Hlavní navigace

Energetické opravny, a.s.

Firma Energetické opravny, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1133, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 55 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25040707

Sídlo:

Kadaň 375, 432 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 8. 1998

DIČ:

CZ25040707

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

28220 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
28250 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28290 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
29200 Výroba karoserií motorových vozidel&#59^ výroba přívěsů a návěsů
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
43290 Ostatní stavební instalace
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1133, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Energetické opravny, a.s. od 26. 2. 2015

Obchodní firma

Energetické opravny, a.s. do 26. 2. 2015 od 4. 11. 2014

Obchodní firma

Energetické opravny, a.s. do 4. 11. 2014 od 24. 8. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 24. 8. 1998

adresa

375
Kadaň 43201 od 2. 9. 2014

adresa

Prunéřov č. 375
Kadaň 43201 do 2. 9. 2014 od 24. 8. 1998

Předmět podnikání

zprostředkování služeb od 12. 12. 2007

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů od 12. 12. 2007

příprava a vypracování technických návrhů od 12. 12. 2007

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky od 12. 12. 2007

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy od 25. 7. 2002

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) od 25. 7. 2002

výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely od 10. 9. 2001

výroba karosérií - přívěsů, návěsů, přepravních kontejnerů od 10. 9. 2001

poskytování technických služeb - provozování energetických zařízení v neveřejném zájmu od 10. 9. 2001

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - výroba zvedacího a dopravního zařízení - výroba chladícího a klimatizačního zařízení od 10. 9. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 4. 5. 2010 od 10. 9. 2001

silniční motorová doprava osobní do 4. 5. 2010 od 10. 9. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 24. 8. 1998

pronájem strojního zařízení od 24. 8. 1998

modernizace, rekonstrukce, montáže, opravy a servisní služby na energetických zařízení od 24. 8. 1998

provádění a organizování svářečských kurzů od 24. 8. 1998

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 9. 2014

Jediný akcionář dne 13.12.2002 při výkonu působnosti valné hromady vydal následující rozhodnutí: - Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 15,000.000,- Kč, to je slovy patnáct milionů korun českých, tedy z částky 40,000.000,- Kč, to je slovy čtyřicet milionů korun českých, na částku 55,000.000,- Kč, to je slovy padesát pět milionů korun českých, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného základního kapitálu se nepřipouští. - Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 1.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, to je slovy deset tisíc korun českých, akcie budou kmenové, na jméno, v zaknihované podobě. - Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář, tedy ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649. S ohledem na skutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem, nemá jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchod- ního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Na základě této skutečnosti dojde k upsání akcií smlouvou o upsání akcií postupem podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, a to kancelář zmocněnce společnosti ČEZ, a.s. Ing. Josefa Michuta, r.č. 440103/422, trvale bytem Praha 9, Letňany, Ivančická 582, PSČ: 190 00. Lhůta pro upisování akcií nemůže podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, lhůta pro upisování akcií se proto stanoví třicet kalendářních dnů ode dne, kdy bude společností jedinému akcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci; společnost je povinna toto oznámení jedinému akcionáři doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Emisní kurz upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitou hodnotou akcií. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech akcií, která činí 15,000.000,- Kč, to je slovy patnáct milionů korun českých, a hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dle znaleckých posudků celkem 15,632.750,- Kč, to je slovy patnáct milionů šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korun českých, je 632.750,- Kč, to je slovy šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korun českých, je emisním ážiem. do 23. 7. 2004 od 23. 6. 2003

Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do dvaceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcioná- ře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, a to kancelář zmocněnce společnosti ČEZ, a.s. Ing. Josefa Michuta, r.č. 440103/422, trvale bytem Praha 9, Letňany, Ivančická 582, PSČ: 190 00. - Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládá jediný akcionář. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov na pozemku číslo parcelní 256/51 - zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov na pozemku číslo parcelní 256/72 - zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov v katastru nemovitostí označen jako technická vybavenost na pozemku číslo parcelní 256/79 - zastavěná plocha a nádvoří a průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov v katastru nemovitostí označen jako technická vybavenost na pozemku číslo parcelní 256/80 - zastavěná plocha a nádvoří, nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Chomutově, na listu vlastnictví číslo 5 pro obec Kadaň a k.ú. Prunéřov a jsou popsány, specifikovány a oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Miroslava Vodičky ze dne 5.11.2002, číslo znaleckého posudku 211502, a dále pak je předmětem nepeněžitého vkladu průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Tušimice na pozemku číslo parcelní 404/10 - zastavěná plocha a nádvoří, nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitos- tí u Katastrálního úřadu v Chomutově, na listu vlastnictví číslo 8 pro obec Kadaň a k.ú. Tušimice a jsou popsány, specifikovány a oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Miroslava Vodičky ze dne 10.11.2002, číslo znaleckého posudku 201502. Pozemky, na nichž jsou průmyslové objekty postaveny, však nejsou předmětem nepeněžitého vkladu. Výše ocenění předmětu vkladu určeného oběma posudky znalce činí celkem 15,632.750,- Kč, to je slovy patnáct milionů šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, to je slovy deset tisíc korun českých, v zaknihované podobě na jméno, kmenových. do 23. 7. 2004 od 23. 6. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

od 23. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 23. 7. 2004 od 11. 1. 1999

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 11. 1. 1999 od 24. 8. 1998
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 500 od 29. 5. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 500 do 29. 5. 2018 od 26. 7. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 500 do 26. 7. 2010 od 23. 7. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 000 do 23. 7. 2004 od 5. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 000 do 5. 4. 2002 od 24. 8. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. David Onderek

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2019

vznik členství: 15. 7. 2015

Škvorec 80, 250 83, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Mgr. Michal Antonín

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 18. 4. 2016

vznik funkce: 19. 4. 2016

Nová 34, Dambořice, 696 35, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Milan Rous

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 26. 8. 2013

K Přívozu 1432/16, Mělník, 276 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Ing. Jiří Nováček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 15. 7. 2015

zánik členství: 18. 4. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2015

zánik funkce: 18. 4. 2016

Na Kampě 514/9, Praha, 118 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jiří Nováček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 15. 7. 2015

zánik členství: 18. 4. 2016

vznik funkce: 15. 7. 2015

zánik funkce: 18. 4. 2016

Na Kampě 514/9, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. David Onderek

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2019

vznik členství: 15. 7. 2015

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Marek Spurný

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 1. 2010

zánik členství: 15. 7. 2015

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 25 vztahů k této osobě

Hana Krejčí

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 15. 7. 2015

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Mgr. Marek Janča

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2013

vznik členství: 5. 1. 2011

zánik členství: 31. 7. 2013

Plachty 12B, Brno, 634 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 5. 1. 2010

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 25 vztahů k této osobě

Roman Wágner

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 6. 3. 2008

zánik členství: 6. 3. 2013

1.máje 1530, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Vojtech Škorec

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 29. 4. 2011

vznik členství: 7. 3. 2008

zánik členství: 5. 1. 2011

Eisnerova 19, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

Ing. Radim Kotlář

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 9. 3. 2010

vznik členství: 7. 3. 2008

zánik členství: 5. 1. 2010

vznik funkce: 10. 3. 2008

zánik funkce: 5. 1. 2010

Kazašská 1427, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Jiří Marhan

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 7. 3. 2008

kpt. Jaroše 384, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Tomáš Dzik

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 15. 8. 2006

zánik členství: 7. 3. 2008

Komorní 580/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Michut

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 14. 7. 2006

Ivančická 582, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká republika

Ing. Jiří Vágner

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 1. 3. 2005

zánik členství: 30. 6. 2006

Zahraničního odboje 940, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Křivák

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2005

vznik členství: 30. 3. 2005

zánik členství: 18. 5. 2005

Záboří 8, Protivín, 398 11, Česká republika

Tomáš Petráň

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2005

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 31. 5. 2005

Ke Krči 1036/1, Praha 4 - Braník, 147, Česká republika

Milan Rous

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2004 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 7. 3. 2008

K přívozu 1432, Mělník, Česká republika

Ing. Vladimír Marušík

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2003 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 13. 12. 2002

zánik členství: 28. 2. 2005

Pionýrská 493, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Jiří Šinágl

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2003 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 13. 12. 2002

zánik členství: 15. 12. 2004

Jabloňová 607, Proboštov, 417 12, Česká republika

RNDr. Vladimír Černý

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2003 - Poslední vztah: 30. 8. 2005

vznik členství: 13. 12. 2002

zánik členství: 31. 5. 2005

U Krbu 28, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jaromír Šilhan

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2003 - Poslední vztah: 30. 8. 2005

vznik členství: 13. 12. 2002

zánik členství: 31. 5. 2005

Chloumecká 1739, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Jan Čapoun

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 6. 2003

vznik členství: 23. 5. 2001

zánik členství: 13. 12. 2002

vznik funkce: 23. 5. 2001

zánik funkce: 13. 12. 2002

Jetelová 2858/5, Praha 10 - Záběhlice, Česká republika

ing. Václav Škoda

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 6. 2003

zánik členství: 13. 12. 2002

vznik funkce: 23. 5. 2001

17. listopadu 2073, Louny, Česká republika

Vladislav Gavlas

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 14. 1. 2002

zánik členství: 30. 3. 2005

17. listopadu 4777, Chomutov, Česká republika

ing. Václav Škoda

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

17. listopadu 2073, Louny, Česká republika

Ing. Jan Čapoun

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

Jetelová 2858/5, Praha 10 - Záběhlice, Česká republika

Emil Juliš

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 29. 6. 1999

Na vyhlídce 479, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Pavel Tichý

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Na Pakšovce 2091, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen představenstva

  Fintherm a.s.

  Za tratí 197, Praha Třeboradice, 196 00

Ing. Radim Kotlář

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 5. 1. 2015

Polenská 2107, Praha, 190 16, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Lukáš Křítek

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 30. 1. 2015

vznik funkce: 19. 4. 2016

Formanská 146, Praha, 149 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Jiří Nováček

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 19. 4. 2016

Na Kampě 514/9, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 32 vztahů k této osobě

Mgr. Hana Krejčí

Člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 15. 7. 2015

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radim Kotlář

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2015

vznik členství: 5. 1. 2010

Polenská 2107, Praha 9, 190 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ENERGZET, a.s.

  tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice, 765 02

Historické vztahy

Ing. Radim Kotlář

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 5. 1. 2015

Polenská 2107, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Radim Kotlář

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 5. 1. 2015

Polenská 2107, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Jaromír Šilhan

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2016 - Poslední vztah: 16. 5. 2019

vznik členství: 19. 4. 2016

zánik členství: 28. 2. 2019

Ve Žlábkách 3634, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Lukáš Křítek

předseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 30. 1. 2015

vznik funkce: 19. 4. 2016

Formanská 146, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jiří Paštika

Člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 17. 10. 2014

zánik členství: 28. 1. 2016

Šindlodvorská 1647/7, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Paštika

Člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 17. 10. 2014

zánik členství: 28. 1. 2016

Šindlodvorská 1647/7, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Crdlík

Předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 15. 7. 2015

zánik členství: 19. 4. 2016

vznik funkce: 7. 9. 2015

zánik funkce: 19. 4. 2016

B. Němcové 109, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Jan Crdlík

Předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 15. 7. 2015

zánik členství: 19. 4. 2016

vznik funkce: 7. 9. 2015

zánik funkce: 19. 4. 2016

B. Němcové 109, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Jan Crdlík

Člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 15. 7. 2015

B. Němcové 109, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Ing. Radim Kotlář

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 11. 2016

vznik členství: 5. 1. 2010

zánik členství: 5. 1. 2015

Polenská 2107, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Lukáš Křítek

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 30. 1. 2015

Formanská 146, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Lukáš Křítek

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2016

vznik členství: 30. 1. 2015

Formanská 146, Praha, 149 00, Česká republika

Jiří Paštika

Předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 17. 10. 2014

vznik funkce: 2. 2. 2015

zánik funkce: 7. 9. 2015

Šindlodvorská 1647/7, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radim Kotlář

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 11. 2016

vznik členství: 5. 1. 2010

zánik členství: 5. 1. 2015

Polenská 2107, Praha, 190 16, Česká republika

Jiří Paštika

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 2. 2015

vznik členství: 17. 10. 2014

Šindlodvorská 1647/7, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Dunovský

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 5. 1. 2011

zánik členství: 17. 10. 2014

Arch. Dubského 987, Strakonice, 386 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Jiří Nováček

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 15. 7. 2015

Na Kampě 514/9, Praha, 118 00, Česká republika

David Onderek

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 15. 7. 2015

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Martin Paštika MBA

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2015

vznik členství: 7. 3. 2008

zánik členství: 30. 1. 2015

K. Světlé 581, Vimperk, 385 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Radim Kotlář

Předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2015

vznik členství: 5. 1. 2010

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 2. 2. 2015

Polenská 2107, Praha 9, 190 16, Česká republika

Mgr. Ing. Jiří Nováček

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 6. 10. 2013

vznik členství: 1. 8. 2012

Červená Skála 325, Husinec, 250 68, Česká republika

Ing. Tomáš Mareček

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2013

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

Michalská 512/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dunovský

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 5. 1. 2011

Arch. Dubského 987, Strakonice, 368 01, Česká republika

Ing. Radim Kotlář

Člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2010 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 5. 1. 2010

Polenská 2107, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Vladimír Hanák

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2008 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 2. 9. 2008

zánik členství: 31. 7. 2012

B. Martinů 5, Děčín 2, 405 02, Česká republika

Ing. Robert Bundil

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2008 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 31. 7. 2012

Svat. Čecha 628/26, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Marek Janča

Člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 29. 4. 2011

vznik členství: 7. 3. 2008

zánik členství: 5. 1. 2011

Plachty 12B, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Martin Paštika MBA

Předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 7. 3. 2008

vznik funkce: 10. 3. 2008

zánik funkce: 20. 8. 2012

K. Světlé 581, Vimperk, 385 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jan Špringl

Člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 9. 3. 2010

vznik členství: 7. 3. 2008

zánik členství: 5. 1. 2010

Křišťálová 13, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Ing. Jiří Šinágl

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 7. 3. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2005

zánik funkce: 7. 3. 2008

Jabloňová 607, Proboštov, 417 12, Česká republika

Ing. Jan Kalina

Člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 1. 3. 2005

zánik členství: 7. 3. 2008

Hladíkova 931/16, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Vladimír Marušík

Předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 1. 3. 2005

zánik členství: 7. 3. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2005

zánik funkce: 7. 3. 2008

Pionýrská 493, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. František Dömény

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 29. 3. 2004

zánik členství: 15. 12. 2004

Topolová 577, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Zdeněk Šnaider

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 13. 12. 2002

zánik členství: 28. 2. 2005

vznik funkce: 5. 4. 2004

zánik funkce: 28. 2. 2005

Golovinova čp. 1326, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Šnaider

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2004 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 13. 12. 2002

Golovinova 1326, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Jiří Kynčil

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2004 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 17. 3. 2003

zánik členství: 29. 2. 2004

vznik funkce: 26. 6. 2003

zánik funkce: 29. 2. 2004

Útočiště čp. 599, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Štěpán Kostelník

Předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 25. 7. 2003

zánik členství: 28. 2. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2003

zánik funkce: 28. 2. 2005

Větrná 592, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Jiří Kynčil

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

vznik členství: 17. 3. 2003

Útočiště čp. 599, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Robert Rössler

Předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2004 - Poslední vztah: 28. 9. 2004

vznik členství: 23. 5. 2001

zánik členství: 24. 7. 2003

vznik funkce: 19. 12. 2002

zánik funkce: 24. 7. 2003

Budovatelů 937, Jirkov, Česká republika

Ing. Libor Hlava

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2003 - Poslední vztah: 5. 12. 2003

vznik členství: 13. 12. 2002

zánik členství: 8. 1. 2003

vznik funkce: 19. 12. 2002

zánik funkce: 8. 1. 2003

1. máje 1526, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Šnaider

Člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2003 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

vznik členství: 13. 12. 2002

Na Podlesí 1462, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Robert Rössler

Předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 28. 5. 2004

vznik členství: 23. 5. 2001

vznik funkce: 23. 5. 2001

zánik funkce: 19. 12. 2002

Budovatelů 937, Jirkov, Česká republika

Ing. Jaromír Šilhan

Člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 6. 2003

zánik členství: 13. 12. 2002

vznik funkce: 23. 5. 2001

Chloumecká 1739/9, Mělník, Česká republika

JUDr. Petr Hlaváček

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 6. 2003

vznik členství: 23. 5. 2001

zánik členství: 13. 12. 2002

vznik funkce: 23. 5. 2001

zánik funkce: 13. 12. 2002

Na podlesí 1461, Kadaň, Česká republika

JUDr. Petr Hlaváček

Předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

zánik funkce: 22. 5. 2001

Na podlesí 1461, Kadaň, Česká republika

Ing. Bořek Kykal

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

zánik funkce: 25. 4. 2001

U bazénu 404, Praha 4, Česká republika

Ing. Robert Rössler

Člen představenstva

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

zánik funkce: 22. 5. 2001

Budovatelů 937, Jirkov, Česká republika

Členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek předseda představenstva společně s členem představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo předseda představenstva samostatn ě v případě právních úkolnů, na jejichž základě společnosti vznikne peněžitá pohledávka nebo peněžitý závazek v hodnotě nepřevyšující 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých).

od 3. 11. 2015

Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek alespoň dva členové představenstva společně.Členové představenstva mohou pověřit třetí osobu jako dalšího zástupce ve smyslu § 438 občansk ého zákoníku.

do 3. 11. 2015 od 2. 9. 2014

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.

do 2. 9. 2014 od 4. 7. 2008

Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.

do 4. 7. 2008 od 30. 8. 2005

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda, nebo společně předseda a člen představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva. Při podepisování tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 30. 8. 2005 od 24. 8. 1998

Další vztahy firmy Energetické opravny, a.s.

Historické vztahy

Ing. Libor Hlava

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

vznik funkce dne 11.1. 1999 do 18. 12. 2002 od 10. 9. 2001

1. máje 1526, Kadaň, Česká republika

Ing. Libor Hlava

První vztah: 11. 1. 1999 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

Bystřická 1644, Kadaň, Česká republika

EP Industries, a.s.

První vztah: 11. 3. 2017

Pařížská 130/26, Praha Josefov, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • JUDr. Daniel Křetínský

  předseda dozorčí rady

  Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

 • Mgr. Ing. Jiří Nováček

  předseda představenstva

  Na Kampě 514/9, Praha, 118 00, Česká republika

 • Mgr. Pavel Horský

  člen představenstva

  Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Libor Kaiser

  člen dozorčí rady

  Olbrachtova 1542, Černošice, 252 28, Česká republika

 • Ing. Miroslav Straka

  člen dozorčí rady

  Kultúrna 3460/21, Bratislava, 821 04, Slovenská republika

 • Ing. Roman Korbačka

  člen dozorčí rady

  Drotárska cesta 6169/100, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

 • Hana Krejčí

  člen představenstva

  Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

EP Industries, a.s.

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

Pařížská 130/26, Praha Josefov, 110 00

Colora, a.s. v likvidaci

První vztah: 29. 4. 2011 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

ČEZ, a. s.

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

ČEZ, a. s.

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Akcionáři

EP Industries, a.s., IČ: 29294746

Pařížská 130/26, Česká republika, Praha, 110 00

od 11. 3. 2017

EP Industries, a.s., IČ: 29294746

Příkop 843/4, Česká republika, Brno, 602 00

do 11. 3. 2017 od 14. 10. 2014

Colora, a.s., IČ: 24655678

Pobřežní 297/14, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 14. 10. 2014 od 29. 4. 2011

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Továrenská, Slovenská republika, Tlmače, 935 28

do 29. 4. 2011 od 22. 4. 2008

ČEZ, a.s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

do 22. 4. 2008 od 24. 10. 2006

ČEZ, a.s., IČ: 45274649

Jungmannova, Česká republika, Praha 1, 111 48

do 24. 10. 2006 od 24. 8. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 8. 1998

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 12. 2020
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 10. 2019
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 4. 2013
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 2003
Izolatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 8. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).