Hlavní navigace

Hermano a.s.

Firma Hermano a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 8. 2006. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10955, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 23 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27581314

Sídlo:

Rybná 716/24, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 8. 2006

DIČ:

CZ27581314

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10955, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Hermano a.s. od 1. 8. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 1. 8. 2006

adresa

Nad Výšinkou
Praha 5 15000 od 6. 10. 2007

adresa

Rybná 716/24
Praha 11000 od 26. 9. 2016

adresa

Nad Výšinkou 3218/11
Praha 5 15000 do 26. 9. 2016 od 6. 10. 2007

adresa

Na Hřebenkách
Praha 5 15000 do 6. 10. 2007 od 1. 8. 2006

adresa

Na Hřebenkách 1196/21
Praha 5 15000 do 6. 10. 2007 od 1. 8. 2006

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 1. 2010

hostinská činnost od 18. 1. 2008

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 14. 1. 2010 od 18. 1. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 14. 1. 2010 od 1. 8. 2006

ubytovací služby do 14. 1. 2010 od 1. 8. 2006

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 14. 1. 2010 od 1. 8. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 14. 1. 2010 od 1. 8. 2006

Ostatní skutečnosti

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hermano a.s.. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem s možností započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře společnosti Lázeňský resort Údolí Bratrouchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00, IČ 275 91 611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 11052 vůči společnosti Hermano a.s. proti pohledávce společnosti Hermano a.s. vůči jedinému akcionáři společnosti Lázeňský resort Údolí Bratroucho v a.s. na splacení emisního kurzu, a to celkem o částku 3 000 000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých), tedy z částky 20 000 000,-- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) na částku 23 000 000,-- Kč (slovy dvacet tři miliony korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Budou upsány celkem 3 (slovy tři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Emisní kurz nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, tj. celkem 3 00 0 000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých), 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) každá akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány jediným akcionářem společností Údolí Bratrouchov a.s. jako předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností Hermano a.s.. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 204 odstavec 5 a § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen j edinému akcionáři společnosti Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti Hermano a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Valná hromada společnosti Hermano a.s. vyslovuje souhlas se započtením následující peněžité pohledávky jediného akcionáře společnosti Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. vůči společnosti Hermano a.s. proti pohledávce společnosti Hermano a.s. vůči jedin ému akcionáři společnosti Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. na splacení emisního kurzu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Takto se připouští a uděluje se souhlas se započtením: pohledávky jediného akcionáře Lázeňský resort Údolí B ratrouchov a.s. vůči společnosti Hermano a.s. ve výši 3 000 000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých) vzniklé z titulu uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 27. 4. 2011 (slovy dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce jedenáct) mezi Stanislavem Ronem, datum narození 26. 5. 1957, bydliště Taškentská 1415/4, Praha 10, PSČ 110 00, jako postupitelem a jediným akcionářem společností Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. jako postupníkem, proti pohledávce společnosti Hermano a.s. vůči jedinému akcion áři společnosti Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. ve výši 3 000 000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých), na splacení emisního kurzu v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. v působnosti valné h romady o zvýšení základního kapitálu společnosti Hermano a.s.. Valná hromada společnosti Hermano a.s. schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení a) smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností Hermano a.s. a jediným akci onářem společností Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. do 14 (slovy čtrnácti) dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií, vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, b) smlouva o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky jediného akcionáře společnost Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. vůči společnosti Hermano a.s., c) smlouva o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti Hermano a.s. vůči jedinému akci onáři společnost Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. na splacení emisního kurzu všech upisovaných akcií, d) smlouva bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy, e) smlouva zahrne emisní kurz všech upsaných akcií. do 25. 8. 2011 od 5. 8. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 23 000 000 Kč

od 25. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 25. 8. 2011 od 1. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 000 od 21. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 13 do 21. 10. 2015 od 25. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 25. 8. 2011 od 1. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 21. 10. 2015 od 1. 8. 2006

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Stanislav Ron

statutární ředitel

První vztah: 29. 9. 2016

vznik funkce: 21. 10. 2015

Na Hřebenkách 1196/21, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Stanislav Ron

statutární ředitel

První vztah: 21. 10. 2015

vznik funkce: 21. 10. 2015

Nad Výšinkou 3218/11, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Stanislav Ron

statutární ředitel

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik funkce: 21. 10. 2015

Nad Výšinkou 3218/11, Praha, 150 00, Česká republika

Stanislav Ron

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 21. 10. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 21. 10. 2015

Nad Výšinkou 3218/11, Praha, 150 00, Česká republika

Stanislav Ron

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 15. 6. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2011

Slovinská 623/23, Praha 10, 101 00, Česká republika

Stanislav Ron

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 15. 6. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2011

Taškentská 1415/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Eva Kotková

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 21. 10. 2015

Krásného 337/1, Praha 6, 162 00, Česká republika

Milan Šotek

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 21. 10. 2015

U Albrechtova vrchu 1151/28, Praha 5, 155 00, Česká republika

Stanislav Ron

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 15. 6. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2006

zánik funkce: 15. 6. 2011

Taškentská 1415/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Milan Šotek

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 15. 6. 2011

Neustupného 1833/20, Praha 5, 155 00, Česká republika

Eva Kotková

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 15. 6. 2011

Krásného 337/1, Praha 6, 162 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná statutární ředitel.

od 21. 10. 2015

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

do 21. 10. 2015 od 1. 8. 2006

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Raduše Řezníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 21. 10. 2015

Nad Výšinkou 3218/11, Praha, 150 00, Česká republika

Radka Dajčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 21. 10. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 21. 10. 2015

V Lázních 688, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 21. 10. 2015

Pravá 770/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Radka Miksová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 15. 6. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2011

V Lázních 688, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Raduše Řezníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

Nad Výšinkou 3218/11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 7. 2007

zánik členství: 15. 6. 2011

Pravá 770/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Raduše Řezníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 7. 2007

zánik členství: 15. 6. 2011

Na Hřebenkách 1196/21, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Vít Kec

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 7. 2007

zánik členství: 15. 6. 2011

vznik funkce: 25. 7. 2007

zánik funkce: 15. 6. 2011

E. Hyblerové 532, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Vít Kec

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 4. 8. 2011

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 25. 7. 2007

vznik funkce: 1. 8. 2006

zánik funkce: 25. 7. 2007

E. Hyblerové 532, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Raduše Řezníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 4. 8. 2011

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 25. 7. 2007

Na Hřebenkách 1196/21, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 4. 8. 2011

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 25. 7. 2007

Pravá 770/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztahy firmy Hermano a.s.

2 fyzické osoby

Stanislav Ron

předseda správní rady

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 21. 10. 2015

vznik funkce: 21. 10. 2015

Na Hřebenkách 1196/21, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Stanislav Ron

předseda správní rady

První vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 21. 10. 2015

vznik funkce: 21. 10. 2015

Nad Výšinkou 3218/11, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Stanislav Ron

předseda správní rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 21. 10. 2015

vznik funkce: 21. 10. 2015

Nad Výšinkou 3218/11, Praha, 150 00, Česká republika

Zlatý věk, s.r.o.

První vztah: 13. 5. 2014

Na Švihance 1527/9, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Petr Pakosta

  jednatel

  Na Švihance 1527/9, Praha, 120 00, Česká republika

 • Miroslav Babka

  jednatel

  U Hvízdala 1539/20, České Budějovice, 370 11, Česká republika

 • Mgr. Michal Vrabec CSc.

  Veletržní 628/32, Praha, 170 00, Česká republika

 • Stanislav Ron

  jednatel

  Na Hřebenkách 1196/21, Praha, 150 00, Česká republika

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s.

První vztah: 14. 1. 2010

Jinonická 804/80, Praha Košíře, 158 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. František Svobodný

  Ant. Barcala 1441/37, České Budějovice, 370 05, Česká republika

 • Stanislav Ron

  statutární ředitel, předseda správní rady

  Na Hřebenkách 1196/21, Praha, 150 00, Česká republika

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s.

První vztah: 14. 1. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

Jinonická 804/80, Praha Košíře, 158 00

DGC a.s. v likvidaci

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 14. 1. 2010

Jaurisova 515/4, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Akcionáři

Zlatý věk, s.r.o., IČ: 27581527

Na Švihance 1527/9, Česká republika, Praha, 120 00

od 13. 5. 2014

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s., IČ: 27591611

Nad Výšinkou, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 13. 5. 2014 od 14. 1. 2010

DGC a.s., IČ: 25649698

Na Hřebenkách, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 14. 1. 2010 od 1. 8. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 8. 2006

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 13. 12. 2013
Přerušeno od 29. 1. 2018
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 10. 2006
Přerušeno od 18. 4. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 8. 2006

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).