Hlavní navigace

PT měření, a.s.

Firma PT měření, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20555, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 139 958 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04002385

Sídlo:

Střelničná 2221/50, Praha, 182 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 2015

DIČ:

CZ04002385

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

2630 Výroba komunikačních zařízení
279 Výroba ostatních elektrických zařízení
33130 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
3314 Opravy elektrických zařízení
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
4329 Ostatní stavební instalace
712 Technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20555, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PT měření, a.s. od 11. 7. 2015

Obchodní firma

PT měření, a.s. do 11. 7. 2015 od 20. 4. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 20. 4. 2015

adresa

Střelničná 2221/50
Praha 18200 od 1. 5. 2015

Předmět podnikání

Ověřování stanovených měřidel od 11. 7. 2015

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 1. 5. 2015

Vodoinstalatérství, topenářství od 1. 5. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 1. 5. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 5. 2015

Izolatérství od 1. 5. 2015

Ostatní skutečnosti

Část jmění společnosti PT měření, a.s., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným dne 20.5.2020, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost Střelničná reality s.r.o., se sídlem Partyzánsk á 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 086 54 450, jako na nástupnickou společnost. Rozhodný den rozdělení je 1. leden 2020. od 1. 7. 2020

Valná hromada přijala dne 5.9.2018 následující usnesení: 1.bere na vědomí, že na této valné hromadě Společnosti bylo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě Společnosti osvědčeno, že společnost EP Ene rgy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen Hlavní akcionář), je vlastníkem celkem 4.057.070 (čtyři miliony padesát sedm tisíc sedmdesát) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné a kcie 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností PT měření, a.s., IČO: 040 02 385, se sídlem Střelničná 2221/50, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20555, a že tedy Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 97,99785 % (devadesát sedm procent a devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět statisícin procenta) základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 98,04670 % (devadesát osm procen t a čtyři tisíce šest set sedmdesát statisícin procenta) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím, vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři), na Hlavního akcionář e. Vlastnické právo k akciím Společnosti, vlastněným Minoritními akcionáři, přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlas tnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář posk ytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (společně dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 19,60 Kč (devatenáct korun českých a šedesát haléřů) za každou jednu akcii Spol ečnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 755-2018 ze dne 16. července 2018, zpracovaným společností Deloitte Advisory s.r .o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, v němž znalecká společnost dospěla k závěru, že částka 19,60 Kč (devatenáct korun českých a šedesát haléřů) je přiměřeným protiplněním v penězích a spravedlivou hodnotou jedné akcie Společnosti ke dni 3 0. dubna 2018. (Tento znalecký posudek tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu). 3.Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil společn ost Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1360. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků. od 10. 9. 2018

Změna stanov dne 28. 6. 2018. od 7. 9. 2018

Na společnost PT měření, a.s., jako na společnost nástupnickou, jež v důsledku rozdělení odštěpením vznikla, přešla část jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., identifikační číslo: 452 73 600, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, ja ko společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 19. února 2015, přičemž další části jmění rozdělované společnosti přešly na následující nástupnické společnosti: Pražská teplárenská LPZ, a.s., identifikační číslo: 036 69 564, se sídl em Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, RPC, a.s., identifikační číslo: 036 69 475, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nový Veleslavín, a.s., identifikační číslo: 036 55 636, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Pod Juliskou, a.s., identifikační číslo: 036 68 231, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nová Invalidovna, a.s., identifikační číslo: 036 58 767, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Michelský trojúhelník, a.s., ide ntifikační číslo: 036 34 051, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nové Modřany, a.s., identifikační číslo: 036 58 082, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties I, a.s., identifikační číslo: 036 53 901, se sí dlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties II, a.s., identifikační číslo: 036 23 475, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties III, a.s., identifikační číslo: 036 34 329, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovi ce, 170 00 Praha 7, a PT Properties IV, a.s., identifikační číslo: 036 40 787, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2015. od 1. 5. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 139 958 Kč

od 1. 5. 2015
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 4 139 958 od 1. 5. 2015

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jana Cejpková

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

Pasovská 1623/16, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Onderek

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2019

vznik členství: 1. 5. 2015

vznik funkce: 4. 5. 2015

Škvorec 80, 250 83, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Bc. Jiří Nonfried

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2015

vznik členství: 1. 5. 2015

Rytířova 809/4, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Onderek

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2019

vznik členství: 1. 5. 2015

vznik funkce: 4. 5. 2015

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sluka Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 30. 11. 2020

vznik funkce: 4. 5. 2015

zánik funkce: 30. 11. 2020

Čerchovská 1745/7, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sluka Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2015

vznik členství: 1. 5. 2015

Čerchovská 1745/7, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sluka Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2015 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 1. 5. 2015

U Svobodárny 1110/12, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. David Onderek

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2015

vznik členství: 1. 5. 2015

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Za společnost jednají či zastupují ji vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně kteříkoliv nejméně dva členové představenstva.

od 1. 5. 2015

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Markéta Celerýnová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 3. 11. 2020

Ocelářská 949/41, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Marek Spurný

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2019

vznik členství: 1. 5. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2018

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Historické vztahy

PhDr. Lubomír Focko

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 12. 11. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Náprstkova 276/2, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

vznik členství: 1. 5. 2015

vznik funkce: 12. 11. 2015

zánik funkce: 12. 10. 2018

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

PhDr. Lubomír Focko

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 12. 11. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Náprstkova 276/2, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 1. 5. 2015

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

PhDr. Lubomír Focko

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 1. 5. 2015

Náprstkova 276/2, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Petr Valert

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2015 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

Myslíkova 209/5, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Petr Valert

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2015 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

Myslíkova 209/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ladislav Moravec

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 2. 11. 2020

Koperníkova 2281/2, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Další vztahy firmy PT měření, a.s.

EP Energy, a.s.

První vztah: 7. 2. 2019

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Václav Paleček

  člen dozorčí rady

  Bořivojova 1192/93, Praha, 130 00, Česká republika

 • Pavel Horský

  člen představenstva

  Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Jan Špringl

  Předseda dozorčí rady

  Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

 • William David George Price

  člen představenstva

  99 Brondesbury Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Ing. Milan Jalový

  člen dozorčí rady

  Vrchlického 1555/1A, Blansko, 678 01, Česká republika

 • Ing. Mgr. Tomáš David

  předseda představenstva

  Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

 • Mgr. Petr Sekanina

  Místopředseda představenstva

  Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

 • Marek Spurný

  člen představenstva

  Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

 • Jiří Feist

  člen představenstva

  Severovýchodní VI 693/36, Praha, 141 00, Česká republika

Akcionáři

EP Energy, a.s., IČ: 29259428

Pařížská 130/26, Česká republika, Praha, 110 00

od 7. 2. 2019

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).