Hlavní navigace

FSM, a.s.

Firma FSM, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3839, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 350 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61057720

Sídlo:

U Nikolajky 833/5, Praha, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 3. 1996

DIČ:

CZ61057720

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

469 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
6831 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
7729 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3839, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Felix a spol.,a.s. od 26. 3. 1996

Obchodní firma

FSM, a.s. od 3. 4. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 26. 3. 1996

adresa

U Nikolajky 833/5
Praha 5 15000 od 8. 2. 2005

adresa

Za Haštalem 3/785
Praha 1 11000 do 8. 2. 2005 od 3. 4. 2002

adresa

Za Haštalem 3
Praha 1 11000 do 3. 4. 2002 od 26. 3. 1996

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 12. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 22. 12. 2014

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 12. 2014 od 26. 3. 1996

správa movitého a nemovitého majetku do 22. 12. 2014 od 26. 3. 1996

poradenství v oblasti ekonomiky do 22. 12. 2014 od 26. 3. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada rozhodla dne 20. 2. 2018, o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu Společnosti je vyčlenění částek do nově zřizovaného akvizičního fondu Společnosti určeného ke krytí oceňovacích rozdílů vznikajících při přeměně společností, nabývání závodu, nabývání souboru majetku a jiných podobný ch způsobech nabytí majetku a dále potřeba optimalizace kapitálové přiměřenosti Společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost Společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odp ovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 33.500.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů pět set tisíc korun českých) na novou hodnotu zá kladního kapitálu ve výši 3.350.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 33.500 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou hromadných akcií nahrazujících dosavadní akcie za hromadné akcie nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude převedena na nově zřízený Akviziční kapitálový fond Společnosti jako část vlastního kapitálu Společnosti, kdy pravidla pro hospodaření s prostředky na Akvizičním kapitálovém fondu jsou upravena Článkem 36 stanov Společnosti. Lhůta pro předložení akcií k výměně: Akcionáři jsou povinni předložit akcie, resp. hromadné akcie nahrazující akcie v sídle Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou, resp. za hromadnou akcii nahrazující tyto akcie nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dn e odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie, resp. hromadnou akcii nahrazující akcie, není až do řádného předložení oprávněn vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup pod le § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). do 3. 7. 2018 od 21. 2. 2018

Valná hromada rozhodla dne 8. 1. 2018, o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je potřeba optimalizace kapitálové přiměřenosti společnosti, snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapi tálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 33.500.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů pět set tisíc korun českých) na novou hodnotu zá kladního kapitálu ve výši 3.350.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 33.500 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou hromadných akcií nahrazujících dosavadní akcie za hromadné akcie nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jejich akciových podílů. Lhůta pro předložení akcií k výměně: Akcionáři jsou povinni předložit akcie, resp. hromadné akcie nahrazující akcie v sídle společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou, resp. za hromadnou akcii nahrazující tyto akcie nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dn e odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie, resp. hromadnou akcii nahrazující akcie, není až do řádného předložení oprávněn vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup pod le § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). do 21. 2. 2018 od 9. 1. 2018

Valná hromada společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3839, schválila dne 26.10.2010 projekt fúze sloučením, v jehož důsledku došlo k  fúzi sloučením společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 se společností Nikolajka, a.s., IČ: 257 70 993, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5967, do nástupnické společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5. Na společnost FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Niko lajka, a.s., IČ: 257 70 993, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5. od 8. 12. 2010

Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 11.6.2009 o zvýšení základního kapitálu o částku 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 31 000 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 30 000 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie činí 1 000 Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti sloužící k dalšímu rozvoji společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši 31 000 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování a kcií nepeněžitými vklady. Všechny nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry a budou upsány předem určenými zájemci smlouvou o upsání akcií s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě; tedy emisn í kurs bude 1 000 Kč bez emisního ážia, převoditelnost akcií není omezena. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 2 04a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři společnosti svého přednostního práva vzdali. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti na ad rese Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5. Lhůta pro upsání nových akcií na základě smlouvy o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Př edstavenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo konkrétním zájemcům písemně doporučeným dopisem tak, že příslu šný přípis zašle bez zbytečného odkladu na adresu jejich bydliště uvedenou v tomto rozhodnutí. Doba pro upisování akcií: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 50 % činí 6 měsíců ode dne úpisu. Zbylá část emisního kursu musí být splacena nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude konkrétními zájemci splácen na bankovní účet č.ú. 2102315280/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha - Arbes, Štefánikova 32, 150 00 Praha 5. Všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty předem určitým zájemcům, a to takto: JUDr. Romanu Felixov i, r.č. 580209/1438, bytem Praha 5 - Hlubočepy, Filmařská 461/22, bude nabídnuto k úpisu 5 910 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Karlu Codlovi, r.č. 650702/1994, bytem Praha 5 - Stodůlky, Ke Koh-i-nooru 571/1, bude nabídnuto k úpisu 5 790 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Janě Felixové, r.č. 615608/1118, bytem Jíloviště, Na Zvonici 71, bude nabídnuto k úpisu 4 580 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Antonínu Novákovi, r.č. 630622/1548, bytem Chýnice, Na Týnici 110, bude nabídnuto k úpisu 4 580 kusů nově vydaných kmenových ak cií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Ivanu Roubalovi, r.č. 641024/0430, bytem Jílové u Prahy, Spojovací 459, bude nabídnuto k úpisu 4 570 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmeno vité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Vítu Širokému, r.č. 560104/2161, bytem Praha 1 - Staré Město, Krocínova 316/5, bude nabídnuto k úpisu 4 570 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč. do 16. 7. 2009 od 15. 6. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 350 000 Kč

od 3. 7. 2018

Základní kapitál

vklad 33 500 000 Kč

do 3. 7. 2018 od 8. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

do 8. 12. 2010 od 3. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

do 3. 8. 2009 od 16. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 16. 7. 2009 od 3. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 4. 2002 od 26. 3. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 33 500 od 3. 7. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 500 do 3. 7. 2018 od 22. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 500 do 22. 12. 2014 od 8. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 31 000 do 8. 12. 2010 od 16. 7. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 16. 7. 2009 od 3. 4. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 3. 4. 2002 od 26. 3. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Jana Felixová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2016

vznik členství: 8. 12. 2014

Filmařská 461/22, Praha, 152 00, Česká republika

JUDr. Vít Široký

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 8. 12. 2014

Krocínova 316/5, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Ivan Roubal

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 8. 12. 2014

vznik funkce: 8. 12. 2014

Spojovací 459, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Jana Felixová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2016

vznik členství: 8. 12. 2014

Na Zvonici 71, Jíloviště, 252 02, Česká republika

Vít Široký

člen

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 26. 3. 1996

zánik členství: 8. 12. 2014

Krocínova 316/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Ivan Roubal

předseda

První vztah: 8. 2. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 26. 3. 1996

zánik členství: 8. 12. 2014

vznik funkce: 26. 3. 1996

zánik funkce: 8. 12. 2014

Spojovací 459, Jílové u Prahy, Česká republika

Vít Široký

člen

První vztah: 21. 8. 1998 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

vznik členství: 26. 3. 1996

Dušní 1, Praha 1, Česká republika

JUDr. Jana Felixová

člen

První vztah: 21. 8. 1998 - Poslední vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 26. 3. 1996

zánik členství: 8. 12. 2014

Na Zvonici 71, Jíloviště, Česká republika

JUDr. Jana Felixová

člen

První vztah: 26. 3. 1996 - Poslední vztah: 21. 8. 1998

Brichtova 819, Praha 5, Česká republika

Vít Široký

člen

První vztah: 26. 3. 1996 - Poslední vztah: 21. 8. 1998

Na Pankráci 30, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Ivan Roubal

předseda

První vztah: 26. 3. 1996 - Poslední vztah: 8. 2. 2005

vznik členství: 26. 3. 1996

vznik funkce: 26. 3. 1996

Lado 455, Jílové u Prahy, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Antonín Novák

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 8. 12. 2014

Na Týnici 110, Chýnice, 252 17, Česká republika

JUDr. Karel Codl

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 8. 12. 2014

Ke Koh-i-nooru 571/1, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Roman Felix

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 8. 12. 2014

vznik funkce: 8. 12. 2014

Filmařská 461/22, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Karel Codl

člen

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 26. 3. 1996

zánik členství: 8. 12. 2014

Ke Koh-i-nooru 571/1, Praha 5, 155 00, Česká republika

JUDr. Karel Codl

člen

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 26. 3. 1996

Ke Koh-i-nooru 571/1, Praha 5, 155 00, Česká republika

JUDr. Antonín Novák

člen

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 26. 3. 1996

zánik členství: 8. 12. 2014

Na Týnici 110, Chýnice, 252 17, Česká republika

JUDr. Roman Felix

předseda

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 26. 3. 1996

zánik členství: 8. 12. 2014

vznik funkce: 26. 3. 1996

zánik funkce: 8. 12. 2014

Filmařská 461/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Roman Felix

předseda

První vztah: 8. 2. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

vznik členství: 26. 3. 1996

vznik funkce: 26. 3. 1996

Filmařská 22, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Roman Felix

předseda

První vztah: 26. 3. 1996 - Poslední vztah: 8. 2. 2005

vznik členství: 26. 3. 1996

vznik funkce: 26. 3. 1996

Brichtova 819, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Karel Codl

člen

První vztah: 26. 3. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

vznik členství: 26. 3. 1996

Matějkova 9, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Antonín Novák

člen

První vztah: 26. 3. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

vznik členství: 26. 3. 1996

Šejbalové 897, Praha 5, 150 00, Česká republika

Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.

od 22. 12. 2014

Za společnost je oprávněn jednat a listiny podepisovat každý člen představenstva samostatně.

do 22. 12. 2014 od 25. 4. 2000

Způsob jednání za společnost:Za společnost jsou oprávněni jednat a listiny podepisovat vždy dva členové představenstva společně.

do 25. 4. 2000 od 26. 3. 1996

Další vztahy firmy FSM, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 3. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 3. 1996

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).