Hlavní navigace

DBK PRAHA a.s.

Firma DBK PRAHA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2323, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 88 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60193352

Sídlo:

Budějovická 1667/64, Praha Krč, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60193352

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
43210 Elektrické instalace
52100 Skladování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
85321 Střední odborné vzdělávání na učilištích

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2323, Městský soud v Praze

Obchodní firma

DBK PRAHA a.s. od 15. 2. 2007

Obchodní firma

DOMOV PRAHA a.s. do 15. 2. 2007 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Budějovická 1667/64
Praha 14000 od 13. 11. 2017

adresa

Budějovická 1667/64
Praha 4 14000 do 13. 11. 2017 od 2. 10. 2002

adresa

Budějovická 1667/64
Praha 4 do 2. 10. 2002 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 3. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 3. 2012

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 12. 3. 2012

zámečnictví, nástrojářství od 12. 3. 2012

zabezpečení správy nemovitostí do 12. 3. 2012 od 31. 3. 2000

zámečnictví do 12. 3. 2012 od 31. 3. 2000

výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 12. 3. 2012 od 31. 3. 2000

skladovací činnost do 12. 3. 2012 od 31. 3. 2000

stavební dozor do 12. 3. 2012 od 31. 3. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 4. 1. 2001 od 3. 12. 1997

montáž nábytku do 4. 1. 2001 od 3. 12. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 12. 3. 2012 od 3. 12. 1997

kopírování listin do 12. 3. 2012 od 3. 12. 1997

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb do 12. 3. 2012 od 3. 12. 1997

silniční motorová doprava do 3. 12. 1997 od 8. 2. 1996

veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motoro- vá doprava. do 8. 2. 1996 od 15. 5. 1995

pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. do 12. 3. 2012 od 15. 5. 1995

Poradenská činnost při navrhování a vybavování bytových interiérů, nebytových prostor do 4. 1. 2001 od 1. 1. 1994

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 4. 1. 2001 od 1. 1. 1994

Zajištění praktické přípravy učňů na povolání do 2. 10. 2002 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.06.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je dekapitalizace společnosti - snížení kapitálové vybavenosti společnosti o neprovozní finanční majetek. Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude za pod mínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu se způsobem snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 347.285.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) o částku 259.285.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě os mdesát pět tisíc korun českých) na novou výši 88.000.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku. c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to tak, že společnost na základě veřejného návrhu smlouvy koupí celkem 259 (slovy: dvě stě pad esát devět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, 28 (slovy: dvacet osm) kusů kmenových, listinných akcií v e formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, a 1 (slovy: jeden) kus kmenové, listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), nekotované k obchodování na regulovaných trzích, tedy akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 259.285.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých). d) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude na straně aktiv společnosti vyplacena jako kupní cena za vykupované akcie, na straně pasiv bude po snížení základního kapitálu zúčtována ve vlastním ka pitálu společnosti. e) Úplata: Úplatu (kupní cenu) za akcie brané z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy stanoví představenstvo společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Kupní cena bude splatná do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. f) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu: - akcie budou vzaty z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy za obdobného použití ust. § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích; - společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady; - veřejný návrh smlouvy bude obsahovat alespoň náležitosti dle § 323 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, doba závaznosti návrhu nebude delší než 2 (dva) měsíce. g) Lhůta pro předložení akcií po uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu smlouvy se stanovuje 1 (jeden) měsíc ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. do 13. 11. 2017 od 23. 6. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 24. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 24. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti DOMOV PRAHA a.s. konaná dne 5. srpna 2005 přijala usnesení následujícho obsahu: "mimořádná valná hromada společnosti DOMOV PRAHA a.s. rozhodla takto: I: určuje, že na základě skutečností uvedených v listině přítomných akcionářů a vycházejících z registru emitenta DOMOV PRAHA a.s. k rozhodnému dni je vlastníkem 335.842 (tři sta třiceti pěti tisíc osmi set čtyřiceti dvou) kusů zaknihovaných akcií na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), uvedeného emitenta společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, s podílem na hlasovacích právech ve výši 96,705 %. II: konstatuje, že akcionář - společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, je hlavním akcionářem oprávněný m k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu dle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoníkv platném znění. III: schvaluje, návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové akcie ve formě na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akci onáře, (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře tj. na společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava , Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsanou v Obchodním rejstříku vedené m Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, za podmínek stanovených § 183i až 183m zák.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do Obchodního rejstříku. IV: určuje, že výše protiplnění činí 1.130,- Kč (jeden tisíc sto třicet korun českých), za každou jednu kmenovou, zaknihovanou akcii, ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a že výše protiplnění je doložena znaleckým posud kem č. 268-168/05 vypracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r. o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ 44119097 ze dne 7.7. 2005. V: určuje, lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst 2) Obchodního zákoníku v platném znění." do 24. 7. 2014 od 22. 2. 2006

Základní jmění 347285000,-Kč splaceno. do 24. 7. 2014 od 7. 5. 1997

Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42. do 24. 7. 2014 od 1. 1. 1994

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 18.11.1993 bylo rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 24. 7. 2014 od 1. 1. 1994

Zakladatel vložil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majektu je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku DOMOV PRAHA s.p. do 24. 7. 2014 od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 88 000 000 Kč

od 13. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 347 285 000 Kč

do 13. 11. 2017 od 2. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 347 285 000 Kč

do 2. 10. 2002 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 88 od 13. 11. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 347 do 13. 11. 2017 od 24. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 28 do 13. 11. 2017 od 24. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 do 13. 11. 2017 od 24. 7. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 347 do 24. 7. 2014 od 8. 2. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 28 do 24. 7. 2014 od 8. 2. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 do 24. 7. 2014 od 8. 2. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 347 285 do 8. 2. 2007 od 15. 2. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 346 385 do 15. 2. 1996 od 15. 5. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 900 do 15. 2. 1996 od 15. 5. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 946 do 15. 5. 1995 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 340 339 do 15. 5. 1995 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

5 fyzických osob

JUDr. Jiří Kadeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Michalská 39/4, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jan Tlačbaba

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Ve Smečkách 603/13, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

JUDr. Jiří Kadeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2011

Michalská 39/4, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jan Tlačbaba

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2011

vznik funkce: 8. 12. 2011

Ve Smečkách 603/13, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Vít Tlačbaba

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

Severovýchodní I 1429/16, Praha, 141 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Jiří Kadeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 8. 12. 2011

zánik členství: 30. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2016

Michalská 39/4, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 8. 12. 2011

zánik členství: 30. 11. 2016

vznik funkce: 8. 12. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2016

Ve Smečkách 603/13, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2011

vznik funkce: 8. 12. 2011

Ve Smečkách 603/13, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. arch. Jan Borůvka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

V hůrkách 17, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Jiří Kadeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2011

Michalská 39/4, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 14. 12. 2006

zánik členství: 7. 12. 2011

vznik funkce: 15. 12. 2006

zánik funkce: 7. 12. 2011

Ve Smečkách 603/13, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Jiří Kadeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 14. 12. 2006

zánik členství: 7. 12. 2011

Michalská 39/4, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. arch. Jan Borůvka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 14. 12. 2006

zánik členství: 7. 12. 2011

V hůrkách 17, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing.arch. Jan Borůvka

člen

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 8. 2. 2007

vznik členství: 18. 7. 2002

zánik členství: 14. 12. 2006

V hůrkách 17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Fajkus

člen

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 8. 2. 2007

vznik členství: 18. 7. 2002

zánik členství: 14. 12. 2006

Kuršova 3, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Vít Tlačbaba

člen

První vztah: 23. 8. 1999 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 3. 12. 1996

zánik členství: 3. 12. 2001

Severovýchodní I 1429/16, Praha 4 - Záběhlice, 141 00, Česká republika

ing. Stanislav Koranda

člen

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 17. 2. 1997

zánik členství: 17. 2. 2002

Jiřičkové 3072/2, Praha 10, Česká republika

Ing. Vít Tlačbaba

člen

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 23. 8. 1999

V.Špály 2, Olomouc, Česká republika

Mgr. Miroslav Velfl

předseda

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 2007

vznik členství: 18. 7. 2002

zánik členství: 14. 12. 2006

vznik funkce: 19. 7. 2002

zánik funkce: 14. 12. 2006

Baranova 11, Praha 3, Česká republika

ing. Jiří Sedlář

člen

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Mikulova 1571, Praha 4, Česká republika

Radek Šejnoha

předseda

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Tolstého 1137, Valašské Meziříčí, Česká republika

Albert Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 1995 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

Voskovcova 88O, Praha 5, Česká republika

ing. Petr Joudal

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 1995 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

Bítovská l2l6/2O, Praha 4, Česká republika

ing. Alois Dvořák

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 5. 1995

Nuselská 38, Praha 4, Česká republika

ing. Milota Lacinová

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 5. 1995

Ohradní 1341, Praha 4, Česká republika

Bohuslav Pospíchal

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Újezd 30, Praha 1, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Petr Zajíček

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Na svěcence 1737/3, Praha, 193 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Velfl

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Baranova 1833/11, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Na Bylance 1047, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2017

vznik členství: 9. 12. 2011

Na Bylance 1047, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 9. 12. 2011

Vajdova 931, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Zajíček

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 9. 12. 2011

Na svěcence 1737/3, Praha, 193 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Velfl

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 9. 12. 2011

vznik funkce: 9. 12. 2011

Baranova 1833/11, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2017 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 9. 12. 2011

zánik členství: 30. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2016

Na Bylance 1047, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ing. Petr Zajíček

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 9. 12. 2011

zánik členství: 30. 11. 2016

Na svěcence 1737/3, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2017

vznik členství: 9. 12. 2011

Vajdova 931, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Velfl

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 9. 12. 2011

zánik členství: 30. 11. 2016

vznik funkce: 9. 12. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2016

Baranova 1833/11, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 9. 12. 2011

Vajdova 931, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Velfl

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 9. 12. 2011

vznik funkce: 9. 12. 2011

Baranova 1833/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Zajíček

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 9. 12. 2011

Na Svěcence 1737/3, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 16. 12. 2006

zánik členství: 8. 12. 2011

Vajdova 931, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Velfl

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 16. 12. 2006

zánik členství: 8. 12. 2011

vznik funkce: 18. 12. 2006

zánik funkce: 8. 12. 2011

Baranova 1833/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Zajíček

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 16. 12. 2006

zánik členství: 8. 12. 2011

Na Svěcence 1737/3, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2006 - Poslední vztah: 8. 2. 2007

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 15. 12. 2006

Vajdova 931, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2006 - Poslední vztah: 8. 2. 2007

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 13. 12. 2006

vznik funkce: 4. 12. 2001

zánik funkce: 13. 12. 2006

Ve Smečkách 603/13, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Adolf Vlk

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 8. 2. 2007

zánik členství: 13. 11. 2002

Sportovní 4011/22, Prostějov, Česká republika

Ing. Ondřej Klazar

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 1. 2006

vznik členství: 4. 12. 2001

Libčany 81, Česká republika

Ing. Jaroslav Parák

člen

První vztah: 31. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Náměstí Svobody 120, Čechy pod Kosířem, Česká republika

Ing. Jiří Erban

člen

První vztah: 3. 12. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Kubánská 1548/1, Poruba, Česká republika

Mgr. Adolf Vlk

člen

První vztah: 3. 12. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Brněnská 20, Prostějov, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 18. 1. 2006

vznik členství: 4. 12. 2001

vznik funkce: 4. 12. 2001

Ve Smečkách 123, Praha 1, Česká republika

Ing. Ondřej Klazar

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Libčany 81, Česká republika

Ing. Jana Piňosová

člen

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 31. 3. 2000

Vitčice 107, 798 30 Mořice 3, Česká republika

Ing. Jiří Erban

člen

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 1997

Kosmická 1565, Ostrava - Poruba, Česká republika

Ing. Jiří Sedlář

člen

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 1997

Mikulova 1571, Praha 4, Česká republika

Libor Páv

člen

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Brožíkova 1702, Hradec Králové, Česká republika

ing. Jaromír Filip CSc.

člen

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Klíčanská 7/1128, Praha 8, Česká republika

Ing. Jan Pírko

místopředseda

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Vietnamská 702/2, Praha 6, Česká republika

ing. Jiří Žůrek

člen

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Trávníky 1190, Otrokovice, Česká republika

ing. Jan Pírko

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 1995 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

Vietnamská 7O2/2, Praha 6, Česká republika

ing. Pavel Kolář

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 1995 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Sarajevská 21, Praha 2, Česká republika

ing. Jana Benešová

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 1995 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

Poznaňská 431/41, Praha 8, Česká republika

Judr Oldřich Lichtenberg

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1995 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

M. Horákové l, Praha 7, Česká republika

ing. Dušan Vanko

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1995 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

Milotice 368, Česká republika

ing. Milan Pulda

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1995 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

Koprník 8, Kněžmost, Česká republika

Miloslava Poláková

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 5. 1995

Baráškova 1592, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Zajíček

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 5. 1995

Na Svěcence 1737, Praha 9, Česká republika

ing. Václav Povolný

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 5. 1995

Růžová 5, Týnec nad Sázavou, Česká republika

Společnost zastupují navenek samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

od 24. 7. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva.

do 24. 7. 2014 od 16. 12. 2011

Jménem společnosti jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva.

do 16. 12. 2011 od 8. 2. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dva členové představenstva. Jménem společnosti podepisují vždy společně alespoň dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsané či vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

do 8. 2. 2007 od 2. 10. 2002

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. Společnost zastupuje samostatně kterýkoli z prokuristů, byla-li prokura udělena. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisuje samostatně kterýkoli z prokuristů, byla-li prokura udělena. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis, prokurista s dodatkem p.p..

do 2. 10. 2002 od 7. 5. 1997

Zastupování a podepisování za společnost: společnost zastu- puje představenstvo a to buď všichni členové představenstva nebo na základě udělené plné moci samostatně jeden člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 7. 5. 1997 od 15. 5. 1995

Zastupování a podepisování jménem společnosti: společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 15. 5. 1995 od 1. 1. 1994

Další vztahy firmy DBK PRAHA a.s.

MAT Corporation, a.s.

První vztah: 13. 3. 2016

Budějovická 1667/64, Praha Krč, 140 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • JUDr. Jiří Kadeřábek

  jediný člen představenstva

  Michalská 39/4, Litoměřice, 412 01, Česká republika

 • Ivana Kadeřábková

  předseda dozorčí rady

  Liběšice 10, 411 45, Česká republika

 • Lucie Hurdová

  člen dozorčí rady

  Bulharská 3238/21, Prostějov, 796 01, Česká republika

 • Petra Součková

  člen dozorčí rady

  Jaroslava Ježka 1053/3, Lovosice, 410 02, Česká republika

MAT Corporation, a.s.

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2016

Budějovická 1667/64, Praha Krč, 140 00

Akcionáři

MAT Corporation, a.s., IČ: 26209284

Budějovická, Česká republika, Praha 4, 140 00

od 13. 3. 2016

MAT Corporation, a.s., IČ: 26209284

Masarykovo nám., Česká republika, Ostrava, 728 53

do 13. 3. 2016 od 8. 2. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 12. 1992

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 2. 2000
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 2. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 4. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).