Hlavní navigace

FOOD AND SERVICE a.s.

Firma FOOD AND SERVICE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17969, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 48 190 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60707305

Sídlo:

Sokolovská 668/136d, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 6. 1994

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
64910 Finanční leasing
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
855 Ostatní vzdělávání
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17969, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FOOD AND SERVICE a.s. od 1. 11. 2005

Obchodní firma

FOOD AND SERVICE a.s. od 19. 2. 2015

Obchodní firma

DELTA FINANCE, a.s. do 19. 2. 2015 od 9. 6. 1994

Obchodní firma

DYNAMIC TRAINING, a.s. do 1. 11. 2005 od 9. 11. 2004

Obchodní firma

DELTA TRADING AND FINANCE, a.s. do 9. 11. 2004 od 28. 1. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 9. 6. 1994

adresa

Sokolovská 668/136d
Praha 18600 od 16. 5. 2019

adresa

Pekařská 598/1
Praha 15500 do 16. 5. 2019 od 11. 11. 2014

adresa

Pekařská 695/10
Praha 5 15500 do 11. 11. 2014 od 26. 3. 2012

adresa

Bohunická 519/24
Brno 61900 do 26. 3. 2012 od 10. 2. 2012

adresa

Bohunická 24/519
Brno 61900 do 10. 2. 2012 od 14. 2. 2004

adresa

Bohunická 24
Brno do 14. 2. 2004 od 9. 4. 1999

adresa

Rašínova 2
Brno do 9. 4. 1999 od 9. 6. 1994

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 3. 2012

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 5. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

činnost ekonomických a organizačních podadců do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

poskytování leasingu do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

zprostředkování služeb do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

poskytování software a poradenství v oblasti hartware a software do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

reklamní činnost a merketing do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

činnost technických poradců v oblasti potravinářství do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

poskytování leasingu do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

činnost organizačních a ekonomických poradců do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

zprostředkování služeb do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 9. 11. 2004 od 28. 1. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 3. 2005 od 28. 1. 1997

činnost organizačních a ekonomických poradců do 9. 3. 2005 od 28. 1. 1997

Poskytování leasingu do 9. 11. 2004 od 10. 10. 1994

Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 11. 2004 od 9. 6. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 27. 1. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 27. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 27. 1. 2014

Text usnesení valné hromady společnosti FOOD AND SERVICE a.s. o zvýšení základního kapitálu pro účely zápisu do obchodního rejstříku „Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti FOOD AND SERVICE a.s. (dále jen „Společnost“). 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 33.010.000,- Kč o částku 15.180.000,- Kč na částku 48.190.000,- Kč. 3. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 15.180.000,- Kč se nepřipouští. 4. Bude upisováno 1518 ks kmenových listinných akcií Společnosti ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (dále jen „Akcie“) každá. 5. Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tak činit 10.000,- Kč na každou upisovanou akcii. Konkrétně tedy emisní kurz všech upsaných akcií činí 15.180.000,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle bodu 10. tohoto rozhodnutí. Navrhovaný emisní kurz v minimální výši jmenovité hodnoty odpovídá zákonným požadavkům a je odůvodněn potřebou promítnout celou hodnotu peněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti a tím zvýšit důvěryhodnost Společnosti. 6. Oba akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií. 7. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je Marko Pařík, nar. 14. 8. 1945, bytem Praha 6, Dejvice, Pokojná 363/12, PSČ 160 00 (dále jen „Určitý zájemce“). 8. Tento Určitý zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva o úpisu“). Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 dnů a její počátek bude Určitému zájemci oznámen v písemné formě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu. 9. Místem upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00. 10. Valná hromada Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky Určitého zájemce vůči Společnosti ve výši 15.185.972,60 Kč z titulu úplaty za postoupení p ohledávky za společností EURECA SHOPS s.r.o., IČ 25555405, podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 1. 2013, proti pohledávce Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude část peněžité pohledávky akcioná ře ve výši 15.180.000,- Kč (slovy: patnáct milionů sto osmdesát tisíc korun českých). 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. Určitým zájemcem a Společností uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření Smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o úpisu. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka Určitého zájemce, která je předmětem započtení proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila tato valná hromada svůj. Účinností smlouvy o započtení pohledávka Určitého zájemce v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost Určitého zájemce splatit emisní kurz nově upsaných akcií.“ do 12. 3. 2013 od 4. 3. 2013

Valná hromada společnosti přijala dne 26.2.2013 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: [prosíme o zápis znění usnesení ve znění dle přílohy č. 3 tohoto návrhu]. do 27. 1. 2014 od 4. 3. 2013

Dne 6. 1. 2012 přijal jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) o částku 14.010.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů a deset tisíc korun českých) na částku 33.010.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů a deset tisíc korun českých). 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 14.010.000,- Kč se nepřipouští. 3. Bude upisováno 1401 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 14.010.000,- Kč (dále jen "Akcie"). 4. Emisní kurz všech upisovaných Akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tedy činit u každé upisované Akcie částku 10.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech upisovaných Akcií činí částku 14.010.000,- Kč. Emisní kurz Akcií bude splacen výlučně z apočtením pohledávek dle bodu 8. tohoto rozhodnutí. 5. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování nových akcií. 6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti 4 Invest Company, s.r.o., se sídlem Hranice, Zborovská 1157/25, PSČ 753 01, IČ: 258 84 271 (dále jen "Nový akcionář"). Nový akcionář upíše Akcie na základě smlouvy o upsání Akcií uzavřené mezi Novým akcionářem a Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nový akcionář je oprávněn upsat Akcie ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání Akcií Novému akcionáři. Návrh na uz avření smlouvy o upsání Akcií zašle Společnost Novému akcionáři nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Podpisy smluvních stran na smlouvě o upsání Akci í musí být úředně ověřeny. 7. Místem pro upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00, a to každý pracovní den od 9:00 do 16:00 hodin. 8. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením: a) pohledávky Společnosti vůči Novému akcionáři na splacení emisního kurzu Akcií ve výši 14.010.000,- Kč; a b) následujících pohledávek Nového akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 14.010.000,- Kč: (i) pohledávky ve výši 13.965.000,- Kč (slovy: třináct milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) na zaplacení kupní ceny za převod 50% obchodního podílu ve společnosti Bäcker správní s.r.o., IČ: 264 51 808, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 10. 11. 2011 uzavřené mezi Novým akcionářem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, a (ii) pohledávky ve výši 49.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc korun českých) na zaplacení kupní ceny za převod 50% obchodního podílu ve společnosti Správní Mistr Bäcker s.r.o., IČ: 275 84 704, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 30. 11. 2011 uzavřené mezi Novým akcionářem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, z níž je k započtení určena část ve výši 45.000,- Kč (slovy čtyřicet pět tisíc korun českých). 9. Dohoda o započtení pohledávek podle bodu 8 bude uzavřena do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle bodu 6 s tím, že předmětem započtení budou výhradně pohledávky uvedené v bodě 8 tohoto rozhodnutí. Podpisy smluvních stran budou úředně ověřené. do 17. 2. 2012 od 30. 1. 2012

Jediný akcionář společnosti učinil dne 04.12.2009 ve formě notářského zápisu, sepsaného JUDr. Vladimírou Kostřicovou, toto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu: - Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 1 000 000,-Kč o částku 18 000 000,-Kč na částku 19 000 000,-Kč. Upisování akcií nad částku 18 000 000,-Kč se nepřipouští. - Bude upisováno 1 800 ks nových kmenových listinných akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,-Kč (dále jen "Nové akcie"). - Emisní kurs Nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Všechny Nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií, jediným akcionářem Společnosti, který je také jedinou osobou, mající přednostní právo upsat nové akcie Společnosti. -Místem upisování Nových akcií bude sídlo Společnosti, které je na adrese Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ: 619 00. -Upsáním Nových akcií jediným akcionářem Společnosti bude provedeno smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi jediným akcionářem a Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude uzavř ena po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, s tím že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Smlouva o upsání Nových akcií bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do třiceti (30) dnů po dni podání tohoto návrhu do obchodního rejstříku. - Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 18 000 000,-Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) vzniklých z titulu: (i) nezaplacené úplaty ve výši 627 703,85 Kč za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.10.2006 mezi ODKOLEK a.s., se sídlem Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ: 155 00, IČ: 601 93 344 (dále jen "Odkolek") jako postupitel em a Společností, jako postupníkem. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Odkolek ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (ii) nezaplacené úplaty ve výši 16 968 296,15 Kč za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.10.2006 mezi DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24, č.p. 519, okres Brno-město, PSČ: 619 00, IČ: 253 48 833 (dá le jen "Delta") jako postupitelem a Společností, jako postupníkem. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (iii) nezaplacené ceny za služby ve výši 196 227,50 Kč, které Společnosti poskytla společnost Odkolek. Předmětná cena za služby byla Společnosti vyúčtována prostřednictvím daňového dokladu (faktury) č. 2003137, vytavené dne 15.01.2006, datum splatnosti 29 .01.2006. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Odkolek ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (iv) nezaplacené ceny za služby ve výši 113 722,31 Kč, které Společnosti poskytla společnost Delta. Předmětná cena za služby byla Společnosti vyúčtována prostřednictvím daňového dokladu (faktury) č. 5952000049, vytavené dne 19.09.2005, datum splatnosti 22 .10.2005 a daňového dokladu (faktury) č. 6971000067, vytavené dne 24.05.2006, datum splatnosti 07.06.2006. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (v) nezaplacené ceny za služby ve výši 49 980,-Kč, které Společnosti poskytla společnost ADEUS Audit s.r.o., se sídlem Tábor, 9.května 640, PSČ: 390 02, IČ: 260 29 529 (dále jen "Adeus"). Předmětná pohledávka za Společností je tvořena dvěma dílčími částka mi ve výši 35 700,-Kč a 14 280,-Kč a byla postoupena na společnost Delta smlouvami o postoupení pohledávek uzavřenými dne 05.01.2005 mezi Adeus jako postupitelem a Deltou jako postupníkem. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (vi) nezaplacené ceny za služby ve výši 44 070,19 Kč, které Společnosti poskytla společnost DIRECT DISPATCHING s.r.o., se sídlem Brno, Bohunická 24, PSČ: 619 00, IČ: 255 45 442 (dále jen "DD"). Předmětná pohledávka za Společností byla postoupena na společ nost Delta smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 01.11.2004 mezi DD jako postupitelem a Deltou jako postupníkem. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti, proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs akcií upsaných peněžitým vkladem má být splacen výhradně započtením. - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou stanovena takto: představenstvo Společnosti předloží jedinému akcionáři Společnosti návrh textu dohody o započtení neprodleně poté, co bude uzavřena smlouva o upsání Nových akcií s tím, že jedinému akcionáři Společnosti bude poskytnuta za účelem podpisu návrhu dohody o za počtení a jejímu doručení do sídla Společnosti k jejímu podpisu za Společnost, lhůta nejvýše čtrnáct (14) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 30. 1. 2010 od 10. 12. 2009

Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 9.3.2005. od 4. 10. 2005

Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 13.04.2004. od 9. 11. 2004

Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 13.6.2002. od 14. 2. 2004

Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 30.8.1998. do 14. 2. 2004 od 9. 4. 1999

Zapisuje se změna stanov v čl. 2 a 4 přijatá valnou hromadou 29.8.1996. od 28. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 48 190 000 Kč

od 12. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 33 010 000 Kč

do 12. 3. 2013 od 17. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 19 000 000 Kč

do 17. 2. 2012 od 23. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 12. 2009 od 9. 4. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 4. 1999 od 9. 6. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 819 od 27. 1. 2014
, hodnota: 0 Kč od 12. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 819 do 27. 1. 2014 od 12. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 301 do 12. 3. 2013 od 17. 2. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 900 do 17. 2. 2012 od 23. 12. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 23. 12. 2009 od 9. 6. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Alexandra Paříková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 10. 12. 2014

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Alexandra Paříková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 10. 12. 2014

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

David Koschaný

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 2. 2015

vznik členství: 3. 3. 2014

zánik členství: 10. 12. 2014

Londýnská 215/37, Praha 2, 120 00, Česká republika

Miroslav Pácl

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 1. 2. 2014

Nižbor 124, 267 05, Česká republika

Alexandra Paříková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 1. 2. 2014

Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. David Koschaný

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 20. 9. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Londýnská 215/37, Praha 2, 120 00, Česká republika

Terézia Kupčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 14. 4. 2009

zánik členství: 3. 3. 2014

Generála Janouška 885/44, Praha 9, 198 00, Česká republika

Terézia Kupčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 10. 2. 2012

vznik členství: 14. 4. 2009

Generála Janouška 885/44, Praha 9, 198 00, Česká republika

Roman Domín

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2007 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 31. 10. 2007

zánik členství: 28. 6. 2011

Sokolovská 568/308, Praha 9, 190 00, Česká republika

Alexandra Paříková

členka

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 28. 6. 2012

Pokojná 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavla Vecková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 11. 2007

vznik funkce: 9. 3. 2005

zánik funkce: 31. 10. 2007

Žižkova 441, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Hana Lesová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2004

zánik funkce: 9. 3. 2005

Čejkovice 126, 696 15, Česká republika

Terézia Kupčíková

členka

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 5. 2009

vznik funkce: 13. 4. 2004

zánik funkce: 13. 4. 2009

Gen.Janouška 885/44, Praha 9, 198 00, Česká republika

Václav Šrámek

člen

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 13. 4. 2004

Prokopa Velikého 48, Brno, 602 00, Česká republika

Jan Jedlička

člen

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2004

Masarykovo nábřeží 22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Alexandra Paříková

členka

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2007

Pokojná 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Miloš Jedlička

člen

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik funkce: 13. 6. 2002

Eliášova 33, Brno, Česká republika

Marko Pařík

předseda

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik funkce: 13. 6. 2002

Pokojná 12, Praha 6, Česká republika

Václav Šrámek

člen

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik funkce: 13. 6. 2002

Štefánikova 63, Brno, Česká republika

Václav Šrámek

člen

První vztah: 28. 12. 1994 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Štefánikova 63, Brno, Česká republika

Marko Pařík

předseda

První vztah: 21. 9. 1994 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Podzámčí 53, Napajedla, Česká republika

Marko Pařík

člen

První vztah: 9. 6. 1994 - Poslední vztah: 21. 9. 1994

Podzámčí 53, Napajedla, Česká republika

Jaroslav M. Pařík

předseda

První vztah: 9. 6. 1994 - Poslední vztah: 21. 9. 1994

Podzámčí 53, Napajedla, Česká republika

JUDr. Miloš Jedlička

člen

První vztah: 9. 6. 1994 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Eliášova 33, Brno, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2015

vznik členství: 20. 5. 2015

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Grégoire Michael Parik

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 13. 1. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 3. 9. 2015

zánik funkce: 3. 9. 2015

Habrovská 414, Praha, 190 14, Česká republika

Marko Pařík

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2015

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 20. 5. 2010

zánik funkce: 20. 5. 2015

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

David Koschaný

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

Londýnská 215/37, Praha 2, 120 00, Česká republika

Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 1. 11. 2009

zánik členství: 24. 6. 2014

Za Strahovem 384/45, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 1. 11. 2009

Čistovická 1700/62, Praha, 163 00, Česká republika

Roman Domín

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 15. 2. 2013

Sokolovská 568/308, Praha 9, 190 00, Česká republika

Marko Pařík

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 20. 5. 2010

Pokojná 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 10. 2. 2012

vznik členství: 1. 11. 2009

Čistovická 1700/62, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2009 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 31. 10. 2004

zánik členství: 31. 10. 2009

Čistovická 1700/62, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Synek

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 16. 1. 2006

zánik členství: 16. 4. 2011

Švábenice 278, 683 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marko Pařík

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2006 - Poslední vztah: 2. 7. 2010

vznik členství: 19. 5. 2005

zánik členství: 19. 5. 2010

vznik funkce: 3. 11. 2005

zánik funkce: 19. 5. 2010

Pokojná 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Radek Macek

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2006 - Poslední vztah: 23. 2. 2006

vznik členství: 31. 10. 2005

zánik členství: 16. 1. 2006

Sýkovecká 250, Praha 9, 198 00, Česká republika

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 17. 1. 2006

vznik členství: 19. 5. 2005

Pokojná 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Kristina Nikolaevová

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 17. 1. 2006

vznik členství: 13. 4. 2004

zánik členství: 31. 10. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2005

zánik funkce: 31. 10. 2005

Lodecká 2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2005 - Poslední vztah: 5. 3. 2009

vznik funkce: 31. 10. 2004

Zborovská 1157, Hranice, 753 01, Česká republika

Marko Pařík

předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 4. 10. 2005

vznik funkce: 13. 4. 2004

zánik funkce: 9. 3. 2005

Pokojná 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Michal Burša

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 6. 2005

vznik funkce: 13. 4. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2004

Na Cikánce 696/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Kristina Nikolaevová

členka představenstva

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 13. 4. 2004

Lodecká 2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jaroslav Michael Pařík

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 13. 4. 2004

Nádražní 135, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Jaroslav Michael Pařík

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 29. 3. 2004

vznik funkce: 13. 6. 2002

Podzámčí 53, Napajedla, Česká republika

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 13. 4. 2004

Pokojná 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Hana Dvořáková

členka představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik funkce: 13. 6. 2002

Přímětice 10, Znojmo, Česká republika

Jaroslav Michael Pařík, R.Č. 410923/175

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik funkce: 13. 6. 2002

Podzámčí 53, Napajedla, Česká republika

Ing. Miroslav Olbrecht

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik funkce: 13. 6. 2002

Vladislava Perutky 1296, Uherské Hradiště - Mařatice, Česká republika

Ing. Miroslav Olbrecht

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1994 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Vladislava Perutky 1296, Uherské Hradiště - Mařatice, Česká republika

ing. Miroslav Olbrecht

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Hluk 1453, Česká republika

Jaroslav Michael P A Ř Í K

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 1994 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Podzámčí 53, Napajedla, Česká republika

ing. Miroslav Olbrecht

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1994 - Poslední vztah: 21. 9. 1994

Hluk 1453, Česká republika

Ing. Jaroslav Dušek

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1994 - Poslední vztah: 21. 9. 1994

Na spravedlnosti 3225, Havlíčkův Brod, Česká republika

Hana Dvořáková

členka představenstva

První vztah: 9. 6. 1994 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Přímětice 10, Znojmo, Česká republika

Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně..

od 27. 1. 2014

Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje jako statutární orgán představenstvo společnosti a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.

do 27. 1. 2014 od 4. 10. 2005

Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje jako statutární orgán představenstvo společnosti, a to tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo společně ostatní členové představenstva.

do 4. 10. 2005 od 9. 11. 2004

Způsob zastupování: Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis některý z členů představenstva, každý samostatně.

do 9. 11. 2004 od 14. 2. 2004

Způsob zastupování: Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.

do 14. 2. 2004 od 9. 6. 1994

Další vztahy firmy FOOD AND SERVICE a.s.

Historické vztahy

Ing. Kristina Nikolaevová

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

Gercenova 8, Praha lO, Česká republika

Ing. Kristina Nikolaevová

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

Gercenova 8, Praha lO, Česká republika

DELTA PEKÁRNY a.s.

První vztah: 9. 4. 1999 - Poslední vztah: 2. 3. 2007

Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

UNITED BUSINESS a.s., IČ: 26222990

Bohunická 519/24, Česká republika, Brno, 619 00

do 19. 11. 2012 od 2. 7. 2010

UNITED BAKERIES a.s., IČ: 26222990

Bohunická, Česká republika, Brno, 619 00

do 2. 7. 2010 od 2. 3. 2007

DELTA PEKÁRNY a.s., IČ: 25348833

Bohunická, Česká republika, Brno

do 2. 3. 2007 od 9. 4. 1999

Odštěpné závody

název: DELTA TRADING AND FINANCE, a.s.,odštěpný závod Praha

do 9. 3. 2005 od 28. 1. 1997

sídlo: Na Petřinách, Česká republika, Praha 6, 162 00

do 9. 3. 2005 od 28. 1. 1997

předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 26. 3. 2012

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 5. 5. 2009

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních podadců

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: poskytování leasingu

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: poskytování software a poradenství v oblasti hartware a software

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: reklamní činnost a merketing

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti potravinářství

do 5. 5. 2009 od 12. 10. 2005

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

předmět podnikání: poskytování leasingu

do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

předmět podnikání: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

do 12. 10. 2005 od 9. 11. 2004

předmět podnikání: Činnost organizačních a ekonomických poradců

do 9. 11. 2004 od 28. 1. 1997

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 9. 3. 2005 od 28. 1. 1997

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 9. 3. 2005 od 28. 1. 1997

předmět podnikání: Poskytování leasingu

do 9. 11. 2004 od 10. 10. 1994

předmět podnikání: Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 9. 11. 2004 od 9. 6. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Kristina Nikolaevová

Gercenova, Česká republika, Praha lO

do 9. 3. 2005 od 28. 1. 1997

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 6. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 3. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 6. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).