Hlavní navigace

Telco Pro Services, a. s.

Firma Telco Pro Services, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18830, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 680 696 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29148278

Sídlo:

Duhová 1531/3, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 2013

DIČ:

CZ29148278

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

2790 Výroba ostatních elektrických zařízení
3314 Opravy elektrických zařízení
61101 Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť
612 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
6190 Ostatní telekomunikační činnosti
801 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18830, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Telco Pro Services, a. s. od 16. 6. 2015

Obchodní firma

Telco Pro Services, a. s. do 16. 6. 2015 od 1. 1. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2013

adresa

Duhová 1531/3
Praha 14000 od 1. 1. 2013

Předmět podnikání

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 22. 7. 2013

zajišťování veřejných komunikačních sítí od 22. 7. 2013

poskytování služeb elektronických komunikací od 22. 7. 2013

zaqjišťování veřejných komunikačních sítí do 22. 7. 2013 od 22. 7. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 1. 2013

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 1. 1. 2013

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 22. 1. 2016 od 1. 1. 2013

Ostatní skutečnosti

Dle projektu fúze sloučením mezi společností SINIT,a.s., se sídlem Emila Filly 296/13, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 253 97 401, na straně jedné jako zanikající společností, a společností Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 14 0 00 Praha 4, IČ 291 48 278, na straně druhé jako nástupnickou společností, společnost SINIT,a.s. zanikla bez likvidace sloučením, přičemž její jmění přešlo na společnost Telco Pro Services, a. s. od 1. 7. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 28. 1. 2015 od 11. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 28. 1. 2015 od 11. 6. 2014

Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 23. dubna 2013 uzavřené mezi společností Telco pro Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 291 48 278, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl ožka 18830 (dále jen "Telco Pro Services, a.s.") a společností ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53, IČO 264 70 411, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 (dále jen "ČEZ ICT Se rvices, a.s."), došlo s účinností ke dni 1. května 2013 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ ICT Services, a.s., představované organizační jednotkou "Úsek Provoz Telco", do základního kapitálu společnosti Telco Pro Services, a.s. od 22. 7. 2013

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., jako jediný akcionář společnosti Telco Pro Services, a. s., v působnosti valné hromady společnosti Telco Pro Services, a. s., a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dá le jen „obchodní zákoník“), rozhoduje takto: 1. bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 18. března 2013, vypracovanou v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, která uvádí důvody pro zvýšení základního kapitálu společnosti Telco Pro Service s, a. s., upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí podniku společnosti ČEZ ICT Services, a. s. - organizační jednotkou „Úsek Provoz Telco“ (dále jen „Nepeněžitý vklad“) a odůvodnění navrhovaného emisního kursu; 2. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Telco Pro Services, a. s., z původní výše 4.000.000 Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) o částku 676.696.000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest miliónů šest set devadesát šest tisíc korun českých) n a celkovou novou výši 680.696.000 Kč (slovy: šest set osmdesát miliónů šest set devadesát šest tisíc korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti Telco Pro Services, a. s., bude zvýšen Nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha - Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 116310, jmenovaným pro tento případ usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4575/2013 - 14 ze dne 28. ledna 2013, jež nabylo právní moci dne 30. ledna 2013; znalec ve svém znaleckém posudku č. 485/23/2013 ze dne 6. března 2013 (dále jen „Znalecký posudek“) stanovuje, že hodnota Nepeněžitého vkladu ke dni 31. prosince 2012 činí 676.696.000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest miliónů šest set devadesát šest tisíc korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 676.696 ks (slovy: šesti set sedmdesáti šesti tisíci šesti set devadesáti šesti kusy) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc kor un českých) a emisním kurzu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžaduj ící souhlas představenstva po stanovisku dozorčí rady společnosti Telco Pro Services, a. s.; c) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ ICT Services, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti Telco Pro Services, a. s., formou Nepeněžitého vkladu; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 676.696.000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest miliónů šest set devadesát šest tisíc korun českých) a odpovídá hodnotě Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; d) ukáže-li se hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ ICT Services, a. s. - nebude oprávněn požadovat vypl acení tohoto rozdílu; e) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ ICT Services, a. s., na adrese Duhová 1531/3, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Telco Pro Services, a. s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze up sat nejpozději do 31. srpna 2013 (třicátéhoprvního srpna roku dvatisícetřináct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Telco Pro Services, a. s., a to v sídle společnosti ČEZ ICT Services, a. s., na adrese Duhová 1531/3, Praha 4; upisovatel je povinen splatit Nepeněžitý vklad nejpozději do 1. září 2013 (prvního září roku dvatisícetřináct) do 22. 7. 2013 od 23. 4. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 680 696 000 Kč

od 22. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 22. 7. 2013 od 1. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 680 696 od 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 680 696 do 11. 6. 2014 od 22. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 000 do 22. 7. 2013 od 1. 1. 2013

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Radim Černý

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 1. 8. 2019

Růžová 51, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vítězslav Bogač

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 2. 1. 2019

vznik funkce: 3. 1. 2019

Na Michovkách II 665, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Fuks

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 3. 1. 2019

vznik funkce: 3. 1. 2019

Kodaňská 1459/48, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Bc. Tomáš Murtinger

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

Račiněveská 2542, Praha, 190 16, Česká republika

Jan Cenkr

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

Onšovecká 2310, Praha, 190 16, Česká republika

Vítězslav Bogač

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 18. 2. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2019

Na Michovkách II 665, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Ondřej Jaroš

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Jurkovičova 961/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Kursa

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2019

vznik funkce: 18. 2. 2014

zánik funkce: 2. 1. 2019

Jeremiášova 2722/2b, Praha, 155 00, Česká republika

Ondřej Jaroš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 6. 2014

vznik členství: 31. 12. 2012

zánik členství: 1. 1. 2014

Jurkovičova 961/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Václav Špáňa

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 6. 2014

vznik členství: 31. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 31. 12. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2013

Zelená 439, Statenice, 252 62, Česká republika

Tomáš Dzik

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 6. 2014

vznik členství: 31. 12. 2012

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 31. 12. 2012

zánik funkce: 1. 1. 2014

Komorní 580/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Josef Kühner

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 11. 2018

Hlavní 222, Perštejn, 431 63, Česká republika

Ing. Michal Drápala

Předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2018

V Solníkách 2102, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Oldřich Kožušník

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2020

Mezi Domy 1250, Jesenice, 252 42, Česká republika

Petr Lederer

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 31. 12. 2013

zánik členství: 31. 10. 2018

zánik funkce: 31. 10. 2018

Vltavská 317, Štěchovice, 252 07, Česká republika

Jiří Sedlák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 12. 11. 2013

vznik členství: 31. 12. 2012

zánik členství: 31. 8. 2013

Hrdličková 209, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ondřej Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 12. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 31. 12. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2015

K lánu 503/7, Praha, 160 00, Česká republika

Michal Drápala

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2018

vznik členství: 31. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 31. 12. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2017

V Solníkách 2102, Roztoky, 252 63, Česká republika

Michal Drápala

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2018

vznik členství: 31. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 31. 12. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2017

V Solníkách 2102, Roztoky, 252 63, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 11. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek alespoň dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Plné moci musí být písemně uděleny vždy alespoň dvěm a členy představenstva.

do 11. 6. 2014 od 1. 1. 2013

Další vztahy firmy Telco Pro Services, a. s.

ČEZ ICT Services, a. s.

První vztah: 1. 1. 2013

Duhová 1531/3, Praha, 140 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

ČEZ ICT Services, a. s., IČ: 26470411

Duhová 1531/3, Česká republika, Praha 4, 140 53

od 1. 1. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 2013

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 3. 2016
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 2013
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 2013

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).