Hlavní navigace

Dolňácko, a.s.

Firma Dolňácko, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2431, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 120 654 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25348868

Sídlo:

Družstevní II 520, Hluk, 687 25

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 9. 1997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
10710 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
25990 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
43120 Příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2431, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Dolňácko, a.s. od 1. 9. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 1. 9. 1997

adresa

Družstevní II 520
Hluk 68725 od 26. 6. 2014

adresa

Družstevní 520
Hluk 68725 do 21. 5. 2012 od 1. 9. 1997

Předmět podnikání

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 26. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 6. 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnost přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci od 26. 6. 2014

zemědělská výroba od 26. 6. 2014

opravy silničních vozidel od 26. 6. 2014

vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 6. 2014

pekařství, cukrářství od 2. 11. 2001

velkoobchod do 26. 6. 2014 od 2. 11. 2001

maloobchod se smíšeným zbožím do 26. 6. 2014 od 2. 11. 2001

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 26. 6. 2014 od 2. 11. 2001

přípravné práce pro stavby do 26. 6. 2014 od 2. 11. 2001

poskytování služeb v zemědělství a zahradnictví do 26. 6. 2014 od 2. 11. 2001

výroba kovového spotřebního zboží do 26. 6. 2014 od 2. 11. 2001

vedení účetnictví do 26. 6. 2014 od 11. 5. 1999

hostinská činnost od 1. 9. 1997

nájem a podnájem nemovitostí, věcí movitých, zejména půdy, budov, strojů a zařízení do 22. 10. 1997 od 1. 9. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 11. 2001 od 1. 9. 1997

pekařství do 2. 11. 2001 od 1. 9. 1997

cukrářství do 2. 11. 2001 od 1. 9. 1997

zemní a výkopové práce do 2. 11. 2001 od 1. 9. 1997

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 26. 6. 2014 od 1. 9. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 26. 6. 2014 od 1. 9. 1997

opravy motorových vozidel do 26. 6. 2014 od 1. 9. 1997

Předmět činnosti

nájem nemovitostí a nebytových prostor od 26. 6. 2014

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 26. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 26. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 6. 2014

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 23.4.1999. od 11. 5. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 7.5.1998. od 22. 5. 1998

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 7.5.1998 o záměru zvýšit základní jmění: do 18. 6. 1998 od 22. 5. 1998

1. Jediný akcionář zvyšuje základní jmění akciové společnosti Dolňácko,a.s. o 28.000.000,-Kč /slovy: dvacetosmmilionů korun českých/, tedy na celkovou částku základního jmění ve výši 120 654 000,-Kč /slovy: jednostodvacetmilionůšestsetpadesátčtyřitisíc korun českých/ úpisem nových akcií s určením, že upisování akcií nad částku 28 000 000,-Kč se nepřipouští. Všechny nově upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady z majetku jediného stávajícího akcionáře. do 18. 6. 1998 od 22. 5. 1998

2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 2 800 /slovy: dvatisíce osmset/ kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč /slovy: desettisíc korun českých v listinné podobě. Všechny nově upisované akcie jsou shodně jako stávající akcie omezeně převoditelné s předchozím souhlasem představenstva akciové společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jdeli o převod akcií na manžela a děti /vnuky/ akcionáře. do 18. 6. 1998 od 22. 5. 1998

3. Místo pro výkon přednostního práva se stanovuje v sídle akciové společnosti v Hluku, Družstevní č.520, PSČ 687 25, a lhůta pro výkon přednostního práva se stanovuje 15 dnů a počíná běžet následujícm dnem po doručení usnesení Krajského obchodního sodu v Brně o zápisu rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta končí patnáctým dnem po tomto datu. do 18. 6. 1998 od 22. 5. 1998

4. Určuje se, že všechny nové akcie, budou upsány s využitím přednostního práva stávajícího jediného akcionáře. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Na 64 854 ks dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a na 2 780 ks dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč lze upsat 2 800 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč. do 18. 6. 1998 od 22. 5. 1998

5. Určuje se, že s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie tj. 2 800 ks kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie činí 10 016,-Kč. do 18. 6. 1998 od 22. 5. 1998

6. Určuje se, že všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajícího akcionáře. do 18. 6. 1998 od 22. 5. 1998

7. Určuje se, že nepeněžitý vklad jehož předmět je uveden shodně ve znaleckém posudku č. 1861-70/98 ze dne 19.3.1998 znalce Ing. Vojtěcha Masaříka a znaleckém posudku č. 38-11/98 ze dne 19.3.1998 znalce Ing. Miloslava Smělíka může být splacen v místě sídla akciové společnosti v Hluku, Družstevní č.520, a to postoupením pohledávek a prohlášením akcionáře u věci nemovitých. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu se určuje 10 dnů od data úpisu akcionáře v listině upisovatelů, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 18. 6. 1998 od 22. 5. 1998

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 3.9.1997. od 22. 10. 1997

Poznamenává se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 3.9.1997 o záměru zvýšit základní jmění: do 12. 12. 1997 od 22. 10. 1997

Základní jmění se zvyšuje o 91 654 000 Kč na 92 654 000 Kč úpisem 64 154 ks akcií na jméno, jmenovité hodnoty 1 000 Kč a 2 750 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 10 000 Kč, který bude splacen nepeněžitými vklady z majetku jediného akcionáře. Upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta pro úpis je 15 dnů a začíná běžet následujícím dnem po doručení usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění. Emisní kurs akcií o jm. hodnotě 1 000 Kč činí 1 002 Kč a u akcií o jm. hodnotě 10 000 Kč činí 10 020 Kč. Lhůta pro splacení vkladů je 10 dní ode dne data úpisu, nejpozději ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění. do 12. 12. 1997 od 22. 10. 1997

Jediný akcionář: Zemědělské obchodní družstvo Dolňácko se sídlem v Hluku, Društevní 520, IČO 00 14 08 21. do 2. 11. 2001 od 1. 9. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 120 654 000 Kč

od 18. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 92 654 000 Kč

do 18. 6. 1998 od 12. 12. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 12. 1997 od 1. 9. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 854 od 18. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 580 od 18. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 od 18. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 64 854 do 18. 7. 2007 od 2. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 580 do 18. 7. 2007 od 2. 11. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 64 854 do 2. 11. 2001 od 18. 6. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 580 do 2. 11. 2001 od 18. 6. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 780 do 18. 6. 1998 od 12. 12. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 64 854 do 18. 6. 1998 od 12. 12. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 700 do 12. 12. 1997 od 1. 9. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 30 do 12. 12. 1997 od 1. 9. 1997

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Josef Slinták

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 6. 10. 2017

Boršice u Blatnice 19, 687 63, Česká republika

František Svadbík

člen

První vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 6. 10. 2017

Hlavní 51, Hluk, 687 25, Česká republika

Alena Polášková

člen

První vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 6. 10. 2017

Závodní 1456, Hluk, 687 25, Česká republika

Josef Slinták

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Boršice u Blatnice 19, 687 63, Česká republika

František Svadbík

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 51, Hluk, 687 25, Česká republika

Alena Polášková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Závodní 1456, Hluk, 687 25, Česká republika

Historické vztahy

Alena Polášková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 6. 10. 2017

Závodní 1456, Hluk, 687 25, Česká republika

František Svadbík

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 6. 10. 2017

Hlavní 51, Hluk, 687 25, Česká republika

Josef Slinták

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2012

zánik funkce: 6. 10. 2017

Boršice u Blatnice 19, 687 63, Česká republika

Josef Slinták

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Boršice u Blatnice 19, 687 63, Česká republika

Alena Polášková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Závodní 1456, Hluk, 687 25, Česká republika

František Svadbík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 51, Hluk, 687 25, Česká republika

František Svadbík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 51, Hluk, 687 25, Česká republika

Marie Uhlířová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 15. 5. 2012

Zahradní 1190, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Vít Uhlíř Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 9. 2008

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 13. 6. 2008

Na Přídělech 1271, Hluk, 687 25, Česká republika

Josef Slinták

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 18. 5. 2007

zánik funkce: 15. 5. 2012

Boršice u Blatnice 19, 687 63, Česká republika

Michal Šácha

člen

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Antonínská č. 574, Hluk, 687 25, Česká republika

Josef Hrošík

předseda

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 6. 6. 2002

zánik členství: 18. 5. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Družstevní č. 842, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Ladislav Vojtěšek

místopředseda

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Družstevní č. 587, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Ladislav Vojtěšek

místopředseda

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2002

Družstevní 587, Hluk, Česká republika

Jiřina Zlomková

členka

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2002

Boršice u Blatnice 300, Česká republika

Antonín Hrdina

předseda

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2002

Antonínská 1169, Hluk, Česká republika

Statutární orgán

10 fyzických osob

Ing. Ludmila Machýčková

člen

První vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 6. 10. 2017

Hlavní 321, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Petr Kolůch

předseda přestavenstva

První vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 6. 10. 2017

Babice 475, 687 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Eva Vrbová

člen

První vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 6. 10. 2017

Hlavní 270, Uherské Hradiště, 686 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

MVDr. Ing. Pavel Hrdina

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 6. 10. 2017

Lánská 817, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Antonín Kolůch

člen

První vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 6. 10. 2017

V Pastouškách 1509, Kunovice, 686 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Ostrožsko, a.s.

  Ostrožská Lhota 413, 687 23

 • místopředseda představenstva

  ZEVOS a.s.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

JUDr. Eva Vrbová

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 270, Uherské Hradiště, 686 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ludmila Machýčková

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 321, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Petr Kolůch

předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2013

Babice 475, 687 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Antonín Kolůch

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2013

V Pastouškách 1509, Kunovice, 686 04, Česká republika

Pavel Hrdina

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2013

Lánská 817, Hluk, 687 25, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Eva Vrbová

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 6. 10. 2017

Hlavní 270, Uherské Hradiště, 686 09, Česká republika

Ing. Ludmila Machýčková

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 6. 10. 2017

Hlavní 321, Hluk, 687 25, Česká republika

JUDr. Eva Vrbová

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 270, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Antonín Kolůch

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 6. 10. 2017

V Pastouškách 1509, Kunovice, 686 04, Česká republika

Pavel Hrdina

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 28. 5. 2013

zánik funkce: 6. 10. 2017

Lánská 817, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Petr Kolůch

předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 6. 10. 2017

vznik funkce: 28. 5. 2013

zánik funkce: 6. 10. 2017

Babice 475, 687 03, Česká republika

MVDr.Ing. Pavel Hrdina

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2012

Lánská 817, Hluk, 687 25, Česká republika

JUDr. Eva Vrbová

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 270, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Ing. Jaromír Šácha

předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 23. 5. 2013

vznik funkce: 1. 6. 2012

zánik funkce: 23. 5. 2013

Antonínská 574, Hluk, 687 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  EKO HAVŘICE s.r.o.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

 • člen představenstva

  ZEVOS a.s.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Ludmila Machýčková

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 321, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Petr Kolůch

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Babice 475, 687 03, Česká republika

JUDr. Eva Vrbová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 270, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

František Svadbík

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 9. 2008

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 13. 6. 2008

Boršice u Blatnice 252, 687 63, Česká republika

MVDr. Pavel Hrdina

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 15. 5. 2012

Lánská 817, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Jaromír Šácha

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 18. 5. 2007

zánik funkce: 15. 5. 2012

Antonínská 574, Hluk, 687 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  EKO HAVŘICE s.r.o.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

 • člen představenstva

  ZEVOS a.s.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Ludmila Machýčková

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 18. 5. 2007

zánik funkce: 15. 5. 2012

Hlavní 321, Hluk, 687 25, Česká republika

Josef Špaňhel

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 321, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Jaromír Šácha

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Antonínská č. 574, Hluk, 687 25, Česká republika

Josef Špaňhel

člen

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Hlavní č. 321, Hluk, 687 25, Česká republika

Josef Slinták

člen

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Boršice u Blatnice č. 19, 687 63, Česká republika

Ing. Ludmila Machýčková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Hlavní č. 321, Hluk, 687 25, Česká republika

Josef Slaník

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Boršice u Blatnice č. 171, 687 63, Česká republika

ing. Jaromír Šácha

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2002

Antonínská 574, Hluk, Česká republika

Josef Slaník

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2002

Boršice u Blatnice 171, Česká republika

Stanislav Dufka

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2002

Rajčovna 307, Hluk, Česká republika

ing. Ludmila Machýčková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2002

Hlavní 321, Hluk, Česká republika

Petr Konečný

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2002

Hlavní 463, Hluk, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a za společnost podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

od 1. 9. 1997

Další vztahy firmy Dolňácko, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 9. 1997

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 4. 2014
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 4. 1999
Pekařství, cukrářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 9. 1997
opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 1997
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 1997
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 9. 1997
Přerušeno od 20. 11. 2015

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).