Hlavní navigace

IB corp a.s.

Firma IB corp a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6111, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 92 700 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25796534

Sídlo:

Ivana Olbrachta 90, Kladno, 272 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 1999

DIČ:

CZ25796534

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6111, Městský soud v Praze

Obchodní firma

IB corp a.s. od 1. 11. 2011

Obchodní firma

NEM, a.s. do 1. 11. 2011 od 22. 9. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 22. 9. 1999

adresa

Ivana Olbrachta 90
Kladno 27201 od 15. 10. 2012

adresa

Pobřežní 297/14
Praha 8 18600 do 15. 10. 2012 od 1. 11. 2011

adresa

Třída TGM 90
Kladno 27201 do 1. 11. 2011 od 15. 4. 2008

adresa

Karlovo náměstí 3
Praha 2 12000 do 12. 6. 2006 od 22. 9. 1999

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 5. 2010

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 21. 5. 2010 od 31. 7. 2006

pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb jiných než základních od 22. 9. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 31. 7. 2006 od 22. 9. 1999

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 11. 3. 2016

Počet členů dozorčí rady: 1 od 11. 3. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 11. 3. 2016 od 11. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 11. 3. 2016 od 11. 9. 2014

Valná hromada obchodní společnosti IB corp a.s. konaná dne 26.11.2012 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti IB corp a.s. o 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zák ladní kapitál společnosti IB corp a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.500.000,-Kč. Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 92.700.000,-Kč (devadesát dva miliony sedm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 2.500.000,-Kč se nepřipouští. Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto : - počet upisovaných akcií : 7 (slovy sedm) kusů akcií - jmenovitá hodnota akcie : 2 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) každá a 5 ks o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) - každá. - Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Druh : kmenové - Forma : na majitele - Podoba : listinné akcie Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - Prof. MUDr. Janu Štulíkovi, CSc., nar. 13.10.1967, Keltská 175, Dolní Břežany, Lhota. Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto : - místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti IB corp a.s., Kladno, Ivana Olbrachta 90. Lhůta k upsání nově vydaných akcií činí šest měsíců ode dne zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu akcií : - Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 2.500.000,-Kč na zvláštní účet společnosti speciálně zřízený k tomuto účelu č. účtu 107-3792270247/0100 v plné výši nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií. - Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci doručit nejpozději pět dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. do 9. 1. 2013 od 6. 12. 2012

1. Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 5.12.2011 se základní kapitál společnosti zvyšuje o 73.100.000,--Kč (slovy: sedmdesát tři milionů jedno sto tisíc korun českých), tzn. z částky 17.100.000,--Kč (slovy : sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na částku 90.200.000,--Kč (slovy: devadesát milionů dvě stě tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Obchodní společnost IB corp a.s. vydá: - HROMADNOU LISTINU NA MAJITELE č. 2 nahrazující: - 21 ks (slovy: dvacet jeden kus) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), - 6 ks (slovy: šest kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - HROMADNOU LISTINU NA MAJITELE č. 3 nahrazující: - 51 ks (slovy: padesát jeden kus) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), - 5 ks (slovy: pět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), (dále jen "Nové akcie"). 2) Emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), emisní kurs akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 3) Emisní kurs všech Nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným níže. Nové akcie nelze upisovat na základě veřejné nabídky akcií. 4) Všechny Nové akcie budou upsány uvedeným nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným 5) A// emisní kurs 21 ks Nových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč a emisní kurs 6 ks Nových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude upsán předem určeným zájemcem společností ARIA, spol. s r.o., se sídlem Kladno, Osvobozených politických vězňů 656, IČ 451 44 249, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložce 7498 nepeněžitým vkladem budovy č.p. 656 postavené na pp.č.kat. 5003 a vkladem pozemku pp.č.kat. 5003 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kladno, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 13319 obce a k.ú. Kladno. Ne movitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č. 2066- 19/2011 ze dne 24.10.2011 znalce Romana Vaška, bytem Velká Dobrá, Vodárenská 434, částkou 21.614.890,--Kč (slovy: dvacet jeden milion šest set čtrnáct tisíc osm set devadesát korun českých) vypracovaným na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj. 2Nc 472/2011-8 ze dne 4.10.2011, které nabylo právní moci 12.10.2011; Na emisní k urs Nových akcií se nepeněžitý vklad shora specifikovaných nemovitostí započítává v hodnotě 21.600.000,--Kč (slovy: dvacet jeden milionů šest set tisíc korun českých). Upisovateli bude vydáno: 21ks Nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 6 ks Nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). B// emisní kurs 51 ks Nových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč a emisní kurs 5 ks Nových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude upsán předem určeným zájemcem společností DENIM společnost s ručením omezeným, se sídlem Kladno, Osvobozených pol itických vězňů č.p. 656, PSČ 272 01, IČ 453 56 009, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložce č. 108652 nepeněžitým vkladem: a. budovy č.p. 90 postavené na pp.č.kat. 5070 a pozemku č.kat. 5070 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kladno zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 13533 obce a k.ú. Kladno. Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č. 2067 -20/2011 ze dne 24.10.2011 znalce Romana Vaška, bytem Velká Dobrá, Vodárenská 434, částkou 11.768.480,--Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set šedesát osm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) vypracovaným na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj. 2 Nc 472/2011-8 ze dne 4.10.2011, které nabylo právní moci 12.10.2011; b. budovy č.p. 893 ? polyfunkční dům - postavené na pp.č.kat. 131 v k.ú. Liberec a pozemků č.kat. 131 ? zastavěná plocha a nádvoří a pp.č.kat. 5935/2 - ostatní plocha v k.ú. Liberec zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10298 obce a k.ú. Liberec. Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č. 2065-18/2011 ze dne 22.10.2001 znalce Romana Vaška, bytem Velká Dobrá, Vodárenská 434, částkou 27.294.050,--Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvě stě devadesát čtyři tisíce padesát korun českých) vypracovaným na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj. 2Nc 472/2011-8 ze dne 4.10.2011, které nabylo právní moci 12.10.2011; c. budovy č.p. 10 postavené na stp.č. 44/1 a vkladem pozemků stp.č. 44/1 - zastavěná plocha a nádvoří a stp.č. 44/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Františkovy Lázně, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 882 obce, část obce a k.ú. Františkovy Láz ně. Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č. 2068-21/2011 ze dne 31.10.2001 znalce Romana Vaška, bytem Velká Dobrá, Vodárenská 434, částkou 12.491.790,--Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta devadesát jeden tisíc sedm set dev adesát korun českých) vypracovaným na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj. 2Nc 472/2011-8 ze dne 4.10.2011, které nabylo právní moci 12.10.2011; Na emisní kurs Nových akcií se nepeněžitý vklad shora specifikovaných nemovitostí započítává v hodnotě 51.500.000,--Kč (slovy: padesát jeden milion pět set tisíc korun českých). Upisovateli bude vydáno: 51ks Nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých). 5 ks Nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 6) Při upisování nových akcií nepeněžitým vkladem se neuplatňuje přednostní právo na úpis akcií, vzhledem k tomu, že všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. - 7) Emisní kurs všech Nových akcií činí 73.100.000,--Kč (slovy: sedmdesát tři milionů jedno sto tisíc korun českých). 8) Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat návrh smlouvy o upsání akcií a nejpozději prvním dnem lhůty pro upisování nových akcií doručit předem určeným zájemcům písemnou informaci o možnosti upsání Nových akcií obsahující náležitosti podle ust. § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty. 9) Lhůta pro upsání Nových akcií předem určeným zájemcem společností ARIA, spol. s r.o. a společností DENIM společnost s ručením omezeným činí 30 - třicet dnů a začne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle ust. § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude společnosti ARIA, spol. s r.o. a společnosti DENIM společnost s ručením omezeným oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 10) Předem určený zájemce může Nové akcie společnosti IB corp a.s. upsat ve lhůtě 30 - třicet dnů v sídle společnosti IB corp a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, a to v pracovní dny v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin. K upsání akcií dochází uzavřen ím smlouvy o upsání akcií. 11) Nepeněžitý vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém (ve vkládaných nemovitostech) nejpo zději do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis; 12) Společnost IB corp a.s. vytvoří rezervní fond částkou 69.210,--Kč (slovy: šedesát devět tisíc dvě stě deset korun českých), jenž odpovídá výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši jeho ocenění znaleckými posudky a emisním kursem všech Nov ých akcií. do 8. 2. 2012 od 15. 12. 2011

Mimořádná valná hromada dne 18.4.2000 přijala rozhodnutí o zvýše- ní základního jmění akciové společnosti NEM, a.s., IČO 25796534 se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 3, PSČ 120 00 z částky 6,100.00,- Kč o 11,000.000,- Kč na částku 17,100.000,- Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního jmění bude kryt emisí nových akcií dle ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě, jako akcie kmenové, na majitele, v počtu 11 kusů ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Přednostní právo na upisování nových akcií se vylučuje vzhledem k důležitému zájmu společnosti na zlepšení její ekonomické situace. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitým vkladem a budou nabídnuty předem určenému zájemci a to společnosti Finges Establishment, se sídlem Am Schragen Weg 14, 9490 Vaduz/Furnstentum Liechtenschtein. Postup úpisu: e) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových listin- ných, kmenových akcií, na majitele, v počtu 11 kusů, v nominální hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 1,000.000,- Kč za jednu akcii. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitým vkladem. f) Lhůta pro upisování akcií započne běžet první pracovní den následující po dni, kdy usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, nabude právní moci a potrvá 14 dnů. Akcie bude možno upisovat v pracovních dnech v době od 9.00 hodin - 15.00 hodin. Představenstvo společnosti oznámí pře- dem určenému zájemci a to společnosti Finges Establishment, se sídlem Am Schragen Weg 14, 9490 Vaduz/Furnstentum Liechtenschtein den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Karlovo náměstí 3. h) Upisovatel musí splatit ke dni úpisu 100 % emisního kursu upsaných akcií, tj. 100 % zvýšení základního jmění na účet společnosti 30725-002/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt Czech Republik, a.s., pobočka České Budějovice. do 20. 12. 2006 od 1. 8. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 92 700 000 Kč

od 9. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 90 200 000 Kč

do 9. 1. 2013 od 8. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 17 100 000 Kč

do 8. 2. 2012 od 24. 10. 2000

Základní kapitál

vklad 6 100 000 Kč

do 24. 10. 2000 od 22. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 77 od 17. 12. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 85 od 17. 12. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 77 do 17. 12. 2013 od 9. 1. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 85 do 17. 12. 2013 od 9. 1. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 72 do 9. 1. 2013 od 8. 2. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 83 do 9. 1. 2013 od 8. 2. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 11 do 8. 2. 2012 od 20. 12. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 11 do 20. 12. 2006 od 24. 10. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 61 do 8. 2. 2012 od 22. 9. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Veronika Suchá

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 30. 10. 2018

V jirchářích 1265/11, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Filip Lehman

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2016

vznik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 26. 2. 2016

Tlumačovská 2766/26, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Filip Lehman

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2016

vznik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 26. 2. 2016

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Historické vztahy

Filip Lehman

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 30. 10. 2018

Tlumačovská 2766/26, Praha, 155 00, Česká republika

Filip Lehman

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 10. 2016

vznik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 26. 2. 2016

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Markéta Marvanová

člen

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2016

vznik členství: 5. 12. 2013

zánik členství: 26. 2. 2016

zánik funkce: 26. 2. 2016

Petýrkova 1946/10, Praha, 148 00, Česká republika

Filip Lehman

člen

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2016

vznik členství: 5. 12. 2013

zánik funkce: 26. 2. 2016

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Filip Lehman

člen

První vztah: 17. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 5. 12. 2013

Melodická 1417/13, Praha 5, 158 00, Česká republika

Markéta Marvanová

člen

První vztah: 17. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 5. 12. 2013

Hrabákova 1976/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

MUDr. Klára Fialová

místopředseda

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 12. 2013

vznik členství: 8. 10. 2012

zánik členství: 5. 12. 2013

vznik funkce: 8. 10. 2012

zánik funkce: 5. 12. 2013

Pražská třída 774/19a, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Dana Plašilová

člen

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 12. 2013

vznik členství: 8. 10. 2012

zánik členství: 5. 12. 2013

Zborovská 993, Kolín, 280 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavla Štulíková

předseda

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 11. 3. 2016

vznik členství: 8. 10. 2012

zánik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 8. 10. 2012

zánik funkce: 26. 2. 2016

Keltská 175, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. Martina Fuková

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 8. 10. 2012

vznik funkce: 1. 11. 2011

zánik funkce: 8. 10. 2012

Květnového vítězství 1741/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Kristýna Brunátová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 1. 11. 2011

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Martina Fuková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 11. 2011

Květnového vítězství 1741/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Silvia Červenáková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 8. 10. 2012

zánik funkce: 8. 10. 2012

Nám. Hraničiarov 2581/4b, Bratislava, 851 03, Slovenská republika

Ing. Kristína Brunátová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 8. 10. 2012

zánik funkce: 8. 10. 2012

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 149 00, Česká republika

Andrea Pošmourná

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2010 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2010

Kordačova 30, Kladno, 272 01, Česká republika

Filip Lehman

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 4. 5. 2010

zánik členství: 1. 11. 2011

Melodická 1417/13, Praha 5, 158 00, Česká republika

Eva Procházková

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2008

zánik funkce: 1. 11. 2011

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Eva Štěrbová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2008

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Hana Valtová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 4. 5. 2010

Vítězná 2995, Kladno, 272 04, Česká republika

Ivan Štípek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 23. 6. 2010

Příčná 474, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika

Jana Moravcová, DiS.

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2008 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 29. 5. 2006

zánik funkce: 1. 4. 2008

Újezd 83, 267 61, Česká republika

Jana Moravcová, DiS.

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2007 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2006

Újezd 1888, 267 61, Česká republika

Linda Laňková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2006 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

Kyselova 1191/11, Praha 8, 182 00, Česká republika

Linda Štouralová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 20. 12. 2006

vznik členství: 29. 5. 2006

Kyselova 1191/11, Praha 8, 182 00, Česká republika

Jana Moravcová, DiS.

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2007

vznik členství: 29. 5. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2006

Jelínkova 1888, Sokolov, 356 05, Česká republika

Ing. Kristína Bašistová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeňka Eretová

předseda

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

zánik členství: 29. 5. 2006

zánik funkce: 29. 5. 2006

Nová Ves pod Pleší 323, 262 04, Česká republika

Květa Marušková

člen

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

zánik členství: 29. 5. 2006

Měšice, Průhon 15, Tábor 4, 391 56, Česká republika

Jitka Horáková

člen

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

zánik členství: 29. 5. 2006

5. května 4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Eva Procházková

předsedkyně představenstva

První vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2016

Mšecká 811/1, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Procházková

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Mšecká 811/1, Praha, 158 00, Česká republika

Eva Procházková

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2012

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Historické vztahy

Eva Procházková

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 26. 2. 2016

Mšecká 811/1, Praha, 158 00, Česká republika

Eva Procházková

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2012 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Eva Procházková

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2012

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Petr Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 11. 3. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 26. 2. 2016

Na Kohoutě 787/6, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Jan Bertlík

člen

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 11. 3. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 26. 2. 2016

zánik funkce: 26. 2. 2016

Josefa Skupy 2293/19, Most, 434 01, Česká republika

Drahoslava Beránková

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 5. 12. 2011

zánik funkce: 27. 9. 2012

Hokešovo náměstí 28, Praha 6, 164 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  J&T ART FOND a.s.

  Sokolovská 700/113a, Praha Karlín, 186 00

Veronika Houdková

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 5. 12. 2011

zánik členství: 27. 9. 2012

zánik funkce: 27. 9. 2012

Lindavská 785/1, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Ludmila Prokopová

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 5. 12. 2011

zánik členství: 27. 9. 2012

zánik funkce: 27. 9. 2012

Josefa Hory 35, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Drahoslava Beránková

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 11. 2011

Hokešovo náměstí 28, Praha 6, 164 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  J&T ART FOND a.s.

  Sokolovská 700/113a, Praha Karlín, 186 00

Ing. Vladislav Procházka

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2008 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 1. 11. 2011

Bořivojova 1710, Kladno, 272 01, Česká republika

Bc. Kristýna Blahová

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2007 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2008

Příčná 140, Nové Veselí, 592 14, Česká republika

Ing. Daniela Králová

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2007

vznik členství: 29. 5. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2007

J.C. Hronského 1636/16, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Linda Gallová

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 1. 1. 2008

Tranovského 3227/57, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

Silvia Krcheňová

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 1. 1. 2008

Nejedlého 1907/23, Bratislava, 840 00, Slovenská republika

JUDr. Vasil Horník

předseda

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

zánik členství: 29. 5. 2006

zánik funkce: 29. 5. 2006

Na Rybníčku 147/I, Dačice, 380 01, Česká republika

Ing. Jan Maruška

člen

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

zánik členství: 29. 5. 2006

Měšice, Průhon 15, Tábor 4, 391 56, Česká republika

Tomáš Mužík

člen

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

zánik členství: 29. 5. 2006

U letohrádku královny Anny 3/271, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

od 17. 12. 2013

Jménem společnosti jednají a podepisují všichni členové představenstva společně.

do 17. 12. 2013 od 15. 10. 2012

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva.

do 15. 10. 2012 od 15. 4. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo společně vždy dva členové představnstva.

do 15. 4. 2008 od 20. 12. 2006

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

do 20. 12. 2006 od 22. 9. 1999

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Daniela Králová

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2007

vznik členství: 29. 5. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2006

J.C. Hronského 1636/16, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Linda Gallová

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

Tranovského 3227/57, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

Silvia Krcheňová

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

Nejedlého 1907/23, Bratislava, 840 00, Slovenská republika

Akcionáři

IMMOBILIERE BUILDING S.A.

route ď Arlon 105, Lucemburské velkovévodství, Strassen

od 29. 11. 2018

IMMOBILLIERE BUILDING S.A.

Boulevard de la Petrusse 124, Lucemburské velkovévodství, Luxembourgh

do 8. 2. 2012 od 1. 11. 2011

IMMOBILLIERE BUILDING S.A.

Rue Aldringen, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk

do 1. 11. 2011 od 15. 4. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 9. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb jiných než základních
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 9. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).