Hlavní navigace

Česká spořitelna, a.s.

Firma Česká spořitelna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1171, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 200 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45244782

Sídlo:

Olbrachtova 1929/62, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1992

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1171, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Česká spořitelna, a.s. od 27. 1. 1992

Obchodní firma

Česká spořitelna, a.s. od 2. 2. 2015

Obchodní firma

Česká spořitelna, akciová společnost do 2. 2. 2015 od 30. 12. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 30. 12. 1991

adresa

Olbrachtova 1929/62
Praha 4 14000 od 17. 9. 2001

adresa

Na Příkopě 29
Praha 1 11398 do 17. 9. 2001 od 11. 11. 1994

adresa

Na příkopě 29
Praha 1 11000 do 11. 11. 1994 od 27. 10. 1993

adresa

Václavské náměstí 42
Praha 1 do 27. 10. 1993 od 30. 12. 1991

Předmět podnikání

Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca) investování do cenných papírů na vlastní účet, cb) finanční pronájem (finanční leasing), cc) platební styk a zúčtování, cd) vydávání a správa platebních prostředků, ce) poskytování záruk, cf) otvírání akreditivů, cg) obstarávání inkasa, ch) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na úč et zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o c enných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírec h, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investič ních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o ce nných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se f úzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) záko na o cenných papírech - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d) vydávání hypotečních zástavních listů, e) finanční makléřství, f) výkon činnosti depozitáře, g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h) poskytování bankovních informací, i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j) pronájem bezpečnostních schránek, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, - uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. od 8. 7. 2016

Činnosti přímo související s činnostmi dle § 1 odst. 3 písm. c) zákona o bankách uvedenými v bankovní licenci České spořitelny do 17. 8. 2016 od 2. 2. 2015

Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a)přijímání vkladů od veřejnosti, b)poskytování úvěrů, c)výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca)investování do cenných papírů na vlastní účet, cb)finanční pronájem (finanční leasing), cc)platební styk a zúčtování, cd)vydávání a správa platebních prostředků, ce)poskytování záruk, cf)otvírání akreditivů, cg)obstarávání inkasa, ch)poskytování investičních služeb zahrnující -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků , -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zák ona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papíre ch, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d)vydávání hypotečních zástavních listů, e)finanční makléřství, f)výkon činnosti depozitáře, g)směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h)poskytování bankovních informací, i)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j)pronájem bezpečnostních schránek, k)činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l)činnost podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření -vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, -uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. do 8. 7. 2016 od 19. 8. 2014

Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu pdole § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podnik ů, - dopňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) záko na o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papír ech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) vydávání hypotečních zástavních listů, j) finanční makléřství, k) výkon funkce depozitáře, l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací, n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek, p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny. do 19. 8. 2014 od 30. 9. 2004

Předmětem podnikání je provádění bankovních obchodů a poskytování bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí podle právních předpisů pro činnost bank, zejména pak tyto činnosti: do 30. 9. 2004 od 17. 9. 2001

přijímání vkladů od veřejnosti do 30. 9. 2004 od 17. 9. 2001

poskytování úvěrů do 30. 9. 2004 od 17. 9. 2001

vedení oddělené části evidence Střediska cenných papírů do 30. 9. 2004 od 17. 9. 2001

provozování sauny a posilovny do 17. 9. 2001 od 16. 9. 1999

poskytování komplexního servisu produktů dceřiných společností (informace, nabídka, zprostředkování prodeje apod.) do 17. 9. 2001 od 15. 9. 1998

hostinská činnost do 17. 9. 2001 od 7. 8. 1998

instalace a opravy elektronických zařízení do 17. 9. 2001 od 7. 8. 1998

pořádání výchovně-vzdělávacích akcí do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

ubytovací služby do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

pronájem nebytových prostor pro účely školení včetně poskytovácní didaktické techniky do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

- provozování odstavných ploch pro motorová vozidla do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

- přenášení identifikačních údajů na bankovní karty, včetně údajů souvisejících s používáním karet, a to jak ve viditelné, tak i elektronické podobě /personalizace karet/ do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/1991 Sb., v úplném znění a zboží tímto zákonem vyloučeného do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tím spojených do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona do 30. 9. 2004 od 27. 11. 1997

- pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s tím spojených do 6. 8. 1996 od 30. 6. 1995

Předmětem činnosti je provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, dále pak tyto činnosti: do 17. 9. 2001 od 30. 6. 1995

- investování do cenných papírů na vlastní účet do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- finanční pronájem do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- platební styk a zúčtování do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- poskytování záruk do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- otvírání akreditivů do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- obstarávání inkasa do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- finannčí makléřství do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- poskytování porad ve věcech podnikání do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- obhospodařování cennách papírů klienta na jeho účet včetně poradenství do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- uložení a správu cenných papírů nebo jiných hodnot do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- výkon funkce depozitáže investičního fondu do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- směnárenskou činnost do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- poskytování bankovních informací do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

- pronájem bezpečnostních schránek do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

Provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 9 zákona č. 158/1989 Sb. v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejm. přijímání vkladů, poskytování úvěrů a investic do cenných papírů na vlastní účet, vedení investičních fondů, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské a majetková účast na akciových a jiných společnostech bez ohledu na předmět jejich činnosti do 30. 6. 1995 od 30. 12. 1991

Ostatní skutečnosti

Společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, jako kupující, uzavřela dne 22.2.2021 se společností brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 270 88 677, jako prodávajícím, Smlouvu o koupi obchodního závodu, na jejímž základě došlo k prodeji obchodního závodu, a to v rozsahu jak je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva o koupi závodu byla dne 26. 1. 2021 schválena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s. Účinky převodu nastaly dne 1.4.2021. od 1. 4. 2021

Na základě Smlouvy o převodu části obchodního závodu pod anglickým výrazem "Agreement on the transfer of a part of a business" uzavřené dne 1.12.2020 mezi Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem ve Zwettl Dolní Rakousy na adrese Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakouská republika, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Zemským soudem v Kremži, pod registračním číslem FN 36924 a (jako prodávajícím) a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsanou v obc hodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (jako kupujícím) došlo dne 1.1.2021 k převodu vlastnického práva k části obchodního závodu prodávajícího, která tvoří samostatnou organizační složku prodávajícího a zahrnuje jmění prodávají cího související s jeho podnikatelskou činností v oblasti retailového a komerčního bankovnictví v České republice provozovanou prostřednictvím odštěpného závodu Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Klášterská 126, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřic hův Hradec, IČO: 49060724, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. A 2482, avšak s výjimkou jednotlivých položek, které prodávající a kupující z předmětu koupě vyloučili. od 1. 1. 2021

Změna stanov schválena usnesením rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 19.9.2019. od 16. 11. 2019

Valná hromada společnosti přijala dne 3.10.2018 následující usnesení: 1.Výpisem z rakouského obchodního rejstříku a kopií výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak je definována níže), jehož celé originální znění je uloženo ve Společnosti, bylo osvědčeno, že Erste Group Bank AG, společ nost založená podle práva Rakouské republiky, se sídlem na adrese Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu Vídeň pod registračním číslem 33209m (dále jen Hlavní akcionář), vlastní (i) 140.117.792 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008023801) o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč vydané Společností o souhrnné jmenovité hodnotě 92,2 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,52 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a (ii) 10.322. 226 kusů prioritních akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008023736) o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč vydané Společností o souhrnné jmenovité hodnotě 6,8 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž nejsou spojena hlasovací práva, tedy akcie, jejic hž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,52 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále a výše jen Společnost). Bylo tak osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstve ch, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích). 2.Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni p řechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 1,328 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitovanou Společností a protiplnění ve výši 1,328 Kč za jednu prioritní akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 310-6/18 vypracovaným z naleckým ústavem společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČO: 00553115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326, ze dne 1. srpna 2018, který ocenil hodnotu jedn é kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitované Společností na částku 1,328 Kč a hodnotu jedné prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitované Společností na částku 1,328 Kč. 4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionář e k akciím, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Komerční banka, a.s., banku se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1360 (dále jen Agent). 5.Agent vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ke Dni přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen Výpis). Nebude-li ke Dni přechodu ve Výp isu bankovní účet akcionáře uveden, vyplatí Agent akcionáři protiplnění v hotovosti na pobočkách Agenta v České republice, které umožňují výběr v hotovosti, případně na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Agentovi do čtrná cti dnů ode Dne přechodu (dále jen Lhůta), a to osobně či prostřednictvím zmocněnce na kterékoliv pobočce Agenta v České republice, případně způsobem uvedeným na internetových stránkách Společnosti (http://www.csas.cz v sekci O nás - Pro akcionáře a inves tory, odkaz Informace pro akcionáře, položka Valná hromada 3.10.2018) (dále jen Internetové stránky Společnosti) za použití příslušného formuláře, který je ke stažení na Internetových stránkách Společnosti (dále jen Formulář). Další pokyny a informace pro vyplnění a zaslání Formuláře, pro sdělení bankovního účtu na pobočce Agenta a pro výplatu protiplnění v hotovosti, jsou zveřejněny na Internetových stránkách Společnosti. Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvit elných důvodů. V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu ve Výpisu uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Agentovi příslušným způsobem a ve Lhů tě zástavní věřitel, popřípadě, že se zástavní věřitel či jeho zmocněnec ve Lhůtě dostaví na pobočku Agenta v České republice, která umožňuje výběr v hotovosti za účelem výplaty protiplnění v hotovosti. od 4. 10. 2018

Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 30.4.2018. od 3. 8. 2018

Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 25.4.2017. od 8. 7. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 6 od 8. 7. 2016

Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016. od 8. 7. 2016

Počet členů dozorčí rady: 9 od 19. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 8. 2014

Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014. od 19. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 8. 7. 2016 od 19. 8. 2014

Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 274 29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měs tským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494. od 29. 5. 2013

Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 22.10.2001. od 12. 8. 2002

Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001. od 17. 9. 2001

Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999. od 17. 9. 1999

Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999. od 17. 9. 1999

Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Valná hromada rozhodla takto: 1) v souvislosti s řešením ztráty společnosti za rok 1998 a pro posílení kapitálového vybavení společnosti se základní jmění společnosti zvyšuje o 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliard korun českých) tedy na celkovou částku 12.600.000.000,- Kč (slovy: dvanáctmiliardšestsetmilionů korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliard korun českých) se připouští až do výše 7.600.000.000,- Kč (slovy: sedmmiliardšestsetmilionů korunčeských), tj. zvýšení základního jmění až na celkovou částku 15.200.000.000,- Kč (slovy: patnáctmiliarddvěstěmilionů korun českých). 2. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 50.000.000 (slovy: padesátimilonů) až 76.000.000 (slovy: sedmdesátimilionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihované podobě ("nové akcie"). 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) má právo upsat jednu novou akcii. Dále budou k upisování nových akcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. V prvním kole budou upisovány nové kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihované podobě s využitím přednostních práv osob, které jsou dle evidence Střediska cenných papírů ve 24.00 hodin rozhodného dne pro uplatnění přednostního práva akcionáři České spořitelny, a.s., pokud tito nepřevedli přednostní právo podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 22.6.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva 34. (slovy: třicátýčtvrtý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Přednostní právo upsat část nových akcií může být osobami, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, nebo těmi, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, vykonáno ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti) dnů počínaje rozhodným dnem, v těchto pobočkách České spořitelny, a.s.: * Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 1, Rytířská 29, Praha 1, PSČ 111 21, * Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 4, Budějovickác 1912, Praha 4, PSČ 140 21, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Českých Budějovicích, U Černé věže 1, České Budějovice, PSČ 370 26 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Plzni, úsek komerčního a investičního bankovnictví, Palackého náměstí 28, Plzeň, PSČ 305 09, * Česká spořitelna, a.s.okresní pobočka v Karlových Varech, třída TGM 14, Karlovy Vary, PSČ 361 18, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 58, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Liberci, Felberova 12/9, Liberec 4, PSČ 460 98, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Hradci Králové, třída ČSA 402, Hradec Králové, PSČ 502 01 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Pardubicích, úsek komerčního a investičního bankovnictví, třída Míru 72, Pardubice, PSČ 531 07 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Brně, Sukova 4, Brno, PSČ 658 47 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka ve Zlíně, Zarámí 4463, Zlín, PSČ 761 65 * Česká spořitelna okresní pobočka v Jihlavě, Křížová 1, Jihlava, PSČ 586 23, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ostravě, nám. Dr.E.Beneše 6, Ostrava 1, PSČ 702 70 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Olomouci, úsek komerčního a investičního bankovnictví, Horní náměstí 17, Olomouc, PSČ 772 00. 4. Emisní kurs nových akcií upsaných v prvním kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné v prvním kole upsat nové akcie, jinak upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola. 5. Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty ve druhém kole k upsání určitým zájemcům, a to akcionářů, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění. Počet nových akcií, který bude nabídnut každému akcionáři, který může upisovat nové akcie ve druhém kole, se stanoví podle podílu jím upsaných nových akcií v prvním kole na celkovém počtu upsaných nových akcií v prvním kole všemi akcionáři, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění, přičemž základem pro stanovení počtu nových akcií, které budou jednotlivým akcionářům nabídnuty ve druhém kole, bude rozdíl mezi 76.000.000 kusy nových akcií a počtem všech nových akcií účinně upsaných v prvním kole. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhém kole je 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet od 29.7.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto druhém kole 67. (slovy: šedesátýsedmý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve druhém kole bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto druhém kole jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné v druhém kole upsat nové akcie, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné, a tyto akcie budou nabídnuty k upsání v rámci třetího kola. 6. Nové akcie, které nebudou účinně upsána ani v prvním ani ve druhém kole, budou nabídnuty ve třetím kole k upsání na základě veřejné výzvy k upisování nových akcií. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto třetím kole je 3 (slovy: tři) pracovní dny a počíná běžet od 26.8.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto třetím kole 92. (slovy: devadesátýdruhý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného resjtříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve třetím kole bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto třetím kole jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné ve třetím kole upsat nové akcie, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné. V případě, že by po uplynutí lhůty pro splacení nových akcií upsaných ve třetím kole nebylo účinně upsáno alespoň 50.000.000 (slovy: padesátmilionů) nových akcií, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. 7. Emisní kurs každé z upisovaných nových akcií (tj. nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva i nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva) činí 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých). Emisní kurs upisovaných nových akcií se stanovuje v uvedené výši s ohledem na skutečnost, že kurs stávajících akcií společnosti (jejichž jmenovitá hodnota je 100,- Kč na akcii) na veřejných trzích je v současnosti nižší než jejich jmenovitá hodnota, přičemž zákon nedovoluje stanovit nižší emisní kurs akcie než je její jmenovitá hodnota. 8. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění je představenstvo společnosti. 9. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podalo návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a usnesení zveřejnilo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. 10. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání nových akcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jmění a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu, aby zajistilo vydání nových akcií jako zaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. 11. Ohledně nových akcií bude podána žádost o povolení k veřejnému obchodování za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. do 17. 9. 1999 od 14. 4. 1999

Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 20.5.1998. do 3. 4. 2000 od 15. 9. 1998

Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 29. května 1996. do 3. 4. 2000 od 6. 8. 1996

Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 31. května 1995. do 3. 4. 2000 od 30. 6. 1995

Základní jmění bylo zcela splaceno. od 21. 12. 1994

Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 27.6.1994 do 3. 4. 2000 od 2. 8. 1994

Akcie na jméno jsou akcie prioritní do 17. 9. 2001 od 2. 8. 1994

Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu. od 8. 3. 1994

Základní kapitál společnosti byl splacen v plné výši, tj. 5,6 mld. Kč. do 21. 12. 1994 od 8. 3. 1994

Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 3.6.1993 do 3. 4. 2000 od 27. 10. 1993

Změna stanov České spořitelny a.s. byla přijata na valné hromadě dne 7.12.1992. do 3. 4. 2000 od 31. 5. 1993

Dodatek ke stanovám schváleným usnesením valné hromady dne 2.7.1992. do 3. 4. 2000 od 16. 7. 1992

Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 27.1.1992 do 3. 4. 2000 od 27. 1. 1992

Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR zakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl. zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovy společnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revizoři účtů. od 30. 12. 1991

Generální ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kohoutek, bytem Praha 4, Lečkova 1522 do 27. 1. 1992 od 30. 12. 1991

Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu. Ze základního kapitálu bylo splaceno 68%, tj. 3,8 mld. Kčs. do 8. 3. 1994 od 30. 12. 1991

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.424,8 tis. akcií, a to 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs z toho 128,8 tis. akcií prioritních do 2. 8. 1994 od 30. 12. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 200 000 000 Kč

od 17. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 7 600 000 000 Kč

do 17. 9. 1999 od 21. 12. 1994

Základní kapitál

vklad 5 600 000 000 Kč

do 21. 12. 1994 od 30. 12. 1991
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 152 000 000 od 26. 4. 2019
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 140 788 787 do 26. 4. 2019 od 19. 8. 2014
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 11 211 213 do 26. 4. 2019 od 19. 8. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 140 788 787 do 19. 8. 2014 od 2. 7. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 140 788 787 do 2. 7. 2011 od 12. 8. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 140 788 787 do 12. 8. 2002 od 17. 9. 2001
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 11 211 213 do 19. 8. 2014 od 17. 9. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 140 788 787 do 17. 9. 2001 od 17. 9. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 64 788 787 do 17. 9. 1999 od 21. 12. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 11 211 213 do 17. 9. 2001 od 21. 12. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 11 200 000 do 21. 12. 1994 od 2. 8. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 44 800 000 do 21. 12. 1994 od 2. 8. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 352 800 do 2. 8. 1994 od 30. 12. 1991
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 072 000 do 2. 8. 1994 od 30. 12. 1991

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2020

vznik členství: 26. 5. 2020

C/O Gutsverwaltung Hardegg, Seefeld-Kadolz, 2 062, Rakouská republika

Mag. Bernhard Spalt

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 11. 12. 2019

Haymogasse 140, Vídeň, 1 230, Rakouská republika

Ing. Štefan Máj

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 11. 12. 2019

Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Dipl.-Ing. Stefan Dörfler

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

Zahnradbahnstrasse 6/2, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Aleš Veverka

člen

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 15. 1. 2019

Na pěšině 3155/26a, Břeclav, 690 03, Česká republika

Helena Černá

člen

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 15. 1. 2019

Dolany 305, 783 16, Česká republika

Ing. Petr Brázda

člen

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 15. 1. 2019

Petrovická 197, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

John James Stack

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 26. 4. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2017

Park Avenue, New York, 1 212, Spojené státy americké

Ing. Zlata Gröningerová

Členka dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 26. 4. 2017

Počernická 3226/2f, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen představenstva

    PRISKO a.s.

    Thámova 181/20, Praha Karlín, 186 00

Historické vztahy

Ing. Petr Brávek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2019 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 22. 4. 2016

zánik členství: 20. 9. 2019

Buš 138, 252 08, Česká republika

Mag. Andreas Treichl

Místopředseda

První vztah: 3. 8. 2018 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 30. 4. 2018

zánik členství: 20. 9. 2019

vznik funkce: 30. 4. 2018

zánik funkce: 20. 9. 2019

Metternichgasse 10/8, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

Peter Bosek

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 26. 4. 2017

zánik členství: 30. 6. 2019

Hansalgasse 3/21, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

John James Stack

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 26. 4. 2017

Park Avenue, New York, 1 212, Spojené státy americké

John James Stack

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 26. 4. 2017

Park Avenue, New York, 1 212, Spojené státy americké

Margita Čermáková

členka dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 4. 10. 2016

zánik členství: 14. 1. 2019

Jáchymovská 1011, Dobříš, 263 01, Česká republika

Helena Černá

členka dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 4. 10. 2016

zánik členství: 14. 1. 2019

Dolany 305, 783 16, Česká republika

Aleš Veverka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 19. 9. 2016

zánik členství: 14. 1. 2019

Na pěšině 3155/26a, Břeclav, 690 03, Česká republika

Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2020

vznik členství: 25. 5. 2016

zánik členství: 25. 5. 2020

C/O Gutsverwaltung Hardegg, Seefeld-Kadolz, 2 062, Rakouská republika

Ing. Petr Brávek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2019

vznik členství: 22. 4. 2016

Dykova 1156/19, Praha, 101 00, Česká republika

Dipl. Ing. Stefan Doerfler

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 22. 4. 2016

zánik členství: 17. 12. 2016

Zahnradbahnstrasse 6/2, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Dipl. Ing. Stefan Doerfler

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 22. 4. 2016

zánik členství: 17. 12. 2016

Zahnradbahnstrasse 6/2, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Andreas Treichl

Místopředseda

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 23. 4. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2014

zánik funkce: 23. 4. 2018

Metternichgasse 10/8, Vídeň, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Andreas Treichl

Místopředseda

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 23. 4. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2014

zánik funkce: 23. 4. 2018

Metternichgasse 10/8, Vídeň, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Peter Bosek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 22. 4. 2013

zánik členství: 22. 4. 2017

Kellergasse 124, Langenzersdorf, 2 103, Rakouská republika

Andreas Treichl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 13. 9. 2013

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 13. 9. 2013

zánik funkce: 23. 4. 2014

Metternichgasse 10/8, Vídeň, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

John James Stack

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 22. 4. 2013

zánik členství: 22. 4. 2017

vznik funkce: 13. 9. 2013

zánik funkce: 22. 4. 2017

Park Avenue 9, New York, Spojené státy americké

John James Stack

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 22. 4. 2013

zánik členství: 22. 4. 2017

vznik funkce: 13. 9. 2013

zánik funkce: 22. 4. 2017

Park Avenue 9, New York, Spojené státy americké

Peter Bosek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 22. 4. 2013

zánik členství: 22. 4. 2017

Kellergasse 124, Langenzersdorf, 2 103, Rakouská republika

Manfred Wimmer

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 12. 9. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2013

zánik funkce: 12. 9. 2013

Heubergasse 21/3, Vídeň, 1 170, Rakouská republika

Peter Bosek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 22. 4. 2013

vznik funkce: 22. 4. 2013

zánik funkce: 12. 9. 2013

Kellergasse 124, Langenzersdorf, 2 103, Rakouská republika

John James Stack

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 22. 4. 2013

Park Avenue 9, New York, Spojené státy americké

Ing. Zdeněk Jirásek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 4. 10. 2012

zánik členství: 4. 10. 2016

Jana Palacha 144, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Jirásek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 4. 10. 2012

zánik členství: 4. 10. 2016

Jana Palacha 144, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Eliška Bramborová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 4. 10. 2012

zánik členství: 4. 10. 2016

Odlehlá 325/58, Praha, 190 00, Česká republika

JUDr. Eliška Bramborová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 4. 10. 2012

zánik členství: 4. 10. 2016

Odlehlá 325/58, Praha, 190 00, Česká republika

Dipl. Ing. Stefan Doerfler

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 21. 4. 2012

zánik členství: 21. 4. 2016

Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190, Rakouská republika

Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 25. 5. 2012

zánik členství: 25. 5. 2016

Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, 2062, Rakouská republika

Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 25. 5. 2012

zánik členství: 25. 5. 2016

Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, 2062, Rakouská republika

Herbert Juranek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 11. 12. 2014

Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17, A-2460, Rakouská republika

Herbert Juranek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 11. 12. 2014

Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17, A-2460, Rakouská republika

Dipl. Ing. Stefan Doerfler

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 21. 4. 2012

zánik členství: 21. 4. 2016

Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190, Rakouská republika

Aleš Veverka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2012 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 29. 11. 2015

Na pěšině 3155/26a, Břeclav, 690 03, Česká republika

Dr. Heinz Kessler

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 21. 4. 2013

Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030, Rakouská republika

Mag. Bernhard Spalt

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 20. 4. 2011

zánik členství: 21. 4. 2013

Vídeň, Kaserngasse 3, 1230, Rakouská republika

Mag. Bernhard Spalt

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 23. 9. 2010

zánik členství: 20. 4. 2011

vznik funkce: 23. 9. 2010

zánik funkce: 20. 4. 2011

1230 Wien, Kaserngasse 3, Rakouská republika

Jolana Dyková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 2. 2012

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 29. 11. 2011

Muchova 473, Zbiroh, 338 08, Česká republika

Claudia Höller

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik funkce: 24. 4. 2010

zánik funkce: 20. 4. 2012

Klosterneuburg, Freyengasse 28-30, 3400, Rakouská republika

Dr. Manfred Wimmer

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 29. 4. 2009

zánik členství: 29. 4. 2013

vznik funkce: 29. 4. 2009

zánik funkce: 29. 4. 2013

Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170, Rakouská republika

Dr. Manfred Wimmer

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 29. 4. 2009

Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170, Rakouská republika

Mag. Bernhard Spalt

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 16. 5. 2006

zánik členství: 16. 8. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2008

zánik funkce: 16. 8. 2010

Kaserngasse 3, 1230 Wien, Rakouská republika

JUDr. Eliška Bramborová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 11. 2012

vznik členství: 3. 10. 2008

zánik členství: 4. 10. 2012

Odlehlá 325/58, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jirásek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 11. 2012

vznik členství: 3. 10. 2008

zánik členství: 4. 10. 2012

Jana Palacha 144, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 24. 5. 2008

zánik členství: 25. 5. 2012

C/O Gutsverwaltung Hardegg, 2062 Seefeld-Kadolz, Rakouská republika

Herbert Juranek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 1. 5. 2012

Leithagürtel 17, 2460 Bruck / Leitha, Rakouská republika

Johannes Kinsky

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 29. 6. 2008

vznik funkce: 29. 5. 2007

zánik funkce: 29. 6. 2008

Pod Hradbami 655/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jolana Dyková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 30. 10. 2010

vznik členství: 29. 11. 2007

Zbiroh 147, 338 08, Česká republika

Johannes Kinsky

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2007 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

Pod Hradbami 655/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Andreas Klingen MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 23. 4. 2010

Vídeň, Josefstädter Str. 76/6, 1080, Rakouská republika

Dr Heinz Kessler

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2007 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 27. 4. 2011

Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030, Rakouská republika

Péter Kisbenedek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 23. 6. 2008

Budapešť, Kekcinke Str. 7/B, 1223, Maďarská republika

Mag. Andreas Treichl

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2006 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 5. 8. 2006

zánik členství: 23. 6. 2008

vznik funkce: 23. 10. 2006

zánik funkce: 23. 6. 2008

Metternichgasse 10/8, 1030 Wien, Rakouská republika

Mag. Reinhard Ortner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2007

vznik členství: 5. 8. 2006

vznik funkce: 23. 10. 2006

zánik funkce: 26. 4. 2007

Singerstrasse 16/5, 1010 Wien, Rakouská republika

Mag. Andreas Treichl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

vznik členství: 5. 8. 2006

Metternichgasse 10/8, 1030 Wien, Rakouská republika

Mag. Reinhard Ortner

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

vznik členství: 5. 8. 2006

Singerstrasse 16/5, 1010 Wien, Rakouská republika

Dr. Manfred Wimmer

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2007

vznik členství: 4. 8. 2006

zánik členství: 26. 4. 2007

Heuberggasse 21/3, 2170 Wien, Rakouská republika

Mag. Bernhard Spalt

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 2. 2009

vznik členství: 16. 5. 2006

Kaserngasse 3, 1230 Wien, Rakouská republika

Dr. Christian Coreth

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 7. 2007

zánik členství: 7. 2. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2005

Zollergasse 2/48, 1070 Vídeň, Rakouská republika

RNDr. Monika Laušmanová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 2. 2009

vznik funkce: 12. 8. 2005

zánik funkce: 12. 11. 2008

Španielova 1261/17, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 15. 5. 2003

Počernická 3226/2F, Praha 10, 100 00, Česká republika

Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

zánik členství: 23. 5. 2008

vznik funkce: 23. 5. 2005

C/O Gutsverwaltung Hardegg, 2062 Seefeld-Kadolz, Rakouská republika

Mag. Andreas Treichl

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik funkce: 4. 8. 2003

zánik funkce: 4. 8. 2006

Metternichgasse 10/8, 1030 Wien, Rakouská republika

Dipl. Ing. Herbert Juranek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

zánik členství: 29. 4. 2008

vznik funkce: 29. 4. 2005

Leithagürtel 17, 2460 Bruck / Leitha, Rakouská republika

Marek Pospěch

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

zánik členství: 2. 10. 2008

vznik funkce: 2. 7. 2005

Jiřího Wolkera 876, Rožnov pod Radhoštěm, 756 01, Česká republika

Mag. Bernhard Spalt

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik funkce: 15. 5. 2003

zánik funkce: 15. 5. 2006

Lindgraben Gasse 38, 1230 Wien, Rakouská republika

Jitka Šrotýřová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

zánik členství: 2. 10. 2008

vznik funkce: 2. 7. 2005

Předboj 122, 250 72, Česká republika

Herbert Juranek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik členství: 5. 10. 2004

zánik členství: 29. 4. 2005

Leithagürtel 17, A-2460 Bruck/Leitha, Rakouská republika

Mag. Reinhard Ortner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2003

zánik členství: 4. 8. 2006

vznik funkce: 9. 3. 2004

zánik funkce: 4. 8. 2006

Singerstrasse 16/5, 1010 Wien, Rakouská republika

Ing. Monika Houštecká

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2004 - Poslední vztah: 20. 7. 2007

zánik členství: 28. 2. 2007

vznik funkce: 28. 11. 2003

Tylova 1769/19, Brandýs nad Labem, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik funkce: 15. 5. 2003

Makovského 1341, Praha 6, Česká republika

Mag. Andreas Treichl

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik funkce: 4. 8. 2003

Metternichgasse 10/8, 1030 Wien, Rakouská republika

Mag. Bernhard Spalt

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik funkce: 15. 5. 2003

Breitenseer Strasse 37/10, 1140 Wien, Rakouská republika

Mag. Reinhard Ortner

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik funkce: 4. 8. 2003

Singerstrasse 16/5, 1010 Wien, Rakouská republika

Dipl. Ing. André Horovitz

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik funkce: 15. 5. 2003

zánik funkce: 14. 7. 2004

Loquai Platz 12/22, 1060 Wien, Rakouská republika

Dr. Manfred Wimmer

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik funkce: 4. 8. 2003

zánik funkce: 4. 8. 2006

Silbergasse 59 D TOP 2, 1190 Wien, Rakouská republika

Mag. Bernhard Spalt

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 25. 2. 2004

vznik členství: 21. 8. 2002

Breitenseer Strasse 37/10, 1140 Vídeň, Rakouská republika

Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik členství: 22. 5. 2002

zánik členství: 23. 5. 2005

C/O Gutsverwaltung Hardegg, 2062 Seefeld-Kadolz, Rakouská republika

Dr. Christian Coreth

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik členství: 22. 5. 2002

zánik členství: 23. 5. 2005

Zollergasse 2/48, 1070 Vídeň, Rakouská republika

Libuše Růžičková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 11. 5. 2002

zánik členství: 11. 8. 2005

Mánesova 20, Praha 2, 120 00, Česká republika

Jitka Šrotýřová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik členství: 1. 4. 2002

zánik členství: 1. 7. 2005

250 Kojetice, Předboj 122, Česká republika

Marek Pospěch

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik členství: 1. 4. 2002

zánik členství: 1. 7. 2005

J. Wolkera 876, Rožnov pod Radhoštěm, 756 01, Česká republika

Ing. Livia Klausová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 14. 5. 2003

vznik funkce: 30. 8. 2000

zánik funkce: 14. 5. 2003

Kubištova 2/2186, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Miloslav Hejnák CSc.

člen

První vztah: 1. 9. 2001 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 14. 5. 2003

vznik funkce: 27. 6. 2000

zánik funkce: 14. 5. 2003

Slezská 1426/119, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Josef Komárek

člen

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

vznik členství: 5. 5. 2000

zánik členství: 5. 8. 2003

Michálkova 1669, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Mag. Reinhard Ortner

člen

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 3. 8. 2003

Singerstrasse 16/5, 1010 Wien, Rakouská republika

Mag. Andreas Treichl

předseda

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 3. 8. 2003

vznik funkce: 30. 8. 2000

zánik funkce: 3. 8. 2003

Metternichgasse 10/8, 1030 Wien, Rakouská republika

Herbert Schimetschek

člen

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 2. 5. 2002

Bauernfeldgasse 2/8, 1190 Wien, Rakouská republika

Mark K. Gormley

člen

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 21. 8. 2002

5 Aubrey Road, London W8 5JJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Karel Zeman CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2000 - Poslední vztah: 1. 9. 2001

U Kamýku 870, Praha 2, 120 00, Česká republika

Dr. Manfred Wimmer

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2000 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 3. 8. 2003

Silbergasse 59 D TOP 2, 1190 Wien, Rakouská republika

Ing. Livia Klausová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2000 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Kubišova 2/2186, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Novotný CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Jeseniova 17/431, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Karel Zeman CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2000

U Kamýku 870, Praha 2, 120 00, Česká republika

prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Sc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2000 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Ke skalkám 2449, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Petr Liška

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 2. 9. 2002

vznik členství: 11. 5. 1999

zánik členství: 11. 5. 2002

Amforová 1888/38, Praha 5 - Stodůlky, 155 00, Česká republika

Ing. Ivan Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Štefánikova 1278, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Zeman CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2000

U Kamýku 870, Praha 2, 120 00, Česká republika

Doc.Ing. Štěpán Müller CSC.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2000

Renoirova 621, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Miloslav Hejnák CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2000

Slezská 1426/119, Praha 3, 130 00, Česká republika

Dr.Iur. Kurt Geiger

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 22. 5. 2002

32 Argyll Road, London, W8 7BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Doc.Ing. Jiří Havel CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2000

Na Balkáně 130/2118, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Zajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Kovářova 1578/9, Praha 5 - Stodůlky, 155 00, Česká republika

Dr.Iur. Kurt Geiger

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 1999 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

21 Argyll Road, London, W8 7BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Doc.dr. Eduard Schmidt CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Galandauerova 8, Brno, 612 00, Česká republika

JUDr.Ing. Jiří Špička

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 1998 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Arménská 4, Praha 10, Česká republika

prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Sc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 1998 - Poslední vztah: 7. 8. 2000

Ke skalkám 2449, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Karel Kotrba

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

U Klikovky 23, Praha 5, 150 00, Česká republika

Miloslava Opletalová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Jílová 531/6, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Livia Klausová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2000

Kubišova 2/2186, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Miloslav Dejl

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 1997 - Poslední vztah: 26. 11. 1997

Vazovova 3211/8, Praha 4 - Modřany, 143 00, Česká republika

Ing. Miloslav Dejl

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 20. 11. 1997

Notečská 561, Praha 8 - Troja, 180 00, Česká republika

JUDr.Ing. Gustav Svěrák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 1. 9. 2001

Jelínkova 1616, Praha 8, 182 00, Česká republika

Vladimír Rudlovčák CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 15. 9. 1998

Davídkova 95, Praha 8, 180 00, Česká republika

prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Sc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 15. 9. 1998

Ke skalkám 2449, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Martin Kocourek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 15. 9. 1998

M.Kopeckého 43, Praha 6, 163 00, Česká republika

Prof.Ing. Jan Seger CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

U zdravotního ústavu 1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Evžen Tošenovský

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Horymírova 14, Ostrava-Zábřeh, 704 00, Česká republika

Ing. Jana Vernerová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Spotřebitelská 366, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jan Princ

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Křivoklátská 345, Unhošt, 273 51, Česká republika

JUDr.Ing. Jiří Špička

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1993 - Poslední vztah: 15. 9. 1998

Arménská 4, Praha 10, Česká republika

Vladimír Rudlovčák, Csc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1993 - Poslední vztah: 6. 8. 1996

Davídkova 95/2103, Praha 8, Česká republika

prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Sc.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1993 - Poslední vztah: 6. 8. 1996

Ke skalkám 2449, Praha 10, Česká republika

ing. Jiří Chroustovský

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1993 - Poslední vztah: 7. 5. 1996

Geologická 3, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Cenek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1993 - Poslední vztah: 15. 2. 1994

Travná 1201, Praha 9, Česká republika

ing. Petr Kolek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1993

Vondroušova 1213, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Milan Kondr

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1993

Junácká 11, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jan Princ CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1993

Křivoklátská 345, Unhošt, 273 51, Česká republika

Prof.JUDr. Milan Bakeš DrSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1993

člen zvolený zaměstnanci společnosti do 27. 10. 1993 od 31. 5. 1993

Ke skalkám 2449, Praha 10 - Záběhlice, 106 00, Česká republika

JUDr.ing. Vojtěch Bureš

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1993

Křivenická 445, Praha 8 - Čimice, 181 00, Česká republika

Božena Fejtová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 8. 1996

člen zvolený zaměstnanci společnosti do 6. 8. 1996 od 31. 5. 1993

Třebíčského 722/2, Jindřichův Hradec, 277 01, Česká republika

Jan Krejča

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 8. 1996

člen zvolený zaměstnanci společnosti do 6. 8. 1996 od 31. 5. 1993

Prokofjevova 39, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Miloslav Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 6. 8. 1996

člen zvolený zaměstnanci společnosti do 6. 8. 1996 od 31. 5. 1993

Běstvina 75, 538 45, Česká republika

Ing. Livia Klausová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Českolipská 381, Praha 9 - Prosek, 190 00, Česká republika

Doc.dr. Eduard Schmidt CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Vondrákova 17, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Bořek Valvoda

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1993 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Dvořákova 68/2195, Most, 434 01, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Pavel Kráčmar

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 2. 2. 2020

Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Brávek

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 1. 2. 2020

Buš 138, 252 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Daniela Pešková

členka představenstva

První vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 2. 2. 2020

Menclova 2468/18, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Salomon

předseda

První vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 2. 1. 2019

vznik funkce: 2. 1. 2019

Alej Českých exulantů 1153/9, Praha, 161 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Wolfgang Schopf

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 1. 8. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2017

Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Hennersdorf, 2 332, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Mourek

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 1. 8. 2017

Meduňková 711/31, Praha, 103 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Daniela Pešková

členka představenstva

První vztah: 25. 12. 2019 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 1. 2. 2020

Menclova 2468/18, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Tomáš Salomon

Předseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2018 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2019

Alej Českých exulantů 1153/9, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Bohuslav Šolta

Člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 31. 1. 2020

Dunajská 24, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

Ing. Pavel Kráčmar

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2016 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 1. 2. 2020

Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Daniela Pešková

členka představenstva

První vztah: 9. 3. 2016 - Poslední vztah: 25. 12. 2019

vznik členství: 1. 2. 2016

Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Tomáš Salomon

Předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2016 - Poslední vztah: 28. 10. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2016

Sadová 474/6, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Tomáš Salomon

Předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2016 - Poslední vztah: 28. 10. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2016

Sadová 474/6, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Tomáš Salomon

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

Sadová 474/6, Praha, 161 00, Česká republika

Wolfgang Schopf

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 1. 8. 2017

vznik funkce: 20. 8. 2013

zánik funkce: 1. 8. 2017

Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Hennersdorf, 2 332, Rakouská republika

Wolfgang Schopf

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 1. 8. 2017

vznik funkce: 20. 8. 2013

zánik funkce: 1. 8. 2017

Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Hennersdorf, 2 332, Rakouská republika

Karel Mourek

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 1. 8. 2017

Meduňková 711/31, Praha, 103 00, Česká republika

Karel Mourek

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2017

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 1. 8. 2017

Meduňková 711/31, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Pavel Kysilka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

vznik členství: 7. 10. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 7. 10. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2015

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Dr. Heinz Knotzer

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 3. 8. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

V malých domech I 583/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniel Heler

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2012 - Poslední vztah: 9. 3. 2016

vznik členství: 3. 7. 2012

zánik členství: 31. 1. 2016

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Kysilka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 13. 11. 2012

vznik členství: 6. 10. 2008

zánik členství: 7. 10. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2011

zánik funkce: 7. 10. 2012

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mgr. Dušan Baran

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 16. 6. 2010

zánik funkce: 31. 7. 2013

Nad Jenerálkou 768/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Škorvaga CSc.

člen

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 2. 11. 2010

zánik členství: 2. 11. 2014

Eliášova 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Kysilka CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 6. 10. 2008

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Dr. Heinz Knotzer

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2012

vznik členství: 2. 8. 2008

zánik členství: 3. 8. 2012

V Malých Domech I. 5/583, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Daniel Heler

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2012

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 3. 7. 2012

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mag. Gernot Mittendorfer

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 31. 12. 2010

vznik funkce: 5. 6. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2010

Na Malé Šárce 753, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2007 - Poslední vztah: 30. 10. 2010

vznik členství: 21. 5. 2006

vznik funkce: 21. 5. 2006

Nad Jenerálkou 768/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mag. Gernot Mittendorfer

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2007

vznik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 5. 6. 2007

Anif, Herbert von Karajan Strasse 10, 2081, Rakouská republika

Ing. Jiří Škorvaga CSc.

člen

První vztah: 1. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2006

Eliášova 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2007

vznik členství: 21. 5. 2006

vznik funkce: 21. 5. 2006

Anhaltova 951/26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2006 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 31. 12. 2009

Kolešovská 506, Praha 9, 190 17, Česká republika

Ing. Pavel Kysilka CSc.

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2004 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 5. 10. 2004

zánik členství: 5. 10. 2008

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Daniel Heler

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2008

zánik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 1. 7. 2004

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

John James Stack

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

zánik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 9. 3. 2004

zánik funkce: 30. 5. 2007

bytem: 1105 Park Avenue 5D, NY 10128-1200, Spojené státy americké do 3. 7. 2007 od 30. 8. 2004

Thunovská 20/184, Praha 1, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2008

zánik členství: 1. 8. 2008

vznik funkce: 1. 8. 2004

V Malých Domech I. 5/583, Praha 4, Česká republika

Ing. Martin Škopek

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

vznik funkce: 19. 10. 2003

zánik funkce: 31. 10. 2006

Vrbová 737, Jesenice, Česká republika

Dipl. Ing. Peter Cecelsky

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2006

vznik funkce: 23. 7. 2003

zánik funkce: 1. 12. 2005

U Zvonařky 2536/1F, Praha 2, Česká republika

Ing. Martin Škopek

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik členství: 18. 10. 1999

zánik členství: 17. 10. 2003

Vrbová 737, Jesenice, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 20. 5. 2002

zánik členství: 20. 5. 2006

vznik funkce: 4. 7. 2000

zánik funkce: 20. 5. 2006

Anhaltova 951/26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mag. Gernot Mittendorfer

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik členství: 1. 7. 2000

zánik členství: 30. 6. 2004

bytem v ČR: 164 00 Praha 6, Na Malé Šárce 802 do 30. 8. 2004 od 10. 12. 2002

Frehlüchgasse 9/2/2, 1230 Vídeň, Rakouská republika

Ing. Petr Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2002 - Poslední vztah: 11. 4. 2006

vznik členství: 7. 3. 2002

zánik členství: 7. 3. 2006

Kolešovská 506, Praha 9, 190 17, Česká republika

John James Stack

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik členství: 1. 3. 2000

zánik členství: 3. 7. 2004

vznik funkce: 4. 7. 2000

zánik funkce: 3. 7. 2004

bytem v ČR: Praha 1, Thunovská 20/184 do 30. 8. 2004 od 21. 8. 2002

1105 Park Avenue 5D, NY 10128-1200, Spojené státy americké

Karel Jan Jeníček

člen

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 29. 3. 2004

vznik členství: 11. 10. 2000

zánik členství: 31. 12. 2003

Jinočanská 1027/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mag. Gernot Mittendorfer

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

vznik členství: 1. 7. 2000

bytem v ČR: Praha 5, Kroftova 415/10, PSČ 150 00 do 10. 12. 2002 od 21. 8. 2002

Frehlüchgasse 9/2/2, 1230 Vídeň, Rakouská republika

Karel Jan Jeníček

člen

První vztah: 30. 1. 2001 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

U Pernikářky 14, Praha 5, Česká republika

Ing. Martin Škopek

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

vznik členství: 18. 10. 1999

Chatová 1435/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Daniel Heler

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik členství: 1. 7. 2000

zánik členství: 30. 6. 2004

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

vznik členství: 20. 5. 1998

zánik členství: 20. 5. 2002

vznik funkce: 4. 7. 2000

zánik funkce: 20. 5. 2002

Anhaltova 951/26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mag. Gernot Mittendorfer

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Kroftova 415/10, Praha 5, 150 00, Česká republika

John James Stack

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Kozlovská 9, Praha 6, 160 00, Česká republika

John James Stack, Dat.Nar. 4.Srpna 1946

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 4, K Jezeru 67, PSČ 140 00 do 3. 1. 2001 od 28. 12. 2000

10128-1200 New York, 1105 Park Ave, # 5 D, Spojené státy americké

Ing. Martin Škopek

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Klapálkova 2243/11, Praha 5, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Kolešovská 506, Praha 9, 190 17, Česká republika

Ing. Roman Mentlík

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Národní obrany 14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Brunclíkova 11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Roman Mertlík

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 28. 9. 1999

Národní obrany 14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Svoboda

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2000

U kříže 633/28, Praha 5 - Jinonice, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2000

Kolešovská 506, Praha 6, 190 00, Česká republika

RNDr. Vladimír Kotlář

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2000

U Menhiru III 223, Zbuzany, p.Jinočany, 252 25, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 1998 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Brunclíkova 11, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Rudolf Hanus

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 1998 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Drtinova 372/24, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Rudolf Baran

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 1998

Brunclíkova 11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Kamil Ziegler

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1998 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Ukrajinská 1488, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1998 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Jasná I 1580/12, Praha 4 - Braník, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 7. 8. 1998

Na Bělidle 17/975, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Kamil Ziegler

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 1997 - Poslední vztah: 7. 8. 1998

Klapálkova 2243/11, Praha 4 - Chodov, 140 00, Česká republika

Ing. František Kopřiva

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 1996 - Poslední vztah: 20. 11. 1997

Renoirova 649/10, Praha 5, 152 00, Česká republika

JUDr. Jiří Klán

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1996

Kotorská 30/1577, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Rudolf Hanus

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1994 - Poslední vztah: 15. 9. 1998

Drtinova 372/24, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Jiří Klán

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1994 - Poslední vztah: 31. 8. 1995

Primátorská 51, Praha 8, 180 00, Česká republika

JUDr. Rudolf Hanus

člen předsedstavenstva

První vztah: 22. 9. 1994 - Poslední vztah: 11. 11. 1994

Drtinova 372/24, Praha 5, Česká republika

JUDr. Rudolf Hanus

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 1994 - Poslední vztah: 22. 9. 1994

Drtinova 372/2, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Klapal

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 1994 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Starobylá 8, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Klapal

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 6. 1995

Starobylá 8, Praha 4, 140 00, Česká republika

RSDr. Bohumil Moutelík

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 30. 6. 1995

Bítovská 10/1212, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jiří Klán

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1992 - Poslední vztah: 11. 11. 1994

Primátorská 5, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Beneš

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1992 - Poslední vztah: 11. 11. 1994

Herčíkova 18, Brno, Česká republika

ing. Jaroslav Klapal

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1992 - Poslední vztah: 27. 10. 1993

Mezivrší 27, Praha 4, Česká republika

RNDr. Vladimír Kotlář

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1991 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Pertoldova 3339, Praha 4, Česká republika

JUDr. Karel Kotrba

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 1991 - Poslední vztah: 15. 9. 1998

U Klikovky 23, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Svoboda

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1991 - Poslední vztah: 17. 9. 1999

Přemyslovská 44, Praha 3, Česká republika

Ing. Miloslav Kohoutek

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 1991 - Poslední vztah: 15. 2. 1994

Lečkova 1522, Praha 4, Česká republika

Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, ato tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni (dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu mu sí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.

od 8. 7. 2017

Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, ato tak, že kobchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni kjednání ake všem úkonům za společnost, knimž obvykle dochází při činnosti, kníž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni ( dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu musí b ýt podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti předseda představenstva - Ing. Tomáš Salomon.

do 8. 7. 2017 od 3. 2. 2016

Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle docház í při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vniřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni ( dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu m usí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.

do 3. 2. 2016 od 24. 8. 2007

Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle docház í při činnosti, k níž při provozování podniku konkrétně vniřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni. Jednání zaměstanance, které zavuzuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podep sáno jednajícícm zaměstnancem a dalším jemu podřízeným zaměstnancem neboj jiným zaměstnancem pověřeným k tomuto jednání, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.

do 24. 8. 2007 od 3. 7. 2007

Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni. Jednání zaměstnance, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím zaměstnancem a dalším jemu podřízeným zaměstnancem nebo jiným zaměstnancem pověřeným k tomuto jednání, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy, výjimky stanoví organizační řád společnosti.

do 3. 7. 2007 od 17. 9. 2001

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo společně dva pověření členové představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo společně dva pověření členové představenstva. Jménem společnosti jednají a podepisují zaměstnanci společnosti tak, jak to stanoví organizační předpisy společnosti.

do 17. 9. 2001 od 15. 9. 1998

Způsob jednání za společnost: předseda představenstva vykonává usnesení představenstva a je představitelem společnosti navenek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně a pokud nepodepisuje předseda nebo místopředseda, dva pověření členové představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu (§ 15 stanov), - pracovník (pracovníci) společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy

do 15. 9. 1998 od 6. 8. 1996

Způsob jednání za společnost: předseda představenstva vykonává usnesení představenstva a je představitelem společnosti navenek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně, nebo dva členové představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu (§ 15 stanov), - pracovníci společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy.

do 6. 8. 1996 od 27. 10. 1993

Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu - pracovníci společnosti v rozsahu daném organizačními předpisy

do 27. 10. 1993 od 27. 1. 1992

Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - dva členové představenstva - generální ředitel, jeho náměstkové, prokuristé a další pracovníci společnosti v rozsahu daném organizačním řádem - podpisy musí být vždy dva - dva kteříkoliv pracovníci společnosti v rozsahu zmocnění daného jim představenstvem - generální ředitel v rozsahu zmocnění daného mu představenstvem

do 27. 1. 1992 od 30. 12. 1991

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Mag. Gernot Mittendorfer

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2007

vznik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 5. 6. 2007

Anif, Herbert von Karajan Strasse 10, 2081, Rakouská republika

Mag. Gernot Mittendorfer

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik členství: 1. 7. 2000

zánik členství: 30. 6. 2004

bytem v ČR: 164 00 Praha 6, Na Malé Šárce 802

Frehlüchgasse 9/2/2, 1230 Vídeň, Rakouská republika

John James Stack

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 30. 8. 2004

vznik členství: 1. 3. 2000

zánik členství: 3. 7. 2004

vznik funkce: 4. 7. 2000

zánik funkce: 3. 7. 2004

bytem v ČR: Praha 1, Thunovská 20/184

1105 Park Avenue 5D, NY 10128-1200, Spojené státy americké

Mag. Gernot Mittendorfer

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

vznik členství: 1. 7. 2000

bytem v ČR: Praha 5, Kroftova 415/10, PSČ 150 00

Frehlüchgasse 9/2/2, 1230 Vídeň, Rakouská republika

John James Stack, Dat.Nar. 4.Srpna 1946

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 4, K Jezeru 67, PSČ 140 00

10128-1200 New York, 1105 Park Ave, # 5 D, Spojené státy americké

Další vztahy firmy Česká spořitelna, a.s.

Historické vztahy

Bc. Stanislav Šmolík

První vztah: 2. 2. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

Na rovinách 602/44, Praha, 142 00, Česká republika

Bc. Stanislav Šmolík

První vztah: 2. 2. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

Na rovinách 602/44, Praha, 142 00, Česká republika

Bc. Stanislav Šmolík

První vztah: 2. 2. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

Na rovinách 602/44, Praha, 142 00, Česká republika

Bc. Stanislav Šmolík

První vztah: 2. 2. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

Na rovinách 602/44, Praha, 142 00, Česká republika

Akcionáři

Erste Group Bank AG

Am belvedere 1, Rakouská republika, Vídeň, 1100

od 4. 3. 2019

Odštěpné závody

název: Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring

do 17. 8. 2016 od 2. 2. 2015

sídlo: Olbrachtova 1929/62, Česká republika, Praha, 140 00

do 17. 8. 2016 od 2. 2. 2015

předmět podnikání: Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca) investování do cenných papírů na vlastní účet, cb) finanční pronájem (finanční leasing), cc) platební styk a zúčtování, cd) vydávání a správa platebních prostředků, ce) poskytování záruk, cf) otvírání akreditivů, cg) obstarávání inkasa, ch) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na úč et zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o c enných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírec h, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investič ních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o ce nných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se f úzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) záko na o cenných papírech - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d) vydávání hypotečních zástavních listů, e) finanční makléřství, f) výkon činnosti depozitáře, g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h) poskytování bankovních informací, i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j) pronájem bezpečnostních schránek, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, - uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

od 8. 7. 2016

předmět podnikání: Činnosti přímo související s činnostmi dle § 1 odst. 3 písm. c) zákona o bankách uvedenými v bankovní licenci České spořitelny

do 17. 8. 2016 od 2. 2. 2015

předmět podnikání: Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a)přijímání vkladů od veřejnosti, b)poskytování úvěrů, c)výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca)investování do cenných papírů na vlastní účet, cb)finanční pronájem (finanční leasing), cc)platební styk a zúčtování, cd)vydávání a správa platebních prostředků, ce)poskytování záruk, cf)otvírání akreditivů, cg)obstarávání inkasa, ch)poskytování investičních služeb zahrnující -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků , -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zák ona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papíre ch, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d)vydávání hypotečních zástavních listů, e)finanční makléřství, f)výkon činnosti depozitáře, g)směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h)poskytování bankovních informací, i)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j)pronájem bezpečnostních schránek, k)činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l)činnost podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření -vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, -uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

do 8. 7. 2016 od 19. 8. 2014

předmět podnikání: Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu pdole § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podnik ů, - dopňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) záko na o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papír ech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) vydávání hypotečních zástavních listů, j) finanční makléřství, k) výkon funkce depozitáře, l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací, n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek, p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny.

do 19. 8. 2014 od 30. 9. 2004

předmět podnikání: Předmětem podnikání je provádění bankovních obchodů a poskytování bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí podle právních předpisů pro činnost bank, zejména pak tyto činnosti:

do 30. 9. 2004 od 17. 9. 2001

předmět podnikání: přijímání vkladů od veřejnosti

do 30. 9. 2004 od 17. 9. 2001

předmět podnikání: poskytování úvěrů

do 30. 9. 2004 od 17. 9. 2001

předmět podnikání: vedení oddělené části evidence Střediska cenných papírů

do 30. 9. 2004 od 17. 9. 2001

předmět podnikání: provozování sauny a posilovny

do 17. 9. 2001 od 16. 9. 1999

předmět podnikání: poskytování komplexního servisu produktů dceřiných společností (informace, nabídka, zprostředkování prodeje apod.)

do 17. 9. 2001 od 15. 9. 1998

předmět podnikání: hostinská činnost

do 17. 9. 2001 od 7. 8. 1998

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 17. 9. 2001 od 7. 8. 1998

předmět podnikání: pořádání výchovně-vzdělávacích akcí

do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: ubytovací služby

do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor pro účely školení včetně poskytovácní didaktické techniky

do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: - provozování odstavných ploch pro motorová vozidla

do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: - přenášení identifikačních údajů na bankovní karty, včetně údajů souvisejících s používáním karet, a to jak ve viditelné, tak i elektronické podobě /personalizace karet/

do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/1991 Sb., v úplném znění a zboží tímto zákonem vyloučeného

do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tím spojených

do 17. 9. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona

do 30. 9. 2004 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: - pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s tím spojených

do 6. 8. 1996 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: Předmětem činnosti je provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, dále pak tyto činnosti:

do 17. 9. 2001 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - investování do cenných papírů na vlastní účet

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - finanční pronájem

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - platební styk a zúčtování

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - poskytování záruk

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - otvírání akreditivů

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - obstarávání inkasa

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - finannčí makléřství

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - poskytování porad ve věcech podnikání

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - obhospodařování cennách papírů klienta na jeho účet včetně poradenství

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - uložení a správu cenných papírů nebo jiných hodnot

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - výkon funkce depozitáže investičního fondu

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - směnárenskou činnost

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - poskytování bankovních informací

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: - pronájem bezpečnostních schránek

do 30. 9. 2004 od 30. 6. 1995

předmět podnikání: Provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 9 zákona č. 158/1989 Sb. v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejm. přijímání vkladů, poskytování úvěrů a investic do cenných papírů na vlastní účet, vedení investičních fondů, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské a majetková účast na akciových a jiných společnostech bez ohledu na předmět jejich činnosti

do 30. 6. 1995 od 30. 12. 1991

vedoucí odštěpného závodu: Bc. STANISLAV ŠMOLÍK

Na rovinách 602/44, Česká republika, Praha, 142 00

do 17. 8. 2016 od 2. 2. 2015

Insolvenční rejstřík

Česká spořitelna, a. s.

spisová značka: INS 11521/2010

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2019-03-02 18:02:24.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).