Hlavní navigace

e-Business Services a.s.

Firma e-Business Services a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6135, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 16 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26115808

Sídlo:

Vinohradská 2396/184, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 9. 1999

DIČ:

CZ26115808

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62010 Programování
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6135, Městský soud v Praze

Obchodní firma

e-Business Services a.s. od 22. 10. 1999

Obchodní firma

e-Business Service a.s. do 22. 10. 1999 od 29. 9. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 29. 9. 1999

adresa

Vinohradská 184
Praha 3 od 9. 3. 2005

adresa

Jagellonská 19/čp.2427
Praha 3 do 9. 3. 2005 od 9. 6. 2003

adresa

Šrobárova 32/1836
Praha 10 do 9. 6. 2003 od 28. 3. 2001

adresa

nám.Hrdinů 3
Praha 4 do 28. 3. 2001 od 29. 9. 1999

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 5. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 5. 5. 2009 od 5. 10. 2006

poskytování telekomunikačních služeb do 15. 8. 2002 od 16. 3. 2000

poskytování software do 5. 5. 2009 od 29. 9. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.) do 5. 5. 2009 od 29. 9. 1999

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 26. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 26. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 5. 2014

Společnost e-Business Services a.s., IČO 26115808, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, snižuje základní kapitál společnosti o částku 8,000.000,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je nenaplnění předpokládaného investičního záměru, přičemž s částkou od povídající snížení základního kapitálu ve výši 8,000.000,-Kč bude naloženo ve smyslu ustanovení § 213d obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu bude provedeno upuštěním od vydání akcií v rozsahu v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jme novité hodnoty akcií ve smyslu ust. § 213d obchodního zákoníku. Valná hromada určuje, že zatímní list v nominální hodnotě 8,000.000,-Kč vydaný společností, je akcionář Ing. Ladislav Šedivý povinen předložit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. do 22. 12. 2011 od 13. 6. 2011

Rozhodnutí valné hromady společnosti z 27.3.2003. do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003

Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady z 8.000.000,-- Kč o 16.000.000,-- Kč na 24.000.000,-- Kč (slovy dvacetčtyřimilionů Kč). Upisování nad takto uvedenou částku se nepřipouští. do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003

Důvodem návrhu zvýšit základní kapitál společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro další rozvoj společnosti. do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003

Zvýšení se navrhuje ve výši 16.000.000,-- Kč, jak je shora uvedeno. Upisování nad takto uvedenou částku se nepořipouští. Zvýšení základního kapitálu se navrhuje provést upsáním akcií bez veřejné výzvy k upisování a to: Vydáním 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pětsettisíc Kč), kmenového druhu, znějící na jméno, v listinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je navržena hodnota 500.000,-- Kč, dále 42 kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvěstětisíc Kč), kmenového druhu, znějící na jméno, v listinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je navržena hodnota 200.000,- Kč, dále 240 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc Kč), kmenového druhu, znějící na jméno, v listinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je navržena hodnota 10.000,-- Kč a konečně 200 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc Kč), kmenového druhu, znějící na jméno, v listinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je navržena hodnota 1.000,-- Kč. S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003

Při úpisu akcií bude využito přednostního práva v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií bude vykonáno takto: - všechny akcie upíší současní akcionáři ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč má právo akcionář upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč, na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč má právo akcionář upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč má právo akcionář upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč má právo akcionář upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Místo pro vykonání přednostního práva je v advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Praha 6, Puškinovo nám. 14 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. Počátek běhu 30 denní lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen v obchodním věstníku a dále doporučeným dopisem na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003

V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch.zák. do 15 dnů. Akcionář je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky v Praze 3, č.ú. 51-0665020217/0100 a to ve lhůtě jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku zbývající část pak do pěti let od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku. do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003

Rozhodnutí valné hromady společnosti z 20.2.2001. Základní kapitál spoelčnosti se zvyšuje z 2.000.000,- Kč o 6.000.000,- Kč na 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů Kč). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem návrhu zvýšit základní kapitál společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro další rozvoj společnosti. Zvýšení bude ve výši 6.000.000,- Kč, jak je shora uvedeno. Upisování nad takto uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním akcií bez veřejné výzvy k upisování a to: Vydáním 600 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- (slovy: jedentisíc Kč), kmenového druhu, znějící na jméno v listinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je hodnota 1.000,- Kč. Dále vydáním 540 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc Kč) kmenového druhu znění na jméno v listinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je hodnota 10.000,- Kč. Při koupi akcií bude využito přednostního právas následovně: - všechny akcie upíše současný jediný akcionář ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč má právo akcionář upsat 3 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč má právo akcionář upsat 3 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. - akciemi, které budou upsány s využitím přednostního práva je všech 600 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč), kmenového druhu znějící na jméno v listinné podobě a rovněž všech 540 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc Kč) kmenového druhu, znějící na jméno v listinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je hodnota 1.000,- Kč v případě nominální hodnoty 1.000,- Kč a 10.000,- Kč v případě nominální hodnoty 10.000,- Kč. Místo pro vykonání přednostního práva je advokátní kancelář Bedrna a společníci, Puškinovo nám.14, Praha 6 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, upíše tyto akcie jediný akcionář. Místo pro vykonání upisování akcií bez využití přednostního práva je v advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Puškinovo nám.14, Praha 6 v každý pracovní den počínaje 31. dnem právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. Akcionář je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený u ČSOB, č.ú. 8010-0416888373/0300 a to ve lhůtě jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 19. 4. 2002 od 28. 3. 2001

Rozhodnutí valné hromady společnosti z 19.7.2000. Základní jmění společnosti se zvyšuje z 1.000.000,-- Kč o 1.000.000,-- Kč na 2.000.000,-- Kč (slovy dvamiliony Kč). Upisování nad takto uvedenou částku se nepřipouští. Důvodem návrhu zvýšit základní jmění společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro další rozvoj společnosti. Zvýšení se navrhuje ve výši 1.000.000,- Kč, jak je shora uvedeno. Upisování nad takto uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění se navrhuje provést upsáním akcií bez veřejné výzvy k upisování a to: Vydáním 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč) kmenového druhu, znějící na majitele, v listinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je navržena hodnota 1.000,- Kč a dále vydáním 90 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc Kč), kmenového druhu znějící na majitele, v litinné podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je navržena hodnota 10.000,- Kč. Valné hromadě se navrhuje, aby rozhodla, že při koupi akcií bude využito přednostního práva následovně: - všechny akcie upíší současní akcionáři ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč má právo akcionář upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč má právo akcionář upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Místo pro vykonání přednostního práva je v sídle společnosti Praha 4, nám. Hrdinů 3 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 h. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 3O dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch. zák. do 15 dnů. Akcionář je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený v ČSOB, č.ú. 8010-0416888373/0300 a to ve lhůtě jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 15. 1. 2001 od 10. 8. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

od 22. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 24 000 000 Kč

do 22. 12. 2011 od 1. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 24 000 000 Kč

do 1. 10. 2009 od 22. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 22. 1. 2005 od 19. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 4. 2002 od 15. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 15. 1. 2001 od 10. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 8. 2000 od 29. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 160 od 31. 1. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 10 do 31. 1. 2017 od 23. 10. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 14 do 31. 1. 2017 od 23. 10. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 42 do 31. 1. 2017 od 23. 10. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 120 do 31. 1. 2017 od 23. 10. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 10 do 23. 10. 2016 od 22. 12. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 42 do 23. 10. 2016 od 22. 12. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 14 do 23. 10. 2016 od 22. 12. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 60 do 23. 10. 2016 od 22. 12. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 180 do 9. 3. 2005 od 9. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 21 do 9. 3. 2005 od 9. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 do 22. 12. 2011 od 9. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 180 do 22. 12. 2011 od 9. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 360 do 9. 3. 2005 od 22. 1. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 300 do 9. 3. 2005 od 22. 1. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 15 do 22. 12. 2011 od 22. 1. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 63 do 22. 12. 2011 od 22. 1. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 5 do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 21 do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 120 do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 22. 1. 2005 od 9. 6. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 800 do 9. 6. 2003 od 19. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 720 do 9. 6. 2003 od 19. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 do 19. 4. 2002 od 28. 3. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 180 do 19. 4. 2002 od 28. 3. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 do 28. 3. 2001 od 15. 1. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 180 do 28. 3. 2001 od 15. 1. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 15. 1. 2001 od 29. 9. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 90 do 15. 1. 2001 od 29. 9. 1999

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Veronika Šedivá

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 2. 6. 2014

Pitkovická 190, Čestlice, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SPINET, a.s.

  Vinohradská 2396/184, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Michal Lieb

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 25. 6. 2018

Lipová 181, Dobřejovice, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Koudelka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2015

vznik členství: 2. 7. 2015

vznik funkce: 2. 7. 2015

Stochovská 186/34, Praha, 161 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Josef Procházka

člen

První vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 26. 3. 2012

Jánošíkova 1249/5, Praha, 142 00, Česká republika

Veronika Šedivá

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 2. 6. 2011

Pitkovická 190, Čestlice, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SPINET, a.s.

  Vinohradská 2396/184, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Historické vztahy

Ing. Richard Šedivý

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2015

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 2. 7. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2011

zánik funkce: 2. 7. 2015

Dlouhá 222, Tehov, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Procházka

člen

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 26. 3. 2012

zánik členství: 25. 6. 2018

Jánošíkova 1249/5, Praha, 142 00, Česká republika

Richard Šedivý

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 11. 1. 2008

zánik členství: 2. 6. 2011

Čestlice 190, Česká republika

Veronika Šedivá

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 2. 6. 2014

Pitkovická 190, Čestlice, 251 01, Česká republika

Veronika Šedivá

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 11. 1. 2008

zánik členství: 2. 6. 2011

Čestlice 190, 251 01, Česká republika

Petr Šlouf

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 11. 1. 2008

zánik členství: 2. 6. 2011

Mánesova 89, Praha 2, 120 00, Česká republika

Petr Šlouf

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 26. 3. 2012

Mánesova 89, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Richard Šedivý

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 1. 2014

vznik členství: 2. 6. 2011

vznik funkce: 2. 6. 2011

Tehov 222, 251 01, Česká republika

Richard Šedivý

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 13. 1. 2005

zánik členství: 11. 1. 2008

Čestlice 190, Česká republika

Petr Šlouf

člen

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

zánik členství: 11. 1. 2008

vznik funkce: 27. 3. 2003

Mánesova 89, Praha 2, Česká republika

Martina Kutišová

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 13. 1. 2005

K Václavce 1238/4, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Máša

člen

První vztah: 28. 3. 2001 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

zánik členství: 11. 1. 2008

vznik funkce: 11. 1. 2001

Kytlická 763/31, Praha 9, Česká republika

ing. Břetislav Hořák

předseda

První vztah: 28. 3. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

vznik funkce: 11. 1. 2001

zánik funkce: 27. 3. 2003

Mazurská 520, Praha 8, Česká republika

Aleš Voděrka

člen

První vztah: 28. 3. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

vznik funkce: 11. 1. 2001

zánik funkce: 27. 3. 2003

Františkovská 1334, Liberec, 460 01, Česká republika

JUDr. Milada Šedivá

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 28. 3. 2001

Archeologická 1883/4, Praha 5, Česká republika

Milena Hartmannová

předseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 28. 3. 2001

Svobody 373, Horní Benešov, Česká republika

Jiří Duška

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 28. 3. 2001

Jirchářská 1206, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Josef Procházka

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 25. 6. 2018

Jánošíkova 1249/5, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Ladislav Šedivý

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 2. 6. 2014

Revoluční 764/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  SPINET, a.s.

  Vinohradská 2396/184, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

 • předseda představenstva

  eIdentity a.s.

  Vinohradská 2396/184, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Michal Příhoda

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 2. 6. 2014

U Vrbek 496, Přezletice, 250 73, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Příhoda

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2017

vznik členství: 2. 6. 2011

U Vrbek 496, Přezletice, 250 73, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Šedivý

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 2. 6. 2011

vznik funkce: 2. 6. 2011

Revoluční 764/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  SPINET, a.s.

  Vinohradská 2396/184, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

 • předseda představenstva

  eIdentity a.s.

  Vinohradská 2396/184, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Michal Příhoda

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 2. 6. 2011

Ludvíkov 132, Česká republika

Ing. Jan Jelínek

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 2. 6. 2011

Nad Strouhou 16, Praha 4, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

Michal Příhoda

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 2. 6. 2014

U Vrbek 496, Přezletice, 250 73, Česká republika

Ing. Ladislav Šedivý

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 2. 6. 2011

zánik funkce: 2. 6. 2014

Revoluční 764/17, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Jelínek

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 22. 1. 2018

Nad Strouhou 16, Praha 4, 147 00, Česká republika

Michal Příhoda

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 11. 1. 2017

vznik členství: 2. 6. 2011

Ludvíkov 132, Česká republika

Ing. Ladislav Šedivý

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 2. 6. 2011

vznik funkce: 2. 6. 2011

Revoluční 17, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Jelínek

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 2. 6. 2011

Pod strouhou 16, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Ladislav Šedivý

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2009 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 2. 6. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2006

zánik funkce: 2. 6. 2011

Revoluční 17, Praha 1, 110 00, Česká republika

Michal Příhoda

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2009 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 2. 6. 2011

Bruntál 132, Česká republika

Ing. Michal Lieb

člen

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 22. 11. 2007

zánik členství: 25. 8. 2009

vznik funkce: 22. 11. 2007

Lipová 181, Dobřejovice, 251 70, Česká republika

Jiří Bárta

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 3. 2008

vznik členství: 13. 1. 2005

zánik členství: 22. 11. 2007

zánik funkce: 22. 11. 2007

Strojnická 3/433, Praha 7, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Příhoda

člen

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 5. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2003

Ludvíkov 132, Česká republika

ing. Břetislav Hořák

člen

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 13. 1. 2005

Mazurská 520, Praha 8, Česká republika

Ing. Ladislav Šedivý

předseda

První vztah: 28. 3. 2001 - Poslední vztah: 5. 5. 2009

zánik členství: 11. 4. 2006

vznik funkce: 11. 1. 2001

zánik funkce: 11. 4. 2006

Revoluční 17, Praha 1, 110 00, Česká republika

Richard Šedivý

člen

První vztah: 28. 3. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

vznik funkce: 11. 1. 2001

zánik funkce: 27. 3. 2003

Čestlice 190, 251 70, Česká republika

Jakub Kopecký

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

zánik funkce: 31. 12. 2002

Melicharova 205, Unhošť, Česká republika

Mgr. Irena Košutová

předseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 28. 3. 2001

Kalská 946, Praha 9-Újezd nad Lesy, Česká republika

Ing. Martina Bedrnová

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 28. 3. 2001

Pod strání 26, Praha 10, Česká republika

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo kterýkoliv člen představenstva vždy společně s druhým členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoli člen představenstva společně s druhým členem představenstva.

od 29. 9. 1999

Další vztahy firmy e-Business Services a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 9. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).