Hlavní navigace

Elektrárna Chvaletice a.s.

Firma Elektrárna Chvaletice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2905, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 026 760 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28786009

Sídlo:

K Elektrárně 227, Chvaletice, 533 12

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 2. 2010

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
37000 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71110 Architektonické činnosti
7120 Technické zkoušky a analýzy
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
74902 Poradenství v oblasti požární ochrany
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
855 Ostatní vzdělávání
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2905, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Elektrárna Chvaletice a.s. od 1. 1. 2021

Obchodní firma

Elektrárna Chvaletice a.s. do 1. 1. 2021 od 1. 2. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 1. 2. 2010

adresa

K Elektrárně 227
Chvaletice 53312 od 25. 11. 2015

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 25. 10. 2017

projektová činnost ve výstavbě od 25. 10. 2017

technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany od 25. 10. 2017

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 25. 10. 2017

obchod s elektřinou od 20. 10. 2010

výroba elektřiny od 20. 10. 2010

rozvod tepelné energie od 20. 10. 2010

výroba tepelné energie od 20. 10. 2010

vodoinstalatérství, topenářství od 20. 10. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 20. 10. 2010

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 20. 10. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 2. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 2. 2010

Ostatní skutečnosti

Společnost se rozdělila odštěpením sloučením dle projektu přeshraničního rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26. 4. 2018 zúčastněnými společnostmi - společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO 287 86 009, ( dále jen Rozdělovaná společnost 1), straně jedné jako rozdělovanou společností, společností Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, (dále jen Rozdělovaná společnost 2), na straně druhé jako rozdělovanou společn ostí, a společností Sev.en Commodities AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen Nástupnická společnost), na straně třetí jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejn ěn, dle něhož Rozdělovaná společnost 1 a Rozdělovaná společnost 2 nezanikly, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jejich jmění uvedených v projektu, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na existující Nástupnickou společnost, (d ále jen Rozdělení). Právní účinky Rozdělení nastaly ke dni zápisu Rozdělení do lichtenštejnského obchodního rejstříku, tedy ke dni 1. srpna 2018 pod číslem zápisu 7 ve výpisu Nástupnické společnosti registrační číslo FL-0002.554.740-9. od 7. 9. 2018

Dle projektu fúze sloučením mezi společností RXU Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 043 79 110, na straně jedné jako zanikající společností, a společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaleti ce, IČO 287 86 009, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti RXU Czech, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Sev.en EC, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. od 12. 12. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 12. 12. 2017 od 6. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 12. 12. 2017 od 6. 6. 2014

Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 3. srpna 2010 uzavřené mezi společností Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 (dále jen "Elektrárna Chvaletice a.s.") a společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ, a.s."), došlo s účinností ke dni 1. září 2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., představované organizační jednotku "Elektrárna Chvaletice", do základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. od 20. 10. 2010

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen ČEZ) jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Chvaletice, se sídlem Chvale tice, K elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190, zákona č. 513/1 991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti: a) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009 z původní výše 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 4.386.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) na celkovou novou výši 4.406.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta šest milionů korun českých); b) schvaluje, že základní kapitál Společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem - částí podniku společnosti ČEZ, a. s., představovanou organizační jednotkou "Elektrárna Chvaletice" - jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČ 260 99 306, zapsaným Ministerstvem sprave dlnosti České republiky v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, jmenovaným pro tento případ usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, č.j. 2Nc 1209/2010-13 ze dne 10, února 2010, jež nabylo právní mo ci 16. února 2010; znalec ve svém zanleckém posudku č. 217/27/2010 ze dne 28.4.2010 (dále jen "Znalecký posudek") stanovuje, že hodnota nepeněžitého vkladu ke dni 31.12.2009 činí 4.386.157.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů sto padesát sedm tisíc korun českých); c) určuje, že zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 4.386 ks (slovy: čtyř tisíc tří set osmdesáti šesti kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých); upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas představenstva po stanovisku dozorčí rady; d) určuje, že veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., formou nepeněžitého vkladu specifikovaného v bodu b) tohoto rozhodnutí; souhrnný emisní kurs všec h nově upisovaných akcií činí 4.386.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) a odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posu dkem a souhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.; e) určuje, že ukáže-li se hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší než souhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ, a. s. - nebude oprávněn požadovat vypla cení tohoto rozdílu; f) určuje, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; g) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Chvaletice a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze ups at nejpozději do 31. prosince 2010, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli; návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů p o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; h) určuje, že nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., a to v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 31. března 2011. do 20. 10. 2010 od 22. 7. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 026 760 000 Kč

od 12. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 4 406 000 000 Kč

do 12. 12. 2017 od 25. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 4 406 000 000 Kč

do 25. 11. 2015 od 20. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 20. 10. 2010 od 1. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 460 000 Kč, počet: 4 406 od 12. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 4 406 do 12. 12. 2017 od 12. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 4 406 do 12. 9. 2013 od 20. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 20. 10. 2010 od 1. 2. 2010

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jan Dvořáček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 3. 1. 2021

Československé armády 28, Přelouč, 535 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Knop-Kostka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 3. 1. 2021

Varhulíkové 1579/16, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jan Dienstl

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 18. 10. 2017

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Knop-Kostka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2018 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 2. 1. 2016

zánik členství: 2. 1. 2021

Varhulíkové 1579/16, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. David Knop-Kostka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 2. 1. 2016

V olšinách 1411/16, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Knop-Kostka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 2. 1. 2016

V olšinách 1411/16, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Dienstl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jan Dienstl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jan Dvořáček

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 2. 1. 2016

zánik členství: 2. 1. 2021

Československé armády 28, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. David Knop-Kostka

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2017

vznik členství: 2. 1. 2016

vznik funkce: 14. 1. 2016

zánik funkce: 18. 10. 2017

V olšinách 1411/16, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Knop-Kostka

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2017

vznik členství: 2. 1. 2016

vznik funkce: 14. 1. 2016

zánik funkce: 18. 10. 2017

V olšinách 1411/16, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Dvořáček

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 28. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 1. 1. 2016

Československé armády 28, Přelouč, 535 01, Česká republika

Petr Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 30. 9. 2017

Pod Věží 556, Zvole, 252 45, Česká republika

Petr Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 30. 9. 2017

Pod Věží 556, Zvole, 252 45, Česká republika

Tomáš Fohler

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 28. 1. 2016

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 2. 1. 2016

vznik funkce: 2. 9. 2013

zánik funkce: 2. 1. 2016

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Fohler

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 2. 9. 2013

vznik funkce: 2. 9. 2013

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 2. 9. 2013

Pod Věží 556, Zvole, 252 45, Česká republika

Jan Dvořáček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

Československé armády 28, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2013

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 9. 2013

vznik funkce: 14. 3. 2011

zánik funkce: 1. 9. 2013

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Mgr. Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2013

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 9. 2013

vznik funkce: 14. 3. 2011

zánik funkce: 1. 9. 2013

Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jan Dvořáček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2013

vznik členství: 1. 1. 2011

Studentská 1341, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 1. 2. 2011

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 1. 2. 2011

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Mgr. Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 1. 2. 2011

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 1. 2. 2011

Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Miroslav Krpec

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 2. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 31. 12. 2010

Dubová 650, Postoloprty, 439 42, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Jan Pozler

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 3. 9. 2020

vznik funkce: 3. 9. 2020

Žižkova 1014, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Luboš Pavlas

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2018

vznik členství: 3. 9. 2018

vznik funkce: 5. 9. 2018

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Václav Matys

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2018

Dobrovského 942, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Petr Antoš

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Pozler

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2018 - Poslední vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 2. 9. 2015

zánik členství: 2. 9. 2020

vznik funkce: 2. 10. 2018

zánik funkce: 2. 9. 2020

Žižkova 1014, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Luboš Pavlas

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 16. 10. 2018

vznik členství: 3. 9. 2018

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Luboš Pavlas

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 16. 10. 2018

vznik členství: 3. 9. 2018

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Jan Pozler

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2018 - Poslední vztah: 16. 10. 2018

vznik členství: 2. 9. 2015

Žižkova 1014, Přelouč, 535 01, Česká republika

Jan Pozler

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2018 - Poslední vztah: 16. 10. 2018

vznik členství: 2. 9. 2015

Žižkova 1014, Přelouč, 535 01, Česká republika

Luboš Pavlas

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 2. 9. 2018

vznik funkce: 18. 10. 2017

zánik funkce: 2. 9. 2018

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Luboš Pavlas

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 2. 9. 2018

vznik funkce: 18. 10. 2017

zánik funkce: 2. 9. 2018

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Jan Dienstl

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 2. 9. 2013

zánik funkce: 30. 9. 2017

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Luboš Pavlas

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 2. 9. 2013

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Luboš Pavlas

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 2. 9. 2013

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Jan Dienstl

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 2. 9. 2013

zánik funkce: 30. 9. 2017

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jan Pozler

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 5. 2018

vznik členství: 2. 9. 2015

náměstí 17. listopadu 1234, Přelouč, 535 01, Česká republika

Jan Pozler

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 5. 2018

vznik členství: 2. 9. 2015

náměstí 17. listopadu 1234, Přelouč, 535 01, Česká republika

Luboš Pavlas

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 2. 9. 2013

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Jan Pozler

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 9. 2015

náměstí 17. listopadu 1234, Přelouč, 535 01, Česká republika

Luboš Pavlas

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 2. 9. 2013

vznik funkce: 2. 9. 2013

zánik funkce: 28. 5. 2014

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Zdeněk Fousek

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 31. 12. 2013

Fingerova 2178/15, Praha 5, 158 00, Česká republika

Miloš Gruber

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 31. 12. 2013

Hoštka 82, 411 72, Česká republika

Jan Pozler

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 2. 9. 2013

zánik funkce: 28. 5. 2014

náměstí 17. listopadu 1234, Přelouč, 535 01, Česká republika

Jan Dienstl

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 2. 9. 2013

vznik funkce: 2. 9. 2013

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jan Pozler

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 12. 9. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 2. 9. 2013

náměstí 17. listopadu 1234, Přelouč, 535 01, Česká republika

Milan Prokop

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 28. 5. 2014

Spojovací 1441, Přelouč, 535 01, Česká republika

Miloš Gruber

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 12. 9. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 2. 9. 2013

Hoštka 82, 411 72, Česká republika

Ing. Jan Pozler

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2010

náměstí 17.listopadu 1234, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Volšický

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 30. 6. 2013

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2013

Československé armády 104, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Ing. Miloš Gruber

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

Kolonka 82, Hoštka, 411 72, Česká republika

Mgr. Dita Svatošová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 31. 8. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2010

Tyršova 551/3, Neratovice, 277 11, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 31. 8. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2010

Pařížská 119/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Daniel Janeček

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 31. 8. 2010

Vnější 929/36, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ve všech záležitostech zastupuje společnost představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně nejméně dva členové představenstva.

od 6. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy nejméně dva členové představenstva.

do 6. 6. 2014 od 12. 9. 2013

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Jménem společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.

do 12. 9. 2013 od 1. 2. 2010

Další vztahy firmy Elektrárna Chvaletice a.s.

Severní energetická a.s.

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

Václava Řezáče 315, Most, 434 01

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Vladimír Rouček

  Předseda dozorčí rady

  S. K. Neumanna 1761/11, Most, 434 01, Česká republika

 • Ing. Jan Dienstl

  Člen dozorčí rady

  Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

 • Ing. Petr Lenc

  Místopředseda představenstva

  Masarykova 638/245, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

 • Jaromír Franta

  Člen dozorčí rady

  Boleboř 90, 431 21, Česká republika

 • Arnošt Ševčík

  Člen dozorčí rady

  Česká 652/55, Most, 434 01, Česká republika

 • Michal Tykač

  Člen dozorčí rady

  Přístavní 321/14, Praha, 170 00, Česká republika

 • Ing. Luboš Pavlas

  Člen představenstva

  Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Petr Antoš

  Předseda představenstva

  Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

 • Ing. Petr Procházka

  Člen představenstva

  Potoční 46, Meziboří, 435 13, Česká republika

 • Ing. Pavel Tykač

  Člen dozorčí rady

  Via Mezdi 35, St. Moritz, 7 500, Švýcarská konfederace

Severní energetická a.s.

První vztah: 12. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

Václava Řezáče 315, Most, 434 01

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Vladimír Rouček

  Předseda dozorčí rady

  S. K. Neumanna 1761/11, Most, 434 01, Česká republika

 • Ing. Jan Dienstl

  Člen dozorčí rady

  Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

 • Ing. Petr Lenc

  Místopředseda představenstva

  Masarykova 638/245, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

 • Jaromír Franta

  Člen dozorčí rady

  Boleboř 90, 431 21, Česká republika

 • Arnošt Ševčík

  Člen dozorčí rady

  Česká 652/55, Most, 434 01, Česká republika

 • Michal Tykač

  Člen dozorčí rady

  Přístavní 321/14, Praha, 170 00, Česká republika

 • Ing. Luboš Pavlas

  Člen představenstva

  Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Petr Antoš

  Předseda představenstva

  Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

 • Ing. Petr Procházka

  Člen představenstva

  Potoční 46, Meziboří, 435 13, Česká republika

 • Ing. Pavel Tykač

  Člen dozorčí rady

  Via Mezdi 35, St. Moritz, 7 500, Švýcarská konfederace

ČEZ, a. s.

První vztah: 31. 8. 2013 - Poslední vztah: 12. 9. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

ČEZ, a. s.

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED

Spartis 1, ANTONIOU BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, Kyperská republika, Larnaca, 6025

od 5. 4. 2019

INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED

Aradippou, Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Kyperská republika, Larnaka, 7101

do 5. 4. 2019 od 12. 12. 2017

RXU Czech, s.r.o., IČ: 04379110

V celnici 1031/4, Česká republika, Praha, 110 00

do 12. 12. 2017 od 9. 11. 2017

Severní energetická a.s., IČ: 28677986

Václava Řezáče 315, Česká republika, Most, 434 01

do 9. 11. 2017 od 25. 11. 2015

Severní energetická a.s., IČ: 28677986

Václava Řezáče 315, Česká republika, Most, 434 01

do 25. 11. 2015 od 12. 9. 2013

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

do 12. 9. 2013 od 31. 8. 2013

ČEZ, a.s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

do 31. 8. 2013 od 1. 2. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 2. 2010

Živnosti

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 8. 2017
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 8. 2017
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 8. 2017
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 8. 2017
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 8. 2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 8. 2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 8. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 2. 2010

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).