Hlavní navigace

G.B.C., a.s.

Firma G.B.C., a.s., akciová společnost, vznikla dne 26. 10. 1994. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5842, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60725796

Sídlo:

Havlíčkovo náměstí 189/2, Praha, 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 10. 1994

DIČ:

CZ60725796

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5842, Městský soud v Praze

Obchodní firma

G.B.C., a.s. od 7. 10. 1996

Obchodní firma

DRUPO, a.s. do 7. 10. 1996 od 26. 10. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 26. 10. 1994

adresa

Havlíčkovo náměstí 189/2
Praha 3 13000 od 24. 6. 2013

adresa

Havlíčkovo náměstí 189/2
Praha 13000 od 24. 6. 2013

adresa

Opletalova
Praha 1 11000 do 24. 6. 2013 od 15. 10. 2008

adresa

Opletalova 921/6
Praha 1 11000 do 24. 6. 2013 od 15. 10. 2008

adresa

Štěpánská
Praha 1 do 15. 10. 2008 od 19. 9. 2000

adresa

Štěpánská 51/631
Praha 1 do 15. 10. 2008 od 19. 9. 2000

adresa

Školská
Praha 1 do 19. 9. 2000 od 13. 1. 1999

adresa

Školská 32
Praha 1 do 19. 9. 2000 od 13. 1. 1999

adresa

nám. Práce
Zlín do 13. 1. 1999 od 7. 10. 1996

adresa

nám. Práce 2512
Zlín do 13. 1. 1999 od 7. 10. 1996

adresa

Prostřední
Zlín 76001 do 7. 10. 1996 od 26. 10. 1994

adresa

Prostřední 3435
Zlín 76001 do 7. 10. 1996 od 26. 10. 1994

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 7. 2014

činnost organizačních a ekonomických poradců do 8. 7. 2014 od 7. 10. 1996

chov hospodářských zvířat do 7. 10. 1996 od 26. 10. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 8. 7. 2014 od 26. 10. 1994

zprostředkovatelská činnost do 8. 7. 2014 od 26. 10. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 8. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti G.B.C., a.s., a to peněžitým vkladem z částky 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milio ny korun českých) za následujících podmínek: 1) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 20 (slovy: dvaceti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), jejichž e misní kurz bude splacen peněžitými vklady. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 4) Stávající jediný akcionář se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdal svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203, odstavec 2, písmeno c), obchodního zákoníku. 5) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu Ing. Janu Gaszczykovi, narozenému 14. 1. 1963, bytem Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 8) Místem upisování je sídlo společnosti G.B.C., a.s., a to je od 12. 6. 2013 na adrese Praha 3, Žižkov, Havlíčkovo náměstí 189/2, v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší násl edující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 7 (slovy: sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 10) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 11) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2) obchodního zákoníku společností pro spl ácení emisního kurzu akcií, číslo 107-5101590217/0100 vedený u Komerční banky, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od provedení úpisu akcií. 12) Poukázky na akcie nebudou vydány. do 10. 7. 2013 od 24. 6. 2013

Obchodní společnost G.B.C., a.s. se sídlem Praha 1, Školská 32, identifikační číslo 60 72 57 96 se v y m a z á v á z oddílu B vložky 1430 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. do 8. 7. 2014 od 11. 5. 1999

Obchodní společnost G.B.C., a.s. se sídlem Praha 1, Školská 32 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem V Praze, oddíl B, vložka číslo 5842. do 8. 7. 2014 od 15. 3. 1999

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 6.11.1998. do 8. 7. 2014 od 13. 1. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 10. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 7. 2013 od 26. 10. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 40 od 10. 7. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 10. 7. 2013 od 24. 6. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 24. 6. 2013 od 7. 10. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 7. 10. 1996 od 26. 10. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Adam Gaszczyk

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 12. 6. 2013

Římská 191/16, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  candycane s.r.o.

  Havlíčkovo náměstí 189/2, Praha, 130 00

 • jednatel

  OneSip s.r.o.

  Havlíčkovo náměstí 189/2, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Historické vztahy

Adam Gaszczyk

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 12. 6. 2013

Vysokovská 1192/50, Praha, 193 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  OneSip s.r.o.

  Havlíčkovo náměstí 189/2, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Jiří Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 24. 6. 2014

Pod Čertovým pahorkem 464, Příbram, 261 01, Česká republika

Lenka Freislerová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 24. 6. 2014

Svatoslavova 261/18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mária Jurková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

vznik členství: 30. 9. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

Nad cihelnou 561/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Lenka Freislerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

vznik členství: 30. 9. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 30. 9. 2008

zánik funkce: 12. 6. 2013

Svatoslavova 261/18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Květoslava Píšťková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

vznik členství: 27. 12. 2001

zánik členství: 30. 9. 2008

vznik funkce: 27. 12. 2001

zánik funkce: 30. 9. 2008

Nábřeží 1356, Napajedla, Česká republika

Hana Jurášková

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

zánik členství: 12. 6. 2013

Dlouhá 207, Slušovice, 763 15, Česká republika

Ing. Alois Řezník

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

zánik členství: 30. 9. 2008

Laudova 1017, Praha 6, Česká republika

Ing. Jarmila Knedlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 25. 4. 2002

zánik členství: 27. 12. 2001

zánik funkce: 27. 12. 2001

tř. T. Bati 1294, Otrokovice, Česká republika

Ivo Adam

předseda

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Lerchova 292/3, Brno, Česká republika

Radka Pončíková

členka

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Hošťálkova 115, Vsetín, Česká republika

Miroslav Barták

člen

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Padělky 3897, Zlín, Česká republika

Alena Květáková

členka

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 13. 1. 1999

Zádveřice-Raková 177, 763 12 Vizovice, Česká republika

ing. Lubomír Mácha

člen

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 13. 1. 1999

Družstevní 4503, Zlín, 760 05, Česká republika

Miroslava Gajdošíková

členka

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 13. 1. 1999

Družstevní 434, Slušovice, 763 15, Česká republika

Marie Daňková

členka

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1996

Sulimov 49, Kvasice, Česká republika

Tamara Suchánková

členka

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1996

Čtvrtky 680, Kvasice, Česká republika

Alena Třeštíková

členka

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1996

Francouzská 4036, Kroměříž, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jan Gaszczyk

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2013

vznik členství: 12. 6. 2013

Vysokovská 1192/50, Praha, 193 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Gaszczyk

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

zánik členství: 12. 6. 2013

zánik funkce: 12. 6. 2013

Vysokovská 1192/50, Praha 9, 193 00, Česká republika

Květoslav Píšťková

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 25. 4. 2002

zánik členství: 27. 12. 2001

Nábřeží 1356, Napajedla, 763 61, Česká republika

Zdeněk Kneisl

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 25. 4. 2002

zánik členství: 27. 12. 2001

Wattova 17, Ostrava, Česká republika

Ing. Milan Adam

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Chřestova 1, Ivančice, 664 19, Česká republika

Ing. Jan Gaszczyk

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

Průkopnická 21, Ostrava, Česká republika

Miroslav Holík

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Družstevní 434, Slušovice, 763 15, Česká republika

Lenka Panáčková

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 13. 1. 1999

Kostelany 122, 686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, Česká republika

ing. Jiří Krajča

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 10. 1996

Dostihová 470, Slušovice, 763 15, Česká republika

Ing. Václav T Ř E Š T Í K

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1996

Francouzská 4036, Kroměříž, Česká republika

Petr Suchánek

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1996

Čtvrtky 680, Kvasice, Česká republika

Ing. Ivan Doubrava

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1996

Úprkova 3686, Kroměříž, Česká republika

Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech. Má-li představenstvo jediného člena představenstva, zastupuje společnost tento jediný člen představenstva

od 8. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva. To neplatí, jde-li o společnost s jediným akcionářem, v tom případě jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 8. 7. 2014 od 24. 6. 2013

Společnost zastupuje předseda představenstva a to samostatně. Jménem společnosti se podepisuje samostatně předseda představenstva, a to tak, že k vypsané, nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 24. 6. 2013 od 25. 4. 2002

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.

do 25. 4. 2002 od 13. 1. 1999

Způsob jednání: Společnost zastupují jednotliví členové představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva.

do 13. 1. 1999 od 26. 10. 1994

Další vztahy firmy G.B.C., a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Jan Gaszczyk

První vztah: 15. 10. 2013

Vysokovská 1192/50, Praha, 193 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Gaszczyk

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

Vysokovská 1192/50, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Jan Gaszczyk

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

Průkopnická 21, Ostrava, Česká republika

Akcionáři

Ing. JAN GASZCZYK

Vysokovská 1192/50, Česká republika, Praha, 193 00

od 15. 10. 2013

Ing. Jan Gaszczyk

Vysokovská, Česká republika, Praha 9, 193 00

do 15. 10. 2013 od 25. 9. 2007

Ing. Jan Gaszczyk

Průkopnická, Česká republika, Ostrava

do 25. 9. 2007 od 29. 8. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 10. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 10. 1994

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.