Hlavní navigace

CentroNet, a.s.

Firma CentroNet, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6461, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 226 666 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26165473

Sídlo:

Křenická 2257/16, Praha, 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 3. 2000

DIČ:

CZ26165473

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
61 Telekomunikační činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6461, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CentroNet, a.s. od 21. 3. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 21. 3. 2000

adresa

Křenická 2257/16
Praha 10000 od 2. 4. 2020

adresa

náměstí Republiky 1037/3
Praha 11000 do 2. 4. 2020 od 1. 8. 2016

adresa

Slezská 2526/113
Praha 13000 do 1. 8. 2016 od 1. 4. 2015

adresa

Sokolovská 100/94
Praha 8 18600 do 1. 4. 2015 od 25. 3. 2010

adresa

Na Příkopě 22/859
Praha 1 11000 do 25. 3. 2010 od 26. 9. 2008

adresa

Karlovo nám. 671/24
Praha 1 11000 do 26. 9. 2008 od 19. 12. 2006

adresa

Karlovo nám. 24
Praha 1 do 19. 12. 2006 od 21. 3. 2000

Předmět podnikání

Podnikání v elektronických komunikacích od 1. 7. 2018

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 23. 2. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 2. 2009

podnikání v elektronických komunikacích do 23. 2. 2009 od 19. 12. 2006

poskytování telekomunikačních služeb do 8. 7. 2006 od 29. 11. 2001

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 23. 2. 2009 od 29. 11. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 2. 2009 od 21. 3. 2000

poskytování softwaru do 23. 2. 2009 od 21. 3. 2000

automatizované zpracování dat do 23. 2. 2009 od 21. 3. 2000

organizační a ekonomické poradenství do 23. 2. 2009 od 21. 3. 2000

konzultační a poradenská činnost v oblasti telekomunikací do 23. 2. 2009 od 21. 3. 2000

konzultační a poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky do 23. 2. 2009 od 21. 3. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 23. 2. 2009 od 21. 3. 2000

Ostatní skutečnosti

Dne 6.4.2021 byla uzavřena smlouva o pachtu závodu na dobu neurčitou mezi společností CentroNet, a.s., IČO: 261 65 473, se sídlem Křenická 2257/16, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 64 61, jako propachtovatelem (dále jen "Propachtovatel") a společností Nej.cz s.r.o., IČO: 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 228799, jako pachtýřem (dá le jen "Pachtýř"), kterou Propachtovatel přenechal Pachtýři svůj závod k užívání a požívání se všemi jeho částmi a složkami tak, jak je vymezeno ve smlouvě. . Propachtovatel a Pachtýř prohlašují, že Pachtýř nabyl právo k závodu ke dni 1.5.2021, a to zveře jněním údaje, že uložil doklad o pachtu závodu do své sbírky listin v obchodním rejstříku. od 3. 6. 2021

Dne 19.04.2021 byla uzavřena Smlouva o koupi části závodu (dále jen Smlouva) mezi společností CentroNet, a.s., IČO: 261 65 473, se sídlem Křenická 2257/16, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6461 (dále jen Prodávající) a společností incrate s.r.o., IČO: 097 79 965, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342462 (dále jen Kupující), kterou Prod ávající prodal Kupujícímu část svého závodu působícího v odvětví elektronických komunikací, jehož předmětem je zajištění provozování tzv. 5G sítě, tak jak je vymezeno ve Smlouvě (dále jen Část závodu). Kupující a Prodávající prohlašují, že Kupující nabývá vlastnické právo k Části závodu zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi části závodu do sbírky listin. od 22. 4. 2021

Dne 6.8. 2020 byla uzavřena smlouva o koupi části závodu mezi CentroNet, a.s. jako prodávajícím (dále jen "Prodávající) a společností Nej.cz s.r.o., IČO: 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku veden ém Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 228799, jako kupujícím (dále jen "Kupující"), na jejímž základě Prodávající prodal Kupujícímu část svého závodu, jehož předmětem činnosti je poskytování služeb pevného připojení k internetu a souvisejících služeb v lokalitě Praha - Černý Most (dále jen "Část závodu"). Prodávající a Kupující prohlašují, že Kupující nabyl vlastnické právo k Části závodu ke dni 1.9. 2020, a to zveřejněním údaje, že uložil doklad o prodeji Části závodu do své sbírky listin v obchodním r ejstříku. od 10. 9. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 9. 2014

Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti CentroNet, a.s. ze dne 20. listopadu 2008 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z jeho dosavadní výše 128,460. 000,- Kč (tj. slovy: jedno sto dvacet osm milionů čtyři sta šedesát tisíc korun česk ých) o částku 98,206.000,-Kč (tj. slovy: devadesát osm milionů dvě stě šest tisíc korun českých) na částku 226,666.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě dvacet šest milionů šest set šedesát šest tisíc korun českých) úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základ ního kapitálu Společnosti předem určeným zájemcem a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je pokračování v realizaci nových podnikatelských projektů Společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 98 206 ks (tj. slovy: devadesát osm tisíc dvě stě šest kusů) v nominální hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1.000,-Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, bez emisního ážia. Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti CentroNet, a.s. ze dne 20. listopadu 2008 bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to: - Obchodní společnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Nikolaou Pentadromos Center, Flat/Office 1002, Thessalonikis Street, Limassol, Kyperská republika, identifikační číslo firmy HE 97313, řádně zaregistrované dne 11.7.1997 a zapsané v rejstříku u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení registrace společností a nucené správy Nicósia pod identifikačním číslem firmy HE 87313, --- Obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, identi fikační číslo 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 10225, - Pana Ing. Aloise Míky, dat. nar. 6. června 1952, s bydlištěm Praha 8, U Václava 90, PSČ 184 00, - Pana Ing. Petra Tomana, dat. nar. 14. června 1973, s bydlištěm Praha 4, V Štíhlách 1311/3, PSČ 142 00, - Pana Ing. Petra Kuneše, dat. nar. 21. ledna 1976, s bydlištěm Praha 1, Navrátilova 1559/9, PSČ 110 00, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, takto: ? Jako akcionář obchodní společnosti CentroNet, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 65 473, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostn í právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, identi fikační číslo 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 10225.? Upisovatel, tj. obchodní společnost ECO-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 85 574, jako předem určený zájemce, upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání a kcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě 20 (tj. slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., do 5 (tj. slovy: pěti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že tato rozvazovac í podmínka nastane, platí, že již nastalé právní účinky Smlouvy o upsání akcií zaniknou. Emisní kurz upsaných akcií splatí obchodní společnost ECO-INVESTMENT, a.s. jako upisovatel tak, že 30,5480% emisního kurzu jím upsaných akcií, tj. částku 30,000.000,-Kč (tj. slovy: třicet milionů korun českých) splatí do 20 (tj. slovy: dvaceti) dnů ode dn e zápisu záměru zvýšit základní kapitál Společnosti do obchodního rejstříku, a to na účet Společnosti číslo: 35-9975350247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Zbývajících 69,4520% emisního kurzu jím upsaných akcií, tj. částku 68,206.000,-Kč (tj. šedesát o sm milionů dvě stě šest tisíc korun českých) splatí do 31 1.2009 (tj. slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce devět), a to na účet Společnosti číslo 35-9975350247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. do 19. 1. 2009 od 22. 12. 2008

Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti z jeho dosavadní výše 68.000.000,- Kč (tj. šedesát osm milionů korun českých) o částku 60.460.000,- Kč (tj. šedesát milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých), na částku 128.460.000,- Kč (tj. sto dva cet osm milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých) úpisem nových akcií, emitovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti a jejich splacení výhradně peněžirým vkladem. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení stability společnostia realizace nových podnikatelských projektů společnosti. Celý rozsah navrhova ného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie znějící na majitele v listinné podobě v počtu 60 460 ks (tj. šedesát tisíc čtyři sta šedesát kusů) v nominální hodnotě každé ak cie 1 000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurs všech akcií, emitovaných an zvýšení základního kapitálu, se rovná jejich nom inální hodnotě, tj. 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, bez emisního ážia. Obchodní společnost EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Nikolaou Pentadromos Center, Flat/Office 1002, Thessalonikis Street, Limassol, Kyperská republika, identifikační číslo firmy HE 87313, která byla řádně zaregistrována dne 11.7.1997 a za psána v rejstříku u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení registrace společností a nucené správy Nicosia pod identifikačním číslem firmy HE 87313, činí ve smyslu ustanovení § 204a odst. (7) a § 220b odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní ho zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, toto prohlášení: "Jako akcionář obchodní společnosti CentroNet, a.s., se sdílem Praha 1, Karlovo náměstí 24, idenftifikační číslo 261 65 473, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisová ní nových kmenových akcií a toto své přednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvšení základního kapitálu společnosti byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a..s, se sídle m Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 11000, IČ: 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10225. Upisovatel, tj. obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kap itálu společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 hod do 16.00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií splatí obchodní společnost ECO-INVESTMENT, a.s. jako upisovatel tak, že 100% emisního kursu jím upsaných akcií splatí do 10 (tj. deseti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo: 35-9975350247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. do 26. 9. 2007 od 30. 8. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 226 666 000 Kč

od 24. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 226 666 000 Kč

do 24. 2. 2009 od 19. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 128 460 000 Kč

do 19. 1. 2009 od 26. 9. 2007

Základní kapitál

vklad 68 000 000 Kč

do 26. 9. 2007 od 29. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 68 000 000 Kč

do 29. 11. 2001 od 21. 3. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 226 666 od 19. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 128 460 do 19. 1. 2009 od 22. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 128 460 do 22. 12. 2008 od 26. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 68 000 do 26. 9. 2007 od 21. 3. 2000

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Houda

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2020

vznik členství: 31. 7. 2020

vznik funkce: 31. 7. 2020

Šípková 960, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Tomáš Kuba

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

Moravská 1079/17, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Marcel Dostal

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 12. 12. 2019

vznik funkce: 12. 12. 2019

Högerova 1098/11, Praha, 152 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Robert Edelmann

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2019 - Poslední vztah: 10. 9. 2020

vznik členství: 29. 4. 2019

zánik členství: 31. 7. 2020

vznik funkce: 29. 4. 2019

zánik funkce: 31. 7. 2020

Riegrova 54, Příbram, 261 01, Česká republika

Aleš Barášek

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2018 - Poslední vztah: 7. 5. 2019

vznik členství: 24. 9. 2018

zánik členství: 28. 4. 2019

vznik funkce: 24. 9. 2018

zánik funkce: 28. 4. 2019

Mariánská 420, Příbram, 261 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Robert Wagner

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 30. 6. 2018

zánik členství: 12. 12. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2018

zánik funkce: 12. 12. 2019

Slovinec 5169/79, Bratislava, Devínska Nová Ves, 841 07, Slovenská republika

Lukáš Hůlka

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 23. 9. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 23. 9. 2018

Marvanova 707/1, Praha, 190 15, Česká republika

Lukáš Hůlka

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 23. 9. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 23. 9. 2018

Marvanova 707/1, Praha, 190 15, Česká republika

Ing. Peter Melko

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 4. 2020

vznik členství: 1. 8. 2017

zánik členství: 29. 2. 2020

Mierová 869/9, Heľpa, 976 68, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  MIRESU s.r.o.

  V dolině 1157/6, Praha Michle (Praha 10), 101 00

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov, 821 05, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov, 821 05, Slovenská republika

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 25. 10. 2016

zánik členství: 1. 8. 2017

Dědinova 1983/6, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Lukáš Hůlka

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 24. 10. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Marvanova 707/1, Praha, 190 15, Česká republika

Lukáš Hůlka

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 24. 10. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Marvanova 707/1, Praha, 190 15, Česká republika

Lukáš Hůlka

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

vznik funkce: 24. 10. 2013

Markupova 2707/10, Praha, 193 00, Česká republika

Lukáš Hůlka

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

vznik funkce: 24. 10. 2013

Markupova 2707/10, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2017

Nám. SNP, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2017

Nám. SNP, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 19. 4. 2017

vznik členství: 25. 10. 2011

zánik členství: 25. 10. 2016

Dědinova 1983/6, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Peter Hlaváč

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 30. 9. 2009

zánik členství: 22. 10. 2013

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 22. 10. 2013

Na Doline, Košice - Nová Ves, 040 01, Slovenská republika

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 19. 4. 2017

vznik členství: 25. 10. 2011

zánik členství: 25. 10. 2016

Dědinova 1983/6, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Subhi Brož PhD.

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2012

vznik členství: 25. 10. 2011

vznik funkce: 25. 10. 2011

zánik funkce: 27. 11. 2012

Dědinova 1983, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Peter Hlaváč

předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2012

vznik členství: 30. 9. 2009

vznik funkce: 25. 10. 2011

zánik funkce: 27. 11. 2012

Na doline 106/14, Košice, 040 01, Slovenská republika

Ing. Petr Toman

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2012

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 27. 11. 2012

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Duda

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 28. 1. 2010

zánik členství: 25. 10. 2011

vznik funkce: 28. 1. 2010

zánik funkce: 25. 10. 2011

Kubánské náměstí 1316/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Peter Hlaváč

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 30. 9. 2009

vznik funkce: 14. 10. 2009

zánik funkce: 25. 10. 2011

Na doline 106/14, Košice, 040 01, Slovenská republika

RNDr. Daniel Macko CSc.

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2009 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 31. 3. 2009

zánik členství: 28. 1. 2010

vznik funkce: 7. 4. 2009

zánik funkce: 28. 1. 2010

Sládkovičova 22, Košice, 040 01, Slovenská republika

Michal Pelach

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 11. 2009

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 30. 9. 2009

vznik funkce: 22. 8. 2007

zánik funkce: 30. 9. 2009

Chočská 1530/10, Dolný Kubín, 026 01, Slovenská republika

Ing. Ľubomír Klinka

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 11. 5. 2009

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 31. 3. 2009

vznik funkce: 22. 8. 2007

zánik funkce: 31. 3. 2009

Liptovská Teplá 174, Slovenská republika

Ing. Petr Toman

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 10. 5. 2011

vznik členství: 21. 8. 2007

V Štíhlách 1311/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Kuneš

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 21. 8. 2007

Navrátilova 1559/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Toman

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 21. 8. 2007

vznik funkce: 15. 11. 2006

zánik funkce: 21. 8. 2007

V Štíhlách 1311/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Pavel Budínský

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 21. 8. 2007

Nad Mohylou 909, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Kuneš

člen

První vztah: 21. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 10. 11. 2006

Navrátilova 1559/9, Praha 1, Česká republika

ing. Václav Tůma

člen

První vztah: 21. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 15. 2. 2006

Horova 1268, Úvaly, Česká republika

Ing. Petr Toman

předseda

První vztah: 21. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 10. 11. 2006

zánik funkce: 10. 11. 2006

V Štíhlách 1311/3, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva.

od 1. 7. 2018

Za společnost jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva.

do 1. 7. 2018 od 19. 9. 2014

Za společnost jednají předseda představenstva společně se členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva.

do 19. 9. 2014 od 30. 8. 2007

Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí dva členové představenstva svůj podpis.

do 30. 8. 2007 od 21. 3. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Marius Marcolla

člen

První vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 12. 12. 2019

Vančurova 1903/11, Tábor, 390 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  JTCA s.r.o.

  Vyskočilova 1326/5, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Ing. Jaroslav Hanyk

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 12. 12. 2019

vznik funkce: 12. 12. 2019

Ukrajinská 1488/10, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jan Růžička

člen

První vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 12. 12. 2019

Mezcestí II 132, Chrášťany, 252 19, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019 - Poslední vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 12. 12. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2018

zánik funkce: 12. 12. 2019

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  Trafo CZ, a.s.

  Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

JUDr. Andrej Farkaš PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2019 - Poslední vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 10. 11. 2017

zánik členství: 12. 12. 2019

Rusovská cesta 3903/56, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • předseda představenstva

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • člen správní rady

  Lagerris a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • člen představenstva

  Trafo CZ, a.s.

  Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

 • člen představenstva

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

 • člen správní rady

  Flubio Consulting a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • Člen správní rady

  Grimstand one a.s.

  Moravská 1687/34, Praha, 120 00

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2019 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2018

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  Trafo CZ, a.s.

  Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2018 - Poslední vztah: 7. 5. 2019

vznik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2018

Bažantia 16454/4, Bratislava, Ružinov, 821 05, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 10. 11. 2017

zánik členství: 12. 12. 2019

Haškova 6663/85, Banská Bystrica - Sásová, 974 11, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  ECO-INVESTMENT, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Trafo CZ, a.s.

  Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

 • člen představenstva

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

Ing. Milan Fiľo

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2018 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

Bažantia 16454/4, Bratislava, Ružinov, 821 05, Slovenská republika

Ing. Miloslav Čurilla

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 10. 11. 2017

zánik členství: 12. 12. 2019

Bažantia 16454/4, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Andrej Farkaš PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 7. 5. 2019

vznik členství: 10. 11. 2017

Račianska 1509/31, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 10. 11. 2017

zánik funkce: 1. 7. 2018

Haškova 6663/85, Banská Bystrica - Sásová, 974 11, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  ECO-INVESTMENT, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Trafo CZ, a.s.

  Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

 • člen představenstva

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 10. 11. 2017

zánik funkce: 1. 7. 2018

Haškova 6663/85, Banská Bystrica - Sásová, 974 11, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  ECO-INVESTMENT, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Trafo CZ, a.s.

  Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

 • člen představenstva

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

Ing. Miloslav Čurilla

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 10. 11. 2017

Bažantia, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Ing. Miloslav Čurilla

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 10. 11. 2017

Bažantia, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

JUDr. Andrej Farkaš Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 10. 11. 2017

Dopravná, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

JUDr. Andrej Farkaš Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 10. 11. 2017

Dopravná, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 15. 8. 2007

zánik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 10. 11. 2017

Hašková 85, Bánská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 15. 8. 2007

zánik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 10. 11. 2017

Hašková 85, Bánská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2012

vznik členství: 15. 8. 2007

zánik členství: 27. 11. 2012

vznik funkce: 17. 8. 2007

zánik funkce: 27. 11. 2012

Nám. SNP 7127/2, Bratislava, 811 06, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2012

vznik členství: 15. 8. 2007

Hašková 85, Bánská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Ing. Alois Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2012

vznik členství: 15. 8. 2007

zánik členství: 27. 11. 2012

U Václava 90, Praha 8, 184 00, Česká republika

Petr Sušický

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 15. 8. 2007

vznik funkce: 15. 11. 2006

zánik funkce: 15. 8. 2007

Branišovská 112, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Gabriela Trampotová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 15. 8. 2007

Golfová 905/6, Praha 10, 102 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Bartoš

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 15. 8. 2007

Vodičkova 30/699, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Sušický

předseda

První vztah: 21. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 10. 11. 2006

zánik funkce: 10. 11. 2006

Branišovská 112, Praha 4, Česká republika

Ing. Gabriela Trampotová

člen

První vztah: 21. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 10. 11. 2006

Golfova 905/6, Praha 10, Česká republika

JUDr. Jaroslav Bartoš

člen

První vztah: 21. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 10. 11. 2006

Vodičkova 30/699, Praha 1, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Ľubomír Klinka

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 11. 5. 2009

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 31. 3. 2009

vznik funkce: 22. 8. 2007

zánik funkce: 31. 3. 2009

Liptovská Teplá 174, Slovenská republika

Další vztahy firmy CentroNet, a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s.

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2019

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED

Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, Kyperská republika, Nikósie, 1065

od 17. 12. 2019

ECO-INVESTMENT, a.s., IČ: 27385574

náměstí Republiky 1037/3, Česká republika, Praha, 110 00

do 12. 12. 2019 od 19. 4. 2017

ECO-INVEST, a.s.

Námestie SNP - Obchodná ulica 2 - 6, Slovenská republika, Bratislava, 811 08

do 19. 4. 2017 od 20. 5. 2014

FK INVEST KOŠICE a.s.

Námestie SNP-Obchodná ulica 2-6, Slovenská republika, Bratislava, 811 08

do 20. 5. 2014 od 11. 12. 2012

EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED , IČ 87313

Kyperská republika

do 26. 9. 2007 od 19. 12. 2006

II. EPIC Holding, a.s., IČ: 49241770

Karlovo nám., Česká republika, Praha 1

do 19. 12. 2006 od 21. 3. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 3. 2000

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 12. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 3. 2000
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).