Hlavní navigace

DEVON AVENUE a.s.

Firma DEVON AVENUE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2976, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 9 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27727912

Sídlo:

Jiráskova 169, Pardubice, 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 4. 2007

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

68203 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68204 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2976, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

DEVON AVENUE a.s. od 18. 4. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 18. 4. 2007

adresa

Jiráskova 169
Pardubice 53002 od 16. 11. 2016

adresa

č.p. 277
Luleč 68303 do 15. 12. 2010 od 30. 5. 2007

adresa

Příkop 843/4
Brno 60200 do 30. 5. 2007 od 18. 4. 2007

Předmět podnikání

reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení od 21. 12. 2021

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 5. 11. 2019

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 21. 12. 2021 od 5. 11. 2019

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 5. 11. 2019 od 14. 12. 2010

Předmět činnosti

správa majetkových účastí společnosti od 5. 11. 2019

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 5. 11. 2019 od 14. 12. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 14. 12. 2010 od 18. 4. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 15. října 2012 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 7.000.000,-- Kč (sedmmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 35 (třicetpět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele (dále též jen "Akcie"). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) Upsání 14 (čtrnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti enteria a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Jir áskova 169, PSČ 530 02, IČ 275 37 790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2770, (dále též jen "enteria a.s." nebo jen "určitý zájemce"). b) Upsání 21 (dvacetijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti DAVELEC FINANCIAL SERVICES LTD, se sídlem Spojené k rálovství Velké Británie a Severního Irska, 4th Floor, Lawford House, Albert Palace, London, N3 1RL, registrované pod číslem 5157247, (dále též jen "DAVELEC FINANCIAL SERVICES LTD" nebo jen "určitý zájemce"). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti DEVON AVENUE a.s. v Pardubicích, Jiráskova 169, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 10,00 do 15,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Smlouva o upsání akcí musí obsahovat alepsň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 8. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost DEVON AVENUE a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 9. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých). 10. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 117445003/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 2. 2. 2013 od 25. 10. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

od 2. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 2. 2. 2013 od 18. 4. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 45 od 6. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 45 do 6. 11. 2014 od 2. 2. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 2. 2. 2013 od 18. 4. 2007

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Miroslav Máslo

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2020

vznik funkce: 1. 11. 2020

Stéblová 91, 533 45, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Havelka

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 5. 11. 2019

vznik funkce: 1. 5. 2018

zánik funkce: 5. 11. 2019

Dykova 1127/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Kvirenc

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2018

Dlouhá 202, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Kvirenc

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2018

Dlouhá 202, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Kvirenc

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 30. 11. 2015

Dlouhá 202, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Joska

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 6. 11. 2016

vznik funkce: 6. 11. 2015

zánik funkce: 6. 11. 2016

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Libor Joska

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 6. 11. 2016

vznik funkce: 6. 11. 2015

zánik funkce: 6. 11. 2016

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Miroslav Máslo

člen představentva

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2020

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2020

Stéblová 91, 533 45, Česká republika

Ing. Luděk Zavrtálek

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 24. 9. 2014

zánik členství: 5. 11. 2019

Na Rybárně 1716/23, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Libor Joska

předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 6. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2010

zánik funkce: 6. 11. 2015

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Martin Kvirenc

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 6. 11. 2015

Dlouhá 202, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Kvirenc

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2010 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 7. 12. 2010

Dlouhá 202, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Joska

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2010 - Poslední vztah: 6. 10. 2013

vznik členství: 7. 12. 2010

vznik funkce: 7. 12. 2010

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Radek Pilař

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2010 - Poslední vztah: 6. 11. 2014

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 24. 9. 2014

Chrudimská 326, Seč, 538 07, Česká republika

Ivan Drbal

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2010

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 7. 12. 2010

vznik funkce: 3. 9. 2007

zánik funkce: 7. 12. 2010

Chvalkovice 149, 683 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Miloslav Šiler

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2010

vznik členství: 3. 9. 2007

zánik členství: 7. 12. 2010

Račice-Pístovice 205, 683 05, Česká republika

Jiří Klement

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2010

vznik členství: 3. 9. 2007

zánik členství: 7. 12. 2010

Na Hraničkách 496/54, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ivan Drbal

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 10. 4. 2008

vznik členství: 23. 5. 2007

Chvalkovice 149, 683 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Helena Stuchlíková

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 18. 4. 2007

zánik členství: 23. 5. 2007

Glinkova 291/6, Brno, 623 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 21. 12. 2021

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.

do 21. 12. 2021 od 5. 11. 2019

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně

do 5. 11. 2019 od 6. 11. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoliv člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 6. 11. 2014 od 10. 4. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představensvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 10. 4. 2008 od 18. 4. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Duspiva

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2020

vznik funkce: 1. 11. 2020

Bratří Štefanů 799/8, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Petrásek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 5. 11. 2019

A. Dvořáka 768, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Duspiva

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2020

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 31. 10. 2020

vznik funkce: 6. 11. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2020

Bratří Štefanů 799/8, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Pavel Duspiva

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

vznik funkce: 6. 11. 2015

Pod Vinicí 367, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

Ing. Pavel Duspiva

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

vznik funkce: 6. 11. 2015

Pod Vinicí 367, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

Mgr. Pavel Karlovec

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 30. 4. 2018

U Školy 383, Pardubice, 530 03, Česká republika

Mgr. Pavel Karlovec

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 30. 4. 2018

U Školy 383, Pardubice, 530 03, Česká republika

Stanislava Koubová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 5. 11. 2019

Erno Košťála 1001, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Pavel Duspiva

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 6. 11. 2015

Pod Vinicí 367, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

Ing. Pavel Duspiva

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2010 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 7. 12. 2010

Pod Vinicí 367, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

Mgr. Pavel Karlovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2010 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 6. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2010

zánik funkce: 6. 11. 2015

U Školy 383, Pardubice, 530 03, Česká republika

Stanislava Koubová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2010 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 6. 11. 2015

Erno Košťála 1001, Pardubice, 530 12, Česká republika

MVDr. Dušan Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2010

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 7. 12. 2010

vznik funkce: 23. 5. 2007

zánik funkce: 7. 12. 2010

Hilleho 1838/1, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Dita Jakubíková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2010

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 7. 12. 2010

Hybešova 760/111, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Eva Ravková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2010

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 7. 12. 2010

Jarní 630/13, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Nejezchlebová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 18. 4. 2007

zánik členství: 23. 5. 2007

Čápkova 16/8, Brno, 602 00, Česká republika

Edita Sýkorová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 18. 4. 2007

zánik členství: 23. 5. 2007

Nováčkova 681/35, Brno, 602 00, Česká republika

Tereza Drahovzalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 18. 4. 2007

zánik členství: 23. 5. 2007

vznik funkce: 18. 4. 2007

zánik funkce: 23. 5. 2007

Družstevní 429/9, Adamov, 679 04, Česká republika

Další vztahy firmy DEVON AVENUE a.s.

Historické vztahy

Miloslav Šiler

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 10. 4. 2008

Račice - Pístovice 205, 683 05, Česká republika

SOL Brno s.r.o.

První vztah: 18. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Altan Huseyin

  Jednatel

  8 Kucuk Erenkoy, Tatlisu, Kyperská republika

 • Lukáš Sýkora

  jednatel

  Tišnovská 1432/55, Brno, 613 00, Česká republika

 • Jiří Fišer

  Jednatel

  Podolí 364, 664 03, Česká republika

Akcionáři

Miloslav Šiler

Česká republika, Račice - Pístovice, 683 05

do 10. 4. 2008 od 30. 5. 2007

SOL Brno s.r.o., IČ: 26930013

Mlýnská, Česká republika, Brno, 602 00

do 30. 5. 2007 od 18. 4. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 11. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Reklamní činnost a marketing
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 11. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).