Hlavní navigace

Energotrans, a.s.

Firma Energotrans, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1784, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 856 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47115726

Sídlo:

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 11. 1992

DIČ:

CZ47115726

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
353 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
43210 Elektrické instalace
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7120 Technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1784, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Energotrans, a.s. od 7. 1. 2003

Obchodní firma

Energotrans a.s. do 7. 1. 2003 od 13. 7. 1995

Obchodní firma

Mělník-Praha a.s. do 13. 7. 1995 od 30. 11. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 30. 11. 1992

adresa

Duhová 1444/2
Praha 14000 od 23. 5. 2014

adresa

Partyzánská 1/7
Praha 7 17000 do 23. 5. 2014 od 13. 10. 2009

adresa

Partyzánská 7/1
Praha 7 do 13. 10. 2009 od 25. 6. 2004

adresa

Partyzánská 7
Praha 7 do 25. 6. 2004 od 29. 2. 2000

adresa

Partyzánská 7
Praha 7 17005 do 29. 2. 2000 od 13. 7. 1995

adresa

Partyzánská 7
Praha 7, ČSFR 17005 do 13. 7. 1995 od 30. 11. 1992

Předmět podnikání

Výroba tepelné energie od 2. 3. 2021

Výroba elektřiny od 2. 3. 2021

Rozvod tepelné energie od 2. 3. 2021

Zámečnictví, nástrojářství od 2. 3. 2021

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 2. 3. 2021

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 2. 3. 2021

Obchod s elektřinou od 13. 10. 2009

Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií od 13. 10. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 10. 2009

- měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií do 13. 10. 2009 od 22. 8. 2003

obchod s elektřinou do 13. 10. 2009 od 7. 1. 2003

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 22. 8. 2003 od 21. 7. 1998

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 22. 8. 2003 od 21. 7. 1998

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 22. 8. 2003 od 21. 7. 1998

Inženýrská činnost v investiční výstavbě do 22. 8. 2003 od 21. 7. 1998

podnikání s odpady,které nejsou nebezpečnými odpady do 13. 10. 2009 od 21. 7. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného do 13. 10. 2009 od 21. 7. 1998

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 21. 7. 1998 od 7. 2. 1994

Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení do 22. 8. 2003 od 7. 2. 1994

Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 22. 8. 2003 od 7. 2. 1994

Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení do 22. 8. 2003 od 7. 2. 1994

provádění průmyslových staveb do 21. 7. 1998 od 9. 8. 1993

provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) do 21. 7. 1998 od 9. 8. 1993

montáž a opravy měřící a regulační techniky do 21. 7. 1998 od 9. 8. 1993

projektová činnost v investiční výstavbě do 22. 8. 2003 od 9. 8. 1993

Výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla do 2. 3. 2021 od 30. 11. 1992

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 2. 3. 2021

Ostatní skutečnosti

Společnost Energotrans, a.s. nabyla od společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, část jejího obchodního závodu spočívající v samostatné organizační složce "Elektrárna Mělník", a to na základě smlouvy o vkladu čás ti obchodního závodu uzavřené dne 17. srpna 2020. Doklad o vkladu části závodu byl uložen ve sbírce listin ke dni 1. října 2020. od 1. 10. 2020

Společnost ČEZ, a. s., jako jediný akcionář společnosti Energotrans, a.s., v působnosti valné hromady společnosti Energotrans, a.s. a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporací ch), v platném znění (dále jen ZOK), rozhoduje takto: 1. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Energotrans, a.s. z původní výše 511.000.000 Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých) o částku 345.000.000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů korun českých) na celkovou novou výši 856.000 .000 Kč (slovy: osm set padesát šest milionů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti Energotrans, bude zvýšen upsáním nových akcií s tím, že vkladová povinnost bude splněna vnesením nepeněžitého vkladu, který je částí obchodního závodu společnosti ČEZ, a. s. Organizační jednotka Elektrárna Mělník, která je samostatnou organizační složkou, a to s vyloučením jednotlivých položek ve smyslu § 2175 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad je detailně popsán, a to včetně specif ikace položek vyloučených z jeho předmětu a oceněn v souladu s ustanovením § 478 odst. 1 ZOK ve spojení s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znaleckého ústavu vybraného představenstvem společnosti Energotrans, a.s. ze seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností BDO ZNALEX, s.r.o., se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČO 260 99 306. Znalecký ústav ve svém znaleckém posudku č. 1322/34/2020 ze dne 6. 4. 2020 (dále jen Znalecký posudek) stanovuje, že cena Nepeněžitého vkladu k 31. 12. 2019 činila 345.000.000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů korun českých); ve smys lu § 251 ZOK určuje jediný akcionář společnosti Energotrans, a.s. cenu Nepeněžitého vkladu na částku 345.000.000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů korun českých), a to shodně se Znaleckým posudkem; b) zvýšení základního kapitálu bude upsáno 345.000 ks (slovy: tři sta čtyřiceti pěti tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, jež budou vydány jako zaknihované cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a za emisní kurs 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s tím, že nebude žádáno o přijetí těchto akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít neomezenou převoditelnost (dále společně jen Akcie); c) veškeré Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti Energotrans, a.s. a vkladová povinnost upisovatele bude splněna vnesením Nepeněžitého vkladu; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií či ní 345.000.000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů korun českých) a cena Nepeněžitého vkladu určená shodně jako ve Znaleckém posudku odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kursu Akcií, které mají být společností emitovány jako protiplnění na oceněný Nepen ěžitý vklad; d) ukáže-li se cena Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných Akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdí lu; e) upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Energotrans, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. 3. 2021; návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g) Nepeněžitý vklad bude vnesen účinností smlouvy o vkladu části obchodního závodu s úředně ověřenými podpisy, uzavřené v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen vnést Nepeněžitý vklad nejpozději do 1. 4. 2021 ; za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie; 2. uděluje, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, souhlas ke vkladu části obchodního závodu ČEZ, a. s., představované Nepeněžitým vkladem, do společnosti Energotrans, a.s., a to formou zvýšení jejího základního kapitálu; do 1. 10. 2020 od 28. 7. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 5. 2014

Počet členů kontrolního orgánu: 6 do 3. 3. 2016 od 23. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 8. 3. 2016 od 23. 5. 2014

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.7.2012 byla provedena změna stanov. od 1. 11. 2012

Dne 28.3.2012 byla uzavřena smlouva o vkladu části podniku, na základě níž Energotrans, a.s. vložil část podniku do základního kapitálu společnosti Energotrans SERVIS, a.s. od 30. 5. 2012

Změna stanov ze dne 14.11.2007. od 1. 2. 2008

Jediný akcionář Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, Praha 7. do 27. 7. 2012 od 20. 2. 2004

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.5.2002 byla provedena gramatická úprava obchodní firmy a byla změněna forma a podoba akcií a bylo rozhodnuto o vydání jediné hromadné listiny obsahující všechny akcie společnosti, dále byl zvolen člen dozorčí rady a byl rozšířen předmět podnikání. od 7. 1. 2003

Změna stanov: 14.6.1994 od 8. 2. 1995

Údaje o založení společnosti: Akciová společnost Mělník-Praha a.s. byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě rozhodnutí zakladatele o tom, že sám splatí celé základní jmění. od 30. 11. 1992

Zakladatelská listina byla sepsána dne 30.9.1992. O rozhodnutí zakladatelů byl v souladu s § 172, odst. 2 obchodního zákoníku vyhotoven notářský zápis státním notářem JUDr. Jiřím Svobodou ze Státního notářství pro Prahu 5 a to dne 30.9.1992. Tímto zápisem schválil zakladatel stanovy společnosti. od 30. 11. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 856 000 000 Kč

od 1. 10. 2020

Základní kapitál

vklad 511 000 000 Kč

do 1. 10. 2020 od 7. 2. 1994

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 2. 1994 od 30. 11. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 856 000 od 1. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 511 000 do 1. 10. 2020 od 19. 6. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 511 000 do 19. 6. 2014 od 27. 7. 2012
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 511 000 do 27. 7. 2012 od 7. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 511 000 do 7. 1. 2003 od 7. 2. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 7. 2. 1994 od 30. 11. 1992

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 24. 9. 2020

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Pačovský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Štěpánek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 8. 2. 2018

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Andrea Rottenbornová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

U Pramene 2800/32, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Zlámal

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

U Hřiště 444, Stařeč, 675 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2020 - Poslední vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2020

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 8. 2. 2018

zánik funkce: 30. 6. 2020

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

člen

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

člen

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Miroslav Roubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2016 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 7. 11. 2017

Zádušní 2765/7, Mělník, 276 01, Česká republika

Miroslav Roubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2016 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 7. 11. 2017

Zádušní 2765/7, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 31. 8. 2017

Den vzniku členství: 1. října 2016 do 1. 12. 2017 od 17. 12. 2016

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 31. 8. 2017

Den vzniku členství: 1. října 2016 do 1. 12. 2017 od 17. 12. 2016

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 8. 2. 2018

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 8. 2. 2018

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 8. 2. 2018

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 8. 2. 2018

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 16. 8. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2016

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 16. 8. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2016

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Jana Loučková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

Bystřická 1646, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Loučková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

Bystřická 1646, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Roubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2016

vznik členství: 7. 11. 2013

Hořín 26, 276 01, Česká republika

Miroslav Robíček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2013

vznik členství: 7. 11. 2013

Hořín 26, 276 01, Česká republika

Miroslav Roubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2016

vznik členství: 7. 11. 2013

Hořín 26, 276 01, Česká republika

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2012 - Poslední vztah: 17. 12. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2012 - Poslední vztah: 17. 12. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 16. 8. 2012

V Stráni 387/7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Volšický

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 28. 2. 2014

Československé armády 104, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2012

vznik členství: 29. 6. 2012

V Stráni 387/7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Cyrani

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2012

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2012

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2016

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2016

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

René Kontra

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2012 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 8. 2. 2012

zánik členství: 8. 2. 2016

Horní Počaply 174, 277 03, Česká republika

Mgr. Marek Janča

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2012

vznik členství: 23. 9. 2010

zánik členství: 28. 6. 2012

Plachty 12B, Brno, 634 00, Česká republika

Mgr. Hana Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2012

vznik členství: 10. 12. 2009

zánik členství: 28. 6. 2012

Starosuchdolská 61/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Miroslav Roubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2009 - Poslední vztah: 15. 12. 2013

vznik členství: 6. 11. 2009

zánik členství: 6. 11. 2013

Brozánky 26, 276 01, Česká republika

Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2012

vznik členství: 18. 11. 2009

zánik členství: 28. 6. 2012

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2009 - Poslední vztah: 25. 1. 2010

vznik členství: 18. 11. 2009

zánik členství: 10. 12. 2009

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Lea Filipová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 28. 1. 2009

zánik členství: 18. 11. 2009

Zákrejsova 663, Hradec Králové 9, 200 09, Česká republika

James Haggan

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 28. 1. 2009

zánik členství: 18. 11. 2009

Zelenobranská 70, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jiří Šmerhovský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2008 - Poslední vztah: 16. 5. 2012

vznik členství: 11. 2. 2008

zánik členství: 8. 2. 2012

Sportovní 2720, Mělník, 276 01, Česká republika

Bernd Abröll

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 14. 11. 2007

zánik členství: 22. 9. 2010

vznik funkce: 23. 1. 2008

zánik funkce: 22. 9. 2010

Friedrichsfelder Strasse 16, Heidelberg, 691 23, Spolková republika Německo

Pavel Horálek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 16. 5. 2012

vznik členství: 14. 11. 2007

zánik členství: 14. 2. 2012

Na Větrově 1004, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Jana Janderová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 14. 11. 2007

zánik členství: 17. 12. 2008

Kostelní 93, Pardubice, 530 02, Česká republika

Bernd Abröll

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2008

vznik členství: 14. 11. 2007

Friedrichsfelder Strasse 16, Heidelberg, 691 23, Spolková republika Německo

Ing. Pavel Hypius

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 31. 12. 2004

zánik členství: 31. 12. 2008

Na Hrázce 485, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Ladislav Vinický

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2006 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 31. 12. 2004

zánik členství: 14. 11. 2007

vznik funkce: 29. 3. 2005

zánik funkce: 14. 11. 2007

Lihovarská 1270, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Špitálník CSC.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

zánik členství: 31. 12. 2004

vznik funkce: 21. 7. 2003

Hálova 39, Praha 9, Česká republika

Ing. Pavel Čtrnáctý CSc.

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 7. 6. 2006

zánik členství: 4. 2. 2002

Jívanská 1784, Praha 9, Česká republika

Ing. Pavel Petrouš

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

zánik funkce: 21. 7. 2003

Na výsluní 1302, Neratovice, Česká republika

Ing. František Hubáček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2003 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

zánik členství: 31. 12. 2004

Nevanova 1036, Praha 6, Česká republika

Jiří Masojídek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2002 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

zánik členství: 21. 9. 2009

Masarykovo náměstí 23, Budyně nad Ohří, Česká republika

Jan Endyš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Nevanova 1072/42, Praha 6, Česká republika

Ing. Milan Trojan

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Mezi domy 369, Praha 4, Česká republika

František Mutl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

r.č.: 43.04.18/139 do 21. 7. 1998 od 8. 2. 1995

Kolského 1452, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Čtrnáctý

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 7. 1. 2003

r.č.: 41.07.22/088 do 7. 1. 2003 od 8. 2. 1995

Jívanská 1748, Praha 9, Česká republika

ing. Jana Heinzová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Vršovická 1461, Praha 10, Česká republika

ing. Václav Kopal

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Olega Koševého 7, Praha 6, Česká republika

ing. Jana Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 1992 - Poslední vztah: 9. 8. 1993

r.č. 415421/123 do 9. 8. 1993 od 30. 11. 1992

Lamačova 914, Praha 5, Česká republika

ing. Petr Švec

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 1992 - Poslední vztah: 9. 8. 1993

r.č. 570722/0101 do 9. 8. 1993 od 30. 11. 1992

Poznaňská 429/45, Praha 8, Česká republika

Ing. Marie Dorušková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 1992 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

Veletržní 17, Praha 7, Česká republika

ing. Marie Dorušková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 1992 - Poslední vztah: 30. 11. 1992

r.č. 570722/0101 do 30. 11. 1992 od 30. 11. 1992

Veletržní 17, Praha 7, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Miroslav Krebs

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Čechova 1781/13, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Miroslav Krpec

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2020

Dubová 650, Postoloprty, 439 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Cihelka

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2020

U Nikolajky 2078/26, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Hora

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2020

vznik členství: 2. 1. 2020

17. listopadu 523/2, Děčín, 405 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Miroslav Krpec

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2020

Dubová 650, Postoloprty, 439 42, Česká republika

Ing. Miroslav Krebs

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2020

Čechova 1781/13, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Jiří Cihelka

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2020

U Nikolajky 2078/26, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Hora

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 31. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2020

17. listopadu 523/2, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Jiří Cihelka

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2012 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 3. 9. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2016

U Nikolajky 2078/26, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Cihelka

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2012 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 3. 9. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2016

U Nikolajky 2078/26, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Cihelka

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2012

vznik členství: 29. 6. 2012

U Nikolajky 2078/26, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Miroslav Krpec

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2016

Dubová 650, Postoloprty, 439 42, Česká republika

Ing. Jaroslav Vedral

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2015

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

Třešňovka 314, Liběchov, 277 21, Česká republika

Ing. Miroslav Krebs

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2016

Čechova 1781/13, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Miroslav Krpec

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2016

Dubová 650, Postoloprty, 439 42, Česká republika

Ing. Miroslav Krebs

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2016

Čechova 1781/13, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Tomáš Mareček

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2012

zánik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 23. 9. 2010

Michalská 512/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Špringl

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2012

vznik členství: 18. 11. 2009

zánik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 11. 12. 2009

zánik funkce: 28. 6. 2012

Křišťálová 13, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Jan Špringl

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2009 - Poslední vztah: 25. 1. 2010

vznik funkce: 18. 11. 2009

Křišťálová 13, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

František Čupr

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2012

vznik členství: 18. 11. 2009

zánik členství: 28. 6. 2012

Vlárská 1239/1A, Brno, 627 00, Česká republika

Jan Slezák

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 27. 7. 2012

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 28. 6. 2012

Zápis o VIII. rozhodnutí jediného akcionáře ET z 31.3.2005. do 27. 7. 2012 od 18. 9. 2008

Živonínská 1629/40, Praha 9, 190 16, Česká republika

Andrew Wilson Garner

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 18. 11. 2009

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 18. 11. 2009

Mánesova 32, Praha 2, 120 00, Česká republika

Franz Josef Retzer

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 22. 9. 2010

Jiřího Jandy 786/1, Praha 7, 171 00, Česká republika

Nigel Hubert Carter

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 18. 11. 2009

Odborů 289, Praha 2, 120 00, Česká republika

Andrew Wilson Garner

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 29. 10. 2007

zánik funkce: 17. 6. 2008

Mánesova 32, Praha 2, 120 00, Česká republika

Nigel Hubert Carter

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 17. 6. 2008

Odborů 289, Praha 2, 120 00, Česká republika

Franz Josef Retzer

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 31. 12. 2004

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 31. 12. 2004

zánik funkce: 17. 6. 2008

Jiřího Jandy 786/1, Praha 7, 171 00, Česká republika

Richard John Lappin

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2007 - Poslední vztah: 16. 11. 2007

vznik členství: 31. 12. 2004

zánik členství: 10. 10. 2007

vznik funkce: 21. 1. 2005

zánik funkce: 10. 10. 2007

Charlese de Gaulla 1096/21, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Slezák

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2006 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 17. 6. 2008

Zápis o VIII. rozhodnutí jediného akcionáře ET z 31.3.2005. do 18. 9. 2008 od 6. 12. 2006

Živonínská 1629/40, Praha 9, 190 16, Česká republika

Andrew Wilson Garner

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2006 - Poslední vztah: 16. 11. 2007

vznik členství: 1. 4. 2005

Mánesova 32, Praha 2, 120 00, Česká republika

Franz Josef Retzer

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

vznik členství: 31. 12. 2004

vznik funkce: 31. 12. 2004

Záhřebská 248/35, Praha, 120 00, Česká republika

Richard John Lappin

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2007

vznik členství: 31. 12. 2004

vznik funkce: 21. 1. 2005

Tomanova 1899/26, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Hypius

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

zánik členství: 31. 12. 2004

Na hrázce 485, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Zdeněk Rybka

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

zánik členství: 31. 12. 2004

Na Perštýně 8, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Baldík

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

zánik členství: 31. 3. 2005

zánik funkce: 21. 1. 2005

Tatarkova 726/16, Praha 4, Česká republika

ing. Luboš Pavlas

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2001 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Lesní 396, Psáry, Česká republika

Ing. Pavel Hypius

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Na hrázce 485, Hradec Králové, Česká republika

ing. Luboš Pavlas

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 5. 6. 2001

Jordana Jovkova 3251, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Souček

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 27. 2. 2001

Na Střezině 1084, Hradec Králové, Česká republika

ing. Josef Fiřt

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

r.č.: 48.01.05/047 do 15. 4. 2003 od 13. 7. 1995

U Botiče 1390, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Petr Švec

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 1993 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

rč. 570722/0101 do 21. 7. 1998 od 9. 8. 1993

Poznaňská 429/45, Praha 8, Česká republika

ing. Boris Vostrý CSc.

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 1993 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

rč. 470825/452 do 21. 7. 1998 od 9. 8. 1993

Sartoriova 28, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Hrubý

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 1992 - Poslední vztah: 9. 8. 1993

r.č. 400522/075 do 9. 8. 1993 od 30. 11. 1992

V Horkách 20, Praha 4, Česká republika

ing. Oleg Tomeš CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 1992 - Poslední vztah: 9. 8. 1993

r.č. 350421/953 do 9. 8. 1993 od 30. 11. 1992

Kloboučnická 11, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Fiřt

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 1992 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

r.č. 480105/047 do 13. 7. 1995 od 30. 11. 1992

Kvasnicova 1482, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 23. 5. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek alespoň dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen. Jménem společnosti podepisují písemné právní úkony alespoň d va členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen. Členové představenstva podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti, svému jménu a funkci připojí svůj podpis.

do 23. 5. 2014 od 27. 9. 2006

Za společnost jednají a podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva.

do 27. 9. 2006 od 21. 7. 1998

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 21. 7. 1998 od 30. 11. 1992

Další vztahy firmy Energotrans, a.s.

Historické vztahy

Ing. Jiří Baldík

První vztah: 22. 9. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2012

V zahradách 2393/32, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jiří Baldík

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 22. 9. 2011

Sluneční 803, Jesenice, Česká republika

Ing. Zdeněk Rybka

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

Na Perštýně 8, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Baldík

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

Tatarkova 726/16, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Baldík

První vztah: 29. 2. 2000 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

Tatarkova 726/16, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Fiřt

První vztah: 8. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

U Botiče 1390, Praha 4, Česká republika

Rudolf Boukal

První vztah: 7. 2. 1994 - Poslední vztah: 29. 2. 2000

Na dolinách 48/189, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Šourek

První vztah: 7. 2. 1994 - Poslední vztah: 8. 1. 1997

Jílovská 1152, Praha 4, Česká republika

ČEZ, a. s.

První vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

ČEZ, a. s.

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Akcionáři

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

od 31. 8. 2013

ČEZ, a.s., IČ: 45274649

Duhová 1444/2, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 31. 8. 2013 od 27. 7. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 4. 1993

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 1. 2019
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 1. 2019
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 1. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 5. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).