Hlavní navigace

DOBA a.s.

Firma DOBA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1516, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 999 500 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45148139

Sídlo:

Na Výsluní 1181, Bakov nad Jizerou, 294 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 5. 1992

DIČ:

CZ45148139

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
82920 Balicí činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1516, Městský soud v Praze

Obchodní firma

DOBA a.s. od 5. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 5. 5. 1992

adresa

Na Výsluní 1181
Bakov nad Jizerou 29401 od 9. 10. 2017

adresa

Smetanova 987
Bakov nad Jizerou 29401 do 9. 10. 2017 od 5. 5. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 1. 2013

balicí činnosti do 14. 1. 2015 od 11. 10. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 14. 1. 2015 od 11. 10. 2007

ekonomické a organizační poradenství do 14. 1. 2015 od 20. 10. 1997

ubytování do 14. 1. 2015 od 20. 10. 1997

V oboru kovo: zakázková a seriová výroba, zámečnické práce, opravy elektromotorů, opravy elektrických spotřebičů, opravy domácích a průmyslových chladniček, revize potravinářských tlakových nádob, opravy elektrické výzbroje motorvých vozidel, zakázková výroba klíčů FAB, revize a stavby bleskosvodů, montáž, opravy, revize, údržba a komplexní servisní služba plynospotřebičů, výroba teplovodních kotlů a servis záručních oprav, opravy opalovacích lamp BAT. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

V oboru elektrických zařízení: opravy rozhlasových, televizních a reprodukčních přístrojů, zajištění propůjčování televizorů a reprodukčních přístrojů v rámci Multiservis a Interservis, stavby a opravy televizních antén, veřejných rozhlasů a dispečerských zařízení, provádění projekčních prací pro veřejné rozhlasy a bleskosvodná zařízení a elektrickou zabezpečovací signalizaci, provádění montážní a servisní činnosti pro elektrickou zabezpečovací signalizaci, pořizování videozáznamů. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

V oboru přírodních pletiv: orobincová výroba, rákosová výroba. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

V oboru textil: zakázková a doplňková sériová výroba prádla, oděvů a lůžkovin. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

V oboru kůže: zakázková a doplňková výroba z kůže, koženky, textilu a gumy, opravi obuvi a punčoch, opravy koženého a igelitového zboží. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

V oboru guma: protektorování osobních pneumatik, servisní opravy autoduší a pneumatik, vyvažování kol. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

V oboru plastických hmot: výroba autodoplňků, potřeb pro zahrádkáře a ostatních výrobků vakuovým tvářením. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

V oboru dřevo: zakázková sériová výroba, pořez dřeva, stavební truhlářství, tesařství, výroba nábytku, zasklívání oken. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

V oboru stavebních prací: lepení kazetových stropů. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

Obchodní činnost: prodej vlastních i nakupovaných textilních výrobků, prádla, svrchního ošacení dámského, pánského a dětského, prodej orobincových výrobků, výrobků z plastických hmot, výrobků ze dřeva, koženky a výrobků oboru kovo, zásilková služba vlastních výrobků. do 14. 1. 2015 od 5. 5. 1992

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 29. 4. 2020

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti DOBA a.s., IČO: 45148139 se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ 294 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1516 rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které společnost nabyla v rámci výkupu vlastních akcií do dne 28. 8. 2018, na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 8 . 2017 a nezcizila je ve stanovené době. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 13.554.500 (třináct milionů pět set padesát čtyři tisíc pět set korun českých) o částku 555.000 Kč (pět set padesát pět tisíc korun českých) na výslednou výši 12.999.500 Kč (dvanáct milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých). Ke snížení základního kapitálu použije společnost 1.110 ks (jeden tisíc jedno sto deset kusů) vlastních kmenových na jméno v číselné řadě č. A26000 A27109 o jmenovité hodnotě každé akcie 500 Kč (pět set korun českých), nahrazených hromadnou listinou čísl o H 00174. Tyto akcie společnost ve smyslu §522 zákona o obchodních korporacích zničí. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani z části, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, týkající se položek Účet základní kap itál a Účet vlastní akcie. do 15. 10. 2020 od 29. 4. 2020

Valná hromada společnosti rozhodla dne 12.06.2007 o revokaci rozhodnutí valné hromady ze dne 4.6.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 13,554.500,--Kč o 15.000.000,--Kč. od 11. 10. 2007

Valná hromada společnosti rozhodla dne 04.06.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 13,554.500,--Kč o 15.000.000,--Kč za následujících podmínek: do 11. 10. 2007 od 21. 8. 2002

1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 15,000.000,--Kč, t.j. z dosavadní výše 13,554,500,--Kč na výslednou výši 28.554.500,-- (slovy : dvacetosmmilionů pětsetpadesátčtyřitisíce pětset korun českých) a to upsáním nových akcií (kmenových) na majitele v zaknihované podobě v počtu 30.000 (slovy : třicettisíc) kusů o jmenovité hodnotě jedná akcie 500,--Kč. do 11. 10. 2007 od 21. 8. 2002

Upisování akcií nad navrhovanou částku 15,000.000 se nepřipouští. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu podle § 204a odst. 5) Obchodního zákoníku se vylučuje. Emisní kurs jedné akcie činí 500,--Kč. Upsané akcie budou možno splatit pouze peněžitými vklady. do 11. 10. 2007 od 21. 8. 2002

2) Emisní kurs nově emitovaných akcií bude splacen započtením pohledávky společnosti DOBA a.s. na splacení emisního kursu nově emitovaných akií proti pohledávce společnosti ZETKA s.r.o. se sídlem Bakov nad Jizerou, Smetanova 987, IČO 61683621 vůči společnosti DOBA a.s. z titulu smlouvy o půjčce ze dne 27.07.2001 ve znění dodatku ze dne 18.02.2002 ve výši 15,000.000,--Kč do 11. 10. 2007 od 21. 8. 2002

3) Emisní kurs nových 30.000 kusů akcií společnosti DOBA a.s. je společnost ZETKA s.r.o. povinna upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností DOBA a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ZETKA s.ro. do 14 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku. Místo úpisu akcií: Bakov nad Jizerou, Smetanova 987, okr. Mladá Boleslav, kancelář představenstva (každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod.) do 11. 10. 2007 od 21. 8. 2002

4) K uzavření smlouvy o započtení pohledávky je stanovená lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy do 14 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 10. 2007 od 21. 8. 2002

stanovy společnosti schválené mimořádnou valnou hromadou 5.1.1996 ve znění změn schválených mimořádnou valnou hromadou 8.2.1996 od 8. 10. 1996

Stanovy společnosti schválené valnou hromadou 29.6.1993 a osvědčené notářským zápisem z 29.6.1993. do 8. 10. 1996 od 24. 11. 1993

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Okresní průmyslový podnik Bakov, s.p. od 5. 5. 1992

Založení společnosti: akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státníh podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 5. 5. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 5. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 999 500 Kč

od 15. 10. 2020

Základní kapitál

vklad 13 554 500 Kč

do 15. 10. 2020 od 8. 10. 1996

Základní kapitál

vklad 22 744 451 Kč

do 8. 10. 1996 od 23. 5. 1995

Základní kapitál

vklad 27 109 000 Kč

do 23. 5. 1995 od 14. 2. 1995

Základní kapitál

vklad 27 123 000 Kč

do 14. 2. 1995 od 5. 5. 1992
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 25 999 od 15. 10. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 27 109 do 15. 10. 2020 od 29. 6. 2018
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 27 109 do 29. 6. 2018 od 8. 10. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 839 Kč, počet: 27 109 do 8. 10. 1996 od 23. 5. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 27 109 do 23. 5. 1995 od 14. 2. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 27 123 do 14. 2. 1995 od 5. 5. 1992

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Marek Zetka

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2020

vznik členství: 6. 3. 2020

Čistá 308, 294 23, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  APRM - MB s.r.o.

  Výstavní 292/13, Ostrava, 702 00

 • jednatel

  APRM s.r.o.

  Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

 • člen představenstva

  SZE, a.s.

  Lodžská 850/6, Praha Troja (Praha 8), 181 00

Renata Zetková

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2017

Dalovice 102, 293 01, Česká republika

Karel Zetka

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2017

Dalovice 102, 293 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marek Zetka

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 29. 4. 2020

vznik členství: 20. 10. 2014

zánik členství: 20. 10. 2019

Čistá 308, 294 23, Česká republika

Marek Zetka

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 20. 10. 2014

Dalovice 102, 293 01, Česká republika

Renata Zetková

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 12. 2017

Dalovice 102, 293 01, Česká republika

Renata Zetková

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 12. 2017

Dalovice 102, 293 01, Česká republika

Marcela Líbalová

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 10. 2014

zánik funkce: 20. 10. 2014

Krabčice 93, 411 87, Česká republika

Karel Zetka

předseda představenstava

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2012

zánik funkce: 20. 12. 2017

Dalovice 102, 293 01, Česká republika

Karel Zetka

předseda představenstava

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2012

zánik funkce: 20. 12. 2017

Dalovice 102, 293 01, Česká republika

Mgr. Marcela Líbalová

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 12. 9. 2012

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 12. 9. 2012

Krabčice 93, 411 87, Česká republika

Karel Zetka

předseda

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

zánik členství: 27. 2. 2007

zánik funkce: 27. 2. 2007

Dne 27.11.2001 opětovně zvolen členem představenstva a předsedou představenstva. do 21. 2. 2013 od 13. 7. 2005

Dalovice č.p.102, 293 01, Česká republika

Renata Zetková

člen

První vztah: 25. 9. 2004 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 24. 9. 2009

Dalovice 102, 293 01, Česká republika

Karel Zetka

předseda

První vztah: 9. 3. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

Dne 27.11.2001 opětovně zvolen členem představenstva a předsedou představenstva. do 13. 7. 2005 od 9. 3. 2002

Na Radouči 1250, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Václav Šrám

člen

První vztah: 9. 3. 2002 - Poslední vztah: 25. 9. 2004

zánik členství: 24. 6. 2004

Dne 27.11.2001 opětovně zvolen členem představenstva. do 25. 9. 2004 od 9. 3. 2002

Jana Palacha 1216, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Mgr. Marcela Líbalová

člen

První vztah: 15. 1. 2002 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

Krabčice č.p. 93, 411 87, Česká republika

Ing. Vladimír Přikryl

člen

První vztah: 27. 5. 1997 - Poslední vztah: 15. 1. 2002

Jílemnického 1123, Mladá Boleslav, Česká republika

Václav Šrám

člen

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 3. 2002

Jana Palacha 1216, Mladá Boleslav, Česká republika

Karel Zetka

předseda

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 3. 2002

Na Radouči 1250, Mladá Boleslav, Česká republika

Miroslav Soumar

člen

První vztah: 23. 5. 1995 - Poslední vztah: 27. 5. 1997

17. listopadu 1196, Mladá Boleslav, Česká republika

ing. Jiří Fischer CSc.

předseda

První vztah: 24. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Na Pankráci 34, Praha 4, Česká republika

ing. Karel Gleich

člen

První vztah: 24. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Štíbrova 1220/057, Praha 8, Česká republika

Karel Švejnoha

člen

První vztah: 24. 11. 1993 - Poslední vztah: 23. 5. 1995

Frýdlantská 1297/4, Praha 8, Česká republika

ing. Jiří Pavlousek

představenstvo

První vztah: 5. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 11. 1993

r.č. 530902/215 do 24. 11. 1993 od 5. 5. 1992

17.listopadu 1163, Mladá Boleslav, Česká republika

Marie Mocová

představenstvo

První vztah: 5. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 11. 1993

Na výsluní, Bakov nad Jizerou, Česká republika

Iva Karásková

představenstvo

První vztah: 5. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 11. 1993

r.č. 396115/090 do 24. 11. 1993 od 5. 5. 1992

U stadionu 974/2, Mladá Boleslav, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: -samostatně každý člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomut o jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 14. 1. 2015

V obchodních záležitostech týkajících se předmětu podnikatelské činnosti společnosti je oprávněn jednat a podepisovat se každý z členů představenstva samostatně. Jde-li o zcizování nebo pronájem nemovitostí společnosti, musí jednat jménem společnosti vždy předseda a jeden člen představenstva.

do 14. 1. 2015 od 8. 10. 1996

Způsob jednání a podepisování za společnost: Za společnost jedná představenstvo a podepisuje se tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď člen představenstva a to samostatně nebo dva členové představenstva společně v případech zcizování nebo pronájmu nemovitostí společnosti.

do 8. 10. 1996 od 24. 11. 1993

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo sanostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 24. 11. 1993 od 5. 5. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Soňa Zetková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2018

Čistá 308, 294 23, Česká republika

Jitka Sosvorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2017

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Jiří Šilhart

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2017

vznik členství: 28. 8. 2017

Dalovice 22, 293 01, Česká republika

Historické vztahy

Josef Sosvor

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 20. 12. 2017

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Josef Sosvor

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 20. 12. 2017

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Jitka Sosvorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 12. 2017

vznik funkce: 20. 10. 2014

zánik funkce: 20. 12. 2017

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Jitka Sosvorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 12. 2017

vznik funkce: 20. 10. 2014

zánik funkce: 20. 12. 2017

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Jitka Sosvorová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Václav Prchlík

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 28. 8. 2017

Obruby 51, 294 03, Česká republika

Václav Prchlík

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 28. 8. 2017

Obruby 51, 294 03, Česká republika

Josef Sosvor

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 12. 2017

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Josef Sosvor

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 20. 12. 2017

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Václav Prchlík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 12. 9. 2012

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 12. 9. 2012

Obruby 51, 294 03, Česká republika

Josef Sosvor

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 12. 9. 2012

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 12. 9. 2012

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, Česká republika

Jitka Sosvorová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 12. 9. 2012

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 12. 9. 2012

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Václav Prchlík

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

zánik členství: 4. 6. 2007

vznik funkce: 4. 6. 2002

zánik funkce: 4. 6. 2007

č.p. 51, Obruby, 294 03, Česká republika

Jitka Sosvorová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, Česká republika

Jitka Sosvorová

člen

První vztah: 28. 5. 1999 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Mileny Hážové 976, Mladá Boleslav, Česká republika

Josef Sosvor

člen

První vztah: 20. 10. 1997 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

Mileny Hážové 972, Mladá Boleslav, Česká republika

Karel Horčička

předseda

První vztah: 27. 5. 1997 - Poslední vztah: 28. 5. 1999

Havlíčkova 880, Mladá Boleslav, Česká republika

Monika Šrámová

člen

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 20. 10. 1997

Jana Palacha 1216, Mladá Boleslav, Česká republika

Renata Zetková

předseda

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 5. 1997

Na Radouči 1250, Mladá Boleslav, Česká republika

Jiří Outěřický

člen

První vztah: 24. 11. 1993 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

zánik funkce: 4. 6. 2002

V. Klementa 820/II, Mladá Boleslav, Česká republika

JUDr. Václav Medek

předseda

První vztah: 24. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Černochova 1072, Praha 5, Česká republika

ing. Zdeněk Kruch

člen

První vztah: 24. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Soukenická 11, Praha 1, Česká republika

Božena Macháčková

člen

První vztah: 5. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 11. 1993

r.č. 525419/312 do 24. 11. 1993 od 5. 5. 1992

Václavkova 722, Mladá Boleslav, Česká republika

JUDr. Jiří Svoboda

člen

První vztah: 5. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 11. 1993

r.č. 540129/1005 do 24. 11. 1993 od 5. 5. 1992

Gellnerova 475, Mladá Boleslav, Česká republika

ing. Pavel Štěpán

člen

První vztah: 5. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 11. 1993

r.č. 380913/005 do 24. 11. 1993 od 5. 5. 1992

Turnovská 584, Mnichovo Hradiště, Česká republika

Další vztahy firmy DOBA a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 10. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 10. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).