Hlavní navigace

TERMIZO a.s.

Firma TERMIZO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 793, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 13 890 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64650251

Sídlo:

Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 2. 1996

DIČ:

CZ64650251

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

35110 Výroba elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35301 Výroba tepla
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38320 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46770 Velkoobchod s odpadem a šrotem
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 793, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

TERMIZO a.s. od 13. 5. 2015

Obchodní firma

TERMIZO a.s. do 13. 5. 2015 od 1. 4. 2015

Obchodní firma

TERMIZO a.s. do 1. 4. 2015 od 19. 2. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 19. 2. 1996

adresa

Dr. Milady Horákové 571/56
Liberec 46007 od 12. 10. 2016

adresa

Dr. Milady Horákové 571
Liberec 46006 do 12. 10. 2016 od 13. 2. 2003

adresa

tř. Dr. Milady Horákové 115/65
Liberec 46006 do 13. 2. 2003 od 12. 11. 1998

adresa

Palachova 504/7
Liberec do 12. 11. 1998 od 19. 2. 1996

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 10. 2010

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd do 25. 10. 2010 od 9. 8. 2007

provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu od 8. 3. 2004

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 13. 2. 2003

výroba tepla od 13. 2. 2003

výroba elektřiny od 13. 2. 2003

nakládání s odpady do 25. 10. 2010 od 13. 2. 2003

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 13. 2. 2003 od 19. 2. 1996

Ostatní skutečnosti

Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zcela podřizuje zákonu o obchodních korporacích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obc hodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. od 30. 10. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 23. 10. 2014 od 6. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 23. 10. 2014 od 6. 3. 2014

Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.500.000,-Kč(slovy Dvanáctmilionůpětset- tisíc korun českých) upsáním nových akcií společnosti předem určeným zájemcem a s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů upsat příslušnou část akcií,a to za následujících podmínek: a)částka zvýšení- zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 12.500.000,-Kč (slovy Dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) b)přípustnost upsání v rozsahu přesahujícím navrhované zvýšení základního kapitálu- upisování nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu,tj.nad částku 12.500.000,-Kč (dvanáctmilio- nůpětsettisicí korun českých) se nepřipouští. c) počet,jmenovitá hodnota, druh,forma,podoba upisovaných akcií - základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 1250 (jedentisícdvěstepadesát)kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno,o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (de- settisíc korun českých).(dále jen Nové akcie).Celková jmenovitá hodnota nové emise akcií je 12.500.000,-Kč(slovy dvanáctmilionů- pětsettisíc korun českých) d)vyloučení přednostního práva- přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upsání Nových akcií v důležitém zájmu společnosti a v souladu s rozhodnutím této mimořádné valné hro- mady vylučuje. e)určení osoby zájemce o upsání akcií-všechny Nové akcie upíše předem určený zájemce, a to společnost ČP finanční služby a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, 140 21 Praha č,IČ 26117193 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B,vložce 6157 (dále jen Zájemce) f)způsob upsání akcií-upsání Nových akcií Zájemcem bude ve smyslu ust.§203 odst.4 Obch.zák.provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku ve smlouvě o upsání akcií s tím,že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazova- cí podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejtříku. g)lhůta pro upsání akcií-do dvou pracovních dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společ- nosti Zájemce k upsání Nových akcií a zašle mu návrh smlouvy o upsání akcií s tím,že Zájemci bude k upsání(podpisu smlouvy o upsání akcií)poskytnuta lhůta patnácti dnů ode dne doručení ná- vrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že přesný termín podpisu smlouvy o upsání akcií bude dohodnout mezi společností a Zájemcem a v případě, že by k takovéto dohodě nedošlo,může se Zájemce dostavit do místa pro upsání akcií v kterýkoli pracovní den průběhu lhůty,a to v době mezi 8.00 a 15.00 a ve smlouvě o upsání akcií bude stanovena lhůta pěti pracovních dnů pro splacení celého emisního kursu Nových akcií Zájemcem. h)místo pro upsání akcií- Nové akcie společnosti budou upsány (smlouva o upsání akcií bude podepsána)v sídle společnosti na adrese tř.Dr.M.Horákové 115/65,460 06 Liberec. i)výše emisního kursu akcií- emisní kurs každé z Nových akcií se stanoví ve výši 10.000,-Kč(slovy desettisíc korun českých).Celková výše emisního kursu všech Nových akcií činí 12.500.000,-Kč(slovy dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých). j)lhůta pro splacení emisního kursu akcií- emisní kurs Nových akcií je platný ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií(podpisu smlouvy o upsání akcií) k)způsob splacení emisního kursu akcií- emisní kurs Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem Zájemce na zvláštní účet společ- nosti č.100 502 6028/2400 u eBanky a.s.Praha,přičemž za splacení se považuje připsání příslušné částky ve prospěch tohoto účtu. do 28. 8. 2003 od 7. 5. 2003

Akcie jsou kmenové. do 13. 2. 2003 od 12. 11. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 13 890 000 Kč

od 28. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 1 390 000 Kč

do 28. 8. 2003 od 12. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 1 390 000 Kč

do 12. 11. 1998 od 19. 2. 1996
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 389 od 23. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 389 do 23. 10. 2014 od 12. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 389 do 12. 5. 2014 od 28. 8. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 139 do 28. 8. 2003 od 13. 2. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 139 do 13. 2. 2003 od 19. 2. 1996

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Pavel Bernát

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2020

vznik členství: 3. 1. 2020

vznik funkce: 3. 1. 2020

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Petr Heincl

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2019

Názovská 3253/4, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Místopředseda představenstva

  Teplárna Liberec, a.s.

  Dr. Milady Horákové 641/34A, Liberec Liberec IV-Perštýn, 460 01

Historické vztahy

Petr Heincl

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 25. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 3. 10. 2016

zánik funkce: 1. 10. 2019

Názovská 3253/4, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Bernát

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2020

vznik členství: 3. 1. 2017

zánik členství: 3. 1. 2020

vznik funkce: 3. 1. 2017

zánik funkce: 3. 1. 2020

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Petr Heincl

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

Pod Rapidem 2473/20, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Heincl

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

Pod Rapidem 2473/20, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Vencour

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 10. 2016

vznik členství: 18. 7. 2016

zánik členství: 30. 9. 2016

Jana Hroudy 492, Poříčany, 289 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Vencour

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 10. 2016

vznik členství: 18. 7. 2016

zánik členství: 30. 9. 2016

Jana Hroudy 492, Poříčany, 289 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Bernát

předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 3. 1. 2014

vznik funkce: 3. 1. 2014

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Ing. Pavel Bernát

předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 3. 1. 2014

vznik funkce: 3. 1. 2014

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Ing. Vladimír Pitín

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 18. 7. 2013

zánik členství: 18. 7. 2016

vznik funkce: 18. 7. 2013

zánik funkce: 18. 7. 2016

Kafkova 681/30, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2009 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 26. 7. 2011

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Pavel Bernát

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2009 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 2. 1. 2009

zánik členství: 2. 1. 2014

vznik funkce: 2. 1. 2009

zánik funkce: 2. 1. 2014

Vizovická 311, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Marek Herold

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 14. 2. 2007

zánik členství: 26. 7. 2011

Za kovárnou 422/19, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Bernát

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2009

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 1. 1. 2009

vznik funkce: 14. 2. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2009

Vizovická 311, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 12. 2009

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 22. 4. 2009

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Libor Táborský

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2007

vznik členství: 31. 10. 2002

zánik členství: 14. 2. 2007

vznik funkce: 31. 10. 2002

zánik funkce: 14. 2. 2007

Klášterského 255/12, Liberec 10, Česká republika

Ing. Pavel Bernát

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

Vizovická 311, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Ing. Libor Táborský

předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 8. 3. 2004

vznik členství: 31. 10. 2002

vznik funkce: 31. 10. 2002

Klášterného 255/12, Liberec 10, Česká republika

Ing. Milan Průcha

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 8. 3. 2004

vznik členství: 31. 10. 2002

zánik členství: 1. 1. 2004

Mařanova 333, Liberec 23, Česká republika

Ing. Jiří Drda

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2004

vznik členství: 31. 10. 2002

zánik členství: 22. 4. 2004

Slovanské údolí 237/4, Liberec 14, Česká republika

MVDr. Petr Krobot

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2003 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 25. 7. 2000

zánik členství: 31. 10. 2002

Wolkerova 275/5, Liberec 15, 460 15, Česká republika

Ing. Jiří Kuchař

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2003 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 31. 10. 2002

Na Kačírku 454/13, Liberec 6, 460 01, Česká republika

Ing. Roman Uzel

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 23. 2. 1999

zánik členství: 31. 10. 2002

Sametová 717, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 25. 7. 2000

Vřesová 119, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Ing. Josef Nadrchal

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 21. 1. 2000

Pod Ještědem 289, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Stanislav Cvrček

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 29. 6. 2001

Zhořelecká 1328, Liberec 1, 460 01, Česká republika

Jindřich Prokš

Člen představenstva

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 14. 1. 2000

Hvězdná 483/5, Liberec 5, 460 01, Česká republika

Jindřich Prokš

Člen představenstva

První vztah: 28. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Kominická 601, Liberec 4, Česká republika

RNDr. Zdeněk Kadlas

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 1. 2000

Haškova 978, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Doc.ing. Jaroslav Hyžík

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

U Uranie 15/1346, Praha 7, Česká republika

František Nyč

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 1. 2000

Nad kyselkou 648, Liberec, 463 11, Česká republika

Ing. Milan Faltus

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Tichá 557, Hrádek nad Nisou, 463 34, Česká republika

Antonín Samek

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 1. 2000

Mánesova 567, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, Česká republika

Ing. Jiří Drda

Předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 23. 2. 1999

zánik členství: 31. 10. 2002

vznik funkce: 23. 2. 1999

zánik funkce: 31. 10. 2002

Slovanské údolí 237/4, Liberec 14, Česká republika

Vladimír Kahánek

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 23. 2. 1999

zánik členství: 31. 10. 2002

vznik funkce: 23. 2. 1999

zánik funkce: 31. 10. 2002

Husova 779, Smržovka, Česká republika

Ing. Michael Canov

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 23. 2. 1999

zánik členství: 31. 10. 2002

Střelecký vrch 666, Chrastava, Česká republika

JUDr. Jiří Kozák

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 28. 11. 1996

Květnové rev. 324, Liberec, 460 13, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Představenstvo navenek zastupují jeho členové samostatně. Při podepisování za společnost připojí člen představenstva k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti svůj podpis.

od 30. 10. 2015

Za společnost jedná představenstvo; představenstvo navenek zastupují dva jeho členové společně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 30. 10. 2015 od 23. 10. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo navenek jménem společnosti jednají dva jeho členové společně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 23. 10. 2014 od 7. 8. 2013

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti samostatně. Společnost může zavazovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 7. 8. 2013 od 25. 10. 2010

Jménem společnosti jednají společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva. V případě udělení prokury je oprávněn každý prokurista jednat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. Prokurista navíc připojí dodatek označující prokuru.

do 25. 10. 2010 od 8. 3. 2004

Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, a to předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. V případě udělení prokury prokurista samostatně. Podepisovat se děje za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva nebo prokurista svůj podpis s uvedením funkce.

do 8. 3. 2004 od 13. 2. 2003

Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, a to předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. V případě udělení prokury, prokurista, resp. předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování se děje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva nebo prokurista svůj podpis s uvedením funkce.

do 13. 2. 2003 od 14. 1. 2000

Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, a to předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva svůj podpis.

do 14. 1. 2000 od 19. 2. 1996

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Jörg Lüdorf

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 20. 7. 2018

Bussardweg 10, Königsbach-Stein, 752 03, Spolková republika Německo

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Pantůček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 20. 7. 2018

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jörg Lüdorf

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

Bussardweg 10, Königsbach-Stein, 752 03, Spolková republika Německo

Ing. Libor Žížala

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2018 - Poslední vztah: 18. 6. 2018

vznik členství: 31. 3. 2018

zánik členství: 30. 5. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Jiří Koptík

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2018 - Poslední vztah: 18. 6. 2018

vznik členství: 10. 2. 2018

zánik členství: 30. 5. 2018

vznik funkce: 10. 2. 2018

zánik funkce: 30. 5. 2018

Luční 101, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 30. 3. 2015

zánik členství: 30. 3. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 30. 3. 2015

zánik členství: 30. 3. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 30. 3. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 2. 10. 2015

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Jiří Koptík

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 9. 2. 2015

zánik členství: 9. 2. 2018

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 9. 2. 2018

Luční 101, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Jitka Kafková MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2015 - Poslední vztah: 13. 5. 2015

vznik členství: 26. 7. 2014

zánik členství: 11. 3. 2015

Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  OPATHERM a.s.

  Horní náměstí 283/58, Opava Město, 746 01

Ing. Jiří Koptík

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 9. 2. 2015

zánik členství: 9. 2. 2018

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 9. 2. 2018

Luční 101, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Jitka Kafková MBA.

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 4. 2015

vznik členství: 26. 7. 2014

vznik funkce: 26. 7. 2014

zánik funkce: 10. 2. 2015

Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jitka Kafková MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 26. 7. 2011

zánik členství: 25. 7. 2014

vznik funkce: 13. 2. 2014

zánik funkce: 25. 7. 2014

Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  OPATHERM a.s.

  Horní náměstí 283/58, Opava Město, 746 01

Ing. Jitka Kafková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 15. 3. 2014

vznik členství: 26. 7. 2011

Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Libor Žížala

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 13. 5. 2015

vznik členství: 29. 3. 2012

zánik členství: 29. 3. 2015

vznik funkce: 29. 3. 2012

zánik funkce: 29. 3. 2015

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2014

vznik členství: 26. 7. 2011

zánik členství: 12. 2. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2011

zánik funkce: 12. 2. 2014

Patočkova 1632/55, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kovářík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 1. 2012

vznik členství: 26. 7. 2011

zánik členství: 6. 12. 2011

vznik funkce: 15. 8. 2011

zánik funkce: 6. 12. 2011

Československé Armády 366, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Jitka Kafková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 26. 7. 2011

Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kovářík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 26. 7. 2011

Československé Armády 366, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 26. 7. 2011

Patočkova 1632/55, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jan Řehák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 15. 11. 2007

zánik členství: 26. 7. 2011

Jugoslávská 670/7, Praha 2, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 15. 11. 2007

zánik členství: 26. 7. 2011

Boženy Němcové 499/4, Liberec 5, Česká republika

Ing. Karel Pražák

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 15. 11. 2007

zánik členství: 26. 7. 2011

vznik funkce: 15. 11. 2007

zánik funkce: 26. 7. 2011

Otradovická 730/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Řehák

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 31. 10. 2002

zánik členství: 31. 10. 2007

Olšová 420, Trutnov, 541 01, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 31. 10. 2002

zánik členství: 31. 10. 2007

Vřesová 119, Liberec 16, Česká republika

Ing. Karel Pražák

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 31. 10. 2002

zánik členství: 31. 10. 2007

vznik funkce: 31. 10. 2002

zánik funkce: 31. 10. 2007

Otradovická 730/9, Praha 4, Česká republika

Petr Goldmann

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2003 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 31. 10. 2002

Mařákova 1106, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Tomáš Hasil

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2003 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 31. 10. 2002

Tomanova 803/6, Liberec 14, 460 14, Česká republika

Michal Martínek

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2003 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 31. 10. 2002

K Vrbě 546/40, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Hušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 29. 6. 2001

Frimlova 343/37, Liberec 5, 460 05, Česká republika

Antonín Samek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 29. 6. 2001

Mánesova 567, Hodkovice n. Mohelkou, 463 42, Česká republika

Ing. Jiří Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 25. 7. 2000

Pod Ještědem 287, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Ing. Radim Šlapák

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 29. 6. 2001

Na Jezírku 622, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Roman Uzel

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 14. 1. 2000

Sametová 717, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Ilja Štěpánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Soukenická 742, Liberec, Česká republika

Ing. Zdeněk Rittich

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Nová Ves 4, Chrastava, Česká republika

Ing. Jiřina Vyštejnová

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 29. 6. 2001

Rozstání 143, Světlá pod Ještědem, Česká republika

Další vztahy firmy TERMIZO a.s.

Historické vztahy

Ing. Pavel Bernát

První vztah: 8. 3. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

Vizovická 311, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Ing. Milan Průcha

První vztah: 13. 2. 2003 - Poslední vztah: 8. 3. 2004

Mařanova 333, Liberec 23, 463 13, Česká republika

František Nyč

První vztah: 14. 1. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

Nad Kyselkou 648, Liberec 30 - Vratislavice, 463 11, Česká republika

MVV Energie CZ a.s.

První vztah: 5. 6. 2020

Kačírkova 982/4, Praha Jinonice (Praha 5), 158 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jaroslav Pantůček

  člen představenstva

  Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

 • Daniela Kirchner

  člen dozorčí rady

  Am Breitenbaum 1b, Rauenberg, 692 31, Spolková republika Německo

 • Ralf Klöpfer

  předseda dozorčí rady

  Steinlesweg 3D, Karlsruhe, 762 27, Spolková republika Německo

 • Dr. Hansjörg Roll

  člen dozorčí rady

  Lörracher Strasse 15, Mannheim, 682 39, Spolková republika Německo

 • Jörg Lüdorf

  předseda představenstva

  Bussardweg 10, Königsbach-Stein, 752 03, Spolková republika Německo

 • Florian Pavel

  člen dozorčí rady

  Im Ritt, Oberthal, 666 49, Spolková republika Německo

MVV Energie CZ a.s.

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 5. 6. 2020

Kačírkova 982/4, Praha Jinonice (Praha 5), 158 00

Akcionáři

MVV Energie CZ a.s., IČ: 49685490

Kačírkova 982/4, Česká republika, Praha, 158 00

od 5. 6. 2020

MVV Energie CZ a.s., IČ: 49685490

Kutvirtova 339/5, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 5. 6. 2020 od 19. 2. 2013

Codar Invest B.V.

Nizozemské království

do 24. 8. 2011 od 29. 7. 2010

Codar Invest B.V.

Nizozemské království

do 29. 7. 2010 od 26. 7. 2010

Codar Invest B.V.

Van Heuven Goedhartlaan, Nizozemské království, Amstelveen, 1181

do 26. 7. 2010 od 18. 12. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 2. 1996

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 4. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 2. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).