Hlavní navigace

Elektrárna Počerady, a.s.

Firma Elektrárna Počerady, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18163, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 7 529 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24288110

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 2012

DIČ:

CZ24288110

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

35110 Výroba elektřiny
3514 Obchod s elektřinou
353 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
4321 Elektrické instalace
4322 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18163, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Elektrárna Počerady, a.s. od 1. 4. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 2012

adresa

Duhová 1444/2
Praha 14053 od 1. 4. 2012

Předmět podnikání

obchod s elektřinou od 6. 12. 2012

výroba elektřiny od 6. 12. 2012

výroba tepelné energie od 6. 12. 2012

vodoinstalatérství, topenářství od 6. 12. 2012

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 6. 12. 2012

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 6. 12. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona od 1. 4. 2012

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 18. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 18. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 6. 2014

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen „ČEZ“), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Počerady, a. s., v působnosti valné hromady společnosti Elektrárna Počerady, a.s., a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), rozhoduje takto: 1. bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Elektrárna Počerady, a.s., ze dne 18. 5. 2012, vypracovanou v souladu s § 204 odst. 3 obchodní zákoníku, která uvádí důvody pro zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí podniku společnosti ČEZ - organizační jednotkou „Elektrárna Počerady“ (dále jen „Nepeněžitý vklad“) a odůvodnění navrhovaného emisního kursu; 2. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., z původní výše 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 7.509.000.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set devět milionů korun českých) na celkovou novou výši 7 .529.000.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set dvacet devět milionů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti Elektrárna Počerady, a.s., bude zvýšen Nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, jmenovaným pro tento případ usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 4880/2012-14 ze dne 5. dubna 2012, jež nabylo právní moci 13. dubna 2012; znalec ve svém znalecké m posudku č. 393/13/2012 ze dne 2.5.2012 (dále jen „Znalecký posudek“) stanovuje, že hodnota Nepeněžitého vkladu ke dni 31.12.2011 (slovy třicátéhoprvního prosince roku dvatisícejedenáct) činí 7.509.652.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set devě t milionů šest set padesát dva tisíc korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 7.509 ks (slovy: sedm tisíc pět set devět kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000 .000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas představenstva p o stanovisku dozorčí rady společnosti Elektrárna Počerady, a.s.; c) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Počerady, a.s., formou Nepeněžitého vkladu; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 7.509.000.000 Kč (slovy: sedm milia rd pět set devět milionů korun českých) a odpovídá hodnotě Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Počerady, a.s.; d) ukáže-li se hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ - nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu ; e) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Počerady, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31 . března 2013 (slovy: třicátéhoprvního března roku dvatisícetřináct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., a to v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; up isovatel je povinen splatit Nepeněžitý vklad nejpozději do 31. března 2013 (slovy: třicátéhoprvního března roku dvatisícetřináct); do 6. 12. 2012 od 31. 5. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 7 529 000 000 Kč

od 6. 12. 2012

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 6. 12. 2012 od 1. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 7 529 od 15. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 7 529 do 15. 9. 2014 od 18. 6. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 7 529 do 18. 6. 2014 od 6. 12. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 6. 12. 2012 od 11. 7. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 11. 7. 2012 od 1. 4. 2012

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Kalvoda

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Jiráskova 1313, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Luboš Elšlégr

Předseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 2. 1. 2019

Adámkova 3093/11, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Miroslav Kryl

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Kpt. Nálepky 2227, Louny, 440 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jana Lavingerová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 9. 2. 2019 - Poslední vztah: 30. 7. 2020

vznik členství: 2. 10. 2017

zánik členství: 31. 5. 2020

vznik funkce: 2. 1. 2019

zánik funkce: 31. 5. 2020

Kurta Konráda 2445/5, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Luboš Elšlégr

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2018 - Poslední vztah: 9. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2019

Adámkova 3093/11, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jiří Kulhánek

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 9. 2. 2019

vznik členství: 2. 10. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 2. 10. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2018

Kaštanová 1112, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Ing. Jana Lavingerová

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 9. 2. 2019

vznik členství: 2. 10. 2017

vznik funkce: 2. 10. 2017

zánik funkce: 1. 1. 2019

Kurta Konráda 2445/5, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Kulhánek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2017

Kaštanová 1112, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Ing. Jiří Kulhánek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2017

Kaštanová 1112, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Ing. Luboš Elšlégr

Člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

Smetanova 1747/5, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Luboš Elšlégr

Člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

Smetanova 1747/5, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Jana Lavingerová

Předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 10. 2017

Kurta Konráda 2445/5, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jana Lavingerová

Předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 10. 2017

Kurta Konráda 2445/5, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jana Lavingerová

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2013 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

Kurta Konráda 2445/5, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Kulhánek

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Zbrašín 75, 440 01, Česká republika

Ing. Jiří Kulhánek

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Zbrašín 75, 440 01, Česká republika

Ing. Jana Lavingerová

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2012

Hviezdoslavova 273/15, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. František Strach

předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2012 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2015

Fibichova 1825, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Jiří Kulhánek

místopředseda výboru

První vztah: 5. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Zbrašín 75, 440 01, Česká republika

Ing. Jana Lavingerová

člen výboru

První vztah: 5. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2012

Hviezdoslavova 273/15, Děčín, 405 02, Česká republika

Mgr. Dita Svatošová

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2012 - Poslední vztah: 5. 11. 2012

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2012

Tyršova 551/3, Neratovice, 277 11, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 5. 11. 2012

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2012

Pařížská 119/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Daniel Janeček M.A.

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2012

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 31. 5. 2012

Vnější 929, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2012

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2012

Pařížská 119/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2012

vznik členství: 1. 4. 2012

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 18. 6. 2014

Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva.Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Jménem společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen.Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.

do 18. 6. 2014 od 6. 12. 2012

Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně oba členové představenstva.Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Jménem společnosti může jednat i jeden člen představe nstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen.Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.

do 6. 12. 2012 od 1. 4. 2012

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Zlámal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 2. 1. 2018

U Hřiště 444, Stařeč, 675 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 7. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2018

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 7. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2018

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 7. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2018

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 7. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2018

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Josef Petrlík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2018

kpt. Nálepky 2230, Louny, 440 01, Česká republika

Josef Petrlík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2018

kpt. Nálepky 2230, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2013

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 31. 12. 2012

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2012 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 1. 5. 2013

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2013

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

JUDr. Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2012 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 1. 5. 2013

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2013

Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztahy firmy Elektrárna Počerady, a.s.

ČEZ, a. s.

První vztah: 1. 4. 2012

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová 1444/2, Česká republika, Praha 4, 140 53

od 1. 4. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 4. 2012

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 10. 2012
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 2012
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 4. 2012

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).