Hlavní navigace

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Firma Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3433, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 000 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63998530

Sídlo:

Pobřežní 665/23, Praha 8 Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 11. 1995

Aktuální kontaktní údaje Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65120 Neživotní pojištění
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3433, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group od 27. 8. 2007

Obchodní firma

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. do 27. 8. 2007 od 6. 11. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 6. 11. 1995

adresa

Pobřežní 665/23
Praha 8 18600 od 10. 7. 2012

adresa

Budějovická 64/5
Praha 14000 do 10. 7. 2012 od 12. 7. 2004

adresa

Budějovická 64/5
Praha 14000 do 12. 7. 2004 od 14. 8. 1998

adresa

Budějovická 64/5
Praha 14000 do 14. 8. 1998 od 6. 11. 1995

Předmět podnikání

1. Pojišťovací činnost a jako její součást činnosti z ní vyplývající podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen "ZPoj"), přílohy č.1 k ZPoj: v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených - v části A bodu I. písm. a), b), c), bodu II. a bodu III.; v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených - v části B bodu 14, 15, 16, 17, 18; v rozsahu skupin neživotních pojištění - v části C písmen a), b), c), d), e), f), g), h). od 16. 6. 2017

3. Činnosti související s pojišťovací činností - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle ZPoj, -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle ZPoj, -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj, -provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti -stavebního spoření - spotřebitelských úvěrů, -penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření, -vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. do 16. 6. 2017 od 18. 7. 2013

3. Činnosti související s pojišťovací činností - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle ZPoj, -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle ZPoj, -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj, -provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti -stavebního spoření - spotřebitelských úvěrů, -penzijního připojištění se státním příspěvkem -vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. do 18. 7. 2013 od 10. 7. 2012

1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen "ZPoj"), přílohy č.1 k ZPoj: v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených - v části A bodu I písm. a), b), c), bodu II. a bodu III.; v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených - v části B bodu 14, 15, 16, 17, 18; v rozsahu skupin neživotních pojištění - v části C písmen a), b), c), d), e), f), g), h). do 16. 6. 2017 od 13. 4. 2010

2. Zajišťovací činnost v neživotním zajištění; od 13. 4. 2010

3. Činnosti související s pojišťovací činností - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle ZPoj, -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle ZPoj, -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj, -provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti -stavebního spoření -penzijního připojištění se státním příspěvkem -vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. do 10. 7. 2012 od 13. 4. 2010

4. zajišťovací činnost v rozsahu skupin a), b), c), d) e) neživotních pojištění uvedených v části C přílohy č. 1 a v rozsahu pojistných odvětví 14, 15, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví do 13. 4. 2010 od 13. 5. 2008

3. činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví -provozování zprostředkovatelské činnosti -stavebního spoření -penzijního připojištění se státním příspěvkem -vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí do 13. 4. 2010 od 4. 1. 2005

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů -v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,4,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví -v rozsahu pojistných odvětví 14,15,16,18 neživotních pojištění u vedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví -v rozsahu skupin a),b),c),d),e) neživotních pojištění uvedených v části C přílohy k zákonu o pojišťovnictví. do 13. 4. 2010 od 3. 7. 2002

2. zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťpvnictví -pro odvětví neživotních pojištění 3 a 7 uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví. do 13. 4. 2010 od 3. 7. 2002

3. činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví -provozování zprostředkovatelské činnosti -stavebního spoření -penzijního připojištění se státním příspěvkem do 4. 1. 2005 od 3. 7. 2002

pojišťovací činnost dle § 2 písm.b) zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví do 3. 7. 2002 od 21. 11. 2001

činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností (paragraf 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví) do 21. 11. 2001 od 14. 8. 1998

pojišťovací činnost (paragraf 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví) do 21. 11. 2001 od 6. 11. 1995

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch (paragraf 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví) do 21. 11. 2001 od 6. 11. 1995

zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (paragraf 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví) do 21. 11. 2001 od 6. 11. 1995

zábranná činnost (paragraf 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví) do 21. 11. 2001 od 6. 11. 1995

Ostatní skutečnosti

Převoditelnost akcií je omezena dle části druhé čl. 6 stanov společnosti ve znění ze dne 28.04.2021. od 11. 6. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 6. 2015

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře navrhovatele ze dne 10.8.2005 o zvýšení základního kapitálu navrhovatele. Zvyšuje se dosavadní úpně splacený a v obchodním rejstříku zapsaný základní kapitál navrhovatele v částce ve výši 660.000.000,- Kč o částku 340.000.000,-Kč na částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3400 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé z nich. Akcie budou znít na jméno a budou mít zaknihovanou podobu. Jediným upisovatelem všech akcií na zvýšení základního kapitálu se určuje jediný akcionář navrhovatele, tj. společnost Kooperativa, pojišťovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 471 16 617. Upisování akcií jinými upisovateli nebo formou veřejné nabídky se nepřipouští. Neupsání všech akcií jediným uspisovatelem činí úpis neúčinným. Emisní kurs upisovaných akcií činí 264.706,-Kč každé z nich. Při jmenovité hodnotě každé z upisovaných akcií ve výši 100.000,-Kč tak emisní ážio u každé z upisovaných akcií činí 164.706,-Kč. Emisní kurs 3400 ks akcií pak činí 900.000.400,-Kč, z toho jmenovitá hodnota činí 340.000.000,-Kč a emisní ážio činí 560.000.40,-Kč. Emisní ážio může být použito k úhradě neuhrazené ztráty minulých účetních období. Jediný upisovatel upíše akcie v sídle navrhovatele, tj. v Praze 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, způsobem dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, do 20 dnů od data podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu navrhovatele do obchodního rejstříku. Dojde-li však Městským soudem v Praze k zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, je upsání akcií provedné před datem, k datu nebo po datu, kdy zamítavé rozhodnutí jmenovaného soudu nabylo právní moci, neúčinné. Jediný upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií ve výši 900.000.400,-Kč najednou peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet navrhovatele vedený u CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a. s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0(číslo pro mezibankovní tuzemský styk: 100086542/5000) do 30 dnů od data uspání akcií podle předchozího bodu. do 10. 10. 2005 od 10. 10. 2005

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře navrhovatele ze dne 10.8.2005 o zvýšení základního kapitálu navrhovatele. Zvyšuje se dosavadní úplně splacený a v obchodním rejstříku zapsaný základní kapitál navrhovatele v částce ve výši 660.000.000,- Kč o částku 340.000.000,- Kč na částku 1.000.000.000,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3400 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich. Akcie budou znít na jméno a budou mít zaknihovanou podobu. Jediným upisovatelem všech akcií na zvýšení základního kapitálu se určuje jediný akcionář navrhovatele, tj. společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 471 16 617. Upisování akcií jinými upisovateli nebo formou veřejné nabídky se nepřipouští. Neupsání všech akcií jediným upisovatelem činí úpis neúčinným. Emisní kurs upisovaných akcií činí 264.706,- Kč každé z nich. Při jmenovité hodnotě každé z upisovaných akcií ve výši 100.000,- Kč tak emisní ážio u každé z upisovaných akcií činí 164.706,- Kč. Emisní kurs 3400 ks akcií pak činí 900.000.400,- Kč, z toho jmenovitá hodnota činí 340.000.000,- Kč a emisní ážio činí 560.000.400,- Kč. Emisní ážio může být použito k úhradě neuhrazené ztráty minulých účetních období. Jediný upisovatel upíše akcie v sídle navrhovatele, tj. v Praze 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, způsobem dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, do 20 dnů od data podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu navrhovatele do obchodního rejstříku. Dojde-li však Městským soudem v Praze k zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, je upsání akcií provedené před datem, k datu nebo po datu, kdy zamítavé rozhodnutí jmenovaného soudu nabylo právní moci, neúčinné. Jediný upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií ve výši 900.000.400,- Kč najednou peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet navrhovatele vedený u CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0 (číslo pro mezibankovní tuzemský styk: 100086542/5000) do 30 dnů od data upsání akcií podle předchozího bodu. do 10. 10. 2005 od 29. 8. 2005

Jediný akcionář společnosti Capital Management Company, a.s ., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992, rozhodl dne 20.10.2004 vykonávaje působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 560.000.000,- Kč (slovy: Pětsetšedesátmilionů korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: Padesátmilionů korun českých) na částku 610.000.000,- Kč )slovy: Šestsetdesetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 500 (slovy:pětiset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:Jednostotisíc korun českých). Akcie budou kmenové, na jméno, v zaknihované podobě, přičemž výše emisního kursu je rovna jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad výši navrhovaného základního kapitálu se připouští až do částky 200.000.000,- Kč (slovy: Dvěstěmilionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost Capital Management Company, a. s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992. Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 30 dnů, vždy od 9,00 hod. do 15,00 hod. v sídlem společnosti na adrese Praha 4, Budějovická 5 počínaje 30. dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis bude oznámen jedinému akcionáře doporučeným dopisem na adresu uvedenou jako sídlo společnosti v obchodním rejstříku. Jediný akcionář společnost Capital Management Company, a.s., splatí nově upisované akcie na účet společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., založený za tímto účelem u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0 (mezibankovní tuzemský stky - clearing 100086542/5000) takto: - 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti, - 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 1 (slovy:jednoho) roku ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti. Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozšíření nabídky pojišťovacích služeb a posílení finanční stability společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Jediný akcionář Capital Management Company, a. s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992, se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií. do 6. 5. 2005 od 4. 1. 2005

Jediný akcionář společnosti SPGroup, a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ 63078571, rozhodl dne 25.11.2002 vykonávaje působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 300.000.000,- Kč (slovy: třistamilionů korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) na částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 2.000 kusů (slovy: dvatisíce kusů) nových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad výši navrhovaného základního kapitálu se připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Jediný akcionář SPGroup, a.s., IČ 63078571, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, se vzdal svého přednostního práva úpisu. do 2. 6. 2003 od 3. 2. 2003

Akcie budou upisovány bez veřejné výzvy k jejich upisování společností SPGroup, a.s.(blíže viz výše) a společností Capital Management Company, a.s., IČ 63079992 se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha oddíl B vložka 3245, přičemž výše emisního kurzu je rovna jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií bude probíhat v pracovních dnech po dobu 14-ti dnů, vždy od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti na Praze 4, Budějovická 5 počínaje 30.dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis bude oznámen upisovateli doporučeným dopisem na adresu uvedenou jako sídlo společnosti v obchodním rejstříku. Jmenovitá hodnota upsaných akcií bude upisovateli zaplacena na účet společnosti založený za tímto účelem u Citibank a.s., číslo účtu: ABO formát: 203 881 - 9918 nebo u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. číslo účtu: 01/000865/190/00/0 takto: - 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 10-ti dnů po skončení doby pro jejich úpis, - 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 1 (slovy: jednoho) roku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení kapitálové vybavenosti s ohledem na plánovaný objem pojišťovací činnosti. do 2. 6. 2003 od 3. 2. 2003

V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 21.7.2000 na základě ustanovení § 8 stanov společnosti a v souladu s ust.§ 203 a násl. zák.č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění: - zvyšuje se základní jmění společnosti o 100 000 000,-- Kč slovy: jednostomilionůkorun českých upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 1 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč slovy: jednostotisíc korun českých za jednu akcii. Akcie budou znít na jméno a budou v listinné podobě, - přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s. Úpis musí být proveden do 10 dnů od nabytí právní moci usnesení, kterým Krajský obchodní soud v Praze, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění. Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno do 10 dnů ode dne úpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet České podnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300, - pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva resp. jeho úpisu bude nižší než je navrhované zvýšení základního jmění, má společnost právo nabídnout akcie k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcie nabídnuty s minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Lhůta pro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právní moci usnesení, kterým Krajský obchodní soud v Praze oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění, a trvá 30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní od úpisu akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti České podnikatelské pojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5. - Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídky pojišťovacích služeb a nově stanovená výše základního jmění pojišťoven v zákoně o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. do 21. 11. 2001 od 8. 1. 2001

V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 21.7.2000 na základě ustanovení § 8 stanov společnosti a v souladu s ust.§ 203 a násl. zák.č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění: - zvyšuje se základní jmění společnosti o 100 000 000,-- Kč slovy: jednostomilionůkorun českých upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 1 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč slovy: jednostotisíc korrun českých za jednu akcii. Akcie budou znít na jméno a budou v listinné podobě, - přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s.. Úpis musí být proveden do 10 dnů od nabytí právní moci usnesení, kterým Krajský obchodní soudu v Praze, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění. Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno do 10 dnů ode dne úpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet České podnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300, - pokud jediný akcionář nevyužije svého předkupníko práva resp. jeho úpisu nižší než je navrhované zvýšení základního jmění, má společnost právo nabídnout akcie k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcie nabídnuty s minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Lhůta pro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudnu v Praze, oddělení obchodního rejstříku a trvá 30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní od úpisu akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti České podnikatelské pojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5. - Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídky pojišťovacích služeb a nově stanovená výše základního jmění pojišťoven v zákoně o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. do 8. 1. 2001 od 12. 12. 2000

V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 22.7.1999: - zvyšuje se základní jmění společnosti o 300 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. - zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 3 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč. Akcie budou znít na jméno a budou v listinné podobě. - přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s.. Úpis musí být proveden do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení, kterým Krajský obchodní soudu v Praze, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění. Zplacení 30% upsaných akcií bude provedeno do 30 dnů ode dne úpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet České podnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300. - pokud jediný akcionář nevyužije svého předkupníko práva resp. jeho úpisu nižší než je navrhované zvýšení základního jmění, má společnost právo nabídnout akcie k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcie nabídnuty s minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Lhůta pro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudnu v Praze, oddělení obchodního rejstříku a trvá 30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní od úpisu akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti České podnikatelské pojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5. Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídky pojišťovacích služeb. do 12. 12. 2000 od 12. 8. 1999

základní jmění společnosti bylo splaceno ve výši 100% do 21. 11. 2001 od 21. 7. 1997

Základní jmění společnosti bylo splaceno vevýši 100% do 21. 7. 1997 od 17. 7. 1997

akcie jsou neomezeně převoditelné do 11. 6. 2021 od 17. 7. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

od 31. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 660 000 000 Kč

do 31. 8. 2005 od 25. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 660 000 000 Kč

do 25. 6. 2005 od 6. 5. 2005

Základní kapitál

vklad 560 000 000 Kč

do 6. 5. 2005 od 12. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 560 000 000 Kč

do 12. 7. 2004 od 2. 6. 2003

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 2. 6. 2003 od 21. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 21. 11. 2001 od 6. 11. 1995
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 000 od 31. 8. 2005
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 600 do 31. 8. 2005 od 6. 5. 2005
kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 600 do 6. 5. 2005 od 2. 6. 2003
kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 do 2. 6. 2003 od 21. 11. 2001
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 000 do 21. 11. 2001 od 6. 11. 1995

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Vladimír Mráz

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

vznik funkce: 1. 2. 2024

Nekázanka 881/9, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Hartwig Löger

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

vznik funkce: 1. 2. 2024

Schießstattgasse 6, Mariazell, Rakousko

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Diviš, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Dkfm. Karl Fink

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Kurzbauergasse 5/17, Vídeň, Rakousko

Další vztah k této osobě

Mag. Gerhard Lahner

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Gartengasse 21, Mistelbach, Rakousko

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Zalomená 175/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Petr Vokřál

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Politických vězňů 123, Velký Osek, 281 51, Česká republika

Jolana Kolaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Bacháčkova 210/4, Praha, 108 00, Česká republika

Romana Hartlová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Na Návsi 600, Jesenice, 252 42, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2024 - Poslední vztah: 12. 2. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Nekázanka 881/9, Praha, 110 00, Česká republika

Hartwig Löger

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2024 - Poslední vztah: 12. 2. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Schießstattgasse 6, Mariazell, Rakousko

Hartwig Löger

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2023 - Poslední vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 29. 4. 2021

zánik členství: 31. 12. 2023

vznik funkce: 1. 7. 2023

zánik funkce: 31. 12. 2023

Schießstattgasse 6, Mariazell, Rakousko

Hartwig Löger

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2023 - Poslední vztah: 21. 8. 2023

vznik funkce: 1. 7. 2023

Schießstattgasse 6, Mariazell, Rakousko

Mag. Gerhard Lahner

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2021 - Poslední vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 1. 5. 2020

zánik členství: 31. 12. 2023

zánik funkce: 31. 12. 2023

Gartengasse 21, Mistelbach, Rakousko

Romana Hartlová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2021 - Poslední vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 21. 6. 2021

zánik členství: 31. 12. 2023

Na Návsi 600, Jesenice, 252 42, Česká republika

Hartwig Löger

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2021 - Poslední vztah: 18. 8. 2023

vznik členství: 29. 4. 2021

Untere Donaustraße 47/13, Vídeň, Rakousko

Dkfm. Karl Fink

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2021 - Poslední vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 29. 4. 2021

zánik členství: 31. 12. 2023

zánik funkce: 31. 12. 2023

Kurzbauer Gasse 5/17, Vídeň, Rakousko

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Diviš, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2020 - Poslední vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 12. 2023

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2020 - Poslední vztah: 3. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 12. 2023

vznik funkce: 1. 7. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2023

Nekázanka 881/9, Praha, 110 00, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2020 - Poslední vztah: 21. 12. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

Gartengasse 21, Mistelbach, Rakousko

Ing. Martin Diviš, MBA

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2019 - Poslední vztah: 20. 7. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 26. 1. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2020

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Prof. Elisabeth Stadler

Místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2019 - Poslední vztah: 18. 8. 2023

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 6. 2023

vznik funkce: 26. 1. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2023

Höllgasse 32, Langenlois, Rakousko

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2019 - Poslední vztah: 20. 7. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

Nekázanka 881/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 2. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Martin Diviš, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 12. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Prof. Elisabeth Stadler

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 12. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Höllgasse 32, Langenlois, Rakousko

Mag. Liane Hirner

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 28. 5. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 4. 2020

Argentinierstrasse 11, Vídeň, Rakousko

Petr Vokřál

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 12. 2023

Politických vězňů 123, Velký Osek, 281 51, Česká republika

Jolana Kolaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 12. 2023

Bacháčkova 210/4, Praha, 108 00, Česká republika

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

K louži 1261/9, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Martin Diviš, MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Martina Janurová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Nad Soutokem 3349, Mělník, 276 01, Česká republika

Prof. Elizabeth Stadler

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Höllgasse 32, Langenlois, Rakousko

Franz Fuchs

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Fürstenstrasse 43, Maria Enzersdorf, Rakousko

Dkfm. Karl Fink

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Kurzbauergasse 5/17, Vídeň, Rakousko

Ing. Martina Janurová

členka dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2018

Nad Soutokem 3349, Mělník, 276 01, Česká republika

Prof. Elizabeth Stadler

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 31. 3. 2016

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2016

zánik funkce: 31. 3. 2018

Höllgasse 32, Langenlois, Rakousko

Franz Fuchs

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 31. 3. 2016

zánik členství: 1. 4. 2018

Fürstenstrasse 43, Maria Enzersdorf, Rakousko

Dkfm. Karl Fink

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 31. 3. 2016

zánik členství: 1. 4. 2018

Kurzbauergasse 5/17, Vídeň, Rakousko

Martina Janurová

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

Nad Soutokem 3349, Mělník, 276 01, Česká republika

Martin Diviš

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 7. 6. 2013

zánik funkce: 31. 3. 2018

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Hans Peter Hagen

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 7. 6. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2015

Laudon Gasse, Wien, Rakousko

Martin Diviš

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 1. 4. 2013

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Hans Peter Hagen

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 1. 4. 2013

Laudon Gasse, Wien, Rakousko

Martina Kapinosová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 1. 4. 2013

Nad Soutokem 3349, Mělník, 276 01, Česká republika

Pavel Cepek

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 3. 2016

Rejta 272, Trhové Sviny, 374 01, Česká republika

Roland Gröll

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 3. 2016

Neuwaldegger Str.37/1, Wien, Rakousko

Jaroslav Daňhel

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2018

K louži 1261/9, Praha, 101 00, Česká republika

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 31. 3. 2013

K louži 1261/9, Praha, 101 00, Česká republika

Mag. Ronald Gröll

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 21. 5. 2011

zánik členství: 31. 3. 2013

Vídeň, Neuwaldegger Str. 37/1, 1170, Rakousko

Dr. Franz Kosyna

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2010 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

Vídeň, Gallmeyergasse 5b/3/11, 1190, Rakousko

Dr. Franz Kosyna

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2010

vznik členství: 21. 10. 2009

Vídeň Gollmeyer Gasse 5b/3/11 1190, Rakousko

Ing. Martina Kapinosová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 28. 3. 2008

Na Suchých 320, Vestec, 252 50, Česká republika

Dr. Hans - Peter Hagen

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 31. 3. 2013

vznik funkce: 25. 4. 2008

zánik funkce: 31. 3. 2013

Wien, Laudon Gasse 20/10, 1080

Ing. Martin Diviš, MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 31. 3. 2013

vznik funkce: 25. 4. 2008

zánik funkce: 31. 3. 2013

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Dr. Hans - Peter Hagen

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 1. 4. 2008

Wien, Laudon Gasse 20/10, 1080

Ing. Martin Diviš, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 1. 4. 2008

Divoká Šárka 39/4, Praha, 164 00, Česká republika

Mag. Peter Höfinger

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 14. 10. 2009

Wien, Dammhaufen 58a, 1020, Rakousko

Bc. Martina Kapinosová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 28. 3. 2008

Na Suchých 320, Vestec, 252 50, Česká republika

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 31. 3. 2013

Vladislavova 51/13, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Cepek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 28. 3. 2008

Rejta 272, Trhové Sviny, 374 01, Česká republika

Ing. Konštantín Alexejenko

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

zánik členství: 31. 3. 2008

vznik funkce: 1. 10. 2006

Koprivnická, Bratislava, Slovensko

Mag. Peter Höfinger

člen

První vztah: 20. 12. 2005 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 23. 11. 2005

zánik členství: 31. 3. 2008

Dammhaufen 58a, 1020 Vídeň, Rakousko

Ing. Vladimír Mráz

Předseda

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 31. 3. 2008

vznik funkce: 22. 7. 2005

zánik funkce: 31. 3. 2008

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

člen

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

K louži 1261/9, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 22. 7. 2005

U letenského sadu 1294/6, Praha, 170 00, Česká republika

Dr. Franz Kosyna

člen

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 31. 3. 2006

Weimarerstrasse 93/1, 1190 Vídeň, Rakousko

Ing. Petr Kachlík

předseda

První vztah: 6. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 8. 2005

vznik členství: 10. 10. 2002

zánik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 22. 7. 2005

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Vlachý

místopředseda

První vztah: 6. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 8. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 22. 7. 2005

Točitá, Praha 4, Česká republika

Ing. Luboš Drobík

člen

První vztah: 6. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 8. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 22. 7. 2005

Kouřimská 2353/16, Praha, 130 00, Česká republika

JUDr. Jiří Šmíd

člen

První vztah: 6. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 8. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 22. 7. 2005

Libišská 1746/9, Praha, 182 00, Česká republika

Prof. ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

člen

První vztah: 6. 7. 2005 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

Vladislavova 51/13, Praha, 110 00, Česká republika

Jiří Nedvídek

člen

První vztah: 6. 7. 2005 - Poslední vztah: 27. 8. 2007

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 30. 6. 2007

Nerudova, Ostrava-Vítkovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Srp

člen

První vztah: 6. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 1. 4. 2008

Nevanova 1053/21, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Sirotek

člen

První vztah: 6. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 1. 4. 2008

Bojarova, Praha 8, Česká republika

Ing. Vladimír Janoušek, CSc.

Člen

První vztah: 12. 7. 2004 - Poslední vztah: 6. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2002

zánik funkce: 31. 3. 2005

Pod vilami 857/9, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Pavlína Přerovská

člen

První vztah: 5. 12. 2003 - Poslední vztah: 29. 8. 2005

vznik členství: 12. 9. 2003

zánik členství: 22. 7. 2005

bří Hovůrkových 2726/12, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

Člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 6. 7. 2005

vznik členství: 10. 10. 2002

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Rudolf Bubla

Předseda

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik členství: 9. 7. 1999

zánik členství: 4. 9. 2002

vznik funkce: 9. 7. 1999

zánik funkce: 4. 9. 2002

Střímelická, Praha 4, Česká republika

Ing. Vladimír Janoušek, CSc.

Člen

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 12. 7. 2004

vznik členství: 1. 1. 2002

Zlatnická 1127/4, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Rudolf Bubla

Předseda

První vztah: 23. 9. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

vznik členství: 28. 1. 1997

vznik funkce: 9. 7. 1999

Střímelická, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Pavelka

Člen

První vztah: 14. 8. 1998 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

vznik členství: 25. 11. 1997

zánik členství: 31. 12. 2001

vznik funkce: 25. 11. 1997

zánik funkce: 31. 12. 2001

Na Vlku 414/10, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Šafařík

Předseda

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 23. 9. 1999

Nuselská 78/26, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Sládek

Místopředseda

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 5. 12. 2003

vznik členství: 28. 1. 1997

zánik členství: 27. 12. 2002

vznik funkce: 28. 1. 1997

zánik funkce: 27. 12. 2002

Beranových 145, Praha 9, 199 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Honč

Člen

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 14. 8. 1998

Borského 663/4, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Šafařík

předseda

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 21. 7. 1997

Nuselská 78/26, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Sládek

místopředseda

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 21. 7. 1997

Beranových 145, Praha 9, 199 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Honč

člen

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 21. 7. 1997

Borského 663/4, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Antonín Kachlík

předseda

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

RNDr. Bohuslav Pokorný

člen

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Hrubínova 878/15, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Vladimír Janoušek

člen

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Zlatnická 1127/4, Praha, 110 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Pavel Wiesner

Předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

vznik funkce: 2. 1. 2024

Chvalova 1577/12, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mag. Christoph Rath

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

vznik funkce: 2. 1. 2024

Clusiusgasse 1, Vídeň, Rakousko

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Žaba

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Na Ladech 2333, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Eva Poláchová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Ječná 524/41, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Wiesner

Předseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2024 - Poslední vztah: 18. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

vznik funkce: 2. 1. 2024

Chvalova 1577/12, Praha, 130 00, Česká republika

Mag. Christoph Rath

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2024 - Poslední vztah: 11. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Clusiusgasse 1, Vídeň, Rakousko

Ing. Pavel Wiesner

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2024 - Poslední vztah: 11. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Chvalova 1577/12, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Žaba

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2023 - Poslední vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 2. 2023

zánik členství: 31. 12. 2023

Na Ladech 2333, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Ing. Pavel Wiesner

Předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2023 - Poslední vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2023

zánik členství: 31. 12. 2023

vznik funkce: 3. 1. 2023

zánik funkce: 31. 12. 2023

Chvalova 1577/12, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Kulhánek

Člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2022 - Poslední vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2023

zánik členství: 31. 12. 2023

Zalomená 175/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Pavel Wiesner

Člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2022 - Poslední vztah: 26. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Chvalova 1577/12, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Kulhánek

Člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2021 - Poslední vztah: 15. 12. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

zánik členství: 31. 12. 2022

Zalomená 175/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Kulhánek

Člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2020 - Poslední vztah: 21. 12. 2021

vznik členství: 1. 11. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

Zalomená 175/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Besperát

Předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2020 - Poslední vztah: 12. 1. 2023

vznik členství: 1. 11. 2020

zánik členství: 20. 12. 2022

vznik funkce: 1. 11. 2020

zánik funkce: 20. 12. 2022

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. František Vlnař

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2020 - Poslední vztah: 15. 12. 2022

vznik členství: 1. 11. 2020

zánik členství: 31. 12. 2022

Mikuláše z Husi 1521/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kulhánek

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2020 - Poslední vztah: 13. 11. 2020

vznik členství: 1. 11. 2020

Zalomená 175/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mag. Christoph Rath

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2024

vznik členství: 1. 11. 2020

zánik členství: 31. 12. 2023

Clusiusgasse 1, Vídeň, Rakousko

Mag. Christoph Rath

Člen statutárního orgánu

První vztah: 2. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 11. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

zánik členství: 31. 10. 2020

Clusiusgasse 1, Vídeň, Rakousko

Ing. Jaroslav Kulhánek

Člen statutárního orgánu

První vztah: 17. 1. 2019 - Poslední vztah: 9. 11. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 10. 2020

Zalomená 175/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

Člen statutárního orgánu

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 30. 9. 2019

Gartengasse 21, Mistelbach, Rakousko

Gary Wheatley Mazzotti

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Besperát

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2020

vznik členství: 1. 11. 2015

zánik členství: 31. 10. 2020

vznik funkce: 1. 11. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2020

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. František Vlnař

člen

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2020

vznik členství: 1. 11. 2015

zánik členství: 31. 10. 2020

vznik funkce: 1. 11. 2015

Mikuláše z Husi 1521/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing Vít Rozsypal

člen

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2019

vznik členství: 1. 11. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 1. 11. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Na Sídlišti 350, Divišov, 257 26, Česká republika

Vít Rozsypal

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 15. 7. 2013

zánik členství: 31. 10. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2015

Na Sídlišti 350, Divišov, 257 26, Česká republika

Ing. Jaroslav Besperát

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 10. 2015

vznik funkce: 1. 11. 2012

zánik funkce: 31. 10. 2015

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 30. 6. 2013

Mistelbach, Gartengasse 21, 2130, Rakousko

Ing. František Vlnař

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 10. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2015

Mikuláše z Husi 1521/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Nidl, MBA

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 10. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2015

Výletní 357/20, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Milan Nidl, MBA

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 8. 1. 2009

V Břízách 3293, Most, 434 01, Česká republika

Ing. František Vlnař

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 23. 11. 2010

Mikuláše z Husi 1521/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Besperát

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2010 - Poslední vztah: 13. 4. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 17. 2. 2010

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

zánik členství: 30. 6. 2013

vznik funkce: 1. 1. 2010

Mistelbach, Gartengasse 21, 2130, Rakousko

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2009 - Poslední vztah: 17. 3. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 18. 2. 2010

vznik funkce: 1. 4. 2008

zánik funkce: 18. 2. 2010

Žitná 172, Dobřejovice, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Nidl, MBA

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2009 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 8. 1. 2009

V Sadech 1728, Most, 434 01, Česká republika

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2009

vznik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2008

Semilská, Praha 9, Česká republika

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 22. 1. 2008

Semilská, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Besperát

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 1. 2008

vznik členství: 1. 11. 2007

Semilská, Praha 9, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 19. 2. 2009

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 1. 11. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2008

Mistelbach, Gartengasse 21, 2130, Rakousko

Ing. Jaroslav Besperát

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 11. 3. 2005

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Konštantín Alexejenko

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2006

vznik funkce: 1. 10. 2006

Koprivnická, Bratislava, Slovensko

Dr. Franz Kosyna

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 4. 2008

Vídeň, Weimarerstrasse 93/1, 1190, Rakousko

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2007

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 28. 3. 2006

zánik funkce: 1. 11. 2007

Semilská, Praha 9, Česká republika

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

člen

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik členství: 22. 7. 2005

Semilská, Praha 9, Česká republika

Jaroslav Dostal, CSc.

člen

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 11. 2006

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 10. 10. 2006

Na Komořsku, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Besperát

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2005 - Poslední vztah: 27. 8. 2007

vznik funkce: 11. 3. 2005

Černovická, Praha 9, Česká republika

Ing. Vlastimil Navrátil

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 29. 8. 2005

vznik členství: 6. 11. 1995

zánik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 9. 11. 2004

zánik funkce: 22. 7. 2005

Mánesova 1613/54, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťástka

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 24. 4. 2006

vznik členství: 1. 6. 2001

zánik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 9. 11. 2004

zánik funkce: 31. 3. 2006

Starochodovská 530/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťástka

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 1. 6. 2001

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 9. 11. 2004

Starochodovská 530/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pulchart

člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

vznik členství: 31. 10. 2002

zánik členství: 23. 5. 2005

Františka Zvonaře 607, Kladno, 272 04, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 14. 11. 2002

vznik členství: 6. 11. 1995

zánik členství: 4. 9. 2002

vznik funkce: 4. 1. 1999

zánik funkce: 4. 9. 2002

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Šťástka

člen

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik funkce: 1. 6. 2001

Starochodovská 530/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

RNDr. Michal Resl

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 12. 7. 2004

vznik funkce: 28. 1. 1997

zánik funkce: 25. 3. 2004

Karmelitská 374/23, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťástka

člen

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Starochodovská 530/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Brabenec

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 29. 8. 2005

zánik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 1. 6. 2001

Podolská 811/138, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

vznik členství: 6. 11. 1995

vznik funkce: 6. 11. 1995

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Franc

Člen představenstva

První vztah: 23. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 12. 2000

Sokolovská 904/244, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Ouředník

Člen představenstva

První vztah: 14. 8. 1998 - Poslední vztah: 21. 11. 2001

Španielova 1253/92, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

Člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1998 - Poslední vztah: 23. 9. 1999

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Sehnal

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 23. 9. 1999

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 13. 5. 1998

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kachlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 3. 1998 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Podolák

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 14. 8. 1998

Dr. Kryšpína 345/23, Poděbrady, 290 01, Česká republika

RNDr. Michal Resl

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 21. 11. 2001

Karmelitská 374/23, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Stanislav Podolák

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 21. 7. 1997

Dr. Kryšpína 345/23, Poděbrady, 290 01, Česká republika

RNDr. Michal Resl

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 21. 7. 1997

Karmelitská 374/23, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Eduard Bejček

Člen představenstva

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Janovského 912/51, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Luboš Štěpánek

Člen představenstva

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Lidická 161, Jeneč, 252 61, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 4. 3. 1998

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

Člen představenstva

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Jugoslávských partyzánů 952/30, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Navrátil

Předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 6. 11. 1995

vznik funkce: 6. 11. 1995

zánik funkce: 9. 11. 2004

Mánesova 1613/54, Praha, 120 00, Česká republika

K projevům vůle a k podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoli oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Je-li projev vůle činěn vůči společnosti, stačí, pokud se tak děje vůči jednomu členovi představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce.

od 11. 6. 2021

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují společně dva členové představenstva. Jejich podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě a svému jménu, příjmení, titulu a funkci v představenstvu připojí svůj podpis.

do 11. 6. 2021 od 29. 8. 2005

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jedn je vždy předseda nebo místopředseda představenstva s tím, že jejich podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě a svému titulu, jménu, příjmení a funkci v představenstvu připojí svůj podpis.

do 29. 8. 2005 od 21. 11. 2001

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, přičemž jeden z nich je vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 21. 11. 2001 od 23. 9. 1999

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, přičemž jeden z nich je vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti může jednat i podepisovat prokurista v rozsahu udělené prokury.

do 23. 9. 1999 od 25. 1. 1999

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému obchodnámu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, přičemž jeden z nich je vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti může jednat i podepisovat prokurista v rozsahu udělené prokury.

do 25. 1. 1999 od 6. 11. 1995

Další vztahy firmy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Historické vztahy

Ing. Pavel Sehnal

Prokura

První vztah: 6. 11. 1995 - Poslední vztah: 23. 9. 1999

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Akcionář

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 7. 2021

Pobřežní 665/21, Praha 8 Karlín, 186 00

Dalších 21 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

První vztah: 25. 4. 2008 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

Pobřežní 665/21, Praha 8 Karlín, 186 00

Dalších 21 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 25. 4. 2008

Pobřežní 665/21, Praha 8 Karlín, 186 00

Dalších 21 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

Capital Management Company, a.s.

První vztah: 12. 7. 2004 - Poslední vztah: 29. 8. 2005

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • SPGroup a.s.

  Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

 • Ing. Pavel Balák

  člen představenstva

  Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  člen dozorčí rady

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

 • Ing. Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Ing. Petr Kachlík

  člen představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Akcionář

SPGroup a.s.

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 2. 6. 2003

Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Pavel Sehnal

  člen představenstva

  Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

 • Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Petr Kachlík

  místopředseda představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

Akcionáři

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Schottenring 30, Rakousko, Vídeň

od 23. 7. 2021

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617

Pobřežní 665, Česká republika, Praha, 186 00

do 23. 7. 2021 od 12. 11. 2012

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617

Templová 747, Česká republika, Praha, 110 00

do 12. 11. 2012 od 25. 4. 2008

Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČ: 47116617

Templová 747, Česká republika, Praha, 110 00

do 25. 4. 2008 od 29. 8. 2005

Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992

Masarykovo nábřeží 235, Česká republika, Praha, 110 00

do 29. 8. 2005 od 12. 7. 2004

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábřeží 235, Česká republika, Praha, 110 00

do 2. 6. 2003 od 21. 11. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 8. 2011

Živnosti

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).