Hlavní navigace

OC Frýda a.s.

Firma OC Frýda a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15360, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 44 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28916697

Sídlo:

Antala Staška 2027/79, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 6. 2009

DIČ:

CZ28916697

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15360, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Euro Mall FM a.s. od 15. 6. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 15. 6. 2009

adresa

Antala Staška 2027/79
Praha 14000 od 17. 12. 2015

adresa

Karolinská 650/1
Praha 8 18600 do 17. 12. 2015 od 15. 6. 2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 6. 2009

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 15. 6. 2009

Ostatní skutečnosti

(A)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 42.000.000,- Kč (čtyřicet dva milionů korun českých), na celkovou částku 44.000.000,- Kč (čtyřicet čtyři milionů korun českých), upsán ím nových akcií peněžitými vklady s tím, že se nepřipouští upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. (B) Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. rozhodla, že zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 42 (čtyřiceti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) při emisním kurzu ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstá vají nezměněny. (C)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obc hodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jeden) měsíc od rozhodnutí valné hromady. (D)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti OC Frýda a.s., v budově na adrese Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost a upisovatel nedohodnou jin ak. (E)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. rozhoduje, že přednostní právo jediného akcionáře se neuplatní a akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny ani jejich část upsány dohodou akcionářů, nebudou upsány na základě veřejné nab ídky a budou všechny nabídnuty k upsání určenému zájemci, jímž je společnost ZFP Investments, investiční společnost, a.s., s adresou sídla Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00, Praha 4, IČ 24252654 (dále jen ZFP Investments, investiční společnost, a.s.). Lh ůta pro upsání nových akcií ke zvýšení základního kapitálu činí jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, při emisních kursech uvedených pod písm. (B), jež jsou odůvodněny nominální hodnotou nových akcií. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných určeným zájemcem je v plné výši (100 %) splatná ve lhůtě 10 (deset) dnů ode dne upsání nových akcií, a to započtením dle písmene (F), (G) a (H). Účet společnosti OC Frýda a.s. pro splacení emisního kursu, v zhledem k tomu že splacení emisního kurzu proběhne výhradně započtením, nebude v tomto případě využit. (F)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. rozhodla, že započtení pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, se připouští. (G)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. dále udělila souhlas, aby pohledávka Společnosti vůči upisovateli, společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a.s., spočívající v právu na splacení emisního kursu jím upsaných 42 (čtyřicet dva) nových km enových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), byla započtena proti níže specifikované peněžité pohledávce společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a.s. vůči Společnosti v úhrnné výši ke dni 31. 12. 201 5 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct) činící 7.949.053,85 EUR (sedm milionů devět set čtyřicet devět tisíc padesát tři euro a osmdesát pět centů), bez příslušenství, vzniklé z poskytnuté zápůjčky uzavřené mezi společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s. jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 17.12.2015 (sedmnáctého prosince roku dva tisíce patnáct) (dále jen Pohledávka). (H)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. schvaluje návrh Smlouvy o započtení závazku určeného zájemce jako upisovatele na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií proti Pohledávce mezi společností OC Frýda a.s. a určeným zájemcem společnost ZFP Inv estments, investiční společnost, a.s., jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení závazku určeného zájemce jako upisovatele na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií p roti Pohledávce mezi společností OC Frýda a.s. a určeným zájemcem společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., bude uzavřena do 10. (deseti) dnů ode dne ode dne upsání nových akcií, v písemné formě, s úředně ověřenými podpisy stran před podá ním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 3. 3. 2016 od 3. 3. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 12. 2015 od 19. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 17. 12. 2015 od 19. 5. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 44 000 000 Kč

od 3. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 3. 2016 od 15. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 42 od 3. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 15. 6. 2009

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jana Stejskalová

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

Učňovská 380/8, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Tlačbaba

předseda

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 8. 3. 2016

Ve Smečkách 603/13, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

JUDr. Eva Bobková

První vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 17. 12. 2015

Chmelická 2345, Praha, 190 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jana Stejskalová

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 25. 10. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

Ruská 878/68, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Robert Hluchník

člen

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 17. 12. 2015

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2018

Bratronice 216, 273 63, Česká republika

Robert Hluchník

člen

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 17. 12. 2015

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2018

Bratronice 216, 273 63, Česká republika

Robert Hluchník

člen

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2015

Lacinova 2290, Kladno, 272 01, Česká republika

Robert Hluchník

člen

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2015

Lacinova 2290, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

Ve Smečkách 603/13, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

Ve Smečkách 603/13, Praha, 110 00, Česká republika

Lenka Čapková

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 26. 9. 2013

zánik funkce: 17. 12. 2015

Na Oblouku 297, Mirošovice, 251 66, Česká republika

Bohumil Mach

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 17. 12. 2015

zánik funkce: 17. 12. 2015

Hrnčířská 813/23, Brno, 602 00, Česká republika

Jaromír Uhýrek

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 26. 9. 2013

zánik funkce: 17. 12. 2015

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Mogens Pedersen

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 23. 1. 2012

zánik členství: 26. 9. 2013

Zbrojnická 231/15, Praha 6, 162 00, Česká republika

Lenka Čapková

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 16. 9. 2013

zánik členství: 26. 9. 2013

vznik funkce: 16. 9. 2013

zánik funkce: 26. 9. 2013

Na Oblouku 297, Mirošovice, 251 66, Česká republika

Mogens Pedersen

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2012 - Poslední vztah: 23. 9. 2013

vznik členství: 23. 1. 2012

zánik členství: 26. 9. 2013

Křižovnická 97/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Rostislav Novák

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2012 - Poslední vztah: 23. 9. 2013

vznik členství: 15. 6. 2009

zánik členství: 16. 9. 2013

vznik funkce: 23. 1. 2012

zánik funkce: 16. 9. 2013

Nad Mlýnem 492, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. David Ječmík

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 15. 6. 2009

zánik členství: 26. 9. 2013

vznik funkce: 15. 6. 2009

zánik funkce: 26. 9. 2013

Závěrka 3/398, Praha 6, 169 00, Česká republika

Thomas Hannibal Villadsen

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 30. 1. 2012

vznik členství: 15. 6. 2009

zánik členství: 23. 1. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2009

zánik funkce: 23. 1. 2012

Hanzelkova 2651/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Rostislav Novák

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 30. 1. 2012

vznik členství: 15. 6. 2009

vznik funkce: 15. 6. 2009

Nad Mlýnem 492, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva

od 17. 12. 2015

Společnost zastupuje společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.

do 17. 12. 2015 od 19. 5. 2014

jménem společnosti jedná společně místopředseda a předseda představenstva.

do 19. 5. 2014 od 15. 6. 2009

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Vladimír Bencz

Předseda

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 8. 3. 2016

Hlaváčikova 35, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Filip Sávi

První vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 17. 12. 2015

U bažantnice 441, Praha, 159 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Peter Lukáč

První vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 17. 12. 2015

697, Trenčianska Turná, 913 21, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Vladimír Bencz

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

Hlaváčikova 35, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Vladimír Bencz

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

Hlaváčikova 35, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Roman Šumbera

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 17. 12. 2015

zánik funkce: 17. 12. 2015

Chválkovická 620/120a, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Šumbera

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 26. 9. 2013

zánik funkce: 17. 12. 2015

Čajkovského 44/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Michal Blovský

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 17. 12. 2015

zánik funkce: 17. 12. 2015

Táborská 1609/43, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Iveta Skuherská

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 26. 9. 2013

Metylovice 262, 739 49, Česká republika

Michal Blovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 26. 9. 2013

vznik funkce: 8. 2. 2013

zánik funkce: 26. 9. 2013

Táborská 1609/43, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 8. 2. 2013

zánik členství: 26. 9. 2013

Korunní 1053/36, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Michal Blovský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2012 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 26. 9. 2013

zánik funkce: 26. 9. 2013

Táborská 1609/43, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Iveta Skuherská

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 26. 9. 2013

Metylovice 262, 739 49, Česká republika

Ing. Michal Blovský

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2012

vznik členství: 15. 6. 2010

Táborská 1609/35, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Petr Zeman

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 8. 2. 2013

vznik funkce: 15. 6. 2010

zánik funkce: 8. 2. 2013

Roškotova 1737/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Blovský

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 15. 6. 2009

zánik členství: 15. 6. 2010

vznik funkce: 15. 6. 2009

Táborská 1609/35, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Petr Zeman

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 15. 6. 2009

zánik členství: 15. 6. 2010

vznik funkce: 15. 6. 2009

zánik funkce: 15. 6. 2010

Roškotova 1737/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Iveta Skuherská

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 15. 6. 2009

zánik členství: 15. 6. 2010

vznik funkce: 15. 6. 2009

Metylovice 262, 739 49, Česká republika

Další vztahy firmy OC Frýda a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 6. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 6. 2009

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).