Hlavní navigace

EFEKTO a.s.

Firma EFEKTO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5155, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 67 736 788 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25638874

Sídlo:

Spálená 97/29, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 1. 1998

DIČ:

CZ25638874

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
52100 Skladování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5155, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EFEKTO a.s. od 12. 10. 2020

Obchodní firma

EFEKTO a.s. do 12. 10. 2020 od 16. 1. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 16. 1. 1998

adresa

Spálená 97/29
Praha 1 11000 od 10. 8. 2006

adresa

Spálená 29
Praha 1 do 10. 8. 2006 od 16. 1. 1998

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 1. 2009

Provádění veřejných dražeb - dobrovolných do 20. 5. 2017 od 19. 1. 2009

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 19. 1. 2009 od 6. 8. 2007

technické činnosti v dopravě - provozování garáží bez ostrahy do 19. 1. 2009 od 6. 8. 2007

správa a údržba nemovitostí do 19. 1. 2009 od 6. 8. 2007

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 1. 2009 od 16. 1. 1998

činnost organizačních a ekonomických poradců do 19. 1. 2009 od 16. 1. 1998

realitní kancelář do 19. 1. 2009 od 16. 1. 1998

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 5. 2017

Ostatní skutečnosti

Dne 12.10.2020 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace. od 12. 10. 2020

Dne 12.10.2020 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu takto: a)Základní kapitál se snižuje z důvodu nadbytku vlastních zdrojů (důvod a účel snížení). b)Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 7.177.408,- Kč (slovy: sedm milionů sto sedmdesát sedm tisíc čtyři ta osm korun českých), a to z částky ve výši 67.736.788,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů sedm set třicet šest tisíc sedm set osm desát osm korun českých) na částku ve výši 60.559.380,- Kč (slovy: šedesát milionů pět set padesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že Společnost vymění stá vajících 112.147 kusů akcií na jméno vydaných Společností o jmenovité hodnotě 604,- Kč každá za 112.147 kusů akcií na jméno vydaných Společností o jmenovité hodnotě 540,- Kč (slovy: pět set čtyřicet korun českých) každá. c)Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům ve prospěch jejich bankovního účtu uvedeného v seznamu akcionářů do 90 (devadesáti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebo bude celá či její část splacena v téže lhůtě formou započtení pohledávky, kterou má Společnost za akcionáři. d)Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanoví na devadesát dnů, a to počínaje dnem zveřejnění výzvy představenstva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny. Představenstvo je povinno zveřejnit tuto výzvu do jednoho měsíce ode dne z ápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je oprávněn své akcie předložit k výměně ve lhůtě shora uvedené v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákon em a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady. od 12. 10. 2020

Dne 31.5.2018 rozhodla valná hromada společnosti o jejím zrušení a vstupu do likvidace, a to s účinností k 1.6.2018. od 1. 6. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 4. 3. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti EFEKTO a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem: a) důvod snížení základního kapitálu: společnost vlastní 6363 (slovy: šesttisíctřisašedesáttři) kusů vlastních akcií, a to akcie č. 112148-118510, ve jmenovité hodnotě každé akcie 604,--Kč (slovy: šestsetčtyři korun českých), které nabyla v souladu s usnesením mimořádné valné hromady společno sti ze dne 20.12.2012 za účelem jejich prodeje zaměstnancům podle ust. § 158 obchodního zákoníku, avšak zaměstnanci nepotvrdili svůj předchozí záměr akcie koupit a vzhledem k této skutečnosti je společnost povinna snížit o jejich jmenovitou hodnotu základ ní kapitál. b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 71.580.040,--Kč (slovy: sedmdesátjedenmilionpětsetosmdesáttisícčtyřicet korun českých) na 67.736.788,--Kč (slovy: šedesátsedmmilionůsedmsettřicetšest-tisícsed msetosmdesátosm korun českých), tedy o 3.843.252,--Kč (slovy: třimilionyosmsetčtyřicettřitisícdvěstěpadesátdva korun českých). c) částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 3.843.252,--Kč (slovy: třimilionyosmsetčtyřicettřitisícdvěstěpadesátdva korun českých), bude v účetnictví společnosti proúčtována na účtech 411 (základní kapitál), 251 (úbytek cenných papírů), 419 (z měny základního kapitálu) a 429 (rozdíl pořizovací ceny vlastních akcií). d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 6363 (slovy: šestitisíctřísetšedesátitří) kusů vlastních akcií, a to akcií č. 112148-118510, ve jmenovité hodnotě každé akcie 604,--Kč (slovy: šestsetčtyř i korun českých). e) lhůta pro předložení akcií za účelem jejich zničení: společnost EFEKTO a.s. je povinna předložit akcie (hromadnou listinnou akcii) do třicet do 3. 6. 2014 od 4. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 20. 5. 2017 od 4. 3. 2014

Počet členů správní rady: 5 do 20. 5. 2017 od 4. 3. 2014

Společnost Betlémský palác a.s., identifikační číslo: 257 76 746, se sídlem Praha 1, Husova 5, vykonávající jako jediný akcionář společnosti EFEKTO a.s. v souladu s ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodla dne 07.06.2010 o  snížení základního kapitálu za těchto podmínek a tímto způsobem: a) důvod snížení základního kapitálu: úhrada neuhrazených ztrát z minulých let a vytvoření rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 118.510.000,-- Kč (slovy: jedno sto osmnáct milionů pět set deset tisíc korun českých) na 71.580.040.,-- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set osmdesát ti síc čtyřicet korun českých), tedy o 46.929.960,-- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát korun českých) c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita takto: částka 46.927.766,-- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů devět set dvacet sedm tisíc sedm set šedesát šest korun českých) na úhradu ztrát z minulých let a částka 2.194,-- Kč (slovy: dva t isíce jedno sto devadesát čtyři koruny české) bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota každé akcie společnosti se snižuje ze stávající výše 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na 604,-- Kč (slovy: šest set čtyři koruny české), tj. o 396,-- Kč (slovy: tři sta devadesát šest korun českých) e) lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny: akcionář je povinen předložit akcie (hromadnou akcii) do třiceti pracovních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 19. 8. 2010 od 2. 8. 2010

Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.6.2006 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvod snížení základního kapitálu společnosti: Společnost vlastní 60 570 kusů akcií společnost s nominální hodnotou 1 000,- Kč každé akcie, tj. akcie představující 33,82 % základního kapitálu, které nabyla v rozposu s ustanovení § 161a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku (jmenovitá hodnota akcií nabytých společností přesáhla 10 % základního kapitálu), přičemž nabytí akcií je dle ustanovení § 161c odst. 1 obchodního zákoníku platné, neboť obě strany byly v dobré víře, ale vzhledem k této skutečnosti j e společnost povinna snížit o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. b) Částka odpovídající snížení společnosti proúčtována na účtech 411, 252, 419 a 429. c) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 179 080 000,- Kč na 118 510 000,- Kč, tedy o 60 570 000,- Kč. d) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Na snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie společnosti, a to 60 570 kusů akcií na majitele datum emise: 5.2.1998, čísla akcií 118511 až 179080, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, vydaných v li stinné podobě tak, že tyto akcie budou zničeny. do 7. 3. 2007 od 10. 8. 2006

Efekto, a.s. je právním nástupcem společnosti EFEKTO spol.s r.o., která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle C, vložce 45372 a v důsledku zrušení a přeměny na akciovou společnost Efekto, a.s. z obchodního rejstříku vymazána ke dni 16.1.1998. od 16. 1. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 67 736 788 Kč

od 3. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 71 580 040 Kč

do 3. 6. 2014 od 19. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 118 510 000 Kč

do 19. 8. 2010 od 7. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 179 080 000 Kč

do 7. 3. 2007 od 16. 1. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 604 Kč, počet: 112 147 od 3. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 604 Kč, počet: 118 510 do 3. 6. 2014 od 4. 3. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 604 Kč, počet: 118 510 do 4. 3. 2014 od 19. 8. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 118 510 do 19. 8. 2010 od 7. 3. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 179 080 do 7. 3. 2007 od 16. 1. 1998

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

JUDr. František Vyskočil Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 28. 3. 2017

Klidná 298/33, Praha, 162 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Rudišar

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 28. 3. 2017

Pod Ježovem 436, Senohraby, 251 66, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. František Vyskočil Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 28. 3. 2017

Široká 65/14, Praha, 110 00, Česká republika

ing. Dušan Očka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

Nosticova 469/6, Praha 1, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Dušan Očka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

Nosticova 469/6, Praha 1, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Zouzal

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 2. 2. 2003

zánik členství: 21. 1. 2008

Zdíkovská 2988/120, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Michal Zouzal

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

Na Pernikářce 933/22, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Zouzal

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

Na Pernikářce 933/22, Praha 6, 160 00, Česká republika

Martina Sikorska

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

náměstí Josefa Machka 1218/1, Praha 5, 158 00, Česká republika

Martina Sikorska

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 2. 2. 2003

zánik členství: 21. 1. 2008

náměstí Josefa Machka 1218/1, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Michal Zouzal

člen

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 16. 1. 1998

zánik členství: 2. 2. 2003

Na Pernikářce 933/22, Praha 6, 160 00, Česká republika

Martina Sikorska

člen

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 16. 1. 1998

zánik členství: 2. 2. 2003

náměstí Josefa Machka 1218/1, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Dušan Očka

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 16. 1. 1998

zánik členství: 2. 2. 2003

Nosticova 6, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Michal Zouzal

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 16. 1. 1998

Zdíkovská 120, Praha 5, 150 00, Česká republika

Martina Suchá

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 16. 1. 1998

Pod Šmukýřkou 1180, Praha 5, 150 00, Česká republika

Martina Suchá

První vztah: 16. 1. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

Pod Šmukýřkou 1180, Praha 5, Česká republika

Ing. Dušan Očka

První vztah: 16. 1. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

Nosticova 6, Praha 1, Česká republika

ing. Michal Zouzal

První vztah: 16. 1. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

Zdíkovská 120, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 28. 3. 2017

vznik funkce: 28. 3. 2017

Barrandovská 307/25, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 28. 3. 2017

vznik funkce: 28. 3. 2017

Barrandovská 1222/27, Praha, 152 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 28. 3. 2017

vznik funkce: 28. 3. 2017

Barrandovská 1222/27, Praha, 152 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Suchý

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

zánik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 4. 3. 2014

zánik funkce: 22. 2. 2017

Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Suchý

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

zánik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 4. 3. 2014

zánik funkce: 22. 2. 2017

Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Herman

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 2. 2. 2003

zánik členství: 21. 1. 2008

Rokycanova 652/30, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Vladimír Velenský

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

vznik funkce: 21. 1. 2008

zánik funkce: 2. 3. 2009

Ještědská 1213/16, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Vladimír Velenský

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

vznik funkce: 21. 1. 2008

zánik funkce: 2. 3. 2009

Ještědská 1213/16, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jan Herman

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

Na Hanspaulce 1837/21, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Herman

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

Na Hanspaulce 1837/21, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Suchý

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 2. 3. 2009

vznik funkce: 21. 1. 2008

zánik funkce: 2. 3. 2009

Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Vladimír Velenský

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 2. 2. 2003

zánik členství: 21. 1. 2008

vznik funkce: 2. 2. 2003

zánik funkce: 21. 1. 2008

Jasná II 1339/3, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Milan Suchý

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 3. 2014

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 22. 1. 2014

vznik funkce: 2. 3. 2009

zánik funkce: 22. 1. 2014

Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Vladimír Velenský

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 16. 1. 1998

zánik členství: 2. 2. 2003

vznik funkce: 16. 1. 1998

zánik funkce: 2. 2. 2003

Ještědská 1213/16, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jan Herman

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 16. 1. 1998

zánik členství: 2. 2. 2003

Na Hanspaulce 1837/21, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Suchý

Předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 16. 1. 1998

zánik členství: 2. 2. 2003

vznik funkce: 16. 1. 1998

zánik funkce: 2. 2. 2003

Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Vladimír Velenský

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 16. 1. 1998

vznik funkce: 16. 1. 1998

Jasná II 1339/3, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jan Herman

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 16. 1. 1998

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Vladimír Velenský

Místopředseda

První vztah: 16. 1. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

Jasná II-1139, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Suchý

Předseda

První vztah: 16. 1. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

Pod Šmukýřkou 1180, Praha 5, Česká republika

ing. Jan Herman

Člen

První vztah: 16. 1. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

Rokycanova 30, Praha 3, Česká republika

Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.

od 20. 5. 2017

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

do 20. 5. 2017 od 4. 3. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 4. 3. 2014 od 10. 8. 2006

Jménem společnosti jednají a podepisují předseda představenstva a další člen představenstva společně.

do 10. 8. 2006 od 16. 1. 1998

Další vztahy firmy EFEKTO a.s.

Historické vztahy

JUDr. Richard Pecha

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 12. 10. 2020

Kouřimská 2347/24, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Velenský

První vztah: 7. 4. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

Ještědská 1213/16, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Velenský

První vztah: 7. 4. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

Ještědská 1213/16, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

ing. Dušan Očka

člen správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Nosticova 469/6, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Velenský

člen správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Ještědská 1213/16, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Velenský

člen správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Ještědská 1213/16, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Suchý

předseda správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 4. 3. 2014

zánik funkce: 22. 2. 2017

Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Dušan Očka

člen správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Nosticova 469/6, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Milan Suchý

předseda správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 4. 3. 2014

zánik funkce: 22. 2. 2017

Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Herman

člen správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Na Hanspaulce 1837/21, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Herman

člen správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Na Hanspaulce 1837/21, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Michal Zouzal

člen správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Na Pernikářce 933/22, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Zouzal

člen správní rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 22. 2. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Na Pernikářce 933/22, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Betlémský palác a.s.

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

Husova 240/5, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • ing. Dušan Očka

  člen správní rady

  Nosticova 469/6, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ing. Michal Zouzal

  člen správní rady

  Na Pernikářce 933/22, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Jan Herman

  člen správní rady

  Na Hanspaulce 1837/21, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Vladimír Velenský

  člen správní rady, člen správní rady

  Ještědská 1213/16, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Milan Suchý

  předseda správní rady

  Pod Šmukýřkou 1080/12, Praha, 150 00, Česká republika

Akcionáři

Betlémský palác a.s., IČ: 25776746

Husova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 20. 5. 2017 od 6. 8. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 1. 1998

Živnosti

Provádění veřejných dražeb - dobrovolných
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 8. 1. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 1. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).