Hlavní navigace

FORM CZ a.s.

Firma FORM CZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1880, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25394835

Sídlo:

Poručíka Hoši 512/2a, Kozmice, 747 11

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 3. 1998

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
25720 Výroba zámků a kování
310 Výroba nábytku
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1880, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

FORM CZ a.s. od 8. 4. 1999

Obchodní firma

ROMULUS a.s. do 8. 4. 1999 od 23. 3. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 23. 3. 1998

adresa

Poručíka Hoši 512/2A
Kozmice 74711 od 21. 10. 2013

adresa

Zahradní 6
Hlučín 74801 do 31. 12. 2003 od 8. 4. 1999

adresa

Janáčkova 4
Ostrava 1 do 8. 4. 1999 od 23. 3. 1998

Předmět podnikání

Zámečnictví, nástrojářství od 21. 10. 2013

Truhlářství, podlahářství od 21. 10. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 4. 5. 2023 od 21. 10. 2013

dodávky a montáže interiéru do 21. 10. 2013 od 8. 4. 1999

truhlářství do 21. 10. 2013 od 8. 4. 1999

zámečnictví do 21. 10. 2013 od 8. 4. 1999

čalounictví do 21. 10. 2013 od 8. 4. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 21. 10. 2013 od 23. 3. 1998

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 6.dubna 2017 toto rozhodnutí: I.Valná hromada společnosti FORM CZ a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti FORM CZ a.s. o částku 16.000.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů korun českých, tj. z částky 18.000.000,- Kč, slovy: osmnáct milionů korun českých, na částku 2.00.0 00,- Kč, slovy: dva miliony korun českých. II.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty minulých let společnosti FORM CZ a.s. v celkové výši 16.000.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů korun českých. Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu nebude ničeho vypl aceno akcionářům společnosti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze v účetnictví společnosti FORM CZ a.s. III.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 20, slovy: dvaceti, kusů akcií společnosti FORM CZ a.s. s tím, že jejich počet zůstane nezměněn. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nové jmenovité hodnoty a kcií a to tak, že každá akcie společnosti o původní jmenovité hodnotě 900.000,- Kč, slovy: devět set tisíc korun českých, bude nově mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. IV.Akcionáři společnosti jsou povinni předložit listinné akcie společnosti FORM CZ a.s. za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty do 90, slovy: devadesáti, dnů počínaje zveřejněním výzvy představenstva k předložení akcií za účelem vyznačení změny. Výz vu k vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií zveřejní představenstvo do jednoho měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s upozorněním, že pokud ve stanovené lhůtě akcionář akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. do 26. 7. 2017 od 18. 4. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 31. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 31. 1. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 31. 1. 2014

1. Mimořádná valná hromada obchodní společnosti ROMULUS a.s. rozhodla, že schvaluje návrh zvýšení základního jmění společnosti o 17 000 000,- Kč, slovy: sedmnáct miliónů korun českých /tedy z 1 000 000,- Kč/ slovy: jeden milión korun českých/ na celkovou částku ve výši 18 000 000,- Kč /slovy: osmnáct miliónů korun českých/, a to emisí nových 1700 ks /jeden tisíc sedm set kusů/ akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč /deset tisíc korun českých/. Upisování nad částku 17 000 000,- Kč /sedmnáct miliónů korun českých/ se nepřipouští. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

2. Akcie budou vydány jako kmenové v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč /deset tisíc korun českých/ za jednu akcii. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

3. Základní jmění se zvyšuje upsáním 1 700 ks /jeden tisíc sedm set kusů/ kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie 10 000,- Kč /deset tisíc korun českých/ za jednu akcii. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

4. Valná hromada rozhodla, že podmínkou platného úpisu je splacení 100 % /jedno sto procent/ jmenovité hodnoty upisovaných akcií ke dni úpisu na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Opava, expozitura Hlučín, na číslo účtu, který upisovatelům sdělí předseda představenstva společnosti. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií do 30.6.1999 /třicátého června roku tisícdevětsetdevadesátdevět/. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

5. Způsob úpisu bude dvoukolový, přičemž v prvním kole upisují akcionáři společnosti ROMULUS a.s. na základě přednostního práva. Ve druhém kole bude proveden úpis na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Úpis může upisovatel provést pouze osobně, nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

6. Výkon přednostního práva k upisování akcií: do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

a) Akcionáři společnosti ROMULUS a.s. mají přednostní právo k úpisu celého zvýšení základního jmění v poměru, jak se podílejí svými podíly na základním jmění. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

b) Místo úpisu je sídlo společnosti pod adresou Ostrava 1, Janáčkova 4. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

c) Úpis akcií s využitím přednostního práva začíná prvý den po zveřejnění tohoto usnesení o zvýšení základního jmění ve smyslu § 2103 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. a končí 16. den po svém zahájení. Úpis lze provést v pracovních dnech v době od 8.00 až do 11.00 hod. v kanceláři předsedy představenstva společnosti ROMULUS a.s. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k úpisu akcií, toto upisování bude zahájeno 20. /dvacátý/ den po zveřejnění veřejné výzvy k úpisu akcií a prospektu cenného papíru. Úpis na základě veřejné výzvy končí 20. /dvacátý/ den po jeho zahájení. Místem úpisu je sídlo společnosti pod adresou Ostrava 1, Janáčkova 4. Úpis lze provést v pracovních dnech v době do 8.00 - 11.00 hod. v kanceláři předsedy představenstva společnosti ROMULUS a.s. do 8. 2. 2000 od 8. 4. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 18. 4. 2017

Základní kapitál

vklad 18 000 000 Kč

do 18. 4. 2017 od 8. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 2. 2000 od 23. 3. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 18. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 900 000 Kč, počet: 20 do 18. 4. 2017 od 2. 1. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 90 000 Kč, počet: 200 do 2. 1. 2014 od 10. 11. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 90 000 Kč, počet: 200 do 10. 11. 2008 od 2. 10. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 800 do 2. 10. 2007 od 8. 2. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 8. 2. 2000 od 23. 3. 1998

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Aleš Barták

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2022

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Daniel Barták

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2022

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Josef Barták

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2022

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Historické vztahy

Daniel Barták

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2022

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Josef Barták

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2022

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Aleš Barták

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2022

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Aleš Barták

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 22. 8. 2006

zánik členství: 22. 11. 2010

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Josef Barták

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2004 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 1. 11. 2004

zánik členství: 1. 2. 2009

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ludmila Hurníková

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2003 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 21. 8. 2006

Okolnice 179/1, Ostrava, Česká republika

Ing. Aleš Konečný

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2003 - Poslední vztah: 30. 12. 2004

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 1. 11. 2004

Živičná 2858/11, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Daniel Barták

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 23. 9. 2007

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Marie Halfarová

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

vznik členství: 25. 11. 2002

zánik členství: 23. 6. 2003

Píšť 44, Česká republika

Ing. Aleš Barták

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1999 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

zánik členství: 25. 11. 2002

Promenádní 1670/1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Josef Barták

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

vznik členství: 15. 2. 1999

zánik členství: 23. 6. 2003

vznik funkce: 15. 2. 1999

zánik funkce: 23. 6. 2003

Promenádní 1, Hlučín, 748 01, Česká republika

Arnošt Boček

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

vznik členství: 15. 2. 1999

zánik členství: 23. 6. 2003

vznik funkce: 15. 2. 1999

zánik funkce: 23. 6. 2003

Borová 68, Bolatice, 747 23, Česká republika

Martin Konečný

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Živičná 11/2858, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Ing. Aleš Konečný

předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Živičná 11/2858, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Šárka Hladníková

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

P. Lumumby 8, Ostrava-Zábřeh, 700 30, Česká republika

Za představenstvo jednají navenek společně dva členové představenstva.

od 31. 1. 2014

Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 31. 1. 2014 od 23. 3. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Václav Týn

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2022

Družební 176/165, Ostrava, 725 26, Česká republika

Ivana Wallná

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2022

Poručíka Hoši 504/56a, Kozmice, 747 11, Česká republika

Dr. Johanna Matzner

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2022

vznik funkce: 13. 9. 2022

Steigerweg 53, Heidelberg, 691 15, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Ivana Wallná

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 21. 7. 2017

zánik členství: 21. 7. 2022

Poručíka Hoši 504/56a, Kozmice, 747 11, Česká republika

Václav Týn

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2022

Družební 176/165, Ostrava, 725 26, Česká republika

Martin Michalčák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 20. 7. 2017

Oty Synka 1839/7, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Michalčák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 20. 7. 2017

Oty Synka 1839/7, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Johanna Matzner

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 1. 2023

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2022

vznik funkce: 13. 9. 2012

zánik funkce: 12. 9. 2022

Steigerweg 53, Heidelberg, 691 15, Spolková republika Německo

Václav Týn

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 22. 8. 2006

zánik členství: 22. 11. 2010

Družební 176/165, Ostrava, 725 26, Česká republika

Josef Kučera

člen

První vztah: 31. 12. 2003 - Poslední vztah: 14. 9. 2006

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 21. 8. 2006

Sokolovská 37, Bolatice, 747 23, Česká republika

Ing. Ivo Goszler

člen

První vztah: 31. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 23. 9. 2007

Břízková 958/1, Vratimov, 739 32, Česká republika

Ludmila Hurníková

člen

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

vznik členství: 25. 11. 2002

zánik členství: 23. 6. 2003

Okolnice 179/1, Ostrava, Česká republika

Iva Bočková

člen

První vztah: 8. 4. 1999 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

zánik členství: 25. 11. 2002

Borová 68, Bolatice, 747 23, Česká republika

Ing. Aleš Konečný

člen

První vztah: 8. 4. 1999 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

vznik členství: 15. 2. 1999

zánik členství: 23. 6. 2003

Živičná 11, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Dr. Johanna Matzner

předseda

První vztah: 8. 4. 1999 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 15. 2. 1999

zánik členství: 15. 5. 2003

vznik funkce: 15. 2. 1999

zánik funkce: 15. 5. 2003

Steigerweg 53, 69115 Heidelberg, SRN

Ing. Jiří Mordinský

předseda

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Třebovická 5351/34, Ostrava-Třebovice, 722 00, Česká republika

Marie Kupková

člen

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

U skály 493, Ostrava-Krásné Pole, 725 26, Česká republika

Anna Tonková

člen

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Lichnov č. 361, 742 75, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).