Hlavní navigace

Czech Grid Holding, a.s.

Firma Czech Grid Holding, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18283, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 24 158 024 400 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24310573

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 5. 2012

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18283, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Czech Grid Holding, a.s. od 15. 10. 2019

Obchodní firma

RWE Grid Holding, a.s. do 15. 10. 2019 od 30. 5. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 30. 5. 2012

adresa

Limuzská 3135/12
Praha 10 10098 od 30. 5. 2012

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 1. 2013

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 5. 2012

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 24. 11. 2017: Základní kapitál innogy Grid Holding, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 25.170.363.600,- Kč (dvacet pět miliard sto sedmdesát milionů tři sta šedesát tři tisíc šest set korun českých) o částku 1.012.339.200,- Kč (jedna miliarda dvanáct milion ů tři sta třicet devět tisíc dvě stě korun českých) na částku 24.158.024.400,- Kč (dvacet čtyři miliard sto padesát osm milionů dvacet čtyři tisíc čtyři sta korun českých); Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti a za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti; Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 652,42 Kč (šest set padesát dva korun českých čtyřicet dva haléřů) za akcii na částku 626,18 Kč (šest set dvacet šest korun českých osmnáct haléřů) každé akcie a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionářům Společnosti do 70 (sedmdesáti) dnů od účinnosti snížení základního kapitálu, a to na bankovní účet, který Společnosti sdělili; Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do o bchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98. do 6. 4. 2018 od 27. 11. 2017

Základní kapitál innogy Grid Holding, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 26.066.962.800,- Kč (dvacet šest miliard šedesát šest milionů devět set šedesát dva tisíce osm set korun českých) o částku 896.599.200,- Kč (osm set devadesát šest milion ů pět set devadesát devět tisíc dvě stě korun českých) na částku 25.170.363.600,- Kč (dvacet pět miliard sto sedmdesát milionů tři sta šedesát tři tisíce šest set korun českých). Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti a za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 675,66 Kč (šest set sedmdesát pět korun českých šedesát šest haléřů) za akcii na částku 652,42 Kč (šest set padesát dva korun českých čtyřic et dva haléřů) každé akcie a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionářům Společnosti, a to na bankovní účet, který Společnosti sdělili. Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obc hodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98. do 20. 6. 2017 od 13. 2. 2017

Valná hromada RWE Grid Holding, a.s. dne 29.10.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál RWE Grid Holding, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 28.066.950.000,- Kč (dvacet osm miliard šedesát šest milionů devět set padesát tisíc korun českých) o částku 1.999.987.200,- Kč (jedna miliarda devět set devadesát devět mil ionů devět set osmdesát sedm tisíc dvě stě korun českých) na částku 26.066.962.800,- Kč (dvacet šest miliard šedesát šest milionů devět set šedesát dva tisíce osm set korun českých). Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti a za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 727,50 Kč (sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů) za akcii na částku 675,66 Kč (šest set sedmdesát pět korun českých šedesát šes t haléřů) každé akcie a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionářům Společnosti a to na bankovní účet, který Společnosti sdělili. Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obc hodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98. do 5. 4. 2016 od 6. 11. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 15. 10. 2019 od 14. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 15. 10. 2019 od 14. 4. 2014

ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI SNÍŽENÍM JMENOVITÉ HODNOTY AKCIÍ - Základní kapitál RWE Grid Holding, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 38.580.000.000,- Kč (třicet osm miliard pět set osmdesát milionů korun českých) o částku 10.513.050.000,- Kč (deset miliard pět set třináct milionů padesát tisíc korun čes kých) na částku 28.066.950.000,- Kč (dvacet osm miliard šedesát šest milionů devět set padesát tisíc korun českých). - Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti. - Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na částku 727,50 Kč (sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů) každé akcie, a to výměnou a kcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. - Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionáři(řům) Společnosti, a to na bankovní účet, který pro tento účel akcionář(ři) Společnosti sdělí. - Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložil(i) Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do o bchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98. do 3. 9. 2013 od 13. 2. 2013

RWE Gas International N.V., zastoupená Mgr. Přemyslem Dubem, v působnosti valné hromady Společnosti činí toto- ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ - Základní kapitál společnosti RWE Grid Holding a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 1.080.000.000,- Kč (jedna miliarda osmdesát milionů korun českých) o částku 37.500.000.000,- Kč (třicet sedm miliard pět set milionů korun českých) na částku 38 .580.000.000,- Kč (třicet osm miliard pět set osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 37.500.000 (třicet sedm milionů pět set tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 37.500.000.000,- Kč (třicet sedm miliard pět set milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých); - Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem; - Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s - Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslov é komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen „RWE Gas International N.V.“). Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 (dále jen „Sídlo Společnosti“); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnost i v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti RWE Gas International N.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně jeden (1) pracovní den předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Přítomnost člena představenstva Společnosti ve smyslu čl. 33 odst. 3 písm. c) st anov Společnosti není vyžadována; - Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce : Předmět nepeněžitého vkladu: Určený zájemce - společnost RWE Gas International N.V.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým je peněžitá pohledávka společnosti RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolkov á republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku Obvodního soudu v Essenu pod HRB 14525 (dále jen „RWE AG“). Jedná se o pohledávku skládající se z jistiny a úroků na základě: Úvěrové smlouvy, uzavřené dne 7.12.2012 mezi společností RWE Gas International N.V., jako „Půjčovatelem“ a společností RWE AG, jako „Vypůjčitelem“, (dále jen „Úvěrová smlouva“), na základě které má k 14.12.2012 (čtrnáctému prosinci roku dva tisíce dvanáct) společnost RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE AG pohledávku na vrácení jistiny a výplatu úroků ve výši jistiny 37.500.000.000,-Kč (třicet sedm miliard pět set mili onů korun českých) a úroků ve výši podle Úvěrové smlouvy. - Hodnota nepeněžitého vkladu - výše jeho ocenění, určeného na základě znaleckého posudku č. 2012/720/140 vypracovaného dne 12.12.2012 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Strážní 1420/13, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oce ňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, znalcem jmenovaným soudem, je 37.500.000.000,- Kč (třicet sedm miliard pět set milionů korun českých); - Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37.500.000 (třicet sedm milionů pět set tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie; - Jmenovitá hodnota akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, se v tomto případě rovná hodnotě nepeněžitého vkladu; - Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky je Sídlo Společnosti; - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií. do 14. 1. 2013 od 18. 12. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 24 158 024 400 Kč

od 6. 4. 2018

Základní kapitál

vklad 25 170 363 600 Kč

do 6. 4. 2018 od 20. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 26 066 962 800 Kč

do 20. 6. 2017 od 5. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 28 066 950 000 Kč

do 5. 4. 2016 od 3. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 38 580 000 000 Kč

do 3. 9. 2013 od 14. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 1 080 000 000 Kč

do 14. 1. 2013 od 30. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 626 Kč, počet: 38 580 000 od 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 652 Kč, počet: 38 580 000 do 6. 4. 2018 od 20. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 675 Kč, počet: 38 580 000 do 20. 6. 2017 od 5. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 727 Kč, počet: 38 580 000 do 5. 4. 2016 od 3. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 580 000 do 3. 9. 2013 od 26. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 580 000 do 26. 2. 2013 od 14. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 080 000 do 14. 1. 2013 od 30. 5. 2012

Statutární orgán

7 fyzických osob

Gary Wheatley Mazzotti

Člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2020

vznik členství: 7. 3. 2020

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

William David George Price

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

Brondesbury Road 99, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Další vztah k této osobě

Martin Gebauer

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 13. 7. 2019

vznik funkce: 3. 10. 2019

Rybova 549/12, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Lincoln Hillier Webb

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

1345 Victoria Avenue, Victoria, Britská Kolumbie, Kanada

Richard Dinneny

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

2278 Greenlands road, Victoria, Britská Kolumbie, Kanada

Jaroslava Korpancová

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

9 Clapham Common North Side, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jiří Zrůst

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Karla Dvořáka 433, Stará Huť, 262 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Christopher Train

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2019 - Poslední vztah: 5. 4. 2020

vznik členství: 25. 11. 2019

zánik členství: 6. 3. 2020

10 Denton Croft, Dorridge, Solihull, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Martin Gebauer

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2019 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 13. 7. 2019

zánik členství: 2. 10. 2019

Rybova 549/12, Říčany, 251 01, Česká republika

Mark William Braithwaite

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 10. 9. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 12. 7. 2019

Lawrence, 13 Bazehill Road, Rottingdean, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Martin Friedrich Herrmann

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 1. 10. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 17. 9. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 17. 9. 2019

Pod rozvodnou 242, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Valenta

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

Hlavní 192, Podolanka, 250 73, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Thomas Merker

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

28. října 2001/35, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  GasNet, s.r.o.

  Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 400 01

William David George Price

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 21. 3. 2015

zánik členství: 30. 9. 2019

Brondesbury Road 99, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jan Valenta

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

Hlavní 192, Podolanka, 250 73, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Friedrich Herrmann

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 6. 2. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2018

Pod rozvodnou 242, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Friedrich Herrmann

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 6. 2. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2018

Pod rozvodnou 242, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mark William Braithwaite

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

Rottingdean BN2 7DB, Lawrence, 13 Bazehill Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mark William Braithwaite

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

Rottingdean BN2 7DB, Lawrence, 13 Bazehill Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jan Valenta

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

Hlavní 192, Podolanka, 250 73, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Zrůst

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

Karla Dvořáka 433, Stará Huť, 262 02, Česká republika

Jiří Zrůst

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

Karla Dvořáka 433, Stará Huť, 262 02, Česká republika

Thomas Merker

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

28. října 2001/35, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  GasNet, s.r.o.

  Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 400 01

Thomas Merker

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

28. října 2001/35, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  GasNet, s.r.o.

  Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 400 01

Axel Gerhardy

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 20. 3. 2015

Willi Geldmacher Strasse 144, Bochum, 448 79, Spolková republika Německo

Holger Carl

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2013

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 30. 1. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2012

zánik funkce: 30. 1. 2013

Kllerstrasse 36, 45239 Essen, Spolková republika Německo

JUDr. Ivan Cestr

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 31. 7. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2012

Nad Panskou zahradou 553, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou představenstva společnosti.

od 15. 10. 2019

Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 15. 10. 2019 od 14. 4. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. Je-li představenstvo jednočlenné, jedná předseda představenstva samostatně.

do 14. 4. 2014 od 30. 5. 2012

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Howard Charles Higgins

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Church Farm, Glasshouse Lane, Hockley Heath, Solihull, West Midlands, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Historické vztahy

Josef Benda

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2019

Na Hrádku 101, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ivan Cestr

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2019

Pod vyhlídkou 335/16, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivan Cestr

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 25. 3. 2013

Pod vyhlídkou 335/16, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivan Cestr

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 25. 3. 2013

Pod vyhlídkou 335/16, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Benda

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 25. 3. 2013

Na Hrádku 101, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ivan Cestr

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 25. 3. 2013

Nad Panskou zahradou 553, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Josef Benda

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 25. 3. 2013

Na Hrádku 101, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Howard Charles Higgins

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

Solihull, West Midlands B94 6PU, Church Farm, Glasshouse Lane, Hockley Heath, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Howard Charles Higgins

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

Solihull, West Midlands B94 6PU, Church Farm, Glasshouse Lane, Hockley Heath, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ivan Cestr

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 31. 1. 2013

Nad Panskou zahradou 553, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Josef Benda

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2013 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 31. 1. 2013

Na Hrádku 101, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Mgr. Zbyněk Solecký

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2013

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 1. 2013

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 30. 1. 2013

Augustinova 2064/14, Praha 4, 148 00, Česká republika

PhDr. Patrik Bauer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2013

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 1. 2013

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 30. 1. 2013

Jiřího Macháčka 1892, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Mgr. Kristýna Kleinová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2013

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 1. 2013

Nebušická 858, Praha 6, 160 00, Česká republika

PhDr. Patrik Bauer

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 30. 5. 2012

Jiřího Macháčka 1892, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Mgr. Zbyněk Solecký

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 30. 5. 2012

Augustinova 2064/14, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztahy firmy Czech Grid Holding, a.s.

Akcionáři

CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS S. R.L.

20 Boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk

od 24. 10. 2019

RWE Gas International N.V.

Willemsplein 4, 5211AK, Nizozemské království, ´s-Hertogenbosch

do 20. 3. 2013 od 30. 5. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 12. 2012

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 12. 2012

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).