Hlavní navigace

ČEZ ICT Services, a. s.

Firma ČEZ ICT Services, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7309, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 895 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26470411

Sídlo:

Duhová 1531/3, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 11. 2001

DIČ:

CZ26470411

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
26300 Výroba komunikačních zařízení
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
631 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem&#59^ činnosti související s webovými portály
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7309, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MOONSTONE, a.s. od 14. 11. 2001

Obchodní firma

ČEZ ICT Services, a. s. od 30. 9. 2008

Obchodní firma

ČEZnet, a.s. do 30. 9. 2008 od 22. 5. 2002

Obchodní firma

ČEZ ICT Services, a.s. do 30. 9. 2008 od 30. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 14. 11. 2001

adresa

Duhová 1531/3
Praha 4 14053 od 10. 6. 2011

adresa

Fügnerovo nám. 1866/5
Praha 2 12000 do 10. 6. 2011 od 22. 5. 2002

adresa

Jungmannova 35/29
Praha 1 11148 do 22. 5. 2002 od 14. 11. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 9. 2008

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 30. 9. 2008

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekominikačních zařízení od 30. 9. 2008

zajišťování veřejných komunikačních sítí, poskytování služeb elektronických komunikací v rozsahu: a) Veřejná pevná síť elektronických komunikací b) Veřejná pevná telefonní síť c) Veřejná dostupná telefonní služba d) Ostatní hlasové služby e) Pronájem okr uhů f) Služby přenosu dat g) Služby přístupu k síti Internet od 30. 9. 2008

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 30. 9. 2008 od 6. 3. 2008

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 30. 9. 2008 od 6. 3. 2008

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 26. 3. 2007

činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob, informací a utajovaných informací do 30. 9. 2008 od 26. 3. 2007

ubytovací služby do 30. 9. 2008 od 3. 10. 2003

realitní činnost do 30. 9. 2008 od 3. 10. 2003

poskytování telekomunikačních služeb do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

činnost technických poradců v oblasti telekomunikací do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

činnost technicých poradců v oblasti výpočetní techniky do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

činnost technických poradců v oblasti výstavby do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

zprostředkování služeb do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

projektování elektrických zařízení do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

zprostředkování obchodu do 30. 9. 2008 od 11. 3. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 30. 9. 2008 od 14. 11. 2001

Ostatní skutečnosti

Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 30. dubna 2019 zúčastněnými společnostmi - ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053, IČO 264 70 411, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a ČEZ Prodej, a.s. , se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO 272 32 433, na straně druhé jako nástupnickou společností, rozdělovaná společnost ČEZ ICT Services, a. s. nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění uvedená v projektu přešla na nástupnickou společnost ČEZ Prodej, a.s. od 1. 7. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 13. 1. 2015 od 1. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 5 do 13. 1. 2015 od 1. 7. 2014

Obchodní společnost ČEZnet, a.s. se sloučila s obchodní společností ČEZData, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 38, IČ 271 51 417 jako zanikající společností. Na obchodní společnost ČEZnet, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ČEZDa ta, s.r.o. od 1. 10. 2008

Jediný akcionář společnosti ČEZnet, a.s., tj. společnost ČEZ, a. s., učinil v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady dne 24.2.2006 toto rozhodnut í: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 125 ( slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na oficiálním trhu, 3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí), 4) bere na vědomí, že: - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 10.2.2006 vypracován znalecký posudek znalce Ing. Lukáše Křístka, MBA, bytem Jungmannova 1738, 252 63 Roztoky u Prahy, a to pod číslem 19/01/2006 (dále je n "znalecký posudek"), - shora uvedený znalec byl v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4926/2005-7 ze dne 19.12.2005, které nabylo právní moci dne 12.1.2006, - představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje zdůvodnění hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), důvody upisování akcií nepeněžitým vk ladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§204 odst. 3 obchodního zákoníku); 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a  tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány , budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle d oporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představe nstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci a nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí tvořené vybranými komunikačními aktivy - tj. hmotný komunikační majetek zahr nující komunikační hardware, komunikační rozvaděče, přepínače, routery, paměťové jednotky, stolní a přenosné komunikační přístroje, prezentační techniku, monitory a jiná periferní zařízení, komunikační kabeláž a její příslušenství s tím, že kompletní polo žkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v přílohách 4, 5, 6 a 7 znaleckého posudku; - celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 125.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých); - struktura nepeněžitého vkladu (s uvedením hodnot jednotlivých strukturálních součástí) je následující: a) hardware v celkovém počtu 39 položek v celkové výši Kč 11.471.620,-Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc šest set dvacet korun českých), b) inventáře v celkovém počtu 4 položek v celkové výši Kč 505.192,-Kč (slovy: pět set pět tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české), c) nemovitosti v celkovém počtu 20 položek v celkové výši Kč 36.563.850,-Kč (slovy: třicet šest milionů pět set šedesát tři tisíce osm set padesát korun českých); nemovitosti jsou představovány telefonními kabelovými přípojkami, jakož i metalickými a opti ckými kabely a sdělovacími zařízeními a jedná se o stavby, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, d) stroje v celkovém počtu 100 položek v celkové výši Kč 76.459.338,-Kč (slovy: sedmdesát šest milionů čtyři sta padesát devět tisíc tři sta třicet osm korun českých); - na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 125 (slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu, akcie nebudou kótovány na oficiálním t rhu; 10) s přihlédnutím ke skutečnosti, že hodnota nepeněžitého vkladu se rovná celkové jmenovité hodnotě akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, a s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, konstatuje, že rozdíl me zi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nevzniká; 11) ve smyslu ustanovení §204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí, 12) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti ČEZ, a.s. na adres e Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, takto: - movité věci: předáním těchto věcí společnosti, - nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí: uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností, 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.895.000.000,-Kč (slovy: jednu miliardu osm set devadesát pět milionů korun českých). do 4. 5. 2006 od 6. 3. 2006

Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 28.1.2005 všech 1.000 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti. od 23. 2. 2005

Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 13.1.2005 o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b) vydání 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku; c) upsání a splacení všech akcií peněžitým vkladem; d) určení, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému (předem ur čenému) zájemci; e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následující m po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej o sobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez v yužití přednostního práva bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva je vždy shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč; f) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen 100% emisního kursu upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií; g) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku upisovatel splatí emisní kurs akcií na účet společnosti č. 354544050207/0100, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet z a účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; h) tom, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.770.000.000,- Kč. do 23. 2. 2005 od 26. 1. 2005

Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 14.7.2003 všech 458 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti. od 20. 8. 2003

- Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26. 5. 2003 o: a) zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 458.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b) vydání 458 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku; c) upsání a splacení všech akcií nepeněžitým vkladem; d) určení, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému, předem určenému zájemci; e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle navrhovatele, na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 12000, ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs činí částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii; f) určení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h/ obchodního zákoníku předmětem nepeněžitého vkladu jsou: i) nemovitosti, a to: 1) budova domu čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1507; stavební pozemek parcelní č. 1507 "zastavěná plocha a nádvoří"; jiná stavba bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 - dvorní trakt o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích s plochou střechou, s obloukovými světlíky (fit centrum, technické provozy, podzemní garáže o šestnácti stáních); stavební pozemek parcelní č. 1508/2 "zastavěná plocha a nádvoří"; včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; 2) budova domu čp. 454 (část obce Nové Město / Praha 2) způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1; stavební pozemek parcelní č. 1699/1 "zastavěná plocha a nádvoří"; stavební pozemek parcelní č. 1699/2 "zastavěná plocha a nádvoří"; včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; 3) pozemek parcelní č. 38/2 "ostatní plocha"; včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsaný na listu vlastnictví č. 3375 pro katastrální území Srní u Hlinska, obec Hlinsko; 4) pozemek parcelní č. 124/4 "ostatní plocha", způsob využití "jiná plocha"; pozemek parcelní č. 124/5 "trvalý travní porost"; včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsáno na listu vlastnictví č. 246 pro katastrální území Čechtín, obec Čechtín; ii) nemovitosti, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí - liniové stavby zemních a vzdušných vedení, ostatní stavby nepojmenované; iii) telekomunikační majetek movitý - zejména radioreléové stanice telekomunikační a faxové přístroje, PC; iv) movité věci - vnitřní vybavení budovy čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1507, vnitřní vybavení jiné stavby bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 a vnitřní vybavení budovy čp.454 na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1, jež jsou zapsány na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; s tím, že komplexní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v příloze č. 2 společného znaleckého posudku ze dne 17.3.2003 vypracovaného znalci Ing. Jiřím Brejchou pod č. 560-13/2003 a Ing. Miroslavem Kolářem pod č. 3670-65/2003, kteří byli jmenování usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.3.2003 č.j. Nc 4108/2003-5. celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle společného znaleckého posudku činí částku 458.146.100,- Kč. na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 458 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, majících listinnou podobu; g) určení, že v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku bude rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 146.100,- Kč použit na tvorbu rezervního fondu; h) schválení podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem; i) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií v sídle jediného akcionáře takto: i) nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí; ii) movité věci předáním těchto věcí společnosti; iii) ostatní nemovitosti (nezapisované do katastru nemovitostí) uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností; j) tím. že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 770.000.000,- Kč. do 20. 8. 2003 od 30. 6. 2003

Jediný akcionář společnosti, ČEZ, a.s. se sídlem v Praze 4, Duhová 2, IČ: 45274649, rozhodl dne 29.1.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál o částku 190.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obch. zák. s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 190 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. 3) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem. 4) Podmínky pro výkon přednostního práva k upisování akcií jsou následující: a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva o přednostním právu dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. a sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři, b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl ve výši 190/122 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie, c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,- Kč, 5) Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, že ji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo ji předá osobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí, 6) Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 7) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, 8) Pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií nebo ode dne, kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonat přednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu vzdal, přičemž rozhodující je ta z uvedených skutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.000.000,- Kč na jednu akcii, 9) Určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 10) 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií, 11) Emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 278949300217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který byl ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák. založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) Celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 312.000.000,- Kč. do 7. 5. 2003 od 17. 3. 2003

Jediný akcionář společnosti MOONSTONE, a.s., tj. společnost ČEZ, a.s. zastoupený na základě plné moci Ing. Jaroslavem Jandou, rozhodl v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady takto:   1) zvyšuje základní kapitál o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,   2) v souladu s ustnovením §203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 120 (slovy: jednostodvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu,   3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, konstatuje, že jediný akcionář má ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat 120 (slovy: jednostodvacet kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem, přičemž ve smyslu § 203 ost. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodního zákoníku určuje následující podmínky pro výkon tohoto přednostního práva: a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti,na adrese Praha 1, Jumgmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva o přednostním právu dle ustanovení 204a odst. 2 obchodního zákoníku a sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři, b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) je možné upsat 60 (slovy: šedesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),   5) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204a odst. 2 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, že ji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo jí předá osobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí   6) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,   7) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že akcie, které neboudou uspány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmanova 29/35, PSČ 111 48, IČ: 45274649,   8) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat v sídle společnosti, na adrese Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií ode dne, kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonat přednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu vzdal, přičemž, rozhodující je ta z uvedených skutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií: emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii,   9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204 odst. 5 předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,   10) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií,   11) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č.275868810297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pro platební styk v Komerční bance, a.s., popř. na účet č.27-5868810297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pro platební styk z jiné banky, který byl ve smyslu ustanovení §204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,   12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 122.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetdvamiliony korun českých). do 7. 5. 2003 od 17. 4. 2002

Společnost byla založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií, dne 28. března 2001. do 7. 5. 2003 od 14. 11. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 895 000 000 Kč

od 4. 5. 2006

Základní kapitál

vklad 1 770 000 000 Kč

do 4. 5. 2006 od 23. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 770 000 000 Kč

do 23. 2. 2005 od 20. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 312 000 000 Kč

do 20. 8. 2003 od 7. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 122 000 000 Kč

do 7. 5. 2003 od 13. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 5. 2002 od 14. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 895 od 4. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 770 do 4. 5. 2006 od 23. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 770 do 23. 2. 2005 od 20. 8. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 312 do 20. 8. 2003 od 7. 5. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 122 do 7. 5. 2003 od 13. 5. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 13. 5. 2002 od 14. 11. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Martin Novák MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Fuks

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

Kodaňská 1459/48, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 23. 2. 2017

vznik funkce: 23. 2. 2017

Bzenecká 1070/18, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Novák MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2017 - Poslední vztah: 5. 4. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 20. 2. 2012

zánik členství: 20. 2. 2017

Bzenecká 1070/18, Plzeň, 323 00, Česká republika

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 20. 2. 2012

zánik členství: 20. 2. 2017

Bzenecká 1070/18, Plzeň, 323 00, Česká republika

Radomír Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 20. 4. 2011

zánik členství: 31. 12. 2014

Líté 2, 331 52, Česká republika

Michal Cerina

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Pod Lázní 1128/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2017

Nad Kapličkou, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2017

Nad Kapličkou, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2017

Kodaňská, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2017

Kodaňská, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Václav Špáňa MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

Zelená 439, Statenice, 252 62, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 21. 3. 2012

vznik funkce: 21. 3. 2012

Kodaňská 1459/48, Praha 10, 101 00, Česká republika

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2012 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

vznik členství: 20. 2. 2012

Bzenecká 18, Plzeň, 323 00, Česká republika

Radomír Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 20. 4. 2011

Spankov 2, 331 52, Česká republika

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vznik členství: 22. 3. 2006

Bzenecká 18, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Pavel Maxa

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 1. 1. 2008

zánik členství: 1. 4. 2013

Křižíkova 23, Praha 8, 186 00, Česká republika

Ing. Ivan Lapin

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 1. 2008

zánik členství: 30. 4. 2012

vznik funkce: 12. 2. 2008

zánik funkce: 30. 4. 2012

Volgogradská 2524/55, Ostrava, Česká republika

Ing. Martin Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2007 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 5. 2007

Nad Kapličkou 26/2335, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2007 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vznik členství: 21. 12. 2006

vznik funkce: 21. 12. 2006

Kodaňská 1459/48, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Lubomír Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2007 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 31. 12. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2006

Luční 197, Holohlavy, 503 03, Česká republika

Lucie Kajzrová DiS

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 20. 4. 2011

Děčínská 3222, Kladno, 272 01, Česká republika

Mgr. Michaela Hrobská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

vznik členství: 22. 3. 2006

Bzenecká 18, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Lubomír Štěpán

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 22. 3. 2006

zánik členství: 31. 12. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2007

Tř. Edvarda Beneše 1431, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Richard Vidlička

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2007

vznik členství: 22. 3. 2006

zánik členství: 30. 4. 2007

Na Výsluní 561, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. František Řeřucha

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 31. 8. 2005

Pionýrská 529, Moravský Krumlov, Česká republika

Ing. Libor Kičmer MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 31. 8. 2005

Doubravice 76, 370 06, Česká republika

Ing. Milan Nidl MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2005 - Poslední vztah: 5. 6. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 22. 3. 2006

vznik funkce: 23. 9. 2004

zánik funkce: 22. 3. 2006

V Sadech 1728, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2007

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 20. 12. 2006

vznik funkce: 23. 9. 2004

zánik funkce: 20. 12. 2006

Kodaňská 1459/48, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Milan Nidl MBA

člen

První vztah: 3. 10. 2003 - Poslední vztah: 3. 2. 2005

vznik členství: 19. 6. 2003

V Sadech 1728, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

místopředseda

První vztah: 26. 2. 2003 - Poslední vztah: 3. 2. 2005

vznik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 23. 1. 2002

zánik funkce: 23. 9. 2004

Kodaňská 1459/48, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Tomáš Pleskač

člen

První vztah: 26. 2. 2003 - Poslední vztah: 3. 10. 2003

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 19. 6. 2003

Hladíkova 1176, Třebíč, 674 01, Česká republika

Tomáš Pleskač

člen

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 26. 2. 2003

vznik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 20. 12. 2001

Hladíkova 1176, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

člen

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 26. 2. 2003

vznik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 20. 12. 2001

Kodaňská 1459/48, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Karel Pavlík

člen

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 3. 2. 2005

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 14. 6. 2004

vznik funkce: 20. 12. 2001

zánik funkce: 14. 6. 2004

Náměstí 17. Listopadu 1232, Přelouč, 535 01, Česká republika

ing. Pavel Klika

předseda

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 3. 2. 2005

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 14. 6. 2004

vznik funkce: 20. 12. 2001

zánik funkce: 14. 6. 2004

Slunečná 168, Perštejn, Česká republika

Mgr. Ilona Melčová

člen

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 31. 8. 2005

vznik funkce: 20. 12. 2001

zánik funkce: 31. 8. 2005

Trhanovské náměstí 1018/11, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Vladimír Bílek

člen

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 26. 3. 2007

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 20. 12. 2006

vznik funkce: 20. 12. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2006

Hálova 46, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Vladislav Hauptvogel

člen

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 3. 2002

zánik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 28. 3. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2001

Svojšovická 2837, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Jan Ivan

člen

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 3. 2002

zánik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 28. 3. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2001

Haškova 1006, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Ing. Libuše Látalová

člen

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 3. 2002

zánik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 28. 3. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2001

Milady Horákové 9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Radim Sladkovský

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2017

Džbánka 558, Sulice, 251 68, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vítězslav Bogač

Předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 2. 3. 2018

vznik funkce: 2. 3. 2018

Na Michovkách II 665, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luboš Chládek

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 1. 4. 2017

vznik funkce: 1. 4. 2017

Ve Stráži 356, Psáry, 252 44, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Radim Sladkovský

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2017 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2017

Vorařská 2075/4, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Radim Sladkovský

Člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

Vorařská 2075/4, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Radim Sladkovský

Člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

Vorařská 2075/4, Praha, 143 00, Česká republika

Ondřej Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 3. 12. 2012

zánik funkce: 31. 5. 2016

V Dolích 62, Říčany, 251 01, Česká republika

Jan Cenkr

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 4. 2016

Onšovecká 2310, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Ondřej Jaroš

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2013

zánik funkce: 30. 11. 2017

Jurkovičova 961/12, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Ondřej Jaroš

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2013

zánik funkce: 30. 11. 2017

Jurkovičova 961/12, Praha, 149 00, Česká republika

Ondřej Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

vznik funkce: 3. 12. 2012

K lánu 503/7, Praha, 160 00, Česká republika

Milan Dorko

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 30. 4. 2017

Ve Lhotkách 1819, Pardubice, 530 03, Česká republika

Milan Dorko

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 30. 4. 2017

Ve Lhotkách 1819, Pardubice, 530 03, Česká republika

Vítězslav Bogač

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 1. 3. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 1. 3. 2018

Na Michovkách II 665, Průhonice, 252 43, Česká republika

Vítězslav Bogač

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 1. 3. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 1. 3. 2018

Na Michovkách II 665, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ondřej Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 1. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

vznik funkce: 3. 12. 2012

K lánu 503/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ondřej Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2013 - Poslední vztah: 12. 4. 2013

vznik funkce: 3. 12. 2012

zánik funkce: 1. 11. 2012

K lánu 503/7, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Kamil Čermák

předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2012 - Poslední vztah: 19. 3. 2013

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 27. 2. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2012

Ovenecká 27, Praha 7, 160 00, Česká republika

Ing. Zita Šepelová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 16. 9. 2009

zánik členství: 4. 5. 2012

vznik funkce: 8. 10. 2009

zánik funkce: 4. 5. 2012

Čistovická 1700/62, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Ondřej Jaroš

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 1. 12. 2013

vznik funkce: 4. 3. 2009

zánik funkce: 1. 12. 2013

Podjavorinské 1596/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Ondřej Jaroš

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

vznik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 4. 3. 2009

Podjavorinské 1596/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Ondřej Jaroš

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

vznik funkce: 1. 10. 2008

Valentova 1744/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

Milan Dorko

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2007 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 1. 8. 2007

zánik členství: 1. 9. 2012

Ve Lhotkách 1819, Pardubice, 530 03, Česká republika

Kamil Čermák

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2007 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 31. 1. 2012

Ovenecká 27, Praha 7, 160 00, Česká republika

Monika Matějová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2007 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

vznik členství: 7. 3. 2007

zánik členství: 31. 8. 2009

vznik funkce: 7. 3. 2007

zánik funkce: 31. 8. 2009

Morušová 662, Šenov, 739 34, Česká republika

Daniel Rous

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2007 - Poslední vztah: 22. 8. 2007

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2007

Netolická 1180/10, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jaroslav Suk

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2007 - Poslední vztah: 26. 3. 2007

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 28. 2. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2007

kpt. Nálepky 2241, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Jiří Prouza

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2007

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 20. 12. 2006

vznik funkce: 20. 12. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2006

Šťavelová 164, Květnice, 250 84, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Kalda

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 26. 3. 2007

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 20. 12. 2006

vznik funkce: 20. 12. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2006

Pod Vrstevnicí 1527/14, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Prouza

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2005

vznik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 20. 12. 2001

Spojařů 1253, Praha 5, 156 00, Česká republika

Ing. Miroslav Zápotocký

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2002 - Poslední vztah: 26. 3. 2007

vznik členství: 20. 12. 2001

zánik členství: 20. 12. 2006

vznik funkce: 20. 12. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2006

Revoluční 472, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Jan Čapoun

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 11. 3. 2002

zánik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 14. 11. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2001

Jetelová 2858/5, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Josef Michut

předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 3. 2002

zánik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 28. 3. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2001

Ivančická 582, Praha 9, 199 00, Česká republika

JUDr. Božena Růžičková

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 3. 2002

zánik členství: 20. 12. 2001

vznik funkce: 28. 3. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2001

U Botiče 1390/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Čepoun

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

vznik funkce: 14. 11. 2001

Jetelová 2858/5, Praha 10, 106 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 1. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo c) jeden člen představenstva, který je k tomu písemně pověřen ostatními členy představenstva

do 1. 7. 2014 od 14. 11. 2001

Další vztahy firmy ČEZ ICT Services, a. s.

ČEZ, a. s.

První vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

ČEZ, a. s.

První vztah: 17. 3. 2003 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

ČEZ, a. s.

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 17. 3. 2003

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Akcionáři

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

od 31. 8. 2013

ČEZ, a.s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

do 31. 8. 2013 od 17. 3. 2003

ČEZ, a.s., IČ: 45274649

Jungmannova, Česká republika, Praha 1, 111 48

do 17. 3. 2003 od 14. 11. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 11. 2001

Živnosti

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 29. 8. 2006
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 1. 2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 1. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 11. 2001

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).