Hlavní navigace

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Firma Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1897, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 302 129 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47116617

Sídlo:

Pobřežní 665/21, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 2. 1993

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 4000 - 4999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

651 Pojištění
65120 Neživotní pojištění
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1897, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group od 1. 9. 2007

Obchodní firma

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Česká Kooperativa, družstevní pojišťovna, a.s. do 16. 4. 2015 od 1. 3. 1993

Obchodní firma

Kooperativa, pojišťovna, a.s. do 1. 9. 2007 od 1. 8. 1999

Obchodní firma

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group do 1. 9. 2007 od 1. 9. 2007

Obchodní firma

Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group do 1. 9. 2007 od 1. 9. 2007

Obchodní firma

Česká Kooperativa pojišťovna a.s. do 1. 8. 1999 od 1. 4. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 3. 1993

adresa

Pobřežní 665/21
Praha 8 18600 od 2. 7. 2012

adresa

Templová 747
Praha 1 11001 do 2. 7. 2012 od 3. 12. 2001

adresa

Templová 5
Praha 1 do 3. 12. 2001 od 7. 9. 1995

adresa

Těšnov 5
Praha 1 do 7. 9. 1995 od 1. 3. 1993

Předmět podnikání

1. Pojišťovací činnost a jako její součást činnosti z ní přímo vyplývající ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "zákon o pojišťovnictví ") - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodech I, II, III, VI, VII a IX přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, a dále - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, od 4. 5. 2017

3. Činnosti související s pojišťovací činností ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (n) zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti - stavebního spoření - penzijního připojištění, včetně doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření - bankovních služeb - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. do 4. 5. 2017 od 20. 2. 2013

2. Zajišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (l) zákona o pojišťovnictví pro všechny typy zajišťovacích činností, od 31. 5. 2010

3. Činnosti související s pojišťovací činností ve smyslu § 3, odst. 1, pím. (n) zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti - stavebního spoření - penzijního připojištění - bankovních služeb - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. do 20. 2. 2013 od 31. 5. 2010

1. Pojišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "zákon o pojišťovnictví ") - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodech I, II, III, VI, VII a IX přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, a dále - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, do 4. 5. 2017 od 31. 5. 2010

vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí do 31. 5. 2010 od 7. 1. 2005

1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1 až 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1 až 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, do 31. 5. 2010 od 6. 5. 2002

2. zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - pro pojistná odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, do 31. 5. 2010 od 6. 5. 2002

3. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti - stavebního spoření - penzijního připojištění - bankovních služeb. do 31. 5. 2010 od 6. 5. 2002

sjednávání všech druhů pojištění (majetku, odpovědnosti za škodu a osob) správa pojištění a poskytování plnění z pojistných událostí, nemocenské a důchodové připojištění. do 6. 5. 2002 od 1. 3. 1993

zprostředkování pojištění do 6. 5. 2002 od 1. 3. 1993

zajišťovací činnost do 6. 5. 2002 od 1. 3. 1993

činnost sloužící k podpoře a rozvoji pojišťovnictví a k podnikání na finančním trhu a investiční činnost do 6. 5. 2002 od 1. 3. 1993

činnost zaměřená na předcházení škodám a na jejich minimalizaci do 6. 5. 2002 od 1. 3. 1993

poskytování pojišťovacích poradenských služeb do 6. 5. 2002 od 1. 3. 1993

Ostatní skutečnosti

Na společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47116617, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 474 52 820, jako společnosti zanikající. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2019. od 1. 1. 2019

Převoditelnost akcií je omezena dle ČÁSTI I. § 6 stanov společnosti ve znění ze dne 12.11.2018. od 1. 1. 2019

A)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 3 000 000 000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých) o 1 302 129 000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dva milionů sto dvacet devět tisíc korun českých) na částku 4 302 129 000 Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta dva milionů sto dvacet devět tisíc korun českých) a to níže popsanými nepeněžitými vklady určených zájemců, které se tímto schvalují. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kur s všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. B) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno (i) 6 511 (slovy: šest tisíc pět set jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, (ii) 1 (slo vy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých), která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír a (iii) 6 510 (slovy: šest tisíc pět set deset) kusů prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, přičemž všechny tyto nové akcie se vydají za níže uvedené nepeněžité vklady. C) Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť emisní kurs všech nově upisovaných akcií se splácí pouze nepeněžitými vklady. D)Všechny nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, se sídlem Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrační číslo: FN 75687 f, zapsaná v obchodním rejstříku obchodního so udu ve Vídni a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1171 . E)Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). F)Všechny nově upisované akcie budou upsány ve smlouvách o úpisu akcií, kterou zájemci uzavřou se Společností ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích s úředně ověřenými podpisy. Lhůta pro úpis nových akcií se stanovuje 5 (slovy: pět) dní od přijet í tohoto usnesení valné hromady a navrhovaná celková výše emisního kursu nových akcií činí 18 267 784 881,78 Kč (slovy: osmnáct miliard dvě stě šedesát sedm milionů sedm set osmdesát čtyři tisíce osm set osmdesát jedna koruna česká sedmdesát osm haléřů), přičemž celková výše emisního kursu všech nových akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč činí 18 267 378 035,94 Kč (slovy: osmnáct miliard dvě stě šedesát sedm milionů tři sta sedmdesát osm tisíc třicet pět korun českých devadesát čtyři haléřů). G)Nepeněžité vklady budou v souladu s ustanovením § 22 zákona o obchodních korporacích vneseny následujícím způsobem: a.Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s. bude vnesen účinností smlouvy o vkladu, která bude uzavřena mezi Společností a Českou spořitelnou, a.s. v sídle Společnosti ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady s účinností ke d ni podpisu oběma stranami; b.Nepeněžitý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bude vnesen účinností smlouvy o vkladu, která bude uzavřena mezi Společností a VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů od přijetí tohoto u snesení valné hromady s účinností ke dni podpisu oběma stranami. Předmětem nepeněžitého vkladu zájemce VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe je 13 438 (slovy: třináct tisíc čtyři sta třicet osm) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v za knihované podobě a 8 140 (slovy: osm tisíc jedno sto čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 45 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě vydaných společností Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna In surance Group, IČO: 474 52 820, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 855 (PČS), které jsou ve vlastnictví VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Nepeněžitý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe byl oceněn na částku 17 306 380 113,00 Kč (slovy: sedmnáct miliard tři sta šest milionů tři sta osmdesát tisíc jedno sto třináct korun českých) znaleckým po sudkem č. 529-27/2018 vydaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164462, jako ústavem kvalifikovan ým pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Za tento nepeněžitý vklad bude VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe vydáno 5 826 (slovy: pět tisíc osm set dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 510 (slovy: šest tisíc pět set deset) kusů prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs 1 (jedné) nov é kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát osm haléřů) a emisní kurs 1 (jedné) nové prioritní akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát osm haléřů). Cel kový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, proto činí 17 306 380 113,00 Kč (slovy: sedmnáct miliard tři sta šest milionů tři sta osmdesát tisíc jedno sto třináct korun českých) (Nepeněžit ý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe). H)Předmětem nepeněžitého vkladu zájemce České spořitelny, a.s. je 941 (slovy: devět set čtyřicet jeden) kus kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v zaknihované podobě a 20 (slovy: dvacet) kus ů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 45 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě vydaných PČS, které jsou ve vlastnictví České spořitelny, a.s. Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s. byl oceněn na částku 961 409 339,00 Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion čtyři sta devět tisíc tři sta třicet devět korun českých) znaleckým posudkem č. 529-27/2018 vydaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164462, jako ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Za tento nepeněžitý vklad bude České spořitelny, a.s. vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové ak cie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých) a 685 (slovy: šest set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknih ované cenné papíry, přičemž emisní kurs 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých) činí 406 845,84 Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc osm set čtyřicet pět korun českých osmdesát čtyři haléře) a emisní kurs 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát os m haléřů). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány České spořitelně, a.s., proto činí 961 404 768,78 Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion čtyři sta čtyři tisíce sedm set šedesát osm korun českých sedmdesát osm haléřů) (Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s.). I)Částka emisního kursu připadajícího dle písm. H) a I) výše na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč je uvedena zaokrouhlená na celé halíře, přičemž přesná hodnota tohoto emisního kursu bez zaokrouhlení je rovna celkovému emisnímu kursu (který je ta k rozhodující) všech nových akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč dělenému celkovým počtem těchto nových akcií. J)V souladu s ustanovení § 249 zákona o obchodních korporacích bude rozdíl mezi oceněním Nepeněžitého vkladu České spořitelny, a.s. a emisním kursem akcií vydaných České spořitelně, a.s. ve výši 4 570,22 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set sedmdesát korun čes kých dvacet dva haléřů) vrácen České spořitelně, a.s. v penězích bankovním převodem na účet, který Česká spořitelna, a.s. sdělí Společnosti. do 22. 10. 2018 od 19. 8. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 7. 8. 2015 od 2. 4. 2014

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 11.10.2007. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.800.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set milionů korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun čes kých) na částku 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 1.000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1.000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- K č (slovy: sto tisíc korun českých). S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií ma jí všechna ostatní práva spojená s akciemi. Emisní kurs bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou a 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu prioritní akcii. Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitým i vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcio nářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Templová 747, PSČ 110 01, Praha 1 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že 100% emisního kursu všech upsaných kmenových akcií a 100% emisního kursu všech upsaných prioritních akcií splatí nejpozději do 12.12.2007. Upisovatelé jsou povinni splatit emi sní kurs jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet č. 1989682/0800, IBAN: CZ 6008000000000001989682 vedený u České spořitelny, a.s., a emisní kurs jimi upsaných nových prioritních akcií na bankovní účet společnosti č. 1989762/0800, IBAN: CZ 3408000000000001989762 vedený u České spořitelny, a.s. do 19. 12. 2007 od 15. 10. 2007

V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01, IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost byla zrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007. od 1. 9. 2007

V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01, IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetně práv a povinností z pracovněprávní vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost byla zrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007. do 1. 9. 2007 od 31. 8. 2007

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 23.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.000.000,-Kč o částku ve výši 800.000.000,-Kč na částku 2.800.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním (i) 4.000 ks nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a (ii) 4.00 0 ks nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na pr ioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zák on a tyto stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Emisní kurs akcií bude činit: (i) 100.000,-Kč za jednu kmenovou akcii a (ii) 100.000,-Kč za jednu prioritní akcii. Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitými peněžitými vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kaptiálu ve výši 800.000.000,-Kč, budou upsány bez využití přednostního práva na základě dodody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit v souhrnu emisní kurs upsaných akcií takto: alespo 50% celkové výše emisního kursu všech uspaných kmenových akcií a alespoň 75% celkové výše emisního kursu všech upsaných prioritních akcií do 10.12.2005. Zbytek jmenovité hodnoty kmenových a prioritních akcií jsou povinni upisovatelé splatit nejpozději do 31.3.2006. Upisovatelé jsou povinni splatit: (i) emisní kurs jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet spoelčnosti 4. 1989682/0800 (IBAN: CZ6008000000000001989682)vedený u České spořitelny, a.s. a (ii) emisní kurs jimi upsaných nových prioritních akcií n a bankovní účet společnosti č. 1989762/0800 (IBAN: CZ3408000000000001989762) vedený u České spořitelny, a.s. do 19. 12. 2005 od 7. 12. 2005

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 25.3.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) na částku 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliadrdy korun českých). Upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 10.000 ks (slovy: deset tisíc kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akc ie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a tyto stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Akcionáři společnosti, WIENER STÄDTISCHE Allgeneine Versicherung Aktiengesellschaft, Svaz českých a moravských výrobních družstev a VLTAVA majetkoprávní a podílová společnost spol. s r.o. se výslovně vzdávají svého přednostního práva na upisování nových p rioritních akcií v souladu s ustanoveními § 204a odst.7 a § 220b odst.5 obchodního zákoníku. Emisní kurs prioritních akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Prioritní akcie budou splaceny peněžitými vklady. Všechny prioritní akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01 nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhoí kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínk u, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných prioritních akcií v celém jeho rozsahu (tedy 100% jmenovité hodnoty prioritních akcií) do 30 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet polečnosti č. 1330052 /0800 vedený u České spořitelny, a.s. do 5. 5. 2004 od 5. 4. 2004

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl usnesením čj. 33 Nc 6894/2003-5 ze dne 23.5.2003 o nařízení exekuce proti povinnému: Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČ: 47116617, se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1 k uspokojení pohledávky na peněžité plnění a k úhradě nákladů soudního exekutora. Provedením exekuce a vymožením nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor JUD. Vít Novozámecký, Exekutorského úřadu se sídlem v Brně, Cejl 99. do 2. 2. 2004 od 2. 2. 2004

Pohledávka oprávněného byla dne 14.7.2003 vymožena včetně příslušenství a nákladů exekučního řízení. Tím došlo k zániku exekučního řízení ze zákona. do 13. 4. 2004 od 2. 2. 2004

Společnost je právním nástupce společnosti Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. se sídlem Koliště 1, Brno, identifikační číslo 13691481, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně v oddílu B, vložce 1007. od 31. 8. 1999

Převoditelnost akcií je stanovami omezena. K platnosti převodu akcií na třetí osobu je nutný souhlas dozorčí rady. od 18. 11. 1998

Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.1997 rozhodla takto:   Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kč se zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč. Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští.   Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kč bude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominální hodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány v listinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenová akcie).   Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídla společnosti Templová 5, Praha 1.   Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohoto koeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři se zaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelný nominální hodnotou nové akcie beze zbytku.   Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění činí 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě 100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty 1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitými vklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný.   I. kolo:   V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každý dosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti.   Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáct dnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997. Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominální hodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo 50008-50404-011/0100 do deseti dnů od provedení úpisu nebo do 28.11.1997,byl-li tento proveden ve lhůtě kratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00 hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti.   II. kolo:   Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti z dosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali a splatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výši poměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konání této valné hromady.   Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   III. kolo:   Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacích kolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal a splatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolném počtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím.   Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404- 011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina bude upisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současně doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivých upisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnů od rozhodné události.   Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobu oprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku a stanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podle obecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodního rejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnou mocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat. Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná k přednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a) obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem o převodu tohoto práva.   Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůty stanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií částky zvýšení základního jmění. do 9. 12. 1997 od 8. 9. 1997

Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.1997 rozhodla takto:   Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kč se zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč. Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští.   Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kč bude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominální hodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány v listinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenová akcie).   Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídla společnosti Templová 5, Praha 1.   Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohoto koeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři se zaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelný nominální hodnotou nové akcie beze zbytku.   Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění činí 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě 100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty 1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitými vklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný.   I. kolo:   V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každý dosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti.   Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáct dnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997. Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominální hodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo 50008-50404-011/0100 byl-li tento proveden ve lhůtě kratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00 hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti.   II. kolo:   Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti z dosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali a splatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výši poměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konání této valné hromady.   Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   III. kolo:   Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacích kolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal a splatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolném počtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím.   Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404- 011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina bude upisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současně doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivých upisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnů od rozhodné události.   Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobu oprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku a stanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podle obecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodního rejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnou mocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat. Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná k přednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a) obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem o převodu tohoto práva.   Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůty stanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií částky zvýšení základního jmění. do 8. 9. 1997 od 11. 8. 1997

Valná hromada společnosti konaná dne 26.6.1997 rozhodla takto:   Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kč se zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč. Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští.   Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kč bude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominální hodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány v listinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenová akcie).   Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídla společnosti Templová 5, Praha 1.   Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohoto koeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři se zaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelný nominální hodnotou nové akcie beze zbytku.   Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění činí 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě 100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty 1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitými vklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný.   I. kolo:   V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každý dosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti.   Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáct dnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997. Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominální hodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo 50008-50404-011/0100 byl-li tento proveden ve lhůtě kratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00 hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti.   II. kolo:   Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti z dosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali a splatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výši poměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konání této valné hromady.   Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   III. kolo:   Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacích kolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal a splatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolném počtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím.   Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404- 011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina bude upisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současně doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivých upisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnů od rozhodné události.   Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobu oprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku a stanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podle obecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodního rejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnou mocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat. Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná k přednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a) obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem o převodu tohoto práva.   Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůty stanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií částky zvýšení základního jmění. do 11. 8. 1997 od 4. 8. 1997

Založení společnosti: notářským zápisem ze dne 25.1.1993 od 1. 3. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 302 129 000 Kč

od 17. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 3 000 000 000 Kč

do 17. 10. 2018 od 19. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 2 800 000 000 Kč

do 19. 12. 2007 od 16. 5. 2006

Základní kapitál

vklad 2 800 000 000 Kč

do 16. 5. 2006 od 19. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 000 Kč

do 19. 12. 2005 od 5. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

do 5. 5. 2004 od 15. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 850 000 000 Kč

do 15. 9. 1999 od 31. 8. 1999

Základní kapitál

vklad 450 000 000 Kč

do 31. 8. 1999 od 9. 12. 1997

Základní kapitál

vklad 226 500 000 Kč

do 9. 12. 1997 od 7. 9. 1995

Základní kapitál

vklad 170 000 000 Kč

do 7. 9. 1995 od 1. 3. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 509 od 17. 10. 2018
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 510 od 17. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 29 000 Kč, počet: 1 od 17. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 14 998 do 17. 10. 2018 od 19. 12. 2007
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 15 000 do 17. 10. 2018 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 13 998 do 19. 12. 2007 od 19. 12. 2005
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 14 000 do 19. 12. 2007 od 19. 12. 2005
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 000 do 19. 12. 2005 od 5. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 94 100 Kč, počet: 1 od 29. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 29 500 Kč, počet: 1 od 29. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 76 400 Kč, počet: 1 od 29. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 998 do 19. 12. 2005 od 29. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 498 do 29. 8. 2000 od 15. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 94 100 Kč, počet: 1 do 29. 8. 2000 od 15. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 29 500 Kč, počet: 1 do 29. 8. 2000 od 15. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 76 400 Kč, počet: 1 do 29. 8. 2000 od 15. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 500 do 29. 8. 2000 od 31. 8. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 500 do 31. 8. 1999 od 9. 12. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 265 do 9. 12. 1997 od 7. 9. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 700 do 7. 9. 1995 od 1. 3. 1993

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Martin Diviš MBA

Předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 13. 1. 2021

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Eva Poláchová

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2021

Ječná 524/41, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Kulhánek

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2021

Zalomená 175/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Sýkora

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2021

Jáchymovská 261, Hudlice, 267 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Filip Král

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2021

Hurbanova 2052/25, Praha, 142 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mag. Christoph Rath

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Clusiusgasse 1, Vídeň, 1 090, Rakouská republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Martin Laur

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Ladova 587, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Diviš MBA

Předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2021 - Poslední vztah: 31. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 13. 1. 2021

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Martin Diviš MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2020 - Poslední vztah: 26. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

JUDr. Hana Machačová

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2019 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Pod vsí 312, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vaníček MBA

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2018 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

Donínská 1778, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Jaroslav Kulhánek

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2018 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

Zalomená 175/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Filip Král

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2018 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

Hurbanova 2052/25, Praha, 142 00, Česká republika

JUDr. Hana Machačová

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2017 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Pod vsí 312, Praha, 149 00, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2017 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 31. 12. 2019

Gartengasse 21, Mistelbach, 2 130, Rakouská republika

JUDr. Hana Machačová

člen

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Pod vsí 312, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Hana Machačová

člen

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Pod vsí 312, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Martin Diviš MBA

předseda

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2020

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Gary Wheatley Mazzotti

člen

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

RNDr. Petr Zapletal MBA

člen

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Na zahrádkách 307, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Petr Zapletal MBA

člen

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Na zahrádkách 307, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Sýkora

člen

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2020

Jáchymovská 261, Hudlice, 267 03, Česká republika

Gary Wheatley Mazzotti

člen

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Mgr. Filip Král

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 30. 6. 2018

Hurbanova 2052/25, Praha, 142 00, Česká republika

Mgr. Filip Král

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 30. 6. 2018

Hurbanova 2052/25, Praha, 142 00, Česká republika

RNDr. Petr Zapletal MBA

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

Na zahrádkách 307, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Gary Wheatley Mazzotti

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Jiří Sýkora

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

Jáchymovská 261, Hudlice, 267 03, Česká republika

Ing. Martin Diviš MBA

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 14. 11. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2015

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Milan Nidl MBA

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

Výletní 357/20, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Martin Diviš MBA

předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 1. 11. 2012

vznik funkce: 14. 11. 2012

Divoká Šárka 39, Praha 6, 164 00, Česká republika

JUDr. Hana Machačová

člen

První vztah: 17. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

Pod Vsí 312, Praha 4, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2012 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

Mistelbach, Gartengasse 32, 2130, Rakouská republika

Ing. Milan Nidl MBA

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2012 - Poslední vztah: 19. 12. 2012

vznik členství: 1. 11. 2012

V Břízách 3293, Most, 434 01, Česká republika

RNDr. Petr Zapletal MBA

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2012 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

Na zahrádkách 307, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jiří Sýkora

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2012 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

Hudlice 261, 267 03, Česká republika

RNDr. Petr Zapletal MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 17. 12. 2012

vznik členství: 1. 1. 2011

Na zahrádkách 307, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Milan Nidl MBA

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2010 - Poslední vztah: 17. 12. 2012

vznik členství: 1. 1. 2010

V Břízách 3293, Most, 434 01, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2010 - Poslední vztah: 17. 12. 2012

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

Mistelbach, Gartengasse 32, 2130, Rakouská republika

Ing. Milan Nidl MBA

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2010 - Poslední vztah: 7. 9. 2010

vznik členství: 1. 1. 2010

V Břízkách 3293, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Martin Diviš MBA

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 7. 5. 2008

Divoká Šárka 39, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Martin Diviš MBA

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 17. 12. 2012

vznik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 7. 5. 2008

Divoká Šárka 39, Praha 6, 164 00, Česká republika

JUDr. Hana Machačová

člen

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 17. 12. 2012

vznik členství: 1. 11. 2007

Pod Vsí 312, Praha 4, Česká republika

Ing. Konštantín Alexejenko

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 4. 2012

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 31. 3. 2012

Koprivnická 14, Bratislava, Slovenská republika

Dr. Hans - Peter Hagen

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 1. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 31. 12. 2009

Laudon Gasse 20/10, Wien, 1 080, Rakouská republika

Jaroslav Dostal CSc.

člen

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 1. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 31. 12. 2009

Na Komořsku 2175/2A, Praha 4, Česká republika

Ing. Martin Diviš MBA

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 1. 11. 2007

Divoká Šárka 39, Praha 6, 164 00, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 3. 2009

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 31. 12. 2008

Gartengasse 21, Mistelbach, 2 130, Rakouská republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2006 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 1. 11. 2007

Gartengasse 21, Mistelbach, 2 130, Rakouská republika

RNDr. Jakub Strnad

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2006 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 15. 10. 2007

Semilská 926/54a, Praha 9, 197 00, Česká republika

Ing. Martin Diviš MBA

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 1. 11. 2007

Divoká Šárka 39, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Konštantín Alexejenko

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

vznik členství: 17. 3. 2005

zánik členství: 1. 11. 2007

Koprivnická 14, Bratislava, Slovenská republika

Jaroslav Dostal CSc.

člen

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

vznik členství: 1. 1. 2002

zánik členství: 1. 11. 2007

Na Komořsku 2175/2A, Praha 4, Česká republika

JUDr. Hana Machačová

člen

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2007

Pod Vsí 312, Praha 4, Česká republika

JUDr. Václav Rác

Člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

zánik členství: 31. 12. 2004

Hlubočinka 1020, Sulice, okres Praha-východ

Dr. Franz Kosyna

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2004 - Poslední vztah: 21. 11. 2006

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 31. 10. 2006

v ČR pobyt: Praha 1, Štupartská 746/11 do 21. 11. 2006 od 26. 7. 2004

Weimarerstrasse 93/1, 1190 Vídeň, Rakouská republika

Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959

Člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 7. 2004

zánik členství: 30. 6. 2004

v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 1, Celetná 25 do 26. 7. 2004 od 18. 10. 2003

Laudon Gasse 20/10, 1080 Wien, Rakouská republika

Ing. Michael Ondraschka

člen

První vztah: 24. 4. 2003 - Poslední vztah: 24. 4. 2003

vznik členství: 1. 1. 2003

Šakvická 96, Praha 5, Česká republika

Jaroslav Dostal CSc.

člen

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik členství: 1. 1. 2002

Jílovská 427, Praha 4, 142 00, Česká republika

Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 10. 2003

v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 1, Celetná 25 do 18. 10. 2003 od 3. 12. 2001

Operngasse 26/22, 1040 Wien, Rakouská republika

JUDr. Hana Machačová

člen

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

Kahovská 1705, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Voda

Člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 24. 4. 2003

zánik členství: 31. 12. 2002

gen.Jaroše 1557/26, Velké Meziříčí, Česká republika

Ing. Josef Voda

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 31. 8. 1999

gen.Jaroše 1557/26, Velké Mezivrší, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

Předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

zánik členství: 6. 5. 2008

zánik funkce: 6. 5. 2008

U Letenského sadu 6, Praha 7, Česká republika

Ing. Václav Stix

Člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 7. 1999

Turgeněvova 12, Brno, Česká republika

Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959

Člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 1, Břehová 8/208 do 3. 12. 2001 od 25. 3. 1998

Operngasse 26/22, 1040 Wien, Rakouská republika

JUDr. Václav Rác

Člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

Mezivrší 27/1444, Praha 4, Česká republika

Dkfm. Karl Fink

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Kurzbauer Gasse 5, Wien, Rakouská republika

Ing. Vladimír Roubíček

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Valentova 1734, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Osvald CSc.

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 25. 3. 1998

Frýdlantská 1310, Praha 8, Česká republika

Ing. Jan Reichelt

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 25. 3. 1998

Bolívarova 3, Praha 6, Česká republika

JUDr. Josef Csáky

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Náměstí SNP 5, Bratislava, Slovenská republika

Dr. Günter Geyer nar. 31.7.1943

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Viktor Gasse 12/10, Wien, Rakouská republika

Ing. Ota Karen CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

V rovinách 865, Praha 4, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

U Letenského sadu 6, Praha 7, Česká republika

ing. Jan Reichelt

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Bolívarova 3, Praha 6, Česká republika

Dr. Günter Geyer

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Viktor Gasse 12/10, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

JUDr. Josef Csáky

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Náměstí SNP 5, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Josef Osvald CSc.

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Frýdlantská 1310, Praha 8, Česká republika

Ing. Vladimír Roubíček

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Valentova 1734, Praha 4, Česká republika

Ing. Ota Karen CSc.

předseda

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

V rovinách 865, Praha 4, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

U Letenského sadu 6, Praha 7, Česká republika

ing. Jan Šulc

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 10. 5. 1994

Leknínová 3, Praha 10, Česká republika

K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Podepisování za společnost se uskutečň uje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce.

od 7. 9. 2017

K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce. V souladu s ustanovením § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku je osobou oprávněnou k právnímu jednáním vůči zaměstnancům společnosti předseda představenstva Ing. MARTIN DIVIŠ, MBA.

do 7. 9. 2017 od 2. 2. 2016

K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce.

do 2. 2. 2016 od 16. 10. 1998

a) jménem společnosti jedná jako statutární orgán při jednáních předseda představenstva ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) a jeden člen představenstva, b) při jednáních za společnost jako zástupce tento zástupce, případně dva zástupci, pokud organizační předpis schválený představenstvem vyžaduje podpisy dvou zástupců. Za společnost jsou oprávněni jednat jen ti členové představenstva, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva ( v jeho nepřítomnosti místopředseda ) a jeden člen představenstva a při jednáních za společnost jako zástupce tento zástupce, případně dva zástupci, pokud organizační předpis vyžaduje podpisy dvou zástupců.

do 16. 10. 1998 od 1. 3. 1993

Dozorčí rada

15 fyzických osob

Mag. Gerhard Lahner

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

Gartengasse 21, Mistelbach, 2 130, Rakouská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Daniel Pražan MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2020

vznik členství: 28. 1. 2020

Na Nivách 336, Velký Újezd, 783 55, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 26. 1. 2019

Nekázanka 881/9, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Prof. Elisabeth Stadler

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 26. 1. 2019

Höllgasse 32, Langenlois, 3 550, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Rostislav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 26. 1. 2019

Rantířov 168, 588 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Dr. Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

V Lukách 1135, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mag. Robert Lasshofer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Jan Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

náměstí Pod lípou 6/6, Praha, 154 00, Česká republika

Ing. Vladimír Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Boženy Hofmeisterové 1430, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Šárka Brůnová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

U Kanálky 1455/12, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Radmila Dočekalová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Jundrovská 1253/23, Brno, 624 00, Česká republika

Mag. Harald Josef Londer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Feuerwehrstra e 7, Leopoldsdorf, 2 333, Rakouská republika

Ing. Roman Brablec

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Španielova 1313/21, Praha, 163 00, Česká republika

Jan Wiesner

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Podle Kačerova 1330/15, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Salomon

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Alej Českých exulantů 1153/9, Praha, 161 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vladimír Mráz

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2019 - Poslední vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 26. 1. 2019

Nekázanka 881/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2019 - Poslední vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Nekázanka 881/9, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Martin Laur

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Ladova 587, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 2. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Mag. Liane Hirner

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 11. 5. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 4. 2020

JUDr. Rostislav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Rantířov 168, 588 41, Česká republika

Prof. Elisabeth Stadler

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Höllgasse 32, Langenlois, 3 550, Rakouská republika

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

V Lukách 1135, Srubec, 370 06, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

V Lukách 1135, Srubec, 370 06, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Prof. Elisabeth Stadler

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Höllgasse 32, Langenlois, Bezirk Krems-Land, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Prof. Elisabeth Stadler

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Höllgasse 32, Langenlois, Bezirk Krems-Land, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Laur

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Ladova 587, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 6. 4. 2018

Jana Masaryka 708/12, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Laur

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Ladova 587, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Jan Wiesner

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Podle Kačerova 1330/15, Praha, 141 00, Česká republika

Mag. Robert Lasshofer

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Roggegasse 54, Vídeň, Vídeň, Rakouská republika

Jan Wiesner

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Podle Kačerova 1330/15, Praha, 141 00, Česká republika

Mag. Robert Lasshofer

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Roggegasse 54, Vídeň, Vídeň, Rakouská republika

Franz Fuchs

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Fürstenstrasse 43, Maria Enzersdorf, Niederösterreich, Rakouská republika

prof. Ing. Eva Ducháčková CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Dubanská 296, Praha, 190 17, Česká republika

Rostislav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Rantířov 168, 588 41, Česká republika

Franz Fuchs

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Fürstenstrasse 43, Maria Enzersdorf, Niederösterreich, Rakouská republika

Rostislav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Rantířov 168, 588 41, Česká republika

Jan Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

náměstí Pod lípou 6/6, Praha, 154 00, Česká republika

Jan Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

náměstí Pod lípou 6/6, Praha, 154 00, Česká republika

Ing. Roman Brablec

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Španielova 1313/21, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Roman Brablec

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Španielova 1313/21, Praha, 163 00, Česká republika

Dkfm. Karl Fink

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Kurzbauergasse, Wien, 1 020, Rakouská republika

Dkfm. Karl Fink

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Kurzbauergasse, Wien, 1 020, Rakouská republika

prof. Ing. Eva Ducháčková CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 6. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Dubanská 296, Praha, 190 17, Česká republika

prof. Ing. Eva Ducháčková CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Dubanská 296, Praha, 190 17, Česká republika

prof. Ing. Eva Ducháčková CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Dubanská 296, Praha, 190 17, Česká republika

Franz Fuchs

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2016

Fürstenstrasse 43, Maria Enzersdorf, Niederösterreich, Rakouská republika

Mag. Robert Lasshofer

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2016

Roggegasse 54, Vídeň, Vídeň, Rakouská republika

Mag. Robert Lasshofer

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2016

Roggegasse 54, Vídeň, Vídeň, Rakouská republika

JUDr. Rostislav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 7. 4. 2013

zánik funkce: 5. 4. 2018

Leoše Janáčka 746/10, Jihlava, 586 01, Česká republika

Prof. Elisabeth Stadler

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 5. 4. 2018

Höllgasse 32, Langenlois, Bezirk Krems-Land, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Rostislav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 7. 4. 2013

zánik funkce: 5. 4. 2018

Leoše Janáčka 746/10, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2016

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Franz Fuchs

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2016

Fürstenstrasse 43, Maria Enzersdorf, Niederösterreich, Rakouská republika

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2016

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Prof. Elisabeth Stadler

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 5. 4. 2018

Höllgasse 32, Langenlois, Bezirk Krems-Land, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2015 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Jana Masaryka 708/12, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2015 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Jana Masaryka 708/12, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Wiesner

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Podle Kačerova 1330/15, Praha, 141 00, Česká republika

Jan Wiesner

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Podle Kačerova 1330/15, Praha, 141 00, Česká republika

Jaroslav Kučera

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 28. 4. 2016

zánik funkce: 28. 4. 2016

Prokofjevova 846/25, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Kučera

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 28. 4. 2016

zánik funkce: 28. 4. 2016

Prokofjevova 846/25, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Brablec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Španielova 1313/21, Praha 6, 163 00, Česká republika

Mgr. Martin Laur

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Ladova 587, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Mgr. Martin Laur

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Ladova 587, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Roman Brablec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

Španielova 1313/21, Praha 6, 163 00, Česká republika

Jan Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

nám. Pod lípou 6, Praha 5, 154 00, Česká republika

Eva Ducháčková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

Dubanská 296, Praha, 190 17, Česká republika

Jan Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

nám. Pod lípou 6, Praha 5, 154 00, Česká republika

Eva Ducháčková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

Dubanská 296, Praha, 190 17, Česká republika

Rostislav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

vznik funkce: 7. 4. 2013

Leoše Janáčka 746/10, Jihlava, 586 01, Česká republika

Rostislav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

vznik funkce: 7. 4. 2013

Leoše Janáčka 746/10, Jihlava, 586 01, Česká republika

Mag. Roland Gröll

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

zánik funkce: 1. 4. 2016

Neuwaldegger Str. 37/1, Vídeň, PSČ 1170, Rakouská republika

Mag. Roland Gröll

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

zánik funkce: 1. 4. 2016

Neuwaldegger Str. 37/1, Vídeň, PSČ 1170, Rakouská republika

Dkfm. Karl Fink

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 7. 4. 2013

zánik funkce: 5. 4. 2018

Kurzbauergasse 5, Wien, Rakouská republika

Mag. Erwin Hammerbacher

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

zánik funkce: 1. 4. 2016

Helmaweg 29, Seyring, 2 201, Rakouská republika

Dr. Hans-Peter Hagen

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 2. 2. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 7. 4. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2015

Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080, Rakouská republika

Dr. Hans-Peter Hagen

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 2. 2. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 7. 4. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2015

Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080, Rakouská republika

Mag. Erwin Hammerbacher

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

zánik funkce: 1. 4. 2016

Helmaweg 29, Seyring, 2 201, Rakouská republika

Jan Wiesner

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 7. 4. 2013

Podle Kačerova 1330/15, Praha 4, Česká republika

Dkfm. Karl Fink

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik členství: 7. 4. 2013

zánik členství: 5. 4. 2018

vznik funkce: 7. 4. 2013

zánik funkce: 5. 4. 2018

Kurzbauergasse 5, Wien, Rakouská republika

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2015

vznik členství: 7. 4. 2013

Srubec 346, 370 06, Česká republika

Bc. Roman Hojný MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 23. 8. 2011

Šípkova 363, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Dkfm. Karl Fink

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 7. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2012

Kurzbauergasse 5, Wien, Rakouská republika

Dr. Hans-Peter Hagen

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 1. 4. 2012

Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080, Rakouská republika

Mag. Erwin Hammerbacher

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2012

Helmaweg 29, Seyring, 2 201, Rakouská republika

Bc. Roman Hojný MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 17. 12. 2012

vznik členství: 23. 8. 2011

Čechovo nábřeží 518/17, Pardubice 3, 530 03, Česká republika

Jan Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 23. 8. 2011

nám. Pod lípou 6, Praha 5, 154 00, Česká republika

Mag. Roland Gröll

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 27. 4. 2011

Neuwaldegger Str. 37/1, Vídeň, PSČ 1170, Rakouská republika

prof. MUDr. Eva Syková DrSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2011 - Poslední vztah: 17. 12. 2012

vznik členství: 13. 6. 2011

zánik členství: 20. 10. 2012

Na Okraji 42, Praha 6, 162 00, Česká republika

Dr. Hans-Peter Hagen

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2011

Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080, Rakouská republika

Dr. Hans-Peter Hagen

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2011

Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080, Rakouská republika

Dkfm. Karl Fink

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 7. 4. 2008

Kurzbauergasse 5, Wien, Rakouská republika

Mgr. Martin Laur

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2010 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 3. 9. 2010

Ladova 587, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Juraj Lelkes

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2010 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 6. 4. 2013

Bratislava, Na spojke 2161/1, 831 01, Slovenská republika

Dr. Hans-Peter Hagen

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

vznik členství: 4. 6. 2010

Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080, Rakouská republika

Dr. Franz Kosyna

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2011

vznik členství: 9. 10. 2009

zánik členství: 27. 4. 2011

Vídeň, Gallmeyergasse 5b/3/11, 1190, Rakouská republika

Ing. Roman Brablec

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 7. 4. 2008

Španielova 1313/21, Praha 6, 163 00, Česká republika

Mag. Peter Höfinger

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 8. 12. 2009

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 9. 10. 2009

Dammhaufen 58a, Wien, 1 020, Rakouská republika

Ing. Jan Reichelt

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2010

Petrská 1161/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Roman Brablec

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 7. 4. 2008

Španielova 1313/21, Praha 6, 163 00, Česká republika

Dkfm. Karl Fink

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

vznik členství: 7. 4. 2008

vznik funkce: 7. 4. 2008

Kurzbauergasse 5, Wien, Rakouská republika

JUDr. Václav Vacík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 7. 4. 2008

Kaznějovská 13, Plzeň, 320 23, Česká republika

JUDr. Václav Vacík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 31. 12. 2010

Kaznějovská 13, Plzeň, 320 23, Česká republika

Ing. Milan Kutnohorský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 7. 4. 2008

Antonínská 26, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 7. 4. 2008

Srubec 346, 370 06, Česká republika

Ing. Jan Reichelt

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 7. 4. 2008

Bolívarova 3, Praha 6, Česká republika

Ing. Martin Kutnohorský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 31. 12. 2010

Antonínská 26, Brno, 602 00, Česká republika

Jan Wiesner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 7. 4. 2008

vznik funkce: 7. 4. 2008

Podle Kačerova 1330/15, Praha 4, Česká republika

Dr. Günter Geyer

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 7. 4. 2008

vznik funkce: 7. 4. 2008

zánik funkce: 7. 4. 2008

Viktor Gasse 12/10, Wien, Rakouská republika

Mag. Peter Höfinger

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 12. 10. 2006

zánik členství: 7. 4. 2008

Dammhaufen 58a, Wien, 1 020, Rakouská republika

Ing. Juraj Lelkes

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 23. 11. 2005

zánik členství: 7. 4. 2008

Na Spojke 2161/1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 7. 4. 2008

Srubec 346, 370 06, Česká republika

Bc. Aleš Sloupenský

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 7. 4. 2008

Slunečná 2038, Říčany, 251 01, Česká republika

Jan Wiesner

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

zánik členství: 7. 4. 2008

Podle Kačerova 1330/15, Praha 4, Česká republika

Mgr. Ing. Augustin Semerák

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 6. 5. 2003

zánik členství: 7. 4. 2008

Famfulíkova 1141, Praha 8, 182 00, Česká republika

JUDr. Oldřich Horák

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 6. 5. 2003

zánik členství: 7. 4. 2008

Vizovická 315, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Ing. Benedikt Krofta

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

vznik členství: 6. 5. 2003

zánik členství: 10. 5. 2005

Davídkova 125, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dr. Günter Geyer

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2002 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 19. 6. 1998

zánik členství: 7. 4. 2008

vznik funkce: 6. 5. 2002

zánik funkce: 7. 4. 2008

Viktor Gasse 12/10, Wien, Rakouská republika

Mag. Christian Brandstetter

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 10. 5. 2005

Schiffmühlenstrasse 99/3/17,1220 Vídeň, Rakouská republika

Dkfm. Dr.Siegfried Sellitsch

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 22. 8. 2002

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 6. 5. 2002

Traungasse 2/11 1030 Vídeň, Rakouská republika

Ing. Hynek Vodička

První vztah: 15. 5. 2001 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

zánik členství: 7. 4. 2008

Stružky 646, Praha 9, Česká republika

Ing.RNDr. Jaroslav Muzikant DrSc.

První vztah: 15. 5. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik členství: 6. 5. 2003

Ke Kateřinkám 1410, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Gerža

První vztah: 24. 5. 2000 - Poslední vztah: 21. 11. 2006

zánik členství: 10. 10. 2006

Nad Botičem 28, Praha 10, Česká republika

JUDr. Ladislav Žák

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

zánik členství: 7. 4. 2008

Vlkova 5, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Nedoma

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik členství: 6. 5. 2003

Březinova 4043/115, Jihlava, Česká republika

Ing. Aurelian Teppervien

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 24. 5. 2000

Majerského 2032/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Žahourek

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik členství: 8. 6. 2001

Vašátkova 1012, Praha 9, Česká republika

Josef Němeček

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik členství: 6. 5. 2003

Hvozdecká 410, Veverská Bitýška, Česká republika

Jan Wiesner

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

Panská 891/5, Praha 1, Česká republika

Dkfm. Karl Fink

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

zánik členství: 7. 4. 2008

Kurzbauergasse 5, Wien, Rakouská republika

Ing. Jan Reichelt

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

zánik členství: 7. 4. 2008

Bolívarova 3, Praha 6, Česká republika

JUDr. Josef Csáky

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

zánik členství: 10. 5. 2005

Náměstí SNP 5, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Hynek Vodička

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 15. 5. 2001

Botevova 3110, Praha 4, Česká republika

Dr. Jürgen Ranzmayer

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 31. 8. 1999

Londýnská 8/193, Praha 2, Česká republika

Ing.RNDr. Jaroslav Muzikant DrSc.

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 15. 5. 2001

Zupkova 1410, Praha 4, Česká republika

Heinz Jaindl

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2001

Anton Sattlergasse 91/2/1,1220, Wien, Rakouská republika

Dr. Günter Geyer

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 8. 2002

Viktor Gasse 12/10, Wien, Rakouská republika

RNDr. Václav Šafanda

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik funkce: 6. 5. 2003

Mezivrší 33, Praha 4, Česká republika

Ing. Ota Karen CSc.

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

zánik členství: 10. 5. 2005

U Malvazinky 1934/6, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Brožek

První vztah: 25. 3. 1998 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Okružní 421, Komárov, Česká republika

Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 25. 3. 1998

Operngasse 26/22, Wien, Rakouská republika

Mag. Gerald Hasler nar. 1.5.1960

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Grossmannstrasse 1/5, Wien, Rakouská republika

Ing. Vladimír Roubíček

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Valentova 1734, Praha 4, Česká republika

Helena Póorová

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Bernolákova 2, Senec, Slovenská republika

Dkmf. Karel Fink nar. 22.8.1945

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Kurzbauger Gasse 5, Wien, Rakouská republika

Ing. Mgr. Augustin Semerák

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Famfulíkova 1141, Praha 8, Česká republika

Ing. Marián Rybár

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Hamburská 16, Bratislava, Česká republika

JUDr. Václav Vacík

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Kaznějovská 13, Plzeň, Česká republika

JUDr. Jan Peterka

První vztah: 7. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 8. 1997

U hříště 95, Teplice, Česká republika

Helena Poorová

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Bernolákova 2, Senec, Slovenská republika

Dkmf. Karel Fink

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Kurzbauger Gasse 5, Vídeň, Rakouská republika

Jan Wiesner

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Panská 5, Praha 1, Česká republika

Ing. Mgr. Augustin Semerák

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Famfulíkova 1141, Praha 8, Česká republika

JUDr. Václav Vacík

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Kaznějovská 13, Plzeň, Česká republika

Jan Weisner

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Panská 5, Praha 1, Česká republika

Ing. Marián Rybár

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Hamburská 16, Bratislava, Česká republika

ing. Ivana Kocourková

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1995

Olšová 2, Plzeň, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2012 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

Mistelbach, Gartengasse 32, 2130, Rakouská republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2010 - Poslední vztah: 17. 12. 2012

vznik členství: 1. 1. 2010

Mistelbach, Gartengasse 32, 2130, Rakouská republika

Ing. Konštantín Alexejenko

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 4. 2012

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 31. 3. 2012

Koprivnická 14, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Konštantín Alexejenko

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

vznik členství: 17. 3. 2005

zánik členství: 1. 11. 2007

Koprivnická 14, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Václav Rác

Člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

zánik členství: 31. 12. 2004

Hlubočinka 1020, Sulice, okres Praha-východ

Dr. Franz Kosyna

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2004 - Poslední vztah: 21. 11. 2006

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 31. 10. 2006

v ČR pobyt: Praha 1, Štupartská 746/11

Weimarerstrasse 93/1, 1190 Vídeň, Rakouská republika

Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959

Člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 7. 2004

zánik členství: 30. 6. 2004

v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 1, Celetná 25

Laudon Gasse 20/10, 1080 Wien, Rakouská republika

Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 10. 2003

v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 1, Celetná 25

Operngasse 26/22, 1040 Wien, Rakouská republika

Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959

Člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 1, Břehová 8/208

Operngasse 26/22, 1040 Wien, Rakouská republika

Dkfm. Karl Fink

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Kurzbauer Gasse 5, Wien, Rakouská republika

JUDr. Josef Csáky

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Náměstí SNP 5, Bratislava, Slovenská republika

Dr. Günter Geyer nar. 31.7.1943

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Viktor Gasse 12/10, Wien, Rakouská republika

JUDr. Josef Csáky

První vztah: 1. 3. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Náměstí SNP 5, Bratislava, Slovenská republika

Další vztahy firmy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Historické vztahy

Ing. Luděk Marek

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

Počernická 3226/2g, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Suk

První vztah: 13. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

Akátová 2803, Louny, 440 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vít Rozsypal

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

Na Sídlišti 350, Divišov, 257 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vít Rozsypal

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

Na Sídlišti 350, Divišov, 257 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Evžen Heřman

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

Zárubova 508/13, Praha 4, 142 00, Česká republika

PhDr. Roman Leština MBA

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

Sokolská 100, Mratín, 250 63, Česká republika

Mgr. Jan Března

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

U bazénu 406/5, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Suk

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 13. 10. 2013

Akátová 2803, Louny, 440 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Nidl MBA

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2009

V Sadech 1728, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Luděk Marek

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

Počernická 3226/2g, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Mraček

První vztah: 1. 9. 2007 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

Borovy 8, 334 01, Česká republika

Ing. Jan Mraček

První vztah: 1. 9. 2007 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

Borovy 8, 334 01, Česká republika

Ing. Roman Brablec

První vztah: 1. 9. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

Španielova 1313/21, Praha 6, 163 00, Česká republika

RNDr. Zdeněk Melichar CSc.

První vztah: 7. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

V Jedlovci 249, Všestary, 251 63, Česká republika

Ing. Martin Kutnohorský

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

Antonínská 26, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Martin Diviš

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2006

Divoká Šárka 39/4, Praha 6, 164 00, Česká republika

JUDr. Ilja Herboczek

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

Mezivrší 35, Praha 4, Česká republika

Miroslav Doseděl

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

Litvínovice 240, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Oldřich Horák

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

Vizovická 315, Liberec 8, Česká republika

Roman Leština

První vztah: 15. 5. 2001 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

Řešovská 518, Praha 8, Česká republika

Ing. Ladislav Zámečník

První vztah: 15. 5. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2009

Nad Lobčí 1122, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

František Vašák

První vztah: 15. 5. 2001 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

gen.Uchytila 870, Chrudim II, Česká republika

Ing. Roman Brablec

První vztah: 26. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 9. 2007

Bezručova 1101, Kuřim, Česká republika

Ing. Pavel Junek r.č.670115/1661

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

Demlova 12, Brno, Česká republika

Ing. Petr Kůt

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

Španielova 1313, Praha 6, Česká republika

Mgr. Karel Verner

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

Osvobození 615/2, Vyškov, Česká republika

Ing. Roman Blabec

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 26. 1. 2000

Bezručova 1101, Kuřim, Česká republika

Ing. Dana Kurzweilová

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2001

Kaplická 21, Praha 4, Česká republika

Ing. Bohumil Binder

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2001

Kremličkova 10, Brno, Česká republika

Ing. Oldřich Dvořák r.č.520902/0030

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

Osvoboditelů 3778/307, Zlín, Česká republika

RNDr. Zdeněk Melichar CSc.

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 7. 6. 2007

Slavojova 11, Praha 2, Česká republika

Ing. Jaroslav Kučera

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

Prokofjevova 25, Brno, Česká republika

JUDr. Vladimír Tuka

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2001

Slivenecká 1065, Praha 5, Česká republika

Pavel Hrabal

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

Balbínova 16, Brno, Česká republika

JUDr. Václav Vacík

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

Kaznějovská 13, Plzeň, Česká republika

Mgr. Miroslav Svoboda

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Mezivrší 33, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Fořt

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Klánova 322, Praha 4, Česká republika

JUDr. Hana Machačová

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Kahovská 1705, Praha 4, Česká republika

Irena Nováková

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2001

Spořická 3796, Chomutov, Česká republika

JUDr. Oldřich Horák

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

Aloisina výšina 643, Liberec 15, Česká republika

Ing. Zdeněk Vorel CSc.

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

Horáčkova 10, Praha 4, Česká republika

JUDr. Ilja Herboczkek

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

Mezivrší 35, Praha 4, Česká republika

Josef Plch

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

Haškova 3781, Chomutov, Česká republika

Miroslav Doseděl

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

E.Destinové 7, České Budějovice, Česká republika

Mgr. Jiří Hoffman

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

Dašická 1752, Pardubice, Česká republika

Ing. Jan Mraček

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 1. 9. 2007

Borovy 8, Lužany, Česká republika

Jiří Bednář

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

Růžová 235, Dolní Rychnov, Česká republika

Ladislav Říha

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 27. 5. 2008

Benkova 1702, Praha 4, Česká republika

Mgr.Ing. Augustin Semerák

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

Famfulíkova 1141, Praha 8, Česká republika

Ing. Benedikt Krofta

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

Davídkova 125, Praha 8, Česká republika

Lenka Vojpichová

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 24. 4. 2003

Něvská 586, Praha 9, Česká republika

Jaroslav Dostal CSc.

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

Mikulova 1574, Praha 4, Česká republika

Josef Veselský

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 24. 4. 2003

Šafaříkova 12, Svitavy, Česká republika

Ing. Petr Morávek

První vztah: 8. 7. 1999 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

Příkrá 16, Praha 4, Česká republika

ing. Hynek Vodička

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 10. 1998

ing. Hynek Vodička není oprávněn k zcizování nemovitostí společnosti nebo jejich zatěžování věcnými břemeny, zástavním nebo jiným věcným právem do 16. 10. 1998 od 17. 1. 1997

Botevova 3100, Praha 4, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Ing. Vladimír Mráz je oprávněn činit všechny právní úkony k nimž dochází při provozu společnosti, včetně oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti, nejvýše však do 20 mil. Kč v jednotlivém případě. do 20. 12. 1999 od 17. 1. 1997

U Letenského sadu 6, Praha 7, Česká republika

JUDr. Václav Rác

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

JUDr. Václav Rác je oprávněn činit veškeré úkony, k nimž dochází při provozu společnosti s omezením daným paragrafem 14 obchodního zákoníku. do 20. 12. 1999 od 17. 1. 1997

Mezivrší 27, Praha 6, Česká republika

ing. Josef Večeřa

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

ing. Josef Večeřa není oprávněn k zcizování nemovitostí společnosti nebo k jejich zatěžování věcnými břemeny, zástavním nebo jiným věcným právem do 20. 12. 1999 od 17. 1. 1997

Vavřenova 1169/6, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Večeřa

První vztah: 1. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

ing. Josef Večeřa není oprávněn k zcizování nemovitostí společnosti nebo k jejich zatěžování věcnými břemeny, zástavním nebo jiným věcným právem do 17. 1. 1997 od 1. 8. 1996

Vavřenova 1169/6, Praha 4, Česká republika

ing. Hynek Vodička

První vztah: 1. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

ing. Hynek Vodička není oprávněn k zcizování nemovitostí společnosti nebo jejich zatěžování věcnými břemeny, zástavním nebo jiným věcným právem do 17. 1. 1997 od 1. 8. 1996

Botevova 3100, Praha 4, Česká republika

JUDr. Václav Rác

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

JUDr. Václav Rác je oprávněn činit veškeré úkony, k nimž dochází při provozu společnosti s omezením daným paragrafem 14 obchodního zákoníku. do 17. 1. 1997 od 10. 5. 1994

Mezivrší 27, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Ing. Vladimír Mráz je oprávněn činit všechny právní úkony k nimž dochází při provozu společnosti, včetně oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti, nejvýše však do 20 mil. Kč v jednotlivém případě. do 17. 1. 1997 od 10. 5. 1994

U Letenského sadu 6, Praha 7, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 2. 1994

Živnosti

Insolvenční rejstřík

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

spisová značka: INS 25065/2016

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-12-11 15:34:06.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).