Hlavní navigace

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Firma Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, zdravotní pojišťovna. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou AXIV 545, Krajský soud v Ostravě.

Základní údaje o subjektu

IČ:

47672234

Sídlo:

Jeremenkova 161/11, Ostrava, 703 00

Právní forma:

Zdravotní pojišťovna

Datum vzniku:

1. 12. 1992

Aktuální kontaktní údaje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Fondy sociálního zabezpečení
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
84300 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

AXIV 545, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od 1. 10. 2009

Obchodní firma

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od 5. 1. 2015

Obchodní firma

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna do 5. 1. 2015 od 1. 12. 1992

Právní forma

Zdravotní pojišťovna od 1. 12. 1992

adresa

Jeremenkova 161/11
Ostrava 70300 od 5. 1. 2015

adresa

Jeremenkova 11
Ostrava 70300 do 5. 1. 2015 od 3. 8. 2006

adresa

Jeremenkova 11
Ostrava - Vítkovice do 3. 8. 2006 od 1. 12. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 4. 2017

Zprostředkovatelská činnost. do 11. 4. 2017 od 8. 10. 2003

Předmětem činnosti je poskytování všeobecného zdravotního pojištění i dalšího smluvního pojištění a při pojištění přesahujícího rámec potřebné zdravotní péče, zprostředkování úhrady za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnanců, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči především zaměstnancům, důchodcům /bývalým zaměstnancům/ a jejich rodinným příslušníkům žadatelů, a dále pojištěnců podle § 3 zákona ČNR 550/91 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění. do 8. 10. 2003 od 1. 12. 1992

Předmět činnosti

Provádění veřejného zdravotního pojištění. od 26. 4. 2012

Kontrola využívání a poskytování plně nebo částečně hrazených zdravotních služeb veřejným zdravotním pojištěním v jejím objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců. od 26. 4. 2012

Úhrada nákladů zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění poskytovaných na základě mezinárodních smluv, Nařízení Rady EHS a Rady EU. od 26. 4. 2012

Úhrada nákladů zdravotních služeb plně nebo částečně hrazených veřejným zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta poskytovateli, a platby jiným zdravotním pojišťovnám a nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní sl užby poskytnuté pojištěncům ČPZP. od 26. 4. 2012

Zprostředkování dalšího smluvního pojištění a připojištění sjednávaného zejména v návaznosti na pojištění výloh zdravotních služeb přesahující rozsah služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. od 26. 4. 2012

Úhrada nákladů zdravotní péče plně nebo částečně hrazené veřejným zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními, a platby jiným zdravotním pojišťovnám a nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravo tní služby poskytnuté pojištěncům ČPZP. do 26. 4. 2012 od 7. 12. 2009

Výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru. od 17. 9. 2007

Půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení příslušné evidence. od 17. 9. 2007

Výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným a hospodaření s vlastním majetkem. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je určen platnými právnimi předpisy. Svěřený majetek pořízený z prostředků veřejného zdravotního pojištění nesmí b ýt předmětem podnikání a nesmí být k podnikání využíván. od 17. 9. 2007

Úhrada nákladů zdravotní péče plně nebo částečně hrazené veřejným zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními, a platby jiným zdravotním pojišťovnám a nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravo tní služby poskytnuté pojištěncům HZP. do 7. 12. 2009 od 17. 9. 2007

Poskytování veřejného zdravotního pojištění pojištěncům, kteří jsou u ní zaregistrováni. do 26. 4. 2012 od 17. 9. 2007

Kontrola využívání a poskytování zdravotní péče plně nebo částečně hrazené veřejným zdravotním pojištěním v jejím objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců. do 26. 4. 2012 od 17. 9. 2007

Úhrada nákladů zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované zdravotnickými zařízeními na základě mezinárodních smluv a nařízení Rady EHS. do 26. 4. 2012 od 17. 9. 2007

Zprostředkování úhrad za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči. do 26. 4. 2012 od 17. 9. 2007

Kontrola využívání a poskytování péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním v jejím objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců. do 17. 9. 2007 od 16. 8. 2006

Zprostředkování úhrad za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči. do 17. 9. 2007 od 16. 8. 2006

Úhrada nákladů zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované zdravotnickými zařízeními na základě mezinárodních smluv a Nařízení Rady EHS do 17. 9. 2007 od 3. 8. 2006

Výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným a hospodaření s vlastním majetkem. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je určen platnými právními předpisy. Svěřený majetek pořízený z prostředků veřejného zdravotního pojištění nesmí b ýt předmětem podnikání a nesmí být k podnikání využíván. do 17. 9. 2007 od 3. 8. 2006

Úhrada nákladů zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované zdravotnickými zařízeními na základě mezinárodních smluv. do 3. 8. 2006 od 8. 10. 2003

Výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným a hospodaření s vlastním majetkem. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je určen platnými právními předpisy. Tento svěřený majetek nesmí být předmětem podnikání a nesmí být k podnikání v yužíván. do 3. 8. 2006 od 8. 10. 2003

Kontrola užívání a poskytování péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním v jejím objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců. do 16. 8. 2006 od 8. 10. 2003

Zprostředkování úhrad za výkony zdravotní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči. do 16. 8. 2006 od 8. 10. 2003

Poskytování veřejného zdravotního pojištění pojištěncům, kteří jsou u ní zaregistrováni. do 17. 9. 2007 od 8. 10. 2003

Poskytování dalšího smluvního zdravotního pojištění a připojištění výloh zdravotní péče přesahující rámec zdravotní péče plně nebo částečně hrazené veřejným zdravotním pojištěním pro okruh pojištěnců předem určený ve zdravotně pojistném plánu. do 17. 9. 2007 od 8. 10. 2003

Výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru. do 17. 9. 2007 od 8. 10. 2003

Úhrada nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními a platby jiným zdravotním pojišťovnám a nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnut é pojištěncům HZP. do 17. 9. 2007 od 8. 10. 2003

Půjčování prostředků zdravotnické techniky pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře v souladu se Seznamem léčiv a prostředků zdravotnické techniky včetně vedení příslušné evidence. do 17. 9. 2007 od 8. 10. 2003

Ostatní skutečnosti

Na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu přešlo v důsledku fúze se Zdravotní pojišťovnou METAL - ALIANCE, IČ: 487 03 893, se sídlem: Kladno, Čermákova 1951, PSČ 272 00, jmění této společnosti, a to na základě usnesení Správní rady Zdravotní pojišťovny M ETAL - ALIANCE č. 905 ze dne 25.4.2012, usnesení Správní rady České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 1/2012 ze dne 28.3.2012 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15525/2012 ze dne 23.8.2012, a to ke dni 1.10.2012. od 8. 11. 2012

Na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu přešlo v důsledku fúze se Zdravotní pojišťovnou METAL - ALIANCE, IČ: 487 03 893, se sídlem: Kladno, Čermákova 1951, PSČ 272 00, jmění této společnosti, a to na základě usnesení Správní rady Zdravotní pojišťovny M ETAL - ALIANCE č. 905 ze dne 25.4.2012, usnesení Správní rady České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 1/2012 ze dne 28.3.2012 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15525/2012 ze dne 23.8.2012 Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE, a to ke dni 1.10.2012. do 8. 11. 2012 od 24. 9. 2012

Na Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu přešlo v důsledku fúze s Českou národní zdravotní pojišťovnou, IČ: 497 09 917, se sídlem Praha 2, Ječná 39, jmění této pojišťovny, a to na základě rozhodnutí MZČR č.j. MZDR 26749/2009 ze dne 31. července 2009, usnese ní Správní rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny ze dne 27. května 2009 a usnesení Správní rady České národní zdravotní pojišťovny ze dne 21. května 2009, a to ke dni 1.10.2009. od 1. 10. 2009

Na Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu přešlo v důsledku fúze se Zdravotní pojišťovnou AGEL, IČ: 278 32 449, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84, jmění této pojišťovny, a to na základě rozhodnutí MZČR č.j. MZDR 19631/2009 ze dne 10. června 2009, usnesení Správní rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny ze dne 16.4.2009 a usnesení Správní rady Zdravotní pojišťovny AGEL ze dne 16.4.2009, a to k 1.7.2009. od 21. 9. 2009

Na Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu přešlo v důsledku fúze se Zdravotní pojišťovnou AGEL, IČ: 278 32 449, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84, jmění této pojišťovny, a to na základě rozhodnutí MZČR č.j. MZDR 19631/2009 ze dn e 10. června 2009, usnesením Správní rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny ze dne 16.4.2009 a usnesení Správní rady Zdravotní pojišťovny AGEL ze dne 16.4.2009. do 21. 9. 2009 od 1. 7. 2009

Na základě rozhodnutí MZ ČR č.j. 9632/96 bylo ke dni 1.7.1996 povoleno sloučení ZZP ATLAS - (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, Jeremenkova 11. ZZP ATLAS byla k 1.7.1996 zrušena bez likvidace s tím, že veškerá práva, povinnosti a závazky přecházejí na právního nástupce Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. od 28. 11. 1996

Právní forma právnické osoby: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna byla zřízena podle zák. č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a je ve smyslu § 5, odst. 1 zák. č.280/92 Sb. právnickou osobou. od 1. 12. 1992

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Mgr. Simona Hlaváčová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2023

vznik členství: 22. 2. 2023

Stará cesta 687, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Zapletal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 16. 3. 2022

Pasteurova 162/13C, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Emil Cieslar

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 3. 10. 2020

Bystřice 1182, 739 95, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Myška

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 3. 10. 2020

vznik funkce: 8. 12. 2020

Aviatiků 1497/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Miroslav Pastucha

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 3. 10. 2020

vznik funkce: 8. 12. 2020

Dlouhá třída 1550/107, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Byrtus

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 3. 10. 2020

Třinec 295, 739 61, Česká republika

Josef Bocek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 3. 10. 2020

Návsí 643, 739 92, Česká republika

Pavel Fichna

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 3. 10. 2020

Stavební 996/9, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Eva Gajdošová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

Kaštanová 823, Prachatice, 383 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr Martin Škrobánek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 9. 2020

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 30. 4. 2020

Horní Lhota 66, 747 64, Česká republika

Ing Miloš Ondrušek, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2018 - Poslední vztah: 14. 4. 2023

vznik členství: 22. 2. 2018

zánik členství: 22. 2. 2022

22. dubna 1184/31, Mikulov, 692 01, Česká republika

Jan Zapletal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 17. 10. 2013

zánik členství: 25. 9. 2021

Pasteurova 162/13C, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Emil Cieslar

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 27. 9. 2016

zánik členství: 27. 9. 2020

Bystřice 1182, 739 95, Česká republika

Ing. Ivan Myška

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 27. 9. 2016

zánik členství: 27. 9. 2020

vznik funkce: 13. 12. 2016

zánik funkce: 27. 9. 2020

Aviatiků 1497/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

JUDr. Miroslav Pastucha

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 27. 9. 2016

zánik členství: 27. 9. 2020

vznik funkce: 13. 12. 2016

zánik funkce: 27. 9. 2020

Dlouhá třída 1550/107, Havířov, 736 01, Česká republika

Alena Sobolová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 27. 9. 2016

zánik členství: 27. 9. 2020

Horymírova 2973/10, Ostrava, 700 30, Česká republika

Zdeněk Byrtus

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 27. 9. 2016

zánik členství: 27. 9. 2020

Třinec 295, 739 61, Česká republika

Ladislav Kantor

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 27. 9. 2016

zánik členství: 27. 9. 2020

Jablunkov 383, 739 91, Česká republika

Jan Zapletal

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 17. 10. 2013

Pasteurova 162/13C, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jan Zapletal

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 17. 10. 2013

Pasteurova 162/13C, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 25. 1. 2018

Družstevní 398, Včelná, 373 82, Česká republika

Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 25. 1. 2018

Družstevní 398, Včelná, 373 82, Česká republika

Mgr. Martin Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 21. 2. 2018

Klášterecká 1053/29, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  FIKU s.r.o.

  Klášterecká 1053/29, Praha Dolní Chabry, 184 00

Mgr. Martin Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 21. 2. 2018

Klášterecká 1053/29, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  FIKU s.r.o.

  Klášterecká 1053/29, Praha Dolní Chabry, 184 00

Mgr. Petr Hanuš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 21. 8. 2013

zánik členství: 28. 1. 2015

Dukelská 2532/13, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Sybila Bergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

J. Š. Baara 733, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Jan Zapletal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2016

vznik členství: 17. 10. 2013

Wurmova 840/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jan Zapletal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2016

vznik členství: 17. 10. 2013

Wurmova 840/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Emil Cieslar

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

Bystřice 1182, 739 95, Česká republika

Ing. Emil Cieslar

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

Bystřice 1182, 739 95, Česká republika

Ladislav Sikora

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

Karla Dvořáčka 1216, Orlová, 735 14, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ladislav Sikora

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

Karla Dvořáčka 1216, Orlová, 735 14, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vítězslav Prak

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

Javorová 819/13, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vítězslav Prak

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

Javorová 819/13, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Korous

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

Jablunkovská 706, Třinec, 739 61, Česká republika

Jiří Korous

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

Jablunkovská 706, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Ivan Myška

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

vznik funkce: 11. 12. 2012

zánik funkce: 25. 9. 2016

Aviatiků 1497/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ivan Myška

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

vznik funkce: 11. 12. 2012

zánik funkce: 25. 9. 2016

Aviatiků 1497/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

JUDr. Miroslav Pastucha

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

vznik funkce: 11. 12. 2012

zánik funkce: 25. 9. 2016

Dlouhá třída 1550/107, Havířov, 736 01, Česká republika

JUDr. Miroslav Pastucha

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2016

vznik funkce: 11. 12. 2012

zánik funkce: 25. 9. 2016

Dlouhá třída 1550/107, Havířov, 736 01, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Vladimír Matta

generální ředitel

První vztah: 5. 1. 2023

vznik funkce: 1. 1. 2023

Hukvaldy 165, 739 46, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

generální ředitel

První vztah: 5. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2023

vznik funkce: 1. 1. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2022

K Rybníku 1191, Orlová, 735 14, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

generální ředitel

První vztah: 2. 5. 2011 - Poslední vztah: 5. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2011

K Rybníku 1191, Orlová, 735 14, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

ředitel

První vztah: 17. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2011

K Rybníku 1191, Orlová, 735 14, Česká republika

Ing. Jan Noga

ředitel

První vztah: 5. 3. 2010 - Poslední vztah: 17. 1. 2011

vznik funkce: 1. 3. 2010

zánik funkce: 31. 12. 2010

Smilovice 212, 739 55, Česká republika

Ing. Zdeněk Vrožina

Ředitel

První vztah: 1. 2. 2007 - Poslední vztah: 5. 3. 2010

vznik funkce: 17. 11. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2009

Zapletalova 1939/7, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA

Ředitel

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 1. 2. 2007

vznik funkce: 28. 7. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2006

Sadová 11, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Vrožina

ředitel

První vztah: 25. 8. 2001 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2006

Zapletalova 1939/7, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Vrožina

ředitel

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 25. 8. 2001

Mjr. Nováka 2/1370, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika

Ing. Zdeněk Vrožina

ředitel

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

Jugoslávská 4, Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Ing. Otakar Divák

ředitel

První vztah: 1. 12. 1992 - Poslední vztah: 14. 9. 1994

K. Pokorného 1362, Ostrava-Poruba, Česká republika

Generální ředitel jedná jménem pojišťovny ve všech věcech ato tak, že kvytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

od 11. 4. 2017

Jednání: Generální ředitel jedná jménem pojišťovny ve všech věcech a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 11. 4. 2017 od 12. 5. 2011

Jednání: Ředitel jedná jménem pojišťovny ve všech věcech a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 12. 5. 2011 od 1. 12. 1992

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 5. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 5. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).