Hlavní navigace

GEARWORKS a.s.

Firma GEARWORKS a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2485, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 60 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25877933

Sídlo:

Ostrava 1141, 703 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 4. 2001

DIČ:

CZ25877933

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18130 Příprava tisku a digitálních dat
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25720 Výroba zámků a kování
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2485, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. od 23. 4. 2001

Obchodní firma

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. od 27. 7. 2005

Obchodní firma

VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. do 27. 7. 2005 od 12. 12. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 23. 4. 2001

adresa

1141
Ostrava 70300 od 24. 5. 2022

adresa

3020
Ostrava 70300 do 24. 5. 2022 od 15. 2. 2021

adresa

Ruská 83/24
Ostrava 70300 do 15. 2. 2021 od 11. 4. 2013

adresa

Ruská č.p. 83/24
Ostrava - Vítkovice 70602 do 11. 4. 2013 od 23. 4. 2001

Předmět podnikání

obráběčství od 29. 3. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 29. 3. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 7. 2009

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 7. 7. 2009 od 21. 4. 2008

grafické práce a kresličské práce do 7. 7. 2009 od 20. 3. 2002

povrchové úpravy a svařování kovů do 7. 7. 2009 od 20. 3. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 7. 7. 2009 od 20. 3. 2002

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 7. 7. 2009 od 20. 3. 2002

kovoobráběčství do 29. 3. 2010 od 20. 3. 2002

zámečnictví do 29. 3. 2010 od 20. 3. 2002

zprostředkování obchodu do 7. 7. 2009 od 23. 4. 2001

velkoobchod do 7. 7. 2009 od 23. 4. 2001

Ostatní skutečnosti

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-B30 ze dne 29.11.2016, které nabylo právní moci dne 21.12.2016, byl ustanoven oddělený insolvenční správce Mgr. Monika Cihelková. do 15. 4. 2020 od 8. 2. 2017

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-A19 ze dne 21.9.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Bc. David Vandrovec. do 15. 4. 2020 od 2. 11. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 25. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 25. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Na společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE MKV s.r.o., se sídlem Plzeň 1, Lochotínská 407/13, okres Plzeň-město, PSČ 301 66, IČ 263 25 985, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 13579 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012. od 30. 11. 2012

1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s.. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. ze stávajících 57,000.000,- Kč (slovy: padesát sedm miliónů korun českých) o částku 43,000.000, - Kč ( slovy: čtyřicet tři milióny korun českých) na 100,000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 4 ks (slovy: čtyř kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 3 ks (slovy: tří kusů) akcií ve jmenov ité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a), odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v ob chodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: a) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 4 kusy (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii. b) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun čes kých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 706 0 2, IČ 258 77 933, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2485. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden mili ón korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 15 dnů ode dne úpisu. Upisovatel, předem určený zájemce - společnost VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., číslo účtu 434488770217/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Možnost započtení pohledá vky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 21. 7. 2009 od 7. 7. 2009

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. takto: do 1. 2. 2002 od 12. 12. 2001

1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 2.000.000,- Kč o částku 55.000.000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) na 57.000.000,- Kč (slovy: padesát sedm miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 1. 2. 2002 od 12. 12. 2001

2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách: - 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč a v emisním kursu po 10.000.000,- Kč za jednu akcii - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 5.000.000,- Kč a v emisním kursu po 5.000.000.,- Kč za jednu akcii - 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2.000.000,- Kč a v emisním kursu po 2.000.000,- Kč za jednu akcii - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč a v emisním kursu po 1.000.000,- Kč za jednu akcii - 8 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a v emisním kursu po 100.000,- Kč za jednu akcii - 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč a v emisním kursu po 20.000,- Kč za jednu akcii - 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a v emisním kursu po 1.000,- Kč za jednu akcii do 1. 2. 2002 od 12. 12. 2001

3. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jedinému akcionáři proto nepřísluší přednostní právo upsát akcie. do 1. 2. 2002 od 12. 12. 2001

4. Všechny akcie nově upisované budou nabídnuty k úpisu stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČO: 45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302. do 1. 2. 2002 od 12. 12. 2001

5. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ostrava - Vítkovice, Ruská 101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře se společností VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí šedesátým dnem poté, co usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 1. 2. 2002 od 12. 12. 2001

6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČO: 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.12. 2001. do 1. 2. 2002 od 12. 12. 2001

7. Schvaluje se upisování všech akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku jediného akcionáře - NS 540 Ozubárna včetně nemovitosti, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s. a je pro ni vedené oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku níže uvedených znalců. Část podniku - NS 540 Ozubárna se nachází v areálu, který územně spadá do městského obvodu města Ostrava, a to Vítkovice. Nepeněžitý vklad byl oceněn společným posudkem dvou znalců jmenovaných soudem ing. Lubošem Tichým a ing. Miroslavem Běšíkem ze dne 10.10. 2001, číslo 36-341/01, 1840-82/01, na částku 70.000.000,- Kč. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch.zák. se stanovuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 55.000.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli, ve výši 15.000.000,- Kč bude vyplacen upisovateli. Za tento nepeněžitý vklad se vydají tyto akcie: - 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč a v emisním kursu po 10.000.000,- Kč za jednu akcii - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 5.000.000,- Kč a v emisním kursu po 5.000.000,- Kč za jednu akcii - 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2.000.000,- Kč a v emisním kursu po 2.000.000,- Kč za jednu akcii - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč a v emisním kursu po 1.000.000,- Kč za jednu akcii - 8 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a v emisním kursu po 100.000,- Kč za jednu akcii - 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč a v emisním kursu po 20.000,- Kč za jednu akcii - 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- a v emisním kursu po 1.000,- Kč za jednu akcii do 1. 2. 2002 od 12. 12. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

od 16. 5. 2018

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 16. 5. 2018 od 21. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 57 000 000 Kč

do 21. 7. 2009 od 1. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 2. 2002 od 23. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 od 16. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 16. 5. 2018 od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 1 do 16. 5. 2018 od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 4 do 16. 5. 2018 od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 4 do 16. 5. 2018 od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 28 do 16. 5. 2018 od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 9 do 16. 5. 2018 od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 do 16. 5. 2018 od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 19. 9. 2014 od 21. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 4 do 19. 9. 2014 od 21. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 21. 7. 2009 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 21. 7. 2009 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 1 do 19. 9. 2014 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 4 do 19. 9. 2014 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 28 do 19. 9. 2014 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 9 do 19. 9. 2014 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 do 19. 9. 2014 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 1. 2. 2002 od 23. 4. 2001

Statutární orgán

5 fyzických osob

JUDr. Vladimír Bindzár

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 30. 4. 2021

Letná 2392/8, Snina, 069 01, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Viktor Chrobok Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 13. 8. 2019

Tulkova 769/10, Praha, 198 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vít Paděra MBA

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 30. 4. 2021

vznik funkce: 1. 5. 2021

Terronská 742/55, Praha, 160 00, Česká republika

Alexej Beljajev

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2020

vznik členství: 17. 7. 2020

Ľubovnianska 3195/4, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Ing. Miroslav Betík

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 31. 7. 2018

Široká 10498/21, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

Historické vztahy

Mgr. Ing. Viktor Chrobok Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2021 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 13. 8. 2019

vznik funkce: 18. 3. 2021

zánik funkce: 30. 4. 2021

Tulkova 769/10, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Marek Jandačka

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2020 - Poslední vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 17. 7. 2020

zánik členství: 30. 11. 2020

vznik funkce: 19. 8. 2020

zánik funkce: 30. 11. 2020

Ostravice 349, 739 14, Česká republika

JUDr. Vladimír Bindzár

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2020 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 1. 4. 2021

Letná 2392/8, Snina, 069 01, Slovenská republika

Mgr. Ing. Viktor Chrobok Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2019 - Poslední vztah: 29. 3. 2021

vznik členství: 13. 8. 2019

Tulkova 769/10, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Petr Loucký

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2019 - Poslední vztah: 8. 10. 2020

vznik členství: 22. 1. 2019

zánik členství: 17. 7. 2020

Luční 1998, Vsetín, 755 01, Česká republika

Mgr. Ján Ivanecký

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2018 - Poslední vztah: 8. 10. 2020

vznik členství: 31. 7. 2018

zánik členství: 17. 7. 2020

Vyšná Šebastová 396, Vyšná Šebastová, 080 06, Slovenská republika

Ing. Tereza Bártová

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 7. 2018

zánik členství: 13. 8. 2019

Nad Rokoskou 2361/2a, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • jednatel

  Bartovi s.r.o.

  Rybná 716/24, Praha Staré Město, 110 00

 • člen správní rady

  Witkowitz VHM, a.s.

  Václavské náměstí 772/2, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  TERMIES s.r.o.

  Nad Rokoskou 2361/2A, Praha Libeň (Praha 8), 182 00

 • jednatel

  FARTEM s.r.o.

  Nad Rokoskou 2361/2A, Praha Libeň (Praha 8), 182 00

 • E-INV 24 s.r.o.

  Václavské náměstí 772/2, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  TERIEM s.r.o.

  Na Perštýně 342/1, Praha Staré Město, 110 00

 • LED koncept s.r.o.

  Nad Rokoskou 2361/2A, Praha Libeň (Praha 8), 182 00

Ing. Pavel Babiš Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2018 - Poslední vztah: 25. 1. 2019

vznik členství: 21. 12. 2016

zánik členství: 22. 1. 2019

vznik funkce: 31. 7. 2018

zánik funkce: 22. 1. 2019

Janovice 688, 739 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  BWAP s.r.o.

  Čujkovova 1714/21, Ostrava, 700 30

Ing. Pavel Babiš Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2017 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

Janovice 688, 739 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  BWAP s.r.o.

  Čujkovova 1714/21, Ostrava, 700 30

Ing. Pavel Babiš Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2017 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

Janovice 688, 739 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  BWAP s.r.o.

  Čujkovova 1714/21, Ostrava, 700 30

Ing. Jaromír Šiler

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2018

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Šiler

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2018

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Babiš Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

Třanovského 390, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Bindzár

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2020

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 19. 8. 2020

Letná 2392/8, Snina, 069 01, Slovenská republika

Ing. Pavel Babiš Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

Třanovského 390, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Bindzár

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2016 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 4. 4. 2016

zánik funkce: 21. 12. 2016

Letná 2392/8, Snina, Slovenská republika

JUDr. Vladimír Bindzár

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2016 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 4. 4. 2016

zánik funkce: 21. 12. 2016

Letná 2392/8, Snina, Slovenská republika

Ing. Jaromír Šiler

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 1. 9. 2014

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Šiler

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 1. 9. 2014

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Pavel Pawlas

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 13. 11. 2013

zánik členství: 1. 9. 2014

Na Potoku 409/23, Ostrava, 720 00, Česká republika

Pavel Borský

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 29. 9. 2011

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 29. 9. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2016

Dobrá 660, 739 51, Česká republika

Jan Světlík

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 13. 11. 2013

zánik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 13. 11. 2013

zánik funkce: 21. 12. 2016

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jan Světlík

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 13. 11. 2013

zánik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 13. 11. 2013

zánik funkce: 21. 12. 2016

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Pavel Borský

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 29. 9. 2011

vznik funkce: 29. 9. 2011

Dobrá 660, 739 51, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Světlík

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 17. 10. 2008

zánik členství: 13. 11. 2013

vznik funkce: 22. 10. 2008

zánik funkce: 13. 11. 2013

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Ondruch

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 17. 10. 2008

zánik členství: 29. 9. 2011

vznik funkce: 22. 10. 2008

zánik funkce: 29. 9. 2011

J. Herolda 1559/10, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Pavel Pawlas

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 17. 10. 2008

zánik členství: 13. 11. 2013

Na Potoku 409/23, Ostrava, 720 00, Česká republika

Ing. Pavel Ondruch

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 6. 12. 2005

zánik členství: 17. 10. 2008

vznik funkce: 2. 1. 2006

zánik funkce: 17. 10. 2008

J. Herolda 1559/10, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Pavel Pawlas

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 14. 9. 2003

zánik členství: 17. 10. 2008

Na Potoku 409/23, Ostrava, Česká republika

Ing. Jan Světlík

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2005 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 14. 9. 2003

zánik členství: 17. 10. 2008

vznik funkce: 14. 9. 2003

zánik funkce: 17. 10. 2008

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, Česká republika

Ing. Petr Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2003 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

vznik členství: 14. 9. 2003

zánik členství: 6. 12. 2005

vznik funkce: 14. 9. 2003

zánik funkce: 6. 12. 2005

U Hřiště 242, Srch, 533 52, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Pawlas

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2003 - Poslední vztah: 27. 7. 2005

vznik členství: 14. 9. 2003

Na Důlňáku 18/1387, Havířov, Česká republika

Ing. Jan Světlík

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2003 - Poslední vztah: 1. 3. 2005

vznik členství: 14. 9. 2003

vznik funkce: 14. 9. 2003

Pavlouskova 4431/5, Ostrava, Česká republika

Ing. Miroslav Brož Ph. D.

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 13. 10. 2003

vznik členství: 30. 5. 2003

zánik členství: 14. 9. 2003

vznik funkce: 9. 6. 2003

Bělská 452, Krmelín, 739 24, Česká republika

Mgr. Marek Gocman

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 13. 10. 2003

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 14. 9. 2003

vznik funkce: 12. 10. 2001

Janovského 2270/5, Ostrava, Česká republika

Ing. Jan Skipala Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 30. 5. 2003

vznik funkce: 31. 8. 2001

Hýbnerova 1952/6, Ostrava - Slezská Ostrava, Česká republika

Mgr. Marek Gocman

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik členství: 23. 4. 2001

vznik funkce: 12. 10. 2001

Mošnerova 843/4, Olomouc - Nová Ulice, Česká republika

Ing. Andělín Seidler

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2003

vznik členství: 18. 1. 2002

zánik členství: 14. 9. 2003

Šrobárova 28, Ostrava - Hrabová, Česká republika

Ing. Jan Skipala

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 6. 9. 2002

vznik členství: 11. 7. 2001

vznik funkce: 31. 8. 2001

Ahepjukova 2788/2, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika

Ing. Zdeněk Franek

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 18. 1. 2002

Pustá Polom č.p. 102, okr. Opava, Česká republika

Ing. František Zapletal

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 15. 10. 2001

Viktora Huga 554/29, Ostrava - Hrabová, Česká republika

Ing. Ivan Smolík

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 15. 10. 2001

vznik funkce: 31. 8. 2001

zánik funkce: 12. 10. 2001

30. dubna 2019/16, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika

Mgr. Marek Gocman

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

vznik členství: 23. 4. 2001

Mošnerova 843/4, Olomouc - Nová Ulice, Česká republika

Ing. Petr Kalivoda MBA

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 11. 7. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 11. 7. 2001

Vokovická 685/14, Praha 6 - Vokovice, Česká republika

Mgr. Marek Gocman

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 31. 8. 2001

Mošnerova 843/4, Olomouc - Nová Ulice, Česká republika

Ing. Jiří Seidler

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 12. 6. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 12. 6. 2001

sv. Ducha 76/8, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Česká republika

Ing. Pavel Škandera

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 11. 7. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 11. 7. 2001

Dobratice 167, Česká republika

Ing. Ivan Smolík

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 31. 8. 2001

30. dubna 2019/16, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva.

od 10. 9. 2018

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

do 10. 9. 2018 od 24. 1. 2017

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 24. 1. 2017 od 25. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 25. 6. 2014 od 27. 11. 2013

Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 27. 11. 2013 od 22. 8. 2006

Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 22. 8. 2006 od 23. 4. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Hubička

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 13. 8. 2019

Průběžná 1720/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Chrobok

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 31. 7. 2018

Na Jezírkách 316/48, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Alexej Beljajev

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 9. 8. 2018

Sobotské námestie 1769/41, Poprad - Spišská Sobota, 058 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Mgr. Ing. Viktor Chrobok Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 7. 2018

zánik členství: 13. 8. 2019

Tulkova 769/10, Praha, 198 00, Česká republika

Alexej Beljajev

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2018 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 9. 8. 2018

Sobotské námestie 1769/41, Poprad - Spišská Sobota, 058 01, Slovenská republika

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2018

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2018

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Jan Gajda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 15. 12. 2015

zánik členství: 5. 4. 2017

Horní Domaslavice 258, 739 51, Česká republika

Ing. Jan Gajda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 15. 12. 2015

zánik členství: 5. 4. 2017

Horní Domaslavice 258, 739 51, Česká republika

Ing. Vladimír Měkota

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 14. 5. 2015

zánik funkce: 21. 12. 2016

K Březince 254/30, Praha, 182 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Schauer

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 1. 2016

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 15. 12. 2015

Těšínská 912, Šenov, 739 34, Česká republika

Ing. Vladimír Měkota

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 14. 5. 2015

zánik funkce: 21. 12. 2016

K Březince 254/30, Praha, 182 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Lobodinský

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 13. 11. 2013

zánik členství: 24. 3. 2015

Marty Krásové 4450/11, Ostrava, 708 00, Česká republika

Tomáš Hubička

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 24. 3. 2015

vznik funkce: 8. 10. 2012

zánik funkce: 24. 3. 2015

Průběžná 1720/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Josef Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 13. 3. 2013

zánik členství: 13. 3. 2018

Dr. Martínka 1143/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Josef Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 13. 3. 2013

zánik členství: 13. 3. 2018

Dr. Martínka 1143/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Tomáš Hubička

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 8. 10. 2012

Průběžná 1720/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Vladan Polášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 16. 10. 2012

vznik členství: 30. 11. 2008

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 2. 12. 2008

zánik funkce: 30. 9. 2012

Mitrovická 1170/293, Ostrava, 724 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Lobodinský

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 30. 11. 2008

zánik členství: 13. 11. 2013

Marty Krasové 4450, Ostrava, 708 00, Česká republika

Jan Škopek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 8. 4. 2013

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 7. 2. 2013

Horní Bludovice 450, 739 37, Česká republika

Antonín Kňura

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 13. 11. 2008

Ve mlýnku 376, Velká Polom, 747 64, Česká republika

Jaroslav Lobodinský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 12. 1. 2006

Marty Krasové 4450, Ostrava, 708 00, Česká republika

Martin Plucnar

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 12. 1. 2006

zánik členství: 30. 11. 2008

J. Maluchy 91/221, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Petr Förstl

člen

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2006

vznik členství: 14. 9. 2003

zánik členství: 12. 1. 2006

Boženy Vikové-Kunětické 2572, Pardubice, Česká republika

Ing. Zuzana Matoušková

člen

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2006

vznik členství: 20. 11. 2003

zánik členství: 12. 1. 2006

Tyršova 705, Slatiňany, Česká republika

Ing. Ivo Toušek

předseda

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 14. 9. 2003

zánik členství: 30. 11. 2008

vznik funkce: 29. 9. 2003

zánik funkce: 30. 11. 2008

Arnošta z Pardubic 2608, Pardubice, Česká republika

Ing. Vladan Polášek

člen

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 14. 9. 2003

zánik členství: 30. 11. 2008

Mitrovická 1170/293, Ostrava, Česká republika

Jan Škopek

člen

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 11. 9. 2002

zánik členství: 7. 11. 2007

Horní Bludovice 450, 739 37, Česká republika

Antonín Kňura

člen

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 11. 9. 2002

zánik členství: 7. 11. 2007

Ve mlýnku 376, Velká Polom, 747 64, Česká republika

Ing. Ladislav Král

člen

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 12. 2003

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 14. 9. 2003

B. Martinů 714/31, Ostrava - Poruba, Česká republika

Ing. Karel Rojko

předseda

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 12. 2003

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 14. 9. 2003

vznik funkce: 29. 7. 2001

zánik funkce: 14. 9. 2003

Podolkovická 1421/8A, Havířov - Prostřední Suchá, Česká republika

Ing. Dr. Radim Valas

člen

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 12. 2003

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 14. 9. 2003

Fráni Šrámka 1959, Frýdek - Místek, Česká republika

Ing. Zdeněk Chládek

člen

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 2. 8. 2002

J. Čapka č.p. 3085, Frýdek - Místek, Česká republika

Ing. Vladimír Bail

člen

První vztah: 29. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 12. 2003

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 14. 9. 2003

Výškovická 2539/108, Ostrava - Zábřeh, Česká republika

Ing. Zdeněk Šmejkal

člen

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 11. 7. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 11. 7. 2001

Resslova 1213/1, Nový Jičín, Česká republika

Ing. Vilém Balcárek MBA

člen

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 11. 7. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 11. 7. 2001

Anenská 174, Bohumín - Záblatí, Česká republika

Ing. Břetislav Palička

člen

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 11. 7. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 11. 7. 2001

Rodinná 675/18, Ostrava - Zábřeh, Česká republika

Ing. David Kostruh

člen

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 11. 7. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 11. 7. 2001

Joži Davida 1156/38, Opava - Kylešovice, Česká republika

Mgr. Pavlína Sklenářová

člen

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 6. 9. 2002

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 23. 7. 2002

vznik funkce: 23. 4. 2001

U haldy 1541/58, Ostrava - Hrabůvka, Česká republika

Mgr. Václav Novák MBA

předseda

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2001

vznik členství: 23. 4. 2001

zánik členství: 11. 7. 2001

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 11. 7. 2001

V olších 867, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Další vztahy firmy GEARWORKS a.s.

Historické vztahy

Mgr. Bc. David Vandrovec

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 4. 2020

Mladé Buky 250, 542 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2018

Ostrava 3020, 703 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Rodan Broskevič

  předseda představenstva

  Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

 • Ing. Halina Ryšková

  místopředseda dozorčí rady

  28. října 1925, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • JUDr. Matej Zachveja

  předseda dozorčí rady

  Jaromíra Šamala 1203/5a, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Mgr. Pavel Štefánik

  místopředseda představenstva

  Za Křížem 772, Krmelín, 739 24, Česká republika

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 1. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

Ostrava 3020, 703 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Rodan Broskevič

  předseda představenstva

  Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

 • Ing. Halina Ryšková

  místopředseda dozorčí rady

  28. října 1925, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • JUDr. Matej Zachveja

  předseda dozorčí rady

  Jaromíra Šamala 1203/5a, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Mgr. Pavel Štefánik

  místopředseda představenstva

  Za Křížem 772, Krmelín, 739 24, Česká republika

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 1. 3. 2005

Ostrava 3020, 703 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Rodan Broskevič

  předseda představenstva

  Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

 • Ing. Halina Ryšková

  místopředseda dozorčí rady

  28. října 1925, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • JUDr. Matej Zachveja

  předseda dozorčí rady

  Jaromíra Šamala 1203/5a, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Mgr. Pavel Štefánik

  místopředseda představenstva

  Za Křížem 772, Krmelín, 739 24, Česká republika

Akcionáři

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská 2887/101, Česká republika, Ostrava, 703 00

do 16. 5. 2018 od 25. 6. 2014

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská, Česká republika, Ostrava, 706 02

do 25. 6. 2014 od 1. 3. 2005

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská, Česká republika, Ostrava - Vítkovice

do 1. 3. 2005 od 23. 4. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 4. 2001

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 12. 2001
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 12. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 4. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).