Hlavní navigace

PRISKO a.s.

Firma PRISKO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1729, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 067 760 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46355901

Sídlo:

Thámova 181/20, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 1992

DIČ:

CZ46355901

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64999 Jiné finanční zprostředkování j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1729, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PRISKO a.s. od 26. 5. 2015

Obchodní firma

PRISKO a.s. do 26. 5. 2015 od 1. 10. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 10. 1992

adresa

Thámova 181/20
Praha 18600 od 26. 10. 2015

adresa

Janovského 438/2
Praha 17000 do 26. 10. 2015 od 13. 3. 2013

adresa

Janovského 438/2
Praha 7 do 13. 3. 2013 od 4. 1. 2000

adresa

Přibyslavská 8
Praha 3 do 4. 1. 2000 od 14. 9. 1993

adresa

Průmyslová 1302
Mladá Boleslav do 14. 9. 1993 od 1. 10. 1992

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 5. 2010

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 29. 11. 2001 od 8. 7. 1993

pronájem objektů a poskytování s tím spojených dalších služeb do 27. 5. 2010 od 8. 7. 1993

správa a vypořádání aktiv a pasiv souvisejících s privatizovaným majetkem do 27. 2. 2019 od 8. 7. 1993

provoz a správa rekreačních zařízení do 27. 2. 2019 od 8. 7. 1993

pronájem výrobních objektů, do 8. 7. 1993 od 1. 10. 1992

provoz a správa rekreačních a tělovýchovných zařízení, do 8. 7. 1993 od 1. 10. 1992

provoz a správa předškolních zařízení, do 23. 11. 2000 od 1. 10. 1992

maloobchodní prodej a poskytování služeb, do 11. 10. 2001 od 1. 10. 1992

vyřizování reklamací vad osobních automobilů. do 11. 10. 2001 od 1. 10. 1992

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 794.760.000,- Kč (slovy: sedm set devadesát čtyři milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) o částku 1.273.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát tři milionů korun českých) na nov ou celkovou výši základního kapitálu 2.067.760.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šedesát sedm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) úpisem 1 273 000 (slovy: jednoho milionu dvou set sedmdesáti tří tisíc) kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ze strany předem určeného zájemce, kterým je Česká republika Ministerstvo financí, jako Upisovatel. Zvýšení základního kapitálu proběhne bez veřejné nabídky k upisování akcií s využitím přednostního práva jediného akcionáře, a to peněžitým vkladem Upisovatele jako předem určeného zájemce, ve výši 1.273.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdes át tři milionů korun českých; dále také Emisní kurs) nově upisovaných akcií. Nově upisované akcie v počtu 1 273 000 kusů budou nahrazeny jedním kusem hromadné akcie; nové akcie budou mít stejná práva jako již vydané dosavadní akcie dle stanov Společnosti; akcie nejsou obchodovatelné na žádném veřejném trhu s investičními nástroji. Úpis nových akcií bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií, uzavřené mezi Upisovatelem a Společností. Lhůta pro úpis činí jeden měsíc a počne běžet v den, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o úpisu akcií. Místem pro upisování akcií Ministerstvo financí České republiky na adrese Praha 1, Malá Strana, Letenská 525/15, v pracovních dnech od 9 do 15 hodin. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nových akcií je třeba splatit peněžitým vkladem na bankovní účet Společnosti č. 504081/0710 vedený u České národní banky ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne účinnosti Smlouvy o úpisu akcií. Úpis akcií nad nebo pod navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií Společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 10. 8. 2020 od 30. 7. 2020

Počet členů dozorčí rady: 1 do 25. 7. 2018 od 15. 4. 2014

Změna jediného akcionáře na základě ust. § 20 zák.č. 239/2001 Sb., o zániku České konsolidační agentury dnem 31.12.2007 s tím, že jediným akcionářem se dnem 1.1.2008 stal stát zastoupený Ministerstvem financí České repbliky. od 6. 2. 2008

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Škoda Mladá Boleslav s.p. od 1. 10. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Škoda Mladá Boleslav s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 1. 10. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 10. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 067 760 000 Kč

od 10. 8. 2020

Základní kapitál

vklad 794 760 000 Kč

do 10. 8. 2020 od 23. 11. 1994

Základní kapitál

vklad 760 149 000 Kč

do 23. 11. 1994 od 1. 10. 1992
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 273 000 od 10. 8. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 794 760 od 25. 7. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 794 760 do 25. 7. 2018 od 23. 11. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 760 149 do 23. 11. 1994 od 1. 10. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petra Svobodová

člen

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Nová 558, Stochov, 273 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  MUFIS a.s.

  Jeruzalémská 964/4, Praha, 110 00

Mgr. Tomáš Pavlok

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Sámova 98/24, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Josef Petřík

předseda

První vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 24. 1. 2019

vznik funkce: 24. 1. 2019

U vlečky 2165/5, Praha, 143 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Hana Průšová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2020 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 25. 7. 2018

zánik členství: 31. 8. 2020

vznik funkce: 25. 7. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2020

Mezouň 175, 267 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hana Průšová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2019 - Poslední vztah: 27. 1. 2020

vznik členství: 25. 7. 2018

vznik funkce: 25. 7. 2018

Mirotická 955/9, Praha, 142 00, Česká republika

ing. Jan Dejl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2018 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 13. 9. 2018

zánik členství: 14. 5. 2019

vznik funkce: 21. 9. 2018

zánik funkce: 14. 5. 2019

Doležalova 1036/2, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Hana Slavíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2018 - Poslední vztah: 15. 12. 2019

vznik členství: 25. 7. 2018

vznik funkce: 25. 7. 2018

Mirotická 955/9, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Josef Petřík

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 23. 1. 2014

zánik členství: 23. 1. 2019

vznik funkce: 23. 1. 2014

zánik funkce: 23. 1. 2019

U vlečky 2165/5, Praha, 143 00, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 23. 1. 2014

zánik členství: 13. 3. 2014

Před Skalkami II 232/8, Praha 10, 106 00, Česká republika

MUDr. Miloslav Kubíček Ph.D., MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 23. 1. 2014

zánik členství: 13. 3. 2014

vznik funkce: 23. 1. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2014

Slapy 132, 252 08, Česká republika

MUDr. Miloslav Kubíček Ph.D., MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik členství: 23. 2. 2014

vznik funkce: 23. 2. 2014

Slapy 132, 252 08, Česká republika

Josef Petřík

předseda

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik členství: 23. 8. 2013

zánik členství: 23. 1. 2014

vznik funkce: 4. 9. 2013

zánik funkce: 23. 1. 2014

U vlečky 2165/5, Praha 4, 143 00, Česká republika

Miloslav Müller

předseda

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 23. 8. 2013

vznik funkce: 1. 2. 2013

zánik funkce: 23. 8. 2013

Mánesova 823, Kadaň, 432 01, Česká republika

Jana Zdráhalová

člen

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 23. 1. 2014

Před Skalkami II 232/8, Praha 10, 106 00, Česká republika

Miloslav Kubíček

místopředseda

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 23. 1. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2013

zánik funkce: 23. 1. 2014

Slapy 132, 252 08, Česká republika

MUDr. Miloslav Kubíček MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 9. 4. 2008

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 5. 10. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2013

Oprava nesprávně zapsaného křestního jména MUDr. Miloslava Kubíčka, MBA, zápis jeho zvolení do funkce místopředsedy dozorčí rady. do 13. 3. 2013 od 29. 11. 2010

Slapy nad Vltavou 132, 252 08, Česká republika

Ing. Josef Bednář

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 22. 6. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2013

Zvolen do funkce člena dozorčí rady rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15.6.2010. do 13. 3. 2013 od 13. 7. 2010

Blansko 123, 679 05, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 1. 5. 2010

zánik členství: 31. 1. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2013

Počernická 3226/2F, Praha 10, 100 00, Česká republika

Andrea Salačová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2008 - Poslední vztah: 27. 5. 2010

vznik členství: 9. 4. 2008

zánik členství: 1. 5. 2010

Žižkova 285, Louny, 440 01, Česká republika

MUDr. Miroslav Kubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2008 - Poslední vztah: 29. 11. 2010

vznik členství: 9. 4. 2008

Slapy nad Vltavou 132, 252 08, Česká republika

Ing. Miloslav Müller

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 9. 4. 2008

zánik členství: 31. 1. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2013

Mánesova 823, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Pavel Pešek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 9. 4. 2008

zánik členství: 31. 1. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2013

Kostelní 165, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Josef Hojdar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2013

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 19. 3. 2012

vznik funkce: 29. 1. 2007

zánik funkce: 19. 3. 2012

Jana Žižky 1460/5, Most, 434 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Roman Dziadkiewicz

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2008

vznik členství: 10. 5. 1999

zánik členství: 9. 4. 2008

Na Květnici 1355, Kamenice, Česká republika

Ing. Jiří Jurán

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 3. 2007

vznik členství: 8. 8. 2003

zánik členství: 8. 8. 2006

vznik funkce: 2. 9. 2003

zánik funkce: 8. 8. 2006

Hybešova 4, Bruntál, Česká republika

Ing. Martin Drinka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2001 - Poslední vztah: 13. 7. 2010

vznik členství: 26. 6. 1996

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2010

Španielova 1263/13, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Pavel Řežábek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2001 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

vznik členství: 10. 5. 1999

zánik členství: 25. 7. 2003

vznik funkce: 1. 2. 2001

zánik funkce: 25. 7. 2003

Revoluční 1006/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Martin Drinka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2000 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

Španielova 1263/13, Praha 6, Česká republika

Ing. Pavel Řeřábek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2000 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

Revoluční 1006/5, Praha 1, Česká republika

Mgr. Roman Dziadkiewicz

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 3. 2007

vznik členství: 10. 5. 1999

Kamenice 21 c, Česká republika

Ing. Kamil Ziegler

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

zánik členství: 30. 1. 2001

Ukrajinská 1488/10, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Řeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 2000

Revoluční 1006/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Martin Drinka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 2000

Skuteckého 7, Praha 6, Česká republika

JUDr. František Kudrna

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

zánik členství: 30. 1. 2001

Záhřebská 24, Praha 2, Česká republika

Ing. Martin Drinka

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 30. 8. 1999

Skuteckého 7, Praha 6, Česká republika

Ing. Milan Kohout

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 30. 8. 1999

Heranova 1542, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Trenda CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 1998 - Poslední vztah: 13. 8. 1999

Horní Bousov čp. 15a, Česká republika

JUDr. Soňa Mojžíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 25. 5. 1998

Kamenická 1, Praha 7, Česká republika

Ing. Martin Drinka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1999

Skuteckého 7, Praha 6, Česká republika

Saňa Mojžíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 1995 - Poslední vztah: 24. 4. 1995

Kamenická l, Praha 7, Česká republika

Soňa Mojžíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 1995 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Kamenická 1, Praha 7, Česká republika

Ing. Evžen Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 1993 - Poslední vztah: 13. 8. 1999

Gabčíkova 17, Praha 8, Česká republika

JUDr. Miroslav Nový

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 1993 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Levského 3190, Praha 4, Česká republika

Ing. Luboš Kubišta

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 4. 1995

Nad Ohradou 7, Praha 3, Česká republika

Václav Koudelka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 14. 9. 1993

r.č. 320322/001 do 14. 9. 1993 od 1. 10. 1992

Čistá 12, Čistá, Česká republika

Ing. Ivan Samek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 14. 9. 1993

r.č. 460602/479 do 14. 9. 1993 od 1. 10. 1992

Mirovická 1088, Praha 8, Česká republika

JUDr. Karel Fousek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 14. 9. 1993

r.č. 430522/107 do 14. 9. 1993 od 1. 10. 1992

Jiráskova 1141, Bělá pod Bezdězem, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Marian Klásek

předseda

První vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 29. 1. 2019

vznik funkce: 29. 1. 2019

Pyšely 19, 251 67, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace OKD

  Karola Śliwky 149/17, Karviná, 733 01

 • předseda představenstva, předseda

  BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

  Příkop 843/4, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Mgr. Bc. David Rais

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 24. 11. 2017

vznik funkce: 15. 11. 2018

Thámova 116/30, Praha, 186 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Zlata Gröningerová

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 15. 11. 2018

Počernická 3226/2f, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Bc. David Rais

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 24. 11. 2017

Thámova 116/30, Praha, 186 00, Česká republika

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 24. 11. 2017

vznik funkce: 28. 1. 2015

zánik funkce: 24. 11. 2017

Družstevní 398, Včelná, 373 82, Česká republika

Ing. Marian Klásek

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 28. 1. 2019

vznik funkce: 28. 1. 2015

zánik funkce: 28. 1. 2019

Pyšely 19, 251 67, Česká republika

JUDr. Robert Pelikán Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 13. 3. 2014

zánik členství: 28. 1. 2015

zánik funkce: 28. 1. 2015

Sněmovní 170/15, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Marian Klásek

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 23. 1. 2014

zánik členství: 13. 3. 2014

Pyšely 19, 251 67, Česká republika

Marian Klásek

člen

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 23. 1. 2014

Pyšely 19, 251 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Olga Mihalčiková

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 29. 11. 2011

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2011

zánik funkce: 31. 1. 2013

Chalabalova 1608/11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Blanka Knyblová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 2. 7. 2010

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 2. 7. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2013

Ing. Knyblová byla s účinností ode dne 2.7.2010 opětovně zvolena členkou předstaenstva a místopředsedou představenstva na další funkční období. do 13. 3. 2013 od 29. 11. 2010

Petýrkova 1959/11, Praha 4 - Chodov, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Zahradník CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 31. 1. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2013

Tobrucká 709/17, Praha 6, Česká republika

Ing. Olga Mihalčiková

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2007 - Poslední vztah: 10. 2. 2012

vznik členství: 23. 11. 2006

zánik členství: 23. 11. 2011

vznik funkce: 9. 1. 2007

zánik funkce: 23. 11. 2011

Chalabalova 1608/11, Praha 5, Česká republika

Ing. Zdeněk Zahradník CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2005 - Poslední vztah: 14. 5. 2008

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 29. 4. 2008

vznik funkce: 1. 2. 2005

Tobrucká 709/17, Praha 6, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2000 - Poslední vztah: 24. 3. 2005

vznik členství: 13. 1. 2000

zánik členství: 31. 1. 2005

vznik funkce: 13. 1. 2000

zánik funkce: 31. 1. 2005

Makovského 1341/12, Praha 6, Česká republika

Ing. Blanka Knyblová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2010

vznik členství: 2. 2. 1999

zánik členství: 1. 7. 2010

vznik funkce: 25. 3. 1999

zánik funkce: 1. 7. 2010

Petýrkova 1959/11, Praha 4 - Chodov, Česká republika

Ing. Evžen Skalický

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 10. 5. 2000

Gabčíkova 17, Praha 8, Česká republika

Ing. Olga Mihalčiková

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 7. 3. 2007

vznik členství: 26. 11. 1994

zánik členství: 23. 11. 2006

vznik funkce: 26. 6. 1996

zánik funkce: 23. 11. 2006

Chalabalova 1608/11, Praha 5, Česká republika

JUDr. František Kudrna

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 13. 8. 1999

Záhřebská 24, Praha 2, Česká republika

ing. Jiří Bém

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Levského 3l88/4, Praha 4, Česká republika

Olga Mihalčíková

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Chalabalova 1608/11, Praha 5, Česká republika

Judr František Kudrna

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Záhřebská 24, Praha 2, Česká republika

Ing. Vladimír Chudlařský CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1993 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Mirovická 1083, Praha 8, Česká republika

Ing. Milan Kohout

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1993 - Poslední vztah: 13. 8. 1999

Heranova 1542, Praha 5, Česká republika

ing. Jan Vrba

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1993 - Poslední vztah: 24. 4. 1995

Na Hanspaulce 8, Praha 6, Česká republika

Ing. Milan Krčmář

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1993 - Poslední vztah: 23. 11. 1994

Suchý vršek 2111, Nové Butovice, Česká republika

Ing. Jan Princ CSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 8. 7. 1993

r.č. 360729/035 do 8. 7. 1993 od 1. 10. 1992

Křivoklátská 345, Unhošť, Česká republika

JUDr. Jaroslav Polanský

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 8. 7. 1993

r.č. 501227/100 do 8. 7. 1993 od 1. 10. 1992

Hradecká 3, Praha 3, Česká republika

Ing. Pavel Machata

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 8. 7. 1993

r.č. 401207/023 do 8. 7. 1993 od 1. 10. 1992

Pod Kotlářkou 28, Praha 5, Česká republika

Zdeněk Bakala, Ba,Mba

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 24. 4. 1995

č.pasu 100207205 do 24. 4. 1995 od 1. 10. 1992

Wolkerova 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Marie Sládková

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 8. 7. 1993

r.č. 605104/1205 do 8. 7. 1993 od 1. 10. 1992

Závsí 12, Dirna, Česká republika

Za společnost je oprávněno jednat navenek představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti jednotliví členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj po dpis společně dva členové představenstva.

od 13. 2. 2015

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. 2. Za společnost můžou jednat i jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem. 3. Podepisování za společnost se děje tak, že k předtištěné, otištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné podle odst. 1 nebo osoba oprávněná podle odst. 2.

do 29. 1. 2014 od 13. 3. 2013

1. Jménem společnosti jedná vždy představenstvo nebo dva jeho členové, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. 2. Za společnost může jednat člen či členové představenstva samostatně, pokud je či jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni ředitel společnosti v rozsahu písemného pověření představenstva a rovněž jiné osoby na základě písemné plné moci udělené předs tavenstvem. 3. Podepisování za společnost se děje tak, že k předtištěné, otištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné podle odst. 1., nebo osoba oprávněná podle odstavce 2.

do 13. 3. 2013 od 23. 5. 2006

Zastupování a podepisování za společnost: Za společnost jedná představenstvo nebo dva jeho členové, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva, anebo samostatně člen či členové představenstva, kteří k tomuto účelu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně dva členové dozorčí rady, a to v záležitostech svěřených dozorčí radě k projednání a rozhodování obecně závaznými předpisy nebo stanovami společnosti, nebo c) ředitel společnosti ve všech věcech kromě práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti

do 23. 5. 2006 od 13. 8. 1999

Zastupování a podepisování za společnost: Za společnost jedná představenstvo nebo dva jeho členové, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva, anebo samostatně člen či členové představenstva, kteří k tomuto účelu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: a) předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo b) předseda nebo místopředseda dozorčí rady společně s jedním jejím dalším členem, a to v záležitostech svěřených dozorčí radě k projednání a rozhodování obecně závaznými předpisy nebo stanovami společnosti nebo c) ředitel společnosti nebo d) člen představenstva v rozsahu svého pověření nebo e) vedoucí pracovníci společnosti v rozsahu svého oprávnění

do 13. 8. 1999 od 14. 9. 1993

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 14. 9. 1993 od 1. 10. 1992

Další vztahy firmy PRISKO a.s.

Akcionáři

Ministerstvo financí, IČ: 00006947

Letenská 525/15, Česká republika, Praha, 118 00

od 7. 12. 2018

Ministerstvo financí, IČ: 00006947

Letenská 525/15, Česká republika, Praha, 118 00

do 7. 12. 2018 od 23. 5. 2015

Ministerstvo financí České republiky, IČ: 00006947

Letenská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 23. 5. 2015 od 6. 2. 2008

Česká konsolidační agentura, IČ: 70109966

Janovského, Česká republika, Praha 7, 170 06

do 6. 2. 2008 od 19. 6. 2002

Konsolidační banka Praha s.p.ú., IČ: 48118672

Janovského, Česká republika, Praha 7, 170 06

do 19. 6. 2002 od 13. 8. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 5. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Pronájem objektů a poskytování s tím spojených dalších služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 5. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).