Hlavní navigace

ACS PROPERTIES, a.s.

Firma ACS PROPERTIES, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14664, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 699 910 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28460545

Sídlo:

Milady Horákové 1066/98, Praha, 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 9. 2008

DIČ:

CZ28460545

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
5590 Ostatní ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
90040 Provozování kulturních zařízení
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14664, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ACS PROPERTIES, a.s. od 28. 8. 2009

Obchodní firma

ACS PROPERTIES, a.s. od 9. 7. 2015

Obchodní firma

ACS PROPERTIES, a.s. do 9. 7. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

LARIMARENE a.s. do 16. 4. 2015 od 15. 9. 2008

Obchodní firma

CS ELEKTROHOLDING a.s. do 28. 8. 2009 od 21. 10. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 15. 9. 2008

adresa

Milady Horákové 1066/98
Praha 17000 od 24. 11. 2015

adresa

Milady Horákové 1066/98
Praha 7 17000 do 24. 11. 2015 od 25. 8. 2009

adresa

Pobřežní 297/14
Praha 8 18600 do 25. 8. 2009 od 21. 10. 2008

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 do 21. 10. 2008 od 15. 9. 2008

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 13. 11. 2014 od 19. 10. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 13. 11. 2014 od 25. 8. 2009

Předmět činnosti

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 11. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 13. 11. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 15. 9. 2008

Ostatní skutečnosti

Část jmění rozdělované společnosti ACS PROPERTIES, a.s., uvedená v projektu přeměny, přešla v důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti na nově vzniklou nástupnickou společnost AC Real Estate, a.s., IČO 5434262, se sídlem Milady Horákové 1 066/98, Bubeneč, 170 00 Praha 7. Rozhodným dnem přeměny byl 1. leden 2016. od 9. 3. 2017

Část jmění rozdělované společnosti ACS PROPERTIES, a.s., uvedená v projektu přeměny, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nově vzniklou nástupnickou společnost AC Real Estate, a.s., IČO 5434262, se sídlem Milady Horákové 1066/98, Bubeneč, 1 70 00 Praha 7. Rozhodným dnem přeměny byl 1. leden 2016. do 9. 3. 2017 od 1. 10. 2016

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 2.9.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti ACS PROPERTIES, a.s. (dále jen "Společnosti"): Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ACS PROPERTIES, a.s., se sídlem Praha 7, Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 284 60 545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14664, z původní výše 2.000.000,- Kč o částku ve výši 697.910.000,- Kč. Upisování nad částku 697.910.000,- Kč se nepřipouští. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 699.910.000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti vložením předmětných nemovitostí (viz níže) je, že se jedná o nemovitosti, které Společnost využije v rámci své podnikatelské činnosti (pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor) a jejich vložením do z ákladního kapitálu Společnosti dojde k rozvinutí činnosti Společnosti. Vlastníkem veškerých níže uvedených nemovitostí je jediný akcionář, společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií Společnosti, a to o částku ve výši 679.910.000,- Kč. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem (viz níže) budou vydány následující nové akcie Společnosti: 69.791 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 10.000,- Kč. Emis ní kurs jednotlivých akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Nově vydávané akcie Společnosti nebudou kótované. Níže uvedenému předem určenému zájemci o upsání akcií bude poskytnuta lhůta k upsání akcií v délce 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, a to Praha 7, Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií upisovaných níže uvedeným předem určeným zájemcem o upsání akcií bude činit 697.910.000,- Kč. Emisní kurs se tak bude rovnat jmenovité hodnotě nově vydaných akcií. Předmětem vkladu vkládaným níže uvedeným předem určeným zájemcem o upsání akcií (dále jen "Nepeněžitý vklad") jsou následující nemovitosti (včetně jejich součástí a příslušenství) zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 713 pro obec Praha, katastrální území Bubeneč: budova Bubeneč, č.p. 1066 obč. vyb. na parcele 669, budova bez čp/če, jiná stavba na parcele 670/11 a pozemky parc. č. 669 zastavěná plocha a n ádvoří, parc. č. 670/7 ostatní plocha, parc. č. 670/9 ostatní plocha, parc. č. 670/11 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 670/12 ostatní plocha. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 1566-136/10 ze dne 9. srpna 2010 vypracovaným znalcem A&CE Consulting s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, IČ 441 19 097, který byl pro účely jeho vypracování ustanoven usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.7.2010, č.j. 2 Nc 4882/2010-8, které nabylo právní moci dne 3.8.2010. Představenstvo předložilo jedinému akcionáři písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií Nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje, aby všechny výše uvedené nově vydávané akcie Společnosti byly upsány předem vybraným zájemcem, a to společností AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 463 56 801, která je výlučným vlastníkem Nepeněžitého vkladu, bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) Lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem Společnosti předem určen ému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) Předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované (tzn. z jeho strany podepsané) smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem Společnosti) do výše uvedeného sídla Společnosti. c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií k jeho rukám. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech upsaných akcií nejpozději do 15 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcí Společnosti. do 15. 9. 2010 od 15. 9. 2010

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 2.9.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti ACS PROPERTIES, a.s. (dále jen "Společnosti"): Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ACS PROPERTIES, a.s., se sídlem Praha 7, Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 284 60 545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14664, z původní výše 2.000.000,- Kč o částku ve výši 697.910.000,- Kč. Upisování nad částku 697.910.000,- Kč se nepřipouští. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 699.910.000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti vložením předmětných nemovitostí (viz níže) je, že se jedná o nemovitosti, které Společnost využije v rámci své podnikatelské činnosti (pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor) a jejich vložením do z ákladního kapitálu Společnosti dojde k rozvinutí činnosti Společnosti. Vlastníkem veškerých níže uvedených nemovitostí je jediný akcionář, společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií Společnosti, a to o částku ve výši 697.910.000,- Kč. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem (viz níže) budou vydány následující nové akcie Společnosti: 69.791 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 10.000,- Kč. Emis ní kurs jednotlivých akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Nově vydávané akcie Společnosti nebudou kótované. Níže uvedenému předem určenému zájemci o upsání akcií bude poskytnuta lhůta k upsání akcií v délce 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, a to Praha 7, Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií upisovaných níže uvedeným předem určeným zájemcem o upsání akcií bude činit 697.910.000,- Kč. Emisní kurs se tak bude rovnat jmenovité hodnotě nově vydaných akcií. Předmětem vkladu vkládaným níže uvedeným předem určeným zájemcem o upsání akcií (dále jen "Nepeněžitý vklad") jsou následující nemovitosti (včetně jejich součástí a příslušenství) zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 713 pro obec Praha, katastrální území Bubeneč: budova Bubeneč, č.p. 1066 obč. vyb. na parcele 669, budova bez čp/če, jiná stavba na parcele 670/11 a pozemky parc. č. 669 zastavěná plocha a n ádvoří, parc. č. 670/7 ostatní plocha, parc. č. 670/9 ostatní plocha, parc. č. 670/11 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 670/12 ostatní plocha. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 1566-136/10 ze dne 9. srpna 2010 vypracovaným znalcem A&CE Consulting s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, IČ 441 19 097, který byl pro účely jeho vypracování ustanoven usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.7.2010, č.j. 2 Nc 4882/2010-8, které nabylo právní moci dne 3.8.2010. Představenstvo předložilo jedinému akcionáři písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií Nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje, aby všechny výše uvedené nově vydávané akcie Společnosti byly upsány předem vybraným zájemcem, a to společností AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 463 56 801, která je výlučným vlastníkem Nepeněžitého vkladu, bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) Lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem Společnosti předem určen ému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) Předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované (tzn. z jeho strany podepsané) smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem Společnosti) do výše uvedeného sídla Společnosti. c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií k jeho rukám. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech upsaných akcií nejpozději do 15 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcí Společnosti. do 8. 11. 2010 od 15. 9. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 699 910 000 Kč

od 8. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 8. 11. 2010 od 15. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 13. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 69 791 od 13. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 69 791 do 13. 11. 2014 od 8. 11. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 13. 11. 2014 od 15. 9. 2008

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. František Čupr

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2020

vznik členství: 23. 1. 2020

Žitenická 871/1, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Martina Králová

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 30. 6. 2018

Na Skalce 381, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Viktorin

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2015

vznik členství: 2. 10. 2015

vznik funkce: 2. 10. 2015

V přístavu 1585/10, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jana Cejpková

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 3. 2020

vznik členství: 2. 10. 2015

zánik členství: 22. 1. 2020

Pasovská 1623/16, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Michal Viktorin

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 12. 2015

vznik členství: 2. 10. 2015

vznik funkce: 2. 10. 2015

Randova 3167/5, Praha, 150 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 24. 11. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 28. 7. 2014

zánik funkce: 1. 10. 2015

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Martina Králová

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2018

Na Skalce 381, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Martin Procházka

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2013 - Poslední vztah: 24. 11. 2015

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 10. 2015

Lucemburská 1869/42, Praha, 130 00, Česká republika

Jakub Hlavica

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 1. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Vrábská 1276/7, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2014

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jakub Hlavica

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 8. 4. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Kovanecká 2295/9, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Michal Viktorin

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 8. 4. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 31. 1. 2013

Štouračova 902/2, Brno, 635 00, Česká republika

Nikol Kročáková

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 13. 10. 2008

zánik členství: 1. 7. 2009

Botevova 3098/7, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jana Mertlová

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 21. 10. 2008

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 13. 10. 2008

Lodhéřov 214, 378 26, Česká republika

Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.

od 25. 8. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 25. 8. 2009 od 15. 9. 2008

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2014

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 25 vztahů k této osobě

Mgr. Michal Antonín

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 15. 7. 2014

Nová 34, Dambořice, 696 35, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Jiří Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2014

Na Kampě 514/9, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Marek Spurný

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2014

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Jiří Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

Na Kampě 514/9, Praha 1, 118 00, Česká republika

Mgr. Michal Antonín

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2014

Nová 34, Dambořice, 696 35, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Jiří Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 6. 10. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

Červená Skála 325, Husinec, 250 68, Česká republika

Mgr. Michal Antonín

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

Dambořice 34, 696 35, Česká republika

Olga Herzová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 13. 10. 2008

zánik členství: 1. 7. 2009

Mladenovova 3231/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Lenka Lebedová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 13. 10. 2008

zánik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 13. 10. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2009

Husinec 53, 250 68, Česká republika

Veronika Houdková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 13. 10. 2008

zánik členství: 1. 7. 2009

Lindavská 785/1, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ingrid Stirberová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 21. 10. 2008

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 13. 10. 2008

Pod lázní 745/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Peter Herich

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 21. 10. 2008

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 13. 10. 2008

Netlucká 635, Praha 10, 107 00, Česká republika

Źaneta Bil´Ová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 21. 10. 2008

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 13. 10. 2008

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 13. 10. 2008

Varnsdorfská 334/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztahy firmy ACS PROPERTIES, a.s.

AC Sparta Praha fotbal, a.s.

První vztah: 19. 7. 2010

Milady Horákové 1066/98, Praha, 170 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

ACS 1893 Holding, a.s.

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2010

Milady Horákové 1066/98, Praha, 170 00

Akcionáři

AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801

Milady Horákové 1066/98, Česká republika, Praha 7, 170 00

od 19. 7. 2010

J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26767678

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 19. 7. 2010 od 25. 8. 2009

NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED

Kyperská republika

do 25. 8. 2009 od 21. 10. 2008

BRAXTON INVEST s.r.o., IČ: 27159591

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 21. 10. 2008 od 15. 9. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 6. 2009

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 9. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 6. 2009

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).