Hlavní navigace

HROCHOSTROJ a.s.

Firma HROCHOSTROJ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3297, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 30 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03012191

Sídlo:

K Vápence 2677, Pardubice, 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 5. 2014

DIČ:

CZ03012191

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
55 Ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
71110 Architektonické činnosti
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
95220 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3297, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

EGACO a.s. od 3. 1. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 3. 1. 2015

adresa

K Vápence 2677
Pardubice 53002 od 25. 6. 2015

adresa

Jiráskova 169
Pardubice 53002 do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 2. 1. 2018

Projektová činnost ve výstavbě od 2. 1. 2018

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 1. 2018

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 2. 1. 2018 od 19. 5. 2014

projektová činnost ve výstavbě do 2. 1. 2018 od 19. 5. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 2. 1. 2018 od 19. 5. 2014

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti EGACO a.s. učinil dne 17. června 2015 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 28.000.000,-- Kč (dvacetosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 28 (dvacetosm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti enteria a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002, IČ 275 37 790, spisová značka B 2770 vedená u Krajského soudu v Hradci Králo vé, (dále též jen Zájemce). 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí př i výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit takto: 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu, tj. částku ve výši 8.400.000,-- Kč (osmmilionůčtyřistatisíc korun českých), je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 117562883/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., zbývající část peněžitého vkladu, tj. částku ve výši 19.600.000,-- Kč (devatenáctmilionůšestsettisíc korun českých), je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 117562883/0300 ved ený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 24. 10. 2016 od 25. 6. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

od 24. 10. 2016

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 24. 10. 2016 od 25. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 19. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 28 od 19. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 28 do 19. 9. 2016 od 25. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 19. 9. 2016 od 19. 5. 2014

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Tomáš Jílek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Bínova 532/8, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Martin Varecha MBA

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Nálepkova 967/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Klier

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2021 - Poslední vztah: 23. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2020

zánik členství: 1. 8. 2021

Plynárenská 376/21, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Jiří Klier

člen

První vztah: 25. 6. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 6. 2020

Plynárenská 376/21, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Jiří Klier

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2020

Plynárenská 376/21, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Martin Varecha MBA

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2020

vznik funkce: 17. 6. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2020

Nálepkova 967/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Pavel Mužík

statutární ředitel

První vztah: 3. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 11. 11. 2014

zánik členství: 17. 6. 2015

vznik funkce: 11. 11. 2014

zánik funkce: 17. 6. 2015

Dubinská 725, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Bedřich Šafařík

statutární ředitel

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2015

vznik členství: 19. 5. 2014

zánik členství: 10. 11. 2014

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 10. 11. 2014

Kovanice 100, 288 02, Česká republika

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.

od 2. 1. 2018

Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně.

do 2. 1. 2018 od 25. 6. 2015

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.

do 25. 6. 2015 od 19. 5. 2014

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Martin Havelka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

Dykova 1127/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Kvirenc

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2017 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 30. 9. 2019

Dlouhá 202, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Luděk Zavrtálek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 1. 2. 2017

Na Rybárně 1716/23, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Luděk Zavrtálek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 1. 2. 2017

Na Rybárně 1716/23, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztahy firmy HROCHOSTROJ a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Blažek Ph.D.

První vztah: 1. 8. 2021

V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. od 1. 8. 2021

Dětská 2539/112, Praha, 100 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Mužík

člen správní rady

První vztah: 3. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 11. 11. 2014

zánik členství: 17. 6. 2015

Dubinská 725, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Bedřich Šafařík

předseda správní rady

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2015

vznik členství: 19. 5. 2014

zánik členství: 10. 11. 2014

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 10. 11. 2014

Kovanice 100, 288 02, Česká republika

Ing. Luděk Zavrtálek

člen správní rady

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 19. 5. 2014

zánik členství: 17. 6. 2015

Na Rybárně 1716/23, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Mário Odehnal

člen správní rady

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 19. 5. 2014

zánik členství: 17. 6. 2015

Obětí 24. srpna 105, Pardubice, 530 02, Česká republika

enteria a.s.

První vztah: 19. 5. 2014

Jiráskova 169, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. David Petrásek

  Člen představenstva

  A. Dvořáka 768, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

 • Ing. Martin Havelka

  Předseda představenstva

  Dykova 1127/22, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

 • Ing. Luděk Zavrtálek

  předseda dozorčí rady

  Na Rybárně 1716/23, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

 • Ing. Pavel Duspiva

  člen představenstva

  Bratří Štefanů 799/8, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

 • Ing. Ondřej Chládek

  člen dozorčí rady

  Palachova 941/12, Litoměřice, 412 01, Česká republika

 • Ing. Miroslav Máslo

  Stéblová 91, 533 45, Česká republika

Akcionáři

enteria a.s., IČ: 27537790

Jiráskova 169, Česká republika, Pardubice, 530 02

od 19. 5. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 5. 2014

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 5. 2014
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 5. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 5. 2014
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).