Hlavní navigace

Severní energetická a.s.

Firma Severní energetická a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1986, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 500 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28677986

Sídlo:

Václava Řezáče 315, Most, 434 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 10. 2008

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

05201 Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu
35140 Obchod s elektřinou
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43210 Elektrické instalace
433 Kompletační a dokončovací práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
52240 Manipulace s nákladem
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
7120 Technické zkoušky a analýzy
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
86210 Všeobecná ambulantní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1986, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Severní energetická a.s. od 2. 8. 2013

Obchodní firma

Severní energetická a.s. od 24. 2. 2015

Obchodní firma

Severní energetická a.s. do 24. 2. 2015 od 6. 1. 2015

Obchodní firma

Litvínovská uhelná a.s. do 6. 1. 2015 od 22. 10. 2008

Obchodní firma

Severní energetická a.s. do 30. 12. 2014 od 30. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 22. 10. 2008

adresa

Václava Řezáče 315
Most 43401 od 2. 8. 2013

adresa

V.Řezáče 315
Most 43467 do 2. 8. 2013 od 22. 10. 2008

Předmět podnikání

obchod s elektřinou od 26. 4. 2017

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 22. 12. 2016

provádění ohňostrojných prací od 20. 6. 2016

nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací od 20. 6. 2016

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 17. 6. 2014

výkon zeměměřických činností od 9. 10. 2013

ostraha majetku a osob od 2. 8. 2013

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 2. 8. 2013

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 2. 8. 2013

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 10. 5. 2012

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 10. 5. 2012

činnost prováděná hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu ust. § 3 písm. a), c), e), f), h), i). od 10. 5. 2012

provádění trhacích a ohňostrojných prací do 20. 6. 2016 od 10. 5. 2012

nákup a prodej výbušnin do 20. 6. 2016 od 10. 5. 2012

hornická činnost dle zák.č. 61/1988 Sb. v rozsahu ust. § 2 písm. a), b), c), d), e), g), h), i). od 20. 12. 2011

poskytování zdravotní léčebné a preventivní péče od 10. 12. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,- vnitrostátní příležitostná osobní do 17. 6. 2014 od 10. 12. 2009

hornická činnost dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu ust. § 2 písm. b), c), d), e), g), h), i) do 20. 12. 2011 od 26. 11. 2008

činnost porováděná hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu ust. § 3 písm. a), c), e), h), i) do 10. 5. 2012 od 26. 11. 2008

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 22. 10. 2008

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny od 22. 10. 2008

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 22. 10. 2008

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 10. 2008

měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií do 2. 8. 2013 od 22. 10. 2008

Ostatní skutečnosti

Na obchodní společnost Severní energetická a.s., jako nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením zanikající obchodní společnosti Důl Kohinoor a.s., se sídlem Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín 5, PSČ 43543, identifikační číslo 25411616 s nástupnickou společností Severní energetická a.s., přešlo jmění zanikající společnosti Důl Kohinoor a.s. od 1. 8. 2020

Společnost se rozdělila odštěpením sloučením dle projektu přeshraničního rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26. 4. 2018 zúčastněnými společnostmi - společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO 287 86 009, ( dále jen Rozdělovaná společnost 1), straně jedné jako rozdělovanou společností, společností Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, (dále jen Rozdělovaná společnost 2), na straně druhé jako rozdělovanou společn ostí, a společností Sev.en Commodities AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen Nástupnická společnost), na straně třetí jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejn ěn, dle něhož Rozdělovaná společnost 1 a Rozdělovaná společnost 2 nezanikly, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jejich jmění uvedených v projektu, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na existující Nástupnickou společnost, (d ále jen Rozdělení). Právní účinky Rozdělení nastaly ke dni zápisu Rozdělení do lichtenštejnského obchodního rejstříku, tedy ke dni 1. srpna 2018 pod číslem zápisu 7 ve výpisu Nástupnické společnosti registrační číslo FL-0002.554.740-9. od 7. 9. 2018

Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společností Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností RXU Czech, s.r.o., s e sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 043 79 110, na straně druhé jako nástupnickou společností, vyhotoveného dne 29. září 2017, rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění společnosti Severní energeti cká a.s. uvedené v projektu na společnost RXU Czech, s.r.o. od 7. 11. 2017

Na obchodní společnost Severní energetická a.s., jako nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením zanikající obchodní společnosti Sev.en WT, a.s., identifikační číslo osoby 14864657, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, s nástupnickou spole čností Severní energetická a.s., přešlo jmění zanikající společnosti Sev.en WT, a.s. od 1. 8. 2017

Na společnost Severní energetická a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku provedené fúze sloučením zanikající společnosti Czech Coal a.s., IČ: 25764284, se sídlem: Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, s nástupnickou společností Severní energetic ká a.s. jmění zanikající společnosti Czech Coal a.s. od 1. 11. 2016

Ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, bylo na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu, uzavřené dne 9. prosince 2014 mezi zástavním vě řitelem a společností Severní energetická a.s., zřízeno dne 9. prosince 2014 vkladem do Rejstříku zástav zástavní právo k obchodnímu závodu společnosti Severní energetická a.s., včetně všeho příslušenství. Zástavní právo bylo zřízeno k zajištění veškerých dluhů, které mají být uhrazeny zástavnímu věřiteli společností Severní energetická a.s. na základě Finančních dokumentů (jak jsou definovány v zástavní smlouvě) nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné s tím, že tyto dluhy musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději k 9. prosinci 2022, a maximální celková výše jistiny těchto dluhů nepřekročí 10.000.000.000,- Kč. Na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu byl ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, dne 9. prosince 2014 zřízen zákaz zřízení dalšího zástavního práva k obchodnímu závodu společnosti Severní energetická a.s., který společnost Severní energetickou a.s. zavazuje dotud, dokud nevznikne povinnost zástavního věřitele požádat o výmaz zástavního práva z Rejstříku zástav podle článku 3.3 (Výma z zástavního práva) zástavní smlouvy, nejdéle však do 9. prosince 2022. do 20. 2. 2020 od 30. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 20. 6. 2016 od 17. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 20. 6. 2016 od 17. 6. 2014

Společnost Litvínovská uhelná a.s. vznikla jako nová nástupnická společnost v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná a.s., IČ 272 61 824, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, a to odštěpením se založením nových nástupcnických společností, př ičemž na ni přešla část jmění rozdělované společnosti Mostecká uhelná a.s. uvedená v projektu rozdělení. Další nástupnickou společností je Vršanská uhelná a.s., IČ 286 78 010, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67. od 22. 10. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

od 22. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 100 od 12. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 100 do 12. 10. 2017 od 9. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 100 do 9. 10. 2013 od 15. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 000 Kč, počet: 200 do 15. 11. 2011 od 22. 10. 2008

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Vladimír Rouček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 23. 1. 2020

S. K. Neumanna 1761/11, Most, 434 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Dienstl

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 1. 6. 2016

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jaromír Franta

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 7. 12. 2018

Boleboř 90, 431 21, Česká republika

Arnošt Ševčík

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 7. 12. 2018

Česká 652/55, Most, 434 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Tykač

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

Přístavní 321/14, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Pavel Tykač

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

Via Mezdi 35, St. Moritz, 7 500, Švýcarská konfederace

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vladimír Rouček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2020 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

S. K. Neumanna 1761/11, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fohler

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2019 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Vracovice 35, 258 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Veronika Tykačová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2017 - Poslední vztah: 11. 4. 2019

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 31. 3. 2019

Kruhová 555, Kamenice, 251 68, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaromír Franta

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

Boleboř 90, 431 21, Česká republika

Veronika Tykačová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 11. 1. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

Rovná 259, Sulice, 251 68, Česká republika

Veronika Tykačová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 11. 1. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

Rovná 259, Sulice, 251 68, Česká republika

Michal Tykač

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

Via Mezdi 35, St. Moritz, 7 500, Švýcarská konfederace

Michal Tykač

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

Via Mezdi 35, St. Moritz, 7 500, Švýcarská konfederace

Ing. Jan Dienstl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 23. 1. 2020

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jaromír Franta

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 5. 2016

Boleboř 90, 431 21, Česká republika

Luboš Dubnička

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2016

vznik členství: 19. 3. 2013

zánik členství: 31. 5. 2016

Čsl. armády 2109/66, Most, 434 01, Česká republika

Jan Dienstl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2016

vznik členství: 19. 3. 2013

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 19. 3. 2013

zánik funkce: 31. 5. 2016

Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Luboš Dubnička

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2014

vznik členství: 19. 3. 2013

vznik funkce: 19. 3. 2013

zánik funkce: 5. 6. 2014

Čsl. armády 2109/66, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Pavel Tykač

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 19. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 19. 3. 2013

Kruhová 555, Kamenice, 251 68, Česká republika

Ing. Petr Antoš

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 19. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 19. 3. 2013

Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Jaromír Franta

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 6. 1. 2015

vznik členství: 15. 12. 2009

zánik členství: 15. 12. 2014

Boleboř 90, 431 21, Česká republika

Ing. Miroslav Dykas

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 23. 10. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 17. 12. 2009

zánik funkce: 17. 12. 2010

Klášterec nad Ohří 300, 431 51, Česká republika

Jan Dobrovský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 23. 10. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 17. 12. 2009

zánik funkce: 17. 12. 2010

Velflíkova 1427/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jaromír Franta

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 22. 10. 2009

Boleboř 90, Česká republika

Jan Dobrovský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 22. 10. 2009

vznik funkce: 22. 10. 2008

zánik funkce: 22. 10. 2009

Janouškova 369/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Dykas

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 22. 10. 2009

vznik funkce: 22. 10. 2008

zánik funkce: 22. 10. 2009

Útočiště 300, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Petr Lenc

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 28. 1. 2020

Masarykova 638/245, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Pavlas

Člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 3. 7. 2018

Lesní 396, Psáry, 252 44, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Petr Antoš

Předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2017

Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Petr Procházka

Člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

Potoční 46, Meziboří, 435 13, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Lenc

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2020 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Masarykova 638/245, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Vladimír Rouček

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 3. 10. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2019

S. K. Neumanna 1761/11, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Vladimír Rouček

Člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

S. K. Neumanna 1761/11, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Vladimír Rouček

Člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

S. K. Neumanna 1761/11, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Petr Antoš

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 3. 10. 2017

Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Petr Antoš

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 3. 10. 2017

Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Milan Krob

Předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 30. 9. 2017

Srbínská 1541/8, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  VAKROST, s.r.o.

  Srbínská 1541/8, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Ing. Milan Krob

Předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 30. 9. 2017

Srbínská 1541/8, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  VAKROST, s.r.o.

  Srbínská 1541/8, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Ing. Petr Kolman

Předseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2016

vznik členství: 18. 12. 2015

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 3. 2. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2016

Jarmily Glazarové 905/15, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fohler

Předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 9. 2. 2016

vznik členství: 18. 12. 2015

zánik členství: 29. 1. 2016

vznik funkce: 18. 12. 2015

zánik funkce: 29. 1. 2016

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Petr Kolman

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 9. 2. 2016

vznik členství: 18. 12. 2015

Jarmily Glazarové 905/15, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Petr Kolman

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 17. 12. 2015

Jarmily Glazarové 905/15, Most, 434 01, Česká republika

Dr. Ing. Damir Dordevič

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2016

vznik členství: 3. 2. 2012

zánik členství: 31. 5. 2016

Čsl. armády 2171/72, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fohler

Předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 17. 12. 2015

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Jan Pozler

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2016

vznik členství: 16. 9. 2013

zánik členství: 31. 5. 2016

náměstí 17. listopadu 1234, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fohler

Předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2012 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Dr. Ing. Damir Dordevič

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 3. 2. 2012

Čsl.armády 2171/72, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fohler

Předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2012 - Poslední vztah: 10. 5. 2012

vznik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Vřesová 675/3, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Petr Kolman

Člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

Jarmily Glazarové 905/15, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Luboš Krauskopf

Člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2011 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 18. 2. 2013

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1, 257 02, Česká republika

Ing. Luboš Krauskopf

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 11. 2011

vznik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 27. 10. 2011

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1, 257 02, Česká republika

Ing. Petr Kolman

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 11. 2011

vznik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 27. 10. 2011

Jarmily Glazarové 905/15, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Alexander Musil

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 3. 2012

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 28. 11. 2011

Na Výsluní 90, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Fohler

Předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 3. 2012

vznik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Chelčického 584/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Fohler

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 23. 12. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 23. 12. 2009

zánik funkce: 17. 12. 2010

Chelčického 584/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Kolman

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 23. 12. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

Jarmily Glazarové 905/15, Most, 434 01, Česká republika

Petr Pudil

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 23. 12. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 23. 12. 2009

zánik funkce: 17. 12. 2010

Jaselská 311/25, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Antoš

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 23. 12. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Vasil Bobela

Předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 23. 12. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 23. 12. 2009

zánik funkce: 17. 12. 2010

Vladislava Vančury 2249/4, Most, 434 01, Česká republika

Petr Pudil

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

vznik funkce: 27. 11. 2008

zánik funkce: 22. 12. 2009

Jaselská 311/25, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Kolman

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 27. 11. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

Jarmily Glazarové 905/15, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Vasil Bobela

Předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

vznik funkce: 22. 10. 2008

zánik funkce: 22. 12. 2009

Vladislava Vančury 2249/4, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fohler

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

vznik funkce: 22. 10. 2008

zánik funkce: 22. 12. 2009

Chelčického 584/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Antoš

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

Na Madlenkách 991, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Petr Pudil

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 12. 2008

vznik členství: 22. 10. 2008

Jaselská 311/25, Praha 6, 160 00, Česká republika

Společnost zastupuje, jedná a podepisuje za ni každý člen představenstva samostatně.

od 20. 6. 2016

Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti a to tak, že za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 20. 6. 2016 od 17. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva.

do 17. 6. 2014 od 15. 11. 2011

Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

do 15. 11. 2011 od 22. 10. 2008

Další vztahy firmy Severní energetická a.s.

Akcionáři

HALTIXAR LTD

Spartis, 1, ANTONIOU BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, Kyperská republika, Larnaca, 6025

od 11. 4. 2019

HALTIXAR LTD

Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Kyperská republika, Larnaka, Aradippou, 7101

do 11. 4. 2019 od 20. 6. 2016

INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED

Kyperská republika

do 3. 4. 2013 od 20. 12. 2011

INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED

Kyperská republika

do 20. 12. 2011 od 7. 1. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 10. 2008

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 12. 2016
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 9. 2013
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 31. 7. 2013
Přerušeno od 3. 11. 2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 7. 2013
Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 2. 2012
Přerušeno od 14. 3. 2019
Provádění ohňostrojných prací
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 2. 2012
Přerušeno od 14. 3. 2019
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 1. 2012
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 1. 2012
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 2. 2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 10. 2008
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 10. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 10. 2008
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 10. 2008

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).