Hlavní navigace

EP Real Estate, a.s.

Firma EP Real Estate, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21696, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 41 399 580 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

05197155

Sídlo:

Partyzánská 1/7, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 2016

DIČ:

CZ05197155

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21696, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PT Real Estate, a.s. od 1. 7. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 2016

adresa

Partyzánská 1/7
Praha 17000 od 1. 7. 2016

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 7. 2016

Správa vlastního majetku do 20. 9. 2019 od 1. 7. 2016

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 20. 9. 2019 od 1. 7. 2016

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 20. 9. 2019

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 9. 2019

Ostatní skutečnosti

Valná hromada přijala dne 5.9.2018 toto usnesení: 1.bere na vědomí, že na této valné hromadě Společnosti bylo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě Společnosti osvědčeno, že společnost Pražsk á teplárenská Holding a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000, Česká republika (dále jen Hlavní akcionář), je vlastníkem celkem 4.057.070 (čtyři miliony padesát sedm tisíc sedmdesát) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodno tě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých), vydaných společností PT Real Estate, a.s., IČO: 051 97 155, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 21696, a že tedy Hlavní akc ionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 97,99785 % (devadesát sedm procent a devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět statisícin procenta) základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 98,05070% (de vadesát osm procent a pět tisíc sedmdesát statisícin procenta) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákona č. 90/2012, o obchodních společnost ech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím, vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři), na Hlavního akcionář e. Vlastnické právo k akciím Společnosti, vlastněným Minoritními akcionáři, přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlas tnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář posk ytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (společně dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 309,10 Kč (tři sta devět korun českých a deset haléřů) za každou jednu akcii Sp olečnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 754-2018 ze dne 16. července 2018 (tento znalecký posudek tvoří přílohu prvn í tohoto notářského zápisu), zpracovaným společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, v němž znalecká společnost dospěla k závěru, že částka 309,10 Kč (tři sta devět korun českých a deset haléřů) je přiměřeným prot iplněním v penězích a spravedlivou hodnotou jedné akcie Společnosti ke dni 30. dubna 2018 vzhledem k dividendě ve výši 21,- Kč (dvacet jedna korun českých) na jednu akcii Společnosti, vyplacené na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti, konané dne 2 8. června 2018. 3.Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil společn ost Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1360. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků. od 10. 9. 2018

Na společnost PT Real Estate, a.s., jako na společnost nástupnickou, jež v důsledku rozdělení odštěpením vznikla, přešla část jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., identifikační číslo: 452 73 600, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 19. května 2016. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2016. od 1. 7. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 41 399 580 Kč

od 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 4 139 958 od 7. 2. 2019
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 4 139 958 do 7. 2. 2019 od 1. 7. 2016

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Michal Viktorin

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2020

V přístavu 1585/10, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Ing. Jana Cejpková Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 15. 9. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2020

Pasovská 1623/16, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Jiří Nováček

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Na Kampě 514/9, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. David Onderek

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

Škvorec 80, 250 83, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

JUDr. David Šimonek LL.M

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2019

vznik členství: 1. 8. 2019

Na rovnosti 2267/11, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Michal Melč

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2019 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 1. 6. 2020

vznik funkce: 21. 8. 2019

zánik funkce: 1. 6. 2020

Za Kačabkou 1458/6, Praha, 102 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Němec

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2019 - Poslední vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 1. 2. 2019

zánik členství: 28. 2. 2020

Korunní 2569/108h, Praha, 101 00, Česká republika

JUDr. Ondřej Ležatka

Člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2018 - Poslední vztah: 17. 9. 2019

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 31. 7. 2019

Javorová 426, Chýně, 253 03, Česká republika

Ing. Michal Melč

Člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2018 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 28. 6. 2018

Za Kačabkou 1458/6, Praha, 102 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jana Cejpková Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 15. 9. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 1. 6. 2020

Pasovská 1623/16, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Antonín Lébl

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

Branická 722/19, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Lébl

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

Branická 722/19, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Viktorin

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 21. 7. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2020

V přístavu 1585/10, Praha, 170 00, Česká republika

PhDr. Lubomír Focko

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 21. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Náprstkova 276/2, Praha, 110 00, Česká republika

PhDr. Lubomír Focko

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 21. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Náprstkova 276/2, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jana Cejpková Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 15. 9. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

Pasovská 1623/16, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jana Cejpková Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 15. 9. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

Pasovská 1623/16, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. David Onderek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Karel Grabein Procházka

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 4. 2017

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Bílkova 864/13, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Karel Grabein Procházka

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 4. 2017

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Bílkova 864/13, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 14. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 14. 9. 2016

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

PhDr. Lubomír Focko

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 21. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 21. 7. 2016

Náprstkova 276/2, Praha, 110 00, Česká republika

PhDr. Lubomír Focko

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 21. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 21. 7. 2016

Náprstkova 276/2, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Michal Viktorin

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 21. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 21. 7. 2016

V přístavu 1585/10, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Michal Viktorin

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 21. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 21. 7. 2016

V přístavu 1585/10, Praha, 170 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 14. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 14. 9. 2016

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek společně vždy buďto (i) předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva nebo (ii) předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo (iii) oba místopředsedové představenstva společně nebo (iv) jeden místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

od 20. 9. 2019

Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek společně vždy buďto (i) předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo (ii) předseda představenstva společně s jedn ím členem představenstva nebo (iii) místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

do 20. 9. 2019 od 7. 2. 2019

Za společnost jednají či zastupují ji vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně kteříkoliv nejméně dva členové představenstva.

do 7. 2. 2019 od 12. 10. 2017

Za společnost jednají či zastupují ji vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně kteříkoliv nejméně tři členové představenstva.

do 12. 10. 2017 od 1. 7. 2016

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Mgr. Marek Spurný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2018

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Mgr. Michal Antonín

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 17. 9. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2018

Nová 34, Dambořice, 696 35, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Šárka Bláhová

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

Terezy Novákové 826, Skuteč, 539 73, Česká republika

Mgr. Vladimír Židlický

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

Kamechy 1204/15, Brno, 635 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Marek Spurný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

zánik funkce: 23. 5. 2018

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

JUDr. Petr Lachnit

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 15. 12. 2017

vznik funkce: 16. 9. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2017

Zahradníčkova 1123/12, Praha, 150 00, Česká republika

JUDr. Petr Lachnit

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 15. 12. 2017

vznik funkce: 16. 9. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2017

Zahradníčkova 1123/12, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Michal Antonín

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 17. 9. 2016

zánik funkce: 23. 5. 2018

Nová 34, Dambořice, 696 35, Česká republika

Mgr. Michal Antonín

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 17. 9. 2016

zánik funkce: 23. 5. 2018

Nová 34, Dambořice, 696 35, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

zánik funkce: 23. 5. 2018

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Daniel Kajpr

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 15. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2017

Něvská 585/16, Praha, 196 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 16. 9. 2016

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Daniel Kajpr

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 15. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2017

Něvská 585/16, Praha, 196 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 16. 9. 2016

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

JUDr. Petr Lachnit

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 16. 9. 2016

Zahradníčkova 1123/12, Praha, 150 00, Česká republika

JUDr. Petr Lachnit

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 16. 9. 2016

Zahradníčkova 1123/12, Praha, 150 00, Česká republika

JUDr. Ondřej Ležatka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 16. 9. 2016

Javorová 426, Chýně, 253 01, Česká republika

JUDr. Ondřej Ležatka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 16. 9. 2016

Javorová 426, Chýně, 253 01, Česká republika

Další vztahy firmy EP Real Estate, a.s.

Energetický a průmyslový holding, a.s.

První vztah: 7. 2. 2019

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Pavel Horský

  Člen představenstva

  Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Jan Špringl

  Člen představenstva

  Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

 • Mgr. Petr Sekanina

  Předseda dozorčí rady

  Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

 • Mgr. Tereza Štefunková

  Člen dozorčí rady

  Nad Petruskou 2172/2, Praha, 120 00, Česká republika

 • Mgr. Marek Spurný

  Člen představenstva

  Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

 • JUDr. Daniel Křetínský

  Předseda představenstva

  Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

 • Mgr. Martin Fedor

  člen dozorčí rady

  Budovatelská 12, 82108 Bratislava, Slovenská republika

Akcionáři

Energetický a průmyslový holding, a.s., IČ: 28356250

Pařížská 130/26, Česká republika, Praha, 110 00

od 7. 2. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 7. 2016

Živnosti

Realitní zprostředkování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 5. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 7. 2016

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).