Hlavní navigace

G7, a.s.

Firma G7, a.s., akciová společnost, vznikla dne 27. 7. 1995. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 722, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 40 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63145880

Sídlo:

Tylova 541, Litvínov Horní Litvínov, 436 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 7. 1995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
82920 Balicí činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 722, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

G7, a.s. od 11. 8. 1997

Obchodní firma

S - AVION a.s. do 11. 8. 1997 od 27. 7. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 27. 7. 1995

adresa

Tylova
Litvínov 43601 od 14. 3. 2002

adresa

Tylova 541
Litvínov 43601 od 14. 3. 2002

adresa

Tylova 541
Litvínov 43601 od 14. 3. 2002

adresa

Studentská
Litvínov do 14. 3. 2002 od 27. 7. 1995

adresa

Studentská 546
Litvínov do 14. 3. 2002 od 27. 7. 1995

adresa

Studentská 546
Litvínov do 14. 3. 2002 od 27. 7. 1995

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 4. 2014

Distribuce pohonných hmot od 25. 4. 2014

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 25. 4. 2014

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 25. 4. 2014

zasilatelství do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2006

plnění nádob plyny - LPG do 25. 4. 2014 od 25. 2. 2004

nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1 000 kg skladovací kapacity včetně do 25. 4. 2014 od 25. 1. 2003

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2002

zprostředkovatelská činnost v režimu živností volných do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2002

realitní činnost do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2002

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2002

velkoobchod do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2002

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2002

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 25. 4. 2014 od 14. 3. 2002

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 14. 3. 2002 od 5. 1. 2001

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 14. 3. 2002 od 5. 1. 2001

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 14. 3. 2002 od 5. 1. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců do 5. 1. 2001 od 25. 5. 1999

marketingová činnost, včetně sběru, vyhodnocení, zpracování a prodeje informací do 5. 1. 2001 od 25. 5. 1999

správa majetkových účastí v jiných obchodních společnostech do 5. 1. 2001 od 25. 5. 1999

činnost účetních poradců do 5. 1. 2001 od 25. 5. 1999

realitní činnost do 14. 3. 2002 od 25. 5. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) do 14. 3. 2002 od 27. 7. 1995

zprostředkovatelská činnost v režimu živností volných do 14. 3. 2002 od 27. 7. 1995

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 25. 4. 2014

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 25. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 25. 4. 2014

Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.9. 2002 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií za podmínek stanovených § 203 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a to: do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

a) o částku Kč 14,000.000,- (slovy: čtrnáct milionů korum českých) s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tuto, tzn., výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude Kč 15,000.000,- (slovy: patnáct milionů korun českých), do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

b) počet 10 ks (slovy: deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, forma akcií: na majitele, podoba akcií: listinná, počet 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) akcií jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, forma akcií: na majitele, podoba akcií: listinná, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

c) akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před hlasováním o zvýšení základního kapitálu dohodou akcionářů učiněné podle § 205 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

d) všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, žádné akcie nebudou nabídnuty jinému zájemci ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

e) upisování akcií bude provedeno v sídle společnosti na adrese Litvínov, Tylova 541, počátek běhu lhůty (datum emise) je dne 22.9. 2002, výše emisního kursu akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, forma akcií: na majitele, podoba akcií: listinná, je Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých), výše emisního kursu akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, forma akcií: na majitele, podoba akcií, listinná, je Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

f) zřízení účtu u banky a stanovení lhůty, ve které je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu odpadá z důvodu využití ustanovení s 203 odst. 2, písm. j) z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

g) nedochází ke schválení nového druhu akcií, tudíž nevznikají nová práva s nimi spojená, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

h) neschvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

i) nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

j) připouští se možnost započtení pohledávky pana Milana Kanaloše, r.č. 720204/2771, bytem Litvínov Horní Litvínov, K Loučkám 1352, ve výši Kč 12, 550.000,- (slovy: dvanáct milionů pět set padesát tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti na splacení emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, připouští se možnost započtení pohledávky JUDr. Vladimíra Trnka, r.č. 540902/3620, bytem Bdín 42, Řevničov, PSČ 270 54 ve výši Kč 1, 450.000,- (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti na splacení emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

k) vydání poukázek na akcie podle § 204b z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se neschvaluje, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

l) podle § 203 odst. 4, z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, přijetím usnesení valné hromady byla zřizena rozvazovací podmínka ve vztahu k upisování akcií, které začíná dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Tato rozvazovací podmínka zní: "právní účinky již vzniklé z upisování akcií zanikají právní mocí rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku", do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

m) akcionáři, a to jmenovitě pan Milan Kanaloš a JUDr. Vladimír Trnka učinili prohlášení v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, že se vzdávají přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

n) akcionáři, a to jmenovitě pan Milan Kanaloš a JUDr. Vladimír Trnka uzavřeli dohodu akcionářů ve smyslu § 205 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů, a ta je formě notářského zápisu NZ 261/2002, který byl pořízen v notářské kanceláři se sídlem v Mostě, Tř. Budovatelů 2957, PSČ 434 01, dne 30.9. 2002 notářkou Mgr. Ludmilou Polívkovou. do 25. 7. 2003 od 14. 5. 2003

Jediný akcionář: LIVIA spol. s r.o., IČ 47307994 Studentská 546, Litvínov do 25. 5. 1999 od 11. 8. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

od 22. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 22. 11. 2012 od 25. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 25. 7. 2003 od 11. 8. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 8. 1997 od 27. 7. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 30 od 16. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 77 od 16. 8. 2016
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 77 do 16. 8. 2016 od 22. 11. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 27 do 22. 11. 2012 od 25. 7. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 30 do 16. 8. 2016 od 25. 7. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 25. 7. 2003 od 11. 8. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 11. 8. 1997 od 27. 7. 1995

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Pavel Veselý MBA

Člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 27. 2. 2014

Český Jiřetín 132, 436 01, Česká republika

Milan Kanaloš

Předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2014

K Loučkám 1352, Litvínov, 436 01, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Veselý MBA

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 27. 2. 2014

Podkrušnohorská 162, Lom, 435 11, Česká republika

Ing. Jan Turek

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 27. 2. 2014

Hasičská 147, Most, 434 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  G7 GROUP SE

  Tylova 541, Litvínov, 436 01

Historické vztahy

Ing. Pavel Veselý MBA

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 27. 2. 2014

Podkrušnohorská 162, Lom, 435 11, Česká republika

ing. Jiří Průha

Člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 2. 2014

Dobrovského 1403/1, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Milan Kanaloš

Předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 27. 2. 2014

K Loučkám 1352, Litvínov, 436 01, Česká republika

Pavel Veselý

Člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 16. 7. 2010

zánik členství: 27. 2. 2014

nám. Republiky 756, Lom u Mostu, 435 11, Česká republika

Milan Kanaloš

Předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 27. 2. 2014

K Loučkám 1352, Litvínov, 436 06, Česká republika

Otakar Šrůma

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 16. 7. 2010

Okružní 304, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Jiří Průha

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 2. 2014

Dobrovského 1, Plzeň, 320 28, Česká republika

Milan Kanaloš

Předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 26. 6. 2007

zánik funkce: 1. 7. 2009

K Loučkám 1352, Litvínov, 436 01, Česká republika

Otakar Šrůma

Člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 1. 7. 2009

Okružní 304, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Jiří Průha

Člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 1. 7. 2009

Dobrovského 1, Plzeň, 320 28, Česká republika

Milan Kanaloš

Předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2003 - Poslední vztah: 14. 11. 2007

zánik členství: 26. 6. 2007

vznik funkce: 17. 9. 2002

zánik funkce: 26. 6. 2007

K Loučkám 1352, Litvínov, 436 01, Česká republika

Otakar Šrůma

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2001 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

zánik členství: 10. 10. 2005

den vzniku funkce: 18.10.2000 do 14. 3. 2006 od 5. 1. 2001

Okružní 304, Meziboří, 435 13, Česká republika

Milan Kanaloš

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2001 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

zánik členství: 4. 9. 2005

den vzniku funkce: 18.10.2000 do 14. 3. 2006 od 5. 1. 2001

U Zámeckého parku 846, Litvínov, 436 01, Česká republika

Milan Kanaloš

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2001 - Poslední vztah: 25. 1. 2003

den vzniku funkce: 18.10.2000 do 25. 1. 2003 od 5. 1. 2001

K Loučkám 1352, Litvínov, 436 01, Česká republika

Milan Kanaloš

Člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2000 - Poslední vztah: 5. 1. 2001

K Loučkám 1352, Litvínov, 436 06, Česká republika

Ing. Ivan Indráček

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 1998 - Poslední vztah: 5. 1. 2001

Desná III 654, okr. Jablonec nad Nisou, Česká republika

Milan Kanaloš

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 12. 6. 2000

Ruská 936, Litvínov, Česká republika

Miroslav Brožík

Předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 5. 1. 2001

Studentská 546, Litvínov, Česká republika

Ing. Ivan Indráček

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 1998

Evropská 660/93, Praha 6, Česká republika

Miroslav Brožík

Předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 1995 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Studentská 546, Litvínov, Česká republika

Mirko Všetula

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 1995 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

S.K. Neumanna 1058/34, Litvínov, Česká republika

Ing. Václav Vašek

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 1995 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Černobýla 2554, Žatec, Česká republika

Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí osoba oprávněná jednat a podepisovat za společnost svůj podpis s dovětkem označujícím její funk ci ve společnosti.

od 25. 4. 2014

Jednání jménem společnosti Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně.

do 25. 4. 2014 od 27. 7. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Vladimír Trnka

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 27. 2. 2014

Bdín 42, 270 54, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Lenka Menšíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 27. 2. 2014

Mostecká 2016, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  G7 GROUP SE

  Tylova 541, Litvínov, 436 01

 • Člen představenstva

  FORUS CZ, a.s.

  Tylova 541, Litvínov Horní Litvínov, 436 01

Ing. Petr Fišer

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2014

Český Jiřetín 19, 436 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Vladimír Trnka

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 2. 2014

Bdín 42, 270 54, Česká republika

Lenka Menšíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 27. 2. 2014

Mostecká 2016, Litvínov, 436 01, Česká republika

Tomáš Holub

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 12. 12. 2011

Haškova 629, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Vladimír Trnka

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 2. 2014

Bdín 42, 270 54, Česká republika

Karel Sitte

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 2. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 27. 2. 2014

Josefa Lady 2212/4, Most, 434 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Vladimír Trnka

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 1. 7. 2009

Řevničov 42, 270 54, Česká republika

Tomáš Holub

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 1. 7. 2009

Haškova 629, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Sitte

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 1. 7. 2009

Lesní 1971, Most, 434 01, Česká republika

Miroslav Havlena

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 11. 2007

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 26. 6. 2007

K.H. Máchy 371, Most, 434 01, Česká republika

Petr Klouček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2003 - Poslední vztah: 14. 11. 2007

zánik členství: 26. 6. 2007

vznik funkce: 17. 9. 2002

zánik funkce: 26. 6. 2007

Český Jiřetín čp. 11, Litvínov, 436 01, Česká republika

Miroslav Havlena

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2001 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

zánik členství: 10. 10. 2005

den vzniku funkce: 18.10.2000 do 14. 3. 2006 od 5. 1. 2001

K.H. Máchy 371, Most, 434 01, Česká republika

Petr Klouček

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2001 - Poslední vztah: 25. 1. 2003

den vzniku funkce: 18.10.2000 do 25. 1. 2003 od 5. 1. 2001

Moskevská 3060/11, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jiří Průha

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2001 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

zánik členství: 10. 10. 2005

den vzniku funkce: 18.10.2000 do 14. 3. 2006 od 5. 1. 2001

Dobrovského 1, Plzeň, 320 28, Česká republika

Ing. Jiří Průha

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 1999 - Poslední vztah: 5. 1. 2001

Dobrovského 1, Plzeň, 320 28, Česká republika

JUDr. Vladimír Trnka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 1999 - Poslední vztah: 5. 1. 2001

Bdín 42, 270 54 Řevničov, okr. Rakovník, Česká republika

Ing. Marek Kindl

Člen

První vztah: 20. 7. 1998 - Poslední vztah: 5. 1. 2001

Komenského 512/16, Most, Česká republika

JUDr. Vladimír Trnka

Člen

První vztah: 20. 7. 1998 - Poslední vztah: 25. 5. 1999

Bdín 42, 270 54 Řevničov, okr. Rakovník, Česká republika

Ing. Barnabáš Krešne

Člen

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 25. 5. 1999

Žatecká 2429/7, Most, Česká republika

Ing. Marek Kindl

Člen

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 1998

Ruská 936, Litvínov, Česká republika

JUDr. Vladimír Trnka

Člen

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 1998

Jizerská 2924/24, Ústí nad Labem, Česká republika

Dagmar Nováková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 1995 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Šeříková 1057/8, Most, Česká republika

JUDr. Miloš Cupa

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 1995 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Na výsluní 2518, Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Pipal

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 1995 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Bří Čapků 2393, Žatec, Česká republika

Další vztahy firmy G7, a.s.

Historické vztahy

Milan Kanaloš

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 4. 2014

K Loučkám 1352, Litvínov, 436 01, Česká republika

Akcionáři

Milan Kanaloš

K Loučkám 1352, Česká republika, Litvínov, 436 01

do 25. 4. 2014 od 16. 3. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 7. 1995

Živnosti

Distribuce pohonných hmot
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 10. 2013
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 10. 2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 5. 2003
Přerušeno od 7. 12. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 7. 1995

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.