1. 6. 2008

Popelákova 2318/2, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Lubomír Hartman

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 1. 6. 2008

Rysova 467/12, Brno, 621 00, Česká republika

Václav Pohanka

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2002 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2005

Markovičova 8, Brno, Česká republika

Ing. Roman Švábenský

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 25. 5. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2001

Fučíkova 27, Brno, Česká republika

ing. Jaroslav Houba

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Hybešova 39, Brno, Česká republika

ing. Lubomír Hartman

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

zánik funkce: 7. 6. 2005

Rysova 12, Brno, Česká republika

Zbyněk Stoklasa

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

zánik funkce: 7. 6. 2005

Čoupkových 38, Brno, Česká republika

ing. Jaroslav Houba

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Hybešova 39, Brno, Česká republika

ing. Lubomír Hartman

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Rysova 12, Brno, Česká republika

Zbyněk Stoklasa

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Čoupkových 38, Brno, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.

od 21. 12. 2015

společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně

do 21. 12. 2015 od 6. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 6. 8. 2014 od 31. 10. 2013

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva v obchodních věcech do 5 mil. Kč, ve věcech nad 5 mil.Kč předseda představenstva a další člen představenstva.

do 31. 10. 2013 od 15. 4. 1997

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva nebo předseda představenstva ve vymezeném předmětu činnosti (v obchodních věcech do 5 milionů Kč).

do 15. 4. 1997 od 18. 12. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Sabrina Dvorská

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2021

vznik funkce: 25. 6. 2021

Makovského 1336/22, Praha, 163 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Michaela Prudičová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2021

vznik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2015

zánik funkce: 25. 6. 2021

Zbudovská 761/3, Praha, 142 00, Česká republika

Dušan Heger

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 15. 12. 2015

zánik funkce: 15. 12. 2015

Trhová 2308/1, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Dana Danielová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 15. 12. 2015

zánik funkce: 15. 12. 2015

Teyschlova 1100/22, Brno, 635 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 15. 12. 2015

zánik funkce: 15. 12. 2015

Trávníčkova 1765/7, Praha, 155 00, Česká republika

Dana Danielová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

Teyschlova 1100/22, Brno, 635 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

U zahrádek 144, Praha, 103 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

Trávníčkova 1765/7, Praha, 155 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 6. 2011

Trávníčkova 1765/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Dana Danielová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 6. 2011

Teyschlova 1100/22, Brno, 635 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 6. 2011

U Zahrádek 144, Praha 10, 103 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 1. 6. 2008

U zahrádek 144, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

člen

První vztah: 2. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

vznik funkce: 1. 8. 2005

zánik funkce: 20. 6. 2007

Chudenická 1079/10, Praha, 102 00, Česká republika

Dana Danielová

člen

První vztah: 2. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 1. 6. 2008

Teyschlova 1100/22, Brno, 635 00, Česká republika

Jana Buchmannová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 8. 2006

vznik funkce: 7. 6. 2005

zánik funkce: 20. 6. 2006

Havelkova 23, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 8. 2006

vznik funkce: 1. 8. 2005

Sudoměřská 1690/21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2005

zánik funkce: 1. 6. 2008

Trávníčkova 1765/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Pavel Tojšl

člen

První vztah: 25. 5. 2002 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2005

Vinohradská 31, Praha, Česká republika

Petra Vlčková

členka

První vztah: 25. 5. 2002 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2005

Strážnická 2, Brno, Česká republika

Ján Galaš

člen

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 25. 5. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2001

Černozemní 37, Brno, Česká republika

JUDr. Antonín Mimochodek

člen

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

zánik funkce: 7. 6. 2005

Nejedlého 2, Brno, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

člen

První vztah: 2. 4. 1998 - Poslední vztah: 25. 5. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2001

1. Máje 603, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Olga Hudcová

člen

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 2. 4. 1998

Dubová 17, Brno, Česká republika

Vladan Hostaša

člen

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Letní 18, Brno, 615 00, Česká republika

ing. Miroslav Coufalík

člen

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Koniklecova 2, Brno, Česká republika

ing. Olga Hudcová

První vztah: 18. 12. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Dubová 17, Brno, Česká republika

ing. Roman Štěrba

První vztah: 18. 12. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Mexická 3, Praha, Česká republika

ing. Miroslav Coufalík

První vztah: 18. 12. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Koniklecova 2, Brno, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 12. 1995

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 10. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 12. 1995
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 12. 1995
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 12. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).