Hlavní navigace

ÚJV Řež, a. s.

Firma ÚJV Řež, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1833, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 524 139 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46356088

Sídlo:

Hlavní 130, Husinec, 250 68

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1993

DIČ:

CZ46356088

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18130 Příprava tisku a digitálních dat
205 Výroba ostatních chemických výrobků
21200 Výroba farmaceutických přípravků
24460 Zpracování jaderného paliva
252 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
4322 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
5590 Ostatní ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72192 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1833, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. od 31. 12. 1992

Obchodní firma

ÚJV Řež, a. s. od 29. 8. 2012

Obchodní firma

ÚJV Řež, a.s. do 29. 8. 2012 od 29. 8. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 31. 12. 1992

adresa

Hlavní 130
Husinec 25068 od 30. 8. 2012

adresa

Husinec-Řež, čp.130, PSČ 250 68 do 29. 8. 2012 od 8. 1. 2002

adresa

Řež
okres Praha - východ do 8. 1. 2002 od 31. 12. 1992

Předmět podnikání

činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení od 16. 11. 2017

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 17. 8. 2016

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 17. 8. 2016

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 31. 7. 2013

činnost daňových poradců od 30. 4. 2013

činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení v souladu se zákonem č.18/97 Sb. do 16. 11. 2017 od 29. 8. 2012

projektová činnost ve výstavbě od 8. 3. 2011

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 8. 3. 2011

obráběčství od 8. 3. 2011

zámečnictví, nástrojářství od 8. 3. 2011

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 8. 3. 2011

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků od 8. 3. 2011

vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 8. 3. 2011

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 8. 3. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 3. 2011

poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru všeobecného lékařství a fyzioterapie do 31. 7. 2013 od 8. 3. 2011

výroba elektřiny a tepla a rozvod elektřiny, plynu a tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu od 2. 10. 2007

Projektová činnost ve výstavbě do 8. 3. 2011 od 3. 3. 2003

Inženýrská činnost v investiční výstavbě do 8. 3. 2011 od 3. 3. 2003

Projektování elektrických zařízení do 8. 3. 2011 od 3. 3. 2003

Činnost technických poradců v oblasti energetiky do 8. 3. 2011 od 3. 3. 2003

Činnost technických poradců v oblasti přípravy a zpracování technických norem v oblasti energetiky do 8. 3. 2011 od 3. 3. 2003

činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - dopravy (analýzy spolehlivosti a rizik, hodnocení rizika havárií a rozsahu možných škod, návrhů a posuzování preventivních opatření a zůpracování bezpečnostní dokumentace) do 8. 3. 2011 od 19. 2. 2002

příprava a vypracování technických návrhů do 8. 3. 2011 od 19. 2. 2002

testování, měření a analýzy do 8. 3. 2011 od 19. 2. 2002

výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů do 8. 3. 2011 od 19. 2. 2002

zprostředkování obchodu do 8. 3. 2011 od 19. 2. 2002

činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - dopravy (analýzy spolehlivosti a rizik, hodnocení rizika havárií a rozsahu možných škod, návrhů a posuzování preventivních bezpečnostní dokumentace) do 19. 2. 2002 od 14. 5. 2001

činnost technických poradců v oblasti technologií, chemie, informatiky do 8. 3. 2011 od 14. 5. 2001

výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé,zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 8. 3. 2011 od 25. 2. 2000

výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. do 8. 3. 2011 od 25. 2. 2000

poskytování administrativních služeb do 8. 3. 2011 od 10. 9. 1999

ekonomické poradenství do 8. 3. 2011 od 10. 9. 1999

vedení účetnictví do 8. 3. 2011 od 10. 9. 1999

výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejich výsledků v oblasti lékařství, vyjma činností uvedených v příloze č. 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. od 16. 3. 1999

výroba speciálních optických materiálů do 8. 3. 2011 od 16. 3. 1999

polygrafická výroba do 8. 3. 2011 od 14. 1. 1998

výroba radiofarmak od 13. 1. 1998

výroba souprav pro přípravu radiofarmak (kitů) od 13. 1. 1998

distribuce léčiv od 13. 1. 1998

poskytování ubytování v ubytovnách do 8. 3. 2011 od 9. 1. 1998

poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v o boru všeobecného lékařství a fyzioterapie do 8. 3. 2011 od 9. 1. 1998

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 18. 4. 1997

podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie do 16. 5. 2001 od 18. 4. 1997

hostinská činnost od 14. 4. 1997

podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření do 18. 4. 1997 od 14. 4. 1997

výroba jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných do 25. 2. 2000 od 14. 4. 1997

projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací do 16. 5. 2001 od 14. 4. 1997

výroba tepla a rozvod elektřiny, plynu a tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu do 2. 10. 2007 od 14. 4. 1997

výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti technologie, chemie a informatiky do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

poskytování software do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

výroba chemikálií do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

výroba koncentrátů drahých kovů a jejich sloučenin do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

stavba strojů s mechanickým pohonem - stroje pro všeobecné účely do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

galvanizérství do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

instalace a opravy elektronických zařízení do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

posuzování vlivů na životní prostředí do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

provozování vodovodů a kanalizací do 8. 3. 2011 od 14. 4. 1997

činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení s odkazem na ust.­3 odst.3 písm.s živnostenského zákona v souladu se zákonem č.18/97 Sb. do 29. 8. 2012 od 14. 4. 1997

ambulantní preventivní a léčebná péče v oboru všeobecného lékařství /závodní zdravotní středisko otevřeného typu/ do 9. 1. 1998 od 2. 6. 1994

- výroba a opravy zdrojů zařízení - výroba radioaktivních prvků a sloučenin do 14. 4. 1997 od 13. 1. 1994

- výroba a odbyt jedů a žíravin, s vyjimkou jedů zvláště nebezpečných do 14. 4. 1997 od 13. 1. 1994

- hostinská činnost - jídelna, občerstvení do 14. 4. 1997 od 13. 1. 1994

- pronájem ozařovacích kapacit do 14. 4. 1997 od 13. 1. 1994

- podnikání v oblasti nakládání s odpady (sběr, skladování, přeprava, přepracování pevných a kapalných radioaktivních odpadů) do 18. 4. 1997 od 13. 1. 1994

- výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejich výsledků v oblasti jaderných a nejaderných technických zařízení, technologie a chemie, ekologie, územního rozhodování a informatiky do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- provoz prádelny do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- malířské práce do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- lakýrnické práce do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- sklenářské práce do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- technické poradenství v oblasti jaderné techniky do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- galvanizace kovů do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- stavba strojů s mechnickým pohonem do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- zednictví do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

obkladačské práce do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- vodoinstalaterství, včetně topenářství do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- montáž a opravy měřící a regulační techniky do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- elektroinstalaterství do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- automatizované zpracování dat do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- pronájem motorových vozidel do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- poskytování software do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- činnost ekonomických a organizačních poradců do 14. 4. 1997 od 27. 7. 1993

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 8. 3. 2011 od 27. 7. 1993

- pronájem průmyslového zboží do 8. 3. 2011 od 27. 7. 1993

- pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených do 8. 3. 2011 od 27. 7. 1993

- zámečnictví do 8. 3. 2011 od 27. 7. 1993

- kovoobrábění do 8. 3. 2011 od 27. 7. 1993

- Řešit výzkumné a vývojové práce z oborů jaderné energetiky, reaktorové fyziky a techniky reaktorových materiálů, jaderné chemie, technologie a aplikací ionizujícího záření. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Se zaměřením na lehkovodní a rychlé reaktory provádět vývojo- vé standardizační práce v oblasti jaderné bezpečnosti, jader- ných zařízení, výzkum fyzikálních, teplotechnických, hydrodyna- mických a materiálových parametrů aktivní zóny a jejich časového chování se zahrnutím nominálních a havarijních stavů. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Provádět chemickotechnologický výzkum chladiva aktivní zóny, jaderného paliva a radioaktivních odpadů. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Zpracovávat metodické a rozborové studie pro vytváření dlouho- dobých koncepcí rozvoje jaderně-energetického komplexu,včetně rozvoje příslušné výzkumné a vývojové základny. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Pro účely řízení národního hospodářství, řešit úkoly technicko-ekonomické povahy z oboru jaderně-energetického kom- plexu a využívání ionizujícího záření. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Využívat vybraná experimentální a technická zařízení /vý- zkumný reaktor , počítač, metalurgické horké komory a analytické laboratoře/ určené k výzkumným účelům i pro celo- státní servisní služby/. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Zabezpečovat ozařovací servis na reaktory pro výrobní, vývojová a výzkumná pracoviště. Koordinovat mezinárodní spolupráci v této oblasti, zejména formou dohod na podkladě vzájemné vyrovnanosti ozařovacích služeb. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Výzkumně vyvíjet a vyrábet polovodičové detektory jak pro vlastní potřebu, tak i pro ostatní zájemce ve stanoveném roz- sahu. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Vychovávat věděcké aspiranty v oborech: stavba jaderných zaří- zení, jaderná chemie, technologie jaderných paliv, aplikovaná fyzika, fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Napomáhat školení a výcviku odborných pracovníků pro provoz jaderných elektráren a jaderně-technických zařízení, pořádat kursy a semináře v této oblasti. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Vykonávat znaleckou a posudkovou činnost. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Koordinovat normalizační činnost v oblasti přístrojů, zařízení pro jadernou techniku a vybraných radioaktivních látek. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

Organizovat a zajišťovat informační službu v oblasti jaderného výzkumu a vydávat odborné publikace. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

- Spolupracovat při zpracování podkladů v oborech hydrogeologie, hydrologie a geologie k zabezpečení průzkumu a výběru lokalit pro jaderně-energetická zařízení z hlediska migrace radioaktiv- ních látek. do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

Předmět činnosti

geologické práce do 8. 3. 2011 od 16. 5. 2001

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie do 8. 3. 2011 od 16. 5. 2001

činnost technických poradců - související s využíváním ionizujícího záření - související s využíváním jaderné energie do 8. 3. 2011 od 16. 5. 2001

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 19. 05. 2020, sepsaného do notářského zápisu došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., IČO 477 18 684, se sídlem Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň - Jižn í Předměstí (jak je tato část jmění vymezena v článku 7. projektu) a přechodu této části jmění na nástupnickou obchodní společnost ÚJZ Řež, a.s., IČO 463 56 088, se sídlem Hlavní 130, 250 68 - Řež - Husinec. od 1. 7. 2020

Na základě projektu přeměny ze dne 19.5. 2017, došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti EGP INVEST, spol. s r.o., IČO: 163 61 679, se sídlem Ant. Dvořáka, 1707, 688 01 Uherský Brod, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 2580, vedeném u Kr ajského soudu v Brně, jak je toto jmění blíže vymezeno v předmětném projektu, a tato část jmění přešla na obchodní společnost ÚJV Řež, a. s., IČO: 463 56 088, se sídlem Hlavní 130, Řež 250 68 Husinec, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1833, ved enou u Městského soudu v Praze. od 1. 7. 2017

Valná hromada v souladu s ustanovením § 203, § 205 a § 163a odst. 1 obchodního zákoníku a dále s odvoláním na usnesení vlády č. 34 ze dne 5.1.2000, bod III, příloha C bod 2 ke změně ve vlastnic- kých vztazích akcionářů ÚJV Řež a.s.: a) rozhodla o zvýšení základního jmění o 60 000.000,-- Kč (slovy šedesátmilionů Kč), upisování akcií nad tuto částku se nepřipouš- tí; b) rozhodla, že ke zvýšení základního jmění bude vydána nová emi- se 60.000 ks listinných kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,-- Kč, označená jako emise C, c) rozhodla v důležitém zájmu společnosti, vyjádřeném v cit. us- nesení vlády ČR č. 34 kapitálovým posílením společnosti a dokon- čením její privatizace, o vyloučení přednostního práva všech ak- cionářů na upsání jemu příslušné části nových akcií, d) schválila upsání všech akcií na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že bude vydáno 60.000 ks listin- ných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč s emisním kursem 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1.000,- Kč, e) stanovila, že místem uzavření předvídané dohody akcionářů, která podle § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisova- telů, bude sídlo společnosti ČEZ, a.s., tj. Praha 1, Jungmannova 29, lhůta pro její uzavření je 30 dnů, její počátek se stanovuje na třetí den po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, emisní kurs 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je 1.000,-- Kč, dohoda akcionářů bude pořízena ve formě notářského zápisu, f) stanovila, že splacení emise v plné výši se uskuteční do 14 dnů po podepsání dohody peněžitým vkladem na účet ÚJV Řež a.s. č.ú. 1137-201/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha -Nonet, nám. OSN 1, 190 23 Praha 9. od 9. 11. 2000

Valná hromada v souladu s ustanovením § 230 a § 163 a obchodního zákoníku : a( rozhodla o zvýšení základního jmění o 45.370.00,- Kč, slovy čtyřicetpětmilionůtřistasedmdesáttisíckorunčeských, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) rozhodla, že k zvýšení základního jmění bude vydána nová emise akcií, označená B, na 45.370 akcií na jméno jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč v listinné podobě c) schválila jednomyslně vyloučení přednostního práva akcionářů d) rozhodla že emise je nabídnuta určitému zájemci a to společnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, s.r.o., se sídlem Plzeň, Orlík 266, IČO : 47718668 e) stanovila, že splacení emise se uskuteční nepeněžitým vkladem, místem pro splacení je Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. a splacení se uskuteční ve lhůtě do 14 dnů po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku f) rozhodla, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou reaktorové kazety souboru: 1.24 ks nepoužitých palivových článků typu IRT-M (80%) 2.28 ks nových palivových článků typu IRT-2M (36%) do 9. 1. 1998 od 18. 4. 1997

ocenění posudky znalců: Ing. Vladimíra Smejkala,CSc, ze dne 13.12.1994 pod 4. 1228/94 s d dodatky k téže věci č. 1. ze dne 19.11.1996 pd.č. 1228-D1/94 a č. 2 ze dne 5.3.1997 pod č. 1228- D2/94 a Josefa Luňáka, CSc, ze dne 28.2.1997 pod č. 45, shodě v celkové výši 45.370.153,- Kč čtyřicetpětmilionůtřistasedmdesáttisícjednostopadesáttřikorunčesk ých Odhad soudních znalců bere valná hromada za hodnotu nepeněžitého vkladu. g) rozhodla, že emisní kurz nově emitovaných akcií ke zvýšení základního jmění společnosti o 1000,00337 Kč na jednu akcii s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč. h) považuje celkový rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upsaných akcií a znaleckými posudky zjištěnou hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 153,- Kč za emisní ážio. do 9. 1. 1998 od 18. 4. 1997

- Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. Jaroše lOOO, na který přešel majetek Ústavu jaderného výzkumu Řež. od 31. 12. 1992

V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 31. 12. 1992

Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu Ústavu jaderného výzkumu Řež. od 31. 12. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 524 139 000 Kč

od 21. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 464 139 000 Kč

do 21. 5. 2001 od 9. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 418 769 000 Kč

do 9. 1. 1998 od 7. 1. 1997

Základní kapitál

vklad 415 933 000 Kč

do 7. 1. 1997 od 31. 12. 1992
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 524 139 od 14. 8. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 524 139 do 14. 8. 2015 od 10. 1. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 524 138 do 10. 1. 2006 od 21. 5. 2001
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 10. 1. 2006 od 21. 5. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 464 139 do 21. 5. 2001 od 9. 1. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 418 769 do 9. 1. 1998 od 7. 1. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 415 933 do 7. 1. 1997 od 31. 12. 1992

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Tomáš Novotný

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2020

vznik členství: 1. 2. 2020

Jeníkov 140, 417 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Štancl

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

Na Rozdílu 719/26, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniel Jiřička

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 7. 4. 2018

vznik funkce: 11. 6. 2018

Římská 84/10, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Patrik Špátzal MBA

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

Chodská 1009/31, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lucie Židová Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2020 - Poslední vztah: 30. 7. 2020

vznik členství: 7. 4. 2018

zánik členství: 24. 6. 2020

Na dlouhém lánu 424/33, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Stratil MBA

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2018 - Poslední vztah: 29. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

Dřevčice 209, 250 01, Česká republika

Ing. Vladimír Stratil MBA

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2018 - Poslední vztah: 21. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

Semilská 927/52b, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Vladimír Stratil MBA

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2018 - Poslední vztah: 21. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

Semilská 927/52b, Praha, 197 00, Česká republika

Michaela Neprašová MSc.

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2018 - Poslední vztah: 2. 3. 2020

vznik členství: 11. 6. 2018

zánik členství: 31. 1. 2020

Jana Masaryka 708/12, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Lucie Židová Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2018 - Poslední vztah: 28. 6. 2020

vznik členství: 7. 4. 2018

Na Skalách 810, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Ing. Daniel Jiřička

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2018 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 7. 4. 2018

vznik funkce: 7. 4. 2018

zánik funkce: 11. 6. 2018

Římská 84/10, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. František Pírek MBA

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 10. 6. 2018

Minická 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. František Pírek MBA

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 10. 6. 2018

Minická 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. František Pírek MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 15. 7. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2015

Odstoupení z funkce místopředsedy představenstva dnem 25. 6. 2015. do 16. 11. 2017 od 14. 8. 2015

Minická 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. František Pírek MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 15. 7. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2015

Odstoupení z funkce místopředsedy představenstva dnem 25. 6. 2015. do 16. 11. 2017 od 14. 8. 2015

Minická 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Karel Křížek MBA

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2018

Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Karel Křížek MBA

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2018

Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Vladimír Stratil MBA

Člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

Dřevčice 209, 250 01, Česká republika

Ing. Vladimír Stratil MBA

Člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

Dřevčice 209, 250 01, Česká republika

Ing. Miroslav Horák MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 6. 4. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 6. 4. 2018

U Hřiště 309, Stařeč, 675 22, Česká republika

Ing. Miroslav Horák MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 6. 4. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 6. 4. 2018

U Hřiště 309, Stařeč, 675 22, Česká republika

Ing. František Pírek

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 15. 7. 2014

Minická 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Karel Bíža

Člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 6. 4. 2018

Šimonova 1105/2, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Karel Bíža

Člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 6. 4. 2018

Šimonova 1105/2, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Vladimír Stratil MBA

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Dřevčice 209, 250 01, Česká republika

Ing. Miroslav Horák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

U Hřiště 309, Stařeč, 675 22, Česká republika

Karel Křížek

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 28. 6. 2013

Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. František Pírek MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Minická 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Vladimír Stratil MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Dřevčice 209, 250 01, Česká republika

Ing. František Pírek MBA

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 8. 6. 2012

Minická 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Vladimír Stratil MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2010 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Zakšínská 571/8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Martin Jašek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2010 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 4. 6. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2011

Hlubocká 3/709, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Miroslav Horák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2010 - Poslední vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

U Hřiště 309, Stařeč, 675 22, Česká republika

Ing. Ivo Váša CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik členství: 4. 6. 2009

zánik členství: 26. 4. 2010

vznik funkce: 15. 6. 2009

zánik funkce: 26. 4. 2010

Na Skalce 126, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Karel Křížek

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 5. 1. 2010

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 31. 12. 2009

vznik funkce: 11. 4. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2009

Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Martin Jašek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik členství: 11. 4. 2008

Hlubocká 3/709, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Aleš John

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 11. 4. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2013

Hvězdoňovice 24, 675 21, Česká republika

Ing. František Pazdera CSc.

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 11. 4. 2008

zánik funkce: 11. 4. 2008

Úholičky 46, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Ing. Karel Bíža

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2014

Šimonova 1105, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Jiří Žďárek CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 3. 6. 2009

zánik funkce: 3. 6. 2009

Společná 2193/7, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Václav Lobovský

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 11. 4. 2008

zánik funkce: 11. 4. 2008

Alej svobody 728/39, Plzeň 1, 323 18, Česká republika

Ing. Ivo Váša CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 11. 4. 2008

Na Skalce 126, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Karel Křížek

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2004

Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Mgr. Jiří Demiš

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik funkce: 24. 6. 2004

Rabštejnská 1, Plzeň, 323 31, Česká republika

Ing. František Hezoučký

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2003

Zvonková 3, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. František Sviták

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik členství: 28. 6. 2001

Sokolovská 44, Plzeň, 312 02, Česká republika

RNDr. Marian Šíp

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

pobyt v ČR na adrese: 250 68 Řež, čp. 130 do 27. 10. 2004 od 9. 11. 2000

Východná 32, Levice, 934 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Holan

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

Modřínová 407, Hrdějovice, 373 61, Česká republika

Ing. Aleš John

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

Střelkova 1, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Jiří Žďárek CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

Společná 2193/7, Praha 8- Libeň, Česká republika

ing. Václav Lobovský

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

Alej svobody 728/39, Plzeň 1,Severní předměstí, Česká republika

Ing. Ivan Cuker

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2000 - Poslední vztah: 20. 9. 2000

Sobětická 1471/19, Praha 5- Radotín, Česká republika

Ing. František Pazdera CSc.

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

Úholičky 46, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Ing. Tibor Mikuš

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 11. 2000

dlouhodobý pobyt v ČR na adrese: 25068 Řež, čp. 130 do 9. 11. 2000 od 12. 8. 1999

ul. A. Hlinku 3676/36, Trnava, 917 01, Slovenská republika

Ing. Ivan Cuker

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1999 - Poslední vztah: 25. 2. 2000

Sekaninova 68, Praha 2, 128 00, Česká republika

RNDr. Jiří Slovák

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 1999 - Poslední vztah: 20. 9. 2000

Šeříková 2848, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Jan Krenk

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

U Botiče 1390, Praha 4, Česká republika

ing. Jaroslav Vokurek

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

Pionýrská 506, Mor.Krumlov, Česká republika

Ing. Jiří Žďárek CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 1997 - Poslední vztah: 25. 2. 2000

Mazurská 521, Praha 8, Česká republika

Ing. František Pazdera CSc.

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 1997 - Poslední vztah: 10. 9. 1999

U Pentlovky 463, Praha 8, Česká republika

ing. Lumír Nachmilner CSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 4. 3. 1999

Masarykova 885, Roztoky u Prahy, Česká republika

ing. Jaroslav Vokurek

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1995 - Poslední vztah: 18. 4. 1997

Pionýrská 506, Mor.Krumlov, Česká republika

ing. Jan Mrkos CSc.

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 1994 - Poslední vztah: 4. 3. 1999

Platónova 3285, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Žďárek CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 6. 1994

Mazurská 521, Praha 8, Česká republika

ing. Václav Lobovský

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 25. 2. 2000

17. listopadu 800, Dobřany, Česká republika

ing. Petr Sláčala

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 3. 1999

Dr. Bureše 13, České Budějovice, Česká republika

ing. Lumír Nachmilner CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Zahradní 1301, Roztoky, Česká republika

ing. Jan Krenk

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 6. 12. 1995

U Botiče 1390, Praha 4 - Michle, Česká republika

Ing. František Pazdera CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 18. 4. 1997

U Pentlovky 463, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Žďárek CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 18. 4. 1997

Mazurská 521, Praha 8, Česká republika

Ing. Otmar Hrazdil CSc.

člen představenstava

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Chalupkova l370, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Janský CSc.

člen představaenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Jáchymovská 233, Liberec lO, Česká republika

Ing. Miroslav Lehmann

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Pod Záhorskem 29, Plzeň, Česká republika

Ing. Karel Wagner CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Karla Makupa ll, Rokycany, Česká republika

Ing. Jan Krenk

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Zahraničního odboje 931, Třebíč, Česká republika

Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva své jméno, příjmení, funkci v představenstvu a svůj podpis. Představenstvo společnosti může k zastupování a podepisování za společnost písemně zmocnit jiné osoby, které se podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svoje jméno, příjmení, právní důvod zástupčího oprávnění a podpis.

od 14. 8. 2015

Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva společ- nosti /v době nepřítomnosti jeden z místopředsedů předsta- venstva/ spolu s jedním dalším členem představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda popřípadě místopředseda představenstva společnosti a jeden další člen představenstva společnosti. Představenstvo společnosti může k zastupování a podepiso- vání za společnost písemně zmocnit člena představenstva, generálního ředitele, výkonné a odborné ředitele, popřípa- dě jiné osoby nebo udělit prokuru.

do 14. 8. 2015 od 27. 7. 1993

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen před- stavenstva nebo generální ředitel v rozsahu v jakém k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společ- nost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva nebo generální ředitel v rozsahu v jakém k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 27. 7. 1993 od 31. 12. 1992

Dozorčí rada

10 fyzických osob

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

členka dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2019

vznik členství: 28. 6. 2019

Bzenecká 1070/18, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Štěpánek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 12. 10. 2018

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2018

vznik členství: 7. 4. 2018

Laténská 849/2, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  OSC, a.s.

  Staňkova 557/18A, Brno Ponava, 602 00

Ing. Pavel Král Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 17. 7. 2018

Mezi školami 2478/23, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Vilém Hanzal Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

V. Šefčíka 1060, Unhošť, 273 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloš Kytka

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

Kpt. Stránského 1000/7, Praha, 198 00, Česká republika

JUDr. Marek Šlégl

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 23. 6. 2017

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Zbyněk Mrázek

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 24. 6. 2017

Vojtova 751/40, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohdan Zronek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 22. 9. 2017

Okružní 691, Včelná, 373 82, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Marek Šlégl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2013

vznik členství: 22. 6. 2012

Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ladislav Štěpánek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2018 - Poslední vztah: 30. 11. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2018 - Poslední vztah: 30. 11. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2018 - Poslední vztah: 30. 11. 2018

vznik členství: 7. 4. 2018

U panské zahrady 721/12, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Martin Jašek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2018 - Poslední vztah: 30. 11. 2018

vznik členství: 7. 4. 2018

U panské zahrady 721/12, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 22. 9. 2017

zánik funkce: 28. 6. 2018

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 22. 9. 2017

zánik funkce: 28. 6. 2018

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Vladivoj Řezník

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 23. 6. 2017

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 23. 6. 2017

Maková 201/10, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vladivoj Řezník

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 23. 6. 2017

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 23. 6. 2017

Maková 201/10, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vladivoj Řezník

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 3. 6. 2011

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 25. 9. 2015

zánik funkce: 3. 6. 2016

Maková 201/10, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vladivoj Řezník

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 3. 6. 2011

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 25. 9. 2015

zánik funkce: 3. 6. 2016

Maková 201/10, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vladivoj Řezník

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2015

vznik členství: 3. 6. 2011

vznik funkce: 25. 9. 2015

Maková 201/10, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 15. 7. 2013

zánik funkce: 22. 9. 2017

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 15. 7. 2013

zánik funkce: 22. 9. 2017

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Pavel Král

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

Mezi školami 2478/23, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Pavel Král

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

Mezi školami 2478/23, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Vladivoj Řezník

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 3. 6. 2011

Maková 201/10, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Peter Bodnár

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 20. 2. 2015

zánik funkce: 20. 2. 2015

Tatranská 40, Levice, 934 01, Slovenská republika

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

Členka dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 7. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Bzenecká 1070/18, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Petr Zlámal

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

U Hřiště 444, Stařeč, 675 22, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Dávid Hajmán

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 4. 2018

Husitská 775/42, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Dávid Hajmán

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 4. 2018

Husitská 775/42, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Zlámal

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

U Hřiště 444, Stařeč, 675 22, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

Členka dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2014 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 8. 3. 2014

zánik členství: 26. 6. 2014

Bzenecká 1070/18, Plzeň, 323 00, Česká republika

JUDr. Marek Šlégl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

JUDr. Marek Šlégl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ladislav Štěpánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 15. 7. 2013

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Aleš Laciok

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 7. 3. 2014

Křivá 2612/1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Král

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

Mezi školami 2478/23, Praha, 158 00, Česká republika

JUDr. Marek Šlégl

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 21. 9. 2013

vznik členství: 22. 6. 2012

Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Vladivoj Řezník

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 21. 10. 2010

zánik členství: 3. 6. 2011

Maková 201/10, Říčany, 251 01, Česká republika

JUDr. Oto Kunz CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 3. 6. 2015

Aubrechtové 3107/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Petr Kadečka

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 24. 6. 2014

Na Vyhlídce 4725/14, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Ignác Pňaček

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 11. 2010

vznik členství: 4. 6. 2009

zánik členství: 24. 9. 2010

Trnava, Andreja Hlinku 32, 91700, Slovenská republika

Ing. Jan Kleisner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 3. 6. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 3. 6. 2010

Pěší 18, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jan Kleisner

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2009 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 24. 4. 2009

Pěší 18, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Peter Bodnár

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 13. 2. 2009

zánik členství: 3. 6. 2014

Levice, Tatranská 40, 93401, Slovenská republika

Ing. Zbyněk Parduba

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 4. 6. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Jasenecká 182, Vsetín, 755 01, Česká republika

Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 11. 4. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2013

A. Zápotockého 4/64, Vyškov, 680 01, Česká republika

Ing. František Pazdera

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Velké Přílepy 46, 252 64, Česká republika

Ing. Jaroslav Míl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2008 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 7. 9. 2007

zánik členství: 12. 2. 2009

vznik funkce: 7. 2. 2008

zánik funkce: 12. 2. 2009

Mukařov 273, 251 61, Česká republika

Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

A. Zápotockého 4/64, Vyškov, 680 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Míl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2008

vznik členství: 7. 9. 2007

Na Výsluní 557, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Karel Křížek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 11. 4. 2008

vznik funkce: 6. 9. 2007

zánik funkce: 11. 4. 2008

Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Mgr. Marek Šlégl

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 21. 6. 2012

Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ján Vinkovič

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 5. 1. 2007

zánik členství: 3. 6. 2009

Pod Žibricou 4, Štitáre, 951 01, Česká republika

Ing. Vlasta Miková

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2006 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 13. 10. 2006

zánik funkce: 21. 6. 2007

Dvouletky 2678/121, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jiří Borovec MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2006 - Poslední vztah: 28. 12. 2007

vznik členství: 13. 10. 2006

zánik členství: 13. 12. 2007

vznik funkce: 10. 11. 2006

Pod Smetankou 196/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Peter Bodnár

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2006 - Poslední vztah: 2. 10. 2007

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 30. 6. 2006

Tatranská 40, Levice, 934 01, Slovenská republika

Mgr. Jiří Demiš

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 19. 5. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 23. 4. 2009

Jižní 678/37, Plzeň 4, 312 00, Česká republika

Ing. Peter Bodnár

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 4. 8. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2006

Tatranská 40, Levice, 934 01, Slovenská republika

Ing. Andrej Dušan Lipták

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 5. 2. 2007

zánik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 30. 6. 2006

Roľnická 10, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

Ing. Vlasta Miková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 11. 12. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik funkce: 12. 10. 2006

Dvouletky 2678/121, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Václav Kyral

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 24. 6. 2014

Žíšovská 1628, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Milan Zmítko CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 21. 3. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 6. 3. 2008

Dobrovského 1327, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Vokurek

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 11. 12. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 12. 10. 2006

Pionýrská 506, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Vikotr Ravasz

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 29. 6. 2006

Bratislava, Svetlá 10, PSČ 811 02, Slovenská republika

RNDr. Marian Šíp

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 29. 6. 2006

Levice, Východná 32, PSČ 934 01, Slovenská republika

Ing. Karel Křížek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2004

Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Daniela Hrdinová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 24. 6. 2009

Pod Saharou 723, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Mgr. Jiří Demiš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

Rabštejnská 1, Plzeň, 323 31, Česká republika

Ing. Vlasta Miková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2004

Dvouletky 2678/121, Praha 10, 100 00, Česká republika

Daniela Hrdinová

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik funkce: 24. 6. 2004

Pod Saharou 723, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Ing. Jan Kleisner

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik funkce: 24. 6. 2004

Pěší ul. 18, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Přemysl Skočdopol

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 26. 6. 2003

Klírova 1913/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Ján Jakab CSc.

člen

První vztah: 20. 9. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

Čapkova 1628, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Ing. Miloš Kytka

člen

První vztah: 10. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

kpt. Stránského 1000/7, Praha 9, Česká republika

Ing. Martin Ruščák CSc.

člen

První vztah: 10. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 9. 2000

Brdíčkova 1918/7, Praha 5, Česká republika

Ing. Viktor Ravasz

člen

První vztah: 16. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

Sološnická 59, Bratislava, Slovenská republika

Ing. František Sviták

člen

První vztah: 4. 3. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

Sokolská 44, Plzeň, Česká republika

ing. Bohumil Šátek

člen

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

Západní 3, Praha 6, Česká republika

ing. Ján Jakab CSc.

člen

První vztah: 18. 4. 1997 - Poslední vztah: 10. 9. 1999

K.Čapka 1628, Roztoky u Prahy, Česká republika

ing. Karel Böhm

člen

První vztah: 18. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Augustinova 2082, Praha 4, Česká republika

ing. Luděk Janík

člen

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 3. 1999

Masarykova 885, Roztoky u Prahy, Česká republika

ing. Ján Jakab

člen

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 4. 1997

K.Čapka 1628, Roztoky u Prahy, Česká republika

ing. Lyvie Šimšíková

člen

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 10. 9. 1999

Lipová 185, Klecany, Česká republika

ing. Eva Kurková

člen

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

Plaská 13, Praha 5, Česká republika

ing. Bohumír Port

člen

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

Dr.Bureše 13, České Budějovice, Česká republika

RNDr. Tomáš Páv

člen

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Piškova 1947, Praha 5, Česká republika

ing. Ivan Novák CSc.

člen

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Kuttelwascherova 925, Praha 9, Česká republika

Milada Svobodová

člen

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

kpt. Stránského 1001, Praha 9 - Černý Most II., Česká republika

ing. Jaromír Karas

člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Husitská lO2/42, Liberec, Česká republika

ing. Bohumír Port

člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Mikuláškova 50l, Třebíč, Česká republika

ing. Jiří Křepelka

člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Bělohorská l43, Praha 6, Česká republika

ing. Karel Bohm

člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 18. 4. 1997

Augustinova 2082, Praha 4, Česká republika

ing. Jindřich Pechan

člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 4. 3. 1999

Blatenská l2, Plzeň, Česká republika

ing. Petr Kříž

člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

Kyselova ll9O/9, Praha 8, Česká republika

Ing. František Hezoučký

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 7. 1993

Zvonkova 3, České Budějovice, Česká republika

Doc.Ing. Leo Neumann CSc.

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 7. 1993

Dostálova 7, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Lelek CSc.

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 7. 1993

Fűgnerova ll73, Slaný, Česká republika

RNDr. Tomáš Páv CSc.

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 7. 1993

Piškova l947, Praha 5, Česká republika

Ing. Hynek Zdráhal

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 7. 1993

Okružní 2169, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Zdeněk Kříž

člen

První vztah: 31. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 7. 1993

Štichova 84, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy ÚJV Řež, a. s.

Historické vztahy

Ing. Jiří Žďárek CSc.

První vztah: 22. 5. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

Společná 2193/7, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Václav Lobovský

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

Alej svobody 728/39, Plzeň 1, Česká republika

Ing. František Pazdera CSc.

První vztah: 14. 5. 2001 - Poslední vztah: 29. 4. 2008

Prokurista za společnost jedná ve všech právních úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc, a podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 29. 4. 2008 od 14. 5. 2001

Úholičky 46, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 12. 1992

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 11. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 11. 2015
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 6. 2013
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 10. 2002
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 1. 2000
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 8. 1999
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 11. 1996
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 11. 1993
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 6. 1993
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 6. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 1. 1993
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).