Hlavní navigace

J.S.P., a.s.

Firma J.S.P., a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7071, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26432846

Sídlo:

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 2. 2001

DIČ:

CZ26432846

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
931 Sportovní činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7071, Městský soud v Praze

Obchodní firma

J.S.P., a.s. od 16. 7. 2003

Obchodní firma

BOXING CLUB, a.s. do 16. 7. 2003 od 13. 9. 2002

Obchodní firma

Lexis Alfa, a.s. do 13. 9. 2002 od 7. 2. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 7. 2. 2001

adresa

Mikuleckého 1311/8
Praha 4 14700 od 3. 9. 2003

adresa

Pivovarnická č.p. 1022
Praha 8 18000 do 3. 9. 2003 od 13. 9. 2002

adresa

Na Poříčí 25
Praha 1 11000 do 13. 9. 2002 od 7. 2. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 8. 2010

reklamní činnost a marketing do 17. 8. 2010 od 19. 5. 2005

realitní činnost do 17. 8. 2010 od 16. 7. 2003

hostinská činnost od 17. 2. 2003

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb od 13. 9. 2002

specializovaný maloobchod do 17. 8. 2010 od 13. 9. 2002

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 17. 8. 2010 od 13. 9. 2002

pronájem nemovitostí bez dalších služeb s tím spojených od 7. 2. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 9. 2002 od 7. 2. 2001

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 8. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 8. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 9. 2014

Obchodní společnost J.S.P., a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, identifikační číslo 264 32 846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 7071, oddíl B, jako nástupnická společnost, přebírá jmění zanikaj ící společnosti Braník s.r.o., se sídlem Praha 4, Braník, Mikuleckého 1312/10, PSČ 147 00, identifikační číslo 289 32 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 153986, oddíl C. od 26. 10. 2011

Jediný akcionář společnosti Mgr. Jaromír SOukup, r.č. 690222/1821, Praha 4, Krčská 55/994, rozhodl dne 30.6.2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 2 000 000,- Kč o částku 2 400 000,- Kč na částku 4 400 0 00,- Kč úpisem nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 2 400 000,- Kč bude proveden upsáním 240 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Všechny nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu spo lečnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání všech nových akcií započne běžet prvním dnem počítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři a bude trvat 15 dnů. Toto právo je jediný akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Připouští se splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapi tálu. Umožňuje se až do výše 2 400 000,- Kč započtení pohledávky jediného akcionáře ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností MÉDEA CONSULTING, s.r.o., Praha 4, Mikuleckého 1311/8, IČ 256 21 327, jako postupitelem na straně jedné a jediným ak cionářem Mgr. Jaromírem Soukupem jako postupníkem na straně druhé dne 31.1.2004, jejímž předmětem byla pohledávka postupitele vůči společnosti, vyplývající ze smluv o půjčce ze dne 10.1.2002, ze dne 10.2.2002, ze dne 8.4.2002, ze dne 9.6.2002 a ze dne 22. 8.2003, a dále ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Spaceboy, spol. s r.o., Praha 4, Mikuleckého 1311/8, IČ 452 80 193, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem Mgr. Jaromírem Soukupem jako postupníkem na straně druhé dne 31.1.2004, jejímž předmětem byla pohledávka postupitele vůči společnosti, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 11.3.2002. do 22. 11. 2004 od 18. 9. 2004

Jediný akcionář navrhovatele rozhodl dne 15.05.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši Kč 1,000.000,-- o částku Kč 1,000.000,-- na částku Kč 2,000.000,-- úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního ka pitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši Kč 1,000.000,-- bude proveden upsáním 1000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-- a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. Kč 1.000,-- za každou akcii. Všechny nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku jediný akcionář s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Představenstvo spo lečnosti j povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž j právní moc roz hodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k vykonání přednostního práva jediného akcionáře a tedy i k upsání všech nových akcií započne běžet prvním dnem počítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři a bude trvat 15 dnů. Toto právo je jediný akcionář oprávněn vy konat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Připouští se splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky až do výše 1,000.000,-- jediného akcionáře ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodní společností MÉDEA, a.s., IČ 251 30 013, se sídlem Praha 1, Na Poříčí č.p. 1067/25, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejst říku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4728, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem Mgr. Jaromírem Soukupem, dtto, jako postupníkem na straně druhé, dne 24.04.2003, jejímž předmětem byla pohledávka postupitele vůči společnosti, vypl ývající ze smluv o půjčce z dne 23.01.2002, ze dne 11.03.2002, ze dne 08.04.2002 a ze dne 15.07.2002, uzavřených mezi společností MÉDEA, .a.s., dtto, jako věřitelem na straně jedné a společností jako dlužníkem na straně druhé. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti až do výše Kč 1,000.000,-- proti pohledávce společnosti na splacení emisn ího kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení s jeho obsahem k dispozici jedinému akcionáři v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykonání jeho přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení se s tanoví lhůta do 15. dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, kt eré jsou předmětem tohoto započtení, tj. do výše Kč 1,000.000,--. Dooda o zpočtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základníh o kapitálu. do 3. 9. 2003 od 16. 7. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 26. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 4 400 000 Kč

do 26. 10. 2011 od 22. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 11. 2004 od 3. 9. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 9. 2003 od 7. 2. 2001
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 8 650 Kč, počet: 2 000 od 8. 9. 2014
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 270 od 8. 9. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 650 Kč, počet: 2 000 do 8. 9. 2014 od 26. 10. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 270 do 8. 9. 2014 od 26. 10. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 26. 10. 2011 od 22. 11. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 240 do 26. 10. 2011 od 22. 11. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 22. 11. 2004 od 3. 9. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 3. 9. 2003 od 7. 2. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Monika Soukupová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2021

vznik členství: 7. 2. 2007

Oldřichova 254/15, Praha, 128 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Filip Doubek

člen

První vztah: 16. 8. 2015

vznik funkce: 6. 4. 2005

Polní 167, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lukáš Soukup

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Klánova 441/20, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Monika Soukupová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2021

vznik členství: 7. 2. 2007

Klánova 441/20, Praha, 147 00, Česká republika

Jitka Tlamichová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 29. 7. 2010

zánik členství: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

Průběžná 1801/49, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Monika Soukupová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 6. 9. 2014

vznik členství: 7. 2. 2007

Průmyslová 46, Strančice, Česká republika

Filip Doubek

člen

První vztah: 19. 5. 2005 - Poslední vztah: 16. 8. 2015

vznik funkce: 6. 4. 2005

Brandlova 1641/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Petra Jehličková

člen

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 19. 5. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2004

zánik funkce: 6. 4. 2005

Ve Struhách 58, Praha 6, 160 00, Česká republika

Eva Vinohradníková

člen

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik členství: 7. 2. 2001

zánik členství: 30. 6. 2004

Lobňanská 987, Pečky, 281 11, Česká republika

Ing. Monika Soukupová

člen

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 7. 2. 2001

zánik členství: 7. 2. 2007

Průmyslová 46, Strančice, Česká republika

Věra Fialová

člen

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 7. 2. 2001

zánik členství: 29. 7. 2010

Pod Račany 173, Davle, 252 06, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 29. 7. 2010

Padovská 747/5, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 7. 2. 2006

vznik funkce: 29. 7. 2010

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 29. 7. 2010

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen správní rady

    IDK Praha a.s.

    Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00

Ing. Věra Fialová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 29. 7. 2010

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 29. 7. 2010

zánik funkce: 26. 6. 2014

Pod Račany 173, Davle, 252 06, Česká republika

Mgr. Kateřina Boháčová

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

vznik členství: 29. 7. 2010

Hvozdíková 2884/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 7. 2. 2006

vznik funkce: 29. 7. 2010

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 7. 2. 2001

zánik členství: 7. 2. 2006

vznik funkce: 7. 2. 2001

zánik funkce: 7. 2. 2006

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jitka Tlamichová

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 19. 6. 2008

zánik členství: 29. 7. 2010

Jasmínová 44/2686, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Boháčová

místopředseda

První vztah: 17. 2. 2003 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 7. 2. 2001

zánik členství: 29. 7. 2010

vznik funkce: 7. 2. 2001

zánik funkce: 29. 7. 2010

Jasmínová 44/2686, Praha 10, 106 00, Česká republika

Blanka Strachotová

člen

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2008

vznik členství: 7. 2. 2001

zánik členství: 19. 6. 2008

Kurkova 1206, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

předseda

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2008

vznik členství: 7. 2. 2001

vznik funkce: 7. 2. 2001

Krčská 55/994, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Smutná

místopředseda

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 17. 2. 2003

vznik členství: 7. 2. 2001

vznik funkce: 7. 2. 2001

Jasmínová 44/2686, Praha 10, 106 00, Česká republika

Za společnost jednají a podepisují předseda a místopředseda představenstva, každý z nich samostatně.

od 29. 9. 2010

Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva. Předseda představenstva se podepisuje za společnost tak, že ke svému podpisu na listině připojí obchodní firmu společnosti.

do 29. 9. 2010 od 16. 7. 2003

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že ke svému podpisu na listině připojí obchodní firmu společnosti.

do 16. 7. 2003 od 13. 9. 2002

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že ke svému podpisu na listině připojí obchodní jméno společnosti.

do 13. 9. 2002 od 7. 2. 2001

Další vztahy firmy J.S.P., a.s.

Historické vztahy

Mgr. Jaromír Soukup

První vztah: 3. 7. 2008 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 3. 7. 2008

Krčská 55/994, Praha 4, 140 00, Česká republika

Akcionáři

Mgr. Jaromír Soukup

Mikuleckého, Česká republika, Praha 4, 147 00

do 26. 10. 2011 od 3. 7. 2008

Mgr. Jaromír Soukup

Krčská, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 3. 7. 2008 od 16. 7. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 2. 2001

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 6. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 2. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).