Hlavní navigace

Teplárna Liberec, a.s.

Firma Teplárna Liberec, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 653, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 363 077 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

62241672

Sídlo:

Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec, 460 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 2. 1995

DIČ:

CZ62241672

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35301 Výroba tepla
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 653, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Teplárna Liberec, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Teplárna Liberec, a.s. do 17. 6. 2015 od 20. 1. 2015

Obchodní firma

Teplárna Liberec, a.s. do 20. 1. 2015 od 13. 2. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 13. 2. 1995

adresa

Dr. Milady Horákové 641/34a
Liberec 46001 od 17. 1. 2013

adresa

tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
Liberec 4 46001 do 17. 1. 2013 od 12. 7. 1996

adresa

tř. Dr. Milady Horákové 58
Liberec 46001 do 12. 7. 1996 od 13. 2. 1995

Předmět podnikání

rozvod a prodej plynu od 14. 5. 2001

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor od 14. 5. 2001

pronájem věcí movitých od 14. 5. 2001

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení od 27. 2. 1998

revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení od 27. 2. 1998

správa bytového a nebytového fondu od 25. 2. 1997

automatizované zpracování dat od 25. 2. 1997

účetnické práce od 25. 2. 1997

ekonomické a organizační poradenství od 25. 2. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 13. 2. 1995

výroba, rozvod a prodej tepla a činnosti s tím spojené od 13. 2. 1995

výroba, rozvod a prodej elektrické energie a činnosti s tím spo- jené od 13. 2. 1995

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a.s. rozhodla dne 14.2.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 290.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých) a je zcela splacen, se tímto zvyšuje o částku 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých), a to upsáním 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých) (Akcie). 2. Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Akcionářům společnosti nenáleží přednostní právo úpisu, protože emisní kurs nebude splácen v penězích. 4. Akcie bude nabídnuta k úpisu akcionáři - společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ: 27594301. 5. Emisní kurs upsané Akcie bude splacen nepeněžitým vkladem, který je ve výlučném vlastnictví společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ:27594301. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem, vypracovaným společností TPA Valuation & Advisory s.r.o. dne 13. 2. 2018 č. 1/979/2018, na částku 73.077.000,-- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: Věci nemovité, které se zapisují do katastru nemovitostí, tj.: a) pozemky a budovy v katastrálním území Liberec, mimo jiné zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 11153 pro obec Liberec a katastrální území Liberec, tj.: - pozemek 3823/7 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek 3823/26 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/16 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (adminis.) stojící na pozemku parc. č. 3823/16 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/20 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova č.p. 634 (adminis.), která je součástí pozemku parc. č. 3823/20 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/21 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/22 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/23 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/24 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/53 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (výroba), která je součástí pozemku parc. č. 3823/53 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; b) pozemky a budovy v katastrálním území Františkov u Liberce, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 681 pro obec Liberec a katastrální území Františkov u Liberec, tj. pozemek par c. č. 1029/3 (ostatní plocha) a pozemek parc. č. 1029/12 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Františkov u Liberce a budova bez čp/če (tech.vyb), která je součástí pozemku parc. č. 1029/12 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Františkov u Liberce; c) pozemek parc. č. 206/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Vesec u Liberce, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 2252 pro obec Liberec a katastrální území Vesec u Liberce; d) pozemek parc. č. 442/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Rochlice u Liberce, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 1584 pro obec Liberec a katastrální území Rochlice u Libe rce; Věci movité a stavby (nezapisované do katastru nemovitostí) nacházející se na území města Liberec, v podobě technologických funkčních celků, které lze využít k činnosti teplárny, když kompletní identifikace těchto věcí v členění odpovídajícímu účetní evid enci společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ: 27594301 tvoří přílohu číslo čtyři notářského zápisu NZ 140/2018. 6. Nebude-li Akcie upsána ENERGIE Holding a.s., nebude nabídnuta k dalšímu upsání. Jiné způsoby upsání (tj. upsání bez využití přednostního práva ENERGIE Holding a.s., upsání na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ dále jen ZOK) se nepřipouští. 7. ENERGIE Holding, a.s., bude povinna vnést nepeněžitý vklad do společnosti do 3 dnů od upsání Akcie. 8. Akcie bude upsána na základě smlouvy mezi ENERGIE Holding a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., dle § 479 ZOK. 9. V případě, že ENERGIE Holding, a.s., neupíše Akcii za podmínek tohoto usnesení, toto usnesení valné hromady se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. 10. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu dojde ke změně článku 4. odst. 4.1 stanov, který bude nově znít: Základní kapitál společnosti činí 363.077.000 Kč (slovy: tři sta šedesát tři miliónů sedmdesát sedm tisíc korun českých) a je rozdělen na 10 1 ks kmenových akcií na jméno. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Nominální hodnota 1 ks akcie číslo 1-100 je 2 900 000 Kč (slovy: dva milióny devět set tisíc korun českých) a nominální hodnota 1 ks akcie číslo 101 je 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliónů sedmdesát sedm tisíc korun českých). od 14. 2. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 363 077 000 Kč

od 14. 2. 2018

Základní kapitál

vklad 290 000 000 Kč

do 14. 2. 2018 od 14. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 14. 4. 2010 od 21. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 21. 9. 1999 od 13. 2. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 73 077 000 Kč, počet: 1 od 14. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 2 900 000 Kč, počet: 100 od 6. 6. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 2 900 000 Kč, počet: 100 do 6. 6. 2014 od 14. 4. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 100 do 14. 4. 2010 od 27. 2. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 50 000 do 27. 2. 1998 od 13. 2. 1995

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Jan Sedláček

Předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2020

Metelkova 514/9, Liberec, 460 01, Česká republika

Petr Heincl

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 1. 10. 2016

vznik funkce: 14. 2. 2018

Názovská 3253/4, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  TERMIZO a.s.

  Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec, 460 07

Historické vztahy

Ing. Jan Sedláček

Předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2020 - Poslední vztah: 14. 10. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2020

Zámecká 440, Frýdlant, 464 01, Česká republika

Ing. Martin Pěnčík

Předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2019 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 2. 1. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2020

Zámecký vrch 1400, Liberec, 463 11, Česká republika

Vladimír Kravjanský

Předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 1. 11. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 14. 2. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Masarykovo náměstí 5, Benešov, 256 01, Česká republika

Vladimír Kravjanský

Předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 1. 11. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 14. 2. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Masarykovo náměstí 5, Benešov, 256 01, Česká republika

Mgr. Ing. Tomáš Mičánek

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 30. 10. 2017

zánik členství: 14. 2. 2018

Slovinská 686/16, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Tomáš Mičánek

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 30. 10. 2017

zánik členství: 14. 2. 2018

Slovinská 686/16, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Kravjanský

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2017

Masarykovo náměstí 5, Benešov, 256 01, Česká republika

Vladimír Kravjanský

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2017

Masarykovo náměstí 5, Benešov, 256 01, Česká republika

Petr Heincl

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 1. 10. 2016

Názovská 3253/4, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Heincl

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 1. 10. 2016

Názovská 3253/4, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Vencour

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 14. 2. 2018

Jana Hroudy 492, Poříčany, 289 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Vencour

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 14. 2. 2018

Jana Hroudy 492, Poříčany, 289 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Žížala

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 31. 3. 2017

zánik členství: 14. 2. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2017

zánik funkce: 14. 2. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 31. 3. 2017

zánik členství: 14. 2. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2017

zánik funkce: 14. 2. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Pantůček

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 31. 10. 2017

vznik funkce: 27. 3. 2017

zánik funkce: 31. 10. 2017

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pantůček

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 31. 10. 2017

vznik funkce: 27. 3. 2017

zánik funkce: 31. 10. 2017

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pantůček

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 27. 3. 2017

vznik funkce: 6. 2. 2017

zánik funkce: 27. 3. 2017

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pantůček

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 27. 3. 2017

vznik funkce: 6. 2. 2017

zánik funkce: 27. 3. 2017

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Pavel Bernát

Člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 27. 3. 2017

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  TERMIZO a.s.

  Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec, 460 07

Ing. Pavel Bernát

Člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 27. 3. 2017

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  TERMIZO a.s.

  Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec, 460 07

Ing. Pavel Bernát

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

zánik členství: 6. 2. 2017

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  TERMIZO a.s.

  Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec, 460 07

Ing. Pavel Bernát

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

zánik členství: 6. 2. 2017

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  TERMIZO a.s.

  Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec, 460 07

Ing. Jaroslav Pantůček

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

zánik členství: 6. 2. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2017

zánik funkce: 6. 2. 2017

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pantůček

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

zánik členství: 6. 2. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2017

zánik funkce: 6. 2. 2017

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pantůček

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2017

vznik členství: 15. 11. 2016

zánik členství: 19. 12. 2016

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pantůček

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2017

vznik členství: 15. 11. 2016

zánik členství: 19. 12. 2016

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Petr Heincl

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

Vsetín 375, 755 01, Česká republika

Petr Heincl

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

Vsetín 375, 755 01, Česká republika

Ing. Jan Vencour

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 1. 10. 2016

Jana Hroudy 492, Poříčany, 289 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Vencour

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 1. 10. 2016

Jana Hroudy 492, Poříčany, 289 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Vencour

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

Jana Hroudy 492, Poříčany, 289 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Vencour

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

Jana Hroudy 492, Poříčany, 289 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Bernát

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2017

vznik členství: 30. 9. 2015

zánik členství: 14. 11. 2016

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  TERMIZO a.s.

  Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec, 460 07

Ing. Pavel Bernát

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2017

vznik členství: 30. 9. 2015

zánik členství: 14. 11. 2016

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  TERMIZO a.s.

  Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec, 460 07

Ing. Libor Žížala

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 30. 3. 2017

vznik funkce: 30. 3. 2012

zánik funkce: 30. 3. 2017

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 30. 3. 2017

vznik funkce: 30. 3. 2012

zánik funkce: 30. 3. 2017

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Mgr. Ondřej Petrovský

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 25. 9. 2017

Haškova 978/24, Liberec, 460 06, Česká republika

Mgr. Ondřej Petrovský

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 25. 9. 2017

Haškova 978/24, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Filip Galnor

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 25. 9. 2017

Letná 511/35, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Filip Galnor

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 8. 1. 2015

zánik členství: 25. 9. 2017

Letná 511/35, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Jitka Holčáková MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2017

vznik členství: 15. 1. 2014

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 15. 1. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2016

Boženy Němcové 2894, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Jitka Holčáková MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2017

vznik členství: 15. 1. 2014

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 15. 1. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2016

Boženy Němcové 2894, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Vladimír Pitín

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 16. 6. 2016

Kafkova 681/30, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pitín

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 16. 6. 2016

Kafkova 681/30, Praha, 160 00, Česká republika

Tomáš Balcar

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 15. 1. 2014

vznik funkce: 11. 6. 2013

zánik funkce: 15. 1. 2014

Mlýnská 1410/46a, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Jitka Kafková

člen

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 29. 9. 2015

Podvinný mlýn 2283/18, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Libor Žížala

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 30. 3. 2012

vznik funkce: 30. 3. 2012

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Mgr. Jiří Procházka

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 25. 1. 2013

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 14. 12. 2012

Prosná 584, Praha, 190 11, Česká republika

Ing. Tomáš Hampl

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 8. 1. 2015

Purkyňova 594/29, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Vladimír Pitín

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

Kafkova 30, Praha, 160 00, Česká republika

Bc. Martin Čáslavka

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 18. 2. 2011

zánik členství: 16. 6. 2011

Novákových 1817/30a, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jana Kašparová

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 18. 2. 2011

zánik členství: 8. 1. 2015

Charbinská 233, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Mgr. Stanislav Cvrček

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 18. 2. 2011

Přímá 278, Liberec XXI - Krásná Studánka, 460 01, Česká republika

Tomáš Buzín

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 18. 9. 2008

zánik členství: 30. 3. 2012

Berounská 269, Liberec XII, 460 14, Česká republika

Ing. Libor Žížala

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 10. 1. 2007

zánik členství: 30. 3. 2012

vznik funkce: 18. 9. 2008

zánik funkce: 30. 3. 2012

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Ing. Bohumír Fíla

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 18. 9. 2008

zánik členství: 16. 6. 2011

Zelenohorská 428/78, Plzeň, 317 00, Česká republika

Ing. Tomáš Balcar

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 4. 3. 2008

zánik členství: 1. 3. 2013

vznik funkce: 18. 9. 2008

zánik funkce: 1. 3. 2013

Mlýnská 1410/46A, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Krutský

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 18. 2. 2011

Buková 229, Liberec XXXII, 460 02, Česká republika

Ing. Tomáš Balcar

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 4. 3. 2008

Mlýnská 1410/46A, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Stehlík

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 18. 9. 2008

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 18. 9. 2008

Evropská 673/158, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Stanislav Cvrček

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 17. 3. 2009

Přímá 278, Liberec XXI - Krásná Studánka, 460 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Krutský

Člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2006

Buková 229, Liberec XXXII - Radčice, 460 02, Česká republika

Ing. Pavel Herites

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 10. 1. 2007

zánik členství: 4. 3. 2008

Novoveská 1464/50, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Stehlík

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 25. 4. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2007

Evropská 673/158, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Herites

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 10. 1. 2007

vznik funkce: 10. 1. 2007

zánik funkce: 25. 4. 2007

Novoveská 1464/50, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Mgr. Roman Mendrygal

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 10. 1. 2007

zánik členství: 18. 9. 2008

Tísek 260, 742 94, Česká republika

Ing. Libor Žížala

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 10. 1. 2007

zánik členství: 18. 9. 2008

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, Česká republika

Ing. Petr Jeník

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 10. 1. 2007

Tlustého 2042, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Pavel Ondra

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 10. 1. 2007

vznik funkce: 21. 9. 2005

zánik funkce: 10. 1. 2007

Havlišova 2333/4, Brno, 612 00, Česká republika

Zdeněk Kožešník

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 25. 4. 2007

zánik funkce: 13. 3. 2002

V Lučinách 618, Liberec XXV, Česká republika

ing. Libor Zapletal

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 13. 3. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2002

Tererova 1358, Praha 4, Česká republika

ing. Libor Zapletal

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 3. 5. 2007

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 21. 9. 2005

vznik funkce: 19. 6. 2002

zánik funkce: 21. 9. 2005

Tererova 1358, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Drda

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 31. 7. 2002

zánik členství: 31. 10. 2003

Slovanské údolí 237/4, Liberec 14, Česká republika

Ing. Viktor Miškovský

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 5. 2007

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 30. 11. 2005

Seydlerova 2152/1, Praha 5, Česká republika

Ing. Viktor Miškovský

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2005 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik členství: 19. 6. 2002

Volutová 2517/4, Praha 5, Česká republika

MUDr. Jaroslav Krutský

Člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 21. 6. 2001

B. Němcové 499/4, Liberec, 460 01, Česká republika

ing. Libor Zapletal

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2005 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 19. 6. 2002

Tererova 1358, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 31. 7. 2002

Vřesová 119, Liberec 16, Česká republika

Stanislav Cvrček

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2004 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik funkce: 26. 11. 2003

Zhořelecká 1328, Liberec 1, 460 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Krutský

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 10. 5. 2005

vznik členství: 21. 6. 2001

Na Rybníčku 146/8, Liberec, Česká republika

Zdeněk Kožešník

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 21. 6. 2001

V Lučinách 618, Liberec XXV, Česká republika

Luboš Jarolímek

Předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 10. 5. 2005

vznik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 21. 6. 2001

3240 Shannon Court Hayward CA, 94541, USA, v ČR Praha 6 - Nebušice, K Vizerce 303, PSČ 160 00, Česká republika

ing. Libor Zapletal

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 10. 5. 2005

vznik členství: 21. 6. 2001

Tererova 1358, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Mašinda

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 10. 1. 2007

K Dálnici 723, Praha 10- Uhříněves, Česká republika

Ing. Jiří Drda

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 10. 5. 2005

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 19. 6. 2002

Slovanské údolí 237/4, Liberec 14, Česká republika

MUDr. Jaroslav Krutský

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2001 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 22. 6. 2000

zánik členství: 21. 6. 2001

Na Rybníčku 146/8, Liberec, Česká republika

Luboš Jarolímek

Předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 12. 6. 1997

zánik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 29. 5. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2001

3240 Shannon Court Hayward CA 94541, USA v ČR: Praha 1, Celetná 23, Česká republika

Ing. Jan Mašinda

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 29. 5. 1998

zánik členství: 21. 6. 2001

K Dálnici 723, Praha 10 - Uhříněves, Česká republika

Josef Vanžura

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 12. 6. 1997

zánik členství: 18. 4. 2001

Pyšná 4, Jirkov, Česká republika

Ing. Jiří Drda

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 12. 6. 1997

zánik členství: 21. 6. 2001

Slovanské údolí 237/4, Liberec 14, Česká republika

Luboš Jarolímek

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

3240 Shannon Court Hayward CA 94541, USA v ČR: Praha 1, Celetná 23, Česká republika

Vladimír Prerad

Předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

123 Mona Lisa Str., San Diego, California, USA v ČR: Praha 5, Na srpečku 6/365, Česká republika

Zdeněk Kožešník

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 12. 6. 1997

zánik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 12. 6. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2001

V Lučinách 618, Liberec XXV, Česká republika

Ing. Jiří Ježek

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 14. 5. 2001

Pod Ještědem 287, Liberec 19, Česká republika

Zdeněk Kožešník

Předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

U Libeny 605, Liberec, Česká republika

Ing. Jaroslav Richtr

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Česká 649, Most, Česká republika

Ing. Ladislav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Tolstého 1251/51, Ústí nad Labem-Střekov, Česká republika

Ing. Jiří Drda

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Slovanské údolí 4, Liberec 1, Česká republika

Ing. Jiří Ježek

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Pod Ještědem 287, Liberec XIX., Česká republika

Ing. Jiří Ježek

Člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Pod Ještědem 287, Liberec XIX., Česká republika

Ing. Ladislav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Tolstého 1251/51, Ústí nad Labem-Střekov, Česká republika

Zdeněk Kožešník

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 1996 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

U Libeny 605, Liberec, Česká republika

Ing. Jaroslav Richtr

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Česká 649, Most, Česká republika

Ing. Jiří Drda

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Slovanské údolí 4, Liberec l, Česká republika

Ing. Josef Novák

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 12. 7. 1996

Fr. Malíka 1016, Most, Česká republika

Ing. Jiří Ježek

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 12. 7. 1996

Kyjevské nám. 3/6, Liberec 6, Česká republika

Zdeněk Kožešník

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 3. 1996

U Libeny 605, Liberec, Česká republika

Společnost zastupují společně dva členové představenstva.

od 14. 2. 2018

Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnos t se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí tyto osoby svůj podpis.

do 14. 2. 2018 od 5. 1. 2015

Způsob sjednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Podep isování jménem společnosti se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 5. 1. 2015 od 11. 11. 2008

Jménem společnosti jsou oprávnění jednat buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří. Toto pověření musí být písemné a podepsané nejméně třemi členy představestva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. Jménem společnosti podepisuje též prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. Prokurista nebo prokuristé tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

do 11. 11. 2008 od 27. 2. 1998

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva a dva čle- nové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že oprávněné osoby připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 27. 2. 1998 od 13. 2. 1995

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Jiří Lenkvík

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 11. 12. 2018

Pod Ještědem 295, Liberec, 460 08, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vítězslav Kvapil

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 11. 12. 2018

Chelčického 292/3, Liberec, 460 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Pantůček

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2018

vznik členství: 31. 10. 2018

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jörg Lüdorf

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 26. 6. 2018

Bussardweg 10, Königsbach-Stein, 752 03, Spolková republika Německo

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Prokop MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

Pod Mezí 98, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  IROMEZ s.r.o.

  Pod Náspem 2005, Pelhřimov, 393 01

 • člen dozorčí rady

  CTZ s.r.o.

  Sokolovská 572, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Martin Drinka

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 14. 2. 2018

Španielova 1263/13, Praha, 163 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Pantůček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 20. 11. 2018

vznik členství: 1. 8. 2018

zánik členství: 31. 10. 2018

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Ing, Libor Žížala

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 14. 2. 2018

zánik členství: 26. 6. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Mgr. Ing. Tomáš Mičánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 14. 2. 2018

zánik členství: 31. 7. 2018

Slovinská 686/16, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Filip Galnor

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 14. 2. 2018

zánik členství: 11. 12. 2018

Letná 511/35, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Filip Galnor

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 14. 2. 2018

zánik členství: 11. 12. 2018

Letná 511/35, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing, Libor Žížala

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 14. 2. 2018

zánik členství: 26. 6. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Mgr. Ondřej Petrovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 14. 2. 2018

zánik členství: 11. 12. 2018

Haškova 978/24, Liberec, 460 06, Česká republika

Mgr. Ondřej Petrovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 14. 2. 2018

zánik členství: 11. 12. 2018

Haškova 978/24, Liberec, 460 06, Česká republika

Mgr. Ing. Tomáš Mičánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 14. 2. 2018

zánik členství: 31. 7. 2018

Slovinská 686/16, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Martin Hanke

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 23. 3. 2016

zánik členství: 14. 2. 2018

Na Pískovně 646/2, Liberec, 460 14, Česká republika

JUDr. Martin Hanke

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 23. 3. 2016

zánik členství: 14. 2. 2018

Na Pískovně 646/2, Liberec, 460 14, Česká republika

Ing. Petr Šourek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 18. 2. 2011

zánik členství: 23. 3. 2016

Na Jezírku 622/17, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Jiří Koptík

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 11. 2014

zánik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 28. 11. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2018

Luční 101, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Jiří Koptík

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 11. 2014

zánik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 28. 11. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2018

Luční 101, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Viktor Walter

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 2. 2018

Polní 366/15, Liberec, 460 01, Česká republika

Viktor Walter

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 2. 2018

Polní 366/15, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Martin Drinka

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 28. 11. 2014

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 28. 11. 2014

Španielova 1263/13, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Martin Drinka

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 12. 2. 2014

zánik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 12. 2. 2014

zánik funkce: 2. 6. 2014

Španielova 1263/13, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 12. 2. 2014

vznik funkce: 30. 3. 2012

zánik funkce: 12. 2. 2014

Patočkova 1632/55, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Šourek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 18. 2. 2011

Na Jezírku 622/17, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2009 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 30. 9. 2009

zánik členství: 18. 2. 2011

Boženy Němcové 499/4, Liberec 5, 460 05, Česká republika

Martina Bartoňová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

Frimlova 344/1, Liberec 5, 460 05, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 30. 9. 2009

Boženy Němcové 499/4, Liberec 5, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 10. 1. 2007

zánik členství: 30. 3. 2012

vznik funkce: 10. 1. 2007

zánik funkce: 30. 3. 2012

Patočkova 1632/55, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Antonín

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 10. 1. 2007

Sadová 335/19, Adamov, 679 04, Česká republika

Ing. Roman Kočár

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2005 - Poslední vztah: 3. 5. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 1. 3. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2006

Jožky Jabůrkové 1561/1, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Aleš Novák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 24. 2. 2005

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 1. 3. 2002

vznik funkce: 11. 7. 2001

zánik funkce: 1. 3. 2002

10 Lafayette St. Moin 11, Buffalo NY 14203, USA

Ing. Jan Nechvátal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2001 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 22. 6. 2000

zánik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 17. 7. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2001

Čsl. armády 2173, Most, Česká republika

Ing. Dagmar Machová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 14. 5. 2001

J. Mánesa 736, Most - Souš, Česká republika

Jaroslav Urban

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 1999

zánik členství: 22. 5. 2009

Irkutská 222, Liberec 19, Česká republika

Jiří Vacek

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 10. 6. 1999

zánik členství: 16. 6. 2004

Vrchlického 317/14, Liberec 13, Česká republika

Ing. Dagmar Machová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

J. Mánesa 736, Most - Souš, Česká republika

Ing. Petr Seifert

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

Pražská 152/38, Liberec 2, Česká republika

Ing. Jitka Šulcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 9. 1999

Ježkova 912/7, Liberec 6, Česká republika

Ing. Jitka Šulcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Ježkova 912/7, Liberec 6, Česká republika

Ing. Petr Seifert

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Pražská 152/38, Liberec 2, Česká republika

Ing. Dagmar Machová

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

J. Mánesa 736, Most - Souš, Česká republika

Další vztahy firmy Teplárna Liberec, a.s.

Historické vztahy

Zdeněk Kožešník

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 2. 2. 2000

V Lučinách 618, Liberec XXV, Česká republika

Zdeněk Kožešník

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

U Libeny 605, Liberec 25, Česká republika

Zdeněk Kožešník

První vztah: 19. 3. 1996 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

U Libeny 605, Liberec 25, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 2. 1995

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 11. 2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 10. 2009
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 10. 2009
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 10. 2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 2. 2002
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 3. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 2. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).