Hlavní navigace

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Firma ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6919, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 1 080 680 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28511298

Sídlo:

Nové sady 996/25, Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 1. 2009

DIČ:

CZ28511298

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 5000 - 9999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

1101 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6919, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. od 21. 7. 2009

Obchodní firma

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. od 16. 6. 2015

Obchodní firma

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. do 16. 6. 2015 od 15. 6. 2015

Obchodní firma

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. do 15. 6. 2015 od 5. 5. 2015

Obchodní firma

LARKFIELD a.s. do 5. 5. 2015 od 12. 1. 2009

Obchodní firma

ČESKÁ LÉKÁRENSKÁ HOLDING, a.s. do 21. 7. 2009 od 21. 7. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 12. 1. 2009

adresa

Nové sady 996/25
Brno 60200 od 1. 2. 2016

adresa

Palackého třída 924/105
Brno 61200 do 1. 2. 2016 od 15. 6. 2015

adresa

Na příkopě 848/6
Praha 1 11000 do 7. 6. 2013 od 1. 2. 2013

adresa

Na Příkopě 15/583
Praha 1 11000 do 1. 2. 2013 od 27. 2. 2009

adresa

Plaská 622/3
Praha 5 15000 do 27. 2. 2009 od 12. 1. 2009

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 28. 2. 2014

Poskytování zdravorních služeb, druh-lékárenská péče od 22. 10. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 3. 2010

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 1. 2009

Ostatní skutečnosti

Na základě smlouvy o koupi závodu uzavřené dne 25.6.2020 s PharmDr. Janem Hendrychem, IČO: 486 15 994, se sídlem Domašínská 649, Dobruška, PSČ 518 01, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.9.2020 vlastníkem následujícího závodu: lékárna pr ovozovaná pod názvem Lékárna U Zlatého Lva, na adrese nám. F. L. Věka 18, Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 518 01. od 29. 9. 2020

Na základě smlouvy o koupi závodu uzavřené dne 1. 10. 2019 se společností Farmacia Flora, IČO: 256 55 612, se sídlem Praha 3, Sudoměřská č.p. 185, PSČ 13000, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 2. 12. 2019 vlastníkem následujícího závodu: lékárna provozovaná pod názvem Lékárna Kobylisy, na adrese Metro C Kobylisy, Pod Sídlištěm, Praha-8 Kobylisy. Doklad o koupi části závodu byl uložen ve sbírce listin. od 11. 12. 2019

Na základě smlouvy o koupi závodu uzavřené dne 12. 4. 2019 s PharmDr. Evou Valentovou, IČO: 65824164, narozenou dne 21. října 1960, se sídlem Horní Lhota 198, PSČ 763 23, Horní Lhota, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.6.2019 vlastníkem následujícího závodu: lékárna provozovaná pod názvem Lékárna U Sokolovny na adrese Masarykova 200, PSČ 763 26, Luhačovice. od 10. 10. 2019

V důsledku fúze sloučením společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické, se společnostmi: DM-Pharma s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brn o, IČO: 241 57 805, Dracena s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 267 80 232, Slavia - KYBEG s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 277 15 078, Dům zdraví, spol. s r.o., se sídlem Nové sady 996/25, S taré Brno, 602 00 Brno, IČO: 607 25 575, Nové Zdroje s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 047 44 667, Uničovská lékárna s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 049 77 467, jakožto společnostmi z anikajícími, přešlo jmění shora uvedených zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., která tak vstoupila do jejich právního postavení. od 30. 9. 2019

Ke dni 1.4.2019 byla část závodu společnosti Lékárna Na zdraví s.r.o., IČO: 046 58 086, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, Brno, PSČ 639 00, označená jako Část závodu Dodatečná Lékárna (specifikovaná ve smlouvě o koupi části závodu a dokladu o koupi čás ti závodu), převedena na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČO: 285 11 298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno, PSČ 602 00, a doklad o koupi části závodu byl uložen ve sbírce listin. od 1. 4. 2019

Obchodní závod společnosti IČO: 285 11 298, již se v současné době nachází zejména na adrese Nové sady 996/25, 602 00 Brno, je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, na základě smlouvy o zřízen í zástavního práva k obchodnímu závodu uzavřené dne 28. února 2019 mezi společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., jako zástavcem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavním věřitelem. od 27. 3. 2019

Ke dni 1.3.2019 byla část závodu společnosti Lékárna Na zdraví s.r.o., IČO: 046 58 086, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, Brno, PSČ 639 00, označená jako Část závodu - Dotčené Lékárny (specifikovaná ve smlouvě o koupi části závodu a dokladu o koupi část i závodu), převedena na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČO: 285 11 298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno, PSČ 602 00, a doklad o koupi části závodu byl uložen ve sbírce listin. od 1. 3. 2019

Jediný akcionář učinil dne 21.12.2018 toto rozhodnutí: I. ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSANÍM NOVÝCH AKCIÍ 1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 400 000 000,00 Kč (čtyři sta milionů korun českých), tj. z částky 680 680 000,00 Kč (šest set osmdesát milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) nově na částku 1 080 680 000,00 Kč (jedna miliarda osmdesát milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: a)Počet upisovaných akcií:1 ks (celkem) b)Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:400 000 000,00 Kč (čtyři sta milionů korun českých) c)Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:400 000 000,00 Kč (čtyři sta milionů korun českých) d)Emisní kurs upisovaných akcií:1 750 000 000,00 Kč (jedna miliarda sedm set padesát milionů) e)Emisní kurs všech upisovaných akcií:1 750 000 000,00 Kč (jedna miliarda sedm set padesát milionů) f)Druh upisovaných akcií:kmenové g)Forma upisovaných akcií:na jméno h)Podoba všech upisovaných akcií:zaknihované (dále jen Akcie). S Akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. 1.3Nabídka k upsání akcií Jelikož se jediný akcionář společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, jediný akcionář rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabíd nuty k upsání jednomu určenému zájemci jedinému akcionáři společnosti, a to PHARMAX HOLDINGS LIMITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném kyp erským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 295375. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové Akcie smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností. 1.4 Místo a lhůta pro upisování akcií Tyto Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určený zájemce se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. v sídle společnosti Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Nové město, Praha 1 ve lhůt ě deseti (10) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. ur čenému zájemci do deseti (10) pracovních dnů ode dne vyhotovení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem nedohodnou-li se jediný určený zájemce a Společnost jinak. Podpisy osob jednajících za Společnost i upisovatele musí na smlouvě o upsání akcií být úředně ověřeny. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 1.5 Splacení emisního kursu a lhůta pro jeho splacení - Celý emisní kurz Akcií bude splacen nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) dní ode dne upsání Akcií peněžitým vkladem na účet společnosti IBAN: SK26 8120 5003 2086 2461 2060. od 28. 12. 2018

Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 14. 9. 2018 s Liborem Řezníčkem, IČO: 45108536, se sídlem Dobrovského 890, Úvaly, PSČ 250 82, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 3. 12. 2018 vlastníkem následující části závodu: lékárna provozovaná pod názvem Lékárna U Věže na adrese náměstí Arnošta z Pardubic 21, Český Brod, PSČ 282 01. od 6. 12. 2018

Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 10. 8. 2018 s Mgr. Evou Šotákovou, IČO: 499 27 621, se sídlem Mendlovo náměstí 24, 602 00 Brno, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 2. 10. 2018 vlastníkem následující části závodu: lékár na provozovaná pod názvem Lékárna na Mendlově náměstí na adrese Mendlovo náměstí 24/14, Brno, PSČ 602 00. od 11. 10. 2018

V důsledku fúze sloučením společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28511298, jakožto společnosti nástupnické, se společnostmi: (i) CETA ENERGO s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28601602, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91620, (ii) LÉKÁRNA NA PROUDU s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 26000741, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 100151, (iii) Lékárna U Grandu s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28729986, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 101699, (iv) Lékárna u vozovny, s.r.o., se sídlem Nové s ady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 05419018, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 99731, (v) Lékárna Raková s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 056 39531, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 101059, (vi) Marjánka Medical s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 61856681, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 101682 a (vii) CHERLAN a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 27061965, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 7580, jakožto společnostmi zanikajícími, přešlo jmění shora uvedených zanikajícíc h společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., která tak vstoupila do jejich právního postavení. od 30. 11. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 30. 10. 2020 od 2. 11. 2016

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 5.9.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 480.480.000,- Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše zá kladního kapitálu, která činí 200.200.000,- Kč na novou výši základního kapitálu, která představuje 680.680.000,- Kč. Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním těc hto nových akcií: Počet upisovaných akcií: 48 ks; Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.010.000,- Kč; Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 480.480.000,- Kč; Emisní kurs upisovaných akcií: 10.010.000,- Kč/1ks; Emisní kurs všech upisovaných akcií: 480.48 0.000,- Kč; Druh upisovaných akcií: kmenové; Forma upisovaných akcií: na jméno; Podoba všech upisovaných akcií: listinné, (dále jen "Akcie"). S Akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Jelikož se jediný akcionář společnosti ČESKÁ LÉKARNA HOLDING, a.s . před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, jediný akcionář rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určenému zájemci jedinému akcionáři společ nosti, a to PHARMAX HOLDINGS LIMITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod reg istračním číslem HE 295375. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové Akcie smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností. Tyto Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určený zájemce se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. v sídle společnosti Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Nové město, Praha 1 ve lhůtě deseti pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spo lu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. určenému zájemci do deseti pracovních dnů ode dne vyhotovení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Určený záj emce bude povinen oznámit společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem nedohodnou-li se jediný určený zájemce a Společnost jinak. Podpisy osob jednajících za Společnost i upisovatele musí na smlouvě o upsá ní akcií být úředně ověřeny. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Emisní kurz Akcií bude splacen nejpozději ve lhůtě 1měsíce ode dne upsání Akcií formou započ tení. Jediný akcionář, PHARMAX HOLDINGS LIMITED, je povinen vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši celkem 480.480.000,- Kč, která vznikne Společnosti za jediným určeným zájemcem jediným akcionářem Společnosti uzavřením smlouvy o u psání akcií mezi jediným určeným zájemcem a Společností za podmínek vymezených výše započíst část pohledávky jediného akcionáře PHARMAX HOLDINGS LIMITED za Společností v celkové výši 5.623.358.098,77,- Kč, a to ve výši 480.480.000,- Kč, (dále jen "Část po hledávky"), vzniklou z titulu vnitroskupinového úvěru poskytnutého Společnosti ze strany jediného akcionáře na základě úvěrové smlouvy ze dne 20.05.2014 (dále jen "Smlouva o úvěru"). Část pohledávky bude zahrnovat výlučne jistinu úvěru poskytnutého na zák ladě Smlouvy o úvěru v plné výši Části pohledávky bez ohledu na narostlé úroky, tudíž bude pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu započtena výlučne proti jistině úvěru. Smlouvu o započtení bude moci jediný akcionář, PHARMAX HOLDINGS LIMITED, uz avřít se Společností v sídle společnosti Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Nové město, Praha 1 ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh na uzavření smlouvy o započtení sp olu s oznámením počátku běhu lhůty pro uzavření doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář bude povinen oznámit svůj úmysl uzavřít dohodu o započtení nejméně 2 pracovn í dny předem. Návrh smlouvy o započtení musí být před podpisem smlouvy ze strany Společnosti schválen valnou hromadou Společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emis ni kurz Akcií bude na základě této smlouvy splacen ve výši 100%. od 12. 10. 2016

V důsledku fúze sloučením společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické, se společnostmi (i) Lékárna Kaplice s.r.o., se sídlem Palackého třída 924/105 , Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 260 90 473, (ii) Lékárna Media, s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 260 06 669, (iii) NL2014, s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 257 74 310, (iv) NL2014 beta, s.r. o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 242 19 223, a (v) SP - DIAMED PLUS s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 286 10 784, jakožto společnostmi zanikajícími, přešlo jmění shora uvedených zanikajících spole čností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., která tak vstoupila do jejich právního postavení. od 31. 10. 2015

Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 16. 3. 2015 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 4. 2015) se společností AVICENUM - PHARMA s.r.o., se sídlem Praha 4, Horčičkova 548/4, PSČ 149 00, IČ: 001 98 145, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 560, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1. 6. 2015 vlastníkem následující části závodu: lékárna provozovaná pod názvem Berytos na adrese Vítězné náměstí 997/13, Praha 6. od 16. 6. 2015

Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 18.2.2015 se společností Pharma 2, a.s., se sídlem, Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČ: 278 90 686, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11818, se společnos t ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.4.2015 vlastníkem následujících částí závodu: (i) lékárny Hlavní nádraží provozované na adrese Wilsonova 300/8, Praha 2, (ii) lékárny Na Suchdole provozované na adrese Suchdolské náměstí 445/7, Praha 6. od 5. 5. 2015

Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 22.8.2014 se společností PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 257 84 684, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69 981, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.11.2014 vlastníkem následujících částí závodu: (i) lékárny Harmonia provozované na adrese Plzeňská 396, 267 01 Králův Dvůr, Beroun, (ii) lékárny Harmonia provozované na adrese Revoluční 2312/27, 7 94 01 Krnov, Bruntál, (iii) lékárny Harmonia provozované na adrese Denisova 2907/11, 750 02 Přerov, Přerov, (iv) lékárny Harmonia provozované na adrese Zborovská 2008, 753 01 Hranice, Přerov, (v) lékárny Harmonia provozované na adrese U Tří mostů 844/2, 5 68 02 Svitavy, Svitavy, (vi) lékárny Harmonia provozované na adrese Žižkova 515, 541 01 Trutnov, Trutnov, (vii) lékárny Harmonia provozované na adrese U Jandovky 2, 682 01 Vyškov, Vyškov, (viii) lékárny Harmonia provozované na adrese Janáčkova 4266/13, 79 6 01 Prostějov, Prostějov. od 15. 12. 2014

V důsledku fúze sloučením společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické a společností (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno, Palackého třída 105, PSČ 61 2 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 496 88 596, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544, (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 4 63 50 471 a (vii) SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, jakožto společností zanikajících, přešlo obchodní jmění (t.j. soubor veškerého obchodního majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů ) zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Šantovka, nacházející se na adrese Olomouc, Polská 1201/1, PSČ: 779 00, včetně odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických materiálů na adrese Tršice 28 , PSČ: 783 57. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Centrum, nacházející se v OC EuroCenter na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 1063, PSČ: 500 03. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.7.2014 vlastníkem části závodu Lékárny U Viktorie nacházející se v Galerii Vaňkovka, na adrese Brno- Město, Ve Vaňkovce 1, PSČ: 602 00. od 13. 8. 2014

V důsledku fúze sloučením společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické a společností (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno, Palackého třída 105, PSČ 61 2 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 496 88 596, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544, (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 4 63 50 471 a (vii) SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, jakožto společností zanikajících, přešlo obchodní jmění (t.j. soubor veškerého obchodního majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů ) zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Šantovka, nacházející se na adrese Olomouc, Polská 1201/1, PSČ: 779 00, včetně odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických materiálů na adrese Tršice 28 , PSČ: 783 57. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Centrum, nacházející se v OC EuroCenter na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 1063, PSČ: 500 03. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.7.2014 vlastníkem části závodu Lékárny U Viktorie nacházející se v Galerii Šantovka na adrese Brno- Město, Ve Vaňkovce 1, PSČ: 602 00. do 13. 8. 2014 od 31. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

V důsledku fúze sloučením společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické a společností (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno, Palackého třída 105, PSČ 61 2 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 496 88 596, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544, (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 4 63 50 471 a (vii) SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, jakožto společností zanikajících, přešlo obchodní jmění (t.j. soubor veškerého obchodního majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů ) zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Šantovka, nacházející se na adrese Olomouc, Polská 1201/1, PSČ: 779 00, včetně odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických materiálů na adrese Tršice 28 , PSČ: 783 57. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Centrum, nacházející se v OC EuroCenter na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 1063, PSČ: 500 03. do 31. 7. 2014 od 13. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 22. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 2. 11. 2016 od 22. 1. 2014

V důsledku fúze sloučením společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické a společností (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno, Palackého třída 105, PSČ 61 2 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 496 88 596, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544, (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 4 63 50 471 a (vii) SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, jakožto společností zanikajících, přešlo obchodní jmění (t.j. soubor veškerého obchodního majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů ) zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. do 13. 5. 2014 od 1. 11. 2013

Dne 3.7.2009 rozhodl jediný akcionář společnosti LARKFIELD a.s., společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3803, Limassol, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném kyp erským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 158996, při výkonu působnosti valné hromady společnosti LARKFIELD a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti LARKFIELD a.s.. z částky 2.000.000,-Kč o částku 198.000. 000,-Kč na částku 200.000.000,-Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu NZ 118/2009 N 134/2009 ze dne 3.7.2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Zvýšení základního ka pitálu společnosti LARKFIELD a.s. bude provedeno upisováním 4 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akci 2.000.000,- Kč a 19 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každ é akcie 10.000.000,- Kč. Emisní kurz každé takové akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Jediný akcionář společnosti LARKFIELD a.s. se vzdal přednostního práva na upisování akcií a rozhodl, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určitému zájemci - jedinému akcionáři společnosti LARKFIELD a.s., společnosti PENTA INVESTMENTS LIM ITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3803, Limassol, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 158996. Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určitý zájemce se společností LARKFIELD a.s. v jejím sídle v Praze 1, Na Příkopě 15/583, PSČ 110 00, ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti LARKFIELD a.s. v sídle společnosti LARKFIELD a.s. určitému zájemci do dvaceti pracovních dnů ode dne prove dení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti LARKFIELD a.s. svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost LARKFIELD a.s. i upisovatelé musí být úředně ověřeny. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet společnosti LARKFIELD a.s. č. 3850772/0800, IBAN: CZ25 0800 0000 0000 0385 0772, vedený u České spořitelny, a.s. a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě jednoho roku ode dne upsání akcií. do 31. 8. 2009 od 21. 7. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 080 680 000 Kč

od 28. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 680 680 000 Kč

do 28. 12. 2018 od 12. 10. 2016

Základní kapitál

vklad 200 200 000 Kč

do 12. 10. 2016 od 1. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 1. 11. 2013 od 31. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 31. 8. 2009 od 12. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 400 000 000 Kč, počet: 1 od 28. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 200 Kč, počet: 10 od 10. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 2 002 000 Kč, počet: 4 od 10. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 010 000 Kč, počet: 67 od 10. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 010 000 Kč, počet: 48 do 10. 1. 2018 od 12. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 200 Kč, počet: 10 do 10. 1. 2018 od 1. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 002 000 Kč, počet: 4 do 10. 1. 2018 od 1. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 010 000 Kč, počet: 19 do 10. 1. 2018 od 1. 11. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 4 do 1. 11. 2013 od 31. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 19 do 1. 11. 2013 od 31. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 1. 11. 2013 od 12. 1. 2009

Statutární orgán

5 fyzických osob

Václav Jirků

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 27. 10. 2020

Kolejní 429/3, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Pavel Hoffmann

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2020

vznik členství: 20. 10. 2016

Šafářova 1033, Vysoký Újezd, 267 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ViaPharma s.r.o.

  Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Hana Bambulová MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2019

Rantířov 80, 588 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ViaPharma s.r.o.

  Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Daniel Horák

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 11. 5. 2018

Řepečská 682, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Mendl

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 11. 5. 2018

Příční 589/2, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Luboš Korbelář

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 4. 2019

vznik členství: 11. 5. 2018

zánik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 11. 5. 2018

zánik funkce: 1. 4. 2019

Dismanova 2625/6, Praha, 158 00, Česká republika

Pavel Hoffmann

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2017 - Poslední vztah: 3. 9. 2020

vznik členství: 20. 10. 2016

Butovická 658/40, Praha, 158 00, Česká republika

Pavel Hoffmann

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2017

vznik členství: 20. 10. 2016

Jílovišťská 696, Praha, 155 31, Česká republika

Pavel Hoffmann

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2017

vznik členství: 20. 10. 2016

Jílovišťská 696, Praha, 155 31, Česká republika

David Mendl

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2013

zánik funkce: 11. 5. 2018

Příční 589/2, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

David Mendl

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2013

zánik funkce: 11. 5. 2018

Příční 589/2, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Luboš Korbelář

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 11. 5. 2018

zánik funkce: 11. 5. 2018

Dismanova 2625/6, Praha, 158 00, Česká republika

Luboš Korbelář

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 11. 5. 2018

zánik funkce: 11. 5. 2018

Dismanova 2625/6, Praha, 158 00, Česká republika

Daniel Horák

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 19. 12. 2013

zánik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2013

zánik funkce: 11. 5. 2018

Řepečská 682, Praha, 190 14, Česká republika

Daniel Horák

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 19. 12. 2013

zánik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2013

zánik funkce: 11. 5. 2018

Řepečská 682, Praha, 190 14, Česká republika

Luboš Korbelář

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 15. 5. 2013

Mezi školami 2473/14, Praha, 158 00, Česká republika

Luboš Korbelář

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 15. 5. 2013

Mezi školami 2473/14, Praha, 158 00, Česká republika

Daniel Horák

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 19. 12. 2013

vznik funkce: 19. 12. 2013

V soudním 421, Praha, 190 14, Česká republika

Daniel Horák

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 19. 12. 2013

vznik funkce: 19. 12. 2013

V soudním 421, Praha, 190 14, Česká republika

Václav Jirků

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 19. 12. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2013

Nobelova 811/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Luboš Korbelář

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 15. 5. 2013

Mezi školami 2473/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Luboš Korbelář

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2013

Mezi školami, Praha 5, 158 00, Česká republika

Václav Jirků

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 19. 12. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2013

Nobelova 811/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

David Mendl

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

Na Rybníkách 754, Hradec nad Moravicí, 747 41, Česká republika

David Mendl

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

Na Rybníkách 754, Hradec nad Moravicí, 747 41, Česká republika

Ing. Peter Andits

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 8. 7. 2009

zánik funkce: 15. 5. 2013

Kazanská 11961/23, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Petr Palička

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 12. 2. 2009

zánik členství: 8. 7. 2009

vznik funkce: 12. 2. 2009

zánik funkce: 8. 7. 2009

Nerudova 218/30, Praha 1, 118 00, Česká republika

Jana Mertlová

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 12. 1. 2009

zánik členství: 12. 2. 2009

Lodhéřov 214, 378 26, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.

od 7. 6. 2013

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 7. 6. 2013 od 12. 1. 2009

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Lukáš Kazík

člen

První vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 17. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2018

Stojanova 374/12, Brno, 602 00, Česká republika

Leonardo Ferrandino

místopředseda

První vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 12. 1. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2018

Via Della Gabella 1, Bologna, Italská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Evan

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 11. 5. 2018

Eliášova 602/34, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Leonardo Ferrandino

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2017 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 12. 1. 2017

vznik funkce: 12. 1. 2017

zánik funkce: 17. 12. 2018

Via Della Gabella, Bologna (BO), Italská republika

Jan Evan

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2013

zánik funkce: 11. 5. 2018

Eliášova 602/34, Praha, 160 00, Česká republika

Jan Evan

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 11. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2013

zánik funkce: 11. 5. 2018

Eliášova 602/34, Praha, 160 00, Česká republika

Václav Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 2. 2017

vznik členství: 15. 1. 2014

zánik členství: 12. 1. 2017

zánik funkce: 12. 2. 2017

Kolejní 429/3, Praha, 160 00, Česká republika

Václav Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 2. 2017

vznik členství: 15. 1. 2014

zánik členství: 12. 1. 2017

zánik funkce: 12. 2. 2017

Kolejní 429/3, Praha, 160 00, Česká republika

Jan Evan

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2016

vznik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

Na poříčí 1053/44, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Evan

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2016

vznik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

Na poříčí 1053/44, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Agáta Meštellérová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 28. 4. 2015

zánik funkce: 17. 12. 2018

Pod Wilec hôrkou 1911/34, Prešov, Prešovský kraj, 080 10, Slovenská republika

Václav Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 15. 1. 2014

Kolejní 429/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Václav Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 15. 1. 2014

Nobelova 811/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Evan

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

Eliášova 602/34, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Evan

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

Eliášova 602/34, Praha 6, 160 00, Česká republika

Peter Andits

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 16. 5. 2013

zánik funkce: 1. 4. 2015

Kazanská, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

Ing. Jakub Kořínek MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 12. 2. 2009

zánik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 12. 2. 2009

zánik funkce: 15. 5. 2013

Brdlíkova 285/1b, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. David Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 12. 2. 2009

zánik členství: 15. 5. 2013

Jevanská 1453/8, Praha 10, 100 00, Česká republika

MUDr. Václav Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 12. 2. 2009

zánik členství: 15. 5. 2013

Nobelova 811/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Žaneta Biľová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 12. 1. 2009

zánik členství: 12. 2. 2009

Varnsdorfská 334/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Peter Herich

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 12. 1. 2009

zánik členství: 12. 2. 2009

Netlucká 635, Praha 10, 107 00, Česká republika

Ingrid Stirberová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 12. 1. 2009

zánik členství: 12. 2. 2009

vznik funkce: 12. 1. 2009

zánik funkce: 12. 2. 2009

Pod lázní 745/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztahy firmy ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Akcionáři

PHARMAX HOLDINGS LIMITED

Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2. poschodí, Kyperská republika, Limassol, 3082

od 5. 8. 2013

FORSONO HOLDINGS LIMITED

Kyriakou Matsi 16, 10th floor, Ag. Omologites, Kyperská republika, Nicosia, 1082

do 5. 8. 2013 od 13. 11. 2012

Dr. Max Holding B.V.

Nizozemské království

do 13. 11. 2012 od 3. 11. 2010

SOL prodejní s.r.o., IČ: 26306964

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 27. 2. 2009 od 27. 2. 2009

PENTA INVESTMENTS LIMITED

Kyperská republika

do 3. 11. 2010 od 27. 2. 2009

BRAXTON INVEST s.r.o., IČ: 27159591

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 27. 2. 2009 od 12. 1. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 2. 2010

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 1. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 2. 2010

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).