Hlavní navigace

TERMO Děčín a.s.

Firma TERMO Děčín a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 765, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 48 262 164 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64050882

Sídlo:

Oblouková 958/25, Děčín, 405 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 11. 1995

DIČ:

CZ64050882

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35301 Výroba tepla
43210 Elektrické instalace

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 765, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

TERMO Děčín a.s. od 29. 11. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 29. 11. 1995

adresa

Oblouková 958/25
Děčín 40502 od 10. 12. 2015

adresa

Oblouková 25
Děčín III. 40502 do 10. 12. 2015 od 29. 11. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 12. 2015

zámečnictví, nástrojářství od 9. 12. 2015

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 9. 12. 2015

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 9. 12. 2015

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 4. 1. 2007

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 9. 12. 2015 od 20. 4. 2006

pronájem věcí movitých do 9. 12. 2015 od 20. 4. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 9. 12. 2015 od 20. 4. 2006

velkoobchod do 9. 12. 2015 od 20. 4. 2006

výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW od 24. 9. 2003

vodoinstalatérství, topenářství od 24. 9. 2003

výroba tepelné energie od 24. 9. 2003

rozvod tepelné energie od 24. 9. 2003

zámečnictví do 9. 12. 2015 od 24. 9. 2003

opravy a montáž měřidel do 9. 12. 2015 od 24. 9. 2003

montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení do 9. 12. 2015 od 24. 9. 2003

výroba elektřiny od 27. 3. 1996

výroba tepla do 24. 9. 2003 od 27. 3. 1996

rozvod tepla do 24. 9. 2003 od 27. 3. 1996

elektroinstalatérství do 24. 9. 2003 od 29. 11. 1995

zámečnictví (kování, zámky apod.) do 24. 9. 2003 od 29. 11. 1995

vodoinstalatérství (včetně topenářství) do 24. 9. 2003 od 29. 11. 1995

montáž a opravy měřící a regulační techniky do 24. 9. 2003 od 29. 11. 1995

výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání do 24. 9. 2003 od 29. 11. 1995

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 20. 4. 2006 od 29. 11. 1995

zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování služeb do 20. 4. 2006 od 29. 11. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 4. 2006 od 29. 11. 1995

pronájem strojního zařízení do 20. 4. 2006 od 29. 11. 1995

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 9. 12. 2015 od 29. 11. 1995

pronájem nemovitostí do 9. 12. 2015 od 29. 11. 1995

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti na svém jednání dne 5.8.2010 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti TERMO Děčín a.s. takto: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace struktury a výše vlastního kapitálu společnosti a uvolnění přebytečného provozního kapitálu společnosti. Částka o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena akcionářům podle poměru j menovité hodnoty jejich akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 119.876.988,-- Kč (sto devatenáct miliónů osm set sedmdesát šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií tak, že dosavadní jmenovitá hodnota každé akcie 324,-Kč, slovy: (tři sta dvacet čtyři koruny české), se sníží na novou jmenovitou hodnotu 93,- Kč, slovy (devadesát tři koruny české), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akcií. Akcionáři v důsledku výše uvedeného snížení základního kapitálu předloží dosavadní akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty společnosti do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy jim představenstvo společnosti zašle výzvu k předložení akcií na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. do 20. 4. 2011 od 11. 8. 2010

Valná hromada dne 22.3.2006 projednala návrh a usnesením rozhodla o tomto dobrovolném snížení základního kapitálu společnosti: Rozsah snížení základního kapitálu: Stávající plně splacený základní kapitál společnosti ve výši 388.173.104,- Kč se snižuje o částku na novou částku 168.139.152,- Kč. Způsob provedení snížení základního kapitálu: Toto snížení základního kapitálu o částku 220.033.952,- Kč bude provedeno formou snížení stávající jmenovité hodnoty u všech akcií, tedy stávající jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 748,- Kč se snižuje o částku 424,- Kč na novou jmenovitou hodnotu každ é akcie ve výši 324,- Kč. Po provedení tohoto snížení bude základní kapitál ve výši 168.139.152,- Kč rozvržen na 518.948 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 324,- Kč. Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající tomuto snížení: Důvodem tohoto snížení základního kapitálu společnosti je řešení optimalizace struktury vloženého kapitálu při současném zvýšení podílu cizího kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 220.033.952,- Kč, bude vyplacena akcionářům sp olečnosti TERMO Děčín a.s. podle výše jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro předložení akcií společnosti: V důsledku tohoto snížení základního kapitálu musí být společnosti předloženy k výměně všechny stávající akcie. Za tímto účelem se stanovuje lhůta deset pracovních dnů, a to ode dne doručení výzvy představenstva k výměně akcií jednotlivým akcionářům, adre sované na adresu jejich sídla/bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. do 19. 7. 2006 od 20. 4. 2006

Jediný akcionář město Děčín v působnosti valné hromady rozhodl dne 9.6.2000 formou notářského zápisu č.j. NZ 83/2000 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje o částku 172.983.000,-- Kč, slovy: stosedmdesátdvamiliónydevětsetosmdesáttřitisíce korun českých, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. K upsání budou nabídnuty akcie kmenové, listinné, na jméno v celkovém počtu 172.983 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, jejichž postavení bude shodné s postavením ostatních akcií společnosti, každá za emisní kurs rovnající se její nominální hodnotě, který tedy činí 1.000,-- Kč. Vylučuje se přednostní právo na upsání akcií pro akcionáře. Všechny upisované akcie budou nabídnuty výhradně k upsání společnosti MVV EPS s.r.o., IČO 49 68 54 90, se sídlem Praha 4, Nuselská 39, za emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 172.983.000,-- Kč. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v pracovní dny v době mezi 8 a 16 hodinou a lhůta k jejich upsání činí deset pracovních dní ode dne, kdy bude splněna poslední z těchto podmínek: - nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti do obchodního rejstříku, - akcionář společnosti Město Děčín složí ve shodě se smlouvou o koupi a prodeji akcií uzavřenou dne 25.5.2000 do úschovy společnosti EPIC HOLDING, a.s. veškeré akcie prodávané touto smlouvou o koupi a prodeji akcií společnosti MVV EPS s.r.o., - společnost písemně doporučeným dopisem oznámí společnosti MVV EPS s.r.o., že rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu tohoto usnesení valné hromady nabylo právní moci. Emisní kurs upsaných akcií v celkové výši 172.983.000,-- Kč musí být společností MVV EPS s.r.o. splacen v plné výši do 10 pracovních dní po upsání upisovaných akcií, a to na účet vedený u Credit Lyonnaisse Praha č. 10065813/5000 s tím, že společnosti tato částka bude uvolněna v souladu se smlouvou o vázaném účtu uzavřenou dne 25.5.2000 společností EPIC HOLDING a.s. Praha, oproti předání vydaných upisovaných akcií. do 21. 11. 2000 od 9. 8. 2000

Jediný akcionář schválil dne 19.4.1999 formou notářského zápisu č. NZ 120/99 úplné znění stanov společnosti. do 9. 8. 2000 od 22. 7. 1999

Jediný akcionář město Děčín v působnosti valné hromady rozhodl dne 6.11.1998 formou notářského zápisu č.j. NZ 322/98 ve znění jeho doplnění notářským zápisem č.j. NZ 172/99 ze dne 21.5.1999 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje o částku 182.081.000,--Kč, slovy: stoosmdesátdvamiliónyosmdesátjedentisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií v počtu 182.081 kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč. Jedná se o kmenové akcie na jméno, které budou vydány v listinné podobě. Všechny akcie upíše jediný akcionář. Akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti, a to do třiceti dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem v sídle společnosti, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci nemovité a movité přesně specifikované v notářském zápisem č.j. NZ 322/98 ve znění notářského zápisu č.j. NZ 172/99. Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu je oceněna ve znaleckých posudcích znalců Petra Švorce č. 1835-1998 a Josefa Slavíčka č. 1466/108/1998 na částku 182.081.000,--Kč, slovy stoosmdesátdvamiliónyosmdesátjedentisíc korun českých. do 11. 10. 1999 od 4. 6. 1999

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.5.1998 o zvýšení základního jmění o částku 5.057.000,--. Zvýšení bude provedeno upsáním 5.057 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě. Akcie budou upsány dosavadním jediným akcionářem společnosti, kterým je město Děčín, nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je pozemková parcela č. 3485/1 v k.ú. Podmokly, obec a okres Děčín. Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu byla určena znaleckými posudky: a) č. 2078-78-98 znalce pana Václava Hodinky ze dne 27.4.1998, b) č. 82-52/98 znalce pana ing. Radima Lexy ze dne 23.4.1998. do 27. 11. 1998 od 2. 7. 1998

Rozsah splacení základního jmění: 100 % do 27. 11. 1998 od 26. 3. 1997

Jediným akcionářem společnosti je Město Děčín, Děčín 4, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38, IČ 00 26 12 38. do 9. 8. 2000 od 26. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 48 262 164 Kč

od 20. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 168 139 152 Kč

do 20. 4. 2011 od 19. 7. 2006

Základní kapitál

vklad 388 173 104 Kč

do 19. 7. 2006 od 20. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 518 948 000 Kč

do 20. 7. 2005 od 21. 11. 2000

Základní kapitál

vklad 345 965 000 Kč

do 21. 11. 2000 od 11. 10. 1999

Základní kapitál

vklad 163 884 000 Kč

do 11. 10. 1999 od 27. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 158 827 000 Kč

do 27. 11. 1998 od 16. 10. 1997

Základní kapitál

vklad 21 636 000 Kč

do 16. 10. 1997 od 29. 11. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 93 Kč, počet: 518 948 od 9. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 93 Kč, počet: 518 948 do 9. 12. 2015 od 6. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 93 Kč, počet: 518 948 do 6. 6. 2014 od 10. 12. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 93 Kč, počet: 518 948 do 10. 12. 2013 od 20. 4. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 324 Kč, počet: 518 948 do 20. 4. 2011 od 19. 7. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 748 Kč, počet: 518 948 do 19. 7. 2006 od 20. 7. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 518 948 do 20. 7. 2005 od 24. 9. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 518 948 do 24. 9. 2003 od 21. 11. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 345 965 do 21. 11. 2000 od 11. 10. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 163 884 do 11. 10. 1999 od 27. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 158 827 do 27. 11. 1998 od 16. 10. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 21 636 do 16. 10. 1997 od 29. 11. 1995

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Libor Štěpán

Předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 18. 4. 2020

vznik funkce: 18. 4. 2020

Záhumní 647, Dolní Bousov, 294 04, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Sulík

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 4. 2019

vznik funkce: 5. 4. 2019

Stroupečská 3081, Žatec, 438 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Štěpán

Předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 18. 4. 2017

zánik členství: 18. 4. 2020

vznik funkce: 18. 4. 2017

zánik funkce: 18. 4. 2020

Záhumní 647, Dolní Bousov, 294 04, Česká republika

Ing. Jan Sulík

Místopředseda představestva

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 4. 2016

zánik členství: 4. 4. 2019

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 4. 4. 2019

Stroupečská 3081, Žatec, 438 01, Česká republika

Ing. Pavel Jonáš

Předseda představestva

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 3. 5. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 18. 4. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 18. 4. 2017

Rabasova 3192/37, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Pavel Jonáš

Předseda představestva

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 3. 5. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 18. 4. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 18. 4. 2017

Rabasova 3192/37, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jan Sulík

Místopředseda představestva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 4. 4. 2016

vznik funkce: 5. 4. 2016

Stroupečská 3081, Žatec, 438 01, Česká republika

Jan Sulík

Místopředseda představestva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 4. 4. 2016

vznik funkce: 5. 4. 2016

Stroupečská 3081, Žatec, 438 01, Česká republika

Ing. Pavel Jonáš

Předseda představestva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 1. 3. 2017

Rabasova 3192/37, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Pavel Jonáš

Předseda představestva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 1. 3. 2017

Rabasova 3192/37, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Petr Šimoník

Předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 25. 2. 2015

zánik členství: 4. 4. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2015

zánik funkce: 4. 4. 2016

Salusova 3156, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Šimoník

Předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 25. 2. 2015

zánik členství: 4. 4. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2015

zánik funkce: 4. 4. 2016

Salusova 3156, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Jonáš

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 1. 3. 2014

zánik funkce: 5. 4. 2016

Rabasova 3192/37, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Pavel Jonáš

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 1. 3. 2014

zánik funkce: 5. 4. 2016

Rabasova 3192/37, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jitka Holčáková

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 10. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 28. 2. 2014

Boženy Němcové 2894, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Petr Šimoník

Předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

vznik členství: 25. 2. 2012

zánik členství: 25. 2. 2015

vznik funkce: 27. 2. 2012

zánik funkce: 25. 2. 2015

Salusova 3156, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Šimoník

Předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 25. 2. 2012

vznik funkce: 27. 2. 2012

Salusova 3156, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jitka Holčáková

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2011 - Poslední vztah: 10. 12. 2013

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 28. 2. 2014

Boženy Němcové 2894, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Petr Šimoník

Předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 24. 2. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2011

zánik funkce: 24. 2. 2012

Salusova 3156, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Herites

Předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 6. 1. 2011

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 31. 12. 2010

vznik funkce: 5. 3. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2010

Teplická 668/43, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Ing. Petr Šimoník

Člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 6. 1. 2011

vznik členství: 5. 3. 2009

Salusova 3156, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radomír Ondra

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 31. 10. 2011

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 10. 10. 2011

vznik funkce: 5. 3. 2009

zánik funkce: 10. 10. 2011

Zálužanská 352, Chlumec, 403 39, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Herites

Předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 22. 3. 2006

zánik členství: 5. 3. 2009

vznik funkce: 27. 3. 2006

zánik funkce: 5. 3. 2009

Teplická 668/43, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Ing. Petr Šimoník

Člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2006 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 1. 5. 2006

vznik funkce: 5. 3. 2009

Salusova 3156, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radomír Ondra

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 22. 3. 2006

zánik členství: 5. 3. 2009

vznik funkce: 27. 3. 2006

zánik funkce: 5. 3. 2009

Zálužanská 352, Chlumec, 403 39, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Herites

Předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 22. 3. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2006

Novoveská 1464/50, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Mgr. Roman Mendrygal

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 22. 6. 2005

zánik členství: 22. 3. 2006

Budovatelská 809, Studénka, 742 13, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 29. 3. 2005

zánik členství: 22. 3. 2006

vznik funkce: 29. 3. 2005

zánik funkce: 22. 3. 2006

Bělohorská 1689/124, Praha 6, 162 00, Česká republika

Mgr. Milan Rosenkranc

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2005 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 29. 3. 2005

zánik členství: 25. 8. 2005

Teplická 385/104, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Ing. Vladislav Raška

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2005 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 3. 6. 2003

zánik členství: 25. 8. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2003

zánik funkce: 25. 8. 2005

Hluboká 1195/11, Děčín II, 405 01, Česká republika

Mgr. Milan Rosenkranc

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2005

vznik členství: 15. 11. 2004

zánik členství: 29. 3. 2005

Teplická 385/104, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Ing. Pavel Herites

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 22. 3. 2006

Novoveská 1464/50, Ústí nad Labem - Střekov, 400 03, Česká republika

Mgr. Miroslav Samler

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 19. 10. 2004

Liliová 945/14, Děčín II, 405 01, Česká republika

Ing. Vladislav Raška

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik členství: 3. 6. 2003

Hluboká 1195/11, Děčín II, 405 01, Česká republika

Ing. Václav Petržíla

Člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2001 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 6. 6. 2005

Koněvova 3202/38, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Ivo Slavotínek

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 21. 2. 2005

Ke kurtům 375, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Kubala

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2001

zánik členství: 26. 6. 2001

Stará Riviéra 1247, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Jan Štancl

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

zánik členství: 22. 4. 2003

Na rozdílu 719/26, Praha 6, Česká republika

Zdeněk Pitaš

Člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2000 - Poslední vztah: 9. 8. 2000

Riegrova 674/35, Děčín II, Česká republika

Ing. Ilja Matoušek

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1999 - Poslední vztah: 9. 8. 2000

Plzeňská 79/1, Děčín IV, Česká republika

Doc. RNDr. Vratislav Nakládal

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1999 - Poslední vztah: 9. 8. 2000

Nad Spádem 19/203, Praha 4, Česká republika

JUDr. Otakar Pazdziora

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1999 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

zánik členství: 22. 4. 2003

Sněžnická 41, Děčín XIX, Česká republika

Ing. Josef Holub

Člen představenstva

První vztah: 27. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 7. 1999

Sokolská 306, Děčín IX, Česká republika

Ing. Josef Charouzd

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1999

Hrnčířská 1306/4, Děčín I., Česká republika

Ing. Miroslav Weiser

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

zánik členství: 22. 4. 2003

Zbrojnická 14, Děčín IV., Česká republika

Ing. Milan Kunc

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 23. 2. 2000

Žitná 77, Děčín XVII., Česká republika

Ing. Lubomír Novák

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1999

Bezručova 672/23, Děčín IV., Česká republika

Ing. Jiří Sýkora CSc.

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 27. 11. 1998

Dvořákova 12, Děčín II., Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Představenstvo navenek zastupují jeho členové samostatně.

od 9. 12. 2015

Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo navenek jménem společnosti jednají jeho předseda a jeden další člen společně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně předseda a jeden další člen p ředstavenstva.

do 9. 12. 2015 od 4. 5. 2006

Jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, popř. jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména a sídla společnosti připojí svůj podpis jednající členové, popř. jednající člen představenstva.

do 4. 5. 2006 od 29. 11. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Herites

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2019

vznik členství: 21. 1. 2019

Mezní 2034/1, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Pantůček

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2018

vznik členství: 27. 8. 2018

vznik funkce: 7. 9. 2018

Věžická 2446, Praha, 193 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jörg Lüdorf

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2018

Bussardweg 10, Königsbach-Stein, 752 03, Spolková republika Německo

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Žížala

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 3. 4. 2018

zánik funkce: 27. 6. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Jiří Koptík

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 3. 4. 2018

zánik funkce: 27. 6. 2018

Luční 101, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Hynek Plachý

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 2. 2019

vznik členství: 27. 1. 2017

zánik členství: 21. 1. 2019

Hálkova 719/5, Děčín, 405 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  4MEX s.r.o.

  Plynárenská 225/11, Ústí nad Labem Všebořice, 400 10

 • Jednatel

  2PR s.r.o.

  Hálkova 719/5, Děčín Děčín I-Děčín, 405 02

 • Rembrandtin s.r.o.

  Sokolovská 115, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Libor Žížala

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 31. 3. 2015

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 31. 3. 2015

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2018

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Jiří Koptík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 31. 3. 2015

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2018

Luční 101, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Jiří Koptík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 31. 3. 2015

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2018

Luční 101, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Hynek Plachý

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 27. 1. 2013

zánik členství: 27. 1. 2016

Hálkova 719/5, Děčín, 405 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  4MEX s.r.o.

  Plynárenská 225/11, Ústí nad Labem Všebořice, 400 10

 • Jednatel

  2PR s.r.o.

  Hálkova 719/5, Děčín Děčín I-Děčín, 405 02

 • Rembrandtin s.r.o.

  Sokolovská 115, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Jitka Kafková MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

vznik členství: 13. 2. 2014

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 13. 2. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2015

Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  OPATHERM a.s.

  Horní náměstí 283/58, Opava, 746 01

Ing. Libor Žížala

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

vznik členství: 26. 3. 2012

zánik členství: 26. 3. 2015

vznik funkce: 13. 2. 2014

zánik funkce: 26. 3. 2015

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Hynek Plachý

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 27. 1. 2013

zánik členství: 27. 1. 2016

Hálkova 719/5, Děčín, 405 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  4MEX s.r.o.

  Plynárenská 225/11, Ústí nad Labem Všebořice, 400 10

 • Jednatel

  2PR s.r.o.

  Hálkova 719/5, Děčín Děčín I-Děčín, 405 02

 • Rembrandtin s.r.o.

  Sokolovská 115, Uherské Hradiště, 686 01

Hynek Plachý

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 26. 1. 2011

zánik členství: 26. 1. 2014

Hálkova 719/5, Děčín, 405 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  4MEX s.r.o.

  Plynárenská 225/11, Ústí nad Labem Všebořice, 400 10

 • Jednatel

  2PR s.r.o.

  Hálkova 719/5, Děčín Děčín I-Děčín, 405 02

 • Rembrandtin s.r.o.

  Sokolovská 115, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Václav Hrach Ph.D.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 26. 3. 2012

zánik členství: 12. 2. 2014

vznik funkce: 26. 3. 2012

zánik funkce: 12. 2. 2014

Patočkova 1632/55, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Libor Žížala

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 26. 3. 2012

vznik funkce: 26. 3. 2012

zánik funkce: 13. 2. 2014

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2013

vznik členství: 26. 3. 2012

vznik funkce: 26. 3. 2012

zánik funkce: 13. 2. 2014

Vančurova 1389, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2013

vznik členství: 26. 3. 2012

zánik členství: 12. 2. 2014

vznik funkce: 26. 3. 2012

zánik funkce: 12. 2. 2014

Patočkova 1632/55, Praha 6, Břevnov, 162 00, Česká republika

Hynek Plachý

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2013

vznik členství: 26. 1. 2011

zánik členství: 26. 1. 2014

Hálkova 719/5, Děčín, 405 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  4MEX s.r.o.

  Plynárenská 225/11, Ústí nad Labem Všebořice, 400 10

 • Jednatel

  2PR s.r.o.

  Hálkova 719/5, Děčín Děčín I-Děčín, 405 02

 • Rembrandtin s.r.o.

  Sokolovská 115, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Václav Hrach Ph.D.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 5. 6. 2012

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 26. 3. 2012

vznik funkce: 5. 3. 2009

zánik funkce: 26. 3. 2012

Patočkova 1632/55, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Samler

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 4. 2011

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 26. 1. 2011

Liliová 945/14, Děčín II, 405 02, Česká republika

Ing. Libor Žížala

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 5. 6. 2012

vznik členství: 5. 3. 2009

zánik členství: 26. 3. 2012

vznik funkce: 5. 3. 2009

zánik funkce: 26. 3. 2012

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 22. 3. 2006

zánik členství: 5. 3. 2009

vznik funkce: 22. 3. 2006

zánik funkce: 5. 3. 2009

Patočkova 1632/55, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Libor Žížala

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 22. 3. 2006

zánik členství: 5. 3. 2009

vznik funkce: 22. 3. 2006

zánik funkce: 5. 3. 2009

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Samler

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 22. 3. 2006

zánik členství: 5. 3. 2009

Liliová 945/14, Děčín II, 405 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Samler

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 29. 3. 2005

zánik členství: 22. 3. 2006

vznik funkce: 29. 3. 2005

zánik funkce: 22. 3. 2006

Liliová 945/14, Děčín II, 405 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 29. 3. 2005

zánik členství: 22. 3. 2006

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, Česká republika

Mgr. Miroslav Samler

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2005

vznik členství: 20. 12. 2004

zánik členství: 29. 3. 2005

vznik funkce: 20. 12. 2004

zánik funkce: 29. 3. 2005

Liliová 945/14, Děčín II, 405 01, Česká republika

Ing. Jana Maudrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

Ke hřbitovu 271, Všenory, Česká republika

Ing. Václav Hrach

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 25. 3. 2005

Bělohorská 1689/124, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ladislav Gregor

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 29. 5. 2004

Slovanská 1414/109, Děčín VI, 405 02, Česká republika

Ing. Jana Maudrová

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

Ke hřbitovu 271, Všenory, Česká republika

Zdeněk Pitaš

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

zánik členství: 22. 4. 2003

Riegrova 674/35, Děčín II, Česká republika

PhDr. Karel Daněk

První vztah: 22. 7. 1999 - Poslední vztah: 9. 8. 2000

Veveří 75, Děčín XXII, Česká republika

Ing. Karel Dvořák

První vztah: 22. 7. 1999 - Poslední vztah: 9. 8. 2000

Sládkova 1071/26, Děčín I, Česká republika

Jindřich Červený

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

zánik členství: 2. 10. 2002

Severní 2a, Děčín VI., Česká republika

Doc.Ing. Jaromír Vastl CSc.

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1999

Na Padesátém 6, Praha 10, Česká republika

Ing. Vratislav Cvejn

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1999

Na Valech 3, Děčín IV., Česká republika

Další vztahy firmy TERMO Děčín a.s.

Historické vztahy

Ing. Jiří Sýkora CSc.

První vztah: 27. 3. 1996 - Poslední vztah: 27. 11. 1998

Dvořákova 12, Děčín III, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 11. 1995

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 12. 2006
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 7. 2002
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 11. 1995
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 11. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • pronájem nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • Poskytování technických služeb
 • výroba, instalace a opravy větrání
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 11. 1995
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 11. 1995
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 11. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).