Hlavní navigace

HADAS Trading a.s.

Firma HADAS Trading a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1937, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25815768

Sídlo:

Revoluční 904/30, Krnov Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 6. 1998

DIČ:

CZ25815768

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

10710 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
791 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1937, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

HADAS Trading a.s. od 26. 6. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 26. 6. 1998

adresa

Revoluční 904/30
Krnov 79401 od 27. 9. 2013

adresa

Dr. E. Beneše 1497/21
Bruntál 79201 do 27. 9. 2013 od 10. 1. 2007

adresa

Na Nábřeží 1166/8
Bruntál 79201 do 10. 1. 2007 od 16. 9. 2003

adresa

Na Nábřeží 8
Bruntál 79201 do 16. 9. 2003 od 26. 6. 1998

Předmět podnikání

opravy silničních vozidel od 22. 4. 2021

hostinská činnost od 22. 4. 2021

pekařství, cukrářství od 22. 4. 2021

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 5. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 5. 2009 od 26. 6. 1998

pronájem dopravních prostředků, strojů a zařízení do 25. 5. 2009 od 26. 6. 1998

výroba pekařských a cukrářských výrobků do 23. 10. 2015 od 26. 6. 1998

opravy motorových vozidel do 23. 10. 2015 od 26. 6. 1998

hostinská činnost do 23. 10. 2015 od 26. 6. 1998

provozování cestovní kanceláře do 23. 10. 2015 od 26. 6. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 23. 10. 2015 od 26. 6. 1998

Ostatní skutečnosti

Pan Michal Havlík, jako jediný akcionář akciové společnosti HADAS Trading, a.s., IČO: 25 81 57 68, se sídlem Bruntál, Na nábřeží 8, zapsané v obchodním rejstříku odd. a vl. B 1937, rozhodl dle § 190, odst. 1, zák. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady o navýšení základního kapitálu a to takto: do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

1.) Vzdává se přednostního práva na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

2.) Konstatuje se, že základní kapitál akciové společnosti činí 2.200.000,- Kč, slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

3.) Konstatuje se, že emisní kurz dříve upsaných akcií ve výši 2.200.000,- Kč, slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých byl již zcela splacen. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

4.) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.500.000,- Kč, slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých, tedy na celkovou částku 6.700.000,- Kč, slovy: šestmilionůsedmsettisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 4.500.000,- Kč, slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých, se nepřipouští. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

5.) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 45 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých, v listinné podobě, neregistrovaných. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

6.) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci a to HAVLÍK OPAL spol. s r.o., se sídlem v Bruntále, Na nábřeží č. 8, IČO: 60322284, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce číslo 11454 a Ing. Daliborem Vojkovským, r.č. 500406/388, bytem Krnov, nám. Minoritů č. 18, postupem podle paragrafu 204 odst. 5 obchodního zákoníku - to je na základě smlouvy o upsání akcií mezi HADAS Trading a.s., se sídlem v Bruntále, Na nábřeží č. 8, IČO: 25815768, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1937 a HAVLÍK OPAL spol. s r.o., se sídlem v Bruntále, Na nábřeží č. 8, IČO: 60322284, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,v oddíle C, vložce číslo 11454 a na základě smlouvy mezi HADAS Trading a.s., se sídlem v Bruntále, Na nábřeží č. 8, IČO: 25815768, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1937 a Ing. Daliborem Vojkovským, r.č. 500406/388, bytem Krnov, nám. Minoritů č. 18. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

7.) Smlouvy o upsání akcií mezi HADAS Trading a.s., se sídlem v Bruntále, Na nábřeží č. 8, IČO: 25815768, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1937 a HAVLÍK OPAL spol. s r.o., se sídlem v Bruntále, Na nábřeží č. 8, IČO: 60322284, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce číslo 11454 a mezi HADAS Trading a.s., se sídlem v Bruntále, Na nábřeží č. 8, IČO: 25815768, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1937 a Ing. Daliborem Vojkovským, r.č. 500406/388, bytem Krnov, nám. Minoritů č. 18 budou uzavřeny ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

8.) Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

9.) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem a nepeněžitým vkladem. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

10.) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Bruntál, Na nábřeží č. 8. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

11.) Lhůta pro upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti HADAS Trading a.s. počne běžet následující den po doručení návrhu společnosti na uzavření smluv o upsání akcií HAVLÍK OPAL spol. s r.o. a Ing. Daliboru Vojkovskému a bude trvat patnáct dnů, přičemž počátek lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům akcií sdělen doporučeným dopisem. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

12.) Emisní kurz upsaných akcií bude splacen: do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

a) peněžitým vkladem ve výši 3.000.000,- Kč, slovy třimiliony korun českých na základě dohody o započtení peněžitých pohledávek Ing. Dalibora Vojkovského, r.č. 500406/388, bytem Krnov, nám. Minoritů č. 18 vůči HADAS Trading a.s. z titulu smluv o půjčce ze dne 10.10.1998 ve výši 1.970.000,- Kč, slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesáttisíc korun českých a ze dne 15.12.2000 ve výši 1.100.000,- Kč, slovy: jedenmilionstotisíc korun českých mezi HADAS Trading a.s. a Ing. Daliborem Vojkovským, proti pohledávce HADAS Trading a.s. na splacení emisního kursu, přičemž dohodu o započtení uzavřou její účastníci nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v místě sídla společnosti, t.j. v Bruntále, Na nábřeží č. 8. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

b) nepeněžitým vkladem ve výši 1.500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých určeným zájemcem HAVLÍK OPAL spol. s r.o. spočívajícím v nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 222 pro obec a katastrální území Osoblaha u Katastrálního úřadu v Bruntále, t.j. pozemku parcelní číslo st. 582 zastavěná plocha s průmyslovým objektem, se součástmi a příslušenstvím, t.j. s vedlejší stavbou, garáží, venkovními úpravami, přípojkami elektro oceněných na základě znaleckého posudku soudního znalce Ing. Františka Vlčka ze dne 15.4.2002, zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 49-263/02 částkou 1.543.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsetčtyřicettřitisíc korun českých, přičemž za tento nepeněžitý vklad vydá společnost 15 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých, neregistrovaných a nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti, v Bruntále, Na nábřeží č. 8, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatel předá společnosti, písemné prohlášení podle paragrafu 60 odst. 1 obchodního zákoníku a nemovitosti na základě protokolu o předání. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

Schvaluje možnost započtení peněžitých pohledávek Ing. Dalibora Vojkovského, r.č. 500406/388, bytem Krnov, nám. Minoritů č. 18 vůči HADAS Trading a.s. z titulu smluv o půjčce ze dne 10.10.1998 ve výši 1.970.000,- Kč, slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesáttisíc korun českých mezi HADAS Trading a.s. a Ing. Daliborem Vojkovským, proti pohledávce HADAS Trading a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 3.000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých. do 4. 12. 2002 od 22. 7. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 21. 8. 2020

Základní kapitál

vklad 6 700 000 Kč

do 21. 8. 2020 od 19. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 2 200 000 Kč

do 19. 10. 2002 od 26. 6. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 21. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 220 do 21. 8. 2020 od 3. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 45 do 21. 8. 2020 od 3. 11. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 220 do 3. 11. 2015 od 23. 10. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 45 do 3. 11. 2015 od 23. 10. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 45 do 23. 10. 2015 od 19. 10. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 220 do 23. 10. 2015 od 26. 6. 1998

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Dalibor Tesař

předseda správní rady

První vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 13. 10. 2020

vznik funkce: 13. 10. 2020

Město Albrechtice 37, 793 95, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Dalibor Tesař

statutární ředitel

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 12. 10. 2015

Město Albrechtice 37, 793 95, Česká republika

Dalibor Tesař

předseda správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 12. 10. 2015

zánik členství: 12. 10. 2020

vznik funkce: 12. 10. 2015

zánik funkce: 12. 10. 2020

Město Albrechtice 37, 793 95, Česká republika

Dalibor Tesař

statutární ředitel

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 12. 10. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Město Albrechtice 37, 793 95, Česká republika

Dalibor Tesař

člen správní rady

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 12. 10. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Město Albrechtice 37, 793 95, Česká republika

Josef Tobiášek

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 17. 9. 2013

vznik funkce: 17. 9. 2013

Na Dolním pastvišti 742/1, Krnov, 794 01, Česká republika

Michal Havlík

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 17. 9. 2013

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 17. 9. 2013

Moravskoslezský Kočov 138, 792 01, Česká republika

Lenka Šafaříková

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2003 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 10. 7. 2003

zánik členství: 5. 6. 2008

vznik funkce: 10. 7. 2003

zánik funkce: 5. 6. 2008

Na nábřeží 8, Bruntál, Česká republika

Danuše Havlíková

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 10. 7. 2003

zánik členství: 11. 12. 2006

vznik funkce: 10. 7. 2003

zánik funkce: 11. 12. 2006

Moravskoslezský Kočov č.p. 138, Bruntál, Česká republika

Ing. Dalibor Vojkovský

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2003 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 5. 6. 2008

nám. Minoritů č. 18, Krnov, Česká republika

JUDr. Julie Xinopulosová

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2003

zánik členství: 23. 12. 2002

Rožňavská 18, Olomouc, Česká republika

Lenka Šafaříková

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

Na nábřeží 8, Bruntál, Česká republika

Danuše Havlíková

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

Moravskoslezský Kočov č.p. 138, Bruntál, Česká republika

Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně.

od 22. 4. 2021

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 23. 10. 2015

Způsob jednání: Společnost zastupuje navenek i uvnitř: předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva samostatně.

do 23. 10. 2015 od 16. 6. 2008

J e d n á n í : Společnost zastupuje navenek i uvnitř: a) předseda představenstva samostatně b) místopředseda představenstva samostatně c) představenstvem pověřený člen představenstva a to na základě písemného pověření. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně nebo pověřený člen představenstva samostatně.

do 16. 6. 2008 od 26. 6. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jaromír Závada

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 12. 10. 2015

vznik funkce: 17. 9. 2013

zánik funkce: 12. 10. 2015

Bezručova 987/14, Krnov, 794 01, Česká republika

Věra Škurková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 12. 10. 2015

zánik funkce: 12. 10. 2015

Petrův důl 1140/30, Krnov, 794 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

František Kadaňka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 12. 10. 2015

zánik funkce: 12. 10. 2015

Mahenova 2203/4, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Josef Havlík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 8. 12. 2011

zánik členství: 17. 9. 2013

Moravskoslezský Kočov 138, 792 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Danuše Havlíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 17. 9. 2013

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 17. 9. 2013

Moravskoslezský Kočov 138, 792 01, Česká republika

Michal Havlík

předseda

První vztah: 16. 9. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 10. 7. 2003

zánik členství: 11. 12. 2006

vznik funkce: 10. 7. 2003

zánik funkce: 11. 12. 2006

Moravskoslezský Kočov 138, Bruntál, Česká republika

Anna Štěrbová

člen

První vztah: 16. 9. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2012

vznik členství: 10. 7. 2003

zánik členství: 8. 12. 2011

Horní 7, Bruntál, Česká republika

Luboš Grossmann

místopředseda

První vztah: 16. 9. 2003 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 23. 12. 2002

zánik členství: 17. 9. 2013

vznik funkce: 10. 7. 2003

zánik funkce: 17. 9. 2013

Dolní 19, Bruntál, 792 01, Česká republika

Luboš Grossmann

člen

První vztah: 25. 3. 2003 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

vznik členství: 23. 12. 2002

Dolní 19, Bruntál, 792 01, Česká republika

Olga Bokůvková

člen

První vztah: 26. 6. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2003

zánik členství: 23. 12. 2002

Šmilovského 9, Bruntál, Česká republika

Michal Havlík

člen

První vztah: 26. 6. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

Moravskoslezský Kočov 138, Bruntál, Česká republika

Anna Štěrbová

člen

První vztah: 26. 6. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

Horní 7, Bruntál, Česká republika

Další vztahy firmy HADAS Trading a.s.

2 fyzické osoby

Dalibor Tesař

předseda správní rady

První vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 12. 10. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Město Albrechtice 37, 793 95, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Dalibor Tesař

První vztah: 27. 9. 2013

Město Albrechtice 37, 793 95, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Dalibor Tesař

člen správní rady

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 12. 10. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Město Albrechtice 37, 793 95, Česká republika

Michal Havlík

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

Moravskoslezský Kočov 138, 792 01, Česká republika

Akcionáři

DALIBOR TESAŘ

Česká republika, Město Albrechtice, 793 95

od 27. 9. 2013

Michal Havlík

Česká republika, Moravskoslezský Kočov, 792 01

do 27. 9. 2013 od 16. 6. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 7. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 7. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).