Hlavní navigace

GLACIS FORTE a.s.

Firma GLACIS FORTE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7311, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26471221

Sídlo:

Antala Staška 2027/79, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 8. 2001

DIČ:

CZ26471221

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7311, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GLACIS FORTE a.s. od 13. 8. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 13. 8. 2001

adresa

Antala Staška 2027/79
Praha 14000 od 14. 10. 2014

adresa

Krčská č.p.511 č.or.51
Praha 4 14002 do 14. 10. 2014 od 27. 1. 2003

adresa

Pod Pekárnami 213/8
Praha 9 19000 do 27. 1. 2003 od 13. 8. 2001

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem od 13. 8. 2001

Předmět činnosti

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 2. 2016

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada společnosti přijala dne 13.7.2018 toto usnesení o zvýšení svého základního kapitálu: Řádná valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých), a to takto: 1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých), tj. ze současné výše 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých) o 10.000.000,-- Kč na novou výši 12.000.000,-- Kč (slovy dvanáct milionů koru n českých), upsáním nových akcií, s tím, že upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 100 (slovy jednoho sta) kusů nových kmenových akcií na jméno, listinných cenných papírů na řad, každé o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), u kterých nebude podána žádo st o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu. Převod nově upisovaných akcií nebude omezen předkupním právem ostatních akcionářů. 3) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude splácen pouze peněžitým vkladem předem určeným zájemcem. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit u každé akcie 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc koru n českých). 4) Každá nově upsaná akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), jejíž emisní kurz činí 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude představovat jeden hlas na valné hromadě, ostatní práva spojená s nově upsa nými akciemi budou stejná jako práva spojená s akciemi dříve upsanými. 5) Všechny nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky, nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ust. § 490 ZOK, ale budou upsány následujícím předem určeným zájemcem postupem dle ust. § 479 obchodního zákoníku, a to společn ostí MILLERSFIELD S.A., se sídlem 76, route de Thionville, L 2610 Luxembourg, Velkovévodství lucemburské, IČ B157641, která ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem, a to společností MILLERSFIELD S.A. a společností GLAC IS FORTE a.s., upíše všech 100 (slovy jedno sto) kusů nových ve smlouvě o úpisu akcií uvedených akcií jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. 6) Předem určený zájemce, tj. společnost MILLERSFIELD S.A. upíše celkem všech 100 (slovy jedno sto) kusů nových kmenových akcií na jméno, listinných cenných papírů na řad, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přič emž emisní kurz každé akcie činí 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs všech těchto 100 (slovy jednoho sta) kusů upisovaných nových akcií bude tedy představovat celkem částku 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). 7) Místem pro úpis akcií bude sídlo společnosti GLACIS FORTE a.s. tj. Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, a to pouze v pracovní dny, vždy od 9.00 hod do 16.00 hod. 8) Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 60 (slovy šedesát) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, tj. společnosti MILLERSFIELD S.A. 9) Předem určený zájemce bude povinen splatit 30 % (slovy třicet procent) emisního kursu všech, předem určeným zájemcem upsaných nových akcií, ve lhůtě šedesáti dnů od úpisu, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání mezi společností GLACIST FORTE a. s. a pře dem určeným zájemcem tj. společností MILLERSFIELD S.A., a to na účet společnosti GLACIS FORTE a.s., číslo účtu 19-2772110217/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Předem určený zájemce bude povinen splatit zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) emisn ího kursu všech, předem určeným zájemcem upsaných nových akcií, ve lhůtě do jednoho roku od účinností zvýšení základního kapitálu, a to na účet společnosti GLACIS FORTE a.s., číslo účtu 19-2772110217/0100, vedený u Komerční banky, a. s. 10) Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 11) Důvodem zvýšení základního kapitálu je snaha společnosti opatřit si prostředky pro rozvoj podnikatelské činnosti. do 20. 12. 2018 od 13. 7. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 14. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 14. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 10. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

od 20. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 12. 2018 od 27. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 1. 2003 od 13. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 120 od 20. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 20. 12. 2018 od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 14. 10. 2014 od 13. 8. 2001

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Petr Houdek

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 12. 8. 2014

U nových domů II 529/5, Praha, 140 00, Česká republika

Jiří Sávi

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 11. 8. 2014

Děčín 64, 405 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Houdek

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 12. 8. 2014

Žitomírská 498/8, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Houdek

předseda

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 13. 8. 2001

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 13. 8. 2001

zánik funkce: 11. 8. 2014

Žitomírská 498/8, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jiří Sávi

místopředseda

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 13. 8. 2001

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 13. 8. 2001

U Střelnice 723, Děčín 2, 405 02, Česká republika

Jana Hovorková

člen

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 13. 8. 2001

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 13. 8. 2001

Na Zderaze 260/14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Společnost zastupuje navenek každý z členů představenstva samostatně.

od 14. 10. 2014

Jménem společnosti jedná v neomezeném rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda či místopředseda představenstva. Jménem společnosti podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda či místopředseda představenstva.

do 14. 10. 2014 od 13. 8. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Evžen Vala

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2018

vznik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 12. 8. 2014

Podskalí 70/23, Mostkovice, 798 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Filip Sávi

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 11. 8. 2014

U bažantnice 441, Praha, 159 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Evžen Vala

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 11. 8. 2014

Šafaříkova 3073/13, Prostějov, 796 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Evžen Vala

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 5. 2018

vznik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 12. 8. 2014

Kostelecká 366, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dagmar Černodrinská

člen

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 20. 12. 2002

zánik členství: 11. 8. 2014

Bubenečská 309/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dagmar Černodrinská

člen

První vztah: 27. 1. 2003 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 20. 12. 2002

zánik členství: 11. 8. 2014

Bubenečská 309/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Evžen Vala

člen

První vztah: 27. 1. 2003 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 20. 12. 2002

zánik členství: 11. 8. 2014

Vojáčkovo náměstí 12, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Evžen Vala

předseda

První vztah: 27. 1. 2003 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 20. 12. 2002

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 11. 8. 2014

Kostelecká 366, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dagmar Černodrinská

člen

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 27. 1. 2003

vznik členství: 13. 8. 2001

zánik členství: 13. 8. 2002

vznik funkce: 13. 8. 2001

Bubenečská 309/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Evžen Vala

člen

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 27. 1. 2003

vznik členství: 13. 8. 2001

zánik členství: 13. 8. 2002

vznik funkce: 13. 8. 2001

Vojáčkovo náměstí 12, Prostějov 1, 796 01, Česká republika

Ing. Evžen Vala

předseda

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 27. 1. 2003

vznik členství: 13. 8. 2001

zánik členství: 13. 8. 2002

vznik funkce: 13. 8. 2001

Kostelecká 366, Prostějov 1, 796 01, Česká republika

Další vztahy firmy GLACIS FORTE a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 4. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 4. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).