Hlavní navigace

GONDOR invest a.s.

Firma GONDOR invest a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12821, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 760 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28195248

Sídlo:

Strakonická 3367, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 11. 2007

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Adresa

Strakonická 3367, Praha 15000

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12821, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GONDOR invest a.s. od 23. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 23. 11. 2007

adresa

Strakonická 3367
Praha 15000 od 15. 8. 2022

adresa

Národní č.p. 60/28
Praha 1 11000 do 15. 8. 2022 od 23. 11. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.1.2020 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun eských) ze současné výše 2.160.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát korun českých) na částku 2.760.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set šedesát tisíc korun českých) a to peněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 60 (slovy: šedesát) kusů kmen ových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Převoditelnost nových akcií bude shodně omezena jako u stávajících akcií. Celková jmenovitá hodnota všech no vých akcií bude činit 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnos ti budou upsány bez využití přednostního práva na upsání akcií, kterého se všichni akcionáři před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali, předem určenými zájemci takto: 36 nových akcií společnosti bude nabídnuto k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje Jan Voceďálek, nar. 23.8.1976, bydliště Bělohorská 809/208, Břevnov 169 00 Praha 6, 12 nových akcií společnosti bude nabídnuto k uspání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje Kristýna Svobodová, nar. 10.7.1993, bydliště N a Bělidle 309/31, Smíchov 150 00 Praha 5, 12 nových akcií společnosti bude nabídnuto k upsání v sídlem společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje, Aleš Kohout, nar. 6.9.1976, bydliště Severozápadní III 311/27, Záběhlice, 141 00 Praha 4. Všichni přede m určení zájemci upíší své akcie v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Upisovatelé jsou p ovinni splatit v uvedené 15 (patnácti) denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na bankovní účet společnosti číslo 43 879 490 257 / 0100, vedený u Komerční ba nky, a.s. do 29. 2. 2020 od 29. 2. 2020

Valná hromada společnosti konaná dne 4.10.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 160.000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2.160.000,- Kč (slovy: dva miliony sto šedesát tisíc korun českých) a to pe něžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 160.000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 16 (slovy: šetsnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slov y: deset tisíc korun českých) na akcii. Převoditelnost nových akcií bude shodně omezena jako u stávajících akcií. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 160.000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 160.000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na upsání akcií, kterého se všichni akcionáři před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali. 8 (osm) nových akcií společnosti bude nabídnuto k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje Martin Křížek, dat. nar. 25. listopadu 1977, bytem Luční 392, 251 67 Pyšely. Pan Martin Křížek upíše své akcie v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. 8 (osm) nových akcií společnosti bude nabídnuto k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje Mgr. Martin Zaradička, dat. nar. 15. března 1965, bytem Čtyřkolská 344, 251 67 Pyšely. Mgr. Martin Zaradička upíše své akcie v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uved ené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Upisovatelé jsou povinni splatit v uvedené 15 (patnácti) denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na bankovní účet společnosti číslo 43 879 490 257 / 0100, ve dený u Komerční banky, a.s. do 5. 10. 2018 od 5. 10. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 5. 10. 2018 od 18. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 5. 10. 2018 od 18. 9. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 760 000 Kč

od 27. 2. 2020

Základní kapitál

vklad 2 160 000 Kč

do 27. 2. 2020 od 5. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 10. 2018 od 23. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 276 od 27. 2. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 216 do 27. 2. 2020 od 5. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 5. 10. 2018 od 18. 9. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 18. 9. 2014 od 23. 11. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jan Voceďálek

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2018

vznik členství: 4. 10. 2018

vznik funkce: 4. 10. 2018

Bělohorská 809/208, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Steinbach

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2018

vznik členství: 4. 10. 2018

Kafkova 307/6, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Křížek

Člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2018

vznik členství: 28. 8. 2014

zánik členství: 4. 10. 2018

vznik funkce: 28. 8. 2014

zánik funkce: 4. 10. 2018

Luční 392, Pyšely, 251 67, Česká republika

Martin Křížek

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 28. 8. 2014

vznik funkce: 23. 11. 2007

zánik funkce: 28. 8. 2014

Luční 392, Pyšely, 251 67, Česká republika

Martin Zaradička

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 28. 8. 2014

vznik funkce: 23. 11. 2007

zánik funkce: 28. 8. 2014

Ke Kateřinkám 15, Praha 4, 140 00, Česká republika

Lucie Zaradičková

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 28. 8. 2014

zánik funkce: 28. 8. 2014

Čtyřkolská 334, Pyšely, 251 67, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.

od 5. 10. 2018

Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva samostatně.

do 5. 10. 2018 od 18. 9. 2014

Jménem společnosti navenek jedná každý člen představenstva samostatně.

do 18. 9. 2014 od 23. 11. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. David Krofta

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2018

vznik členství: 4. 10. 2018

U stanice 661/2a, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Martin Zaradička

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2018

vznik členství: 28. 8. 2014

zánik členství: 4. 10. 2018

vznik funkce: 28. 8. 2014

zánik funkce: 4. 10. 2018

Čtyřkolská 334, Pyšely, 251 67, Česká republika

Andrea Tománková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2013 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 28. 8. 2014

zánik funkce: 28. 8. 2014

Pod Hřištěm 98, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Andrea Tománková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 28. 8. 2014

zánik funkce: 28. 8. 2014

Jílové u Prahy 98, 254 01, Česká republika

Ivan Křížek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 28. 8. 2014

zánik funkce: 28. 8. 2014

Lečkova 1515, Praha 4, 140 00, Česká republika

Johana Součková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 28. 8. 2014

zánik funkce: 28. 8. 2014

Olbrachtova 16/243, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).